Contact: M.077-796668
Email: pelprek@gmail.com

093 729141 | 077 414173 | 092 669858 | 015 669952 | 070 622527 | 015 809272
Email: pelprekhr@gmail.com | pelprekrecruitment@gmail.com | jobspelprek@gmail.com

TOP UP YOUR JOB

Page View

T មន្ដ្រី ឥណទាន

PRIME MF MiCROFINANCE INSTITUTION LTD (Phnom Penh)

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី Prime MF Microfinance Institution Ltd បាននិងកំពុងផ្ដល់ឱកាស ការងារដល់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សា និងបានបញ្ចប់ការសិក្សារ ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍​ ក៏ដូចជាឱកាសការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី ក្នុងនោះដែរ គ្រឺះស្ថាន បាននិងកំពុងបើកឱកាសការងារសំរាប់ ផ្នែក មន្ដ្រី ឥណទាន ៣០ នាក់

តួនាទី និងភារៈកិច្ចៈ

 • ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន
 • ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ
 • ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអជ្ញាធរមូលដ្ឋានអោយបានល្អ
 • បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចកទេស
 • ប្រមូលប្រាក់សំណង ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់មកវិញ
 • ចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន
 • ចូលរួមបង្កើតយុត្តិសាស្រ្ដក្នុងការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចី

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

 • កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ឬទើបបញ្ចប់ការសិក្សា
 • មាន ឬគ្មានបទបទពិសោធន៍ការងារ
 • បេក្ខជនត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
 • មានសុខភាពល្អ និងមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេស និងកំព្យួទ័រ
 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានពីកសិករមានមានៈ

 • ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៍សមរម្យនិងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ
 • ទទួលការឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលបានធនារ៉ាប់រង ២៤ ម៉ោង លើ ២៤ ម៉ោង
 • ទទួលបានប្រាក់ខែទី១៣ និងប្រាក់បន្ថែម សំរាប់បុណ្យចូលឆ្នាំ និងបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមេត្តាផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយះអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
ព័ត៌្តមានបន្ថែម៖
ផ្នែក                             ៖ ធនធានមនុស្ស
ទូរស័ព្ទលេខ                 ៖ 070 706 709  
ផ្ញើរតាមរយៈអ៊ីម៊ែល      ៖ admin@primemf.com

អាសយដ្ឋាន                 ៖ ផ្ទះលេខ ១៩អា ផ្លួវ ២៧១ សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
 

 

T Sale Manager (Consumer Products)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Job Description

 •  In charge all sale and marketing department
 •  Ensure the company operation is going smooth and up to date-Prepare business plan and develop proposal with relevant partners
 •  Develop sale strategy and sale plan
 •  Assist corporate sale staff to achieve sale target
 •  Establish marketing strategy for effecting distributing the company products and announcement products to customers by TV show, leaflets
 •  Conducts staff training 
 •  Marketing research for new products
 •  Survey customers' behaviors for demand and satisfaction
 •  Dealing with customer complain and find solution for them
 •  Review monthly report from sales team.

Job Requirements

 •  Graduated BA Degree related with Sale and Marketing or equivalent degree
 •  Need 5 years experience up related with Sale Manager in Consumer Products or FMCG.
 •  Good at leader and management skill
 •  Problem-solving and flexible 
 •  Pleasant and flexible personality, self-integrity
 •  Able to work under pressure
 •  Willing to work until successfully and can work under high pressure. 
 •  Travel to provinces is required

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T Commercialization Manager (3K-4.5K)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Due to the growing business, we are looking for the qualified and dynamic candidates to the new position of Commercialization Manager.

Commercialization Manager

DUTIES:

Define Marketing Strategy

 • Collect and analyse market information, build annual strategic marketing plan and adapt it according to market situation, for implementation by the medical team.
 • Coordinate with ZP Singapore regional teams and other units to align on regional strategy and best practices. Organize trainings and workshops, in country and in Singapore.

Manage Sales Team

 • Monitor training of medical representative on products knowledge, competitors’ profiles, products strategies, detailing products with brochures or clinical studies.
 • Work closely with teams to target key doctors, hospitals, clinics and cabinets and strongly cooperate and support team growth
 • Closely monitor the medical team’s activities to ensure that all planned activities will be conducted and follow Zuellig Pharma Compliance policy.
 • Recruitment, and development of key staff (2 Sales Managers, 2 Product Managers)

Develop sales

 • Organize medical meeting e.g. Symposia, products presentations, booth exhibitions, doctor’s presentation programs and any activities to promote the products and brand awareness.
 • Drive the development of printed and digital promotional materials.
 • Develop new business opportunities and accelerate growth in future through launch of new products in the market
 • Develop Key account and business opportunities, expand in new channels

REQUIREMENTS:

 • Minimum of 7 years in Sales & Marketing in Multinational Pharmaceutical Industry
 • Master’s Degree in Sales & Marketing
 • International Exposure
 • Medical background, Medical Doctor or Pharmacist
 • Strong analytical and communication skills
 • Up-to date knowledge of market trends in pharmaceutical, healthcare and logistics industry.
 • Excellent oral and written English communication, capable of making effective presentations.
 • Flexible and able to work under pressure
 • Ability to lead large team
 • Ability to manage several accounts simultaneously
 • Good time management and able to meet deadlines
 • Independent, self-reliant and team player
 • Business acumen and entrepreneurial drive
 • Computer literate (especially word & excel, PowerPoint, & Internet)
 • Experience of Asia a strong plus

KEY RESULTS AREA:

 • Committed to achieve sales target and P&L targets
 • Setting clear Strategic Plans and Guidelines to hit these targets
 • Flawless execution and implementation
 • Business driven with the highest compliance standards
 • To be role model, guardian and support to the team
 • Strong leadership and management skills

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

T PRODUCT MANAGER (1K-1.5K)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Due to the growing business, we are looking for qualified candidates to the position of Product Manager.

DUTIES:

 • Collect and analyze the market information, implement into annual strategic marketing plan and adapt according to market situation and fully implementation by the medical team.
 • Plan, design for all promotional materials and train medical representatives on products knowledge, competitors profile, products strategies, detailing products with brochures or clinical studies.
 • Work closely with medical team to target key doctors, hospitals, clinics and cabinets and strongly cooperate and support team growth.
 • Closely monitor the medical team’s activities to ensure that all planned activities will be conducted and follow the company policy.
 • Organize medical meetings e.g. Symposia, products presentations, booth exhibitions, doctors presentation programs and any activities to promote the products and brand awareness.
 • Looking for new business or maintain business growth in future with effectively launch new products in the market.
 • Key opinion good leader management and strengthen relationship, supporting and cooperate within department and other departments.

REQUIREMENTS:

 • Education: Bachelor’s degree in Sales & Marketing / Medical doctor is a plus.
 • Experiences: preferably minimum (3) years experiences in Marketing work and (2) years experiences in Supervisory or Managerial position.
 • Skill: Good communication skills, good English language comprehension and computer literate (especially excel).
 • Training: Products knowledges to the medical team and customers and all SOPs related to the job.

 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T Chinese Teacher ( 5:30PM - 7:30PM )

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

We are now looking for potential and an enthusiastic candidate to join our dynamic teams, as below:

Teacher Chinese ( Part time )

Time    : 5:30 to 7:30 PM

Job Responsibilities:

 •        Teaching the staff  for Chinese communication
 •        To testing their English Skill
 •        To prepare their weekly test
 •        To prepare for Monthly Test and Result
 •        To arrange the conversation session accordingly
 •        To Monitor their attendance and come out with report

Job Requirements:

 •        Certificate of Chinese Communication
 •        Knowledge of Duty free is advantages
 •        Good communication in Chinese both, spoken and written
 •        Computer literacy (Accounting Software, MS Word, MS Excel, etc)
 •        A minimum of 3 years related experience of Teaching
 •        Must be honest, hard-working and able to work independently 

HOW TO APPLY:

Interested and qualified applicants should apply by sending your CV, Cover Letter indicating position applied for, with current photo (4x6) and the expected salary to HR Department or via Email: pelprekhr@gmail.com | jobspelprek@gmail.com

Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences.

T Draftsman (01 position)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Draftsman (01 position)

  Engineering, Monitoring & Evaluation, Architecture, Construction

 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time

Responsibilities:

 • Design plans using computer-aided design and drafting (CADD) software
 • Work from rough sketches and specifications created by engineers and architects
 • Help design products with engineering and manufacturing techniques
 • Add details to architectural plans from their knowledge of building techniques
 • Prepare multiple versions of designs for review by engineers and architects
 • Specify dimensions, materials, and procedures for new products
 • Work under the supervision of engineers or architects

Requirements:

 • Preferably Diploma  Degree Building, Contruction Management, Quantity Surveying, Civil Engineering  equivalent.
 • Min 3  of experience Building Construction,  with  experience may  considered  senior positions.
 • Able  work independently well organized.
 • Able  communicate effectively both verbal graphically  writing  English  Khmer.
 • Possess  in reading Architectural  Interior construction drawings  estimating building  material costs.
 • Able  do both manual  computer-aided measurements  Architectural  Interior construction drawings.
 • A must  excellent  computer-aided skills: AutoCAD, Google SketchUp, Ms.Word, Excel  other software to Quantity Surveyor advantageous.

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please submit your resume to this email address below:

Email: pelprekrecruitment@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

T Assistant of Quantity Surveyor Manager (01 position)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Assistant of Quantity  Surveyor Manager (01 positions)

Engineering, Monitoring & Evaluation, Architecture, Construction

 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time

Responsibilities:

 • Prepare Tender Contract documents including Bills  Quantities  Architectural, Interior  Structural works.
 • Source  quotations, and put up comparison  approval by Manager/Superior.
 • Prepare & submit progress claim  Management/Clients  update progress claim report monthly.
 • Prepare progress claim payment certificates  Subcontractors/Suppliers.
 • Prepare final accounts  subcontract works.
 • Prepare cost control budgeting, negotiate price  suppliers  sub-contractors  planning  review by

Manager/Superior:

 • Compute variation order claims  prepare final account  final settlement  Client.
 • Manage risk control cost.
 • Maintain contractual records  documentation, control  all contract correspondence, customer  information sheets, contractual changes, status reports  other documents  all projects.
 • Liaise  site staff  ensure that  is performed  compliance  contract requirement.
 • Liaise  internal external contractors.
 • Estimate construction cost.
 • Attending  Client I Consultants during site walks  meetings.

Requirements:

 • Preferably Diploma  Degree Building, Contruction Management, Quantity Surveying, Civil Engineering  equivalent.
 • Min 3  of experience Building Construction,  with  experience may  considered  senior positions.
 • Able  work independently well organized.
 • Able  communicate effectively both verbal graphically  writing  English  Khmer.
 • Possess  in reading Architectural  Interior construction drawings  estimating building  material costs.
 • Able  do both manual  computer-aided measurements  Architectural  Interior construction drawings.
 • A must  excellent  computer-aided skills: AutoCAD, Google SketchUp, Ms.Word, Excel  other software to Quantity Surveyor advantageous.

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please submit your resume to this email address below:

Email: pelprekrecruitment@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

IT’S RECRUITMENT DAY IN SIEM REAP

MALIS RESTAURANT

M A Y 6 , 2 0 1 7 9 A . M . – 6 P . M .

---------------------------------------

START YOUR CAREER WITH US

If you are Intuitive, Refined and Engaging, we welcome you to explore and discover Rosewood journey with us. We have available positions in several departments such as:

Food & beverage, security, culinary, front office, housekeeping

Other positions needed are front office manager, manager-outlet, florist, and for SORA such as waitress, host/hostess, bartender, assistant manager.

To discuss a possible future with Rosewood Hotels & Resorts®, meet us directly at Malis Restaurant Siem Reap, Pokambor Avenue, Siem Reap Riverside, on Saturday, May 6 from 9 a.m. to 6 p.m.

We look forward to seeing you there and hopefully working with you in the very near future!

Please bring along your updated resume and a recent photo.

Rosewood Phnom Penh, which will occupy the top 14 floors of Vattanac Capital Tower in the heart of the central business district, will provide an ultra-luxury hospitality experience in the exotic capital of the Kingdom of Cambodia

Vattanac Capital Tower, 66 Monivong Boulevard

Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh

+855 23 936 888

www.rosewoodhotels.com/phnompenh

T Audit Manager, Internal Audit Officer

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

01. Audit Manager 

Job Responsibilities & Duties

 •  Respond for the professional development, training and evaluation of the internal audit staff.
 •  Manage the identification and evaluation of the company’s risk area and provide major input to the development of the annual risk assessment and audit plan.
 •  Develop audit checklists, programs and/or guidelines.
 •  Plan and conduct audits to assess controls, operational efficiencies and compliance with company policies, procedures and regulations.
 •  Ensure work papers are adequately documented and audit evidence is sufficient. Prepare accurate internal audit reports and present the findings to the company’s Board of Directors.
 •  Recommend corrective actions and verification of corrective action taken.
 •  Develop annual audit plan and submit to Audit Committee for review and approval.
 •  Act as the main coordinator in the policy/procedure development and operational improvement processes.
 •  Communicate with various department heads to promote awareness of internal controls and to discuss changes in policies that will impact the system flow of information.
 •  Supervise and guide internal audit staff in support of the Company’s mission and audit initiatives

Job Requirements

 •  Bachelor Degree in Accounting/Finance, CPA/ACCA is preferred.
 •  At least 5 years working experience in related fields and 2 years at management level. Experience in Casino/Hospitality industry will be an added advantage.
 •  Strong team player, good interpersonal, communication and leadership skills, time management and result-oriented.
 •  Proactive, attentive to detail and able to work under pressure.
 •  Good command of English.
 •  Proficiency in Microsoft Word and Excel.
 •  Loyal, mature and self-motivation

 

02. Internal Audit Officer

Job Responsibilities & Duties

 • Ensure the internal control procedure are in compliance with the company rule, guidelines and exchange best practices within all department.
 • To carry out internal audit review with each department, to assist them to identify the gaps that exist and produce action plan.
 •  Coordinate with all departments to implement the relevant internal control procedure.
 •  Coordinate with external audit and follow up audit recommendation and improvement actions.
 •  Design audit plan and strategies

Job Requirements

 • At least Bachelor’s Degree of Business Administration or Accounting.
 • Have experience of external or internal audit preferably in multi business environment.
 • Able to use MS office, SAP system, Good understanding of accounting principles.
 • Good self-organization, strong interpersonal and communication skills, autonomy, patience.
 • High proficiency in both spoken and written English, knowledge of other Asian languages will be an added advantage.
 • Be able to travel.

 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

T Construction Manager

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Construction Manager

Engineering, Execute. I Management, Construction

 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time

Responsibilitues:

 • Progress  activities report  top management every two week.
 • Management  Leading inspector team.
 • Quality control, health  safety matters  site.
 • Review  task require request to/from other department/contractor (HMC) including drawings materials, specification, method statement schedule  reference requirement make sure  the job  priority deliver  time the team  get  job done.
 • Technical consulting, Coordination between Inspector team  Contractor (HMC).
 • Facilitated coordination  Sale, HMC  customer suggested  revise drawing.
 • Follow up Master Schedule  project.
 • Construction progress.
 • Solving technical problems  site.
 • Facilitated  the technical  for customer complain.
 • CCC, DPC  Weekly meeting.

Requirements:

 • Education/Experience

              o At least university degree  Master  Civil Engineering  other  field

              o 9  of experience  various sectors  supervisor, site engineer, tender documents, Project Schedule, construction management.

             o Work experiences  large  international company  management level

             o Good  English Language, especially  oral communication  writing skill

 • Knowledge I Skills

             o Creative, self-motivated, hard  with experience  management  technical controlling.

             o Good communication  with proven ability  work  different cultures.

             o Strong computer literacy: Microsoft Office, AutoCAD 2D  3D, Mathcad, Land Development, Robot

              Millennium, Microsoft Project, Integrated Building Design Software ETABS 2013, Computer

             Repairing (Hardware  Software).

            o Good relationship.

            o Leadership skill.

            o Strongly technical skill.

            o Flexible  all works system

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please submit your resume to this email address below:

Email: pelprekrecruitment@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T HR Manager ($800-1.5K)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Due to the growing business, we are looking for qualified candidates to the position of HR Manager.

DUTIES:

1)    HR Responsibilities:

 • Develop and update relevant HR policies, guidelines and procedures to complies with Cambodia Labour Law
 • Listen to staff’s feedback regarding company operation, and convey HR management message to all staffs. Resolve any misunderstand and conflict between the company and employee(s).
 • Preparation for new staff contract, staff termination, record leave, employment book
 • Purchase & Claim Insurance for staff
 • Provide training Internal Labour Rule to new staff
 • Coordinating with other departments to ensure the Training Need Assessment is conducted to staffs.
 • Make annual human resource planning and budgeting
 • SOPs for HR

2)    Administration Responsibilities:

 • Responsible for Office Management
 • Liaison with Government Officers related to regulation
 • Sharing the internal information to all departments
 • Hotel booking, visa extension and flight booking
 • SOPs for Admin

3)    Compliance Responsibilities:

 • Responsible for compliance program
 • Coordinates compliance activities of other departments to remain abreast of the status of all compliance activities and to identify trends.
 • Provide report on a regular basis, and as directed or requested to regional compliance team and general manager.
 • Monitors the performance of the Compliance Program and relates activities on a continuous basis, taking appropriate steps to improve its effectiveness.
 • Provide training ZP Code of Conduct to all staffs
 • SOPs for Compliance

REQUREMENTS:

 • Bachelor Degree in Human Resource or MBA is a plus
 • Good communication skills
 • Team player
 • Self-reliant and hardworking
 • High level of motivation
 • Experience in Human Resource & Compliance is a plus

 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

T Auditor

Angkor Certified Accountant (Phnom Penh)

RESPONSIBILITIES

 • Auditing of Financial Statements to international standards in order to meet the client's business requirements.
 • Tailor-made audits can be performed for specific purposes.
 • Compliance auditing and Operational auditing.
 • Review and compiling Financial Statements.
 • Provision of accounting advice regarding Cambodian and International Standards.
 • Corporate tax services, tax investigation and tax audit support.
 • Manage effectively the audit team and carrying out audits of all projects.
 • Independently assessing, evaluating and consulting to the management in relation to the internal control system and managing risks to add value and improve the overall business operations.
 • Acting as a consultant to all projects, particularly ensuring that organization, policies, standard operating procedures, accounting principles, business process, risk management, internal control, governance and information systems are appropriately aligned to achieve goals effectively and efficiently, and in a manner that contains risks to an acceptable level.

REQUIREMENTS

 • Bachelor Degree in finance or Accounting.
 • Fresh graduates are encouraged to apply for the position of Auditor (We offer the training).
 • Good English writing or other language is considered as priority.
 • Accomplishment of audit work following the schedule as planned. 
 • Good team work with respect of audit ethic.
 • Contribute feedback/idea to the audit department on potential process enhancements where team improvement is possible.
 • Computer Literate (Microsoft).

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: youkheang@camnet.com.kh | youkheang.thavorin@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

RESPONSIBILITIES

RESPONSIBILITIES

 • Auditing of Financial Statements to international standards in order to meet the client's business requirements.
 • Tailor-made audits can be performed for specific purposes.
 • Compliance auditing and Operational auditing.
 • Review and compiling Financial Statements.
 • Provision of accounting advice regarding Cambodian and International Standards.
 • Corporate tax services, tax investigation and tax audit support.
 • Manage effectively the audit team and carrying out audits of all projects.
 • Independently assessing, evaluating and consulting to the management in relation to the internal control system and managing risks to add value and improve the overall business operations.
 • Acting as a consultant to all projects, particularly ensuring that organization, policies, standard operating procedures, accounting principles, business process, risk management, internal control, governance and information systems are appropriately aligned to achieve goals effectively and efficiently, and in a manner that contains risks to an acceptable level.
REQUIREMENT

REQUIREMENTS

 • Bachelor Degree in finance or Accounting.
 • Fresh graduates are encouraged to apply for the position of Auditor (We offer the training).
 • Good English writing or other language is considered as priority.
 • Accomplishment of audit work following the schedule as planned. 
 • Good team work with respect of audit ethic.
 • Contribute feedback/idea to the audit department on potential process enhancements where team improvement is possible.
 • Computer Literate (Microsoft).
HOW TO APPLY

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: youkheang@camnet.com.kh | youkheang.thavorin@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T AML Senior Officer

BRED Bank (Cambodia) Plc., (Phnom Penh)

 

BRED Bank (Cambodia) Plc., is a subsidiary of the cooperative BRED Banque Populaire, a member of the BPCE Group, the 2nd largest banking group in France, serving more than 31.2 million customers, employing more than 100,000 people worldwide, and counting 9 million cooperative shareholders.

BRED Bank (Cambodia) Plc is the bank for all the people and businesses of Cambodia who like to keep things simple and easy. We are looking for the qualified candidate who has experience in the banking sector to fill in the below position.

Key Responsibilities:

 • Assist to integrate AML regulatory policy into the day-to-day operational processes and procedures of the organization
 • Updating AML policies and obligations affecting the bank operations
 • Control AML processes
 • Assist management team with effective recommendations and implementation of compliant solutions
 • Provide relevant compliance advice in regard to AML regulatory obligations
 • Supervise AML activities in branches
 • Create and send reports to NBC, Bank management,
 • Facilitate with external parties of legal issues impacting the businesses
 • Liaise with regulatory authorities and Group Compliance personnel
 • Assist the business units by providing quality, timely, and balanced risk compliance management support.

Required Education & Skills:

 • Minimum Master Degree in accounting / finance or law
 • at least 3 years' experience in similar position.
 • Good computer skills
 • Fluency in English (written and spoken)
 • French language is a plus.

Required competencies:

 • Discretion, integrity and rigor
 • Effective communication.
 • Autonomous and pro-active.
 • Quick learner.

TO APPLY:

Candidates who are interested in applying for the above position MUST submit a current detailed resume or curriculum vitae with a cover letter (DO NOT ATTACH  ANY CERTIFICATE) to Email: hr.recruitment.cambodia@gmail.com

T Human Resources Executive

Sofitel Phnom Penh Phokeethra (Phnom Penh)

YOU ARE SOMEONE UNIQUE. YOU SHARE OUR PASSION. BE IMAGINATIVE. GIVE THE BEST OF YOURSELF. DARE TO GO FURTHER. ENRICH OUR DIVERSITY. MAKE YOUR EXPERTISE GROW. WELCOME PEOPLE WITH YOUR HEART. ENJOY YOURSELF.  DREAM BIG FOR YOUR FUTURE.  FEEL WELCOME, FEEL VALUED. 

Human Resources Executive

 Exciting opportunity in our Talent and Culture (HR) Team! If you share our passion for hospitality, you are driven, like challenges and want to be part of a result oriented team we want to hear from you.

Responsibilities:

 • Assists in the implementation of standard policies and procedures
 • Assist with the organization of internal activities and events (weekly activities, bi-monthly communication events, annual party)
 • Responsible for the recruitment and hiring process (advertising, shortlisting, conducting interviews with foreigners and local candidates, make offers, conduct reference checks, induction administration)
 • Manage the various internal committees and ensure regular meetings are in place
 • Assist with managing the hotel’s recognition programs
 • Ensure good relationship with employees and listen to their ideas/input/concern
 • Ensure that staff areas are to high standard, clean and tidy
 • Keep the notice board up to date
 • Other tasks as assign by the management

Requirements:

 • Minimum of 3 years’ experience in a similar role preferably in a 5 star hotel
 • Good knowledge of the Cambodian Labor Law
 • Excellent communication skills in spoken and written English and in Khmer
 • Self-motivated, driven to deliver, proactive and flexible
 • Excellent organization and planning skills
 • Good knowledge of MS Office
 • Prior experience working in a multicultural environment is an advantage
 • Friendly and approachable with good people skills

   Interested candidates can send their CV accompanied by a cover letter to – Human Resources Department.

   Email: H6526-HR@sofitel.com outlining their interest in the position, and suitability.

   Deadline: 10 May 2017

 

 

 

T Relationship Manager, Financial Institutions Group, Cambodia.

ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. (Phnom Penh)

An exciting opportunity has just come for you to join ANZ as Relationship Manager, Financial Institutions Group, Cambodia.

Key accountabilities include –

 • Grow the business through lifting share of wallet, increasing the number of products held per client and new client acquisition
 • Develop and implement client strategies in conjunction with product and risk partners to identify the right product, structuring and channel opportunities
 • Ensure account strategies and structured call programs are developed and monitored for progress
 • Proactively develop and maintain a detailed understanding of clients business and financial needs (account planning)
 • Ensure quality of portfolio through sound credit assessment, lending decisions and accurate account management 
 • Develop effective working relationships with regional colleagues, product partners, and other business units to deliver seamless services to clients
 • Meet/exceed customer expectations through superior customer service.
 • Keep abreast of key economic trends impacting the macroeconomic environment, and industries relevant to this portfolio of clients

About the role

The Relationship Manager, Financial Institutions will have a strong focus on growing the existing customer base of Global Subsidiary and Financial Intuition clients, and acquiring new customers to these segments for ANZ Royal Bank Cambodia.

About you

To be successful in this role, you will ideally bring the following –

 • Experience in managing a portfolio of Multi-National Corporate or Financial Institutions clients
 • Superior written and verbal English language skills
 • Qualifications in business, finance or marketing field is preferred
 • Sound knowledge of any two of the following products; lending, trade, markets, and payments and cash management
 • Demonstrated experience in corporate customer relationship management in a bank or financial institution
 • Strong sales and negotiation skills
 • Strong financial analysis skills and ability to understand creditworthiness of complex businesses
 • Understanding of the broader macroeconomic environment, and economic trends at an industry, country and global level
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
 • Highly developed organizational and time management skills
 • Positive attitude and a desire to work collaboratively within a team environment 

About ANZ

ANZ is a leading regional bank with representation in 34 markets, focusing on core markets in Australia, New Zealand and Asia Pacific. As we continue our journey to build our global business and support our customers, we’re committed to attracting and retaining the best talent. We’ve made it our business to be an organisation where people strive, and are rewarded, for excellence. 

This is an opportunity to undertake a role offering exceptional opportunities for professional development with a broad range of career paths. It’s a place where the determined can succeed, the willing can grow and together, we can prosper.

At ANZ, we aim to create a work environment where employee differences are valued, such as gender, age, culture, disability, sexual orientation, family and caring responsibilities and religion. We also offer flexible working options catered towards employee and business needs.

We connect you to a world of opportunity.

We work flexibly at ANZ. Talk to us about how this role could be flexible for you.

ANZ recognises the importance of flexible working, watch our Global Stories to see how ANZ aims to meet the needs of our customers and to attract and retain the best people in a changing world https://www.youtube.com/watch?v=ZQIkCnoAkto

Deadline of application: 10 May, 2017

To view the job detail and apply for the role visit:

http://anzroyal.com/en/About-Us/Careers/ and search for reference CAM001549.

T Senior Audit Manager, Cambodia

ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. (Phnom Penh)

An exciting opportunity has just come for you to join ANZ as Senior Audit Manager, Cambodia.

Key accountabilities include –

 • Deliver appropriate assurance through quality audit reports supported by appropriate audit evidence
 • Ensure the relevant management team within Internal Audit is apprised of any significant audit issues (this includes audit progress, challenges arising and issues) in a timely manner
 • Ensure effective constructive management and leadership of audit teams is provided
 • Ensure risk identification operationally is performed effectively, reducing where possible, the scope of the review without reducing the provision of assurance
 • Ensure line management buy into the audit findings while also proactively and effectively managing any disconnect in opinions that may arise between senior parties during an audit
 • Ensure relevant management and Chairman and members of Audit & Risk Committee of ANZ Royal keep informed of progress of audit plan, areas of concerns, open and overdue issues

About the role

The Senior Audit Manager is responsible for managing audit projects of large size or high complexity (particularly focus on Cambodia and Greater Mekong region), reviewing specific business areas and assessing the adequacy and appropriateness of the risk controls in place. The candidate will report jointly to the Chairman of Audit & Risk Committee of ANZ Royal and also Audit Head, Greater Mekong Region within Internal Audit.

About you

 • To be successful in this role, you will ideally bring the following –
 • Experience in managing large audit or risk teams working on complex and high profile reviews – with complexities such as multi geographies, multiple stakeholders, different areas of subject matter expertise,  coupled with significant banking & finance industry knowledge
 • Tertiary qualified, ideally with Professional (CPA/CA) and Post Graduate qualifications with technically relevant skills (i.e. accounting, audit, credit risk, technology)
 • Excellent negotiating, influencing and conflict management skills
 • Strong verbal and written communication skills, as well as excellent listening and interpreting skills
 • Significant demonstrated experience in managing audit or risk project teams 

About ANZ

ANZ is a leading regional bank with representation in 34 markets, focusing on core markets in Australia, New Zealand and Asia Pacific. As we continue our journey to build our global business and support our customers, we’re committed to attracting and retaining the best talent. We’ve made it our business to be an organisation where people strive, and are rewarded, for excellence.

This is an opportunity to undertake a role offering exceptional opportunities for professional development with a broad range of career paths. It’s a place where the determined can succeed, the willing can grow and together, we can prosper.

At ANZ, we aim to create a work environment where employee differences are valued, such as gender, age, culture, disability, sexual orientation, family and caring responsibilities and religion. We also offer flexible working options catered towards employee and business needs. We connect you to a world of opportunity.

We work flexibly at ANZ. Talk to us about how this role could be flexible for you.

ANZ recognises the importance of flexible working, watch our Global Stories to see how ANZ aims to meet the needs of our customers and to attract and retain the best people in a changing world https://www.youtube.com/watch?v=ZQIkCnoAkto

Closing date: 7 May 2017

To view the job detail and apply for the role visit:

 http://anzroyal.com/en/About-Us/Careers/  and search for reference CAM001377

T Retail Lending Manager, Cambodia

ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. (Phnom Penh)

An exciting opportunity has just come for you to join ANZ as Retail Lending Manager, Cambodia.

Key accountabilities include –

 • Work closely with Senior Lending Manager as well as with the Retail Lending team as part of the strategy to ensure Retail achieves its Mortgage targets
 • Actively go out and hunt for customers that may have a mortgage need, build a relationship with them, and write mortgages
 • Contribute to the development of a sound profitable business by creating effective referral networks with internal and external referral sources , existing customers and business partners
 • Provide lending amount forecasts on a regular basis to Head of Retail Lending Sales

About the role

Reporting to Senior Lending Manager, this role is responsible for growing the Business customer base, sustaining and increasing profitability, and realising new businesses.

About you

 • To be successful in this role, you will ideally bring the following –
 • Experience in Mortgage writing is an asset
 • Good understanding of the credit assessment process
 • Strong analytical skills and the ability to resolve problems
 • Understanding the full range of transactional and lending products to meet customers' needs
 • Strong negotiation skills with good relationship building
 • Excellent interpersonal and communication skills in English and Khmer
 • Demonstrated organizational, leadership and time management skills 

About ANZ

ANZ is a leading regional bank with representation in 34 markets, focusing on core markets in Australia, New Zealand and Asia Pacific. As we continue our journey to build our global business and support our customers, we’re committed to attracting and retaining the best talent. We’ve made it our business to be an organisation where people strive, and are rewarded, for excellence.

This is an opportunity to undertake a role offering exceptional opportunities for professional development with a broad range of career paths. It’s a place where the determined can succeed, the willing can grow and together, we can prosper.

At ANZ, we aim to create a work environment where employee differences are valued, such as gender, age, culture, disability, sexual orientation, family and caring responsibilities and religion. We also offer flexible working options catered towards employee and business needs.

We connect you to a world of opportunity.

We work flexibly at ANZ. Talk to us about how this role could be flexible for you.

ANZ recognises the importance of flexible working, watch our Global Stories to see how ANZ aims to meet the needs of our customers and to attract and retain the best people in a changing world https://www.youtube.com/watch?v=ZQIkCnoAkto

Deadline of application: 7 May, 2017

To view the job detail and apply for the role visit:

http://anzroyal.com/en/About-Us/Careers/ and search for reference CAM001522.

T Store & Administration Manager

Jaspal Fashions Cambodia Co., Ltd (Phnom Penh)

Reporting to Sales Manager and Asst. International Commercial Director consecutively, the incumbent will be responsible for managing the overall daily operation of the store to maximize sales and profits by taking ownership and responsibility for all aspects of store operations, while playing an active role on the sales floor.

RESPONSIBILITIES
 • Perform excellent customer service and demonstrate strong selling skills
 • Manage people, store operations and environment to achieve sales, service, customer satisfaction, and profitability goals
 • Ensure store windows and in-store visual merchandising are in line with brand’s guideline and the store is maintained in proper housekeeping
 • Monitor the retail store inventory level; replenishment of stock and return cycle is carried out accordingly
 • Attend to customer complaints and ensure they are tactfully handled
 • Communicate company and store direction to staff and prepare action plan in order to drive sales
 • Implement sales events and promotion in accordance to sales plan
 • Maintain store staff job results by leading, coaching, training, motivating, counseling and disciplining employees; also monitoring job results and providing advice for staff performance improvement
 • Work with the management and HR regarding manpower planning, recruitment and selection, training program, staff evaluation and all personnel actions
 • Submit attendance report and other related documents to HR and Finance Manager for payroll processing
 • Ensure that all HR issues are carried out consistently with the company’s HR policies and practice
 • Responsible for staff working schedule, handle and maintain staff discipline
 • Submit all monthly store expenses/invoices, sales performance, and other reports to Finance Manager to process the payment
 • Support Finance Manager for any required Administrative and Financial Activities
 • Work with the parent company in Thailand and shipping company on import process
 • Other tasks as assigned by the superior
REQUIREMENT
 • Male/Female, age 25-35 years old with pleasant personality
 • Bachelor’s degree in any relevant studies
 • Good knowledge of fashion retailing with at least 3 years of store management experience
 • Specialize in customer service with strong communication and presentation skills
 • Solid ability to work in a fast-paced environment with high sense of responsibility and strong organizational skills, ability to recognize and react to changing work demands is required
 • Goal oriented with the ability to create winning results
 • Possess a high degree of integrity and professionalism
 • Excellent interpersonal skills, leadership qualities and managerial skills
 • Confident, dynamic, proactive, sales-oriented, motivated with committed work attitude
 • Computer literate and good numerical skills
 • Strong proficiency in English, bilingual is preferred
 • Commit to work on shift, long hours, weekends, and Public Holidays as needed
 • Able to start working by end of July 2017

RE: Candidate with less experience will be considered for Assistant Store & Administration Manager position.

HOW TO APPLY

We offer a competitive remuneration package to the right candidate. Interested person, please submit your application with a complete resume detailing experience, qualifications, present and expected salary, phone number, email address and natural photos (full length & half length each) to job@jpsfashions.com

Jaspal Fashions (Cambodia) Co., Ltd.
TEL. +662-367-2116 (Ms. Ming)

To know more about us, please visit: www.jaspalgroup.com , www.jellybunny.com , www.lynaccs.com , www.lynaround.com , http://www.ccdoubleo.com  
(Only short listed candidates would be contacted)

T Senior Sales Associate/Sales Associate

Jaspal Fashions Cambodia Co., Ltd (Phnom Penh)

The Sales Associate is responsible for providing warm welcome, effective presentation and demonstration of products and with a high level of service to customers in order to satisfy their shopping needs and enhance their shopping experience.

RESPONSIBILITIES
 • Achieve sales target as assigned by the Company
 • Follow the company guideline and operational standard
 • Replenish products on shelf and participate in stock count
 • Maintain good housekeeping conditions in the store
 • Maintain well-presented visual merchandise and displays
 • Provide excellent customer service and product knowledge to customers
 • Assist in opening and closing of the store
 • Assist in cashiering duties when required
 • Assist and support in-store marketing events
REQUIREMENT
 • Min. high school degree or higher in any field
 • At least 1 year experience in fashion retail or service industry
 • Pleasant, neat, warm and friendly personality
 • Service-oriented with strong selling and customer service skills
 • Strong interpersonal, communication and presentation skills
 • Confident, honest, enthusiastic and a good team player
 • Responsible, patient and motivated with positive work attitude
 • Computer literate is an added advantage
 • Good in spoken English to liaise with the superiors and serve international customers
 • Commit to work on shift, long hours, weekends, and Public Holidays as needed
 • Able to start working by beginning of August 2017

** Candidates with higher education level and working experience will be considered for Senior Sales Associate position

HOW TO APPLY

We offer a competitive remuneration package to the right candidate. Interested person, please submit your application with a complete resume detailing experience, qualifications, present and expected salary, phone number, email address and natural photos (full length & half length each) to job@jpsfashions.com  

Jaspal Fashions (Cambodia) Co., Ltd.
TEL. +662-367-2116 (Ms. Ming)

To know more about us, please visit: www.jaspalgroup.com , www.jellybunny.com , www.lynaccs.com , www.lynaround.com , http://www.ccdoubleo.com  
(Only short listed candidates would be contacted)

T FULL MASTERS SCHOLARSHIPS

Hinrich Foundation (Overseas)

TBS Group and Hinrich Foundation invite citizens from Cambodia, Myanmar and Vietnam to submit applications for our FULLY FUNDED MASTERS LEVEL SCHOLARSHIPS.

The scholarships cover full tuition fees, room & board, living allowance, insurance, visa & airfares. The opportunity also provides the scholar with a career opportunity with TBS Group upon graduation.

Successful candidates will study MSc in Global Production Engineering & Management program at Vietnamese-German University in Ho Chi Minh City, Vietnam.

 Eligibility

 • Be a Cambodian, Burmese or Vietnamese citizen.
 • Have an undergraduate degree in mechanical engineering, electronics, chemistry, textiles or other relevant fields.
 • Have at least one year of work experience.
 • Have demonstrated English proficiency (equivalent to TOEFL iBT 79 or IELTS 6.5).

Free information session

Join us for our information session to speak with the sponsors, learn more about our scholarships, and address your questions or concerns about the opportunity!
 

Venue:                 Tokyo Room 09; Cambodia - Japan Cooperation Center (CJCC); RUPP-CJCC Russian Federation Boulevard, Phnom Penh.

Date & Time:        May 6, 2017 - 9:00am to 11:00am

Registration:        http://bit.ly/scholarship-gpem-2017-register


Apply now!

Details:          http://bit.ly/scholarship-gpem-tbs-2017

Scholarship deadline:      May 31, 2017

Contact:     +855 12906611

Email:        sophorn.huy@hinrichfoundation.com / scholarship@hinrichfoundation.com

P Sales Officer

SVY Daily Goods Co.,Ltd (Phnom Penh)

ក្រុមហ៊ុន SVY Daily Goods Co.,Ltd

បុគ្គលិកផ្នែកលក់ ៥​នាក់ (Sales Officer)

ទីតាំងៈ​ ភ្នំពេញ

តួនាទីៈ បុគ្គលិកផ្នែកលក់
រាយការណ៍ជូនៈ ប្រធានផ្នែកលក់
រយៈពេលធ្វើការៈ ៦ ថ្ងៃក្នុង ១ សប្តាហ៍
 

តួនាទី និងការទទួលលខុសត្រូវ:

ភារកិច្ចមានដូចតទៅៈ

 • ស្វែងរក និងចរចារជាមួយអតិថិជន
 • បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • ប្រមូលពត៍មានអំពីផលិតផល
 • ធ្វើផែនការ និងតាមដានសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនរៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីសម្រេចគោលដៅ
 • ធ្វើការងារជាមួយក្រុមដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលរួមគ្នា
 • រាយការណ៍ប្រចំាខែទៅប្រធានគ្រប់គ្រង

  លក្ខខណ្ឌត្រូវជ្រើសរើស:

 • មិនតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់​ (បើមានកាន់តែប្រសើរ)
 • មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង
 • មានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង
 • ព្យាយាមក្នុងការបំពេញភារ´កិច្ច
 • អាចធ្វើការសម្រេចតាមគោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ជូន
 • អាចធ្វើការតែម្នាក់ឯងបាន និងធ្វើការជាក្រុម
 • មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន:

 • ប្រាក់ប្រចាំខែ គោល បូករួមនឹង Commission ព្រមទាំងប្រាក់ថ្លៃសាំង និងថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ។ 

របៀបដាក់ពាក្យ

ដើម្បីដាក់ពាក្យ សូមផ្ងើរ CV តាមអ៊ីម៉ែលខាងក្រោម រឺទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម។

ឈប់ទទួលពាក្យនៅ ថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧

បេក្ខជនដែលបានដាក់មុននឹងត្រូវផ្តល់ឱកាសសំភាសន៍មុន។

ការទំនាក់ទំនងបន្ថែមៈ

ពត៌មានបន្ថែម ឬមានសំណួរសូមទំនាក់ទំនងៈ015 333 263

E-mail: sivyi123@gmail.com

P 2D

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

Responsibilities

 • Manage work from concept to final work
 • to work in tight timeline 
 • to work big scale project independently
 • Implement multiple project design and concept.

Job Requirements

 • Good discipline and attitude, creative able to work and understand tight deadline with good skill of rendering
 • Must have strong skill in 2D MAx, V-ray, , Adobe Photoshop
 •  Required to speak english
 • At least 2 years of working experience in the related field
 • Full time positions available
 • Able to work in tight timeline
 • Able to work big scale project independently
 • Able to take responsibility to finished the work in time 
 • Able to work Overtime. 

 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

P Web Developer (Full Time/Contract)

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 •     Designing the architecture of the components of an application;
 •     Testing sites and applications in different browsers and environments;
 •     Problem solving;
 •     Fixing bugs in existing projects;
 •     Testing new features thoroughly to ensure they perform the correct task in all cases;
 •     Running performance benchmarking tests;
 •     Building and testing Application Program Interfaces (APIs) for applications to exchange data;
 •    Learning and testing new technologies, frameworks and languages;
 •     Staying up to date with new trends and advancements in web development;
 •     Building and maintaining databases;
REQUIREMENT
 • A degree in Computer Science or related discipline.
 • At least 2 years working as Web Developer
 • Strong programing in HTML5 and JavaScript
 • Familiarity with Laravel
 • Develop web site using MySQL PostgreSQL
HOW TO APPLY

Interested candidate are invited to send CVs to pelprek@gmail.com

 

P Supply Chain Officer ($300-$500)

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

Key Tasks & Responsibilities:

 • Control and process Sales requests (sales order log, invoicing,…)
 • Attend to counter sales.
 • Provide assistance to customers on products and pricing.
 • Process cash sales and provide daily summary.
 • Process credit notes for Sales Department.
 • Liaise with accounts regarding invoice problem.
 • Maintain customer invoice filling system.
 • Coordinate and plan deliveries of goods with warehouse
 • Assist the Supply chain manager for forecast
 • Check that sales order match minimum price list and quotations.
 • Maintain customer credit control in accordance with company policy.
 • Keep confidential company’s business information and documentation.
 • Log and follow up customer complaints.
 • Other tasks as assigned by managers,

Requirements:

 • FLUENT :  Good English: a must.
 • 1 to 3 years’ experience in construction customer service
 • Education: high school
 • Computer : word / excel : very good knowledge required

Expected profile:

 • Excellent organizational skills, strict discipline.
 • Hard-working, trustworthy, smart, interpersonal skills.
 • Self-confident, well behaved, enthusiastic, eager to evolve in a multi-cultural company.

Benefits:

 • $300 to 500 USD fix + bonus / To be discussed
 • Health insurance
 • Transport provided for work only

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

P Trade Marketing Officer

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

Trade Marketing Officer

Salary range: USD 300-USD 500

Requirement:

 • Qualification: Bachelor Degree
 • Language: English, Mother Tongue
 • Computer Literacy: Microsoft Office, Power Point, Adobe Design
 • Experience: 4 Years in field of marketing and trade marketing
 • Sex: Male is preferred

 Major responsibilities and duties:

 • Execute review market communications including consumers’ inquiries promotional to ensure establishment the brand image awareness accordance the company’s branding strategy business objective.
 • Control review promotional for offline online channels, ensuring that are carried out efficiently within agreed budgets, raise profile the Company increase sales all channels (or relevant markets).
 • Conduct mini survey, analyze result produce report all relevant
 • Respond internal external requests develop standardized advertising and promotion materials (including sales presentations, scripts, POPs display materials, etc.)  
 • ensure alignment company’s branding strategies.
 • Coordinate advertising and promotion campaigns, events activities other managers staff the company ensure that campaigns delivered effectively all media platforms (or all relevant markets).
 • Create update multi-channel marketing materials (including not limited presentations, brochures, sheets, fact sheets, case studies, web content, newsletters, signage, ads premiums) input product marketing, sales customers, while ensuring that marketing materials activities in compliance the corporate guidelines.
 • Analyst channel and control market distribution both General Trade and Modern Trade
 • Analyst product must list for improvement both Modern Trade & General Trade
 • Analyst competitors’ activities and keep up to date
 • Giving product concept for new range or new SKUs launching by providing key distribution outline and unique selling point (USP) to sales team
 • Provide training course for new salesman, new sales supervisor, new promoters
 • Follow up with promoter’s supervisor and promoters to ensure A&V is productivity
 • Control display or plan-o-gram whether it’s followed guideline or product must list
 • Follow up all trade deal to the customers to find out it is running successful or not
 • Feedback information collecting and discussing the solution to improve business
 • Conduct as team leader for activation group
 • Assist other duties/responsibilities assigned by company.

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

P Training Manager, HR Recruitment Officer

DTV Star Co.,Ltd (Phnom Penh)

DTV STAR is, one of the largest ISP providers in Cambodia that owned by foreign investor, providing high-quality, cutting-edge communication and entertainment technologies to home and business customers in the greater Phnom Penh area.

We are looking for a qualified candidate for the position of Training Manager and HR Recruitment Officer based in Phnom Penh as following:

01. Training Manager

JOB PURPOSE:

To leverage the Company’s strategic theme of building organisational capability by ensuring that organizational learning and development activities support current and future business needs for best service and expertise.

Provision of coaching and training to build the capabilities of Company's staff to provide best service in delivering DiGi products and services to customers.

MAIN DUTIES:

 • Research, develop and implement in consultation with managers high quality contemporary training programs to staff in order to meet organizational needs and support Company's objectives and business requirements.
 • Drive consistency in standards of service throughout Company.
 • Maintain an up to date knowledge of all systems, products and services to support staff in providing an exceptional member experience and maximise sales & customer service opportunities.
 • Analyse skill gaps and performance improvement opportunities at team and individual level.
 • Provide constructive feedback to participants and consult with department managers and team leaders to ensure that coaching and development provided fully corresponds Company's needs.
 • Liaise with external training providers and educational institutions to identify appropriate external training solutions.
 • Manage ongoing reporting and analysis of training activities. 

QUALIFICATIONS & PERSONAL ATTRIBUTES:

 • Bachelor’s degree in Human Resources Management or Organisation Development
 • At least 2 years practical experience in training management
 • Experience in identifying capability gaps and developing training plans
 • Commitment to Company's mission and purpose and an interest in conflict prevention
 • Coaching and mentoring skills
 • Planning, organisation and coordination skills
 • Initiative, proactive and well organized with strong time management skills
 • Ability to achieve outcomes with minimal direct supervision
 • Excellent interpersonal and communication skills, written and oral
 • Contribute to a vibrant environment by being energetic and enthusiastic
 • Fluency in written and spoken English and Khmer language
 • Proficiency in MS Office

 

02. HR Recruitment Officer

Main duties:

 • Develop job adverts before putting them out on different advertising platforms. Prepare job announcement and posting to all recruitment channels (websites, Facebook, agencies etc). Follow up recruitment status for each vacancy.
 • Assist for any recruitment activities or events (career fair, career presentation at universities etc.).
 • Headhunting, attracting new talents match with the job requirement.
 • Identify and approach suitable candidates and perform applications screening
 • Conduct selection process, by interviewing applicants, reviewing their test and certificates, manage all steps until hiring process
 • Arrange shortlisted candidates to take relevant assessment, mark and record results accurately to contribute to the recruitment decision.
 • Ensure that recruitment is filled base on the deadline of manpower request.
 • Manage and update candidate’s profile database.
 • Weekly update about recruitment status to the manager.           

QUALIFICATIONS & PERSONAL ATTRIBUTES:

 • Bachelor’s degree in Human Resources Management or Business Administration.
 • Minimum 2 years of experiences and knowledge of HR recruitment, tools in human resource management.
 • Good Computer skills such as MS Word, Excel, Power Point, Internet browsers and Email
 • Fluent in Khmer & English: speaking, reading and writing
 • Knowing and understanding labor law
 • Analyzing & Interpreting skills
 • Skills in Time Management, Planning and Organization
 • Effective Negotiation skills
 • Excellence in interpersonal and communication skills

TERMS & CONDITIONS:

 • Applications which are not meeting the requirement will be rejected.
 • Company reserves the right to reject application without assigning any reason whatsoever.
 • Only short listed candidates will be contacted for interview.

HOW TO APPLY:

Contact Person: Mr. Kim Yousophorn

Phone: +855 (86) 77 8888

Email: hr@digi.com.kh

Website: www.digi.com.kh

Address: #368, St. 163 (Poland Republic Blvd), Olympic Quarter, Chamkarmorn district, Phnom Penh, Cambodia

P Warehouse Manager, Stock Controller

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

01. Warehouse Manager

RESPONSIBILITIES

 •  Liaise and negotiate with suppliers, manufacturers, retailers and consumers
 •  Keep track of quality, quantity, stock levels, delivery times, transport costs and efficiency
 •  Arrange warehouse, catalog goods, plan routes and process shipments
 •  Resolve any arising problems or complaints
 •  Supervise, coach and train warehouse workforce
 •  Meet cost, productivity, accuracy and timeliness targets
 •  Maintain metrics and analyze data to assess performance and implement improvements
 •  Comply with procedure, regulations and SOP requirements

REQUIREMENTS

 •  A bachelor's degree in Accounting, business administration or other similarity skills.
 •  At least 2 year work experience with stock or warehouse management.
 •  Attention to detail and accuracy in numeracy
 •  Able to use Microsoft word, Excel and inventory system
 •  Excellent analytical, problem solving and organizational skills
 •  Reliable, Honest and Responsible for assigned tasks
 •  Strong working commitment and flexible to work.

02. Stock Controller 

RESPONSIBILITIES

 • Daily stock controlling-Stock in and Stock out
 • Daily update stock inventories
 • Compiling accurate stock record
 • Inventories stock report
 • Keeping record and maintaining cycle counts of the entire inventories in the stock
 • Receiving and verifying the inventory with Delivery Order Listings
 • Reporting lost, damage and any such discrepancies to the supervising authority
 • Maintaining all proper documents processed for the receipt of goods and suppliers
 • Prepare monthly stock report
 • Perform other duties assigned by Manager

REQUIREMENTS

 • At least bachelor degree in business administration majoring in accounting, or any Business related field.
 • Working Experience: A minimum of 2-year experience in stock or related field work.
 • Good command in English
 • Experience selling stock is a must
 • Can do overtime work at night or on holiday.
 • Passionate about motorcycle industry
 • Be able to work under high pressure
 • Ability to manage and work independently
 • Attention to detail and accuracy in numeracy
 • Able to use Microsoft word, Excel and inventory system
 • Reliable, Honest and Responsible for assigned tasks

P Sale Representative (Phnom Penh, Kampong Thom, Takeo, Koh Kong, Battambang)

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Kampong Cham, Kampong Thom...)
RESPONSIBILITIES

- Recruit and oversee WING Cash Xpress and Dealer Terminal.
- Achieve sales target. 
- Recruit and train merchants.
- Manage quality of merchant network to ensure fulfills customer expectation.
- Gather feedback and provide constructive solutions to line manager.
- Maximize the customer experience and satisfaction with WING Cash Xpress and Dealers Terminal.

REQUIREMENT

- University qualifications in business related discipline.
- Very good on English skill.
- Proven success in communicating effectively to all points of contact with customers, including liaison with supervisor.
- At least 1 year experience in selling to customers based in a diverse range of industries.
- Ability to work effectively in a team environment.
- Experience in selling to customers based in a diverse range of industries.
- Experience in successfully managing expectations of multiple parties, internal & external.

HOW TO APPLY

Q

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Sale Officer

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • • Oversee/supervise Retail outlets
  • Recruit and oversee Retail Outlets
  • Provide training to Retail Outlet and ensure that quality of merchant is met our standard
  • Ensure the quality of the network for customer satisfaction.
  • Facilitate reliable delivery of sticker to Retail out lets.
  • Manage retail outlet to ensure those necessary customer documents are returned within the set timeline.
  • Handle Retail outlet, and customer questions.
  • Gather feedback from retail outlet and customer to develop recommended solutions.
  • Follow call card consistently according to standard working procedure
  • Promote and position Wing marketing and merchandising materials.
  • Ensure that merchandising materials are cleaned and up to date
  • Monitor and report on competitive offerings in the market.
  • Liaise with strategic partners to ensure successful partnership and customer satisfaction.
REQUIREMENT
 • • University qualifications in Business Related Discipline
  • At least 01 years sale experience in international organizations, Fresh graduate encouraged to apply.
  • Good English skill ( Khmer language essential)
  • Proven success in communicating effectively to all points of contact with customers, including liaison with line manager.
  • Experience in selling to customers based in a diverse range of industries.
  • Innovative, creative, flexible and conscientious with high-level communication skills
HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Sale Supervisor (Kampong Thom, Kampong Speu, Phnom Penh, Koh Kong)

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh, Kampong Speu...)
RESPONSIBILITIES

 WWL Revenue assigned area to meet with target.
 MPTU selling in assign area to meet with target.
 Growing network in assign area to meet target.
 Sale lead SLA and Call Card implement monitoring to Relationship Executives in assign area to meet with target.
 Ensure branding follow to Wing requirement

REQUIREMENT

 Bachelor degree in Business Administration or other related field.
 At least 02 or 3 years’ experience as supervisor in Sale or Marketing in FMCG, Telecom or MFI
 Sale and Marketing, negotiation, problem solving, staff motivation.

HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Retail and Partnership Supervisor

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 To collect feedback and market gaps from the markets.
 To deal with corporate partners for new business opportunities and existing businesses such inter-bank transfer and other new revenue streams for the Bank.
 Assist in driving usage of payment systems in these said merchants.
 Assist in coming up with partnership strategies with identified key retail merchants to create awareness and flagship.
 Help push acquisitions, usage, and revenue targets across the Retail business.
 Monitor product performance and address all issues pertaining to the portfolio.
 Support Retail Sales team in acquiring new customers.
 Help identify the new international remittance partners for target market.
 Assist in maximize commercial viability of all international remittance partnerships and ensure adequate revenue streams from transactions
 Collect feedback from market to ensure the best customer experience for Cambodia-based senders and receivers of international remittance.
 Help coordinate with international remittance partners for Go-To-Market strategies for launches both locally and internationally.
 Monitor product performance and address all issues pertaining to the portfolio

REQUIREMENT

 Bachelor Degree in Business Management, Marketing, Finance and Banking.
 Minimum two year working experience in banking and MFI sectors and dealing with corporate partners such as private companies, Banks/MFIs for new business opportunities.
 Prove good end-to-end project management
 Good at English writing, speaking.
 Computer literacy (Ms. Word, Excel, PowerPoint…)

HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Merchant Sale Executive

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh, Kampong Som)
RESPONSIBILITIES

- Oversee/supervise Retail outlets
- Recruit and oversee Retail Outlets
- Provide training to Retail Outlet and ensure that quality of merchant is met our standard 
- Ensure the quality of the network for customer satisfaction.
- Facilitate reliable delivery of sticker to Retail out lets.
- Manage retail outlet to ensure those necessary customer documents are returned within the set timeline.
- Handle Retail outlet and customer questions.
- Training and install POS terminal 
- Gather feedback from retail outlet and customer to develop recommended solutions.
- Liaise with strategic partners to ensure successful partnership and customer satisfaction

REQUIREMENT

- University qualifications in Business Related Discipline
- At least 01 years sale experience in international organisations
- Very Good English skill ( Khmer language essential)
- Proven success in communicating effectively to all points of contact with customers, including liaison with line manager.
- Experience in selling to customers based in a diverse range of industries.
- Innovative, creative, flexible and conscientious with high-level communication skills

HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Project Manager

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 • Oversee on the agreed project objectives with other Business Units.
• Provide independent advice on the management of projects within WING.
• Organize the various professional people working on all projects.
• Make sure that all the aims of the project and the quality standard are met.
• Monitor relevant project staff to ensure guidelines are maintained
• Monitor and manage company performance against total operating expense plan via effective planning and cost management as delegated from the CEO.
• Oversee operational cost management of all departments as delegated from the CEO.
• Take ownership of the company’s performance and development and ensure that staff behaviour reflects the values and policies of WING.
• Provide leadership and direction to all staff in the company and empower them to achieve their best capability. Develop and maintain an open, honest and satisfying team environment.
• Make time to coach individuals as needed. Give honest and direct feedback on what is going well and where improvement is possible. Schedule and implement development and training plans for key staff. Keep records and track progress.
• Recognise success and share with Human Resources Manager accordingly
• Actively embrace and demonstrate commitment to the WING values and aspirations.
• Track and support to for platform development and ensure accuracy for business implementation
• Ensure sharing of “best practices” ideas.
• Identify potential process/service enhancements, escalate as appropriate, and document suggestions.

REQUIREMENT

• A Degree in Management or IT Management
• Proven coordination and implementation skills for over 3 years
• Ability to think laterally and creatively
• Superior communication (verbal and written) and interpersonal skills with the ability to influence outcomes at all levels of organisations
• A willingness and demonstrated capacity to operate in a complex, matrix environment with multiple, often conflicting demands.
• Proven ability to establish credibility and maintain and develop good business relationships
• Flexible with the ability to assimilate analyse and act decisively a demanding role/environment.
• Demonstrate inter-cultural sensitivity and awareness
• Computer literate, proficient in MS Office

HOW TO APPLY

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

P Shipping Staff

Dayup Global Co., Ltd (Phnom Penh)

Dayup Global Co., Ltd., a Korean company, producing sport gloves for well-known brands such as Adidas, UA, Rawlings, etc., is recruiting a qualified staff for our shipping department.

Shipping Staff (1 position)

RESPONSIBILITIES
 • Handle import documents.
 • Handle packing list for production.
 • Support export documents and processing.
 • Handle documents for sample sending out.
REQUIREMENT
 • Cambodian.
 • Bechelor Degree in any field.
 • 3 years of experience in related filed.
 • Must be computer literate in Microsoft Office applications.
 • Can communicate in English well.
 • Able to work under pressure & independently
 • Hard working / goal oriented.
 • Team spirit.
HOW TO APPLY

Interest candidate may send CV to kiply@dayupglobal.com.kh

For more information please contact: 012-218 774

Address: Phum Prey Sala, Sangkat Kakab, Khan Posenchey, Phnom Penh. (Area in front of Phnom Penh International Airport)

P Finance Manager, Service

Java Café (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

01 - FINANCE MANAGER

 • Prepare, examine, and analyze accounting records, financial statements
 • Develop, implement, modify, and document recordkeeping and accounting systems, making use of current computer technology
 • Responsible for timely monthly consolidated financial statements, payments, cash-flow management reporting
 • Develop, maintain, and analyze budgets, preparing periodic reports that compare budgeted costs to actual costs
 • Analyze business operations, trends, costs, revenues, financial commitments, and obligations, to project future revenues and expenses or to provide advice
 • Monitor & control expenses according to budget guidelines
 • Manage and follow-up with AR, AP & Administrative task
 • Review and prepare bank reconciliation
 • In charge staff payroll & Diskpay
 • Monthly and annually Tax Declaration
 • Present financial reports to owner

REQUIREMENT

 • Bachelor degree in Accounting, Finance or other related field
 • At least 3 years’ experience in accounting or finance
 • Able to communicate well in English and Khmer
 • Computer literature, including Quickbooks, Microsoft Excel, Word, Internet & Email, and POS System
 • Skilled in creating chart of accounts in Quickbooks
 • Patient & hard working and willing to deal with challenges and problem-solve
 • Good leadership and management skills
 • Able to work independently or in a team
 • Ability to lead and to contribute to the team
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Able to work under pressure, highly responsible and committed

 

02 - SERVICE

RESPONSIBILITIES

 • Taking orders from guests
 • Able to recommend dishes and answer all questions related to the menu
 • Able to open and serve wine to guests
 • Serving food and drinks
 • Keeping their designated section clean, neat and tidy at all times

REQUIREMENT

 • Good English Skill to be able to deal with foreign customers
 • Good Positive Attitude and Smile
 • Hard working and ability to adapt to any given situation
 • Works well in a team environment
 • Always listens to their team leaders
 • Have experience with Service in Restaurant
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to send CVs to

Email: chanthaem44@gmail.com

Only shortlist candidates are contacted for the interview.

P Business Relationship Executive

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh, Siem Reap)
RESPONSIBILITIES

_Develop and create well-pipeline to grow new bill payment
_Develop new initiatives and work closely with marketing team to support partner and ensure to growth bill payment.
_Maintain key customer contact and provide customer service and build deeper relationship.
_Prepare and manage communication both internal & external for launching new biller.
_Closes new business deals by coordinating requirement, developing and negotiating contracts, integrating contract agreements

REQUIREMENT

_ Bachelor degree in Business Admin or relevant field.
_ At least 1 year experience in banking.
_ Presentation, Negotiation, and Communication.

HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Financial Consultant (Many Positions) Urgent

Royal Financial Corporation Co., Ltd (Phnom Penh)

Royal Financial Corporation Co., Ltd (RFC) is a leading trading & consulting firm on Foreign Exchange Currency and Commodity (Forex) in Cambodia. We are a regulated with Central Counter Party (CCP) licensed. The Company is now rapidly growing and we are looking for numerous qualified candidates to fulfill the vacancies as follow:

 

Job Title: Financial Consultant (Many Positions)

JOB RESPONSIBILITY

 • Daily Plan for potential customers target and present and consult company products and services to clients.
 • Update analyzed fundamental & technical Forex market to build reliable data to meet customer’s requirements.
 • Monitor and respond to all client’s questions on products and services of the Company.
 • Maintain client’s relationships and update current plans and secure new clients.

REQUIREMENT

 • Cambodian nationality age over 22 years old.
 • Bachelor degree related to marketing, sale, business or banking & finance.
 • Interested in global financial market; knowledge and experience of financial market.
 • Hard working and have high commitment; good communication and relationship skill.
 • Self-motivation, willing to learn, fast leaner and good team work.
 • Strong existing network is prior advantage.

Benefit

 • RFC provides competitive salary & benefit.
 • High commission & incentive.
 • International working standard.
 • Dynamic & friendly working environment.

HOW TO APPLY

Interested candidate are encouraged to submit CV with current photo and cover letter to email address below or directly to the following company address no later than May 30, 2017. Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

Email address: career@rfc.com.kh; Tel: 023 957 888

Office: #19 Street 392, Sangkat Boeung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

P SALES REPRESENTATIVE (P.Penh, S.Reap, S.Rieng, Kg. Som)

Vipar Auto (Cambodia) Co., Ltd. (Phnom Penh, Kampong Som...)

SALES REPRESENTATIVE

 •  Phnom Penh (01 Positions)
 • Siem Reap (02 Positions)
 • Svay rieng (01 Positions)
 • Sinahnoukville. (01 Positions)
RESPONSIBILITIES
 • Must be able to support customer’s desire.
 • To assist in follow up of sale enquiries.
 • Help sale team to conduct activation events.
 • Phone follows up and checking customer
REQUIREMENT
 • BBA or faculty student, can speak English and fluent Khmer.
 • Passionate about automotive industry.
 • Position is open only for Cambodian.
HOW TO APPLY

P Web & Database Developer

Ha Tien Vegas Entertainment Resort Ltd (Phnom Penh)

We are specializes in the creation of online entertainment. Based in Phnom Penh, Cambodia, Zustro.com is led by a management team with wide-raining expertise and decades of international experience. The company is developing several online entertainment projects for online casino, social media gaming, and mobile device applications.

Its MISSION is to become a premier online entertainment destination providing new and exciting gaming choices with a commitment to best-in-class levels of customer service and satisfaction.

JOB TITLE:             Web & Database Developer                                         DATE: March 27, 2017

REPORTS TO:        IT Development Manager                                            DEPT: IT

LINE MANAGER:                                                                                          HOURS:  48

Location:  in Phnom Penh, Cambodia.

 

OBJECTIVE

Assist Zustro.com in Cambodia with coding on web development and related work of our online gaming operation and any other work that his skill-set covers.

RESPONSIBILITIES
 • Work closely with the project manager and the design team
 • Build responsive web based applications Front-End and Back-End
 • Create games that run on Desktop, Tablet, and Phone with JavaScript, HTML5 and CSS3
 • Write clean, readable, reusable code
REQUIREMENT
 • Bachelor degree of computer science or higher preferred
 • At least 3 years of web client-side development
 • Strong Passion for front-end and  back-end development
 • Strong debugging and optimization abilities
 • Strong understanding of compatibility issues across browsers.
 • Join a strong team in a highly dynamic environment that works in scrum and agile methodologies
 • Technologies – Native JS, HTML5 using a mixture of canvas, web APIs, advanced CSS3, Web Standards, PHP and MySQL
 • Ability to program and design interactive animations. Great eye for motion, design, typography - a plus
 • Experience in XHR, JSONP and AJAX applications
 • Experience with JS frameworks: backbone, marionette, require.js, node.js - a plus
 • Experience porting HTML 5 to iOS/Android app stores using to
HOW TO APPLY

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter (with expected salary) and detailed CV with a current photo to the address below:

recruitment@hatienvegas.com

P Company Driver

Ha Tien Vegas Entertainment Resort Ltd (Phnom Penh)

COMPANY: HA TIEN VEGAS ENTERTAINMENT RESORT CO LTD

Schedule: Full-Time

Location: #202 Norodom Phnom Penh Cambodia

Employment Vacancy:  Company Driver

JOB DESCRIPTION:

 • Drive the company vehicle for official travel and business, or as requested by the Administration Department.
 • Maintain high standard of service.
 • Ensure that the car is well maintained and in good condition at all times.

REQUIREMENTS:

 • Experienced driver is a must
 • Driver license
 • Able to speak English
 • Willing to drive outside Phnom Penh
 • Possess a good qualities and attitude
 • Trustworthy
 • Able to work in extended hours
 • Good appearance ( Neat and Tidy )

COMPENSATION:

 • Meals and accommodation provided for any business trips outside of Phnom Penh
 • Good compensation
 • Uniforms

 

HOW TO APPLY:

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter (with expected salary) and detailed CV with a current photo to the address below:

Location: #202 Norodom Phnom Penh Cambodia   

Email: pur.mgr@hatienvegas.com

 

 

 

P Receptionist & Cashier

Mondulkiri Boutique Hotel (Phnom Penh)

1-Receptionist (Salary from 120$ to 150$)

Job description:

 • Assist and assume the role of Front Office in the operation of Front Desk and provide supervising, organizing, directing and coordinating the staff from Bell, Telephone and Business Center.
 • Welcome, Check-in and Check-out guests, followed by standard operating procedures.
 • Check guestrooms assigned for arrival guests thoroughly before the guest arrive.
 • Represent the Management to solve guest complaints concerning services from all areas of operation, guest requests and comments (especially after office hours).
 • Record accurately all complaints, incidents accidents and problem solved into the logbook for respective Department Head’s attention in order that they can follow up properly.
 • Ensure that all registration cards are printed and vouchers are issued to guest, according to reservation and special requests by guests to meet their needs.
 • Make regular round check to Lobby, Entrance area that all Front Office staff and others adhere to hotel policies and departmental policies.

 Job Requirements:

 •  High school or study in tourism industry
 • Honesty and can work in pressure
 • Experience at les 1year
 • Good at problem solving
 • Must have good working relationship with all level of staff.

2-Cashier (Salary from 110$ to 130$)

Job description:

 • Handle sell system and issue invoice to customer
 • Collect deposit from customer base on sales order
 • Prepare daily cash flow report
 • Perform daily cash counts at the end of each shift
 • File all document in assigned folder
 • other test from head department

Job Requirement:

 • Bachelor degree of accountant or high school
 • Honesty and can work in pressure
 • Experience at least 1year
 • Good at problem solving

Contact detail:

Linh Nita (Asst. Manager)

Tel: 099-261112 or 069-261112

#14 Street 178 Sangkat Boeng Raing Khan Daun Penh Phnom

Email :sales@mondulkiri.asia  or ksaran0478@yahoo.com

 

P Credit officer

Vipar Auto (Cambodia) Co., Ltd. (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Meet with customers by phone or in person to recommend loan products and other services that are in the best interest of the customer, given the customer’s financial status, goals, needs, etc. 
 • Consult with customer on their financing options, recommending Appropriate loan products and obtaining permanent single family Vehicle loans,
 • Motorcycle equity loans and lines of credit through the company policy And procedure. In this process, responsible for ensuring each loan Meets quality and marketability requirements within guidelines of Company.
 • Exercises discretion and independent judgment in comparing and evaluating company products that suit the customer’s financial situation. 
 •  Manage the loan application process, in conjunction with the Senior management / Coordinator, to assist customers in completing loan applications, collect information to be verified, identify additional information to be provided or obtained.Take complete applications in accordance with Company’s loan file workflow.
 • Negotiate loan terms and conditions on loans within Company guidelines.  Responsible for all rate locks on loans originated. 
 • Conduct business activities primarily outside of the office.  Such activities may include making sales calls, negotiating deals, making commitments to close residential product loans, and performing other duties as needed to generate and bring sales to fruition. 
 • Occasionally work from company’s offices to complete tasks in support of loan origination, to attend staff meetings, to update the customers’ contacts and address, etc.
REQUIREMENT
 • Minimum of two years‘ experience as a Loan Officer in the local Market with proven results preferred.
 • Ability to review and analyze a customer's financial status, goals and needs, and recommend the appropriate loan product.
 • Excellent math skills, familiarity with basic pricing structures, rates and yields.  Awareness of economic factors and their effect on loan terms.
 • Excellent communication skills, including phone, personal contact and written.
 • Ability to resolve problems effectively with dissatisfied customers.
 • Ability to work under high pressure.
 • Good at problem solving, researching, and decision making.
HOW TO APPLY

Email : accounts.kh@viparauto.asia, virat@viparauto.asia, parth.krishna@viparauto.asia  

Phone : 031 777 0772, 066777 366

address : Building on land No 958 (Caltex gasoline station) , Monireth Blv, Sangkat Stoeng

Meang Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh Cambodia,

P មន្រ្តីឥណទាន(Credit Officer)

មរតកអង្គរ លីមីធីត (Phnom Penh)

មរតកអង្គរ លីមីធីត ជាគ្រឹះស្ថានដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតំបន់   ទីក្រុង និងជាយក្រុង។ ស្របជាមួយការរីកចំរើននេះ មរតកអង្គរ លីមីធីត ត្រូវការជ្រើសរើស មន្រ្តីឥណទាន(Credit Officer) ចំនួន ០៨នាក់ សម្រាប់បម្រើការនៅការិយាល័យរាជធានីភ្នំពេញ ។

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ

 • ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទានរបស់ មរតកអង្គរ លីមីធីត
 • ចុះសិក្សា និងវាយតម្លៃសំណើរបស់អតិថិជនតាម  ការដាក់ពាក្យស្នើសុំខ្ចី
 • ចុះប្រមូលប្រាក់សំណងរបស់អតិថិជន
 • តាមដានការប្រើប្រាស់ទុនរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហានានា ។ល។
 • សហការល្អទាំងជាមួយបុគ្គលិកខាងក្នុង និង សាធារណៈជនខាងក្រៅ

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស:

 • ត្រូវបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(ថ្នាក់ទី១២)ឡើងទៅ
 • ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ សុភាពសារ មានឆន្ទៈខ្ពស់បំពេញការងារ និងមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយ
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងចូលចិត្តធ្វើការជាមួយមនុស្សនៅតាមសហគមន៍
 • មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ល្អ និង​មាន​ឥរិយាបថ​ចេះ​បម្រើ​អតិថិជន

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន:

 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង អាស្រ័យលើបទពិសោធន៍ និងចំណេះជំនាញរបស់បេក្ខជន
 • ប្រាក់រង្វាន់ស្នាដៃការងារប្រចាំខែ
 • ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ និងភ្ជុំបិណ្ឌ
 • ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំរហូតដល់ទៅ០៦ខែ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានការងារ
 • ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់២៤ម៉ោង/២៤ម៉ោង
 • ប្រាក់កាតទូរស័ព្ទប្រចាំខែ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការសិក្សា និង បណ្តុះបណ្តាលជំនាញការងារបន្ថែម

ឯកសារភ្ជាប់ និងទំនាក់ទំនង

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារថតចម្លងដូចជា  សញ្ញាបត្រ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ និងលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ មកកាន់

ការិយាល័យមរតកអង្គរ: # ១៤HE0 ភូមិខ្វា សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ  ។                       

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 069 80 5555 / 068 94 5555 ឬ   E-mail: anbora.ama@gmail.com

ទទួលពាក្យចាប់ពីការផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

 

 

P Transmission Engineer

EZECOM (Kampong Som)

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the position as Transmission Engineer            – Based in Sihanoukville (01 Position)

Position Purpose: This position is required to manage and maintain day to day network operation of SHV CLS Provide responsible of managing, maintaining and monitoring technical support and incident resolution.  Maintain and control customers’ services availability, notification, update the status and track records. Manage activation all services for customers.

RESPONSIBILITIES
 • Operate and manage devices of submarine system at Sihanoukville Cable Landing Station
 • Troubleshoot and restore submarine cable issue, new circuit provisioning and testing, Electric power feed, power normalization
 • Heath check all transmission devices of submarine system at station
 • Faulty identification of network problems, and fast rectification by coordinating with vendors/suppliers/field engineers/contractors
 • Provide remote support for NOC team and MCT communities
 • Maintain and support onsite station 24x7 to ensure operation smoothly
 • Joint provisioning, installation, testing and troubleshooting at station
 • Day-to-day technical operation activities and support customers
 • Receive, document and record all activities at station
 • Communicate and facilitate with other department, local & international partners and MCT community
 • Maintain other tasks as assigned by senior or manager
 • Able to be on vessel during repair of MCT submarine cable fault
 • Closely work with NOC team and transmission Engineer at HQ
 • To escalate to higher level and manager if there is critical issue
 • Any other related tasks as assigned by Manager.
REQUIREMENT
 • Background from bachelor IT degree
 • Good understanding of Optical fiber testing, and test instruments
 • Good understanding of Transmission technologies, SDH,PDH,DWDM and submarine system
 • Good technical. Communication skills. Fluency in English
 • Ability to work as rotate shift, weekend and public holiday
 • Goods command of spoken and written English
 • Minimum 2 years in long distance fiber networks and transmission links, provisioning and troubleshooting.
 • Good communication and team work
 • Ability to work as rotate shift, weekend and public holiday
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

E-mail                          : careers@ezecom.com.kh

Tel                               : 077 97 36 39

Deadline                      : 04-May-2017

Please state the place you would like to apply for.

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

P Technical Service Supervisor (Bavet, Kg. Som)

EZECOM (Kampong Som, Svay Rieng)

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the below vacancy:

 Technical Service Supervisor   - Based in Bavet                       (02 Positions)

- Based in Sihanoukville           (01 Position)

 Purpose of Job:

 • Leading Service and Support Team to successfully resolve Technical Issues with EZECOM provided services for EZECOM Customers.
 • Technical Support Team (Hold EZECOM Support Team)
RESPONSIBILITIES
 • Provides quality service by enforcing quality and customer service standards.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as need.
 • Maintains professional and technical knowledge by attending educational (internal)
 • Keep staff members on time for appointments.
 • Keep records of service and keep system data up to date.
 • Identify skill gaps for staff and suggest solutions to improve their skill.
 • Perform daily support team under control theirs schedule.
 • Assist work on with any commercial project technical as required.
 • Monitor Service and support team effectiveness and keep records.
 • Find solutions for difficult service situations.
 • Suggest improvements to management.
 • Perform quality service to deliveries EZECOM customer.
 • Perform quick and proactive for solving customer’s problems with internet connection.
 • Encourage and foster a teamwork and knowledge sharing environment with staff.
 • Be prompt to perform actions to assist EZECOM customers.
 • Promptly escalate issues and concerns to management as required.
 • Follow-up Colleagues inside EZECOM to provide service to EZECOM customers.
 • Maintain good communication with other EZECOM Staff.
 • Maintain good relationships with EZECOM customers (and potential customers) Face-to-Face, phone, E-Mail and SMS.
 • Pass details of potential customers or upgraded sales leads to the EZECOM Sales Team.
 • Report customer’s complaints or request or suggestion to Customer Care Supervisor or Manager.
 • Follow EZECOM Processes, Policies and Procedures.
REQUIREMENT
 • Bachelor Degree in Computer Science or other related fields;
 • At least three year-experience with Modems, Wi-Fi, TCP/IP, Routers, Switches, VPN, Firewall, WiMAX, XDSL, Fibre Optic and other internet related technologies;
 • Experience with common computer operating systems and Internet related Applications eg; Microsoft Windows, Internet Explorer, Emails;
 • Ability to organize own and others schedules.
 • Ability to work effectively in a busy environment and under pressure.
 • Ability to Solve Problems.
 • Excellent Interpersonal and communication skills for both Khmer and English (verbal & written). Multi-language skills are preferable.
 • Ability to travel on company business, potentially to other provinces.
 • Tertiary qualifications related to the IT and or Communications field are desirable.
 • Prior Work Experience in the IT and or Communication field are desirable.
 • Prior experience as a Team Leader or Supervisor is desirable.
 • Punctual, Patient and Enthusiastic.
 • Flexible to work outside of normal business hours when required.
 • Ability to work effectively in a team environment.
 • Ability to learn quickly and willing to show initiative.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email; Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences; 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

E-mail                          : careers@ezecom.com.kh

Tel                               : 077 97 36 39

Deadline                      : 04-May-2017

Please state the place you would like to apply for.

Only short- listed candidates will be contacted for interview

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the below vacancy:

 Technical Service Officer   - Based in Phnom Penh            (02 Positions)

                                                   - Based in Sihanouk Ville          (02 Positions)

                                                   - Based in Bavet                          (01 Positions)

                                                   - Based in Poipet                        (01 Positions)

                                                  - Based in Siem Reap                (01 Positions)

Purpose of Job:

 • Install Internet and other Communications Connections for EZECOM Customers.
 • Resolve Technical Issues for Customers with EZECOM provided services.

RESPONSIBILITIES
 • Install internet connection and other communication connections for customer following to procedures;
 • Resolve technical issues for customers on the phone and by visiting the customer’s site;
 • Keep records of service to customers;
 • Keep track of company stock/equipment and property;
 • Escalate and report issues and concerns to supervisor and manager as required;
 • Perform professional communication with customers by face to face, on the phone and email;
 • Provide details of potential customers or upgraded sales leads to the Sales Team;
 • Follow up processes, policies, and procedures;
 • Any other related tasks as assigned from time to time by Manager.
REQUIREMENT
 • Bachelor Degree in Computer Science or other related fields;
 • At least one year-experience with Modems, Wi-Fi, TCP/IP, Routers, Switches, VPN, Firewall, WiMAX, XDSL, Fibre Optic and other internet related technologies;
 • Experience with common computer operating systems and Internet related Applications eg; Microsoft Windows, Internet Explorer, Emails;
 • Flexible to work on rotating schedule and travelling to work at the fields;
 • Be good at speaking and writing in English;
 • Be good at communication, initiative, patient, and problem solving;
 • Residential candidates are prioritized.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email; Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences; 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

E-mail                          : careers@ezecom.com.kh

Tel                               : 077 973639

Deadline                      : 04-May-2017

Please state the place you would like to apply for.

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the vacancy as Call Center Officer (Chinese Speaker) based in Phnom Penh (1 Position)

Job Purpose: Provide first level Technical guidance and assistance to EZECOM Customers on the phone, to resolve technical Issues with EZECOM provided services.

RESPONSIBILITIES
 • Provide first level technical guidance and assistance to customers on the phone to resolve technical issues.
 • Communicate professionally with customers via phone, E-mail, and SMS.
 • Perform quick response to assist customers.
 • Report and follow up customers’ complaints or request or suggestion to Customer Care Supervisor or Manager.
 • Escalate issues and concerns to Supervisor and Manager as required.
 • Provide details of potential customers or upgraded sales leads to the Ezecom Sales Team
 • Any other related tasks as assigned by Manager.
REQUIREMENT
 • Tertiary qualifications related to the IT and or Communications fields are desirable;
 • Male or Female (People with disabilities are acceptable).
 • Experience with Modems, Wi-Fi, TCP/IP, Routers, Switches, VPN, Firewall, WiMAX, xDSL, Fibre Optic and other internet related technologies;
 • Experience with common Computer Operating Systems and Internet Related Applications. eg; Microsoft Windows, Internet Explorer, E-Mail etc;
 • Experience in a Customer Service related field of work;
 • Prior Work Experience in the IT and or Communications fields are desirable;
 • Flexible to work on a rotating schedule;
 • Ability to Solve Problems;
 • Excellent Interpersonal and communication skills for both Chinese and English (verbal & written). Multi-language skills are preferable;
 • Punctual, Patient and Enthusiastic;
 • Ability to work effectively in a Team environment;
 • Ability to learn quickly and willing to show initiative.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

·        E-mail                         : careers@ezecom.com.kh

·        Tel                              : 077 97 36 39

·        Applied Position         : (Please specify position title here)

·        Deadline                     : 04-May-2017

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

P Customer Service Officer (P. Penh, PoiPet, Bavet, Koh Kong)

EZECOM (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the below vacancy:

Customer Service Officer                Based in Phnom Penh            (02 Position)

                                                              - Based in Koh Kong                (01 Position)

                                                               - Based in Poipet                      (01 Position)

                                                              - Based in Bavet                       (02 Position) 

Job Purpose: To provide a professional customer service to the company’s client and ensure that all customer’s feedback or complaint are effectively addressed and work closely with all relevant stakeholders to improve the customer service that may necessary. 

RESPONSIBILITIES
 • Handle the customer question, complaints and billing with the highest degree of courtesy and professionalism.
 • Offers alternative solutions where appropriate with the objective of retaining customer's benefits.
 • Handle work transactions in connection with activation of new customer accounts in BS2 system.
 • Answers customer requests or inquiries concerning services, billing, claims, and reports problem areas.
 • Responsible for improving customer retention through programs and service provided to the Customer.
 • Make recommendations according to customer’s needs on features, accessories, and upgrades service plan.
 • Respond to customers in a polite and courteous manner, especially in stressful situations
REQUIREMENT
 • Bachelor's degree graduated.
 • At least 1 years working experienced with related field.
 • Language proficiency in English, Chinese speaking ability is an advantage,
 • Good computer knowledge – MS Office.
 • Experience with ISP/telecom/IT market is advantaged.
 • Previous customer relation (telephone support) experience.
 • Excellent telephone manner.
 • Strong customer focus with experience with superior negotiation skills and billing skills.
 • Excellent interpersonal skills.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

·        E-mail                    : careers@ezecom.com.kh

·        Tel                         : 077 97 36 39

·        Applied Position    : (Please specify position title here)

·        Deadline                : 04-May-2017

Please state the place you would like to apply for;

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

P Supply production Leader

Decathlon (Phnom Penh)

Welcome to Decathlon  a network of innovative retail chains and brands providing enjoyment for all sport people. http://corporate.decathlon.com/

Decathlon brings together two different activities: 

 • Design and production of sporting goods 
 • Direct retail to customers 

Created in 1976 near Lille in northern France, Decathlon is now present in 25 countries, with 50,000 employees of 60 nationalities. Decathlon Cambodia was settled in Cambodia since 2011 with offices in Phnom Penh city. Our staff work closely everyday with international customers and suppliers from all over Cambodia and neighbor countries to develop, industrialize and supply sporting products. 

 OUR COMMITMENT AS AN EMPLOYER

Decathlon Cambodia is committed to training its employees and developing their skills. Our managers work closely with their teams, encouraging them to make decisions and take on responsibilities. Today, more than ever before, our policy of promoting from within is a major priority. There are 350 different jobs within the group for job rotation opportunities and we conduct 500,000 hours of training every year. 

"Satisfied employees" is an intention that runs through all of our human resources policies. After all, we will only make our customers happy if we are happy ourselves.

Decathlon Cambodia is looking for potential candidates to join and support our business growth in the coming years.

JOB TITLE: Supply production Leader

RESPONSIBILITIES

Purchase Order Management          

 • Ensure on time delivery of your products 
 • follow up the production  planning

Component Management

 • Purchase and follow up component delivery
 • Guarantee the right level of stock

Customer Communication

 • Built strong Relationship Anticipate and propose solution business piloting  


Benefits:

 • Monthly performance bonus.
 • Training courses to develop your competences.
 • Business trips abroad
 • Collective activities organized by the Company.
 • Sport practice allowance
 • Insurance.
 • Medical allowance
REQUIREMENT
 • You have bachelor degree or upper (preferable with major Management, Businesses).
 • Team player
 • You speak English
 • Dynamic
 • Autonomous
 • Able to take decision
 • Garment /Footwear experience is in plus
 • Chinese speaker is a plus
HOW TO APPLY

Your application, please send to: recruitment.cambodia@decathlon.com

 Cambo Sporting Goods Ltd;

 CV and cover letter should be in English with subject: apply for  Supply production Leader

Please send your CV with your current and expected salary 

For more detail, please visit us at:

Websites:  http://corporate.decathlon.com/

SUNBIRD is authorized Agencies of World-wide Airlines, Forte Insurance and Sokha Hotel Group. Sunbird has been on the business in Kingdom of Cambodia since 1999 and has operation of the Worldwide Air-ticket, Insurance, Hotel, Convention, Car Rental, Medical Service, and Trading.

Due to our continuous business expansion, we are looking for Staffs as follows:

POSITIONS

 1.  Junior Staff (Accounting, Operation, Ticketing)
 2.  Internship Staff
REQUIREMENT
 • At least 3 years experiences required for Junior Staff.
 • Bachelor degree required.
 • Fluent English and Khmer are both in speaking and writing.
 • Excellent Report writing and presentation skill.
 • Good working attitude, be able to do multi-tasks.
 • Able to deal with information in a confidential manner and responsibility.
 • Able to work both independently, collaboratively with team.
 • Able to work well under pressure, meet deadlines and drive projects to completion.
 • Strong computer skill and proficiency with MS Word/ Excel and Internet
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit a cover letter with a resume to the below address not later than the 19, May 2017

CONTACT DETAILS

Address: # 78, Monireth Blvd., Sangkat Toul Svey Prey II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Name: SUNBIRD

Phone: (+855) 92 941 009

Email: sunbirdcambodia@gmail.com

Note: Only short listed candidates will be notified for interview.  CV and application are not returnable.

P ផ្នែកលក់ និង សេវាកម្ម

M.I.J.Trading Co.,Ltd. (Phnom Penh)

ថ្ងៃ និង ម៉ោងធ្វើការងារ

 1. ចូលម៉ោង 9:00 ចេញម៉ោង 20:00 ឈប់សំរាកថ្ងៃ ១ម៉ោង
 2. ចូលម៉ោង 12:00 ចេញម៉ោង 22:00 ឈប់សំរាកល្ងាច ១ម៉ោង
 3. ក្នុង ១ខែ ឈប់បាន ៤ ថ្ងៃ
 4. ប្រាក់ខែចាប់ពី180$ ទៅ 300$ ទៅតាមសមត្ថភាព និង បទពិសោធន៏បេក្ខនារី

 

 

RESPONSIBILITIES

ការងារចំបង១ ៖  លក់ផលិតផល ពិនិត្យស្បែក និង នែនាំផលិផល ដល់អតិថិជន

ការងារចំបង២ ៖  សេវាកម្ម កក់សក់ ម៉ាស្សាមុខ (ក្រុមហ៊ុនជាអ្នកបង្រៀន ចេះស្រាប់កាន់តែល្អ)

ការងារផ្សេងៗ ៖  គិតលុយ គ្រប់គ្រងស្តុកក្នុងហាង សំអាតនិងតុបតែងហាង និងការងារបន្ទាប់បន្សំផ្សេងៗទៀត។

REQUIREMENT

១. បេក្ខនារី ត្រូវចេះនិយាយ  អាន និង សសេរភាសាខ្មែរបានល្អ

២. បេក្ខនារី ត្រូវមានចំណង ចំណូលចិត្តផ្នែក លក់ផលិផលថែរក្សាស្បែក និងចេះតុបតែងខ្លូន និង មុខ (make up)

៣. បេក្ខនារី អាចធ្វើការ ថ្ងៃសៅរ៏ អាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យធំៗ បានខ្លះ។

៤. សំរាប់បេក្ខនារី មានបទពិសោធន៏ផ្នែកលក់ផលិតផលថែរក្សាស្បែក ឬ សេវាកម្មកក់សក់ ម៉ាស្សាមុខ ក្រុមហ៊ុន  ផ្តល់ អាតិភាពខ្ពស់សំរាប់ការងារនេះ។

HOW TO APPLY

សូមផ្ញើរ CV មក mijt.mail@gmail.com
ឬយក CV មកដាក់ផ្ទាល់នៅគ្រប់សាខាDHC

សាខាទី១ ផ្ទះលេខ១៨៤B ផ្លូវត្រសក់ផ្អែម(63) សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន ទល់មុខសណ្ឋាគារ Chamb Et Lysee

សាខាទី២ នៅក្នុង AEON Mall ជាន់ទី១

ព័តមានបន្ថែមសូមទូរសព្ទមកលេខ 023-666-0296, 069-66-99-88
សូមចូលមើលក្នុងគេហ៏ទំព័រខាងក្រោម

http://dhc-cambodia.com/index.php/contact/

P Multi- Media Content Producer

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:
 

Multi- Media Content Producer

Location: Phnom Penh (01 position)

RESPONSIBILITIES
 • Creates gif and video content to support product
 • Creates social media engagement ideas and campaigns to synergize social media platforms
 • Monitors current social media activities, trends and topics
 • Forges content partnerships with social media influencers and bloggers
 • Explores on trend topics and content to populate social media
 • Performs other tasks as assigned by management
REQUIREMENT
 • Degree in film and design
 • Experienced in social media management
 • Good at creative skill and competent in photoshop, imovie, gif and illustrator
 • English proficient
 • Computer literate( Ms. Office)
 • Be innovative, dynamic and team work
HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter to Human Resource Department

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 April 2017

P Call Center Officer

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Call Center Officer

Location:Phnom Penh (10 positions)

RESPONSIBILITIES
 • Handles customer complaints and enquiries
 • Keeps customers informed about Cellcard’s products, services and promotions
 • Provides good services to customers
 • Performs other tasks as assigned by manager
REQUIREMENT
 • University or  fresh graduate students are highly encouraged
 • Experienced in Call Center, Sales and Marketing is an advantage
 • Computer literate( Ms. Office &  Excel)
 • Good oral and written communication skills in English
 • Able to work independently and under time pressure
HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters to the Human Resources Department.

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 April 2017

P Finance Analyst

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Finance Analyst

Location: Phnom Penh (01 position)

Key Responsibilities:

 • To prepare monthly & YTD variance analysis of assigned business line
 • To proactively review and keep track of financial performance of assigned business line
 • To prepare Pre and Post evaluation of assigned commercial promotion by ensuring that all material impacts are taken into account
 • To assist  management  in budgeting process for assigned business line
 • To ensure all responsible reports are done accurately and on time
 • Perform other tasks as assigned by management

Job Requirements:

 • Bachelor degree in Accounting, Finance or ACCA is a plus
 • At least two years experience in finance analyst or related field
 • Strong analytical, numeric and reporting management skill
 • English proficiency
 • Computer literate( Ms. Office)
 • Able to work independently and under pressure

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter to Human Resource Department

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 April 2017

P Internal Audit Executive

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Internal Audit Executive

Location: Phnom Penhv (01 position)

Key Responsibilities: 

 • Monitors and follows up on the SOX and Internal control implementation certification
 • Assists and Coordinates on control self assessment peer review planning, testing and consolidation
 • Follows up peer review team on the status of test completion to ensure that team complete the testing assignment with timeline
 • Reviews and validates peer review testing evident gathered
 • Conducts independent testing on key business process as per approved audit plan and procedure
 • Prepares draft report on the testing result
 • Provides support and guideline on the completion of monthly control certification confirmation to all controls certifiers
 • Reviews control over work stations, Local area Networks, database administration, technical support, system development.

Job Requirements:

 • Bachelor degree in Accounting and Finance
 • At least 2 years experienced in internal and external auditing
 • Good analytical skills and employs questioning techniques
 • English proficiency
 • Be flexible, dynamic and able to work under pressure
 • Be able to travel to province

Qualified applicants may submit their CVs with Current Photo and cover letters to the Human Resources Department.

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 April 2017

P MIS Application Developer

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

MIS Application Developer

Location: Phnom Penh (01 position)

Key Responsibilities: 

 • Develops in house application
 • Monitors and improve application
 • Collects and analyzes business requirement
 • Conducts application testing and documentation
 • Performs other tasks as assigned by management

Job Requirements:

 • Degree in IT or related fields
 • At least 2 years’ experience in application developing and coding
 • Knowledge in SharePoint Developer, SQL, and PHP framework
 • Good at analytical skill
 • English proficiency
 • Computer literacy(Ms. Office)
 • Be dynamic, innovative and committed

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters to the Human Resources Department.

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 April 2017

P Corporate Sales Executive

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Corporate Sales Executive

Location: Phnom Penh (10 positions)

Key Responsibilities: 

 • Builds and maintains good relationships with key corporate customers
 • Keeps customers informed about Cellcard products
 • Meets monthly sales targets
 • Provides after-sales supports
 • Performs other tasks as assigned by manager

Job Requirements:

 • Bachelor degree in Management, Business administration, Marketing or related fields
 • Experience within outdoor sales or trade marketing is a plus
 • English proficient
 • Computer literate( Ms. Office &  Excel)
 • Be flexible, dynamic, team work and able to work under pressure

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters to the Human Resources Department.

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 April 2017

P Depot Cashier

Cellcard (Preah Vihear)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Depot Cashier

Location: Preah Vihear (03 positions)

Key Responsibilities:

 • Receives payment for all kinds of Cellcard products
 • Issues scratch card, start up kits
 • Posts the signed documents into the system
 • Responsible for actual inventories scratch card, start up kits and cash flow
 • Reconcile cash and transfer them to financial accountant at the end of the day
 • Perform other task as assigned by management

Job Requirements:

 • Bachelor degree in Accounting, Finance and Banking or related field
 • At least one year experienced in cashier
 • English proficient
 • Computer literate (Ms. Office &  Excel)
 • Able to work independently and under pressure

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter to Human Resource Department

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

 Closing Date: 30 April 2017

 

P Depot Representative

Cellcard (Kampong Cham)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Depot Representative

Location: Kampong Cham (Memot) (05 positions)

Key Responsibilities:

 • Manage day to day sale operations
 • Serve and sell connection to walk in customers
 • Provide clear information to customers about CamGSM products and services
 • Generate monthly sales reports
 • Handle necessary jobs by communicating with related departments
 • Perform other tasks as assigned by management

Job Requirements:

 • Bachelor degree in marketing, business administration or related subject
 • English proficient
 • Computer literate( Ms. Office)
 • Be dynamic, committed and team work

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter to Human Resource Department

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date:  30 April 2017

 • Job title: Accounting and cash collector
  • Salary: 150USD
  • Work hours: From 10am - 8pm
  • Female only
  • Marital Status: single, 160cm up.
  • Living near company location
    
 • តួនាទី: គណនេយ្យនិងជាអ្នកប្រមូលសាច់ប្រាក់
  • ប្រាក់បៀវត្ស: 150 ដុល្លារ
  • ធ្វើការនៅម៉ោង: ពីម៉ោង 10 ព្រឹក - ដល់ម៉ោង 8 យប់
  • ស្រីតែប៉ុណ្ណោះ
  • ស្ថានភាព: នៅលីវ,
  • កម្ពស់ពី 160cm ឡើង។
  • រស់នៅជិតទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន
  • មានអាសយដ្ឋានរស់នៅក្បែរក្រុមហ៊ុនធ្វើការ (H1, Plauve Lum, Dangkor, Phnomp Penh)

 

របៀប​ដាក់​ពាក្យ

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យផ្ញើ CVS របស់ទៅ:

Email: sophonyinmail@gmail.com

Tel: 09 72 72 72 72/08 84 84 84 84/015 908070/016 807060   skype: sophonyin   h1 plauve lum dangkor phnompenh,  kh

P Financial Advisor (150-400$)

AAM CO.,LTD (Phnom Penh)

AAM Ltd  is professional consultancy company that get license as Derivatives Broker company (DB) from Securities and Exchange Commission of Cambodia (SECC) , AAM provides financial services investment, including Foreign Exchange Trading (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY….), Stock Exchange Trading ( Apple , Google , Facebook…) and commodities trading ( Gold, Silver…). AAM is a subsidiary of RSN Group.

Job Descriptions :

 • Job Title             :        Financial Advisor (150-400$)   
 • Number Hiring   :       17 
 •  Publish Date      :       03  Apr.       2017
 • Closing Date      :       03   May      2017
 • Job Location       :        Phnom Penh
 • Working hour     :        ( Monday – Friday 8:00am – 5:00pm)
RESPONSIBILITIES
 • Provide daily forecasting of exchange rate to support client’s trading.
 • Phone calling and make appointment to promote about financial services to clients.
 • Follow up clients about financial services of company. 
REQUIREMENT
 • Welcome to fresh graduated and under graduated  bachelor’s degree( Economics, Business, Marketing, Management... )
 • Knowledge’s related to financial industry  is  priority
 • Available to work under  pressure  and strong commitment   
 • Knowledge in computer literature  (  Word, Excel, Power Point…)
 • Interpersonal skill and good communication
HOW TO APPLY

 All candidates are interested please submit your application  to below address :

#20, Floor 15st   (Anco Group Building),Preah Monireth Blvd, Khan 7 Makara , Phnom Penh.

Or  send to :  neatheka@hotmail.com 

Note : Only CVs are selected in the short list, will be contacted to do interview.

Contact  Person  : (Mr. Teka) 011/070  87 38 87

P មន្រ្តីឥណទាន

WOORI FINANCE CAMBODIA PLC (Phnom Penh)

 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ូរី ហ្វាយនែន​ ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ដែលមានភាគទុនិកជា WOORI BANK នៅប្រទេសកូរ៉េ ។ បច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថានបាននឹងកំពុងពង្រីកបណ្តាញសាខាច្រើនបន្ថែមទៀត ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីគ្រប់ប្រភេទអោយបានទូលំទូលាយ និងដើម្បីកម្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងរយៈពេលដ៍ខ្លីខាងមុខ ។ ​គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូប ដើម្បីបំរើការងារនៅតាមបណ្តាសាខារបស់គ្រឹះស្ថាន ដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម:

មន្រ្តីឥណទានៈ

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសៈជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌ:

 • ភេទប្រុស
 • កំរិតវប្បធម៌៖ និស្សិតឆ្នាំទី៣ / ទី៤ ឬ ក៏ទើបបញ្ចប់ការសិក្សា​ ផ្នែកធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ / គ្រប់គ្រង ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើមន្ត្រីឥណទាននៅអង្គការ / គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ / ធនាគារ ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព
 • អាចប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ Ms. Word & Excel
 • ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

 • ធ្វើការ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ
 • ប្រាក់ខែចាប់ពី២០០ដុល្លារឡើងទៅ
 • មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ  បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ:

 • គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី នឹងផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សន៍ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ការងារជាង់ស្តែង ។
 • គ្រឹះស្ថានមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ភ្ជុំបិណ្ជ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត ។
 • បុគ្គលិកដែលមានស្នាដៃល្អនិងមានសមត្ថភាពអាចមានឱកាសដំឡើងឋានៈនិងទទួលយកតួនាទីសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក្នុងគ្រឹះស្ថានពីព្រោះ គ្រឹះស្ថានមានគោលការណ៍ផ្តល់ឱកាសអោយតែបុគ្គលិកផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះ ។

បែបបទនៃការដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ការិយាល័យកណ្តាល គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ ១១៩បេ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ sopheap_s@yahoo.com  

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខៈ 023​​ 999 661 / 023 999 662 ។

Welcome to Decathlon a network of innovative retail chains and brands providing enjoyment for all sport people. http://corporate.decathlon.com/

Decathlon brings together two different activities: 

 • Design and production of sporting goods 
 • Direct retail to customers 

Created in 1976 near Lille in northern France, Decathlon is now present in 25 countries, with 70,000 employees of 60 nationalities. Decathlon Cambodia was settled in Cambodia since 2011 with offices in Phnom Penh city. Our staff work closely everyday with international customers and suppliers from all over Cambodia and neighbor countries to develop, industrialize and supply sporting products. 

 OUR COMMITMENT AS AN EMPLOYER

Decathlon Cambodia is committed to train its employees and develop their skills. Our managers work closely with their teams, encouraging them to make decisions and take on responsibilities. Today, more than ever before, our policy of promoting from within is a major priority. There are 350 different jobs within the group for job rotation opportunities and we conduct 500,000 hours of training every year. 

"Satisfied employees" is an intention that runs through all of our human resources policies. After all, we will only make our customers happy if we are happy ourselves.

Decathlon Cambodia is looking for potential candidates to join and support our business growth in the coming years.

JOB TITLE: Industrialization & Quality Production Leader (Footwear) 

Your Mission:

You insure that the supplier is delivery right Quality and on time Decathlon product to our customer. You are the reference on your factory for the Industrialisation, Quality and delivery of your product range.

RESPONSIBILITIES

Quality management         

 • You manage the supplier and coach him on decathlon quality level
 • You collaborate with the supplier on continuous improvement and cost saving
 • You control the Quality of your products in line and before shipment
 • You coach and train the quality Team of your supplier

Compliance

 • You ensure that Decathlon Compliance standards and the local regulation are respected
 • You manage the supplier to be ready for the factories audit

Your Benefits:

 • You receive a Monthly performance bonus.
 • You participate in several Training courses to develop your competences.
 • You go on Business trips abroad paid by the company
 • You join Collective activities organized by the Company.
 • You receive a budget for individual Sport practice
 • You are insured.
 • You have Medical allowance
REQUIREMENT
 • You are excellent in English, speaking Chinese is an advantage
 • You have bachelor degree or upper (preferable with major in Engineering, Quality or industrial management).
 • You are a Team player and practice sport
 • You are ready to take decision and is responsible for your decisions
 • You have ability to obtain
 • You are Autonomous and can manage your planning
 • You are mobile
 • Your understanding about Garment /Footwear industries would be a plus
 • You don’t know anything about industry but are curious and willing to learn
HOW TO APPLY

Your application, please send to: recruitment.cambodia@decathlon.com

 Cambo Sporting Goods Ltd;

 CV and cover letter should be in English with subject: apply for Industrialization and Quality Production Leader (Footwear)

Please send your CV with your current and expected salary 

For more detail, please visit us at:

Websites:  http://corporate.decathlon.com/

P Group Human Resources - Various Positions

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Assistant Manager, Administration

·         Assists in establishing and managing all procurement and logistics activities in management of company vehicles, walkie talkie, mobile phone plan, telephone expenses, uniform, stationary, SIM cards and gasoline;

·         Assists in planning, administrating and controling budgets for company vehicles, walkie talkie, mobile phone plan, telephone expenses, uniform, stationary, SIM cards and gasoline;

·         Assists in identifying and engaging vendors / service providers for any outsourced activities pertaining to the company vehicles, walkie talkie, mobile phone plan, telephone expenses, uniform, stationary, SIM cards and gasoline;

·         Assists in overseeing the maintenance and repairing of walkie talkie and company vehicles;

·         Assists in completing special projects by organizing and coordinating information and requirements; planning, arranging, and meeting schedules; monitoring results;

·         Assists in ensuring uniforms and all relevant operating equipment is controlled and sufficient for hotel and casino needs.

 

Executive, Administration

·         Maintains administrative staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees;

·         Co-ordinates and Co-operates with all staffs executives, supervisors, & company staffs;

·         Ensures planning and execution of preparations for smooth operations;

·         Ensures timely billing of our site for proper process of payments;

·         Documents endorsement Check & Correct all the jobs to avoid distraction to Manager for approval;

·         Responds to all contract, agreement and negotiation;

·         Prepares monthly and yearly reports;

·         Responsible for employee welfare, to ensure clean environment, hygiene, health and safety for staff well being;

·         Performs ad-hoc Administrative task assigned by HOD.

 

Assistant Manager, Recruitment

·         Helps to develop and maintains the recruitment process in the organization (including its description, recruitment measurement definitions, regular measurement reporting, taking proper actions to close gaps);
·         Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions;
·         Helps to maintain organization staff by maintaining a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews; recommending changes;
·         Maintains the selection matrix for choosing the optimum recruitment channel and recruitment source and actively contributes to improvements to sourcing;
·         Explores the market best practices in the recruitment and staffing and helps implement appropriate best practices in the organization;
·         Builds quality relationships with the internal customers and external recruitment agencies;
·         Monitors and constantly reduces the costs of the recruitment process;
·         Executes the social media communication strategy for different job profiles and functions in the organization;
·         Conducts job interviews;
·         Helps to manage and develop the team of HR Recruiters;
·         Assists in the design of recruitment training for HR Recruiters and line managers.

 

Executive, Recruitment

·         Ensures all administrative onboarding process completed in timely manner: medical and police clearance, bank accounts, ID cards, employee contract prepared and pay proposal, p-files established, induction training dates, employment application filled, meal allowance, laundry, and reference check;

·         Preapres all necessary memo for approvals for ERF and pay proposals;

·         Ensures all onboarding checklist is adhered to with proper timeline;

·         Interviewing rank and file roles as assigned by superior and based on ERF raised;

·         Verifies for qualifications of applicants. Screens and presents applicants to HODs. Organizes appointments for interviews and reserves room;

·         Participates in the planning and organization of activities such as career days or mass recuritment;

·         Prepares and prrocesses booking of room, transport, flights, visa, permits, name cards, sim card + phone, computer accessories; 

·         Maintains and keeps up to date employer records and applications;

·         Compiles statistical data and composes routine correspondence;

·         Provides company tour for new joiners;

·         Prepares JDs for new roles.

 

Executive, HRBP

 

·         Work with senior manager to develop and implement HR plans and solutions in order to achieve strategic business initiatives and deliver results

·         Work closely with business on organizational design, workforce planning, succession planning, and skills assessment

·         Assist senior manager in reviewing and analyzing business unit data to identify trends and recommend solutions to improve performance, retention, and employee experience

·         Assist senior manager coaching to build leadership capabilities to address and resolve employee issues

·         Work with business groups to assess, create and implement innovative solutions for a variety of employee engagement initiatives within the client group

·         Provide ongoing support to the leadership team on human resources related matters, policies and procedures

·         Perform other duty assigned by management

 

Assistant, Training

·         Assists in all learning and development activities;

·         Assists in all training administration and organization pre and post training

·         Assists in conducting training sessions on-and off-site including new employee orientation, on-the-job training and workshop;

·         Maintains training facilities and equipment;

·         Other duties and projects as assigned by Training Manager.

 

Chienese and Englsih Teachers

 

·         Organizing and delivering classroom lectures to students;

·         Preparing classroom and coursework materials, homework assignments and handouts;

·         Recording and maintaining accurate student attendance records and grades;

·         Evaluating students' class work and assignments;

·         Identify students at risk of underachievement and ensuring appropriate interventions are in place;

·         Maintaining discipline in the classroom;

·         Creating a vibrant teaching atmosphere

REQUIREMENT

Assistant Manager, Administration

·         Bachelor of Human Resources Management, Business Administration or equivalent education required

·         At least 5 year of relevant experiences

·         Strong communication skills (Written and Spoken) with good customer service aptitude

·         Self-motivating, energetic, people and result-oriented individual with passion in learning and development

·         Ability to work independently as well as in a team

 

Executive, Administration

·         Bachelor of Human Resources Management, Business Administration or equivalent education required

·         At least 3 year of relevant experiences

·         Strong communication skills (Written and Spoken) with good customer service aptitude

·         Self-motivating, energetic, people and result-oriented individual with passion in learning and development

·         Ability to work independently as well as in a team

 

Assistant Manager, Recruitment

·         Bachelor of Human Resources Management, Business Administration or equivalent education required

·         At least 5 year of relevant experiences

·         Strong communication skills (Written and Spoken) with good customer service aptitude

·         Self-motivating, energetic, people and result-oriented individual with passion in learning and development

·         Ability to work independently as well as in a team

Executive, Recruitment

·         Bachelor of Human Resources Management, Business Administration or equivalent education required

·         At least 2 year of relevant experiences

·         Strong communication skills (Written and Spoken) with good customer service aptitude

·         Self-motivating, energetic, people and result-oriented individual with passion in learning and development

·         Ability to work independently as well as in a team

 

Executive, HRBP

·         Bachelor of Human Resources Management, Business Administration or equivalent education required

·         At least 2 year of relevant experiences

·         Strong communication skills (Written and Spoken) with good customer service aptitude

·         Self-motivating, energetic, people and result-oriented individual with passion in learning and development

·         Ability to work independently as well as in a team

 

Assistant, Training

·         Bachelor of Arts/Bachelor of Teaching or equivalent education required

·         Strong communication skills (Written and Spoken) with good customer service aptitude

·         Self-motivating, energetic, people and result-oriented individual with passion in learning and development

·         Ability to work independently as well as in a team

·         Good follow-up skills

·         Strong problem-solving, planning and organizing skills

 

Chinese and English Teachers

·         Bachelor of Arts/Bachelor of Teaching

·         Minimum 1 year teaching experience

·         Good communicator – mature, patient, responsible and positive attitude

·         Passionate and energetic

·         Planning and organizational skills

 

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023 228822 Ext. 30416 / 30461

Email: careers@nagaworld.com

P Front Office - Various Positions

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Duty Manager

Monitor and Oversee Financial Management of the Department

·         Strategic/Business Plan development, updating and monitoring;

·         Ensures development of annual budget and cost management, within the context of Front Office operations.

 

Manage the Staff

·         Ensures appropriate staffing consistent with needs and within the constraints of the organization’s physical and financial resource;

·         Recruits, selects, orients and develops staff to meet standard performance;

·         Plans, organizes, directs, coordinates the Front Office Operation’s work plan, assigns projects and programmatic responsibilities, reviews and evaluates work methods and procedures, meets with staff to identify and resolve problems.

 

Develop, Plan and Deliver Programs and Services

·         Conducts inspections of front of house and back of house during shift, including Front Office, Housekeeping, Lobby, Food and Beverage Outlets, Public Areas, Car Parking;

·         Meets and Greets VIPs;

·         Handles all Complaints;

·         Ensures working of all Front Office Policies and Procedures;

·         Ensures effective shift hand-over;

·         Be knowledgeable of Front Office systems and knows back up procedures and system recovery procedures;

·         Efficient check in and check out process;

·         Reviews and monitors early morning wake up procedures;

·         Posts room charges;

·         Maintains correct guest registration cards;

·         Maintains special programs ( Casino Marketing Program );

·         Effective management of incoming and outgoing calls;

·         Maintains current Hotel information;

·         Provides information on memberships;

·         Communicates problems, resolved or unresolved to your Supervisor at shift change over and document in log book;

·         Completes knowledge of all room types, hotel matrix, and facilities;

·         Reviews arrival lists and anticipate needs;

·         Operates communication equipment;

·         Accesses and uses rooms computer programs;

·         Conducts Credit card checks;

·         Ensures staff adhere to Standards and Procedures for cash handling;

·         Maintains own cash float;

·         Corrects banking;

·         Updates Guest History Maintenance;

·         Prepares contingency reports;

·         Staff Supervision of Night staff: Contractors; Porters, Cleaners, Room Service and works with Human Resources to ensure their performance is effectively managed;

·         Oversees the Night Audit Function:

o    Develops, updates and trains standards and procedures;

o    Produces Revenue Reports;

o    Performs file backup maintenance;

o    Reviews all audits and reconciliation of daily sales transactions of front office and all outlets, balancing all cash registers and reporting discrepancies to Line Managers;

o    Week end and Month end reports completed in line with policy;

o    Advises Line Managers of recurring errors;

·         Works with Superior and Front Office Manager to ensure the departmental performance of staff is productive. Duties include:

o    Assists in planning for future staffing needs;

o    Assists in recruiting in line with company guidelines;

o    Prepares and administers detailed induction program for new staff;

o    Assists in maintaining a comprehensive, current and guest focused set of departmental standards and procedures and oversees their implementation;

o    Ensures training needs analysis of Night staff is carried out and training programmes are designed and implemented to meet needs;

o    Provides input for probation and formal performance appraisal discussions in line with company guidelines;

o    Coaches, counsels and disciplines staff, providing constructive feedback to enhance performance;

o    Regularly communicates with staff and maintains good relations;

·         Works with superior in the preparation and management of the department’s budget. Duties include:

o    Assists in co-coordinating the preparation of the departmental annual budget;

o    Controls and monitors departmental costs on an ongoing basis to ensure performance against budget;

·         Demonstrates Awareness of OH&S policies and procedures and ensures all procedures are conducted safely and within OH&S guidelines and ensures your direct reports do the same;

·         Be aware of duty of care and adheres to occupational, health and safety legislation, policies and procedures;

·         Be familiar with property safety, first aid and fire and emergency procedures and operate equipment safely and sensibly;

·         Initiates action to correct a hazardous situation and notifies supervisors of potential dangers;

·         Logs security incidents and accidents in accordance with hotel requirements.

 

 

Front Office Supervisor

General Job Functions

·         To maintain a consistently high standard of operation and customer services;

·         Ensures all communication relating to the hotel is action speedily and efficiently;

·         Maximizes of sales and revenues for the hotel by maintaining a sales attitude at all times;

·         Fast and efficiently transferring of internal and external calls;

·         Answers calls within 3 rings by using the hotel standard greeting in a very courteous manner;

·         To ensure wakeup call requests are follow up by the associates on every shift;

·         Be conversant with the Fire and Emergency procedures and the use of overriding paging system;

·         Handles the paging system (Internal and external paging), radio system and in house movie system;

·         To maintain confidential information related to the guest and associates in the hotel;

·         To ensure a high level of product knowledge of the hotel, promotion and general information;

·         To forward any complaint to the Duty Manager on duty;

·         To ensure that Front Office Manager is kept fully aware of any positive or negative feedback from the guest or associates;

·         To train the newcomers of the standard operation procedure, job description and hotel policy and procedures;

·         Assists the Front Office manager in maintaining supervision, direction and leadership for the department in order to achieve the desired result in accordance with the hotel’s vision and mission statement;

·         To motivate the associates, in return they will provide the highest standard of service to the guest;

·         Rosters monthly work schedule for the department to ensure sufficient work force in order to deliver the desired level of services as stated in the hotel’s policies and procedures;

·         Ensures all equipment in the department is in working condition;

·         Responsible in carrying out scheduled training for Telephone Operators;

·         Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known;

·         Supervises front office operations during assigned shift including:

o    Maintenance of guest information;

o    Maintenance of information about local events;

o    Compiles occupancy statistics;

o    Supervises group bookings;

o    Assists with serious complaints;

·         Supervises cashiering activities during shift including:

o    Cash handling and banking procedure;

o    Dealing with irregular payments;

o    Instructs staff in credit policies and facilities;

o    Instructs staff in cash security procedures;

o    Carries out debtor control;

o    Prepares reports;

o    Supervises the cashiering system;

·         Works with Superior and Front Office Manager to ensure the departmental performance of staff is productive. Duties include:

o    Conducts on the job training in accordance with the departmental standards and procedures and maintains a record of progress for each staff member;

o    Provides input for probation and formal performance appraisal discussions in line with company guidelines;

o    Ensures new staff attend Corporate Orientation within first month of hire;

o    Coaches, counsels and disciplines staff in breach of hotel policies and departmental procedures, providing constructive feedback to enhance performance;

·         Works with superior in the preparation and management of the department’s budget and is aware of financial targets;

·         Recycles where-ever possible and enforces cost saving measures to staff;

·         Demonstrates Awareness of OH&S policies and procedures and ensures all procedures are conducted safely and within OH&S guidelines and ensures your direct reports do the same;

·         Be aware of duty of care and adheres to occupational, health and safety legislation, policies and procedures;

·         Be familiar with property safety, first aid and fire and emergency procedures and operates equipment safely and sensibly;

·         Initiates action to correct a hazardous situation and notifies  supervisors of potential dangers;

·         Logs security incidents and accidents in accordance with hotel requirements.

 

Guest Service Officer

General Job Functions

·         Greets all guests at all times in a friendly and helpful manner and attempts to learn and use guest’s name at every opportunity; 

·         Registers and rooms all arrivals according to established procedures;

·         Maintains intimate knowledge of departmental standards and procedures;

·         Performs check in, check out and room change procedures and ensures all data are entered completely into the hotel systems in accordance with reservation;

·         Maintains cashier float and ensures accurate daily report of all money received;

·         Cashes hotel guest’s personal and travelers checks and assists with currency exchange;

·         Keeps abreast of all modifications to accounting policies and procedures;

·         Responsible and attends to guest’s request of using the service of safety box at all times;

·         Knowledgeable of all special promotion procedures, for programs such as; Seasonal Packages, Rewards Programs, and also NagaWorld Group Loyalty programs;

·         Attends to guest’s complaints, inquiries and requests, referees problems to supervisor/Assistant Manager if he/she unable to assist;

·         Is familiar with other NagaWorld Hotel & Entertainment Complex so that guest indication;

·         Does everything possible to ensure that the guests depart the hotel with a positive impression of hotel service;

·         Performs the audit balances and prepares all works for audit in an orderly fashion;

·         When on night shift, checks night report, prepares the morning report and prepares all necessary forms for the guest arrival;

·         Maintains comprehensive knowledge of standard reservation procedures including correct forms to use, how to read telex, e-mail, messages, and how to interpret availability sources within the reservation systems;

·         Maintains exemplary deportment standards of behavior and appearance and attitude as expected in a NagaWorld Brand;

·         Takes personal interest and pride to ensure that the front desk work area is kept clean and in an orderly state at all times;

·         Endeavors to maintain the high standards of the hotel with particular regard to the importance of  NagaWorld Loyalty Program member and other VIP’s and with reference to hotel and to be a health or safety hazard;

·         Demonstrates Awareness of OH&S policies and procedures and ensures all procedures are conducted safely and within OH&S guidelines;

·         Be aware of duty of care and adheres to occupational, health and safety legislation, policies and procedures;

·         Be familiar with property safety, first aid and fire and emergency procedures and operates equipment safely and sensibly;

·         Initiates action to correct a hazardous situation and notifies supervisors of potential dangers;

·         Logs security incidents and accidents in accordance with hotel requirements.

 

Valet Parking Attendant

General Job Functions

·         To motivate the associates, in return they will provide the highest standard of service to the guest;

·         Ensures all equipment in the department is in working condition;

·         Operates retrieval indication system, and queues vehicles for delivery in an organized manner;

·         Scans valet tickets for date and time measurement recording;

·         Receives key packs and parking tickets from Valet parkers;

·         Ensures parking tickets properly reflect the location of all vehicles parked;

·         Demonstrates high levels of Spotlight on Service skills on a consistent basis;

·         Delights our guests with outstanding service;

·         Ensures parking tickets have been completed correctly by Valet parkers prior to filing;

·         Maintains records of total cars parked and delivered by each Valet parker;

·         Ensures that player problems are handled in an effective and courteous manner;

·         Ensures that appropriate service recovery measures are followed through to ensure player satisfaction with your services and employees;

·         Flexible and receptive to change in work environment and procedure;

·         Participates in departmental and property-wide discussions, meetings, and service initiatives;

·         Adheres to regulatory, departmental and company policies/procedures in an ethical manner;

·         Parks guest vehicles in specified areas in a safe and efficient manner;

·         Retrieves customer vehicles from specified areas in a safe and efficient manner;

·         Provides travel directions and information on property events and promotions;

·         Promotes the courteous treatment of customers and resolving guest service issues;

·         Provides general supervision to valet attendants in order to ensure efficient valet operations;

·         Delivers internal and external guest service by ensuring every interaction;

·         Provides especially timely & knowledgeable service; and then some! Always find solutions to guests’ problems;

·         Greets arriving and departing guests. Opens passenger door(s) and offers assistance, if appropriate;

·         Ensures to commit plus demonstrate corporate culture, values, vision and goals always;

·         Ensures to park as well as retrieve guest vehicles for careful and respectful procedures;

·         Prepares, completes and fills out legibly suitable valet tickets for all guest vehicles;

·         Supervises valet parking lots for all self-parked vehicles;

·         Ensures to maintain cleanliness at valet lots as well as garages;

·         Presents service of guest vehicles inclusive of window cleaning and trash removal etc.;

·         Reports maintenance needs if any within valet lots and garages;

·         Maintains valet equipment inclusive of air tanks plus battery packs along with umbrellas and coolers;

·         Provides support as required to assure exclusive guest service;

·         Provides recommendations and information to management for supporting quality operations;

·         Supports customers promptly as well as courteously in Valet checkout and check-in;

·         Ensures to quickly clear valet drop-off area of cars as parked;

·         Ensures high level of client service plus satisfaction is accomplished;

·         Works with superior in the preparation and management of the department’s budget and is aware of financial targets;

·         Recycles where-ever possible and enforces cost saving measures to staff;

·         Demonstrates Awareness of OH&S policies and procedures and ensures all procedures are conducted safely and within OH&S guidelines and ensures your direct reports do the same;

·         Be aware of duty of care and adheres to occupational, health and safety legislation, policies and procedures;

·         Be familiar with property safety, first aid and fire and emergency procedures and operate equipment safely and sensibly;

Initiates action to correct a hazardous situation and notifies supervisors of potential dangers.

 

Bellman

General Job Functions

·         Assists with heavy packages, coats, suitcase, etc.  be alerts to give assistance courteously and quickly, before having to be asked;

·         Maintains a willingness to please attitude and gives undivided attention to any approaching guest;

·         Adheres to guest checking in and checking out procedures pertaining to baggage handling;

·         Welcomes guests at the main entrance, offering the greeting appropriate to the time of day taking particular note of repeat guests and Rewards Club members;

·         Assists arriving and departing guests by opening and closing car and taxi doors;

·         Maintains a spotless Porte Cohere and Drives way;

·         Guides the guest to the Front Desk and waits behind the guest during the check-in.  Keeps eyes on the Front Desk Clerk who provides the signal for you to step forward and receives the room and rooming booklet from the Front Desk Clerk.  Without delay, escorts the guests accordingly;

·         Be familiars with the layout of the hotel and memorize the preferred route for escorting guests;

·         Rooms the guest in accordance with hotel standards;

·         Be familiars with the lift workings and emergency stairs;

·         Provides information to guests about the hotel facilities and services;

·         Provides guest services and guidance;

·         Learns and utilizes names of guests, especially repeats and long staying guests and routinely greet guests as they pass through the lobby, remaining alert to situations where he can be of assistance to guests;

·         Keeps the lobby clean and tidy, informing the Concierge or Bell Captain if it needs major cleaning;

·         Maintains a well groomed hair style and wears clean, shiny well-polished shoes and a neat uniform while on duty;

·         Helps other employees in department, replacing them temporarily when necessary;

·         Keeps the baggage room clean and in order before going off duty on each shift;

·         Upon arrival of newspaper, prepares them and delivers them to guest rooms as assigned by the Bell Captain;

·         Uses the Duty Log to document matters of importance;

·         Operates Communicates equipment;

·         Arranges transport and coordinates luggage;

·         Manages the key system securely;

·         Demonstrates Awareness of OH&S policies and procedures and ensures all procedures are conducted safely and within OH&S guidelines;

·         Be aware of duty of care and adheres to occupational, health and safety legislation, policies and procedures;

·         Be familiars with property safety, first aid and fire and emergency procedures and operate equipment safely and sensibly;

·         Initiates action to correct a hazardous situation and notify supervisors of potential dangers;

·         Logs security incidents and accidents in accordance with hotel requirements.

REQUIREMENT

Duty Manager

·         Bachelor Degree or equivalent education required

·         At least 3 years of progressive experience in a hotel or a related field; or a 2-year college degree and 3 or more years of related experience.

·         Possess good English communication, other language is preferable

Front Office Supervisor

·         Bachelor Degree or equivalent education required

·         At least 3 years of progressive experience in a hotel or a related field

·         Computer literate

·         Possess good English communication, other language is preferable

Guest Service Officer, Valet Parking Attendant and Bellman

·         High School graduate or equivalent education required

·         At least 1 to 3 years of progressive experience in a hotel or a related field

·         Computer literate

·         Possess good English communication, other language is preferable

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023 228822 Ext. 30421 / 30461

Email: careers@nagaworld.com

P F&B Kitchen – Various Positions

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Sous Chef

General Job Functions

·         Complies with Standards of Service and assists in assuring the same from all kitchen employees;

·         Assists in manage a day to day operation of the kitchen, coordinate food production schedules and ensure highest level of food quality, taste and presentation;

·         ·         Participates in actual food preparation, produce food consistently high quality, taste and presentation and expedite during peak meal periods as needed;

·         Controls food cost by assisting in training kitchen staff on the proper methods of food preparation and handling, by training kitchen, restaurant and steward employees on how to handle leftover food items;

·         Ensures that all kitchen employees consistently adhere to uniform, grooming and appearance standards;

·         Establishes and requires strict adherence to health department and hotel sanitation and food handling guidelines;

·         In conjunction with the Executive Chef and Executive Sous Chef, develop menus & create and ensures adherence to recipes and product specifications. Train kitchen staff on all new menus;

·         Maintains effective communication within the kitchen, be responsive to staff suggestions and concerns and work to resolve problems;

·         Maintains effective working relationship with food and beverage management, staff and hotel departments;

·         Completes daily food orders based upon scheduled banquet events and projected levels of business;

·         Conducts regular inspections of the entire kitchen/dishwashing areas and coolers and promptly act to correct deficiencies found during inspection;

·         Assists in other areas of the operation when required.

 

Chef De Parties

General Job Functions

·         Ensures prompt, courteous and accurate service to all customers to achieve high level of guest satisfaction;

·         Be responsible for implementing hotel standards on food quality, preparation and presentation in his / her section;

·         Recommends changes in systems and procedures to increase efficiency and improve service levels;

·         Recommends changes in menu by introducing new dishes/presentations;

·         Ensures that the hygiene and cleanliness of the kitchen area is maintained as per predetermined standards;

·         Be responsible for controlling food wastage, without compromising on food quality.

·         Ensures proper security and safety of raw and cooked food / equipment by proper and is safe to use;

·         Ensures all the kitchen records are maintained properly at all times;

·         Ensures availability of ingredients and organizes work within the kitchen at all times in order to provide prompt service;

·         Maintains excellent intradepartmental communication by means of logbooks and various other memoranda as specified by the Executive Chef;

·         Assists in other areas of the operation when required.

 

Demi Chef

General Job Functions

·         Ensures prompt, courteous and accurate service to all customers to achieve high level of guest satisfaction;

·         Assists the chef de partie /sous chef in implementing standards set by Executive Chef on food quality, preparation and presentation in his/her section;

·         Assists the chef de partie / Sous Chef to define the organization of work within his / her kitchen area including assignments, time schedules and vacations of staff;

·         Controls food wastage, without compromising on food quality;

·         Ensures that inter-kitchen food transfers are accurate and conform to hotel policy;

·         Ensures proper mise-en-place in his production sections for speedy preparation and service;

·         Ensures hygiene and cleanliness of the kitchen area is maintained as per pre-determined standards;

·         Ensures that all the kitchen equipment is operated, maintained and stored properly and is safe to use;

·         Ensures all the kitchen records are maintained properly at all times as per organizational standards in the department;

·         Ensures all organizational policies and standard are adhered to by all in the department;

·         Maintains excellent intradepartmental communication by means of logbooks and various other memoranda as specified by the Section Head;

·         Assists all in other areas of the operation when required.

 

Commis

General Job Functions

·         Prepares food and provide prompt, courteous and accurate service to all customers (internal & external) as per organizational standards of quality;

·         Controls food wastage, without compromising on food quality;

·         Prepares all mise-en-place in his production sections for smooth kitchen operation;

·         Ensures hygiene and cleanliness of his area at all times;

·         Assists the chef de partie in implementing organizational standards of quality;

·         Ensures hygiene and cleanliness of his area at all times;

·         Assists the Chef de Partie in implementing organizational standards on food quality, preparation and presentation;

·         Be responsible for maintaining all kitchen equipment in his area in food working condition;

·         Be responsible for adherence to all organizational policies and procedures;

·         Maintains excellent intradepartmental communication by means of logbooks and various other memoranda as specified by the Executive Chef;

·         Assists in other areas of the operation when required.

 

Steward Supervisor

General Job Functions

·         Responsible for continuous necessary supply and maintenance of service and kitchen equipment in order to ensure smooth operation;

·         Responsible for day – to – day organization of work in his area to ensure hotel standards are met with respect to cleanliness and hygiene;

·         Constantly monitors hygiene levels of all areas and takes appropriate action wherever necessary;

·         Ensures all the policies and standards are adhered to by all departmental employee of the organization;

·         Responsible for maintenance of records and documents for operational requirements;

·         Ensures effective utilization and availability of resources (man, material, cleaning and supplies, etc.) under his control;

·         Ensures all areas/ equipment under his/ her control is safe for all users and also is well secured;

·         Responsible for ensuring continues supply of kitchen fuel and its safe storage as per statuary requirements;

·         Provides on going coaching and on-the-job training to all team members and encourages development of multifunctional skills;

·         Assists in other areas of the operation when required.

 

Steward

General Job Functions

·         Delivery and set-up and breakdown of all equipment to prospective functions;

·         Cleanliness in both kitchens;

·         Position is very hands on with excessive interaction with staff;

·         Able to lift up to 25 kg;

·         Substantial standing, walking and pushing and or pulling of equipment;

·         Running and maintenance of the main dish machine;

·         Delivery of all food to prospective functions;

Assists in other areas of the operation when required

REQUIREMENT

·         High School graduate or equivalent education required

·         Able to communicate in English or other languages is preferable

·         Computer literate

·         At least 2 to10 years working experiences related to the job

·         Able to work shift, weekends or Public Holiday

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023 228822 Ext. 30421 / 30461

Email: careers@nagaworld.com

P Customer Service Executive

SML (Far East-Cambodia) Pte. Ltd (Phnom Penh)

SML is a global apparel branding and packaging group of companies serving an international clientele consisting of top fashion brands and some of the largest retailers in the world.
Our wide range of high quality products include woven and printed fabric labels, RFID and EAS labels, heat transfers, printed paper products, variable data tags and labels, packaging, specialty trims, etc.
With presence in over 30 countries, we are committed to effectively and efficiently serving the worldwide needs of our clients and exceeding their expectations in quality, price, service and speed.

Position: Customer Service Executive (3 positions)  

Number of hire 3 people

RESPONSIBILITIES
 • Handle job well who assigned by supervisor
 • SOP set up in terms of account management and order management
 • Build customer service culture and ensure high customer satisfaction on SML
 • Ensure on time delivery to meet customers' expectation
 • Ensue data accuracy to customer & operation team
 • Handle daily, weekly and monthly report to supervisor
 • Join in training to get full fill understanding about handling orders/queries.
 • Maintains work flow by monitoring steps of the process
REQUIREMENT
 • One years of working experience with customer services, solving problem… Experience on label/garment/printing is more appreciated.
 • Good in speaking, writing, reading English, good in Chinese will be an advantage.
 • Good at computer skill of Microsoft Words, Microsoft Excels, Microsoft PowerPoint
 • Be Smart, honest, friendly, hard working, able to work under pressure, careful, active, teamwork and considerable
 • Good problem solving & communication skill with internal & external 

Salary and Benefits  

 • Salary (negotiation)
 • Commission 
 • Food allowance 1.5 USD per day
 • 13th month’s Salary bonus
 • Yearly Salary review
 • NSSF ( National Social Security Fund)
 • Accident and Health Care insurance (24H)
 • 18 days Annual Leave and Public holiday
HOW TO APPLY

Contact Person: HR Department

Email: vannyrongpav@sml.com

Website: www.sml.com

Mobile: 089 911 613

Tel: 023 951 011-22-33-44-55 (5Lines)

Address# 169A, Concrete Road, Sambour Village, Sangkat Dongkor, Khan Dangkor, Phnom Penh

P Chinese-Khmer translator

SML (Far East-Cambodia) Pte. Ltd (Phnom Penh)

SML is a global apparel branding and packaging group of companies serving an international clientele consisting of top fashion brands and some of the largest retailers in the world.
Our wide range of high quality products include woven and printed fabric labels, RFID and EAS labels, heat transfers, printed paper products, variable data tags and labels, packaging, specialty trims, etc.
With presence in over 30 countries, we are committed to effectively and efficiently serving the worldwide needs of our clients and exceeding their expectations in quality, price, service and speed.

Position: Chinese-Khmer translator

RESPONSIBILITIES
 • Attending with Chinese to translate between Chinese-Khmer
 • Translate and interprets document of operation from Chinese- English or Chinese to Khmer
 • Translate and interprets report from Chinese- English or Chinese- Khmer
 • Translate email in English to Chinese for management
 • Other task assigned by manager 
REQUIREMENT
 • At least certificate from Chinese school
 • Good Command in Chinese
 • Good Command in English is an advantage  
 • Knowledge in Computer skill as Ms. Word , Excel, Outlook, internet & E-mail
 • Be able to short travel ( if necessary).
 • Experience in translation and interpreting is encouraged.
 • High responsibility, flexible, and honestly
 • Good command in English is high appreciated

Salary and Benefits  

 • Salary (negotiation)
 • Food allowance 1.5 USD per day
 • 13th month’s Salary bonus
 • Yearly Salary review
 • NSSF ( National Social Security Fund)
 • Accident and Health Care insurance (24H)
 • 18 days Annual Leave and Public holidays
HOW TO APPLY

Contact Person: HR Department

Email: vannyrongpav@sml.com

Website: www.sml.com

Mobile: 089 911 613

Tel: 023 951 011-22-33-44-55 (5Lines)

Address# 169A, Concrete Road, Sambour Village, Sangkat Dongkor, Khan Dangkor, Phnom Penh

RMO Retail ត្រូវការជ្រើសរើសនូវបុគ្គលិកជាច្រើនរូប​ ផ្នែកលក់​​​​​​​  ដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមការងារយើង សំរាប់ការបើកសាខាថ្មី ។​ 

 

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

 • ​មានអាយុចាប់ពី១៨​ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ​អាចធ្វើការពេញម៉ោង (វេនព្រឹក ​/ វេនយប់​រហូតដល់ម៉ោង១០យប់)
 • អាចធ្វើការប្តូរវេន ចុងសប្តាហ៏ រឺបុណ្យទានផ្សេងៗ
 • ​មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងល្អ
 • ​មានភាពរួសរាយ​រាក់ទាក់​និង​អត្តចរិកល្អ
 • ​មានភាពស្មោះត្រង់​ យកចិត្តទុកដាក់និង​ អត់ធ្មត់លើការងារ
 • ​មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន
 • ​អាចប្រើបា្រស់ Computer ​បាន

 

បញ្ជាក់:​​ ​ ​​​​​   សូមបញ្ជាក់នៅលើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកពីវេនធ្វើការដែលអាចធ្វើបាន

បើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសងេ្ខប​មកយើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ5 ផ្លូវលេខ ​​​​289​​ សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខ័ណ្ឌទួលគោក ទល់មុខធនាគារ ​May Bank (សាខាទួលគោក)

 

លេខទូរស័ព្ទ 098 3333 68, 099 99 55 72
ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល​  maria.kong@rmo-retail.com
 

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី 30/04/2017

P Service Advisor (2 paxs)

TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD (Phnom Penh)

TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD has been established to be the Exclusive Sole Distributor for the supply of all Toyota brand vehicle, Genuine Spare Parts and Quality Service in the territory of Cambodia accompanied by over 200 professional local employees.Toyota is the world's first automobile manufacturer to produce more than 10 million vehicles per year with the business operation in over 140 nations and the employment of more than 300,000 staffs across the globe. Due to rapid development, Career opportunity at Toyota Cambodia is exceptional for long-term professional growth along with a number of exciting remuneration packages and benefits. We are here to coach and guide you to fulfill your career goal.

To develop and expand our operation in Cambodia, we are now seeking 1 dynamic candidate to fill a position as a Service Advisor (2 paxs).

JOB DESCRIPTION:                                               

 • Greet customers and help them buy/use Toyota Quality and Genuine Parts
 • Maximize customers traffic in workshop with high retention rate
 • Conduct regularly for product proposal to boost parts and labor sales (Help customer to buy Not push)
 • Conduct quality check before delivery to make sure all jobs are done properly
 • Well explain to customers about all the points of current repair done and invite them for next service
 • Use Electronic Parts Check to find correct parts number and check parts stock availability
 • Prepare quotation and invoice for both parts and service
 • Record lost sales for both parts and service availability
 • Handle customers complaint based on fact
 • Perform other jobs as assigned by Leader/Manager.

JOB REQUIREMENT:

 • Senior University Student in the field of Management/ Marketing/ Business/ or other related fields
 • Having technical (Car) knowledge is a plus
 • Excellent knowledge of communication and convincing skills
 • Good teamwork and interpersonal skills
 • Strong commitment toward the job
 • Strong time management and result-oriented toward the job

HOW TO APPLY:

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter and detailed CV stated position clearly with a current photo to the address below:

TOYOTA (CAMBODIA) CO, LTD.

Human Resource & General Affairs Division

Confederation de la Russie Blvd.,Sangkat Tuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

 E-mail:  recruitment@toyota.com.kh

 Tel: 017 444 955/010 51 53 24

Please visit us:  www.toyota.com.kh

Only shortlisted & qualified candidates will be notified. Resumes will be kept confidentially and non-returnable.

Deadline: 02-May-2017

P Admin Staff (PPSEZ)

TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD (Phnom Penh)

TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD has been established to be the Exclusive Sole Distributor for the supply of all Toyota brand vehicle, Genuine Spare Parts and Quality Service in the territory of Cambodia accompanied by over 200 professional local employees. Toyota is the world's first automobile manufacturer to produce more than 10 million vehicles per year with the business operation in over 140 nations and the employment of more than 300,000 staffs across the globe. Career opportunity at Toyota Cambodia is exceptional for long-term professional growth along with a number of exciting remuneration packages and benefits. We are here to coach and guide you to fulfill your career goal.

To develop and expand our operation in Cambodia, we are now seeking 1 dynamic candidate to fill a position as an Admin Staff (PPSEZ).

JOB DESCRIPTION:

 • To control and maintain enough inventory stationary to be used at the training development
 • To announce the full year training schedule to all branches, pre-notice coursed by course, confirm the training candidate, feedback training  result to the branch, and update training profile
 • To arrange certification material in each course after trained if needed
 • To share the technical information from TMC to the branch
 • Knowledge of computer skill Word/  Excel/
 • To arrange on tool & equipment for daily operation in training workshop
 • To arrange on service training member’s local trip and oversea documentation
 • To do daily, weekly, and monthly report and send to supervisor
 • To conduct other tasks as assigned by manager

JOB REQUIREMENT:

 • Bachelor degree or high school with at least 1 year experience in the field
 • Friendly, honest, and hardworking
 • Good and smart looking
 • Good interpersonal skill
 • Dynamic and team player
 • Able to speak and understand English
 • Knowledge of computer skill Word/  Excel/ Outlook/ PowerPoint

HOW TO APPLY:

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter and detailed CV stated position clearly with a current photo to the address below:

TOYOTA (CAMBODIA) CO, LTD.

Human Resource & General Affairs Division

Confederation de la Russie Blvd.,Sangkat Tuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh Or E-mail:  recruitment@toyota.com.kh

Tel: 017 444 955/010 51 53 24

Please visit us:  www.toyota.com.kh

Only shortlisted & qualified candidates will be notified. Resumes will be kept confidentially and non-returnable.

Deadline: 02-May-2017

P ASSISTANT TO DIRECTOR (1 Position), SALES EXECUTIVE (3 Positions)

Smart Acon Trading Co.,Ltd (Phnom Penh)

Smart Acon Trading Co.,Ltd is a well-known trading company distributing brand products such as LG Hausys, ISEO Lock, Blum hardware and Vivaboard and other decorative materials. We are now seeking many qualified candidates to fulfill the following positions;

01. ASSISTANT TO DIRECTOR (1 Position)

Main Responsibilities:

 • Highly responsible and manage day to day operation of the company
 • Manage sale and marketing staff activities including reporting daily
 • Managerial experiences with highly responsible for managing our sale force
 • Acting as secretary work and providing logistic in the office.
 • Provide other assistance and supportive to the company

Requirements:

 • Cambodian and male or female
 • Bachelor degree of  Business of administration or related field
 • Excellent Communication and 2-3 years of working experience
 • Honest, team player, initiative, friendly, fresh and service oriented
 • Good command of both spoken and written English
 • Knowledge of computer word, excel and power point, internet and email
 • Willing to travel and meet with people
 • Willing to learn new things and be flexible

02. SALES EXECUTIVE (3 Positions)

Responsibilities:

 • Proactively identify new inquiry and maintain full information of opportunity
 • to identify the needs of customers and providing a sufficient solution in order to fulfill customer expectation.
 • Conduct frequent communication with customers by phone call, mail, written letter and visiting to customer premises and build strong relationship.
 • To ensure minimum company Sales Target with high commitment.
 • Other duties assigned by supervisors or managers

Requirements:

 • Cambodian and male or female
 • Bachelor degree of  Business of administration or related field
 • 1-2 years of working experience in Sales and Marketing
 • Honest, team player, initiative, friendly, fresh and service oriented
 • Willing to travel and meet with people
 • Perform for outdoor sale activities
 • Looking for new target customer
 • Keep Good Relative with customer

 

HOW TO APPLY

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter and detailed CVwith a current photo to the address below:

Décor Depo

Address: #Shop 11, Block 252, Rose Garden  S/k Tonle Bassac, K/h Chamkarmorn, Phnom Penh.

E-mail: shop@decorshopcambodia.com

Tel: 023 950 338

Closing Date: 10-May-2017

 

P Sales Executive, Sales Supervisor and Sales Manager

International Business Company (Phnom Penh)

GRAB THIS AMAZING SALES OPPORTUNITY

 • Between US$300 – US$1200 with Bonus based on your previous salary.
 • Comprehensive Training and Coaching provided by experienced practitioners.
 • Digital and technology way of doing business.
 • Successful candidates will be provided with Leads.

Requirement:

 • Work Experience one year up
 • Age: 22-35

Contact: 

- Phone: 096 7070 907

- Email: ibc.hr999@gmail.com

Address: Phnom Penh

P Nurse

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Ensure Compliance to Rules and Regulations

·         Ensures adherence to NagaWorld’s Code of Conduct, Internal Rules and Regulations at all times.

 

General Job Functions

·         Assists the In-house Physician in running the clinic;

·         Assists in maintaining the employee illness log and medical notes;

·         Restocks first aid boxes frequently;

·         Orders medical supplies and equipment and maintains proper level of inventory;

·         Conducts weekly check of emergency equipment and maintenance of all medical equipment in the clinic;

·         Sterilizes medical instruments and emergency equipment according to the procedure;

Maintains the clinic and office in a clean and orderly fashion

REQUIREMENT

·         Graduate of an accredited Licensed Practical Nursing Program

·         Minimum 3 years experience as a nurse

·         Valid nursing license in Cambodia

·         Initiative, high sense of responsibility

·         Team Work

·         Dependability and Reliability

·         Good communication in English in both written and spoken

·         Quality Assurance & Control

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023 228822 Ext. 30416 / 30461 (Office)

Email: careers@nagaworld.com

P Recruitment Assistant, Marketing Executive

Rohto-Mentholatum (CAMBODIA) CO., LTD (Phnom Penh)

EXCITING CAREER OPPORTUNITY

Rohto Mentholatum (Cambodia) Co., Ltd. is a subsidiary of Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. is a multi- national fast-moving consumer goods and OTC pharmaceutical corporation headquartered in Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka, Japan with presence in North America, Europe, China and Asia-Pacific.Due to our business is growing rapidly now we are seeking for potential candidates to fill the following full time and as below:

Recruitment Assistant, 1 Position

Marketing Executive, 2 Positions

RESPONSIBILITIES

Recruitment Assistant  (Top Urgent)

RESPONSIBILITIES:

 • Prepared job announcement both Khmer & English with schedule of qualified candidate for interview posted at the right place on the board.
 • Achieves staffing objectives by recruiting and evaluating job candidates
 • Establishes recruiting requirements by studying organization plans and objectives; meeting with managers to discuss needs.
 • Builds applicant sources by researching and contacting community services, colleges, employment agencies, recruiters, media, and internet sites; providing organization information, opportunities, and benefits; making presentations; maintaining rapport.
 • Determines applicant requirements by studying job description and job qualifications.
 • Arranges management interviews by coordinating schedules
 • Evaluates applicants by discussing job requirements and applicant qualifications with managers; interviewing applicants on consistent set of qualifications.
 • Accomplishes human resources and organization mission by completing related results as needed.
 • Process any document for all successful candidates.
 • Introduce for new staff orientation.
 • Prepare & process document for promoted.
 • Training Company Regulation for New Hired staffs

REQUIREMENTS: 

 • At least 1 year experience in related file.
 • Phone Skills, Recruiting, Interviewing Skills, People Skills,
 • Employment Law, Professionalism, Organization, Project Management, Judgment

 

Marketing Executive (Top Urgent)  

RESPONSIBILITIES:

 • Go out to meet prospective Customer and follow up.
 • Do daily, Monthly and weekly report
 • Prepare Marketing strategy and marketing plan, daily report, weekly report and monthly report.
 • Conduct survey/collect information of the marketing, competition and other matter to assist the company to expend the business.
 • Coordinate and conduct marketing campaign.
 • Leads in designing and development of promotional tool: Company profile, teaser, annual report, brochure and leaflet, quarterly newsletter, calendar…etc.

REQUIREMENTS:

 • At least 2 years in marketing experience in related file.
 • Ability to communication in English (Specking and Writing)
 • Knowledge of Ms. Word, Ms. Excel, Internet/Email and Graphic Design
 • Knowledge of Design/Creative on designing promotional tool in plus
 • Have organization skill such as ability to conduct demonstration of the company’s product to end user

Benefit:

 • Salary: (Negotiation)
 • 13rd Month Salary
 • Two Insurances
 • Company Trip
HOW TO APPLY

Interest candidate please submit your resume and cover letter via e-mail to info@rohto.com.kh.

Contact No. : 023 964 610/088 92 83 834

In the e-mail subject line please state Position clearly.

Deadline: 30-Apr-2017

Working Place: Phnom Penh Tower, 12 Floor, #445, Monivong Blvd

P Engineering – Various Positions

Nagaworld Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

Boiler and Laundry Supervisor

 General Job Functions

·         Troubleshoots, diagnoses and repairs machinery and equipment. Operates machinery and equipment to determine the cause and extent of component or system failure through the testing, visual inspection, and listening for unusual sounds from machines or equipment to detect malfunctions;

·         Dismantles defective machines and equipment, replaces defective parts and motors and adjusts feed mechanisms following specifications, using measuring equipment and tools. Cleans and lubricates shafts, bearings, gears, and other parts of machinery;

·         Installs, aligns, tensions, and maintains chain and sprockets drives, gear drives, belt drives, flexible couplings, pillow block bearing, shaft assemblies, brake assemblies and pulley;

·         Lays out assemblies, installs and maintains pipe systems, pneumatic equipment, repairs and replaces gauges, valves, pressure regulators, dryer’s drum bracket, dry cleaning spare part, flat work ironer’s padding, conveyor belt, washer, folder machine and related equipment;

·         Implements and performs preventive maintenance to prevent malfunction and prolong the life of equipment, system structure working order by conducting routine inspections, reviewing work orders to determine what service is required, changing oil, filter, lubricating, checking and adding fluids, replacing belts, conducting safety inspections of equipment systems and components;

·         Completes all phases of plant facilities maintenance;

·         Observes established safety guidelines at all times;

·         Wears safety or protective equipment, when required or necessary;

·         Performs other related duties as required and requested by supervision; Reports for any break down of machine to assistant or chief engineer.

 

Water Feature Supervisor

 General Job Functions

·         Oversees, troubleshoot and maintain Irrigation system as well as all Water features;

·         Repairs various water feature systems;

·         Maintains all maintenance inventories, requests tools and supplies, reports malfunctions;

·         Operates all equipment in a proper and safe manner; performs small engine and power tool repair and maintenance;

·         Performs other duties as assigned.

 

M&E Supervisor

 General Job Functions

·         Determines schedules, sequences, and assignments for work activities, based on work priority, quantity of equipment, and skill of personnel;

·         Inspects and monitors work areas, examines tools and equipment, and provides employee safety training to prevent, detect, and correct unsafe conditions or violations of procedures and safety rules;

·         Investigates accidents or injuries and prepares reports of findings;

·         Monitors employees' work levels and reviews work performance;

·         Requisition materials and supplies, such as tools, equipment, or replacement parts;

·         Inspects, tests, and measures completed work, using devices such as hand tools or gauges to verify conformance to standards or repair requirements;

·         Conducts or arranges for worker training in safety, repair, or maintenance techniques, operational procedures, or equipment use;

·         Develops, implements, or evaluates maintenance policies and procedures;

·         Computes estimates and actuals costs of factors such as materials, labor, or outside contractors;

·         Examines objects, systems, or facilities and analyzes information to determine needed installations, services, or repairs.

 

AirCon Supervisor

 General Job Functions

·         Performs preventive maintenance, repairs and replaces assigned HVAC equipment, including pneumatic;

·         Diagnoses, troubleshoots refrigeration and air conditioner equipment and makes necessary repairs;

·         Operates diagnoses, analyzes and records findings on all HVAC equipment including boilers, chillers, pumps, motors, air handling units and cooling towers;

·         Creates, and edits control schedules for the HVAC system;

·         Maintenances key control system, inventory, cut, and receives key for the company;

·         Inspects fire and smoke alarm systems regularly, making necessary minor adjustments and making recommendations for major adjustments to the supervisor;

·         Diagnoses, troubleshoots electrical failures and issues, makes necessary repairs or works with contractors to solve issues;

·         Follows proper safety procedures;

·         Monitors, implements and coordinates all maintenance problems;

·         May performs generator service and maintenance, including but not limited to oil filters, electrical connections and hydraulic components.

M&E Technician

General Job Functions

·         Performs preventive maintenance, repairs and replaces assigned M&E equipment, including pneumatic;

·         Diagnoses, troubleshoots refrigeration and air conditioner equipment and makes necessary repairs;

·         Operates diagnoses, analyzes and records findings on all M&E equipment including boilers, chillers, pumps, motors, air handling units and cooling towers;

·         Maintenances key control system, inventory, cut, and receives key for the company;

·         Inspects fire and smoke alarm systems regularly, making necessary minor adjustments and making recommendations for major adjustments to the supervisor;

·         Diagnoses, troubleshoots electrical failures and issues, makes necessary repairs or works with contractors to solve issues;

·         Monitors, implements and coordinates all maintenance problems;

·         May performs generator service and maintenance, including but not limited to oil filters, electrical connections and hydraulic components;

·         Other duties as assigned.


AirCon Technician

·         Installs air conditioning systems;

·         Tests systems for proper functioning;

·         Carries out preventive maintenance of Air Conditioning equipment and systems;

·         Carries out routine checks and logs of the status of Air Conditioning equipment

·         Assists in verification of Air Conditioning spares purchased/supplied;

·         Performs other duties as assigned by the supervisor as needed.

 

REQUIREMENT

 

Boiler and Laundry Supervisor

·         Bachelor degree or equivalent education required

·         Able to communicate in English or additional language preferred

·         Computer literate

·         At least 3-5 years working experiences related to the job

 

Water Feature Supervisor

·         Bachelor degree or equivalent education required

·         At least 1-2 years experiences as a irrigation technician

·         Knowledge of facilities maintenance such as water feature and pool mechanical system

·         Able to communicate in English or additional language preferred

 

M&E Supervisor/ AirCon Supervisor

·         Bachelor degree or equivalent education required

·         Knowledge of Mechanic and Electric/ Air Conditioning Systems

·         At least 3 years experiences in a residential and in a commercial, industrial, or facilities operationssetting, both interior and exterior

·         Able to communicate in English or additional language preferred

 

M&E Technician/ AirCon Technician

·         At least an associate's degree in a technical or engineering-related field

·         Knowledge of Mechanic and Electric/ Air Conditioning Systems

·         Able to communicate in English or additional language preferred

·         Computer literate

·         At least 1-2 years working experiences related to the job

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023 228822 Ext. 30421 / 30461 

Email: careers@nagaworld.com

 

P Various Positions

Le Grand Palais Boutique Hotel (Phnom Penh)

Le Grand Palais Boutique Hotel the most charming boutique in Phnom Penh, Cambodia is urgently looking for enthusiastic, service-oriented people to join the team for the following department:

Food & Beverage Department

 1. Assistant Food and Beverage Manager

An Assistant Food & Beverage Manager is responsible for assisting the manager in directing and organizing the activities and services of a hotel food and beverage outlet (restaurant, Skybar, room service, coffee shop, etc.) in the hotel's continuing effort to deliver outstanding guest service.

 

What will I be doing?

As an Assistant Food & Beverage Manager, you would be responsible for assisting the manager in directing and organizing the activities and services of a hotel food and beverage outlet (restaurant, skybar, room service, coffee shop, etc.) to deliver an excellent guest experience. Specifically, you would be responsible for performing the following tasks to the highest standards:

 • Assist in the management of operations to include, but not limited to, guest service standards and initiatives, product quality, cost controls and overall profitability, marketing initiatives, systems use and management, budgeting and forecasting, department management, policy and procedure implementation and enforcement and meeting participation and facilitation
 • Assist in monitoring and developing team member performance to include, but not limited to, providing supervision, conducting counselling and evaluations and delivering recognition and reward
 • Assist in monitoring and assessing product quality and service and satisfaction trends, evaluate and address issues and make improvements accordingly
 • Ensure compliance with health, safety, sanitation and alcohol awareness standards
 • Assist in initiating and implementing marketing and up-selling techniques to promote restaurant food and beverage and services and to maximize overall revenue
 • Assist in recruiting, interviewing and training team members
 • Act in the absence of the manager, as needed

 

What are we looking for?

Today, Le Grand Palais remains a beacon of innovation, quality, and success. This continued leadership is the result of our Team Members staying true to our Vision, Mission, and Values. Specifically, we look for demonstration of these Values:

 • Hospitality - We're passionate about delivering exceptional guest experiences.
 • Integrity - We do the right thing, all the time.
 • Leadership - We're leaders in our industry and in our communities.
 • Teamwork - We're team players in everything we do.
 • Ownership - We're the owners of our actions and decisions.
 • Now - We operate with a sense of urgency and discipline

In addition, we look for the demonstration of the following key attributes:

 • Quality
 • Productivity
 • Dependability
 • Customer Focus
 • Adaptability

 

2 - Manager- Restaurant (1 position)
3 - Supervisor- Restaurant (2 positions)
4 - Supervisor- Sky bar (1 position)
5 - Human Resource Officer ( 1 position)
6 - Waiter/Waitress (6 positions)
7 - Bartender (2position)
8 - Security Guard ( 5 position)\
9 - Floor Supervisor ( 1 position)
10 -Room and laundry attendant ( 6 position)

 • Minimum high school graduated
 • Experienced in hotel or restaurant is an essential
 • Formal training and graduation from a recognized institute or hotel school would be an advantage
 • Good command of English is preferable
 • For Supervisor level and restaurant, at least 2 years up of hotel experience

 

 6 - Security Guard ( 6 positions)       

 • age 20 to 30 years
 • High School and Diploma
 • Good communication
 • Understand of English
 • strong commitment
 • Worked under high pressure.

7 - Room & Laundry Attendant ( 6 positions)                            

 • age 20 to 30 years
 • High School and Diploma
 • Good communication
 • Understand of English
 • strong commitment
 • Worked under high pressure. 
HOW TO APPLY

If any candidates are interesting in the positions have been mentioned above, please contact to Human Resource Department of Le Grand Palais Boutique Hotel.

Address: No. 16 , St. 130, Sangkat Phsar Thmey I, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia or by mail:hrm@legrandpalaishotel.com and CC to gm@legrandpalaishotel.com

Call 086 563 117 for further information, in working hour 08:00 AM- 17:00 PM.

P Sales Executive

Panalpina World Transport (Cambodia) Co.,Ltd. (Phnom Penh)

Panalpina World Transport (Cambodia) Co.,Ltd.

Career Opportunities

The Panalpina Group is one of the world's leading providers of supply chain solutions. The company combines its core products of Air Freight, Ocean Freight, and Logistics to deliver globally integrated, tailor-made end-to-end solutions.

The Panalpina Group operates a global network with some 500 offices in more than 75 countries, and it works with partner companies in a further 90 countries. Panalpina employs 15,000 people worldwide who deliver a comprehensive service to the highest quality standards.

With commitment to grow in Cambodia market, we are searching for:

Sales Executive (1 Position)

Position summary: 

    Achieve sales plan objectives with assigned SME clients and targets by effectively selling PA’s products.

RESPONSIBILITIES
 • Assure the successful client integration.
 • Provide information to Territorial Sales Manager (TSM) for sales planning and forecast activities (including prospect qualification and local market intelligence).   
 • Execute sales process. Generate business with assigned SME clients and targets in line with the sales plan.
 • To support the Head of Marketing & Sales (HMS) and provide Key Account Management when necessary
 • To follow up overseas sales lead, instruction and feed back to overseas
 • To handle enquiries or divert enquiries from customers to respective departments
 • To issue quotations as per instruction of the HMS or the Managing Director
 • To be responsible and coordinate with accounts and keep track of the outstanding of assigned customers
 • To follow up on claim handling and complaints in close cooperation with operations and with TSM
 • Provide client and target information, maintain CRM
 • To take up additional tasks to be assigned by superiors
REQUIREMENT
 • Sales experience within logistic industry (minimum 2 years).
 • Management skills
 • Good Personal Trait
  • Functional/Industry requirements
  • Functional experience in air / sea / customs brokerage.
  • Sales experience.
  • Local market knowledge (customers, competitors, suppliers).
  • Expertise and professionalism in customer contacts, understanding of customer requirements, analysis and resolution of problems and complaints
HOW TO APPLY

Interested candidates should send CV with recent photo, and cover letter to sokeang.chea@panalpina.com  no later than 30th April 2017.

 Please state the word of position you apply in the subject field of your email and indicate your salary expectation on your application. Only shortlisted candidates will be notified.

Panalpina World Transport (Cambodia) Co., Ltd. Human Resource Department

Unit C3/6, 3rd floor, Regency Complex C, near Intercontinental Hotel, Samdech Monireth

Blvd (St.217), Sangkat Tomnoubteuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Tel: (+855) 99 222 133

Web: www.panalpina.com  

Late applicants or applications without the subject field of an email will not be considered.

P Customer Service Coordinator Ocean Export

Panalpina World Transport (Cambodia) Co.,Ltd. (Phnom Penh)

Panalpina World Transport (Cambodia) Co.,Ltd.

Career Opportunities

The Panalpina Group is one of the world's leading providers of supply chain solutions. The company combines its core products of Air Freight, Ocean Freight, and Logistics to deliver globally integrated, tailor-made end-to-end solutions.

The Panalpina Group operates a global network with some 500 offices in more than 75 countries, and it works with partner companies in a further 90 countries. Panalpina employs 15,000 people worldwide who deliver a comprehensive service to the highest quality standards.

With commitment to grow in Cambodia market, we are searching for:

Customer Service Coordinator Ocean Export (1 Position)

Position summary:

 • Manage the booking from customers and Carriers.
 • Company applications update

RESPONSIBILITIES
 • To carry out daily operations tasks efficiently and work within area guidelines and company’s policies and procedures
 • To send shipping advice to overseas stations
 • To interface with subcontractors
 • To administer proper file opening/closing/checking and preparation for archiving
 • To check shipping documents
 • To process documentation in Forwarder Systems FOS
 • To provide document for and monitor customs clearance and coordinate with related parties
 • To follow up on delivery to customers until transit to second ship
 • To follow SOP and quote
 • Send the Pre-Alert to customer and receiving house
 • Following up with second leg carriers and delivery of cargo to destination.
 • Update AMS/ACI
 • To update Pantrace / Intrac, SCA, Combass.net and others applications
 • To report and feedback on irregularities, pre-claims, and problems to ocean freight manager
 • To carry out approved proposed improvement/changes on procedures and systems
 • To take up additional tasks as assigned
 • To follow up on customer shipment advices and feedback to customer and overseas stations and make respective shipment arrangement (pickup, booking with airlines etc.).
 • Work out quotations for existing customers and providing obtained market information to sales.
 • To check and verify documents and update Track & Trace system.
 • To carry out approved proposed improvement and changes on procedures and systems made by supervisors.
 • To work within SOP’s and quotation from M&S and overseas offices.
 • To inform supervisors of any irregularities or problems that require assistance and to feedback on subcontractors standards and services.
 • To feedback pre-claim details and status to customers.
 • To handle incident management and handles customers inquiries, complaints, claims follow up, verify credit terms and credit status, and coordinate with departments concerned on related issues.
 • To Update IHT for incident shipment
 • To verify and post incoming invoices
 • To handle job costing / control shipping run by obtaining loading confirmation from airlines and/or contractors
 • To handles customers statistics and reports.
 • To Closing file in Shipping Run (SAP)
 • To take up additional tasks as assigned
REQUIREMENT
 • Min. 2 years experience in logistics/ forwarding industry;
 • Finished Bachelor degree
 • Knowledge of local and overseas custom and regulations;
 • Basic geography knowledge;
 • Good written and spoken English and Chines is plus;
 • Good PC skills. Good communication skills.
HOW TO APPLY

Interested candidates should send CV with recent photo, and cover letter to sokeang.chea@panalpina.com  no later than 30th April 2017.

 Please state the word of position you apply in the subject field of your email and indicate your salary expectation on your application. Only shortlisted candidates will be notified.

Panalpina World Transport (Cambodia) Co., Ltd. Human Resource Department

Unit C3/6, 3rd floor, Regency Complex C, near Intercontinental Hotel, Samdech Monireth

Blvd (St.217), Sangkat Tomnoubteuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Tel: (+855) 99 222 133

Web: www.panalpina.com  

Late applicants or applications without the subject field of an email will not be considered.

P Sales Executive(ផ្នែកលក់)

ChelCook-VIFON (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Contact outlets, product delivery
 • Collect money from outlets,
 • In charge of sales target
REQUIREMENT
 • Graduate level 6 up,(បញ្ចប់ការសិក្សា  6 ឡើង)
 • Having motor of candidate
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV and Cover letter to:

Address: h1 plaave lum, Borey Rongruong, Tuol Pongrol, Chom Chao, Phnom Penh.

Tel: 09 72 72 72 72/08 84 84 84 84/015 908070/016 807060 

Or by E-mail: sophonyinmail@gmail.com

Only short listed candidates will be contacted for an interview

P Sales Consultant, Administrator, Technical Consultant

International Windows Co., Ltd (Phnom Penh)

International Windows has been operational in Cambodia since 2010. We provide the best quality German uPVC windows and doors system available in the market.

At the moment, we are looking for a qualified Sales Consultant to support our sales and factory department.

 1. Sales Consultant
 2. Administrator
 3. Technical Consultant
RESPONSIBILITIES

01 - Sales Consultant

PRIMARY RESPONSIBILITIES

 • Present and sell company products and services to current and potential clients.
 • Prepare action plans and schedules to identify specific targets
 • Follow up on new leads and referrals resulting from field activity.
 • Prepare presentations, proposals and sales contracts.
 • Establish and maintain current client and potential client relationships.
 • Identify and resolve client concerns.
 • Other duties as assigned. 

KNOWLEDGE AND SKILL REQUIREMENTS

 • Language: English and Khmer
 • Experience in Sales or Related Field
 • Minimum: High School Degree or Bachelor Degree in Business


02 - Administrator

 • Prepare Daily petty cash expense for Company’s requirement
 • Welcome customer walk in and present product in showroom to customer.
 • In charge for admin payment (Office rental, electricity, water, and Tax)
 • Checking local supplier for price comparison.
 • Update payroll list, pay slip, attendant list.
 • Responsible for incoming call of any inquiry by customers
 • Stationery support for office and factory and keep track of their usage.
 • Meeting assigned for Head Department meeting.
 • Enforce internal policy and update Public Holiday.  
 • Posting Petty Cash expense into QuickBooks System follow to chart of account 
 • Preparing payment voucher for FD and MD approval.  
 • Purchase local order for all material to support Company’s use
 • Additional task assigned by Head Department.

REQUIREMENT

 • Good use of English
 • Positive attitude and behavior
 • High responsibilities and flexibilities
 • Able to use Internet, Email, and Microsoft Office
 • Self-motivated
 • Female only
 • Bachelor Degree of Business Administration or other related filed 

 

03 - Technical Consultant

PRIMARY RESPONSIBILITIES

 • Learn new technical development of every product
 • Train new technical product to sales, technical, and factory team
 • Support sales staff and customers with technical issues
 • Calculate all material requirement for each project for Inventory
 • Asses site survey for current and new project
 • Measure final cutting for each project
 • Provide cutting size drawing to the factory
 • Report to senior managers

KNOWLEDGE AND SKILL REQUIREMENTS

 • Language: English and Khmer
 • Experience in Design or Engineering
 • Minimum: Bachelor Degree in Architecture or Engineering
HOW TO APPLY

We offer you a career with International Windows, a great working environment, a rewarding package, training programs and employee benefits.

Interest applicants please send your application and resume including your current and expected salary to info@iwindows.biz or submit your application at our head office location: #60-62 DB, Trasak Paem (St. 63), Bkk1, Chamkamorn. For additional information contact our office number (023) 6666 062.

P Provincial Finance and Procurement Adviser

Ministry Of Agriculture, Forestry and Fisheries (Kampong Chhnang)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION)

Country of Assignment: Kingdom of Cambodia

Name of Project:    Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

Loan and Grant No:             IFAD Loan No. 2000000744 and ASAP TRUST Grant No. 2000000743

Assignment Title:                Provincial Finance and Procurement Adviser Based at Kampong Chhnang Province

 1. The Royal Government of Cambodia (RGC) has received a bulk of the financing is provided by IFAD in the form of a loan (USD 26.1 million) and a grant (USD 15 million supported by ASAP). Government funding is estimated at USD 11.4 million. Total programme costs are around USD 52.5 million (excluded contribution from USAID and beneficiaries) over a seven-year implementation period and covering five provinces, 30 districts and 180 communes in the first step.
   
 2. Accordingly, MAFF is now seeking to recruit a Provincial Finance and Procurement Adviser to support the implementation of ASPIRE Sup-programme of the Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (PDAFF) of Kampong Chhnang Province. The selected Provincial Finance and Procurement Adviser will assist the PDAFF Director of Kampong Chhnang to ensure that budgets are prepared, financial records maintained and financial reports submitted in a timely and complete manner. He or she will work in close consultations with the Finance Officer and Finance Specialist at national level.
   
 3. Roles and Responsibilities:
  • The Adviser will study and thoroughly understand the ASPIRE Programme Implementation Manual (PIM), particularly the sections on financial management and procurement. The Adviser will also familiarize himself / herself with the Standard Operating Procedures (SOP) manuals of MEF;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare and cost the Provincial Sub-Programme and the Provincial AWPB for ASPIRE and to allocate the available financial resources;
  • The Adviser will work with the PDAFF Finance Officer to manage the PDAFF ASPIRE bank accounts and petty cash, prepare and execute payments and maintain full and correct financial records;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare the monthly, six-month and annual financial progress reports;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare requests for replenishment of the PDAFF bank account;
  • The Adviser will train PDAFF staff and others (as necessary) in the operation of ASPIRE financial management procedures;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare a Procurement Plan for procurement actions to be undertaken at Provincial level;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to ensure that procurement actions in the approved Procurement Plan are carried out in a timely and transparent manner and in compliance with applicable procurement procedures;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to set, monitor and achieve performance targets based on the ASPIRE Performance Assessment system and the PASP;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare/update Contract Register and fix assets   six-month and annual physical and financial progress reports;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to ensure that financial records are properly filed and maintained. The Adviser will facilitate access of the External Audit team to all records as needed;
  • The Adviser will have the role of team leader of the ASPIRE Provincial Advisory team and in this capacity will provide advice, assistance and support to the Provincial M&E /MIS Adviser. and the Provincial Management Adviser;
  • The Adviser will cooperate with and assist the Provincial Administration and local administrations engaged in implementation of ASPIRE Component 4 (Climate Resilient Infrastructure) including providing financial management advice as necessary;
  • The Adviser will work as a member of the ASPIRE Provincial Advisory team which is led by the Provincial Sub-Programme Management Adviser and the ASPIRE Advisory Team which is led by the Senior Programme Adviser;
  • The Adviser will attend meetings, trainings and other events for capacity development of the ASPIRE advisory team under the leadership of the Senior Programme Adviser; and
  • The Adviser will facilitate with Provincial Administration on reporting, Contract Register and Audit.
    
 4. Requirements of Qualifications and Experience:
  • The Adviser will have a graduate degree (post-graduate will be an advantage) and a minimum of five years’ experience in accounting, public financial management or a closely related field;
  • The Adviser will have substantial experience of working as an adviser to Government;
  • The Adviser will have substantial previous experience as a financial management adviser on projects / programmes financed by external development assistance.  Previous experience on programmes financed by international finance institutions (e.g. World Bank, ADB, IFAD) and familiarity with the Standard Operating Procedures (SOP) of MEF will be strongly preferred;
  • The Adviser will be willing and able to base himself / herself in Kampong Chhnang province  and will be willing and able to travel extensively in rural areas of the province;
  • The Adviser will have a high level of computer literacy including familiarity with Microsoft Word and Excel and with standard accounting software packages. Previous experience with Peachtree software will be strongly preferred;
  • The Adviser will have a good level of spoken and written English;
  • The Adviser will be a Cambodian citizen;
  • The Adviser must have his / her own computer to perform the daily work.
    
 5. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection-ICS method set out in the IFAD Procurement Handbook version September 2010 in consistency with the procedures set out in IFAD Disbursement Handbook, Financial Management Manual (FMM) and Procurement Manual (PM) for Externally Financed Project in Cambodia Updated Version May 2012.
   
 6. For further information could be obtained at the address below during office hours from 8:00 AM to 5:00 PM. Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) by 05 May 2017, 5:00 PM.


Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

ASPIRE Secretariat

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

3rd Floor of the Administrative Department,

#200, Preah Norodom Bvld, Phnom Penh, Cambodia

Attention to Mr. Nak Rotha, Procurement Officer, ASPIRE Secretariat

Phone: (855) 85 88 19 19

E-mail: nakrotha@gmail.com

Please click this link to download TOR of Provincial Finance Adviser-Revised for Kampong Chhnang-20 April 2017

P Agriculture Economic Survey Consultant

Ministry Of Agriculture, Forestry and Fisheries (Phnom Penh)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(INDIVIDUAL CONSULTANT)

Country of Assignment: Kingdom of Cambodia

Name of Project:    Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

Loan and Grant No:             IFAD Loan No. 2000000744 and ASAP TRUST Grant No. 2000000743

Assignment Title:                Agriculture Economic Survey Consultant

(1 Position Based at the Department of Accounting Finance (DAF) of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in Phnom Penh)

 Contract duration:              Three (3) Months

Reference No.                        ICS-009-2017/SNEC/ASPIRE

 1. The Royal Government of Cambodia (RGC) has received a bulk of the financing is provided by IFAD in the form of a loan (USD 26.1 million) and a grant (USD 15 million supported by ASAP). Government funding is estimated at USD 11.4 million. Total programme costs are around USD 52.5 million (excluded contribution from USAID and beneficiaries) over a seven-year implementation period and covering five provinces, 30 districts and 180 communes in the first step.
   
 2. The selected Agriculture Economic Survey Consultant is to assist the Department of Accounting Finance (DAF) of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in conducting the Agriculture Economic Survey. He or she will work under the supervision and the direction of DAF and the ASPIRE Secretariat Team Support Manager and Programme Director. 
   
 3. The Objective of the Assignment
  The Consultant is to conduct Agriculture Economic Survey in 5 provinces: 3 provinces of ASPIRE and 2 province of Non-ASPIRE (Kampong Chhnang, Prey Veng, Kampot, Steung Treng and Pailin provinces).
   
 4. The Scope of Work
  The Consultant will study and thoroughly understand the ASPIRE Programme Implementation Manual (PIM).  In undertaking this assignment, the Consultant will carry out, but not limited to the following tasks:
  • Review Cambodia Economic Framework, Agriculture Commodity Price Index and other relevant agriculture documents, such as contract farming, agriculture cooperatives, farmer water user communities etc.;
  • Study on farm economy by land size;
  • Recommendation on farm business resilience and cost investment; and
  • Orientation to stakeholders.
    
 5. Interested candidate may observe and obtain the detailed ToR for the assignment from Mr. Nak Rotha, Procurement Officer, ASPIRE Secretariat at the address given below from working hours: 8:00 am to 5:00 pm, Monday–Friday, or via Tel: (855) 88 19 19, E-mail: nakrotha@gmail.com .  
   
 6. The Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE) of The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, now invites eligible candidate (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Candidate should address information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are in relation to:
  • Having a graduate degree (post-graduate will be an advantage) and a minimum experience of five years in agriculture development, social science, economics, business management or other relevant field. He / She must also need to fulfill the following qualification requirements;
  • Having substantial experience in working as an adviser to the Government Ministries;
  • Having at least five years hands-on experience in assessment of agriculture and economic analysis, livelihood, and/or rural development programmes;
  • Willingness and ability to travel extensively in provincial and rural communities of Cambodia;
  • Having high level of computer literacy and familiarity with Microsoft Word and Excel. Some familiarity with database programmes and statistical packages (e.g. SPSS) will be an advantage; and
  • Be the Cambodian citizens with fluency in English spoken and written is essential and knowledge of Khmer is an advantage.
    
 7. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection-ICS method set out in the IFAD Procurement Handbook version September 2010 in consistency with the procedures set out in the RGC’s SOP for Externally Financed Project in Cambodia Updated Version May 2012.
   
 8. The EOI must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) by date:10 May 2017 and Time: 5:00 pm, Cambodia local time.

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
ASPIRE Secretariat
Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)
3rd Floor of the Administrative Department
#200, Preah Norodom Bvld, Phnom Penh, Cambodia
Attention to Mr. Nak Rotha, Procurement Officer, ASPIRE Secretariat
Phone: (855) 85 88 19 19
E-mail: nakrotha@gmail.com

Please click this link to download TOR Agriculture Economic Survey Consultant

P National MIS Specialist (NMISS)

Ministry Of Agriculture, Forestry and Fisheries (Phnom Penh)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(INDIVIDUAL CONSULTANT)

Country of Assignment: Kingdom of Cambodia

Name of Project:    Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

Loan and Grant No:             IFAD Loan No. 2000000744 and ASAP TRUST Grant No. 2000000743

Assignment Title:                National MIS Specialist (NMISS)

(1 Position Based at the ASPIRE Secretariat of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in Phnom Penh)

 Contract duration:              Fixed-Term

 Reference No.                        ICS-001-2017/MAFF/ASPIRE

 1. The Royal Government of Cambodia (RGC) has received a bulk of the financing is provided by IFAD in the form of a loan (USD 26.1 million) and a grant (USD 15 million supported by ASAP). Government funding is estimated at USD 11.4 million. Total programme costs are around USD 52.5 million (excluded contribution from USAID and beneficiaries) over a seven-year implementation period and covering five provinces, 30 districts and 180 communes in the first step.
   
 2. Accordingly, MAFF is now seeking to recruit a National MIS Specialist (NMISS) to support the implementation of ASPIRE.
   
 3. The National MIS Specialist (NMISS) will work closely with the International MIS Specialist (IMISS), who is already on site, to ensure successful implementation of ASPIRE MIS as per requirements already documented and approved. The NMISS will therefore play a support role to the IMISS. He or she will work under the supervision and the direction of the ASPIRE Secretariat Team Support Manager and ASPIRE Programme Director. 
   
 4. The Scope of Work
  • The basis of this assignment is to implement an MIS solution for the ASPIRE project which will be based on the existing MIS currently in use by the PADEE project. The specific tasks therefore for the NMISS will include:
   • Assist in migration of the existing PADEE MIS to a platform where it will be used for the ASPIRE project. This will include working with and under the IMISS to migrate web interfaces, configure servers, migrate and configure databases, etc.;
   • Assist in test environment preparation and actual testing of the MIS once migrated;
   • Coding of minor modifications required to rebrand and prepare the MIS for use under the ASPIRE project databases;
   • Extended Coding of additional modules (yet to be determined) to enhance the ASPIRE MIS
   • Preparation of User and Technical documentation for the MIS once migrated;
   • Be in-charge of daily routine user & technical support to ensure that the ASPIRE MIS is acceptable and in use by the Client;
   • Assist in preparation for user training, as well as assisting in the actual training workshops and sessions; and
   • Undertake any other related assignments as will be directed by the IMIS.
     
 5. Requirements of Qualifications and Experiences
  • Minimum University qualification in computer science, business/management information systems, mathematics or related field;
  • At least five (5) years working experience in software development and deployment;
  • Proven hands-on, practical experience in developing and deploying applications, for which evidence may be required;
  • Good working knowledge in basic design and implementation of relational database management systems (RDBMS);
  • Good working knowledge of Java Script and PHP. Knowledge of NET platform will be an added advantage;
  • Fluent in Khmer, with working knowledge of English; and
  • Experience working on development projects, especially Agriculture-related, will be an obvious advantage.
    
 6. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection-ICS method set out in the IFAD Procurement Handbook version September 2010 in consistency with the procedures set out in the RGC’s SOP for Externally Financed Project in Cambodia Updated Version May 2012.
   
 7. Interested candidate may obtain the detailed ToR for the assignment from Mr. Nak Rotha, Procurement Officer of the ASPIRE Secretariat at the contact address given below from working hours: 8:00 am to 5:00 pm, Monday to Friday.
   
 8. The EOI must be submitted/delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) by date: 19 May 2017 and Cambodia Local Time: 5:00 PM.

 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

ASPIRE Secretariat

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

3rd Floor of the Administrative Department

#200, Preah Norodom Bvld, Phnom Penh, Cambodia

Attention to Mr. Nak Rotha, Procurement Officer, ASPIRE Secretariat

E-mail: nakrotha@gmail.com

Please click this link to downloand TOR National MIS

P Teacher Assistants

DK Schoolhouse (Phnom Penh)

DK Schoolhouse is an International Preschool and Kindergarten for children aged 2 – 7 years old, located in the quiet confines of the Phnom Penh Embassy district, behind the ministry of Interior. DK Schoolhouse is committed to improving the level and quality of Early Childhood education in Cambodia.

We are looking for experienced, energetic, fun-loving, qualified Teacher Assistants! 

REQUIREMENT

Requirements for Teacher assistants:

 • Applicants between 20-30 years of age.   
 • Proficient English comprehension.
 • Able to separate professional and personal life.
 • Has a good working attitude.
 • Willing to receive training related to the schools internal curriculum.

JOB BENEFITS:

 • Regular professional development training with qualified educators.
 • Daily meals provided by the school cafeteria
 • Paid vacations and holidays.
 • Performance based bonuses
 • Competitive salary
 • Opportunities to expand their job knowledge.
HOW TO APPLY

Interested applicants are requested to email their CV and cover letter to:
Ms. Leah Soldner

ls@dkschoolhouse.com

(+855) 95 777 466

www.dkschoolhouse.com

P Residential Leasing Executive, Property Manager

CBRE - CB Richard Ellis (Cambodia) Co., Ltd. (Phnom Penh)

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world’s largest commercial real estate services and investment firm (in terms of 2015 revenue). The Company has more than 70,000 employees (excluding affiliates), and serves real estate owners, investors and occupiers through more than 400 offices (excluding affiliates) worldwide. CBRE offers strategic advice and execution for property sales and leasing; corporate services; property, facilities and project management; mortgage banking; appraisal and valuation; development services; investment management; and research and consulting.

We are looking for new members to join our organization and become valuable members of our highly motivated and successful team.

We are looking for new members who have the following skills and qualities:

Positions in Real Estate

Job title:    Residential Leasing Executive

ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES

 • Market research and competitor analysis
 • Maintain market database
 • Prepare listings for website
 • Business development through cold calling and prospecting
 • Respond to inbound enquiries for office space
 • Build new and develop existing relationships with clients
 • Carry out inspections with prospective tenants
 • Assist negotiations between tenants and landlords
 • Customer service and complaint resolution
 • Daily report to manager
 • Prepare Leasing Weekly report
 • Other duties as assigned by management team

REQUIREMENTS & QUALIFICATIONS

 •  Male or Female 22 to 30 years old
 • At least two years work experience in Sales/Marketing position or be able to demonstrate these qualities
 • Experienced sales & marketing individual with proven track record of working in Cambodia
 • Good communication skill as you will deal with a wide variety of different people on the job
 • Outgoing and self-motivated with a positive attitude
 • Minimum of a College education and a willingness to accept further training when provided
 • Good level of speaking and writing English. Chinese or Japanese language skills would be an advantage.
 • Hard working, proactive and honest

CBRE Cambodia can offer:

 • Local and International training program which will help you achieve your full potential
 • The opportunity to work with experienced expatriate staff that can provide guidance.
 • A competitive salary

   

Job Description – Property Manager

Job Title:                         Property Manager

Business Unit:               Asset Services, CBRE Cambodia, Phnom Penh

Report to:                        Head of Property Management, Asset Services

Start Date:                      May 2017 onwards

REQUIREMENTS & QUALIFICATIONS

 • Male or female, minimum 30 years old
 • Bachelor's degree or Master’s degree in business administration, engineering, real estate or related field
 • 3 years’ experience in property, office, residential or estate management
 • Strong organizational and leadership skills
 • Good English communication skills both verbal and written
 • Good computer skills

SUMMARY

The Property Manager’s responsibilities are:

 • To implement quality, first class property management following CBRE’s property management system and procedures at the property you are assigned to.
 • To provide day-to-day management of the property and ensure that the company’s reputation as a high-quality service provider is maintained and enhanced.
 • To supervise and monitor operations and technical teams for efficient running of the project / property.
 • Compliance with CBRE’s anti-money laundering, anti-corruption and compliance rules and policies.
 • To ensure that all operating procedures for the property run efficiently, including security, fire safety and emergency and evacuation procedures.
 • To identify problem areas in the site and recommend improvement plans to maximize the efficiency of site management.
 • To maintain good public relations with clients, owners and tenants of the property.
 • Carry out any other duties as assigned by the Head of Property Management or the client.

ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES

 • To monitor, control and organize all on-site staff and to be responsible for the actions of such staff in addition to ensuring that staff rosters and all holidays are adequately covered.
 • To regularly inspect the property.
 • To monitor and review the operation of all term service sub-contractors such as cleaning, security, pest control, landscape and lift contractors, as well as to ensure that those services are performed satisfactorily as agreed to in the contract and at the costs quoted.
 • To liaise with the M&E technical teams regularly to ensure safe and efficient operation of the property.
 • To monitor and control all Purchase Order (PO), Work Orders (WO) and Purchase Request Forms (PR) generated in respect of the property.
 • To ensure the smooth daily operation of the building such as car park, vehicle and pedestrian access and security etc.
 • To liaise directly with tenants to handle on-site practical issues and to deal with any problems that may require approval from CBRE Cambodia and ensure good communication among tenants and the landlord.
 • To maintain an accurate up-to-date flow of information and co-ordinate the preparation of accounting information, invoice procedures and other accounting matters.
 • To generally ensure the building is run efficiently and cost effectively at all times, and in a professional manner.
 • To be available on call out of office hours in case of an emergency incident.


HOW TO APPLY:
Interested applicants may submit their updated CV, a recent photo and cover letter to CBRE Cambodia or contact Ms. Sovansorphea Sin as below.

9th Floor, Phnom Penh Tower, Monivong Blvd corner Street 232, Boeng Prolet Quater, 7 Makara District, Phnom Penh, Cambodia

Contact Information:

Contact Person: Ms. Sovansorphea Sin

Tel: (855) 23 964 099 / 95 666 176

Email: sorphea.sin@cbre.com

Website: www.cbre.com.kh

P Intern: HR & Admin, Account internship

RMA Cambodia Co., Ltd (Phnom Penh)

RMA Cambodia Co., Ltd has been in Cambodia since 1992. We provide friendly work environment, mixture of different cultures, and competitive salary. With the growth of our business operation of Motor Vehicle, Infrastructure, Special Products, Logistics, Car Rental, IT managed Solutions and Express Food Group. We are now looking for dynamic candidates to fill in the following positions:

 1- Intern: HR & Admin                                        5 Position       

2- Account internship                                        5 Position

RESPONSIBILITIES

1- Intern: HR & Admin                                5 Position

 • Assists in filling preparing document, admin task, staff insurance and data entry
 • Prepares and revise employment contract
 • Assists in admin tasks, documentation, or marketing activities
 • Other tasks assigned by teams in each department/division

JOB REQUIREMENT

 • Fresh Graduate, major in the field of human resource management or related fields  
 • Very good knowledge of Excel, math
 • Willing to learn and accept extra work
 • Flexible and quick learner
 • Willing to learn new things
 • Good in English

 

2- Account internship                                                 5 Position       

 MAIN RESPONSIBILITIES

 • Assists in filling preparing document, admin task, staff insurance and data entry
 • Prepares and revise employment contract
 • Assists in admin tasks, documentation, or marketing activities
 • Other tasks assigned by teams in each department/division

JOB REQUIREMENT

 • Fresh Graduate, major in the field of Account, Finance and Banking or related fields  
 • Willing to learn and accept extra work
 • Flexible and quick learner
 • Willing to learn new thing
 • Good in English
HOW TO APPLY

Interested candidates are required to send their CV and cover letter with current photo to RMA (Cambodia) Co., Ltd, head office address: #27, St. 134, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, or e-mail: recruitment.kh@rmagroup.net or contact to Tel: 023-883-488, Only short-listed candidates will be invited for an interview.  

Deadline: 31- May- 2017

RMA Cambodia Co., Ltd has been in Cambodia since 1992. We provide friendly work environment, mixture of different cultures, and competitive salary. With the growth of our business operation of Motor Vehicle, Infrastructure, Special Products, Logistics, Car Rental, Express Food Group, and RMA Finance, we are now looking for dynamic candidates to fill the following positions:                                                                               

1-  Workshop Supervisor                                  2 Positions
2- 
Part Sales Consultant                                  2 Positions
3- 
Sales Consultant                                          8 Positions
4- 
Senior Marketing Executive                        2 Positions

RESPONSIBILITIES

1 - Workshop Supervisor (Motor Vehicle): 2 positions (Salary Range: 700$-1,000$)

RESPONSIBILITIES

 • Efficient allocation of workshop equipment and manpower available
 • Coordinating and allocating the work required for repair and maintenance
 • Balances the workflow between teams
 • Monitors and enforces work and safety standards, policies, practices and procedures
 • Generates revenue inside the workshop
 • Monitors warranty and CVPS
 • Overall management of an efficient and safe work environment
 • Allocates assets to product the most effective delivery of service to the customer.
 • Proven maintenance, repair diagnostic and technical experience in passenger and commercial vehicles.
 • Preferred areas of experience with light, medium and heavy duty diesel trucks.
 • Expert in maintenance support and management.
 • Thorough understanding of technical manuals.
 • Prior training and / or maintenance experience preferred

REQUIREMENT

 • Minimum 5 + years of maintenance experience in automotive leadership
 • Expert in understanding of all aspects of workshop management, repair and maintenance procedures.
 • Thorough knowledge of correct application and use of shop tools and equipment (Including workshop IT systems).
 • Thorough understanding of workshop operations & processes and their management.
 • Excellent organizational skills and decision making ability.
 • Proven managerial and problem solving skills

 

2 - Parts Sales Consultant (Motor Vehicle): 02 Positions (Salary Range: 300$-400$)

RESPONSIBILITIES

 • Maintain relationship with existing and new customers by providing support and guidance to customer
 • Day-to-day control stock in stock out of goods in the shop with the report to direct supervisor and line management
 • Make sure all goods in the shop are good quality and unexpired
 • Make sure in the shop must be clean and good looking in order to make customer feel comfortable whenever they work in to the shop
 • All parts, accessories and fluids must be well arrangement by raw and racking
 • Coordinate with internal department such as aftersales, marketing, finance and accounting for the purpose of smooth going and business improvement to achieve the company goal
 • Communicate with customers, competitors, supplier, professional organizations, consultants or others to stay abreast of industry or business trends
 • Promoted and provided brand awareness to key customers/local garages around the shop to develop and customized service levels such as dedicated stock, schedule deliveries, and emergency spare parts
 • 50% of working hours in the shop and 50% of the time going out for sales about the products available for sales and convincing customer to visit the shop in order to build trust and confident
 • Prepared daily sales report, customer work in /customer visit traffic report and send to direct supervisor and copy in management.

REQUIREMENT

 • Bachelor Degree of sales and marketing or related field
 • At least 1-year experiences in sales 
 • Knowledge of spare parts is preferable
 • Good communication (written and oral), organizational and time management skills
 • Ability to prioritize opportunities and tasks
 • Good appearance and attitude are advantages
 • good negotiation, problem solving, innovative and persuasive skills
 • good networking skills and deal with a wide variety of customers and client companies especially network with NGOs, Government Official, or other private sectors
 • Be a strong in self-motivated and self-organized with the ability to work independently
 • Be good in negotiation skills convincing skills
 • Be a strong interpersonal skills
 • Be good in communication skills / strong personality/ cooperative and initiative idea related to its job responsibility

 

3 - Sales Consultant (Motor Vehicle): 5positions (salary ranges: 250$-350$)              

RESPONSIBILITIES

 • Analyzing the market, including competitors and consumers
 • Maintain contact and build relationships with customers
 • Maintains full information of opportunities, tasks and visits
 • Identifies the needs of a customer and provides a chance for meeting those needs through the purchase of products or services
 • Guide potential customers to discover his requirements and offers the best solution to make sure those needs are fulfilled
 • Collecting, analyzing, evaluating and accounting the information in order to increase productivity of sales.
 • Creates and communicates leads and sales opportunities for entire sales team Strong comment to achieve target sales

REQUIREMENT

 • Bachelor Degree of marketing or related field
 • Fresh graduated or experiences in sales with automotive industry or similar industry is preferred.
 • Good communication (written and oral), organizational and time management skills
 • Ability to prioritize opportunities and tasks
 • Good appearance and attitude are advantages
 • Good negotiation, problem solving, innovative and persuasive skills
 • Good networking skills and deal with a wide variety of customers and client companies especially network with NGOs, Government Official, or other private sectors
 • English proficiency is a must
 • Chinese language is also preferred
 • Those who have strong network with government or NGOs would be advantage.

 

4 - Senior Marketing Executive (Motor Vehicle): 2 Positions (salary range: 500$-800$)              

RESPONSIBILITIES

 • Analyzing the market, including competitors and consumers
 • Executing marketing strategies and campaigns
 • Events management
 • Branding and creative concept development
 • Media planning and development
 • Coordinating with and reporting to managers to carry out campaigns

REQUIREMENT

 • Bachelor’s degree Marketing, English, or equal qualification
 • At least 5-year experiences in marketing in automotive industry or similar industry
 • Creative, initiative and critical thinking skills
 • Ability to inspire and support people.
 • Knowledge of graphic design program
 • Maintain calmness under tight pressure
 • Good decision-making and communication and interpersonal skills to build effective relationships with professionals
 • English proficiency is advantage
HOW TO APPLY

RMA Cambodia Co., Ltd offers competitive benefit packages including medical care, insurance, commission, professional training opportunity, and Operation performance based bonus schemes. RMA Cambodia Co., Ltd is an equal opportunity employer.

Interested candidates are required to send their CV and cover letter to RMA (Cambodia) Co., Ltd head office address: #27, St. 134, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, or e-mail: recruitment.kh@rmagroup.net . Only short-listed candidates will be contacted for the interview.                                                           

Deadline: 31-May-2017

P Legal and Compliance Manager, (Salary range: 1,000$-1,500$)

RMA Cambodia Co., Ltd (Phnom Penh)

RMA Cambodia Co., Ltd has been in Cambodia since 1992. We provide friendly work environment, mixture of different cultures, and competitive salary. With the growth of our business operation of Motor Vehicle, Infrastructure, Special Products, Logistics, Car Rental, RMA Finance, and Express Food Group. We are now looking for dynamic candidates to fill in the following position:

Legal and Compliance Manager: 1 position (Salary range: 1,000$-1,500$)

RESPONSIBILITIES
 • Provide strategic advice and legal support to RMA Group Cambodia; includes contract drafting, review and negotiation, regulatory work associated with general business transactions, internal policy review and oversight and research. Assist in devising, implementing and ensuring compliance with group compliance and other policies to minimize exposure to risk and litigation.
 • Some travel in South East Asia required on an intermittent basis, occasional travel outside of the region.
 • Reports to the Group General Counsel and the Country Manager for Cambodia
 • Deal directly with senior manager such as Group HR, GM HR, CFO and CEO.
REQUIREMENT
 • A bachelor’s degree in Law and Public Affair or related field
 • A minimum of 5 years’ experience in an international law firm and/or in house.
 • Experience in general contract work, transactional experience, M&A and litigation.
 • Excellent written and oral communications with strong analytical skills
HOW TO APPLY

RMA Cambodia Co., Ltd offers competitive benefit packages including medical care, insurance, commission, professional training opportunity, and Operation performance based bonus schemes. RMA Cambodia Co., Ltd is an equal opportunity employer.

Interested candidates are required to send their CV and cover letter to RMA (Cambodia) Co., Ltd head office address: #27, St. 134, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, or e-mail: recruitment.kh@rmagroup.net , Tel: 012 25 17 34. Only short-listed candidates will be contacted for the interview. 

Deadline: 31- May-2017

P អ្នកបើកបរ ($200-$300)

RMA Cambodia Co., Ltd (Phnom Penh)

RMA Cambodia Co., Ltd ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេខាងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសេវាកម្ម ព្រមទាំងរីកចំរើនជាលំដាប់។ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងភាពរីកចំរើននេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ដែលមាន​សមត្ថភាព ក្នុងការបំពេញការងារក្នុង Asia Vehicle Rental មានតួនាទីដូចខាងក្រោម​៖

តួនាទី  :           អ្នកបើកបរ

ចំនួន   :           ៣០នាក់(ប្រាក់ខែចន្លោះពី200$ទៅ300$)

ការទទួលខុសត្រូវ

 • ត្រួតពិនិត្យមុខងារឡាន និងថែទាំជាប្រចាំទៅលើ ប្រេងម៉ាស៊ីន, កង់ឡាន, ទឹក, អាគុយ។ល។
 • មានអាកប្បកិរិយាល្អ, ភាពស្មោះត្រង់, មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការ,  អាចធ្វើការតាមបណ្តាល​ខេត្ត​នានា និងរីករាយ ជួយអតិថិជនក្នុងការលើកដាក់ឥវ៉ាន់
 • កត់ទុករាល់ការធ្វើដំណើរ និងហត្ថលេខារបស់អតិថិជនក្នុងរបាយការណ៍
 • សំអាតខាងក្នុង និងខាងក្រៅឡានជាប្រចាំ
 • យល់ច្បាស់ពីទិសដៅ, ភូមិសាស្រ្ត និងស្ថានភាពផ្លូវដែលត្រូវធ្វើដំណើរ
 • អាចជួសជុល និងប្តូរគ្រឿងបន្លាស់មួយចំនួនដូចជា ប្តូរកង់ឡាន, ប្តូរអាគុយ។ល។
 • ករណីឡានមានបញ្ហា ឬមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ឬមានការត្អូញត្អែរ និងការប្តឹងពីអតិថិជន ត្រូវរាយការណ៍មក អ្នកគ្រប់គ្រង/ផ្នែករដ្នបាលភ្លាម
 • មិនត្រូវទទួល ឬសួររកប្រាក់កំរៃខាងក្រៅ ពីអតិថិជននោះទេ

តម្រូវការ

 • ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ និងប្រវត្តិល្អក្នុងការបើកបរ
 • ត្រូវមានសញ្ញាប័ត្របឋមភូមិឡើង
 • ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ និងមានសុពលភាពប្រើប្រាស់
 • ត្រូវមានចំណេះដឹង និងអនុវត្តន៍បានយ៉ាងល្អទាក់ទងនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍
 • អាចនិយាយ និងស្តាប់ភាសារអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
 • ត្រូវមានសុខភាពល្អ

 អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

RMA Cambodia Co., Ltd ផ្តល់កញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរួមមាន ការថែទាំសុខភាព, ធានារ៉ាប់រង, ប្រាក់កំរៃ, ឱកាស បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ, ប្រាក់រង្វាន់អាស្រ័យលើសក្តានុពលបុគ្គលិក។ RMA Cambodia Co., Ltd គឺផ្តល់ឱកាសស្មើគ្នា ដល់បុគ្គលិក។

 

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យតាមអាស័យដ្ឋាន៖ #២៧, ផ្លូវ ១៣៤, សង្កាត់មិត្តភាព ខណ្ឌ៧មករា ភ្នំពេញ ឬតាមរយៈ  

E-mail: recruitment.kh@rmagroup.net  ឬតាមTel: 023 888 000។

សំគាល់ មានតែបេក្ខជនដែល​ជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំបុគ្គលិក នឹងត្រូវបាន​ទំនាក់​ទំនងមកសំភាសន៍។

 ផុតកំណត់ថ្ងៃទី 31 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ2017

P Sales Consultant (John Deere)(Kampot, Kg Spoeu, Pursat, Battambong, Pailin)

RMA Cambodia Co., Ltd (Battambang, Kampong Speu...)

RMA (Group) Cambodia has been in Cambodia since 1992. We are well known as dealer of agriculture, excavator, power generator and heavy equipment. RMA is an equal-employment-opportunity employer in Cambodia. We offer a friendly working environment, opportunities for advancement, and benefits for outstanding performers at all levels. We are now looking for dynamic candidates to fill the position:

1-  Sales Consultant (John Deere)         :10 Positions (Salary Range: 250$-300$)

(Based in Kampot, Kompong Spoeu, Pursat, Battambong, Pailin)

RESPONSIBILITIES
 • To ensure good business relations with all customers /prospects in responsible province
 • To identify prospects & opportunities for sales in assigned province
 • To work as outdoor sales/promotion
 • To follow up and daily communicate with clients
 • To expand the new markets segmentation
 • To generate  weekly and monthly sales reports
 • To assist various tasks as assigned by supervisors  
REQUIREMENT
 • Bachelor degree or equivalent in engineering, agriculture, sales/marketing, or other related fields
 • Experiences in sales/marketing or local communication and travelling
 • Good sense of communication skills with customers in assigned provinces
 • Self-driven, self-motivation and like travelling with preference in sales sectors
 • Good  interpersonal communication
 • Good computer knowledge with Microsoft Office, Email & Internet…
 • Having his/her own transportation
 • Experiences in sales would be advantage
 • English language for communication would be preferred but not a must.
 • Candidates who are living in assigned province are preferred
HOW TO APPLY

RMA Cambodia Co., Ltd offers competitive benefit packages including medical care, insurance, commission, professional training opportunity, and Operation performance based bonus schemes. RMA Cambodia Co., Ltd is an equal opportunity employer.

Interested candidates are required to send their CV and cover letter to RMA (Cambodia) Co., Ltd head office address: #27, St. 134, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, or e-mail: recruitment.kh@rmagroup.net or contact to Ms. Vuoch keang, H/P:012 25 17 34 or Tel: 023-883-488, Only short-listed candidates will be invited for an interview.   

Deadline: 31- May- 2017    

ពណ៌នាអំពីការងារ

ទីតាំងៈ​ ខេត្ត កណ្តាល និងតាកែវ

តួនាទីៈ បុគ្គលិកផ្នែកលក់
រាយការណ៍ជូនៈ ប្រធានផ្នែកលក់
រយៈពេលធ្វើការៈ ៥ ថ្ងៃក្នុង ១ សប្តាហ៍
 

ប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន ATEC* គឺជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយ ដែលនាំផលិតផលឈានមុខគេក្នុងពិភព លោក នៃកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័ន សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន ATEC* គឺកំពុងនាំយក បច្ចេកវិទ្យាទំនើបចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ កម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នរបស់ ក្រុមហ៊ុន ATEC* បានទទួលពានរង្វាន់ The Google Impact Challenge។ ក្រុមហ៊ុន ATEC* នឹងត្រូវអនុវត្តរយៈពេល៤ ឆ្នាំ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅពី ៧,០០០ ទៅ ១០,០០០ ឡ ត្រឹមឆ្នាំ ២០១៩។ សូមមើលពត៌មានបន្ថែមតាយរយៈវ៉ែបសាយwww.atecbio.com


តួនាទី និងការទទួលលខុសត្រូវ:

ក្រុមហ៊ុន ATEC* គឺកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនជាច្រើនរូបសម្រាប់បំពេញតូនាទីជាបុគ្គលិក​ផ្នែកលក់​ឡជីវឧស្ម័ន  ដែលធ្វើការនៅក្នុង ខេត្ត ខេត្ត កណ្តាល និងតាកែវ។អ្នកគ្មានបទពិសោធន៍​ផ្នែកលក់​ក៏អាច​ដាក់​ពាក្យបាន​ដែរ។​ តួនាទីនេះ គឺទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកលក់ក្នុងតំបន់គោលដៅ បង្តើត​ទំនាក់​ទំនង​ល្អជាមួយអតិថិជន អ្នកពាក់ព័ន្ធ និង​បណ្តាញ ដើម្បីសម្រេច គោលដៅ។​

ភារកិច្ចមានដូចតទៅៈ

 • ប្រជុំ​ជាមួយប្រជាជន ប្រជុំជាមួយតំណាងចែកចាយ និងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀតដើម្បីសម្រេចគោលដៅ​ក្នុងការលក់
 • បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយភ្នាក់ងារចែកចាយដែលជាដៃគូរបស់ ATEC*
 • ធ្វើការចចារជាមួយអតិថិជន
 • ធ្វើផែនការ និងតាមដានសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនរៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីសម្រេចគោលដៅ
 • ធ្វើការងារជាមួយក្រុមដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលរួមគ្នា
 • រាយការណ៍ប្រចំាខែទៅប្រធានគ្រប់គ្រង។

  លក្ខខណ្ឌត្រូវជ្រើសរើស:

 • មានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជា
 • មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង និងមានជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនង
 • មានជំនាញក្នុងការអាន និងសរសេរផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងខេត្ត កណ្តាល និងតាកែវ
 • មិនតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់​ (បើមានកាន់តែប្រសើរ)
 • ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី កុំព្យូទ័រ (Microsoft Office​) និង​ទូរស័ព្ទដៃទំនើប(Smart phone)
 • អាចធ្វើការសម្រេចតាមគោលដៅដែលក្រុមហ៊ុនដាក់ជូន
 • អាចធ្វើការតែម្នាក់ឯងបាន និងធ្វើការជាក្រុម
 • មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន:

 • ប្រាក់ប្រចាំខែ គោល បូករួមនឹង Commission ព្រមទាំងប្រាក់ថ្លៃសាំង និងថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ។
 • ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្នែកលក់ជំនាញគ្រប់គ្រងលក់ដោយផ្ទាល់ពីអ្នកជំនាញ​។

ស្ត្រីត្រូវបានលើកទឹក​ចិត្តក្នុង​ការ​ដាក់​ពាក្យ។

 

របៀបដាក់ពាក្យ

ដើម្បីដាក់ពាក្យ សូមផ្ងើរ CV តាមអ៊ីម៉ែលខាងក្រោម ភ្ជាប់ជាមួយលិខិត​អមយ៉ាងច្រើនបំផុត ១ ទំព័រ ឆ្លើយតបតាមលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសខាងលើ។​ ឈប់ទទួលពាក្យនៅ ថ្ងៃទី ២១ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧។ បេក្ខជនដែលបានដាក់មុននឹងត្រូវផ្តល់ឱកាសសំភាសន៍មុន។

ការទំនាក់ទំនងបន្ថែមៈ

ពត៌មានបន្ថែម ឬមានសំណួរសូមទំនាក់ទំនងៈ 012 915 895/093 269 079ឬ E-mail: smon@atecbio.com

P Field Agent

Project Alba (Cambodia) Co., Ltd. (Kampot)

Project Alba (Cambodia) Co., Ltd. is a Social Enterprise based in Cambodia. Project Alba is the result of an extremely thorough analytical work, started in April 2009. Project Alba registered with Cambodian Ministry of Commerce as Co.3064E/ 2011 dated 28 December 2011. Now, the company urgently needs 2 Field Agents to be based in Angkor Chey, Kampot. Please check out below the JD and requirement of the position:

Position: Field Agent (Kampot)

Job description:

 • Monitor farmers and manage data
 • Field Visit 4 days per week
 • Coordinate information to Team Leader and Director of Operations
 • Provide input and techniques to farmers

Requirement:

 • Bachelor of agronomy, horticulture, rural development, agricultural science …. ect.
 • Have some experiences or fresh graduate
 • Be able to understand in English (speaking and listening)
 • Have your own motor and computer
 • Can drive motor for long distance
 • Computer skill: word, excel, powerpoint, and internet & e-mail

Benefits:

 • Salary 200$
 • Perdiem about 150$/month (Food, gasoline, motor rental, and phone card)
 • Accommodation provided
 • Insurance (Accident and Health)

Contact detail:

Address:          #42 street 222, Sangkat  Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

Tel:                  012 938 800 / 016 938 800

Email:              vichetsourn@projet-alba.com

Website:          www.project-alba.com

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ដយឆាងកាហ្វេត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកចុងភៅម្ហូបថៃ-អឺរ៉ុប , ផ្នែកបំរើនិងលក់ក្នុងហាង ដើម្បីចូលបំរើក្នុងហាងទាំងពីរសាខាដូចខាងក្រោម:

 

ផ្នែកចុងភៅ ម្ហូបថៃ និងម្ហូបអឺរ៉ុប:

 • អាយុ: ចន្លោះពី 20 ឆ្នាំ – 30 ឆ្នាំ
 • ភេទ: ប្រុស
 • បទពិសោធន៏ការងារ: យ៉ាងតិច 02ឆ្នាំ
 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍: 200$-300$ (អាចចរចារទៅតាមសម្ថភាព)
 • ម៉ោងការងារ: ពេញម៉ោង
 • រូបសម្បត្តិ: សមរម្យ មិនជក់បារី
 • ចេះអាន និងសរសេរភាសារអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
 • ស្មោះត្រង់ និងមានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងម៉ោងការងារ

ផ្នែកបំរើនិងលក់ក្នុងហាង

 • អាយុ: ចន្លោះពី 18 ឆ្នាំ – 25 ឆ្នាំ
 • ភេទ: ទាំងពីរភេទ
 • បទពិសោធន៏ការងារ: អ្នកមានបទពិសោធន៏ត្រូវបានផ្តល់អទិភាព
 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍: ចរចារទៅតាមសម្ថភាព
 • ម៉ោងការងារ: ពេញម៉ោង
 • រូបសម្បត្តិ: សមរម្យ រួសរាយរាក់ទាក់
 • ចេះអាន និងសរសេរ និងនិយាយភាសារអង់គ្លេស
 • ស្មោះត្រង់ និងមានភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងម៉ោងការងារ
HOW TO APPLY

បើបេក្ខជន បេក្ខនារី មានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើ CV មកតាមរយះអាស័យដ្ឋាន:

-ដយឆាងកាហ្វេ (សុធារស): ផ្លូវសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

-ដយឆាងកាហ្វេ (ទួលគោក): ផ្លូវលេខ337 សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។

ឬតាមរយះទូរស័ព្ធលេខ: 016 634734 , 0888 634734

ឬតាមរយះ E-mail: doichaangcoffeecambodia@yahoo.com

 

 

P Communication and Mass Media Specialist

Ministry Of Agriculture, Forestry and Fisheries (Phnom Penh)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(INDIVIDUAL CONSULTANT)

Country of Assignment: Kingdom of Cambodia

 Name of Project:    Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

 Loan and Grant No:             IFAD Loan No. 2000000744 and ASAP TRUST Grant No. 2000000743

Assignment Title:                Communication and Mass Media Specialist

(1 Position Based at the ASPIRE Secretariat of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in Phnom Penh)

 Contract duration:              Fixed-Term

 Reference No.                        ICS-003-2017/MAFF/ASPIRE

 

 1. The Royal Government of Cambodia (RGC) has received a bulk of the financing is provided by IFAD in the form of a loan (USD 26.1 million) and a grant (USD 15 million supported by ASAP). Government funding is estimated at USD 11.4 million. Total programme costs are around USD 52.5 million (excluded contribution from USAID and beneficiaries) over a seven-year implementation period and covering five provinces, 30 districts and 180 communes in the first step.
   
 2. Accordingly, MAFF is now seeking to recruit a Communication and Mass Media Specialist to support the implementation of ASPIRE.
   
 3. The Specialist will review and update the existing communication strategy, especially the strategy on a Mass Media campaign for the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)  and  the ASPIRE programme. 
   
 4. The Scope of Work
  The Specialist will be responsible for performing the following duties:
  (1) Review ASPIRE working paper on mass media and communication; (2) Assess current skills and resources in ASPIRE and MAFF for designing and delivering communication packages for different audiences; (3) Develop a coherent communication strategy for ASPIRE (audience/message segmentation) including a communication strategy for MAFF; (4) Propose an implementation plan for the communication strategy, including branding, identification of different audiences and of message providers, proposal for trainings, and media to be used. The implementation plan should include, but not limited to, detailed proposals for implementation of several communication tools: a mass media campaign for ASPIRE, including the use of radio and TV; social media; and farmer based media production (as part of famer-to-farmer learning); (5) In collaboration with curriculum developers, the specialist will introduce a communication and mass media for training to MAFF’s staff and its line agencies and develop relevant TORs if required; (6) Develop practical tools in collaboration with the M&E, MIS and Knowledge Management Teams for monitoring the long term impact of the communication strategy; (7) Set standard communication tools to be implemented within ASPIRE and will replicate the best practices to MAFF and (8) Other duties as assigned by the ASPIRE Secretariat Support Team Manager and Programme Director.
   
 5. Qualifications and Experiences
  a. Education
  The Specialist will have a graduate degree (post-graduate), a master degree in communications, media, public relations, marketing or a closely related field with at least 6 years of relevant professional experience or a bachelor's degree with at least 10 years of similar experience is considered as equivalent.
  b. Experience and competencies
  (1) At least 6 year experience in the development of communication strategies and tools for complex program with multiple objectives; (2) Demonstrated ability to develop innovative mass media campaign (TV, radio and social media) for multiple audiences, including farmers (evidenced by portfolio of projects managed or directly implemented); (3) Experiences with technology for mass media; (4) Proven experience in branding with a flair for graphic design; (5) Capacity to develop call for proposal and TORs for service providers and staff; (6) Ability to conduct training and willingness to train staff on the job; (7) Capability to interact with media contractors, including good knowledge of the production stages of TV  shows and radio broadcasting documentaries; (8) Excellent understanding of social media; (9) Sound knowledge of latest development in the field of farmer media; (10) Ability to interact with multi-disciplinary team; (11) Passion for communication and ability to innovate; (12) Outstanding in Khmer writing skills; (13) Fluency in English; (14) Basic understanding of agricultural extension and adult learning; (15) Computer literacy, including in the use of graphic design software and social media; and (16) Ability to travel to areas of operations.
   
 6. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection-ICS method set out in the IFAD Procurement Handbook version September 2010 in consistency with the procedures set out in the RGC’s SOP for Externally Financed Project in Cambodia Updated Version May 2012.
   
 7. Interested candidate may obtain the detailed ToR for the assignment from Mr. Nak Rotha, Procurement Officer of the ASPIRE Secretariat at the contact address given below from working hours: 8:00 am to 5:00 pm, Monday to Friday.
   
 8. The EOI must be submitted/delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) by date: 24 May 2017 and Cambodia Local Time: 5:00 PM.

 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

ASPIRE Secretariat

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

3rd Floor of the Administrative Department

#200, Preah Norodom Bvld, Phnom Penh, Cambodia

Attention to Mr. Nak Rotha, Procurement Officer, ASPIRE Secretariat

Phone: (855) 85 88 19 19

E-mail: nakrotha@gmail.com

Kindly clik this link to download TOR Communication and Mass Media Strateg

P Software Developer

DTV Star Co.,Ltd (Phnom Penh)

DTV STAR is, one of the largest ISP providers in Cambodia that owned by foreign investor, providing high-quality, cutting-edge communication and entertainment technologies to home and business customers in the greater Phnom Penh area.

Job Title         : Software Developer

Job Location  : Phnom Penh

Contract Type: Full time

We are looking for a qualified candidate for the position of Software Developer based in Phnom Penh, to define, develop, test, analyze, and maintain new software applications in support of the achievement of business requirements. This includes writing, coding, testing, and analyzing software programs and applications, as well as research, design, document and modifies software specifications throughout the production life cycle.

Main duties:

 • Designs, develops and modifies software modules based on functional and system requirements, according to published standards and guidelines, including code standards and user interface design guidelines.
 • Work closely with the Management Team for understanding the functional and system requirements.
 • Work closely with the Software Team to ensure code and design integrity as well as product quality.
 • Participate in testing process through unit testing and bug fixes.          
 • Performs program maintenance, modifications and enhancements to existing applications through programming, testing, documenting and training users.
 • To propose and assess solutions to resolve problems, including identifying and evaluating new technologies and third part components.
 • Continually update skills by learning new technologies relevant to the role.
 • Promote and advocate best practices within the development team and throughout the business.
 • Performs other duties as assigned by management.

QUALIFICATIONS & PERSONAL ATTRIBUTES:

 • Diploma or Degree in Computer Sciences
 • Minimum 3 years of experience in software development
 • Excellent Computer skills such as Microsoft Office, Database Design, Web Site Design, HTML, PHP, JavaScript, AJAX, JSON, CodeIgniter; Web Services, Apache, Object Oriented Analysis & Design, C & C++, Macromedia Flash MX, Microsoft Visual Studio, C#.net, VB.net, Java, Access, MySQL, MS SQL Server, Oracle,
 • Microsoft SQL Reporting services and Crystal reports
 • Android Apps is a plus
 • Experience in working with Billing and CRM systems is a plus
 • Fluent in Khmer & English: speaking, reading and writing
 • Analyzing & Interpreting skills
 • Excellent problem solving ability, with attention to detail
 • Quick learner & logical thinker
 • Able to use own initiative
 • Able to work alone and with other people

TERMS & CONDITIONS:

 • Applications which are not meeting the requirement will be rejected.
 • Company reserves the right to reject application without assigning any reason whatsoever.
 • Only short listed candidates will be contacted for interview.

HOW TO APPLY:

Contact Person: Mr. Kim Yousophorn

Phone: 086 77 88888

Email: hr@digi.com.kh

Website: www.digi.com.kh

Address: #368, St. 163 (Poland Republic Blvd), Olympic Quarter, Chamkarmorn district, Phnom Penh, Cambodia

Close Date: May 25, 2017

P Scripter/web developer

TNS Cambodia (Phnom Penh)

Role title:  Scripter/web developer                                                                             Scale function: Market Research - Operations

Reports to (name and title):  Data Processing Manager                                             Scale position: 40

Location:  Phnom Penh

TNS is the world’s leading custom market research group, for both market and social research, with offices in over 81 countries and over 15,000 full-time employees. TNS has been active in Cambodia since 1997 and established a permanent presence in April 2012. We are a full service research agency, with our own nation-wide data-collection capacity.

Purpose of the role:

 • Script questionnaire using Survey Craft, Dimensions and SPSS
 • Provide helpdesk and trainings to interviewer, client service and Operations team
 • Participate in creation of web application
 • Proactively looking for best solution to increase performance and quality of work of Operations team
 • Be knowledge regarding the specialized research products of TNS so as to ensure the efficient running of research projects and the best conclusion of research projects handled by TNS

Role deliverables:

 • Liaise with researchers and other staff to ensure smooth job flow, effective job scheduling and accurate results the first time
 • Handle efficiently projects and on time
 • Continuously upgrades computer software skills
 • Scripting in accordance with the specification of the project
 • Provide all necessary support to executive to ensure minimum downtime due to technical problems
 • Provide advice to Operations staff on hardware and software when requested
 • Other tasks as assigned by the line manager

Knowledge and skills required:

Skill requirements are based on two key components. The first is the level of technical skills, while the second, who is of equal importance, are the individuals interpersonal skills such as independence, attitude, problem solving and maturity.

 • Clear communication skills and English communicable and writing.
 • Having sense of customer service
 • Solid computer skills
 • Holding good background of PHP, MySQL, CSS, HTML, JavaScript, AJAX, XML, C/C++
 • Dedication and strong commitment towards work
 • Works effectively both independent and team work
 • Relevant university degree, preferably in computer studies

How to apply:

 • Relevant university degree, preferably in computer studies
 • 21 - 29 years old
 • 1 or 2 year experience in Electronic Data Processing (EDP)
 • Written and spoken English

For those who interested in, please send your profile to recruitment team – via email: Sum.Chandy@tnsglobal.com

Note: Please state your Expected salary in your CV or cover letter.

P DP Analyst/Executive

TNS Cambodia (Phnom Penh)

Role title: DP Analyst/Executive                                                                                  Skale function:   Market Research - Operations

Reports to (name and title):  Senior DP Manager                                                       Skale position:   40

Location:  Phnom Penh

TNS is the world’s leading custom market research group, for both market and social research, with offices in over 81 countries and over 15,000 full-time employees. TNS has been active in Cambodia since 1997 and established a permanent presence in April 2012. We are a full service research agency, with our own nation-wide data-collection capacity.

Purpose of the role:

 • Data processing and tables production
 • Learning the Electronic Data Processing (EDP) requirements of TNS research products
 • Assist senior EDP staff with keeping up-to-date job records
 • Assist in the management of the data processing tasks and EDP staff
 • Be knowledge regarding the specialized research products of TNS so as to ensure the efficient running of research projects and the best conclusion of research projects handled by TNS

Role deliverables:

 • Liaise with researchers and other staff to ensure smooth job flow, effective job scheduling and accurate results the first time
 • Learns the data processing requirements of specialized EDP products
 • Handle efficiently projects and on time
 • Continuously upgrades computer software skills
 • Data processing in accordance with the specification of the project
 • Provide all necessary support to executive to ensure minimum downtime due to technical problems
 • Provide advice to non- EDP staff on hardware and software when requested
 • Other tasks as assigned by the senior EDP staff

Scope of the role:

 • N/A

Knowledge and skills required:

Skill requirements are based on two key components. The first is the level of technical skills, while the second, which is of equal importance, are the individuals interpersonal skills such as independence, attitude, problem solving and maturity.

 • Good communication skills
 • Good customer service skills
 • Good computer skills
 • Knowledge of Device Operating System (DOS), Windows, and statistical package such as Survey craft, SPSS, Excel(VBA), VB.Net, Java script, Access and the company software
 • Works effectively both independent and in a team
 • Must be available to work non- standards hours
 • Written and spoken English.

How to apply:

 • Relevant university degree, preferably in computer studies
 • 21-28 years old
 • 1 or 2 year experience in Electronic Data Processing
 • Written and spoken English

For those who interested in, please send your profile to recruitment team – via email: Sum.Chandy@tnsglobal.com

Note: Please state your Expected salary in your CV or cover letter.

P អ្នកឌីស្សាញ (ភេទស្រី រឺប្រុស)

គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយកៅឡុង (Phnom Penh)

មុខតំណែង   : អ្នកឌីស្សាញ (ភេទស្រី រឺប្រុស)

ចំនួន            : ២ នាក់

ទីតាំង           : ភ្នំពេញ

ប្រភេទ​​​​​          : ការងារពេញម៉ោង

បទពិសោធន៍: មានបទពិសោធ ២ឆ្នាំលើការងារបោះពុម្ព និងជំនាញច្បាស់លាស់លើកម្មវិធី CorelDraw, Adobe Illustrator

ទំនាក់ទំនង   : លោក លឿង មករា

លេខទូរស័ព្ទ​​​​  : 012 599 339 / 010 38 78 78

Email            : klp_printing@yahoo.com

អាសយដ្ឋាន  : No. 05, St. 448KL, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia

 

 

P Group Purchasing & Office Manager

Ha Tien Vegas Entertainment Resort Ltd (Phnom Penh)

Ha Tien Vegas Entertainment Resort located in Kampot province offers a very attractive remuneration and competitive employee benefits. We are seeking for dedicated and enthusiastic applicants for the following positions. This position is full time and to be based in our Phnom Penh office.

 
Position: Group Purchasing & Office Manager 

Location: Phnom Penh Office

The responsibility of a Group Purchasing & Office Manager is to assist and help coordinate the workload as per below detail.

Purchasing:

 • Implement and maintain the company procedures of purchasing are followed.
 • Supervise the work of the purchasing assistant and all purchases in Phnom Penh
 • Ensure the process of obtaining quotations are timely and accurate for all requests
 • Provide comparisons for quotations requested and follow up for next action taken and or approval.
 • Ensure the delivery schedule, quantity and quality is as requested
 • Coordinate with the finance department for payment of all purchases
 • Raise purchase orders and  maintain the database of suppliers

Office Management:

 • Implement and maintain procedures of Human Resource and Administration Management
 • Supervise the admin assistant and oversee the office of the Phnom Penh Office
 • Book and coordinate flights, transport and accommodation for staff, management and guests 
 • Ensure all the company’s vehicles are maintained according to the schedule
 • Update and or renew insurance policies for staffs, vehicle and building and provide assistant on prepare and process employee insurance claims
 • Ensure that business/corporate documents, expat visas are renewed on time
 • Maintain and update HR/ personnel records regularly
 • Oversee the preparation of monthly attendance summary for monthly payroll
 • Supervise in staff recruitment activities for Phnom Penh
 • Supervise and Acting to be the go-to person and lead the organization of the building for the arrival of Principals and other important executives. This extends to travel and external accommodation requirements if required.

 

EDUCATION AND QUALIFICATIONS

 • Bachelor’s degree. Experience in Office Management.
 • Minimum experience of 2 years in Purchasing or Office Management job
 • Honest, highly responsible and reliable
 • Good computer literacy (Internet and Email, Ms. Word, Excel).
 • Ability to manage multiple tasks.
 • Good communicator, and possess strong decision-making skills.
 • Good team player
 • Good writing and speaking in English and Fluent in Khmer
 • Able to work independently or as a team
 • Good integrity, positive attitude, helpful, high commitment, competence and motivation.
HOW TO APPLY

Interested applicants should submit their CV and cover letter with 4x6 photos to HTV HR Department by email to recruitment@hatienvegas.com.

Only shortlisted candidates will be notified.

Career Opportunity

NVC Corporation Co., Ltd., is a leading food and beverage company in Cambodia, also known as Vital Premium Water. We are looking for qualified and dynamic candidates for the positions below:

01 - SALES EXECUTIVE

 • 5-Positions in Phnom Penh,
 • 1-Position based in Siem Reap (Prefer residential)
 • 5-Position based in Battambang (Prefer residential)

RESPONSIBILITIES:

 • Achieve sales distribution targets and objectives set within assigned account portfolio.
 • Identify new account opportunities to increase sales.
 • Conduct on-going evaluations and recommend strategic to increase sales performance.
 • Implement sales plans to align with brand/channel strategies
 • Build up good and long-term relationship with customers.
 • Execute in-store activities to develop brand talk.
 • Negotiate agreements and handle problems solving.
 • Implement customer service procedures to enhance customer's satisfaction.
 • Track market move and sales report preparation.

REQUIREMENTS:

 • Graduation of Bachelor in sales or marketing.
 • 2-year of sales experiences, preferably from FMCG industrial.
 • Experiences in multiple account management and trade research
 • Brand and trade marketing experiences, specifically in the area of trade activities.
 • Understanding of financial key performance indicators.
 • Good communication skills.
 • Good English
 • Able to use Microsoft Words, Excel, PowerPoint, and/ other designed data base.

 

02 - CASH COLLECTOR

RESPONSIBILITIES:

 • Daily collect money from customers based on credit term.
 • Assist AR accountant to check and review credit overdue.
 • Prepare properly schedule to collect debt according with credit term.
 • Timely submit customer statement.
 • Regularly feedback to sales team regarding on customer complaint. 
 • Receive cash and cheque sale from drivers/deliveries, sale persons and pass to cashier
 • Make sure cash and cheque is correct amount with document support  

REQUIREMENTS:

 • High School or BA degree.
 • 1 year working experience.
 • Dynamic, faster learner and willing to learn to new things.
 • Hard working and honest person.
 • Able to work under pressure
 • Good interpersonal skills

 

03 - DELIVERY OFFICER

RESPONSIBILITIES:

 • Execute the delivery of finish goods within Market.
 • To ensure the delivery process in on time and in full.
 • Coordinate with WH team during loading finish goods to truck/van to ensure exactness of goods quantity.
 • To control all driver and driver assistant as attendant, uniform, working on Sunday and Public holiday.
 • Make sure that all trucks are clean and well maintenance.
 • Make sure driver/assistant driver handle our product with care.
 • Ensure drivers and driver’s assistant have right attitude towards customers courteous, polite, not hot-temper.
 • Make sure customer received stocks and sign to acknowledge on every invoice.
 • Check and verified the daily delivery report by each driver.
 • Other task will be assign time to time.

REQUIREMENTS:

 • Bachelor Degree.
 • 1 years of experience in Warehouse Logistic, delivery is advantage.
 • Negotiation skills
 • Result oriented and self-driven
 • Good leadership skills
 • Creative and innovative
 • Capability to adapt change
 • Excellent analytical and presentation skills
 • Good in English, both oral and written
 • Equipped with skills in Microsoft Office software i.e. Word, Excel and Power Point

 

 04 - ELECTRICAL TECHNICIAN

 RESPONSIBILITIES:

 • Do installation, operation, repair, and maintenance of electrical systems including wiring, lighting, circuit boards, communication line, camera cable, electronic control device as well as cabling, breaker and distribution Board.
 • Responsible for installation and repair and maintenance service for plumbing, air system and water piping work.
 • Do maintenance, start up and shutdown of Genet, Main Distribution Board and all Distribution Boards in the plant.
 • Make plant equipment and tools for daily use as trolley cart, working table, cabinet board etc.
 • Perform regular inspection and tightening electrical connection from DB to Control cabinet, and from which to equipment as motor, heating resistant and infrared lamp etc. to prevent electrical shock from over-heat or cable burning.
 • Standby in plant during production line running for emergency troubleshooting or unforeseen machine breakdown.
 • Maintain and monitor the safety and cleanness of the laying wiring, cables, switch, socket, control cabinet, DB, MBD, Genet, etc. and ensure that there is no electric cable laying on the floor.

REQUIREMENTS:

 • Associate or Bachelor degree in Electrical Engineering.
 • Ability to understand circuit diagrams, blueprints and schematic diagrams.
 • Ability to work any shift is essential to interface with technicians.
 • Abilities to work under pressure, problem solving, and analytical skills.
 • Working knowledge of GMP and HACCP in a manufacturing environment.
 • Having basic electrical abilities.
 • Good planning and organizing skills.
 • Good interpersonal skills

 

 05 - MECHANICAL TECHNICIAN

RESPONSIBILITIES:

 • Perform installation, maintenance, repair, and daily checking of mechanical system, Electrical equipment including motor, pumps, fans, air compressors, blowing machine, filling machine, air conveyor and other factory facilities supplied tools.
 • Assemble, install, replace, modify, adjust, and perform planned maintenance on and repair all types of mechanical systems and equipment throughout the plant
 • Respond immediately to emergency situations, equipment breakdowns, troubleshoots, and mechanical problems.
 • Ensure air compressors are regularly maintained, properly running supplying high quality compressed air, and optimal operating with quality output of blow molding machine
 • Comply with good industry practice, established policies and procedures, maintains a clean and safe work environment, commit to work in a quality and safety manner.
 • Other job will be assigned from time to time.

REQUIREMENTS

 • Associate or Bachelor degree in Mechanical Technician.
 • 2 years experiences in mechanic with manufacturing line maintenance
 • Ability to understand circuit diagrams, blueprints and schematic diagrams.
 • Ability to work any shift is essential to interface with technicians.
 • Abilities to work under pressure, problem solving, and analytical skills.
 • Working knowledge of GMP and HACCP in a manufacturing environment.
 • Having basic electrical abilities.
 • Good planning and organizing skills.
 • Good interpersonal skills
HOW TO APPLY

Interested candidate may submit their cover letter, curriculum vitae with current photo, and salary expectation to our Human Resource Department.  

NVC Corporation Co., Ltd (Vital Premium Water)

No. 888K, St. 598, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh

Tel: +855 23 864 333, 017 684 169, 071 3330 8333, recruitment@vital.com.kh, www.vital.com.kh

Application Deadline: April 29, 2017

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s Premium Internet Service Provider, was founded to serve the rapidly expanding business and home user market in Cambodia. Our company has incorporated its own fibre optic and WiMAX network with internet, VoIP, VPN, and customer built world class data center.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the vacancy as Digital Engagement (Social Media) Executive  based in Phnom Penh.

Position Purpose: Digital Engagement Executive will play vital role on producing social media content by working closely with PR person and maintain social media activities are under controlled and keep company branding awareness and more exposure.

Digital Engagement Executive ensure achieving superior customer engagement and intimacy, website traffic and exploiting all aspects of the social media marketing roadmap.

To oversee all involvement release and come up with strategic communication for company benefit reputation and working closely with digital team for social media contents.

RESPONSIBILITIES
 • Build and execute Social Media strategy;
 • Arranging Social Media budget plan;
 • Deliver and distribute social media up on determined budget;
 • Working closely with PR staff to build up company reputation through Social Media;
 • Develop monthly social media skeleton and weekly contents for fb, LinkedIn, Instagram and google+, youtube, line, wechhat….etc;
 • Managing youtube video ads;
 • Monitoring page creation or updates and cover design and editorial;
 • Monitoring on community management - reply, comment and private message both English and Khmer.
 • Develop and maintain all project deliverables, assuring projects are completed on time
 • Communicate and work with Digital Engagement executive and designers for content and artwork to be posted;
 • Monitor trends in social media tools and applications;
 • Assist in developing presence in social media spaces, engaging in dialogues and answering questions where appropriate;
 • Assist with other marketing and PR projects as needed to be on social media;
 • Preparing social media report.
 • Some other related tasks as assigned from time to time.
REQUIREMENT
 • Business or marketing-related degree or equivalent professional qualification;
 • Proven working experience in social media or related field;
 • Excellent consulting, writing both English & Khmer;
 • Demonstrable social networking experience;
 • Knowledge of Online marketing and good understanding of major marketing channels;
 • Communication, marketing, business, Public relations are encouraged;
 • business or marketing-related degree or equivalent professional qualification;
 • experience in all aspects of developing and maintaining marketing strategies;
 • relevant product and industry knowledge;
 • Excellent communication skills both in oral and in writing;
 • Excellent interpersonal skills;
 • Presentation skills;
 • Good in IT skills;
 • Initiative and creativity.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

 • E-mail                          : careers@ezecom.com.kh
 • Tel                               : 077 97 36 39
 • Applied Position      : (Please specify position title here)
 • Deadline                    : 05-May-2017 

Please state the place you would like to apply for.

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

P Depot Supervisor

Cellcard (Takeo)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Depot Supervisor

Location:     Takeo      (01 position)

RESPONSIBILITIES
 • Manage and organize Depot operation
 • Manage and monitor staff performance
 • Manage inventory and reconciliation
 • Corporate with distribution sales team to push and increase sales volume
 • Critical enquiries and complaints handling
 • Subscriber activation, service modification and disconnection
 • Performs other duties as assigned by manager
REQUIREMENT
 • Bachelor degree in Management, Business administration, or related fields
 • At least two year experienced in business operation management
 • English proficient
 • Computer literate( Ms. Office)
 • Be dynamic, independent  and  able to  work under time pressure
HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter to Human Resource Department

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 07 May 2017

P Sales Officer (Siem Reap, Koh Kong, Kg. Som)

EZECOM (Kampong Som, Koh Kong...)

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s Premium Internet Service Provider, was founded to serve the rapidly expanding business and home user market in Cambodia. Our company has incorporated its own fiber optic and WiMAX network with internet, VoIP, VPN, and customer built world class data center.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the follow vacancies as:

 Sales Officer  - Based in Siem Reap             (01 positions)

                           - Based in Koh Kong              (01 positions)

                           - Based in Sihanoukville        (02 positions)

Position Purpose: Promote and achieve revenue and sales targets within the designated sector/territory.

RESPONSIBILITIES
 • Promote and achieve revenue and sales targets within the designated sector/territory;
 • Develops and implements agreed upon sale plan which will meet both personal and business goals of expanding customer base in the marketing area;
 • Works with the senior sales officer, customer service and support teams for the achievement of customer satisfaction, revenue generation, and long-term account goals in line with company vision;
 • Maintain and develop relationships with existing customers via direct visit, telephone calls, emails;
 • Negotiate the terms of agreement and close sales; gather market and customer information;
 • Negotiate variations in price, delivery and specifications with senior sales office, sales manager; advise on forthcoming product developments and discuss special promotions;
 • Gain a clear understanding of customers' businesses and requirements;
 • Make accurate, rapid cost calculations, and providing customers with quotations;
 • Monitor and report market activities and industry trends;
 • Any other related tasks as assigned by Line Manager.
REQUIREMENT
 • Bachelor's degree in marketing or IT;
 • At least 1 years sales experience in ISP, IT or other related industries;
 • Passionate and results-driven;
 • Customer-service oriented;
 • Good command of English – speaking and writing;
 • Computer literacy – MS Office, Internet & E-mail;
 • Willingness to travel and work in a team of professionals;
 • Residential candidates are strongly encouraged to apply for this position.
HOW TO APPLY

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

 • E-mail                               : careers@ezecom.com.kh
 • Tel                        : 077 973639
 • Applied Position   : (Please specify position title here)
 • Deadline               : 04-May-2017

Please state the place you would like to apply for.

Only short- listed candidates will be contacted for interview

RESPONSIBILITIES

Assistant Manager, Interactive Marketing

Monitor and Oversee Financial Management of the Department

·         Assists Senior Manager for annual budget development and cost management, within the context of Marketing Communication's Operation. Ensure the projects expense is within a budget.

Manage the Staff

·         Ensures appropriate staffing consistent with needs and within the constraints of the organization’s physical and financial resources;

·         Leads and supports the team with necessary.

Develop, Plan and Deliver Programs and Services

·         Manages the company’s official website and social media including implementing content, promotion and event for the site;

·         Analyzes site traffic and oversees general site maintenance;

·         Connects the website to main social networks and promoting the site;

·         Promotes company website  with the implementation of via SEM, SEO, pay-per-click advertising campaigns  online forums or blogs;

·         Uses Revinate to monitor guests’ reviews on OTA sites including Trip advisor, Agoda and Expedia etc.;

·         Develops the report to on negative and positive reviews on weekly basis;

·         Proposes response negative & positive reviews, mainly tripadvisor.com;

·         Reports abusive reviews to OTAs once found;

·         Monitors brand mention on local online news websites, mainly cambodiadaily.com and phnompenhpost.com;

·         Creates & sends email blast (Room & FnB promotions) to all guests in the database;

·         Develops social media marketing plan to grow our social media fans and engagement;

·         Researches, understands, and stays up-to-date on best practices for Social Media techniques;

·         Contents generation and management of all online and social media channels and platforms.

·         Manages the day-to-day posting and engagement with fans on all social media platforms  including writing posts, creating images and videos (cellphone).

·         Creates, maintains, and supports Mobile Application offerings;

·         Manages tasks, expectations, communications, and timelines for assigned projects;

·         Provides routine status updates to key stakeholders, project team, and leadership team.

 

Senior Executive, Marketing Communications

 

·         Executes advertising plan as required by various department/marketing projects and activities for assigned campaigns;

·         Implements marketing plans within allocated brand budget and provide feedback to Senior Marketing Communications Manager on the execution of approved plans/activities;

·         Schedules and executes on internal media to ensure more information and promotions materials are uploaded on time;

·         Understands the target market and the media industry to proposed the relevant media for advertising or communicating when the needs arise;

·         Plans, schedules and buys media and negotiates for the best rates;

·         Ensures advertising plan is carried out as per schedule and checks print ads for quality or placement related feedbacks;

·         Ensures content is professional, meets audience needs and in line with its brand, marketing and communication objectives;

·         Public relations with local media and enquiries. Hosts of media for events, familiarizations trips and food tastings;

·         Prepares of media kits, brochures, sales kits when required;

·         Compiles of media list, coverage, photo archives and PR reports;

·         Coordinates with relevant operational personal, i.e. sales, F&B, etc., on   execution of promotion;

·         Coordinates with creative team for artwork for branding and promotion;

·         Arranges and coordinates with various departments for press tour / shooting with editorial boards for local and international media;

·         Works with the Interactive Marketing team to ensure promotions and news are updated on the websites and reach out to the social media;

·         Handles media and sponsorship enquiries;

·         Assists in press release and speech drafting for events and press conferences. Support in delivering media plans, briefing materials and releases and assisting with media queries;

·         Any other ad-hoc duties assigned.

 

Graphic Designer

 

·         Develops creative ideas and concepts, choosing the appropriate media and style to meet the client's objectives under the Senior Graphic Designer orientation;

·         Graphic design practices using Adobe Creative software platforms, such as Adobe Creative Suite;

·         Solid understanding of client deliverables, and the ability to take responsibility for them;

·         Designs and integrates, and the delivery of projects on time and within the given budget;

·         Manages multiple projects/tasks of varying complexities, meets deadlines and works well under pressure;

·         Works independently on strategic issues with client, capable of managing fairly complex projects;

·         Thinks creatively to produce new ideas and concepts;

·         Uses innovation to redefine a design brief within the constraints of cost and time;  

·         Contributes ideas and designs artwork to the overall brief; proofreading to produce accurate and high-quality work;

·         Demonstrates illustrative skills with rough sketches; working on layouts and art working pages ready for printing;

·         Works as part of a team with printers, copywriters, photographers, stylists, illustrators, other designers, account executives, web developers and marketing specialists.

 

 

 

REQUIREMENT

Assistant Manager, Interactive Marketing

 

·         University graduate in Marketing, Journalism, Communications, IT or equivalent education

·         Minimum of 3 years of experience in marketing with proven track record of successful program development and implementation specifically in the area of event, promotions, advertising etc.

·         Extensive successful writing and editing experience (externally focused) with a variety of print and online communications media

·         Thorough knowledge of media production, communication, and dissemination techniques and methods

·         Strong technical skills for implementing SEM and SEO strategies

 

Senior Executive, Marketing Communications

 

·         Bachelor degree or equivalent education required

·         Minimum of 2 years of experience in marketing with proven track record of successful program development and implementation specifically in the area of event, promotions, advertising etc

·         Extensive successful writing and editing experience (externally focused) with a variety of print and online communications media

·         Thorough knowledge of media production, communication, and dissemination techniques and methods

 

Graphic Designer

 

·         Bachelor’s degree in creative discipline such as advertising, design, creative writing/ Visual Arts, Digital Media Design, related field or equivalent education required

·         2-3 year experiences in the corpoate market activities

Experience with applicatiosn like Adobe Creative Suite

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: NagaWorld, Samdech Techo Hun Sen Park, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023 228822 Ext. 30421/ 30461

Email: careers@nagaworld.com

 

B Store Supervisor (250$)

bYSI (Phnom Penh)

bYSI is an internationally recognized fashion brand dedicated to delight and empower our female customers with Affordable Luxury and Fast Fashion Styles. To enhance our great service and operations, we are currently looking for out-standing candidates to be part of our team with the positions of:

Store Supervisor (2 Female)

RESPONSIBILITIES:

 • Manage overall outlet operations and issues
 • Ensure Store Assistants follow the outlet’s general rules and regulations
 • Report to Operation Manager on any resolved matters
 • Lead, coach and motivate a team of sales staff towards achieving sales and customer service goals
 • Provide periodic performance appraisal of Store Assistant to Operation Manager
 • Make sure outlet stock quantity is correct and verify all stock transactions
 • Provide weekly reporting of stock movement to Operation Manager
 • Make sure orders/alterations arrive in outlet on time for customer collection
 • Other managerial task required

REQUIREMENTS:

 • Bachelor degree in business administration
 • Experience in managing retail store (preferably in fashion)
 • Good command in English
 • Computer literature
 • Professional out-going personality with special interest in fashion
 • Team player with good communication skills

HOW TO APPLY:

Interested candidates should send their CV and cover letter with stated expected salary & recent photo (4x6) to the following contact by:

Address: 50B, Preah Sihanouk Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

Tel: (855) 23 213 668

Mr. Khen Sophaktra

Email: jobbysicambodia@gmail.com

Mobile: (855) 12 999 085/ 093 404 909

Website: www.bysi.com

bYSI is an internationally recognized fashion brand dedicated to delight and empower our female customers with Affordable Luxury and Fast Fashion Styles. To enhance our great service and operations, we are currently looking for out-standing candidates to be part of our team with the positions of: Personal Assistant

 

 

RESPONSIBILITIES

 

•Supporting Operational and Administrative Work
•Keeping company’s confidentiality and internal rule
•Other tasks assigned by director

REQUIREMENT

•At least 1 year experience in strengthening to Manager 

•Bachelor degree in Business & Management (or least year II at university)
•Good computer literacy (Microsoft Word, Excel)
•Good command of English 
•Honest, patients and flexible

 

HOW TO APPLY

HOW TO APPLY:

Interested candidates should send their CV and cover letter with stated expected salary & recent photo (4x6) to the following contact by:

Address: 50B, Preah Sihanouk Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

Tel: (855) 23 213 668

Email: jobbysicambodia@gmail.com

Mr. Khen Sophaktra

Mobile: (855) 12 999 085/ 093 404 909

Website: www.bysi.com

 

B Sales (3 Female)

bYSI (Phnom Penh)

bYSI is an internationally recognized fashion brand dedicated to delight and empower our female customers with Affordable Luxury and Fast Fashion Styles. To enhance our great service and operations, we are currently looking for out-standing candidates to be part of our team with the positions of:

 Sales (3 Female)

RESPONSIBILITIES

 • Warm greeting of customers entering the outlets
 • Answering customers’ questions, and provide information on procedures or policies
 • Able to learn about bYSI product knowledge to make successful selling
 • Maintain clean and orderly checkout areas
 • Ensure a clean and friendly environment for the outlet
 • Providing great shopping experience to the customers
 • Taking part in handling customers’ complaints
 • Taking part in receiving stock and doing monthly stock-take
 • Other relevant tasks required by management

REQUIREMENTS:

 • High school diploma or University student in related fields will be an asset
 • 6 month experience in customer service preferably in fashion retails
 • Able to communicate well in both in Khmer as well as English
 • Positive attitude and self-motivated
 • Willing to work-hard to achieve more

HOW TO APPLY:

Interested candidates should send their CV and cover letter with stated expected salary & recent photo (4x6) to the following contact by:

Address: 50B, Preah Sihanouk Blvd., Tonle Bassac, Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia

Tel: (855) 23 213 668

Email: jobbysicambodia@gmail.com

Mobile: (855) 12 999 085/ 093 404 909

Website: www.bysi.com

B Service staff

Aquarius Hotel (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Serve patrons at banquets, special functions, or during normal dining room operations.
 • Take food and beverage order from customers, answer the questions regarding price and availability of menu items
 • Delivers food and beverage to table, wait on the table to insure customers are supplied with beverage refill or clean utensils when desired.
 • Remove dish and utensils, clean and dusts table and chairs, fill sugar, salt and pepper containers, sweeps floors
REQUIREMENT

 

 

 • Must be good in English (Speaking, Lessening and writing ) 
 • Must be able to work under pressure and keen to learn
 • Must have experience half year or more than
 • Can work at Morning or afternoon shift
HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: hr@aquariushotel.asia

Tell: 023 972 090

Only shortlisted candidates are contacted for the interview

B Stock Officer;Purchasing Officer

Koh Pich Construction Company (Phnom Penh)

Koh Pich Construction Company is one of the largest companies in construction sector in Cambodia. Since 2008, we have been providing our customer with comprehensive construction service in all aspect of construction. Our company is part of Canadia Group.

With the group’s growth and business needs, our company was established to be known today as Koh Pich Construction Company. Currently, we are looking for Stock Officer and Purchasing Officer to join us.

RESPONSIBILITIES

Stock Officer

-          Check and control inventory report from warehouse.

-          Consolidate the actual stock count with system.

-          Conduct regular monthly, quarterly, and yearly stock count.

-          Check and solve problem when there is an error in system (Excel)

-          Other task will be assigned by manager. 

 

Purchasing Officer

-          Record & verify all invoices against the purchase order.

-          Produce and maintain all purchase reports.

-          Track the status of all purchase order.

-          Ensure all invoices are sent to accounts for payment​​ on time.

-          Work closely with the accounting department to resolve problems with invoices.

-          Prepare correspondence, forms and payment authorizations.

-          Compile, maintain, and file all purchase order, reports, and other documents required.

-          Searching for new vendors to ensure timely purchasing.

-          Checking for quotation and price negotiation with vendors.

-          Perform other responsibilities as directed by Purchasing Manager.

REQUIREMENT

Stock Officer

-          Bachelor degree in Business Administration, or related field.

-          Fresh graduate or 1 year experience in Stock Controller.

-          Good at Communication, and negotiation.

-          Computer literacy Ms. Office, especially Ms. Excel.

-          Willing to work as team.

-          Honest, hardworking and flexible. 

 

Purchasing Officer

-          Fresh graduate/Bachelor degree holder in Business Administration or related field.

-          Good command of English in both verbal and writing communication (Chinese is an advantage)

-          Good computer literate especially Ms. Office Word & Excel.

-          Working experience in related field is an advantage.

-          Good communication skills and attention to detail.

-          Honest, hard-working & ability to travel as needed.

HOW TO APPLY

Interested candidates shall submit their CV and Cover Letter with supporting documents to the address: #B2-030 (5th Floor), Elysee Town (Koh Pich), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Contact Number: 010 862 988/023 900 952

Email: hr.kpcc@gmail.com

Only shortisted candidate will be contacted for interview!

B M&E Engineer; Site Architect

Koh Pich Construction Company (Phnom Penh)

Koh Pich Construction Company is one of the largest companies in construction sector in Cambodia. Since 2008, we have been providing our customer with comprehensive construction service in all aspect of construction. Our company is part of Canadia Group.

With the group’s growth and business needs, our company was established to be known today as Koh Pich Construction Company. Currently, we are looking for M&E Engineer and Site Architect to join us.

RESPONSIBILITIES

M&E Engineer

- Design the MVAC, LV & ELV, and CCTV system;

- Prepare bill of quantity (BOQ);

- Prepare as build drawing;

- Accurately check and make order on construction materials;

- Oversee the installation of M&E systems in buildings to ensure that works are being carried out as per design/specification/or planning;

- Conduct regular site inspections.

 

Site Architect

- Ensure that the finishing work is aligh with drawing and plan;

- Take lead in site supervision and inspection activities;

- Deal with subcontractors in accordance to project planning;

- Collaborate with other team members to determine design needs and requirements for the project;

- Make sure the project is running according to schedule and budget;

- Checking plans, drawings and quantities for accuracy of calculations;

- Ensure that all materials used and works performed are as per specifications. 

REQUIREMENT

M&E Engineer

- Bachelor degree in Electrical/Mechanical engineering or equivalent;

- At least 2 years experiences in M&E design or related field;

- Computer literacy especially Ms. Office, AutoCAD, Dialux;

- Be able to identify, analyze and solve technical problems;

- Good oral and written communication skills;

- Be practical and creative;

- Good team work.

 

Site Architect

- At least Bachelor degree in Architecture or equivalent;

- 3 years’ experience in finishing work at construction site;

- Good command of written and spoken English and Khmer;

- Experience with Microsoft Office (Word, Excel, Project), Auto CAD Architecture, 3D Studio MAX, Sketch up Pro, V-Ray is a plus;

- Hard working, mature, pro-active, result-oriented, honest and good interpersonal skill.

HOW TO APPLY

Interested candidates shall submit their CV and Cover Letter with supporting documents to the address: #B2-030 (5th Floor), Elysee Town (Koh Pich), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Contact Number: 010 862 988/023 900 952

Email: hr.kpcc@gmail.com

Only shortlisted candidate will be contacted for interview!

B Walk-In Interview for Various Position(s) - 28th & 29th April 2017

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh, Siem Reap)

Mega Asset Managment Co., Ltd is a leading company in Cambodia, managing 68 projects, including real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. Due to the remarkable growth of the business, we look for talented human resources to join us.

 

Walk-In Interview 

Friday and Saturday, April 28th - 29th, 2017

Morning  : 8:30am to 12:00am
Afternoon: 1:30pm to 05:00pm

Canadia Tower, The 19th Floor.

 • Assistant
 • Admin
 • Audit
 • Architect
 • Civil Engineer
 • Driver
 • HR
 • Purchase
 • Sales and Marketing
 • Security Guard
 • Warehouse
REQUIREMENT
 • Bring your Cover Letter, CV with current Photo and Expected Salary
 • Cambodian nationality
 • Chinese is a plus
 • Be honest, initiative, hard-working and committed
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55, 096 3 999 017, 088 9 351 951, 012 293 064
E-mail address: hr_recruitment@mam.com.kh
 

B Employee Relation Supervisor; HR Supervisor (POD Supervisor)

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)

Mega Asset Management Co., Ltd is the Cambodia leading company in real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. We have been participating in the major market growth since its establishment in 2008. We manage Property and Asset Management including OCIC, Diamond Island City, Wedding hall, exhibition center, and agricultural business. Due to highly growth of the business expansion with strong capital support, we are currently looking for number of potentials to join our Team.

RESPONSIBILITIES

Employee Relation Supervisor

 • Maintain good relationship with staffs in all levels
 • Maintain good relationship with all Chinese staff
 • Build strong relationship with Chinese School and Communities
 • Organize and arrange company’s events
 • Conduct staff satisfaction survey
 • Collect and handle employee’s complain
 • Coordinate smooth running of the assign projects
 • Interview Chinese Candidate
 • Record and filling in / out related document
 • Other tasks assigned by supervisor

 

POD Supevisor (HR)

 • Develop internal regulations to all projects
 • Develop all POD forms and work processes
 • Record and report staff performance history (KPI)
 • Check and very on monthly staff attendance (Head Office and all projects)
 • Research and analyse various cases and other matters
 • Deal with poor performance staff and take disciplinary actions
 • Check and monitor on staff movement (Individual increment, promotion, transfer, warning, and salary deductions).
 • Conduct site and investigation and reporting
 • Conduct new staff orientation
 • Other tasks assigned POD/Head of Human Resource Division.
REQUIREMENT

Employee Relation Supervisor

 • Bachelor degree in Management, Business Administration, or related field
 • At least 2 years experience in HR field
 • Good Command in English and Chinese Proficiency
 • Computer Literate ( Microsoft office)
 • Honest, willing to work hard in motivation team
 • Good attitude, friendly, art of courtesy and good communication
 • Dynamic, highly committed and able to work under pressure
 • Cambodian nationality

 

POD Supervisor (HR)

 • Holds on Master Degree/Bachelor Degree in Human Resource Management or other related fields.
 • A minimum 3 to 5 years of proven professional experience in Human Resource Management (HRM).
 • Proven expertise in developing HRM policies, procedures and strategies in multi-business company.
 • Significant experience in providing all aspects of human resources management and development supports in Cambodia context with knowledge of country law and regulations on employment.
 • Excellent communication, diplomatic and organizational skills.
 • Must be strong in Microsoft Excel
 • Ability to work under pressure and with staff at all levels.
 • Be able to deal with difficult situations.
 • Good budgeting and resource allocation skills.
 • Strong understanding in Cambodian Labor Law and Legal Compliance.
 • Good Command in English and Chinese is an advantage.
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hr_recruitment@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

B Electrical Engineer

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Electrical Engineer

 • Transport networks, including rail electrification and signaling.
 • Power generation, transmission and distribution.
 • Renewable energy sources, such as solar paneling, hydroelectric and wind turbines.
 • Manufacturing and construction.
 • Building services, such as lighting, heating, ventilation and lift systems.
 • Coordinating the work of technicians and craftspeople.
 • Testing installations and systems, and analyzing test data.
 • Making sure projects meet safety regulations.
 • Overseeing inspection and maintenance programs.
 • Attending meetings, writing reports and giving presentations.
REQUIREMENT

Electrical Engineer

 • At least bachelor degree of Electrical Engineer or relevant fields.
 • Minimum 1-2 years experience in electric or mechanic work.
 • Must have strong supervisory skill preferably managing a team of ten or more engineers.
 • Must also demonstrate a thorough knowledge of industry codes.
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hr_recruitment@mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview

B Audit Supervisor; Senior Auditor; and Auditor

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Audit Supervisor

 • Manage effectively the audit team and carrying out audits of all projects of MAM, which cover in Phnom Penh and Province areas as planned.
 • Independently assessing, evaluating and consulting to the management in relation to the internal control system and managing risks to add value and improve the overall business operations of the MAM projects.
 • Examining any weaknesses and/or potential weaknesses in the line management (policy, procedures or operational activities) based on the risk rating (critical or major), which may impact to the business operations of the MAM. If any major weaknesses and / or potential weaknesses, discuss the weaknesses with the line manager.
 • Proposing and updating the Internal Audit Procedures of each assigned project as necessary.
 • Acting as a consultant to all the MAM projects, particularly ensuring that organization, policies, standard operating procedures, accounting principles, business process, risk management, internal control, governance and information systems are appropriately aligned to achieve the MAM goals effectively and efficiently, and in a manner that contains risks to an acceptable level.
 • Being liaison officer to external parties of the MAM in relation to internal audit function.
 • Review the internal audit report and submit to the Head of Internal Audit for final review.
 • Providing coaching note to subordinates upon the review of audit work.
 • Assist Deputy/Head Department for annual audit planning.

 

Senior Auditor:

 • Exercise due professional care in performing audit work, including reviewing operation efficiency, measuring attainment of objectives, and making recommendations for cost reductions and earnings improvement.
 • Carry out both financial and operational audit process.
 • Carry out auditing process, verifying the compliance of policies and procedure of the firm’s operations.
 • Lead team to perform audit.
 • Coaching junior staff in auditing and accounting technical.
 • Review audit working paper.
 • Write audit report to manager.


Auditor:

 • Exercise due professional care in performing audit work, including reviewing operation efficiency, measuring attainment of objectives, and making recommendations for cost reductions and earnings improvement.
 • Carry out both financial and operational audit process.
 • Carry out auditing process, verifying the compliance of policies and procedure of the firm’s operations.
 • Good teamwork and problem-solving skill.
REQUIREMENT

Audit Supervisor:

 • At least 3 years experience in auditing field
 • Bachelor degree in Accounting, Business Administration, or related field.
 • Good Command in English and Chinese is an advantage.
 • Computer Literate (Microsoft office).
 • Honest, willing to work hard in motivation team.
 • Good attitude, friendly, art of courtesy and good communication.
 • Dynamic, highly committed and able to work under pressure.
 • Cambodian nationality.

 

Senior Auditor:

 • At least 2 or 3 years experience in auditing field
 • Bachelor Degree in finance or Accounting or ACCA
 • Good English & Chinese is priority
 • Computer Literate (Microsoft office and quick book)
 • Experience in auditing or Audit firm is advantage
 • Willing to travel and work in provinces
 • Fresh graduate and ACCA students are encouraged.
 • Be patient and working hard


Auditor:

 • Bachelor Degree in finance or Accounting or ACCA
 • Good English & Chinese is priority
 • Computer Literate (Microsoft office and quick book)
 • Experience in auditing or Audit firm is advantage
 • Willing to travel and work in provinces
 • Fresh graduate and ACCA students are encouraged.
 • Be patient and working hard
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV and cover letter with recent photo and other supporting document to the address: Canadia Tower at 10th floor No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hr_recruitment@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

RESPONSIBILITIES

Admin Supervisor

 • Coordinates and plans the administrative functions of each project.
 • Prepares, maintains and reviews records and reports for accuracy and completeness.
 • Makes decisions on non-critical administrative matters.
 • Participates in budget preparation.
 • Prepares monthly reports detailing material and personnel usage and departmental costs accounting data.
 • Evaluates existing and proposed administrative or operational policies, practices and techniques and recommends improvements.
 • Assigns work, provides direction to clerical staff and ensures that assigned tasks are completed.
 • Ensures effective and appropriate clerical staff coverage.
 • Provides feedback on their performance and conducts performance evaluation.
 • Performs a variety of secretarial duties such as drafting and typing routine correspondence, arranging meetings and taking minutes.
 • Tracks office or program expenditures by recording expenses, alerting the supervisor    to budget overruns and unusual expenses and authorizing purchases.
 • Collects, researches, organizes and summarizes data from a variety of sources and produces reports such as program status and board reports.
 • Maintains client and program information using spreadsheet and/or database software.
 • Produces ad hoc reports from databases as required by the supervisor by identifying and organizing the required information, compiling data, designing format, and printing reports.
 • Performs other related duties as required.

 

Accounting Supervisor

 • ​Ensure accurate and reliable periodic financial reports
 • Managing account receivables and cash flows
 • Assist on preparing and reviewing financial budget plan
 • Assist on management report with commentary analysis on the financial result
 • Review and enhance internal control relating to Physical assets control, revenue, expenses
 • Coordinate and deal with internal auditor & external auditor
 • Provide coaching and training to team

 

Accountant Officer:

 • Prepares income statement and accounting report
 • Operate accountant transaction and management information system timely and accurately
 • Manages petty cash and process payment
 • Reviews expense documents and check quotations
 • Prepares document for Tax Declaration
 • Bank Reconciliation 
 • Posting all accounting transaction into QuickBooks
 • Other tasks assigned by management
REQUIREMENT

Admin Supervisor

 • 2-3 years experience in Admin Field.
 • Bachelor degree in Business Administration, or related field.
 • Dynamic, highly committed and able to work under pressure.
 • Excellent in English, and Khmer, Chinese is an advantage.
 • Demonstrated organizational and administrative skills.
 • Computer skills, including Ms. Word, Outlook and Excel.
 • Good interpersonal, presentation and communication skills.
 • Good command in both spoken and written English.

 

Accounting Supervisor

 • ​Accounting degree or equivalent
 • Minimum 3-4 years’ of working experience in accounting or related fields
 • At least 1 year experience in managing/leading team
 • Knowledge of accounting software & advance excel
 • Self-motivate and independent
 • Self-organize, good communication & team work

 

Accountant Officer

 • Cambodian nationality
 • Bachelor Degree in finance or accounting
 • Computer Literacy (Word, Excel, Quick Books, Internet and E-mail…etc.)
 • Good written and verbal communication skill in both Khmer and English, Chinese is a plus
 • Strong organizational and interpersonal communication skill
 • Good teamwork and problem- solving skills
 • Be honest, initiative, hard-working and committed
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hr_recruitment@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

Olympia City is the first large scale high-rise development project in Central Business District, created to meet the demand for high-end urban living culture, where the luxurious Condominium, Plaza, Modern Shop House, World class and exclusive retail shop, with a very unique design. It will be an iconic and largest mixed-use complex in downtown, Phnom Penh. With the development phase, the Property Management of Olympia City is looking for some passionate and dynamic candidates to join our professional team and fulfill our objectives.

RESPONSIBILITIES
 • Ensuring all goals of the Property can be met.
 • Assist in set-up and implementation of operational procedures and performance standards.
 • Maintain a professional knowledge of multiple tasks and apply them with great flexibility and efficiency.
 • Liaise on behalf of the management with tenants and respond to their individual needs.
 • Oversees the daily organization of all operational activities for the property.
 • Oversee and arrange preparation of accurate daily, weekly and monthly reports in coordination with relevant department heads, ensuring that these are delivered to the Property Manager in agreed detail and format and within agreed deadlines.
REQUIREMENT
 • Commitment to high professional ethical standards and a diverse workplace.
 • Strong leadership and vision in managing group of staffs, major projects.
 • Excellent people management, open to direction and collaborative management style.
 • Excellent interpersonal skills and communication skills.
 • Proven Industry relevant work experience of 1 - 3 years.
 • Knowledge and experience in organizational effectiveness and operations management.
 • Knowledge of business management, financial and accounting principles and practices
HOW TO APPLY

If you think you are potential, kindly send your updated CV and Cover Letter with expected salary. We provide a competitive remuneration package and only shortlisted applicants will be contacted for interview.

 • E-mail                       :  hr_recruitment@mam.com.kh
 • Address                    :  Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh, Cambodia

Olympia City- Miracle of Phnom Penh, where joy of life really takes place!

 

B Sales and Marketing

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

-          Communicating with target audiences and managing customer relationships;

-          Arranging the effective distribution of marketing materials;

-          Maintaining and updating customer databases;

-          Conducting market research, for example using customer questionnaires and focus groups;

-          Contributing to, and developing, marketing plans and strategies;

-          Follows up with customers to inquire where necessary

-          Other tasks assigned by the manager.

REQUIREMENT

-          Cambodian nationality

-          Bachelor degree in business administration or related fields.

-          1-2 years working experience in real estate industrial.

-          Computer Literacy (Word, Excel, Quick Books, Internet and E-mail…etc.)

-          Good written and verbal communication skill in both Khmer and English

-          Able to communicate in Chinese language

-          Strong organizational, interpersonal communication and convincing skill

-          Demonstrate high level of commitment and trust worthy

 

HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV and cover letter with recent photo and other supporting document to the address: Canadia Tower at 10th floor No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hr_recruitment@mam.com.kh
Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

B Deputy Property Manager, Operation Manager

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Deputy Property Manager

 • Manage all property and asset of company
 • Manage and check all expense & revenue
 • Solve problems or any issue of company
 • Manage and check all of staffs capacity and ability
 • Make a weekly and monthly report
 • Other tasks will be assign from Manager

 

Operation Manager

 • Managing, monitoring and assigning duties to front desk, housekeeping, and security department
 • Control over front desk work activities include customer services, collecting cash, handover house and handle with customer complaints
 • Control over housekeeping work activities make sure that public area and house to be clean and meet the core standard
 • Control over security department to maintains a safe and secure environment for customers
 • Other tasks assigned by general manager.
REQUIREMENT

Deputy Property Manager

 • Good at assign tasks for subordinate
 • Must be a graduated student in Management or related field
 • At least 2 to 3 years in a propert management field
 • Good command in English and Chinese is an advantage
 • Honest, high committed and opennes with working

 

Operation Manager

 • Bachelor Degree of Hospitality and Property Management degree or equivalent
 • Minimum 3 years’ of working experience in operation management in real estate, hotel, condo or related fields
 • At least 2 year experience in managing/leading team
 • Good written and verbal communication skill in both Khmer and English, Chinese is a plus
 • Strong working knowledge of people skill
 • Self-organize, good teamwork and problem- solving skills
 • Strong organizational and interpersonal communication skill
 • Computer skill – Microsoft Office
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hr_recruitment@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

B Senior Site Engineer

Koh Pich Construction Company (Phnom Penh)

Koh Pich Construction Company is one of the largest companies in construction sector in Cambodia. Since 2008, we have been providing our customer with comprehensive construction service in all aspect of construction. Our company is part of Canadia Group.

With the group’s growth and business needs, our company was established to be known today as Koh Pich Construction Company. Currently, we are looking for Senior Site Engineers to join us.

RESPONSIBILITIES

- Act as the main technical adviser on a construction site for subcontractors, crafts people and operatives;

- Ensure that all materials used and work performed are as per specifications;

- Liaise with any inspector, subcontractors, supervisors, planners, quantity surveyors and the general workforce involved in the project;

- Day-to-day management of the site, including supervising and monitoring the site labor force and the work of any subcontractors;

- Oversee quality control and health, safety and environment matters on site;

- Resolve any unexpected technical difficulties and other problems that may arise.

- Ensure that Communication regarding any changes in plan have reached the engineer/subcontractor’s;

- Conduct regular site inspections;

- Prepare reports as required from project manager.

REQUIREMENT

- Bachelor/Master degree in Civil engineering;

- At least (3) year experience as Civil Engineer with Construction Company;

- Computer literacy especially MS Office, MS Project, AutoCAD and 2D & 3D;

- Be able to identify, analyze and solve technical problems;

- Good oral and written communication skills;

- Be practical and creative;

- Good team work.

HOW TO APPLY

Interested candidates shall submit their CV and Cover Letter with supporting documents to the address: #B2-030 (5th Floor), Elysee Town (Koh Pich), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Contact Number: 010 862 988/023 900 952

Email: hr.kpcc@gmail.com

Only shortlisted candidates will be contacted for interview!

 

B Business Development Officer

Alliance Pharma Cambodge (Phnom Penh)

Alliance Pharma Cambodge is one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia, we has been operated since 2001 and has grown rapidly to become one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia.  Now we are seeking for qualified candidate for:

1- Business Development Officer

 Job Location:  Based in Phnom Penh

RESPONSIBILITIES
 • Responsible for the conceptualization, planning, formulation and development of ethical marketing programs required by the business unit such as:
  • Handles primary invest products and prepares product programs for implementation
  • Analyses and identifies market segments and disease management concerns
  • Prepares comprehensive marketing programs for implementation by Field operations
  • Lead in the preparation of business plans
  • Initiates marketing research projects; monitors and analyses feedback/result
 • Oversees the handling of marketing events
  • Responsible for the conceptualization, planning, formulation, development, and execution of marketing programs required by and based on company's strategy / direction
  • Handles the preparation of convention and other related activities
  • Oversees coordination with suppliers in the conceptualization and preparation of booths, including ingress and egress
  • Supervises preparation of promotional materials and giveaways for distribution
  • Attend meeting and liaises with medical groups and societies
 • Prepares products forecasts, budgets and profit plans
  • Coordinates with superior & finalizes annual, quarterly, and monthly forecasts
  • Coordinate with superior on specific inputs in the preparation of profit plan
 • Initiates Marketing research projects; monitors & analyzes feedback/results
 • Follows up and monitors field implementation of programs initiated
 • Oversees the handling of marketing events
REQUIREMENT
 • Bachelor degree pharmacist, Doctor or Medical course
 • Minimum 4 years in professional experience in marketing or sales management fields
 • Excellent spoken & written English and Khmer is an advantage
 • Strong leadership and good business acumen
 • Have strong marketing and analytical skill
 • Well understanding of marketing strategy and penetration
 • Experience with budgets and forecasting
 • Proactive, challenging and creative idea to resolve the problem
 • Strong business acumen and ability to work under tough conditions
 • Preferably doctor/pharmacist or Medical Course
 • Multi tasks and strong organization skills
 • Analytical skills
 • Pleasant personality, positive attitude & open-minded
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Computer literate – Ms Word, Excel, Power point, Internet and email
HOW TO APPLY

Interested candidates can submit CV with recent photo before 20 May 2017 through email address or contact details below.

Contact Details 

Address     : Phum Boeung Salang, Sangkat Reussey Keo, Khan Reussey Keo, Phnom Penh-Cambodia.

Phone contact:   031 698 3999

Name                     : Mr.Phon Sarun HR-Recruiter

Email                     : hr@alliancepharma.com.kh

B IT Officers

Alliance Pharma Cambodge (Phnom Penh)

Alliance Pharma Cambodge is one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia, we has been operated since 2001 and has grown rapidly to become one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia.  Now we are seeking for qualified candidate for:

2  IT Officers

 Job Location:    Base in Phnom Penh

RESPONSIBILITIES
 • For controls, security and safety, He / She responsible in the setting up passwords, virus protection and backed-up process of the company's database.
 • Perform maintenance tasks such as checking for viruses, backing up tape, upgrading software, and other basic maintenance
 • Responsible in ensuring that all network connections are functioning well, this includes servers.
 • Recommend as needed on improvements in IT system, computer hardware and software if it deemed necessary for the company.
 • Maintain and administer Web server, Facebook, website, and other web program for the company.
 • Responsible in setting up new email addresses and maintenance of the outlook facility
 • Assist in any department's request that involves the expertise of an IT specialist, such as adding of new user , changing or placing passwords, etc.
 • The IT specialist shall make sure that the system is fully operational all the time
 • Responsible for supervising the operation of computer hardware and ensuring equipment are fully functional and secure. Recommend improvements if needed.
 • Maintains recording through on maintenance job, hardware complaints ,etc.
  • Responsible to assist in transfer all the necessary company document in to the electronic format when request but not authorize to keep any copy of the document.
REQUIREMENT
 • Bachelor's degree of Information Technology, Computer Science,
 • Preferably with at least Two (2) years’ experience in IT Job.
 • Cambodian Male/Female
 • Good in speaking and writing English.
 • Honest and patient
 • Be able to manage works and meet deadline
 • Must be flexible and open to changes in procedures
 • Ability to work quickly and thoroughly when under pressure
 • Flexible time of work
HOW TO APPLY

Interested candidates can submit CV with recent photo before 30 May 2017 through email address or contact details below.

Contact Details 

Address   : Phum Boeung Salang, Sangkat Reussey Keo, Khan Reussey Keo, Phnom Penh-Cambodia.

Phone contact: 031 698 3999

Name                            : Mr.Phon Sarun HR-Recruiter

Email                             : hr@alliancepharma.com.kh

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបាននាំចូលនៅប្រេងម៉ាស៊ីនហ្វូត្រូល៍ ជាប្រេងរបស់ចក្រភពអារ៉ាប់រួម  ។ 
ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារចំនួន ២នាក់ (ប្រាក់ខែ​​  (180-300$))


លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

 • និសិ្សត​ (កំពុងសិក្សា ឬបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ)
 • មានបទពិសោធន៍ការងារ ១-៤ឆ្នាំ្
 • មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន
 • ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស

 

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យៈ  ថ្ងៃទី៣០ ខែ ០៥ ឆ្នាំ២០១៧

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដោយភ្ជាប់មកជាមួយរូបថត (៤x៦) មួយសន្លឹក​ រួចយកមកកាន់ តាមរយៈ

អ៊ីម៉ែល ros.chanthou017@gmail.com

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ 096 333 0508

ក្រុមហ៊ុននឹងទំនាក់ទំនងទៅកាន់បេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើស