Contact: M.077-796668
Email: pelprek@gmail.com

093 729141 | 077 414173 | 092 669858 | 015 669952 | 070 622527 | 015 809272
Email: pelprekhr@gmail.com | pelprekrecruitment@gmail.com | jobspelprek@gmail.com

TOP UP YOUR JOB

Page View

T មន្ដ្រី ឥណទាន

PRIME MF MiCROFINANCE INSTITUTION LTD (Phnom Penh)

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី Prime MF Microfinance Institution Ltd បាននិងកំពុងផ្ដល់ឱកាស ការងារដល់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សា និងបានបញ្ចប់ការសិក្សារ ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍​ ក៏ដូចជាឱកាសការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី ក្នុងនោះដែរ គ្រឺះស្ថាន បាននិងកំពុងបើកឱកាសការងារសំរាប់ ផ្នែក មន្ដ្រី ឥណទាន ៣០ នាក់

តួនាទី និងភារៈកិច្ចៈ

 • ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន
 • ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ
 • ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអជ្ញាធរមូលដ្ឋានអោយបានល្អ
 • បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចកទេស
 • ប្រមូលប្រាក់សំណង ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់មកវិញ
 • ចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន
 • ចូលរួមបង្កើតយុត្តិសាស្រ្ដក្នុងការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចី

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

 • កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ឬទើបបញ្ចប់ការសិក្សា
 • មាន ឬគ្មានបទបទពិសោធន៍ការងារ
 • បេក្ខជនត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
 • មានសុខភាពល្អ និងមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេស និងកំព្យួទ័រ
 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានពីកសិករមានមានៈ

 • ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៍សមរម្យនិងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ
 • ទទួលការឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលបានធនារ៉ាប់រង ២៤ ម៉ោង លើ ២៤ ម៉ោង
 • ទទួលបានប្រាក់ខែទី១៣ និងប្រាក់បន្ថែម សំរាប់បុណ្យចូលឆ្នាំ និងបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមេត្តាផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយះអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
ព័ត៌្តមានបន្ថែម៖
ផ្នែក                             ៖ ធនធានមនុស្ស
ទូរស័ព្ទលេខ                 ៖ 070 706 709  
ផ្ញើរតាមរយៈអ៊ីម៊ែល      ៖ admin@primemf.com

អាសយដ្ឋាន                 ៖ ផ្ទះលេខ ១៩អា ផ្លួវ ២៧១ សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
 

 

T Sale Manager (Consumer Products)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Job Description

 •  In charge all sale and marketing department
 •  Ensure the company operation is going smooth and up to date-Prepare business plan and develop proposal with relevant partners
 •  Develop sale strategy and sale plan
 •  Assist corporate sale staff to achieve sale target
 •  Establish marketing strategy for effecting distributing the company products and announcement products to customers by TV show, leaflets
 •  Conducts staff training 
 •  Marketing research for new products
 •  Survey customers' behaviors for demand and satisfaction
 •  Dealing with customer complain and find solution for them
 •  Review monthly report from sales team.

Job Requirements

 •  Graduated BA Degree related with Sale and Marketing or equivalent degree
 •  Need 5 years experience up related with Sale Manager in Consumer Products or FMCG.
 •  Good at leader and management skill
 •  Problem-solving and flexible 
 •  Pleasant and flexible personality, self-integrity
 •  Able to work under pressure
 •  Willing to work until successfully and can work under high pressure. 
 •  Travel to provinces is required

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T Commercialization Manager (3K-4.5K)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Due to the growing business, we are looking for the qualified and dynamic candidates to the new position of Commercialization Manager.

Commercialization Manager

DUTIES:

Define Marketing Strategy

 • Collect and analyse market information, build annual strategic marketing plan and adapt it according to market situation, for implementation by the medical team.
 • Coordinate with ZP Singapore regional teams and other units to align on regional strategy and best practices. Organize trainings and workshops, in country and in Singapore.

Manage Sales Team

 • Monitor training of medical representative on products knowledge, competitors’ profiles, products strategies, detailing products with brochures or clinical studies.
 • Work closely with teams to target key doctors, hospitals, clinics and cabinets and strongly cooperate and support team growth
 • Closely monitor the medical team’s activities to ensure that all planned activities will be conducted and follow Zuellig Pharma Compliance policy.
 • Recruitment, and development of key staff (2 Sales Managers, 2 Product Managers)

Develop sales

 • Organize medical meeting e.g. Symposia, products presentations, booth exhibitions, doctor’s presentation programs and any activities to promote the products and brand awareness.
 • Drive the development of printed and digital promotional materials.
 • Develop new business opportunities and accelerate growth in future through launch of new products in the market
 • Develop Key account and business opportunities, expand in new channels

REQUIREMENTS:

 • Minimum of 7 years in Sales & Marketing in Multinational Pharmaceutical Industry
 • Master’s Degree in Sales & Marketing
 • International Exposure
 • Medical background, Medical Doctor or Pharmacist
 • Strong analytical and communication skills
 • Up-to date knowledge of market trends in pharmaceutical, healthcare and logistics industry.
 • Excellent oral and written English communication, capable of making effective presentations.
 • Flexible and able to work under pressure
 • Ability to lead large team
 • Ability to manage several accounts simultaneously
 • Good time management and able to meet deadlines
 • Independent, self-reliant and team player
 • Business acumen and entrepreneurial drive
 • Computer literate (especially word & excel, PowerPoint, & Internet)
 • Experience of Asia a strong plus

KEY RESULTS AREA:

 • Committed to achieve sales target and P&L targets
 • Setting clear Strategic Plans and Guidelines to hit these targets
 • Flawless execution and implementation
 • Business driven with the highest compliance standards
 • To be role model, guardian and support to the team
 • Strong leadership and management skills

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

T Chinese Teacher ( 5:30PM - 7:30PM )

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

We are now looking for potential and an enthusiastic candidate to join our dynamic teams, as below:

Teacher Chinese ( Part time )

Time    : 5:30 to 7:30 PM

Job Responsibilities:

 •        Teaching the staff  for Chinese communication
 •        To testing their English Skill
 •        To prepare their weekly test
 •        To prepare for Monthly Test and Result
 •        To arrange the conversation session accordingly
 •        To Monitor their attendance and come out with report

Job Requirements:

 •        Certificate of Chinese Communication
 •        Knowledge of Duty free is advantages
 •        Good communication in Chinese both, spoken and written
 •        Computer literacy (Accounting Software, MS Word, MS Excel, etc)
 •        A minimum of 3 years related experience of Teaching
 •        Must be honest, hard-working and able to work independently 

HOW TO APPLY:

Interested and qualified applicants should apply by sending your CV, Cover Letter indicating position applied for, with current photo (4x6) and the expected salary to HR Department or via Email: pelprekhr@gmail.com | jobspelprek@gmail.com

Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences.

T Audit Manager, Internal Audit Officer

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

01. Audit Manager 

Job Responsibilities & Duties

 •  Respond for the professional development, training and evaluation of the internal audit staff.
 •  Manage the identification and evaluation of the company’s risk area and provide major input to the development of the annual risk assessment and audit plan.
 •  Develop audit checklists, programs and/or guidelines.
 •  Plan and conduct audits to assess controls, operational efficiencies and compliance with company policies, procedures and regulations.
 •  Ensure work papers are adequately documented and audit evidence is sufficient. Prepare accurate internal audit reports and present the findings to the company’s Board of Directors.
 •  Recommend corrective actions and verification of corrective action taken.
 •  Develop annual audit plan and submit to Audit Committee for review and approval.
 •  Act as the main coordinator in the policy/procedure development and operational improvement processes.
 •  Communicate with various department heads to promote awareness of internal controls and to discuss changes in policies that will impact the system flow of information.
 •  Supervise and guide internal audit staff in support of the Company’s mission and audit initiatives

Job Requirements

 •  Bachelor Degree in Accounting/Finance, CPA/ACCA is preferred.
 •  At least 5 years working experience in related fields and 2 years at management level. Experience in Casino/Hospitality industry will be an added advantage.
 •  Strong team player, good interpersonal, communication and leadership skills, time management and result-oriented.
 •  Proactive, attentive to detail and able to work under pressure.
 •  Good command of English.
 •  Proficiency in Microsoft Word and Excel.
 •  Loyal, mature and self-motivation

 

02. Internal Audit Officer

Job Responsibilities & Duties

 • Ensure the internal control procedure are in compliance with the company rule, guidelines and exchange best practices within all department.
 • To carry out internal audit review with each department, to assist them to identify the gaps that exist and produce action plan.
 •  Coordinate with all departments to implement the relevant internal control procedure.
 •  Coordinate with external audit and follow up audit recommendation and improvement actions.
 •  Design audit plan and strategies

Job Requirements

 • At least Bachelor’s Degree of Business Administration or Accounting.
 • Have experience of external or internal audit preferably in multi business environment.
 • Able to use MS office, SAP system, Good understanding of accounting principles.
 • Good self-organization, strong interpersonal and communication skills, autonomy, patience.
 • High proficiency in both spoken and written English, knowledge of other Asian languages will be an added advantage.
 • Be able to travel.

 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

T HR Manager ($800-1.5K)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Due to the growing business, we are looking for qualified candidates to the position of HR Manager.

DUTIES:

1)    HR Responsibilities:

 • Develop and update relevant HR policies, guidelines and procedures to complies with Cambodia Labour Law
 • Listen to staff’s feedback regarding company operation, and convey HR management message to all staffs. Resolve any misunderstand and conflict between the company and employee(s).
 • Preparation for new staff contract, staff termination, record leave, employment book
 • Purchase & Claim Insurance for staff
 • Provide training Internal Labour Rule to new staff
 • Coordinating with other departments to ensure the Training Need Assessment is conducted to staffs.
 • Make annual human resource planning and budgeting
 • SOPs for HR

2)    Administration Responsibilities:

 • Responsible for Office Management
 • Liaison with Government Officers related to regulation
 • Sharing the internal information to all departments
 • Hotel booking, visa extension and flight booking
 • SOPs for Admin

3)    Compliance Responsibilities:

 • Responsible for compliance program
 • Coordinates compliance activities of other departments to remain abreast of the status of all compliance activities and to identify trends.
 • Provide report on a regular basis, and as directed or requested to regional compliance team and general manager.
 • Monitors the performance of the Compliance Program and relates activities on a continuous basis, taking appropriate steps to improve its effectiveness.
 • Provide training ZP Code of Conduct to all staffs
 • SOPs for Compliance

REQUREMENTS:

 • Bachelor Degree in Human Resource or MBA is a plus
 • Good communication skills
 • Team player
 • Self-reliant and hardworking
 • High level of motivation
 • Experience in Human Resource & Compliance is a plus

 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

T Auditor

Angkor Certified Accountant (Phnom Penh)

RESPONSIBILITIES

 • Auditing of Financial Statements to international standards in order to meet the client's business requirements.
 • Tailor-made audits can be performed for specific purposes.
 • Compliance auditing and Operational auditing.
 • Review and compiling Financial Statements.
 • Provision of accounting advice regarding Cambodian and International Standards.
 • Corporate tax services, tax investigation and tax audit support.
 • Manage effectively the audit team and carrying out audits of all projects.
 • Independently assessing, evaluating and consulting to the management in relation to the internal control system and managing risks to add value and improve the overall business operations.
 • Acting as a consultant to all projects, particularly ensuring that organization, policies, standard operating procedures, accounting principles, business process, risk management, internal control, governance and information systems are appropriately aligned to achieve goals effectively and efficiently, and in a manner that contains risks to an acceptable level.

REQUIREMENTS

 • Bachelor Degree in finance or Accounting.
 • Fresh graduates are encouraged to apply for the position of Auditor (We offer the training).
 • Good English writing or other language is considered as priority.
 • Accomplishment of audit work following the schedule as planned. 
 • Good team work with respect of audit ethic.
 • Contribute feedback/idea to the audit department on potential process enhancements where team improvement is possible.
 • Computer Literate (Microsoft).

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: youkheang@camnet.com.kh | youkheang.thavorin@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

RESPONSIBILITIES

RESPONSIBILITIES

 • Auditing of Financial Statements to international standards in order to meet the client's business requirements.
 • Tailor-made audits can be performed for specific purposes.
 • Compliance auditing and Operational auditing.
 • Review and compiling Financial Statements.
 • Provision of accounting advice regarding Cambodian and International Standards.
 • Corporate tax services, tax investigation and tax audit support.
 • Manage effectively the audit team and carrying out audits of all projects.
 • Independently assessing, evaluating and consulting to the management in relation to the internal control system and managing risks to add value and improve the overall business operations.
 • Acting as a consultant to all projects, particularly ensuring that organization, policies, standard operating procedures, accounting principles, business process, risk management, internal control, governance and information systems are appropriately aligned to achieve goals effectively and efficiently, and in a manner that contains risks to an acceptable level.
REQUIREMENT

REQUIREMENTS

 • Bachelor Degree in finance or Accounting.
 • Fresh graduates are encouraged to apply for the position of Auditor (We offer the training).
 • Good English writing or other language is considered as priority.
 • Accomplishment of audit work following the schedule as planned. 
 • Good team work with respect of audit ethic.
 • Contribute feedback/idea to the audit department on potential process enhancements where team improvement is possible.
 • Computer Literate (Microsoft).
HOW TO APPLY

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: youkheang@camnet.com.kh | youkheang.thavorin@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T AML Senior Officer

BRED Bank (Cambodia) Plc., (Phnom Penh)

 

BRED Bank (Cambodia) Plc., is a subsidiary of the cooperative BRED Banque Populaire, a member of the BPCE Group, the 2nd largest banking group in France, serving more than 31.2 million customers, employing more than 100,000 people worldwide, and counting 9 million cooperative shareholders.

BRED Bank (Cambodia) Plc is the bank for all the people and businesses of Cambodia who like to keep things simple and easy. We are looking for the qualified candidate who has experience in the banking sector to fill in the below position.

Key Responsibilities:

 • Assist to integrate AML regulatory policy into the day-to-day operational processes and procedures of the organization
 • Updating AML policies and obligations affecting the bank operations
 • Control AML processes
 • Assist management team with effective recommendations and implementation of compliant solutions
 • Provide relevant compliance advice in regard to AML regulatory obligations
 • Supervise AML activities in branches
 • Create and send reports to NBC, Bank management,
 • Facilitate with external parties of legal issues impacting the businesses
 • Liaise with regulatory authorities and Group Compliance personnel
 • Assist the business units by providing quality, timely, and balanced risk compliance management support.

Required Education & Skills:

 • Minimum Master Degree in accounting / finance or law
 • at least 3 years' experience in similar position.
 • Good computer skills
 • Fluency in English (written and spoken)
 • French language is a plus.

Required competencies:

 • Discretion, integrity and rigor
 • Effective communication.
 • Autonomous and pro-active.
 • Quick learner.

TO APPLY:

Candidates who are interested in applying for the above position MUST submit a current detailed resume or curriculum vitae with a cover letter (DO NOT ATTACH  ANY CERTIFICATE) to Email: hr.recruitment.cambodia@gmail.com

P Supply Chain Officer ($300-$500)

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

Key Tasks & Responsibilities:

 • Control and process Sales requests (sales order log, invoicing,…)
 • Attend to counter sales.
 • Provide assistance to customers on products and pricing.
 • Process cash sales and provide daily summary.
 • Process credit notes for Sales Department.
 • Liaise with accounts regarding invoice problem.
 • Maintain customer invoice filling system.
 • Coordinate and plan deliveries of goods with warehouse
 • Assist the Supply chain manager for forecast
 • Check that sales order match minimum price list and quotations.
 • Maintain customer credit control in accordance with company policy.
 • Keep confidential company’s business information and documentation.
 • Log and follow up customer complaints.
 • Other tasks as assigned by managers,

Requirements:

 • FLUENT :  Good English: a must.
 • 1 to 3 years’ experience in construction customer service
 • Education: high school
 • Computer : word / excel : very good knowledge required

Expected profile:

 • Excellent organizational skills, strict discipline.
 • Hard-working, trustworthy, smart, interpersonal skills.
 • Self-confident, well behaved, enthusiastic, eager to evolve in a multi-cultural company.

Benefits:

 • $300 to 500 USD fix + bonus / To be discussed
 • Health insurance
 • Transport provided for work only

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

P Trade Marketing Officer

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

Trade Marketing Officer

Salary range: USD 300-USD 500

Requirement:

 • Qualification: Bachelor Degree
 • Language: English, Mother Tongue
 • Computer Literacy: Microsoft Office, Power Point, Adobe Design
 • Experience: 4 Years in field of marketing and trade marketing
 • Sex: Male is preferred

 Major responsibilities and duties:

 • Execute review market communications including consumers’ inquiries promotional to ensure establishment the brand image awareness accordance the company’s branding strategy business objective.
 • Control review promotional for offline online channels, ensuring that are carried out efficiently within agreed budgets, raise profile the Company increase sales all channels (or relevant markets).
 • Conduct mini survey, analyze result produce report all relevant
 • Respond internal external requests develop standardized advertising and promotion materials (including sales presentations, scripts, POPs display materials, etc.)  
 • ensure alignment company’s branding strategies.
 • Coordinate advertising and promotion campaigns, events activities other managers staff the company ensure that campaigns delivered effectively all media platforms (or all relevant markets).
 • Create update multi-channel marketing materials (including not limited presentations, brochures, sheets, fact sheets, case studies, web content, newsletters, signage, ads premiums) input product marketing, sales customers, while ensuring that marketing materials activities in compliance the corporate guidelines.
 • Analyst channel and control market distribution both General Trade and Modern Trade
 • Analyst product must list for improvement both Modern Trade & General Trade
 • Analyst competitors’ activities and keep up to date
 • Giving product concept for new range or new SKUs launching by providing key distribution outline and unique selling point (USP) to sales team
 • Provide training course for new salesman, new sales supervisor, new promoters
 • Follow up with promoter’s supervisor and promoters to ensure A&V is productivity
 • Control display or plan-o-gram whether it’s followed guideline or product must list
 • Follow up all trade deal to the customers to find out it is running successful or not
 • Feedback information collecting and discussing the solution to improve business
 • Conduct as team leader for activation group
 • Assist other duties/responsibilities assigned by company.

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

P Training Manager, HR Recruitment Officer

DTV Star Co.,Ltd (Phnom Penh)

DTV STAR is, one of the largest ISP providers in Cambodia that owned by foreign investor, providing high-quality, cutting-edge communication and entertainment technologies to home and business customers in the greater Phnom Penh area.

We are looking for a qualified candidate for the position of Training Manager and HR Recruitment Officer based in Phnom Penh as following:

01. Training Manager

JOB PURPOSE:

To leverage the Company’s strategic theme of building organisational capability by ensuring that organizational learning and development activities support current and future business needs for best service and expertise.

Provision of coaching and training to build the capabilities of Company's staff to provide best service in delivering DiGi products and services to customers.

MAIN DUTIES:

 • Research, develop and implement in consultation with managers high quality contemporary training programs to staff in order to meet organizational needs and support Company's objectives and business requirements.
 • Drive consistency in standards of service throughout Company.
 • Maintain an up to date knowledge of all systems, products and services to support staff in providing an exceptional member experience and maximise sales & customer service opportunities.
 • Analyse skill gaps and performance improvement opportunities at team and individual level.
 • Provide constructive feedback to participants and consult with department managers and team leaders to ensure that coaching and development provided fully corresponds Company's needs.
 • Liaise with external training providers and educational institutions to identify appropriate external training solutions.
 • Manage ongoing reporting and analysis of training activities. 

QUALIFICATIONS & PERSONAL ATTRIBUTES:

 • Bachelor’s degree in Human Resources Management or Organisation Development
 • At least 2 years practical experience in training management
 • Experience in identifying capability gaps and developing training plans
 • Commitment to Company's mission and purpose and an interest in conflict prevention
 • Coaching and mentoring skills
 • Planning, organisation and coordination skills
 • Initiative, proactive and well organized with strong time management skills
 • Ability to achieve outcomes with minimal direct supervision
 • Excellent interpersonal and communication skills, written and oral
 • Contribute to a vibrant environment by being energetic and enthusiastic
 • Fluency in written and spoken English and Khmer language
 • Proficiency in MS Office

 

02. HR Recruitment Officer

Main duties:

 • Develop job adverts before putting them out on different advertising platforms. Prepare job announcement and posting to all recruitment channels (websites, Facebook, agencies etc). Follow up recruitment status for each vacancy.
 • Assist for any recruitment activities or events (career fair, career presentation at universities etc.).
 • Headhunting, attracting new talents match with the job requirement.
 • Identify and approach suitable candidates and perform applications screening
 • Conduct selection process, by interviewing applicants, reviewing their test and certificates, manage all steps until hiring process
 • Arrange shortlisted candidates to take relevant assessment, mark and record results accurately to contribute to the recruitment decision.
 • Ensure that recruitment is filled base on the deadline of manpower request.
 • Manage and update candidate’s profile database.
 • Weekly update about recruitment status to the manager.           

QUALIFICATIONS & PERSONAL ATTRIBUTES:

 • Bachelor’s degree in Human Resources Management or Business Administration.
 • Minimum 2 years of experiences and knowledge of HR recruitment, tools in human resource management.
 • Good Computer skills such as MS Word, Excel, Power Point, Internet browsers and Email
 • Fluent in Khmer & English: speaking, reading and writing
 • Knowing and understanding labor law
 • Analyzing & Interpreting skills
 • Skills in Time Management, Planning and Organization
 • Effective Negotiation skills
 • Excellence in interpersonal and communication skills

TERMS & CONDITIONS:

 • Applications which are not meeting the requirement will be rejected.
 • Company reserves the right to reject application without assigning any reason whatsoever.
 • Only short listed candidates will be contacted for interview.

HOW TO APPLY:

Contact Person: Mr. Kim Yousophorn

Phone: +855 (86) 77 8888

Email: hr@digi.com.kh

Website: www.digi.com.kh

Address: #368, St. 163 (Poland Republic Blvd), Olympic Quarter, Chamkarmorn district, Phnom Penh, Cambodia

P Financial Consultant (Many Positions) Urgent

Royal Financial Corporation Co., Ltd (Phnom Penh)

Royal Financial Corporation Co., Ltd (RFC) is a leading trading & consulting firm on Foreign Exchange Currency and Commodity (Forex) in Cambodia. We are a regulated with Central Counter Party (CCP) licensed. The Company is now rapidly growing and we are looking for numerous qualified candidates to fulfill the vacancies as follow:

 

Job Title: Financial Consultant (Many Positions)

JOB RESPONSIBILITY

 • Daily Plan for potential customers target and present and consult company products and services to clients.
 • Update analyzed fundamental & technical Forex market to build reliable data to meet customer’s requirements.
 • Monitor and respond to all client’s questions on products and services of the Company.
 • Maintain client’s relationships and update current plans and secure new clients.

REQUIREMENT

 • Cambodian nationality age over 22 years old.
 • Bachelor degree related to marketing, sale, business or banking & finance.
 • Interested in global financial market; knowledge and experience of financial market.
 • Hard working and have high commitment; good communication and relationship skill.
 • Self-motivation, willing to learn, fast leaner and good team work.
 • Strong existing network is prior advantage.

Benefit

 • RFC provides competitive salary & benefit.
 • High commission & incentive.
 • International working standard.
 • Dynamic & friendly working environment.

HOW TO APPLY

Interested candidate are encouraged to submit CV with current photo and cover letter to email address below or directly to the following company address no later than May 30, 2017. Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

Email address: career@rfc.com.kh; Tel: 023 957 888

Office: #19 Street 392, Sangkat Boeung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

P មន្រ្តីឥណទាន(Credit Officer)

មរតកអង្គរ លីមីធីត (Phnom Penh)

មរតកអង្គរ លីមីធីត ជាគ្រឹះស្ថានដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតំបន់   ទីក្រុង និងជាយក្រុង។ ស្របជាមួយការរីកចំរើននេះ មរតកអង្គរ លីមីធីត ត្រូវការជ្រើសរើស មន្រ្តីឥណទាន(Credit Officer) ចំនួន ០៨នាក់ សម្រាប់បម្រើការនៅការិយាល័យរាជធានីភ្នំពេញ ។

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ

 • ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទានរបស់ មរតកអង្គរ លីមីធីត
 • ចុះសិក្សា និងវាយតម្លៃសំណើរបស់អតិថិជនតាម  ការដាក់ពាក្យស្នើសុំខ្ចី
 • ចុះប្រមូលប្រាក់សំណងរបស់អតិថិជន
 • តាមដានការប្រើប្រាស់ទុនរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហានានា ។ល។
 • សហការល្អទាំងជាមួយបុគ្គលិកខាងក្នុង និង សាធារណៈជនខាងក្រៅ

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស:

 • ត្រូវបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(ថ្នាក់ទី១២)ឡើងទៅ
 • ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ សុភាពសារ មានឆន្ទៈខ្ពស់បំពេញការងារ និងមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយ
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងចូលចិត្តធ្វើការជាមួយមនុស្សនៅតាមសហគមន៍
 • មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ល្អ និង​មាន​ឥរិយាបថ​ចេះ​បម្រើ​អតិថិជន

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន:

 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង អាស្រ័យលើបទពិសោធន៍ និងចំណេះជំនាញរបស់បេក្ខជន
 • ប្រាក់រង្វាន់ស្នាដៃការងារប្រចាំខែ
 • ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ និងភ្ជុំបិណ្ឌ
 • ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំរហូតដល់ទៅ០៦ខែ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានការងារ
 • ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់២៤ម៉ោង/២៤ម៉ោង
 • ប្រាក់កាតទូរស័ព្ទប្រចាំខែ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការសិក្សា និង បណ្តុះបណ្តាលជំនាញការងារបន្ថែម

ឯកសារភ្ជាប់ និងទំនាក់ទំនង

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារថតចម្លងដូចជា  សញ្ញាបត្រ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ និងលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ មកកាន់

ការិយាល័យមរតកអង្គរ: # ១៤HE0 ភូមិខ្វា សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ  ។                       

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 069 80 5555 / 068 94 5555 ឬ   E-mail: anbora.ama@gmail.com

ទទួលពាក្យចាប់ពីការផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

 

 

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the vacancy as Call Center Officer (Chinese Speaker) based in Phnom Penh (1 Position)

Job Purpose: Provide first level Technical guidance and assistance to EZECOM Customers on the phone, to resolve technical Issues with EZECOM provided services.

RESPONSIBILITIES
 • Provide first level technical guidance and assistance to customers on the phone to resolve technical issues.
 • Communicate professionally with customers via phone, E-mail, and SMS.
 • Perform quick response to assist customers.
 • Report and follow up customers’ complaints or request or suggestion to Customer Care Supervisor or Manager.
 • Escalate issues and concerns to Supervisor and Manager as required.
 • Provide details of potential customers or upgraded sales leads to the Ezecom Sales Team
 • Any other related tasks as assigned by Manager.
REQUIREMENT
 • Tertiary qualifications related to the IT and or Communications fields are desirable;
 • Male or Female (People with disabilities are acceptable).
 • Experience with Modems, Wi-Fi, TCP/IP, Routers, Switches, VPN, Firewall, WiMAX, xDSL, Fibre Optic and other internet related technologies;
 • Experience with common Computer Operating Systems and Internet Related Applications. eg; Microsoft Windows, Internet Explorer, E-Mail etc;
 • Experience in a Customer Service related field of work;
 • Prior Work Experience in the IT and or Communications fields are desirable;
 • Flexible to work on a rotating schedule;
 • Ability to Solve Problems;
 • Excellent Interpersonal and communication skills for both Chinese and English (verbal & written). Multi-language skills are preferable;
 • Punctual, Patient and Enthusiastic;
 • Ability to work effectively in a Team environment;
 • Ability to learn quickly and willing to show initiative.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

·        E-mail                         : careers@ezecom.com.kh

·        Tel                              : 077 97 36 39

·        Applied Position         : (Please specify position title here)

·        Deadline                     : 04-May-2017

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

P Financial Advisor (150-400$)

AAM CO.,LTD (Phnom Penh)

AAM Ltd  is professional consultancy company that get license as Derivatives Broker company (DB) from Securities and Exchange Commission of Cambodia (SECC) , AAM provides financial services investment, including Foreign Exchange Trading (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY….), Stock Exchange Trading ( Apple , Google , Facebook…) and commodities trading ( Gold, Silver…). AAM is a subsidiary of RSN Group.

Job Descriptions :

 • Job Title             :        Financial Advisor (150-400$)   
 • Number Hiring   :       17 
 •  Publish Date      :       03  Apr.       2017
 • Closing Date      :       03   May      2017
 • Job Location       :        Phnom Penh
 • Working hour     :        ( Monday – Friday 8:00am – 5:00pm)
RESPONSIBILITIES
 • Provide daily forecasting of exchange rate to support client’s trading.
 • Phone calling and make appointment to promote about financial services to clients.
 • Follow up clients about financial services of company. 
REQUIREMENT
 • Welcome to fresh graduated and under graduated  bachelor’s degree( Economics, Business, Marketing, Management... )
 • Knowledge’s related to financial industry  is  priority
 • Available to work under  pressure  and strong commitment   
 • Knowledge in computer literature  (  Word, Excel, Power Point…)
 • Interpersonal skill and good communication
HOW TO APPLY

 All candidates are interested please submit your application  to below address :

#20, Floor 15st   (Anco Group Building),Preah Monireth Blvd, Khan 7 Makara , Phnom Penh.

Or  send to :  neatheka@hotmail.com 

Note : Only CVs are selected in the short list, will be contacted to do interview.

Contact  Person  : (Mr. Teka) 011/070  87 38 87

P មន្រ្តីឥណទាន

WOORI FINANCE CAMBODIA PLC (Phnom Penh)

 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ូរី ហ្វាយនែន​ ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ដែលមានភាគទុនិកជា WOORI BANK នៅប្រទេសកូរ៉េ ។ បច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថានបាននឹងកំពុងពង្រីកបណ្តាញសាខាច្រើនបន្ថែមទៀត ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីគ្រប់ប្រភេទអោយបានទូលំទូលាយ និងដើម្បីកម្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងរយៈពេលដ៍ខ្លីខាងមុខ ។ ​គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូប ដើម្បីបំរើការងារនៅតាមបណ្តាសាខារបស់គ្រឹះស្ថាន ដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម:

មន្រ្តីឥណទានៈ

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសៈជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌ:

 • ភេទប្រុស
 • កំរិតវប្បធម៌៖ និស្សិតឆ្នាំទី៣ / ទី៤ ឬ ក៏ទើបបញ្ចប់ការសិក្សា​ ផ្នែកធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ / គ្រប់គ្រង ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើមន្ត្រីឥណទាននៅអង្គការ / គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ / ធនាគារ ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព
 • អាចប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ Ms. Word & Excel
 • ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

 • ធ្វើការ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ
 • ប្រាក់ខែចាប់ពី២០០ដុល្លារឡើងទៅ
 • មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ  បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ:

 • គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី នឹងផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សន៍ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ការងារជាង់ស្តែង ។
 • គ្រឹះស្ថានមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ភ្ជុំបិណ្ជ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត ។
 • បុគ្គលិកដែលមានស្នាដៃល្អនិងមានសមត្ថភាពអាចមានឱកាសដំឡើងឋានៈនិងទទួលយកតួនាទីសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក្នុងគ្រឹះស្ថានពីព្រោះ គ្រឹះស្ថានមានគោលការណ៍ផ្តល់ឱកាសអោយតែបុគ្គលិកផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះ ។

បែបបទនៃការដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ការិយាល័យកណ្តាល គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ ១១៩បេ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ sopheap_s@yahoo.com  

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខៈ 023​​ 999 661 / 023 999 662 ។

P Admin Staff (PPSEZ)

TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD (Phnom Penh)

TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD has been established to be the Exclusive Sole Distributor for the supply of all Toyota brand vehicle, Genuine Spare Parts and Quality Service in the territory of Cambodia accompanied by over 200 professional local employees. Toyota is the world's first automobile manufacturer to produce more than 10 million vehicles per year with the business operation in over 140 nations and the employment of more than 300,000 staffs across the globe. Career opportunity at Toyota Cambodia is exceptional for long-term professional growth along with a number of exciting remuneration packages and benefits. We are here to coach and guide you to fulfill your career goal.

To develop and expand our operation in Cambodia, we are now seeking 1 dynamic candidate to fill a position as an Admin Staff (PPSEZ).

JOB DESCRIPTION:

 • To control and maintain enough inventory stationary to be used at the training development
 • To announce the full year training schedule to all branches, pre-notice coursed by course, confirm the training candidate, feedback training  result to the branch, and update training profile
 • To arrange certification material in each course after trained if needed
 • To share the technical information from TMC to the branch
 • Knowledge of computer skill Word/  Excel/
 • To arrange on tool & equipment for daily operation in training workshop
 • To arrange on service training member’s local trip and oversea documentation
 • To do daily, weekly, and monthly report and send to supervisor
 • To conduct other tasks as assigned by manager

JOB REQUIREMENT:

 • Bachelor degree or high school with at least 1 year experience in the field
 • Friendly, honest, and hardworking
 • Good and smart looking
 • Good interpersonal skill
 • Dynamic and team player
 • Able to speak and understand English
 • Knowledge of computer skill Word/  Excel/ Outlook/ PowerPoint

HOW TO APPLY:

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter and detailed CV stated position clearly with a current photo to the address below:

TOYOTA (CAMBODIA) CO, LTD.

Human Resource & General Affairs Division

Confederation de la Russie Blvd.,Sangkat Tuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh Or E-mail:  recruitment@toyota.com.kh

Tel: 017 444 955/010 51 53 24

Please visit us:  www.toyota.com.kh

Only shortlisted & qualified candidates will be notified. Resumes will be kept confidentially and non-returnable.

Deadline: 02-May-2017

P Recruitment Assistant, Marketing Executive

Rohto-Mentholatum (CAMBODIA) CO., LTD (Phnom Penh)

EXCITING CAREER OPPORTUNITY

Rohto Mentholatum (Cambodia) Co., Ltd. is a subsidiary of Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. is a multi- national fast-moving consumer goods and OTC pharmaceutical corporation headquartered in Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka, Japan with presence in North America, Europe, China and Asia-Pacific.Due to our business is growing rapidly now we are seeking for potential candidates to fill the following full time and as below:

Recruitment Assistant, 1 Position

Marketing Executive, 2 Positions

RESPONSIBILITIES

Recruitment Assistant  (Top Urgent)

RESPONSIBILITIES:

 • Prepared job announcement both Khmer & English with schedule of qualified candidate for interview posted at the right place on the board.
 • Achieves staffing objectives by recruiting and evaluating job candidates
 • Establishes recruiting requirements by studying organization plans and objectives; meeting with managers to discuss needs.
 • Builds applicant sources by researching and contacting community services, colleges, employment agencies, recruiters, media, and internet sites; providing organization information, opportunities, and benefits; making presentations; maintaining rapport.
 • Determines applicant requirements by studying job description and job qualifications.
 • Arranges management interviews by coordinating schedules
 • Evaluates applicants by discussing job requirements and applicant qualifications with managers; interviewing applicants on consistent set of qualifications.
 • Accomplishes human resources and organization mission by completing related results as needed.
 • Process any document for all successful candidates.
 • Introduce for new staff orientation.
 • Prepare & process document for promoted.
 • Training Company Regulation for New Hired staffs

REQUIREMENTS: 

 • At least 1 year experience in related file.
 • Phone Skills, Recruiting, Interviewing Skills, People Skills,
 • Employment Law, Professionalism, Organization, Project Management, Judgment

 

Marketing Executive (Top Urgent)  

RESPONSIBILITIES:

 • Go out to meet prospective Customer and follow up.
 • Do daily, Monthly and weekly report
 • Prepare Marketing strategy and marketing plan, daily report, weekly report and monthly report.
 • Conduct survey/collect information of the marketing, competition and other matter to assist the company to expend the business.
 • Coordinate and conduct marketing campaign.
 • Leads in designing and development of promotional tool: Company profile, teaser, annual report, brochure and leaflet, quarterly newsletter, calendar…etc.

REQUIREMENTS:

 • At least 2 years in marketing experience in related file.
 • Ability to communication in English (Specking and Writing)
 • Knowledge of Ms. Word, Ms. Excel, Internet/Email and Graphic Design
 • Knowledge of Design/Creative on designing promotional tool in plus
 • Have organization skill such as ability to conduct demonstration of the company’s product to end user

Benefit:

 • Salary: (Negotiation)
 • 13rd Month Salary
 • Two Insurances
 • Company Trip
HOW TO APPLY

Interest candidate please submit your resume and cover letter via e-mail to info@rohto.com.kh.

Contact No. : 023 964 610/088 92 83 834

In the e-mail subject line please state Position clearly.

Deadline: 30-Apr-2017

Working Place: Phnom Penh Tower, 12 Floor, #445, Monivong Blvd

P Various Positions

Le Grand Palais Boutique Hotel (Phnom Penh)

Le Grand Palais Boutique Hotel the most charming boutique in Phnom Penh, Cambodia is urgently looking for enthusiastic, service-oriented people to join the team for the following department:

Food & Beverage Department

 1. Assistant Food and Beverage Manager

An Assistant Food & Beverage Manager is responsible for assisting the manager in directing and organizing the activities and services of a hotel food and beverage outlet (restaurant, Skybar, room service, coffee shop, etc.) in the hotel's continuing effort to deliver outstanding guest service.

 

What will I be doing?

As an Assistant Food & Beverage Manager, you would be responsible for assisting the manager in directing and organizing the activities and services of a hotel food and beverage outlet (restaurant, skybar, room service, coffee shop, etc.) to deliver an excellent guest experience. Specifically, you would be responsible for performing the following tasks to the highest standards:

 • Assist in the management of operations to include, but not limited to, guest service standards and initiatives, product quality, cost controls and overall profitability, marketing initiatives, systems use and management, budgeting and forecasting, department management, policy and procedure implementation and enforcement and meeting participation and facilitation
 • Assist in monitoring and developing team member performance to include, but not limited to, providing supervision, conducting counselling and evaluations and delivering recognition and reward
 • Assist in monitoring and assessing product quality and service and satisfaction trends, evaluate and address issues and make improvements accordingly
 • Ensure compliance with health, safety, sanitation and alcohol awareness standards
 • Assist in initiating and implementing marketing and up-selling techniques to promote restaurant food and beverage and services and to maximize overall revenue
 • Assist in recruiting, interviewing and training team members
 • Act in the absence of the manager, as needed

 

What are we looking for?

Today, Le Grand Palais remains a beacon of innovation, quality, and success. This continued leadership is the result of our Team Members staying true to our Vision, Mission, and Values. Specifically, we look for demonstration of these Values:

 • Hospitality - We're passionate about delivering exceptional guest experiences.
 • Integrity - We do the right thing, all the time.
 • Leadership - We're leaders in our industry and in our communities.
 • Teamwork - We're team players in everything we do.
 • Ownership - We're the owners of our actions and decisions.
 • Now - We operate with a sense of urgency and discipline

In addition, we look for the demonstration of the following key attributes:

 • Quality
 • Productivity
 • Dependability
 • Customer Focus
 • Adaptability

 

2 - Manager- Restaurant (1 position)
3 - Supervisor- Restaurant (2 positions)
4 - Supervisor- Sky bar (1 position)
5 - Human Resource Officer ( 1 position)
6 - Waiter/Waitress (6 positions)
7 - Bartender (2position)
8 - Security Guard ( 5 position)\
9 - Floor Supervisor ( 1 position)
10 -Room and laundry attendant ( 6 position)

 • Minimum high school graduated
 • Experienced in hotel or restaurant is an essential
 • Formal training and graduation from a recognized institute or hotel school would be an advantage
 • Good command of English is preferable
 • For Supervisor level and restaurant, at least 2 years up of hotel experience

 

 6 - Security Guard ( 6 positions)       

 • age 20 to 30 years
 • High School and Diploma
 • Good communication
 • Understand of English
 • strong commitment
 • Worked under high pressure.

7 - Room & Laundry Attendant ( 6 positions)                            

 • age 20 to 30 years
 • High School and Diploma
 • Good communication
 • Understand of English
 • strong commitment
 • Worked under high pressure. 
HOW TO APPLY

If any candidates are interesting in the positions have been mentioned above, please contact to Human Resource Department of Le Grand Palais Boutique Hotel.

Address: No. 16 , St. 130, Sangkat Phsar Thmey I, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia or by mail:hrm@legrandpalaishotel.com and CC to gm@legrandpalaishotel.com

Call 086 563 117 for further information, in working hour 08:00 AM- 17:00 PM.

P Sales Consultant, Administrator, Technical Consultant

International Windows Co., Ltd (Phnom Penh)

International Windows has been operational in Cambodia since 2010. We provide the best quality German uPVC windows and doors system available in the market.

At the moment, we are looking for a qualified Sales Consultant to support our sales and factory department.

 1. Sales Consultant
 2. Administrator
 3. Technical Consultant
RESPONSIBILITIES

01 - Sales Consultant

PRIMARY RESPONSIBILITIES

 • Present and sell company products and services to current and potential clients.
 • Prepare action plans and schedules to identify specific targets
 • Follow up on new leads and referrals resulting from field activity.
 • Prepare presentations, proposals and sales contracts.
 • Establish and maintain current client and potential client relationships.
 • Identify and resolve client concerns.
 • Other duties as assigned. 

KNOWLEDGE AND SKILL REQUIREMENTS

 • Language: English and Khmer
 • Experience in Sales or Related Field
 • Minimum: High School Degree or Bachelor Degree in Business


02 - Administrator

 • Prepare Daily petty cash expense for Company’s requirement
 • Welcome customer walk in and present product in showroom to customer.
 • In charge for admin payment (Office rental, electricity, water, and Tax)
 • Checking local supplier for price comparison.
 • Update payroll list, pay slip, attendant list.
 • Responsible for incoming call of any inquiry by customers
 • Stationery support for office and factory and keep track of their usage.
 • Meeting assigned for Head Department meeting.
 • Enforce internal policy and update Public Holiday.  
 • Posting Petty Cash expense into QuickBooks System follow to chart of account 
 • Preparing payment voucher for FD and MD approval.  
 • Purchase local order for all material to support Company’s use
 • Additional task assigned by Head Department.

REQUIREMENT

 • Good use of English
 • Positive attitude and behavior
 • High responsibilities and flexibilities
 • Able to use Internet, Email, and Microsoft Office
 • Self-motivated
 • Female only
 • Bachelor Degree of Business Administration or other related filed 

 

03 - Technical Consultant

PRIMARY RESPONSIBILITIES

 • Learn new technical development of every product
 • Train new technical product to sales, technical, and factory team
 • Support sales staff and customers with technical issues
 • Calculate all material requirement for each project for Inventory
 • Asses site survey for current and new project
 • Measure final cutting for each project
 • Provide cutting size drawing to the factory
 • Report to senior managers

KNOWLEDGE AND SKILL REQUIREMENTS

 • Language: English and Khmer
 • Experience in Design or Engineering
 • Minimum: Bachelor Degree in Architecture or Engineering
HOW TO APPLY

We offer you a career with International Windows, a great working environment, a rewarding package, training programs and employee benefits.

Interest applicants please send your application and resume including your current and expected salary to info@iwindows.biz or submit your application at our head office location: #60-62 DB, Trasak Paem (St. 63), Bkk1, Chamkamorn. For additional information contact our office number (023) 6666 062.

P Teacher Assistants

DK Schoolhouse (Phnom Penh)

DK Schoolhouse is an International Preschool and Kindergarten for children aged 2 – 7 years old, located in the quiet confines of the Phnom Penh Embassy district, behind the ministry of Interior. DK Schoolhouse is committed to improving the level and quality of Early Childhood education in Cambodia.

We are looking for experienced, energetic, fun-loving, qualified Teacher Assistants! 

REQUIREMENT

Requirements for Teacher assistants:

 • Applicants between 20-30 years of age.   
 • Proficient English comprehension.
 • Able to separate professional and personal life.
 • Has a good working attitude.
 • Willing to receive training related to the schools internal curriculum.

JOB BENEFITS:

 • Regular professional development training with qualified educators.
 • Daily meals provided by the school cafeteria
 • Paid vacations and holidays.
 • Performance based bonuses
 • Competitive salary
 • Opportunities to expand their job knowledge.
HOW TO APPLY

Interested applicants are requested to email their CV and cover letter to:
Ms. Leah Soldner

ls@dkschoolhouse.com

(+855) 95 777 466

www.dkschoolhouse.com

Career Opportunity

NVC Corporation Co., Ltd., is a leading food and beverage company in Cambodia, also known as Vital Premium Water. We are looking for qualified and dynamic candidates for the positions below:

01 - SALES EXECUTIVE

 • 5-Positions in Phnom Penh,
 • 1-Position based in Siem Reap (Prefer residential)
 • 5-Position based in Battambang (Prefer residential)

RESPONSIBILITIES:

 • Achieve sales distribution targets and objectives set within assigned account portfolio.
 • Identify new account opportunities to increase sales.
 • Conduct on-going evaluations and recommend strategic to increase sales performance.
 • Implement sales plans to align with brand/channel strategies
 • Build up good and long-term relationship with customers.
 • Execute in-store activities to develop brand talk.
 • Negotiate agreements and handle problems solving.
 • Implement customer service procedures to enhance customer's satisfaction.
 • Track market move and sales report preparation.

REQUIREMENTS:

 • Graduation of Bachelor in sales or marketing.
 • 2-year of sales experiences, preferably from FMCG industrial.
 • Experiences in multiple account management and trade research
 • Brand and trade marketing experiences, specifically in the area of trade activities.
 • Understanding of financial key performance indicators.
 • Good communication skills.
 • Good English
 • Able to use Microsoft Words, Excel, PowerPoint, and/ other designed data base.

 

02 - CASH COLLECTOR

RESPONSIBILITIES:

 • Daily collect money from customers based on credit term.
 • Assist AR accountant to check and review credit overdue.
 • Prepare properly schedule to collect debt according with credit term.
 • Timely submit customer statement.
 • Regularly feedback to sales team regarding on customer complaint. 
 • Receive cash and cheque sale from drivers/deliveries, sale persons and pass to cashier
 • Make sure cash and cheque is correct amount with document support  

REQUIREMENTS:

 • High School or BA degree.
 • 1 year working experience.
 • Dynamic, faster learner and willing to learn to new things.
 • Hard working and honest person.
 • Able to work under pressure
 • Good interpersonal skills

 

03 - DELIVERY OFFICER

RESPONSIBILITIES:

 • Execute the delivery of finish goods within Market.
 • To ensure the delivery process in on time and in full.
 • Coordinate with WH team during loading finish goods to truck/van to ensure exactness of goods quantity.
 • To control all driver and driver assistant as attendant, uniform, working on Sunday and Public holiday.
 • Make sure that all trucks are clean and well maintenance.
 • Make sure driver/assistant driver handle our product with care.
 • Ensure drivers and driver’s assistant have right attitude towards customers courteous, polite, not hot-temper.
 • Make sure customer received stocks and sign to acknowledge on every invoice.
 • Check and verified the daily delivery report by each driver.
 • Other task will be assign time to time.

REQUIREMENTS:

 • Bachelor Degree.
 • 1 years of experience in Warehouse Logistic, delivery is advantage.
 • Negotiation skills
 • Result oriented and self-driven
 • Good leadership skills
 • Creative and innovative
 • Capability to adapt change
 • Excellent analytical and presentation skills
 • Good in English, both oral and written
 • Equipped with skills in Microsoft Office software i.e. Word, Excel and Power Point

 

 04 - ELECTRICAL TECHNICIAN

 RESPONSIBILITIES:

 • Do installation, operation, repair, and maintenance of electrical systems including wiring, lighting, circuit boards, communication line, camera cable, electronic control device as well as cabling, breaker and distribution Board.
 • Responsible for installation and repair and maintenance service for plumbing, air system and water piping work.
 • Do maintenance, start up and shutdown of Genet, Main Distribution Board and all Distribution Boards in the plant.
 • Make plant equipment and tools for daily use as trolley cart, working table, cabinet board etc.
 • Perform regular inspection and tightening electrical connection from DB to Control cabinet, and from which to equipment as motor, heating resistant and infrared lamp etc. to prevent electrical shock from over-heat or cable burning.
 • Standby in plant during production line running for emergency troubleshooting or unforeseen machine breakdown.
 • Maintain and monitor the safety and cleanness of the laying wiring, cables, switch, socket, control cabinet, DB, MBD, Genet, etc. and ensure that there is no electric cable laying on the floor.

REQUIREMENTS:

 • Associate or Bachelor degree in Electrical Engineering.
 • Ability to understand circuit diagrams, blueprints and schematic diagrams.
 • Ability to work any shift is essential to interface with technicians.
 • Abilities to work under pressure, problem solving, and analytical skills.
 • Working knowledge of GMP and HACCP in a manufacturing environment.
 • Having basic electrical abilities.
 • Good planning and organizing skills.
 • Good interpersonal skills

 

 05 - MECHANICAL TECHNICIAN

RESPONSIBILITIES:

 • Perform installation, maintenance, repair, and daily checking of mechanical system, Electrical equipment including motor, pumps, fans, air compressors, blowing machine, filling machine, air conveyor and other factory facilities supplied tools.
 • Assemble, install, replace, modify, adjust, and perform planned maintenance on and repair all types of mechanical systems and equipment throughout the plant
 • Respond immediately to emergency situations, equipment breakdowns, troubleshoots, and mechanical problems.
 • Ensure air compressors are regularly maintained, properly running supplying high quality compressed air, and optimal operating with quality output of blow molding machine
 • Comply with good industry practice, established policies and procedures, maintains a clean and safe work environment, commit to work in a quality and safety manner.
 • Other job will be assigned from time to time.

REQUIREMENTS

 • Associate or Bachelor degree in Mechanical Technician.
 • 2 years experiences in mechanic with manufacturing line maintenance
 • Ability to understand circuit diagrams, blueprints and schematic diagrams.
 • Ability to work any shift is essential to interface with technicians.
 • Abilities to work under pressure, problem solving, and analytical skills.
 • Working knowledge of GMP and HACCP in a manufacturing environment.
 • Having basic electrical abilities.
 • Good planning and organizing skills.
 • Good interpersonal skills
HOW TO APPLY

Interested candidate may submit their cover letter, curriculum vitae with current photo, and salary expectation to our Human Resource Department.  

NVC Corporation Co., Ltd (Vital Premium Water)

No. 888K, St. 598, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh

Tel: +855 23 864 333, 017 684 169, 071 3330 8333, recruitment@vital.com.kh, www.vital.com.kh

Application Deadline: April 29, 2017

B Service staff

Aquarius Hotel (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Serve patrons at banquets, special functions, or during normal dining room operations.
 • Take food and beverage order from customers, answer the questions regarding price and availability of menu items
 • Delivers food and beverage to table, wait on the table to insure customers are supplied with beverage refill or clean utensils when desired.
 • Remove dish and utensils, clean and dusts table and chairs, fill sugar, salt and pepper containers, sweeps floors
REQUIREMENT

 

 

 • Must be good in English (Speaking, Lessening and writing ) 
 • Must be able to work under pressure and keen to learn
 • Must have experience half year or more than
 • Can work at Morning or afternoon shift
HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: hr@aquariushotel.asia

Tell: 023 972 090

Only shortlisted candidates are contacted for the interview

B Walk-In Interview for Various Position(s) - 28th & 29th April 2017

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh, Siem Reap)

Mega Asset Managment Co., Ltd is a leading company in Cambodia, managing 68 projects, including real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. Due to the remarkable growth of the business, we look for talented human resources to join us.

 

Walk-In Interview 

Friday and Saturday, April 28th - 29th, 2017

Morning  : 8:30am to 12:00am
Afternoon: 1:30pm to 05:00pm

Canadia Tower, The 19th Floor.

 • Assistant
 • Admin
 • Audit
 • Architect
 • Civil Engineer
 • Driver
 • HR
 • Purchase
 • Sales and Marketing
 • Security Guard
 • Warehouse
REQUIREMENT
 • Bring your Cover Letter, CV with current Photo and Expected Salary
 • Cambodian nationality
 • Chinese is a plus
 • Be honest, initiative, hard-working and committed
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55, 096 3 999 017, 088 9 351 951, 012 293 064
E-mail address: hr_recruitment@mam.com.kh
 

B Employee Relation Supervisor; HR Supervisor (POD Supervisor)

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh)

Mega Asset Management Co., Ltd is the Cambodia leading company in real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. We have been participating in the major market growth since its establishment in 2008. We manage Property and Asset Management including OCIC, Diamond Island City, Wedding hall, exhibition center, and agricultural business. Due to highly growth of the business expansion with strong capital support, we are currently looking for number of potentials to join our Team.

RESPONSIBILITIES

Employee Relation Supervisor

 • Maintain good relationship with staffs in all levels
 • Maintain good relationship with all Chinese staff
 • Build strong relationship with Chinese School and Communities
 • Organize and arrange company’s events
 • Conduct staff satisfaction survey
 • Collect and handle employee’s complain
 • Coordinate smooth running of the assign projects
 • Interview Chinese Candidate
 • Record and filling in / out related document
 • Other tasks assigned by supervisor

 

POD Supevisor (HR)

 • Develop internal regulations to all projects
 • Develop all POD forms and work processes
 • Record and report staff performance history (KPI)
 • Check and very on monthly staff attendance (Head Office and all projects)
 • Research and analyse various cases and other matters
 • Deal with poor performance staff and take disciplinary actions
 • Check and monitor on staff movement (Individual increment, promotion, transfer, warning, and salary deductions).
 • Conduct site and investigation and reporting
 • Conduct new staff orientation
 • Other tasks assigned POD/Head of Human Resource Division.
REQUIREMENT

Employee Relation Supervisor

 • Bachelor degree in Management, Business Administration, or related field
 • At least 2 years experience in HR field
 • Good Command in English and Chinese Proficiency
 • Computer Literate ( Microsoft office)
 • Honest, willing to work hard in motivation team
 • Good attitude, friendly, art of courtesy and good communication
 • Dynamic, highly committed and able to work under pressure
 • Cambodian nationality

 

POD Supervisor (HR)

 • Holds on Master Degree/Bachelor Degree in Human Resource Management or other related fields.
 • A minimum 3 to 5 years of proven professional experience in Human Resource Management (HRM).
 • Proven expertise in developing HRM policies, procedures and strategies in multi-business company.
 • Significant experience in providing all aspects of human resources management and development supports in Cambodia context with knowledge of country law and regulations on employment.
 • Excellent communication, diplomatic and organizational skills.
 • Must be strong in Microsoft Excel
 • Ability to work under pressure and with staff at all levels.
 • Be able to deal with difficult situations.
 • Good budgeting and resource allocation skills.
 • Strong understanding in Cambodian Labor Law and Legal Compliance.
 • Good Command in English and Chinese is an advantage.
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55
E-mail address: hr_recruitment@mam.com.kh
Website: www.mam.com.kh

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.

B Business Development Officer

Alliance Pharma Cambodge (Phnom Penh)

Alliance Pharma Cambodge is one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia, we has been operated since 2001 and has grown rapidly to become one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia.  Now we are seeking for qualified candidate for:

1- Business Development Officer

 Job Location:  Based in Phnom Penh

RESPONSIBILITIES
 • Responsible for the conceptualization, planning, formulation and development of ethical marketing programs required by the business unit such as:
  • Handles primary invest products and prepares product programs for implementation
  • Analyses and identifies market segments and disease management concerns
  • Prepares comprehensive marketing programs for implementation by Field operations
  • Lead in the preparation of business plans
  • Initiates marketing research projects; monitors and analyses feedback/result
 • Oversees the handling of marketing events
  • Responsible for the conceptualization, planning, formulation, development, and execution of marketing programs required by and based on company's strategy / direction
  • Handles the preparation of convention and other related activities
  • Oversees coordination with suppliers in the conceptualization and preparation of booths, including ingress and egress
  • Supervises preparation of promotional materials and giveaways for distribution
  • Attend meeting and liaises with medical groups and societies
 • Prepares products forecasts, budgets and profit plans
  • Coordinates with superior & finalizes annual, quarterly, and monthly forecasts
  • Coordinate with superior on specific inputs in the preparation of profit plan
 • Initiates Marketing research projects; monitors & analyzes feedback/results
 • Follows up and monitors field implementation of programs initiated
 • Oversees the handling of marketing events
REQUIREMENT
 • Bachelor degree pharmacist, Doctor or Medical course
 • Minimum 4 years in professional experience in marketing or sales management fields
 • Excellent spoken & written English and Khmer is an advantage
 • Strong leadership and good business acumen
 • Have strong marketing and analytical skill
 • Well understanding of marketing strategy and penetration
 • Experience with budgets and forecasting
 • Proactive, challenging and creative idea to resolve the problem
 • Strong business acumen and ability to work under tough conditions
 • Preferably doctor/pharmacist or Medical Course
 • Multi tasks and strong organization skills
 • Analytical skills
 • Pleasant personality, positive attitude & open-minded
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Computer literate – Ms Word, Excel, Power point, Internet and email
HOW TO APPLY

Interested candidates can submit CV with recent photo before 20 May 2017 through email address or contact details below.

Contact Details 

Address     : Phum Boeung Salang, Sangkat Reussey Keo, Khan Reussey Keo, Phnom Penh-Cambodia.

Phone contact:   031 698 3999

Name                     : Mr.Phon Sarun HR-Recruiter

Email                     : hr@alliancepharma.com.kh

B Administration Officer

Sakary Clinic (Phnom Penh)

Sakary Clinic is one of clinic provide the best service of Maternity in Phnom Penh. Our Clinic provide free consultant to women who want to have a baby and after delivered baby.

Currently we are looking for some position as below:

Administration Officer

Job Location:  Based in Phnom Penh

 

Job Responsible

 • Record and update inventory list for all company's property by labeling with correct code number.
 • Monitor and analysis budget vs. actual of the purchase of clinic materials, office supplies, office equipment.
 • Implement company office asset inventory count and report to admin manager according to  yearly asset management  plan
 • Monitor and control on company security and housekeeping work.
  • To ensure that security team follow company's instruction policies and work in  the right designation area.
  • Ensure that the office premise is secured and lock up. And housekeeping is always  maintain to keep company premises clean and orderly. Administrator must walk  around the office area to check and monitor to ensure that all the areas are well clean with professional standard (base on cleaning checklist report).
 • Reporting responsibilities to Admin Manager:
  • Monthly Expense for company's operation related to Admin Dept.
  • Monthly control cooperate phone number for all staff and other phone for business Operation.
  • Monthly Non Stock report; Marketing Material send to Mkt Mgr. and other non  
 • Stock for business operation send direct to Admin Mgr.
 • Monitor and control administrative responsibilities such as office/Equipment/maintenance, utilities, stationaries and equipment's' usage to be able to achieve efficiency and productivity.
 • Responsible in the Purchasing of Non-Stock and implement of purchasing, evaluate suppliers services offered and ensure that request must be processed properly.
 • Set plan and control supplier accreditation and service level management .This includes the control of vehicle fleet for Petrol and Insurance services.
 • Monitor and analysis budget vs. actual of the purchase of office materials, office supplies, office equipment and for any company's event. Manage negotiation and administration of purchasing contracts
 • Organize Company's approved events such as clinic outing, mother club meeting, and Community outreach program, etc.
 • Plan and Monitor the maintenance of good housekeeping and cleanliness in the area  to ensure a healthy and efficient working environment and Warehouse facilities, recommend any actions to be done for any reports or complaints made.
 • Facilitate External Communication , review,​​​​​​​​ translation ,and transition
 • Check to ensure that the monthly attendance report was sent from Administrator every beginning of following month.
 • Any irregular report should be take action with head department
 • Plan develop and manage clinic yearly asset management  plan
 • ensure that all the managing subordinators are properly equipted,inform and train for the department assign job function  

Job requirement

 • Bachelor's degree of any course or preferably Bachelor's degree of Mass Communication or Hotel and Restaurant management
 • Preferably with at least two (2) years’ experience in Administrator job, and one year experience in leading the team.
 • Excellent communication skills, English Language comprehension, Customer care training, computer literate
 • Ability to work quickly and thoroughly when under pressure
 • Flexible time of work


Application Information

Interested candidates can submit CV with recent photo before 15 May 2017 through email address or contact details below.

Contact Details 

Address:

No 553 Steet 1007,Sagnkat Pnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh

Phone contact: 068 403 999

Name                    : Ms. Chay Sopheak

Email                    : chay.sopheak@yuldiversity.com

B Assistant Administrator

Sakary Clinic (Phnom Penh)

Sakary Clinic is one of clinic provide the best service of Maternity in Phnom Penh. Our Clinic provide free consultant to women who want to have a baby and after delivered baby. Currently we are looking for some position as below:

Assistant Administrator

Job Location: Base in Phnom Penh

Duties and Responsibilities:

 • Attend to Company walk-in visitors and assist the visitors concern or purpose by directing them to the appropriate department
 • Attend to all company front desk phone call and manage all front desk phone voice massage by directing all call and inquire to all the       appropriate department
 • Monitor and control all letters/memo/contract in and out and monitor company's stamp by complete check list form before stamping
 • Utility control inside and around office area.
 • Prepare and process all payment requested for Admin Department
 • Check and monitor all Machines use in the office
 • Snack and water serve management
 • Reporting responsibilities to Admin Manager
 • Management of attendance report with Finger Print Machine
 • Coordinate appointments of company visitors from government agency or officials for any appointment with Company's Top Managers or Department heads.
 • Help organize Company's events such as Company outing, Team Building, Community outreach program

Requirements:

 • Cambodian Male/Female (Male is encourage to apply)
 • Bachelor's degree of any course
 • At least One (1) year experience in administrative jobs
 • Good in speaking and writing English.
 • Computer literate, Good Communication skills, Inter-personal relationship
 • Ability to work quickly and thoroughly when under pressure
 • Flexible time of work

Application Information

Interested candidates can submit CV with recent photo before 21 April 2017 through email address or contact details below.

Contact Details 

No 553 Steet 1007,Sagnkat Pnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh

Phone contact: 068 403 999

Name               : Ms. Chay Sopheak

Email               : chay.sopheak@yuldiversity.com

B Receptionist

Sakary Clinic (Phnom Penh)

Sakary Clinic is one of clinic provide the best service of Maternity in Phnom Penh. Our Clinic provide free consultant to women who want to have a baby and after delivered baby. Currently we are looking for some position as below:

Receptionist

Job Location: Base in Phnom Penh

 Duties and Responsibilities:

 • Welcome to customer
 • Take bill
 • Helpful admin asst.
 • Checkup room daily work
 • Monitor the cooking, clearing in-out  

Requirements:

 • At least graduated highs school.
 • Good communication with customer
 • Be able to work in team
 • Police and friendly person

Application Information

Interested candidates can submit CV with recent photo before 21 April 2017 through email address or contact details below.

Contact Details 

No 553 Steet 1007,Sagnkat Pnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh

Phone contact: 068 403 999

Name              : Ms. Chay Sopheak

Email              : chay.sopheak@yuldiversity.com

B IT SUPPORT (URGENT)

JACQUES DANIELS SOLUTIONS LTD (Kampong Som)

Jacques Daniels Solutions Ltd. is a professional financial consultation service company. Our office is based in Kompong Som/Sihanouk Ville. Due to rapid growth in business, we are now looking for a dynamic candidate to fill in the following position:

IT SUPPORT (URGENT)

Roles and Responsibilities:

 • Install, setup, Configuration on Computer and Window Server in Local Area Network.
 • Basic skill on how to manage/ maintain/monitor Hyper-V, ESXI Virtualization, 300 of VM
 • Setup/Manage/Maintain Robot of automation.
 • Provide technical assistance and support for incoming queries and issues related to computer.
 • Respond to direct queries, over the phone, or via live chat. 
 • Maintain daily performance of Computer/Printer/Scanner/CCTV/Access Door/Finger Print
 • Manage and maintenance of Company software program and company Social Media.
 • Troubleshoot Internet, e-mail, networks, and applications in head office and branches
 • Respond to email messages for customers seeking help.
 • Ask questions to determine nature of problem and solve them.
 • Provide the problem-solving to staffs on software and hardware.
 • Install, modify, and repair computer hardware and software.
 • Run diagnostic programs to resolved problems.
 • Install computer peripherals for users
 • Collect feedback from customers about computer usage
 • Receive and follow further instruction from IT Team Leader

Requirements:

 • At least year 4th student in IT field or equivalent certification
 • Existed some experiences of IT activities such as installation network, computer maintenance.
 • Good level of English communication (speaking and writing); Chinese will be a plus.
 • Knowledge of Window Server 2012 R2 and Linux OS better.
 • Understand Hyper-V, ESXI 6.0 Virtualization, DNS/DHCP/Domain Controller/ Wireless/Cabling
 • Knowledge on TCP/IP, WAN, LAN, DNS Networking, Cisco Router and Switch
 • Good at Hardware and Software repairing.
 • Good communication, initiative and problem solving
 • Be able to configure network and maintenance network
 • Flexible and be able to follow the shift schedules assigned by Company.

We offer an attractive salary plus others benefit.

Interested individuals who meet the above requirements should submit their CV attached with recent photograph (4x6) to the HR Department via the email address below:

 

Email: job@jacdan.net

          channa.roeurm@jacdan.net

Mobile: 016 37 07 62

Only short listed applicants will be contacted for interview.

 

 

B Administration Officer

Alliance Pharma Cambodge (Phnom Penh)

Alliance Pharma Cambodge is one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia, we has been operated since 2001 and has grown rapidly to become one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia.  Now we are seeking for qualified candidate for:

Administration Officer

 Job Location : Based in Phnom Penh

RESPONSIBILITIES
 • Record and update inventory list for all company's property by labeling with correct code number.
 • Monitor and analysis budget vs. actual of the purchase of office materials, office supplies, office equipment.
 • Implement company office asset inventory count and report to admin manager according to  yearly asset management  plan
 • Monitor and control on company security and housekeeping work.
  • To ensure that security team follow company's instruction/SOP/policies and work in the right designation area.
  • Ensure that the office premise is secured and lock up. And housekeeping is always maintain to keep company premises clean and orderly. Administrator must walk around the office area to check and monitor to ensure that all the areas are well clean with professional standard (base on cleaning checklist report).
    
 • Reporting responsibilities to Admin Manager:
  • Monthly Expense for company's operation related to Admin Dept.
  • Monthly report of Maintenance expense of all equipment and company's vehicles.
  • Monthly control cooperate phone number for all staff and other phone for business Operation.
  • Monthly Non Stock report; Marketing Material send to Mkt Mgr. and other non  Stock for business operation send direct to Admin Mgr.
 • Monitor and control administrative responsibilities such as office/Equipment/Vehicles maintenance, utilities, stationaries and equipment's' usage to be able to achieve efficiency and productivity.
 • Responsible in the Purchasing of Non-Stock and implement the SOP on purchasing, evaluate suppliers services offered and ensure that request must be processed properly compliant with SOP.
 • Set plan and control supplier accreditation and service level management .This includes the control of vehicle fleet for Petrol and Insurance services.
 • Monitor and analysis budget vs. actual of the purchase of office materials, office supplies, office equipment and for any company's event. Manage negotiation and administration of purchasing contracts
 • Organize Company's approved events such as Company outing, Team Building, and Community outreach program, etc.
 • Plan and Monitor the maintenance of good housekeeping and cleanliness in the Office to ensure a healthy and efficient working environment and Warehouse facilities, recommend any actions to be done for any reports or complaints made.
 • Facilitate External Communication , review,​​​​​​​​ translation ,and transition
 • Check to ensure that the monthly attendance report was sent from Administrator every beginning of following month.
 • Any irregular report should be take action with head department
 • Plan develop and manage company yearly asset management  plan
 • ensure that all the managing subordinators are properly equipted,inform and train for the department assign job function
 • Achievement of the  KRAs of the department and the Company
REQUIREMENT
 • Bachelor's degree of any course or preferably Bachelor's degree of Mass Communication or Hotel and Restaurant management
 • Preferably with at least two (2) years’ experience in Administrator job, and one year experience in leading the team.
 • Excellent communication skills, English Language comprehension, Customer care training, computer literate
 • SOPs & Work Instruction related to the position
 • Ability to work quickly and thoroughly when under pressure
 • Flexible time of work
HOW TO APPLY

Interested candidates can submit CV with recent photo before 20 April 2017 through email address or contact details below.

Contact Details 

 • Address          : Phum Boeung Salang, Sangkat Reussey Keo, Khan Reussey Keo, Phnom Penh-Cambodia.
 • Phone contact: 031 698 3999
 • Name              : Mr.Phon Sarun HR-Recruiter
 • Email                   : hr@alliancepharma.com.kh

B Bartender ( $180- $350 )

Pelprek HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

 Bartender (2PM-11PM)

Job Description 

 •  Mix drinks according to recipes and create drink recipes
 •  Manage and maintain bar materials
 •  Clean bar, work area and table
 •  Manage bar operation and order and maintain liquor and bar supplies
 •  Pour wine and serve draft and bottled beer and other drinks and beverages
 •  Make the cocktails by the guess order
 •  Operate cash registers, collect payments from customers, and return change
 •  Arrange bottles and glasses to make attractive displays
 •  Other tasks assigned by Manager

Job Requirement 

 •  At least  one year of working experience in Restaurant or other related Service Industry
 •  Sex: Male/Female
 •  Cambodian National with good command of the English communication skills
 •  Be eager to learn new things/ skills.
 •  Working well with under pressure and long hours when necessary.
 •  Be committed to receiving a best achievement.

How To Apply:

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

 

B Event Planner (250 – 600 USD, depending on quality)

Pelprek HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Main Tasks: 

Manage: conference, fair, contest, concert, camping and other projects/events

Requirements:

 •   Plan, design & produce events while managing all project delivery elements within time limits
 •   Liaise with clients to identify their needs and to ensure customer satisfaction
 •   Conduct market research, gather information and negotiate contracts prior to closing deals
 •   Provide feedback and periodic reports to stakeholders
 •   Propose ideas to improve provided services and event quality
 •   Organise facilities and manage all event’s details such as decor, catering, entertainment, transportation, location, invitee list, special guests, equipment, promotional material etc
 •   Ensure compliance with insurance, legal, health and safety obligations
 •   Specify staff requirements and coordinate their activities
 •   Cooperate with marketing and PR to promote and publicize event
 •   Proactively handle any arising issues and troubleshoot any emerging problems on the event
 •   Conduct pre- and post – event evaluations and report on outcomes
 •   Research market, identify event opportunities and generate interest
 •  Possess project management, marketing, and administration skill
 •  Independent, multi tasks, ability to deliver result
 •  Fast learner, serious, and careful
 •  Experience in event management

Benefit: Salary, Bounus, Commission, life insurance, health insurance, training, holiday base on Cambodian law
Working Hour: 8:00am-12pm & 1pm-5pm, Monday to Friday

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

F Surveillance Technician

LUCKY RUBY CASINO (Svay Rieng)

HIGHLIGHTS

 • Attractive Salary
 • 5% commission for every client recommended
 • 40% Gross Profit Share
 • Free meals 24 hours
RESPONSIBILITIES

Security Systems

 • Install new equipment and wiring that may include cameras, access control and fire alarms; remove and replace equipment as needed;
 • Analyze eventual problems, trace faults and proceed to the appropriate repairs;
 • Perform routine and preventive maintenance.

Communication

 • Report to management all problems met in the course of your duties;
 • Help guests that require access to camera feeds; be responsible for a high level of service.
REQUIREMENT
 • High School Diploma or its equivalent;
 • Minimum of 2 years of experience as a technician in surveillance or in a related field;
 • Good experience with computers;
 • Basic to Intermediate level of the English language;
 • Positive attitude, mission-driven and independent;
 • Well-organized and able to handle administration, management and guests at the same time;
 • Analytical skills to pay attention to details;
 • Ability to be on standby and answer to emergencies 24/7;
 • Ability to perform effectively under pressure and meet deadlines to ensure completion on time.

Benefits

 • Monthly salary range: USD 300 – 350;
 • Overtime pay;
 • A raise for good performance will be given after the 3 to 6 months’ probation period;
 • Accommodations are provided by the company;
 • Free meals available 24 hours per day;
 • 4 days off per month;
 • 7 days annual leave.
HOW TO APPLY

Interested candidate, please apply online with your cover letter and resume by English with starting your expected salary thought via email. Only shortlist candidates will be notified and contacted by email/ phone/ Skype for interview.

Contact Information:

Contact      : HR Department

Email         : hr@ruby89.com

Website     :   www.ruby89.com

Address     :  Au Village, Thmei Commune, Kampong Rou District, Svay Rieng Provice, Kingdom of Cambodia

Tel              : +855 446401666

F Office Assistant

M-TEL International School (Phnom Penh)

M-TEL International School is looking for experienced and passionate female individuals who enjoy working with kids to join our school, for the position of Office Assistant.  Interested individuals are asked to send their CV to jobs@mtel-kh.com  Please put  Office Assistant in the subject.

RESPONSIBILITIES

·         Process School Supplies Requests from staff

·         Do stock inventory of all available school supplies

·         Restock school supplies when they are low

·         Update school supplies catalogue with missing materials

·         Record all office stationary

·         Refill white board markers for teachers

·         Process Student Reward requests

·         Other tasks as required 

REQUIREMENT

·         Full time position

·         Quick learner

·         Speak good English

·         Excellent organizational skill

·         Punctual, responsible, and hard-working

·         Able to problem solve

·         Creative

HOW TO APPLY

Interested applicants are asked to send their Curriculum Vitae (CV) and Cover Letter to jobs@mtel-kh.com or drop off in person.

F Deputy Operation Supervisor

M-TEL International School (Phnom Penh)

M-TEL International School is looking for an experienced and qualified individual (female only) to join our school management team, for the position of Deputy Operation Supervisor (OS).

RESPONSIBILITIES

•                    Recruit/Train/Supervise Teaching Assistants and cleaners

•                    In charge of snack time and lunch time procedures

•                    Handle parent feedback and complaints relating to TAs

•                    Ensure the safety of students inside the school

•                    Serve as a communication portal between parents and school

•                    Assist with pick up and drop off procedures

•                    Handle First Aid Room (i.e. when students get sick inventory)

•                    Communicate with parents regarding student incidents (i.e. sick, injuries)

•                    Control school supplies inventory

•                    Enhanced/develop school procedures (i.e. school supplies, library, lunch service)

•                    Supervise the work of school cleaners

REQUIREMENT

•                    Female only

•                    Age 30+

•                    Degree in Human Resource Management preferred

•                    Previous supervisor or manager experience in school setting is an asset

•                    Strong communications skills (Khmer)

•                    Good public speaking skill

•                    Good command in written and spoken English.

•                    Able to interact confidently at all levels.

•                    Team oriented

•                    Good networking skills

•                    Computer literate in Microsoft software

HOW TO APPLY

Interested applicants are asked to send their Curriculum Vitae (CV) and Cover Letter to jobs@mtel-kh.com or drop off in person.

F Cashier 2 នាក់ជាបន្ទាន់

Thai Huot trading Co,. Ltd (Siem Reap)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercial in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

 

·          Be honestly with company

·         To greet the customers entering into market

·         Handling all the cash transaction

·         Receive payment by cash, cheques, credit card etc

·         To be ability and responsible for work.

·         To be friendly gentle with customer.

·         Guiding and solving queries of customer

·         Providing training and assistance to new joined cashier

·         Maintaining monthly, weekly and daily report of transactions

·         Other work assigned by management

 

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree in accounting, Finance, or subject related.

·         01 year Experience of accounting or similar

·         Understanding Microsoft Office , and computer for accounting

·         Can work under pressure and work as group

Can use English both  writing and speaking

HOW TO APPLY

 

Interest candidates please submit CV, Cover letter, and Salary Requirement to Thai Huot Trading Co,. Ltd

 

Address: Address Thai Huot Market (SR) , Mondul 2 Village, Svay Dangkum Quarter, Siem Reap Province.or via by Email below.

Email: gm-sr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Contact person: Mr. Sarom

Hand phone: +855 63 969 911

 

F Account officer 2នាក់ ជាបន្ទាន់

Thai Huot trading Co,. Ltd (Phnom Penh)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercialization in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

 

Monitor Account receivable and payable

- Post any incomes and expenses to the system

- Manage Payment and Receipt Vouchers

- Monitor daily customers’ and vendors’ invoice associated with delivery note and goods received note

- Check and review all requested payment with proper supporting documents

- Track of all daily billing number

- Issue invoice to Sale Distribution

- Perform other duties as instructed by the Supervisor and Management

REQUIREMENT

 

- Bachelor degree in Accounting or related field

- Should be honest, trustworthy and responsible toward the job

- Bookkeeping skills

- Good communication skills

- Minimum 1 or 2 year experience in General Accounting

- Good knowledge in English or Chinese would be a plus

 

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates are invited to submit CV, Cover letter, and expect salary to address below:


No. Lot 1565, St. Vengsreng, Chaom Chau Village, Sangkat Chaom Chau, Khan Por sen chey, Phnom Penh, Cambodia or via by Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Hand phone: 098 311 422

 

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercial in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

 

·         ត្រូវភាពស្មោះត្រង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន

·         ត្រូវមានសម្ថភាព និងការទទួលខុសត្រូវលើការងារ

·         ត្រូវត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅលើឆ្នើរ មុននឹងយកទំនិញមកតាំងបន្ថែម

·         ស្វែងយល់ទំនិញដែលក្រុមហ៊ុនមានឲ្យបានច្រើន

·         ធ្វើកិច្ចការណ៍ដែលប្រធានដាក់ជូន។

 

 

REQUIREMENT

 

·         មានសញ្ញាបត្រ បឋមភូមិ ឡើងទៅ

·         ចេះអាន ចេះសរសេរ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសតិចតួច

·         ចេះប្រើ Microsoft Word & Excel តិចតួច

·         មានឆន្ទះក្នុងការបំពេញការងារ

·         មានអត្តចរិតស្លូតបូត សុភាពរាបសារ និងស្មោះត្រង់ការងារ

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates please submit CV, Cover letter, and Salary Requirement to Thai Huot Trading Co,. Ltd

 

Address: Thai Huot Market ( MV )
No. 99 - 105, Preah Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia..                                                                                     or via by Email below.

Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Contact person: Chen chan

Hand phone: 098 311 422

 

F Assistant Branch Manager

Thai Huot trading Co,. Ltd (Phnom Penh)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercialization in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment.

RESPONSIBILITIES

 

§  Assists Branch Manager in responsibility for the Market

§  Consistently creates a welcoming environment for the customer by greeting and assisting as well as quickly responding to customer inquiries and needs

§  Demonstrate desired behavior for staff including driving sales, handling difficult and complicated sales, cash management, inventory and follow-up with customers

§  Assists Branch Manager with providing a strong leadership presence and control in market, while ensuring that all customers receive good service and quality merchandise

§  Identifies opportunities to drive traffic into the market through community events (Weddings, parties, etc.)

§  Helps Branch Manager in identifying training needs and providing ongoing training opportunities to the team as needed

§  Assists Branch Manager in delivering consistent, in the moment, feedback and coaching

§  Plans, coordinates, and executes all merchandise calendar direction, campaigns, and sales promotions in a timely manner

§  Ensures all pricing, signage, and displays are correct at all times

§  Responsible for controlling inventory stock levels and reordering as necessary within budget

§  Enforces all company policies and procedures, including health, safety, and security

§  Performs add duties as directed by Branch Manager

 

REQUIREMENT

 

§  Bachelor degree in Management, marketing or business and administration

§  Both Male & Female 25 years up

§  2years’experience in Market operation management

§  Ability to use Microsoft office

§  Good in both verbal and written English

§  Strong initiative and ability to work under pressure

§  Ability to work in multi-task

 

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates are invited to submit CV, Cover letter, and expect salary to address below:


No. Lot 1565, St. Vengsreng, Chaom Chau Village, Sangkat Chaom Chau, Khan Por sen chey, Phnom Penh, Cambodia or via by Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Hand phone: 098 311 422

 

 

F Cashier 2 នាក់ជាបន្ទាន់

Thai Huot trading Co,. Ltd (Phnom Penh)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercial in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

        

 •  Be honestly with company
 • To greet the customers entering into market
 • Handling all the cash transaction
 • Receive payment by cash, cheques, credit card etc
 • To be ability and responsible for work.

·         To be friendly gentle with customer.

 • Guiding and solving queries of customer
 • Providing training and assistance to new joined cashier
 • Maintaining monthly, weekly and daily report of transactions

·         Other work assigned by management

 

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree in accounting, Finance, or subject related.

·         01 year Experience of accounting or similar

·         Understanding Microsoft Office , and computer for accounting

·         Can work under pressure and work as group

·         Can use English both  writing and speaking

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates please submit CV, Cover letter, and Salary Requirement to Thai Huot Trading Co,. Ltd

 

Address: No. 214, Street 63 L 352, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.                                                                                     or via by Email below.

Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Contact person: Chen chan

Hand phone: 098 311 422

 

F Admin Staff (Admin assistant )

CAMBODIAN COMMUNICATION NETWORK CONSTRUCTION CO., LTD (Phnom Penh)

Male /Female 

Need to know chinese ,English and ,khmer 

Ms word and excel 

hard working 

RESPONSIBILITIES

Male /Female 

Need to know chinese ,English and ,khmer 

Ms word and excel 

hard working 

REQUIREMENT

Male /Female 

Need to know chinese ,English and ,khmer 

Ms word and excel 

hard working 

HOW TO APPLY

send cv to :             ailian928@gmail.com

or call to :061 777 088

Office address :Mao Tse Tung Blvd 199ABC (NEAR PARKWAY )

F office staff (办公文员)

CAMBODIAN COMMUNICATION NETWORK CONSTRUCTION CO., LTD (Phnom Penh)
REQUIREMENT

- Male/Female

-know chinese ,English ,and khmer

- Ms word & Excel

HOW TO APPLY

send cv to :         ailian928@gmail.com

F Receptionist (1 Position)

Dynamic Pharma Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

* Greet and assist clients, suppliers and other guests contacting the company

* Direct callers and visitors to other staff and management as appropriate

* Answer inquiries and provide information about the Company products and services through phone call or face to face meeting

* Receive all kinds of mails, short and forward to concern person

* Keep record of all documents, mails and goods sending out from the office and assist in sending documents to oversea

* Collect and arrange daily newspaper distribution to designated management and staff

* Coordinate and facilitate vehicle arrangement for staff travelling

* Keep records and prepare monthly report on car arrangement, petrol consumption, phone call record, and office supplies

* Produce, type, copy and distribute documents as assigned by superior

* Assist in contacting customer/supplier for payment purpose

REQUIREMENT

* Associate degree or higher level business study

* Preferably work experience as receptionist and/or administration staff

* Excellent communicator with good command of spoken English

* Computer literate – Office application

* Pleasant personality, courteous, patient, helpful and initiative.

HOW TO APPLY

Interested Applicants:

        To submit CV & Cover Letter to the contact below

Contact:

HR Department, Dynamic Pharma Co., Ltd

Reception at 1st. Floor at Building behind

 SONATRA Security Plc. Building; #432-434; Street

Preah Monivong Blvd, Phnom Penh 12301, Cambodia

Tel: 023 726 018, 012 803 918

Email: careers@dynamic.com.kh

Closing Date: On 31th January 2017 at 5:00PM, only shortlisted applicants will be contacted.

F Messenger (male)

WorldBridge Group (Phnom Penh)

Started as Cambodia’s leading logistic company since 1992, WorldBridge Group has expanded its businesses to potential sectors including construction, real estate, finance, food and beverage, and e-commerce. To realize our vision to be number one diverse solution provider launching pioneer projects in Cambodia, human capital is of the essence to the Group and we are now looking for talent to join and grow with us.

RESPONSIBILITIES
 • Studying or graduated bachelor degree at university
 • Willing to travel by motorbike
 • Good personality and communication skills
 • Able to use compuer: Ms Word / Excel, Internet & Email
 • Basic English
 • Sex: male only
REQUIREMENT
 • Studying or graduated bachelor degree at university
 • Willing to travel by motorbike
 • Good personality and communication skills
 • Able to use compuer: Ms Word / Excel, Internet & Email
 • Basic English
 • Sex: male only
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to send their CV and cover letter to HR department:

 • Email: recruitment@worldbridge.com.kh
 • Address: No 99, Street Norodom corner Street Samdach Pan (St 214), Sangkat Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

F Admin. Warrenty (urgently)

United Mercury Group (UMG) (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Main Tasks: 

-       Briefing Morning Meeting

-     Update warranty daily job

 -      Collect report or data, old part for warranty job

-     Make doc. (Enquiry, WO, Part request)

-     Update on claim register for Volvo

-       Register and submit on UCHP

-       Submit delivery report on Web MIA

-       Follow up outstanding SP with SP dept

-       Share Credit Note to Finance dept

-       Check old part for scraping UCHP

-       Make A4 two per months

-       Make 5S 1/month

-       Pre- Audit for VCE audit

REQUIREMENT

Qualification Required: 

1. Education

a. Major/Subject: Accounting, Finance and Banking

b. Degree: Bachelor

2. Job Experiences: At least 6 months experience

3. Language

a. English: Good speaking, reading, writing and listening

b. Others………………………………………………………………..

4. Working Environment

a. Condition: Working Temperature and Lighting

b. Place: Inside office only

6. Equipment/Tools: Computer and Mobile phone

7. Relationship: Internal BU/dept, External BU/dept and Customers

8. Sex: Female

9. Health Condition

- Good health

 

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to send the updated CV to the following below:

H/P: 088 52 39 800/096 60 77 375Visit us at: www.umgcambodia.comFacebook:UMG Cambodia

Email: sokkheang.chak@umgroups.com

Address: No.48 National Raod4, Sangkat Chomchao, Khan Po Senchey, Phnom Penh, Cambodia

ជេ. អ៊ីលី ត្រេឌីង គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាបូប និងបន្តោងអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្វើពីសំណាញ់,

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖

 1. ផ្នែកសំណាញ់ ​​       (ចំនួន 4 នាក់)
 2. ផ្នែកខ្ទាស់      ​      (ចំនួន 4 នាក់)
 3. ផ្នែកដេរ              (​ចំនួន ៦​ នាក់)

 

REQUIREMENT
 • មានអាយុចាប់ពី18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • រហ័សរហួន,​ស្វាហាប់​​ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ
 • គ្មានបទពិសោធន៏ ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន៖

 • ការដំឡើងប្រាក់បៀរវត្ស
 • ថ្លៃធ្វើដំណើរ  
 • ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់វត្តមាន   
 • ផ្តល់បាយសំរាប់អាហារថ្ងៃត្រង់  
 • ទទួលបានកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏
 • ធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ (8ព្រឹក-12ថ្ងៃត្រង់ និង1រសៀលដល់5រសៀល)
 • ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលយោងទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មានកន្លែងមើលក្មេងៗ និងមានគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រាក់ខែទី13
 • ការលើកទឹកចិត្ត និងអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនទៀត
HOW TO APPLY

កាលបរិច្ឆេទបិទទទួលពាក្យៈ

ប្រសិនបើបេក្ខជន ឬបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ​ ary@smateria.com / Chheanglong@smateria.com ឬ លេខទូរស័ព្ទ 077-556-728 ឬ​ តាមអាសយដ្ធាន៖ ផ្ទះលេខ10, ផ្លូវលេខ410, សង្កាត់ បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ

F HR Recruiter ( Female )

SSM Construction Co Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Female Only

- No need experience 

- Provide training 

- good appearance

-Good English

HOW TO APPLY

Interested candidates, Please submit your resume to this email address below: sao.kosal566@gmail.com 

F Personal Assistant ( Chinese Speaking )

SSM Construction Co Ltd (Phnom Penh)

Job Description
At least 2 year experience in strengthening to manager and monitor the administration documents system.
Good computer literacy (Microsoft Word, Excel)
Good command of English
An ability to adapt communication styles to a diverse audience and a complex environment.
Be honest, open mind, patients, self-motivated, and have good communication skills.
Researches and finds answers and ideas to problems and tasks

Job Requirement

Bachelor degree in Business & Management 
Supporting Operational and Administrative Work
Strategy Planning 
Brand Boosting
Other tasks assigned by Operation Manager
Fluent in writing and speaking English 
Professional 
Honest and flexible 
Salary (400$-700$)

                             

HOW TO APPLY

Interested candidates, Please submit your resume to this email address below: sao.kosal566@gmail.com

F Admin & HR Manager

ATS Cambodia Hotel (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions.
 • Maintains organization staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection.
 • Prepares employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs. Maintains a pay plan by conducting periodic pay surveys; scheduling and conducting job evaluations; preparing pay budgets; monitoring and scheduling individual pay actions; recommending, planning, and implementing pay structure revisions.
 • Ensures planning, monitoring, and appraisal of employee work results by training managers to coach and discipline employees.
 • Ensures legal compliance by monitoring and implementing applicable human resource federal and state requirements; conducting investigations; maintaining records; representing the organization at hearings.
 • Issue the employee working contracts and Amendments.
 • Check the different contracts that the company has or will signed (Lease, Supplier, Customer…).
 • Issue Monthly Pay Slips for employee salaries.
 • Manage the insurance registration for employees / Office / Cars.
 • Manage the working permit process for foreigners and locals with an agent.
 • Filing and organized the company files.
 • Support the accounting and lawyer by providing the requested documents.
 • Ensure operations run smoothly within departments such as information and data processing, mail, materials scheduling and distribution, printing and reproduction, records management, telecommunications management, security, recycling, wellness, and transportation services.
 • Ensure contracts, insurance requirements, and government regulations and safety standards are followed properly.
 • Examine energy consumption patterns, technology usage, and personal property needs.
 • Plan long and short-term maintenance needs.
 • Modernize and update equipment.
 • Oversee support services.
 • Answer directives from directors of administration.
 • Oversee the preparation, analysis, negotiation, and review of contracts related to the purchase or sale of equipment, materials, supplies, products, or services.
 • Handle the acquisition, distribution, and storage of equipment and supplies.
 • Preside over disposal of unclaimed property.
 • Plan and design grounds maintenance.
 • Develop energy efficiency procedures.
 • Supervise a building's operations and maintenance, real estate, project planning and management, communication, finance, facility function, technology integration, and environmental factors.
 • Plan workspaces.
 • Office maintenance, document in and out, 
 • Prepare administrative letter, business meeting organizing/hospitality/logistic, 
 • Plan and organize administrative support activities, 
 • Carry out office renovation and maintenance project, manage fleet, 
 • Provide administrative support assign by direct manager.
REQUIREMENT
 • Honesty
 • Has knowledge of general administration and procurement;
 • Well organization skill;
 • Smart working, flexible and reliable person;
 • Willing to learn new thing;
 • Self-confident and hardworking;
 • Strong commitment and can work under pressure.
 • Minimum 5 years in Hotel 3 star the human resources area.
HOW TO APPLY

Interested applicants meeting the above requirements should send their CV and cover letter to atscambodia.hr@gmail.com Please kindly state the position you intend to apply in your email subject and do not attach any documents other than your CV and cover letter. Please be informed that only shortlisted applicants will be notified.

Contact Person: HR Department

E-Mail: atscambodia.hr@gmail.com

Address: # 45 St 310 Boeung Keng Kang I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

F Assistant Admin $200 ( Urgent )

ហាងលក់កាហ្វេក្លូរូណា (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Assists in filling preparing document, admin task, staff insurance and data entry
 • Prepares and revise employment contract
 • Assists in admin tasks, documentation, or marketing activities
 • Other tasks assigned by manager 
REQUIREMENT
 • Fresh Graduate, major in the field of management or related fields  
 • At least one year experience
 • Microsoft Officer
 • Willing to learn and accept extra work
 • Flexible and quick learner
 • Willing to learn new thing
 • Good in English
HOW TO APPLY

Interested can summit your CV to cloronacafe@gmail.com,

Branch location: Near Borey Loem Chheang Hak, Sangkat Dongkor, Khan Dongkor, Phnom Penh

Tel: 098 866 600.

F ផ្នែកសំអាត

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី Prime MF Microfinance Institution Ltd ត្រូវការជ្រើសរើស ផ្នែកអនាម័យចំនួន ៣ នាក់ ភេទស្រី

RESPONSIBILITIES

តួនាទី និងភារៈកិច្ចៈ

 

·         ឩស្សាហ៍ព្យាយាម និងមានសុឆន្ទ:ក្នុងការងារ

·         សំអាតគ្រប់បន្ទប់បុគ្កលិក និងបន្ទប់ទឹក

·         សំអាតទ្វារជណ្តើរនិងកញ្ចក់

REQUIREMENT

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

·         ត្រូវមានសុខភាពល្អ

·         អាយុចាប់ពី 18-40ឆ្នាំ

·         បេក្ខជនត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ

 

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានពីកសិករមានមានៈ

·         ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៍សមរម្យនិងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ

·         ទទួលបានធនារ៉ាប់រង ២៤ ម៉ោង លើ ២៤ ម៉ោង

·         ទទួលបានប្រាក់ខែទី១៣ និងប្រាក់បន្ថែម សំរាប់ចូលឆ្នាំ និងភ្ជំបិណ្ឌ

HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមេត្តាផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយះអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
ព័ត៌្តមានបន្ថែម៖
ផ្នែក                             ៖ ធនធានមនុស្ស
ទូរស័ព្ទលេខ                ៖ 023 993 905/ 023 993 910
ផ្ញើរតាមរយៈអ៊ីម៊ែល     ៖ hr@primemf.com

អាសយដ្ឋាន                ៖ ផ្ទះលេខ ១៩អា ផ្លួវ ២៧១ សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

F SME Officer

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in SME Officer.

RESPONSIBILITIES

·         The incumbent is responsible for processing Loan applications for SME and Corporate Clients;
monitoring the Loan Portfolio and reporting on Loan portfolio.

·         Prospects new clients and assists them for loan application.

·         Has the ability to analyze and interpret financial statements of the business in order to
access the repayment capacity and financial soundness of the borrower.

·         Conducts loan appraisal and collects detailed information (personal, business, and
guaranties) and arrange to opens new loan account.

·         Prepares and execute loan contracts and arrange for disbursement of loan in kind.

·         Have good knowledge about guideline of regulatory body and able to prepare loan
reports for internal and external use.

·         Monitors the loan and follows up of the timely repayment.

·         Maintains contact and maintain good relationship with client.

REQUIREMENT

Job Requirement:

 

·          Bachelor Degree in Banking & Finance or Accounting at least 1 year prior experience in Credit Department in commercial Banks

·         Organizational and time management skills

·         Ability to work effectively in a team environment

·         Negotiation and internal relationship building

·         Sound written and verbal English communication skills

·         Advanced Computer Skills (Ms. Word, Excel, Power Point)

·         Analysis and Reporting Skills

·         Proficient Khmer typing skills

·         Problem Solving and Decision Making

 

* Employee Benefits
We provide more benefits to all employees such as:

·          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

·         Annual Salary Increase

·         Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

·         Monthly incentive according to the performance

·         Loan to employee

·         Loyalty bonus

·         Advance on salary on special occasion

·         24 hours personal accident insurance and Health Coverage

·         Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

·         Great & Friendly Working Environment

·         Provide Annual workshop and Training.

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

 

Contact Information:

HR Department

Tel         : 023 993 905/ 023 993 910

Email     : hr@primemf.com

Website : www.primemf.com

Address : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

F Branch Manager

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in Branch Manager Positions

RESPONSIBILITIES

·         Leading and managing all operational activities at branch.

·         Set up and control as yearly, monthly, and daily plan of disbursement and collection in order to growth and quality of loan portfolio.

·         Motivate and perform all staffs to ensure their performances to meet the standard of target and quality of working environment.

·         Ensure appropriate training and communication of new products, policies, and procedures to ensure all branch staffs are in compliance.

·         Assess the loan application submitted by COs and CCOs to ensure the enough data, information and relevant documents and recommend to loan committee for approval or reject.

·         Work closely with CCOs and COs to follow up clients and repayment.

·         Build close relationship with local authorities and their supports on MFI business’s product and service.

·         Conducting survey and research in close relation with marketing and product development unit to ensure appropriate assessment and competition analysis and consultation with management for business expansion.

·         Participate in recruiting and evaluating the performance of subordinates’ staffs.
Perform other task assigned by Manager.

REQUIREMENT

Job Requirement:

·         BBA in management, finance and banking, Accounting, MBA is an asset.

·         Min 03 years experiences in microfinance with 01 years managerial level.

·         Age 25 to 35 years old.

·         Honesty, initiative, creativity, high commitment and good inter-personal skills and able to lead and mange team for success.

·         Ability to effectively communicate in both Khmer and English.

·         Problem solving and decision making skills.

·         Good understanding of Cambodian MFI/banking rules and regulations

 

* Employee Benefits

We provide more benefits to all employees such as:

·          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

·         Annual Salary Increase

·         Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

·         Monthly incentive according to the performance

·         Loan to employee

·         Loyalty bonus

·         Advance on salary on special occasion

·         24 hours personal accident insurance and Health Coverage

·         Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

·         Great & Friendly Working Environment

·         Provide Annual workshop and Training.

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

 

Contact Information:

HR Department

Tel                     : 023 993 905/ 023 993 910

Email                 : hr@primemf.com

Website             : www.primemf.com

Address             : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

 

F Credit Officer (មន្ដ្រី ឥណទាន ៣០នាក់)

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី Prime MF Microfinance Institution Ltd បាននិងកំពុងផ្ដល់ឱកាស ការងារដល់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សា និងបានបញ្ចប់ការសិក្សារ ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍​ ក៏ដូចជាឱកាសការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី ក្នុងនោះដែរ គ្រឺះស្ថាន បាននិងកំពុងបើកឱកាសការងារសំរាប់ ផ្នែក មន្ដ្រី ឥណទាន ៣០ នាក់

RESPONSIBILITIES

·         ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន

·         ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ

·         ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអជ្ញាធរមូលដ្ឋានអោយបានល្អ

·         បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចកទេស

·         ប្រមូលប្រាក់សំណង ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់មកវិញ

·         ចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន

·         ចូលរួមបង្កើតយុត្តិសាស្រ្ដក្នុងការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចី

REQUIREMENT

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

o   កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ឬទើបបញ្ចប់ការសិក្សា

o   មាន ឬគ្មានបទបទពិសោធន៍ការងារ

o   បេក្ខជនត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ

o   មានសុខភាពល្អ និងមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេស និងកំព្យួទ័រ

o   ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានពីកសិករមានមានៈ

·         ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៍សមរម្យនិងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ

·         ទទួលការឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ

·         ទទួលបានធនារ៉ាប់រង ២៤ ម៉ោង លើ ២៤ ម៉ោង

·         ទទួលបានប្រាក់ខែទី១៣ និងប្រាក់បន្ថែម សំរាប់បុណ្យចូលឆ្នាំ និងបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ

HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមេត្តាផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយះអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
ព័ត៌្តមានបន្ថែម៖
ផ្នែក                             ៖ ធនធានមនុស្ស
ទូរស័ព្ទលេខ                ៖ 070 706 709
ផ្ញើរតាមរយៈអ៊ីម៊ែល     ៖ admin@primemf.com

អាសយដ្ឋាន                ៖ ផ្ទះលេខ ១៩អា ផ្លួវ ២៧១ សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
 

F Real Estate Officer

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading MFIs totally owned by foreign investors, and got license from NBC to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas, and we will soon expand our operation throughout the whole country. So far our MFI keeps moving toward to reach our vision, and we are now seeking suitable qualified candidate to fill up vacancy position of Real Estate Officer.

RESPONSIBILITIES

-         Research Real estate price and analysis

-         Update real estate information

-         Negotiate price with real estate owners

-         Assist the whole process of signing contract

-          Translate from Khmer to English

REQUIREMENT

Job Requirement:

-          Age between 20 - 35 years old.

-          Male only.

-          Bachelor degree in Marketing or other related fields.

-          Experience with Real estate Company is preferable.

-          Real estate experience & Knowledge

-          Good writing & speaking in English and Khmer.

-          Good negotiation and Communication skills.

-          Good Real estate research and analysis skills.

-          Honesty

-          Have computer knowledge, Microsoft word and excel

-          Ability to write report

-          Able to work under pressure and hard condition

-          Good inter-personnel skills

-          Can Drive car and motor

Company benefit:

 

-          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

-          Annual Salary Increase.

-          Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

-          Monthly incentive according to the performance.

-          Loan to employee.

-          Loyalty bonus.

-          Advance on salary on special occasion.

-          24 hours personal accident insurance and Health Coverage.

-          Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff).

-          Great & Friendly Working Environment.

HOW TO APPLY

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

Contact Information:

HR Department

Tel                   : 023 993 905/ 023 993 910

Email               : hr@primemf.com

Website           : www.primemf.com

Address           : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

 

F Admin &HR Officer

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in HR &Admin Officer

Job Title         : HR &Admin Officer

Category        : Bank/ MFI

Job Location  : Phnom Penh 

Job Description:

 -          Assist Recruiting staff and interview process.

-          Assist the manager to prepare Job Description (JD)

-          Maintain employees’ personal files and performance reports.

-          Maintain employee’s attendance records.

-          Prepared all staff contract.

-          Join in developing human resource planning and HR policy

-          Implement and maintain HR policies by working closely with all line managers to assist in promoting the HR services across the company

-          Prepare, coordinate and administer all training session, workshop and seminar with both in-house training and with training agencies.

-          Conduct training and/or develop line trainers according to identified needs and provide training refreshment and follow up activity

-          Prepare correspondent letter & arrange purchase contract &supervise purchasing

-          Handles office supplies

-          Provide administrative support to head department and other relevant departments as required

RESPONSIBILITIES

-          Age 20 - 35 years old

-          BBA is preferable

-          Experience HR& Admin task is preferable.

-          Good writing & speaking in English and Khmer.

-          Good negotiation and influencing skills.

-          Good planning and organizational skills.

-          Bachelor of Business Administration-major in HR Management is preferable.

-          Have computer knowledge, micro-soft word and excel

-          Ability to write report,

-          Able to work in a teamwork environment and hardship condition,

-          Good inter-personnel skill and good communication skill.

 

** Employee Benefits

We provides more benefits to all employees such as:
 

-          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

-          Annual Salary Increase

-          Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

-          Monthly incentive according to the performance

-          Loan to employee

-          Loyalty bonus

-          Advance on salary on special occasion

-          24 hours personal accident insurance and Health Coverage

-          Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

-          Great & Friendly Working Environment

-          Provide Annual workshop and Training.

REQUIREMENT

Job Requirement:

-          Age 20 - 35 years old

-          BBA is preferable

-          Experience HR& Admin task is preferable.

-          Good writing & speaking in English and Khmer.

-          Good negotiation and influencing skills.

-          Good planning and organizational skills.

-          Bachelor of Business Administration-major in HR Management is preferable.

-          Have computer knowledge, micro-soft word and excel

-          Ability to write report,

-          Able to work in a teamwork environment and hardship condition,

-          Good inter-personnel skill and good communication skill.

 ** Employee Benefits

We provides more benefits to all employees such as:
 

-          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

-          Annual Salary Increase

-          Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

-          Monthly incentive according to the performance

-          Loan to employee

-          Loyalty bonus

-          Advance on salary on special occasion

-          24 hours personal accident insurance and Health Coverage

-          Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

-          Great & Friendly Working Environment

-          Provide Annual workshop and Training.

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

Contact Information:

HR Department

Tel                     : 023 993 905/ 023 993 910

Email                 : hr@primemf.com

Website             : www.primemf.com

Address             : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

F Personal Assistant (Urgent)

Keono Floor (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Arranging travel, visas and accommodation and, occasionally, travelling with the manager to take notes or dictation at meetings or to provide general assistance during presentations;
 • Screening phone calls, enquiries and requests, and handling them when appropriate;
 • Meeting and greeting visitors at all levels of seniority;
 • Organizing and maintaining diaries and making appointments;
 • Dealing with incoming email, faxes and post, often corresponding on behalf of the manager;
 • Producing documents, briefing papers, reports and presentations;
 • Organizing and attending meetings and ensuring the manager is well prepared for meetings;
 • Liaising with clients, suppliers and other staff.
 • Responsibility for accounts and budgets;
 • Taking on some of the manager's responsibilities and working more closely with management;
 • Deputizing for the manager, making decisions and delegating work to others in the manager's absence;
 • Being involved in decision-making processes.
REQUIREMENT
 • Male only
 • BA Student
 • 2-3 year up in experiences
 • Exceptional written and oral communication skills;
 • Excellent word processing and IT skills, including knowledge of a range of software packages;
 • The ability to work under pressure and to tight deadlines;
 • Good organizational and time management skills;
 • The ability to research, digest, analyses and present material clearly and concisely;
 • Excellent interpersonal skills;
 • The ability to work on your own initiative;
 • Honesty and reliability;
 • Attention to detail;
 • Flexibility and adaptability to juggle a range of different tasks and to work extra hours to meet deadlines;
 • Discretion and an understanding of confidentiality issues.
HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV and Covering Letter with stating your expected salary thought via email or office address below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned

Address: Head Office No.197Eo, Mao Tse Toung Blvd (245), Sangkat Tumnub Toek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.

            : Branch (Working) No.343, Veng Sreng Blvd, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.

Email: keonofloor@gmail.com

F HR & Admin

Keono Floor (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Be the first point of contact for all HR-related queries
 • Administer HR-related documentation, such as contracts of employment
 • Ensure the relevant HR database is up to date, accurate and complies with legislation
 • Assist in the recruitment process
 • Liaise with recruitment agencies
 • Set up interviews and issue relevant correspondence
 • Staff training
REQUIREMENT
 • Male only
 • BA Student
 • 2-3 year up in experiences
 • Strong administration skills
 • Familiarity with business software such as Microsoft Office
 • A high level of confidentiality
 • Excellent interpersonal and customer-facing skills
 • Strong communication skills, both written and verbal
 • The flexibility and willingness to learn
 • To enjoy working with people
 • Tact and diplomacy
 • Good administrative skills
 • The ability to work as part of a team
 • The ability to work accurately, with attention to detail
HOW TO APPLY

 

Interested candidate, please submit CV and Covering Letter with stating your expected salary thought via email or office address below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned

Address: Head Office No.197Eo, Mao Tse Toung Blvd (245), Sangkat Tumnub Toek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.

            : Branch (Working) No.343, Veng Sreng Blvd, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.

Email: keonofloor@gmail.com

 

 

 

 

 

RESPONSIBILITIES

·         Cooperate and work with bill collector

·         Arrange the office supply at each defined place

·         Perform other duties as assign by manager 

REQUIREMENT

·         National female only

·         Good communication skill

·         Finished High School or currently university student

·         Proficiency in Microsoft Office, Excel and Internet

·         Average of written and spoken in English

·         Friendly, well presented, willing to learn and fast learner 

Benefits

·         Salary: start from $100, and increase by working performance 

·         24-hours worldwide insurance covered

 

Working Condition

·         Working hours (8:00 am - 5:00 pm)

·         Working days (Monday – Friday) 

HOW TO APPLY

Candidate interested please submit your CV and Cover Letter to address or via email below:

Address: National road 2, Sang Kat Chak Angrea, Khan Mean Chey, Phnom Penh.

Head Office: #377, Street Monivong Blvd, Beung Keng Kong II, Chamkarmon, Phnom Penh.

Email: khmerfoodrestaurant.hr@gmail.com  

Note: Only shortlist will be contact for interview and documents will not return.

F Internal assistant

J.W.L Wholesale Trader Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

 • Manage client's orders
 • Ordering support, stock keeping, internal general tasks
 • Other Assistant work.

 

REQUIREMENT
 •  Male & Female
 •  Ages: 20 – 35 up
 • No experienced person welcomed even in this kind of global company
 • Can have the opportunity to use English everyday
 •  Can study Japanese if you want(total 2 Japanese staying always)
 • Choose working day in a week(part time)
 • Lunch in the high-class Japanese restaurant for the monthly benefit

 

HOW TO APPLY

Contact Person : HR Department
Email : longhenghr@gmail.com
Address : # 23 St, 63 Sangket Bong Kang Korng I , Khan Chamkar Morn
Website : N/A
Tel : N/A

 

F Admin & HR Manager

Sam Bo Import-Export Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Make policies / meeting / procedure of control
 • Control work flow in the company
 • Clear-cut prospect/goal
 • Staffs recruitment
 • Negotiation
 • Staffs replacement or pulled out
REQUIREMENT
 • Male/ Female, 25 - 45 years old
 • Bachelor or Master Degree
 • Minimum of 3 - 5 years
 • Be able to both of English verbal and written
 • Be able to use Computer ( words, Excel, PowerPoint, Internet and Email)
HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV and Covering Letter with stating your expected salary thought via email or office address below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned.

Address: Sangkat Chroy Jongva, Khan Roeusei Keo, Phnom Penh.

E-mail: sbimex.hr@gmail.com

F Admin Assistant

Ming International Academy (Phnom Penh) (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Ensure that staff daily attendance is recorded accurately, timely, monitored and matters of concern are raised immediately for action through the appropriate channels to control attendance.
 • Provide management information to Manager by generating reports from the database.
 • To check and remind any necessary staff to complete registers.
 • To ensure all unexplained absences are accounted for or send letter requesting an explanation.
 • Using a variety of software packages, such as Microsoft Word, Outlook, PowerPoint, Excel, Access, etc., to produce correspondence and documents and maintain presentations, records, spreadsheets and databases.
 • Ordering and maintaining stationery and equipment.
 • Photocopying and printing various documents, sometimes on behalf of other colleagues.
 • Other task assigned by Manager.
REQUIREMENT
 • Bachelor Degree in Administrator or similar
 • At least 1 years’ experience in Admin
 • Good communication and interpersonal skills
 • Ability to persuade and influence others
 • Strong interpersonal and communication skills
 • Computer knowledge in (Ms. Office word, internet & email)
 • Good command in English, both written and spoken
 • Creative and Flexible in work
 • Honest and able to work under pressure.
HOW TO APPLY

Interested Candidate, Please Submit CV And Covering Letter With Stating Your Expected Salary Thought Via Email Or Office Address Below. Only Shortlist Candidates Will Be Notified And Contacted By Phone For Interview.

Address: Oknha Tep Phan St. (182), Phnom Penh, Cambodia.

Email      : schoolhrmanager@gmail.com

F Personal Assistant (Urgent)

Shungmimex Group Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

·         Arranging travel, visas and accommodation and, occasionally, travelling with the manager to take notes or dictation at meetings or to provide general assistance during presentations;

·         Screening phone calls, enquiries and requests, and handling them when appropriate;

·         Meeting and greeting visitors at all levels of seniority;

·         Organizing and maintaining diaries and making appointments;

·         Dealing with incoming email, faxes and post, often corresponding on behalf of the manager;

·         Producing documents, briefing papers, reports and presentations;

·         Organizing and attending meetings and ensuring the manager is well prepared for meetings;

·         Liaising with clients, suppliers and other staff.

·         Responsibility for accounts and budgets;

·        Taking on some of the manager's responsibilities and working more closely with management;

·         Deputizing for the manager, making decisions and delegating work to others in the manager's absence;

.         Being involved in decision-making processes.

REQUIREMENT

.         Male only

·         BA Student

·         2-3 year up in experiences

·         Exceptional written and oral communication skills;

·         Excellent word processing and IT skills, including knowledge of a range of software packages;

·         The ability to work under pressure and to tight deadlines;

·         Tood organizational and time management skills;

·         The ability to research, digest, analyses and present material clearly and concisely;

·         Txcellent interpersonal skills;

·         The ability to work on your own initiative;

·         Honesty and reliability;

·         Attention to detail;

·         Flexibility and adaptability to juggle a range of different tasks and to work extra hours to meet deadlines;

.         Discretion and an understanding of confidentiality issues.

HOW TO APPLY

Interest candidates; please send your CV along with a cover letter to the email below. Benefits will be compensated to knowledge and experiences. Potential applicants will be contacted for interviews.

Contact Person: HR Department

Email: shungmimexgroup@gmail.com

Address: Banla Saet Village, Sangkat Khmounh, Phnom Penh, Cambodia

F HR & Admin Officer

Shungmimex Group Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Be the first point of contact for all HR-related queries

- Administer HR-related documentation, such as contracts of employment

- Ensure the relevant HR database is up to date, accurate and complies with legislation

- Assist in the recruitment process

- Liaise with recruitment agencies

- Set up interviews and issue relevant correspondence

- Staff training

REQUIREMENT

- BA Student

- 2-3 year up in experiences

- Strong administration skills

- Familiarity with business software such as Microsoft Office

- A high level of confidentiality

- Excellent interpersonal and customer-facing skills

- Strong communication skills, both written and verbal

- The flexibility and willingness to learn

- To enjoy working with people

- Tact and diplomacy

- Good administrative skills

- The ability to work as part of a team

- The ability to work accurately, with attention to detail

HOW TO APPLY

Interest candidates; please send your CV along with a cover letter to the email below. Benefits will be compensated to knowledge and experiences. Potential applicants will be contacted for interviews.

Contact Person: HR Department

Email: shungmimexgroup@gmail.com

Address: # Banla Saet Village, Sangkat Khmounh, Phnom Penh, Cambodia

F Personal Assistant ( Chinese speaking )

Home Applicant Supply Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Draft or produce documents, letter, briefing papers, reports and presentations -Organize appointment and meeting schedule for Executive Manager
 • Schedule Management and Preparation of meetings and business trips
 • Administrative letter, contact and agreement -Take note, minute or dictation at meetings for provide general assistance during manger’s presentation
 • Monitor, manage and improve the efficiency of support services
 • Assist manager in Translation and Interpretation - Other tasks assigned by the manager
REQUIREMENT
 • Bachelor’s degree in Business Administration or related field
 • At least 1 year experiences as personal secretary
 • Good in English both speaking and writing
 • Can speak Chinese is advantage
 • Be flexible person
 • Hard-working, honest and reliable
 • Able to work under pressure
 • Good at Computer Microsoft Offices, Internet and Email
 • Age from 18-45 years old
 • Have strong organizational skills & ability to handle multiple tasks under deadlines
HOW TO APPLY

Interested candidates, please submit CV and Cover letter with stating your expected salary throw email or office address below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned.

 Contact Information

Contact Person: HR- Department

Email: henghenghomesuply@gmail.com  

Address: St. 2004, Sangkat Tuek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh.

Website: N/A

 

F Receptionist

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)

Office management, Phone Operator

RESPONSIBILITIES

·         Keep office clean and good working environment

·         Control all printers in office (refill ink, toner…)

·         Booking Meeting Room and Training Room for external and internal meeting

·         Control stationaries

·         Calling and answering phone

·         Working closely with IT

·         Assist Admin and HR team (Making ID card, count stock…)

REQUIREMENT
 • 1 year or more of experience in generalist administration
 • Highly proficient with Microsoft Excel package
 • Computer skills and knowledge of relevant software
 • Knowledge of operation of standard office equipment.
 • Knowledge of clerical and administrative procedures and systems such as filing and record keeping
 • Knowledge of principles and practices of basic office management
 • Good interpersonal skill and teambuilding ability, honestly, dependable and trustworthy
 • Ability to work independently and/or as part of a team
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 31-May-2017

RESPONSIBILITIES

1.       ត្រួតពិនិត្យ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ អំពូល និងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ

2.       ដាក់កាលវិភាគក្នុងការថែទាំ និងសំអាតម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗ3

3.      ធ្វើការសហការជាមួយជាងពីខាងក្រៅ ឬផ្នែកផ្សេងៗ

4.       ធ្វើរបាយការណ៍ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន

5.       ការងារផ្សេងៗដែលថ្នាក់លើដាក់ឲ្យ

REQUIREMENT

1.       មានសញ្ញាប័ត្រ ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់ជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធអគ្គិសនី មេកានិច ឬអេឡិចត្រូនិច

2.       ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងភាសារខ្លះៗ

3.       មានឆន្ទះ ក្នុងការបំពេញការងារ

4.       មានបទពិសោធន៍ ១ឆ្នាំឡើងទៅ

HOW TO APPLY

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូប (CV & Cover  letter) តាមរយៈអ៊ីម៉ែល

Email: careers@moderngas.com.kh

តាមទូរស័ព្ទ Tel: 095 666 486 | 016 626 498

F Service Manager

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Customer relation:

 • Provides support, assistance, and advice to customers on a given product or services
 • Handles customer inquiries either by telephone, email, letter or in person
 • Handles customer complaints or major incidents i.e. issuing refunds or compensations to customers
 • Maintains accurate log of correspondence with the customers
 • Evaluation & processing of applications for warranty claims.
 • Ensuring a high level of customer satisfaction by advising customers on preventative maintenance procedures.
 • Assist in maintain a strong communication link between Service Department  and other departments

Technical Management:

 • Monitor spare parts using and Spare Part stock
 • Overview workstation organization and appearance
 • Overview technical analysis of repairing equipment necessary,
 • Prepare technical book repairing specifications. 
 • Perform Mechanical analysis  duties surrounding the following; mechanical devices, components, engines, transportation equipment, environmental control, materials handling, machine tools…
 • Manage Spare Part stock, PR, PO including accessories delivery flow with Head Office and sales report
 • Review development plans for compliance with adopted technical standards and good technical practices.   

Quality Control:

 • Effective implementation of required service quality standards.
 • Follow up customer satisfaction monitoring and define weak point to be improve
 • Analyses statistics to define the level of customer service being provided

Process Control:

 • Control that all forms are used in proper way
 • Analyses statistics to define the level of customer service being provided
 • Develops service standards, procedures and policies
 • Follow all applicable safety regulations and company policies

Technicians team Management:

 • Manages a team of services staff Technician
 • Participates in staff hiring and appraisals
REQUIREMENT

- At least 3 - 5 years of related experience
- Knowledgeable about Servicing, Maintenance, Electrical repair, Mechanical repair, Diagnosis machine and Spare Parts.
- Have degree in related field technical
- Good at English communication
- Good organizational skills, Ability to lead a team.
- Willing to Work under pressure

HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 31-May-2017

F Project Sales Executive

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
• Develop and execute a sale strategy targeting direct and indirect project customer groups (Apartments, Condo, Designer, constructors, etc…)
• Updating professionals and consultants with latest products and specs, trying to spec our products into their residential/commercial projects.
• Coordinate with other divisions / departments to expand product coverage and limit overlap.
• Occasionally fill in for existing sales representative servicing existing accounts
• Generate regular sale report
• Negotiate the terms of an agreement and close sales when needed
• Other duties as assigned.• Develop and execute a sale strategy targeting direct and indirect project customer groups (Apartments, Condo, Designer, constructors, etc…)
• Updating professionals and consultants with latest products and specs, trying to spec our products into their residential/commercial projects.
• Coordinate with other divisions / departments to expand product coverage and limit overlap.
• Occasionally fill in for existing sales representative servicing existing accounts
• Generate regular sale report
• Negotiate the terms of an agreement and close sales when needed
• Other duties as assigned.
REQUIREMENT
- 1 year or more of experience in sale or marketing
- Good knowledge of selling and distribution channel
- Hard working, motived
- Positive attitude toward learning
- Planning and organizing
- Team work and team player
- Information and task monitoring 
- Stress tolerance
- honestly, dependable and trustworthy
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 31-May-2017

F Sales Admin Officer

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

1.      Provide secretarial assistance to Sale Manager, Project Sale Supervisor and Sale Officers producing letters, memos, reports, spreadsheets, filing; and general administration for the sales department.

2.      Keep record of all stocks in the company

3.      Record/input sales, transferring of products, Issue invoice of big orders, take order from branches, exchanges, along with full customer details/choices and produce/post relevant letters and statements as appropriate.

4.      Produce and maintain files, distribute copies to other departments and relevant customers.

5.      Produce weekly and monthly reports for management team.

6.      Produce/amend standard forms for use on site and in the office to assist the sales team. Ensure that all documentation in office and copy of the site journal is up to date.

7.      Produce and collate all relevant information for inclusion in the Board Report.

8.      Record customer details and their enquires

9.      Answer the online phone called

10.    At all times comply with company policies, procedures and instructions.

11.    Contribute to improving the business and enhancing the reputation of the company by putting forward new ideas and by implementing change when requested to do so

REQUIREMENT
 • 3 -5 years of retail or hospitality sales experience preferred
 • Knowledge of general shop procedures
 • Knowledge of relevant accounting software and or Points of Sales System
 • Proficient in data entry and management
 • Good interpersonal skill and teambuilding ability, honestly, dependable and trustworthy
 • Ability to work independently and/or as part of a team
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486  or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Marketing Manager

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

·         Monitoring and analyzing market trends

·         Studying competitors' products and services

·         Exploring ways of improving existing products and services, and increasing profitability

·         Identifying target markets and developing strategies to communicate with them

·         Preparing and managing marketing plans and budgets

·         Managing the production of promotional material

·         Liaising with other internal departments such as sales and distribution

·         Producing reports to monitor results

·         Presenting findings and suggestions to company directors or other senior managers

·         Travelling to trade shows, conferences and sales meetings

·         Making event or promotion

·         Other Tasks assigned by management

REQUIREMENT
 • Master Degree or Bachelor degree in business administration or Marketing or related field
 • At least 5 years’ experience in Retail Business or related field
 • At least 2 years’ experience in management level
 • Computer use competency
 • Strong Communication, Negotiation, and interpersonal skills
 • Innovation, Creativity
 • Self-Motivated
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486  or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Product (Inventory) Executive

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
A). Product Management 
•Identifying and managing moving and non-moving product
•Monitoring on product display and making improvement
•Analyzing and solving product problem
•Managing the entire product line life cycle

B). Product Development
•Obtains product market share by working with sales department to develop product sales strategies 
•Product Development by specifying market requirements for current and future products 
•Recommends the scope of current and future product lines by reviewing product specifications and ranges
•Assesses market competition by comparing the company's product to competitors' products. 

C). Product Knowledge
•Providing product training to related departments 
•Require to attend the product training 

D). Monthly Report
-Product problem report 
•Product display report
REQUIREMENT
•At least 3 years of marketing / management experience
•Knowledgeable in Electronic product or similar field 
•Willing to lean and improve product knowledge
•Product management experience 
•People management experience
•Know how to analyzing the report
•Other task assigned by management
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486  or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Area Sales Executive

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

• Maintaining and increasing sales of company’s products
• Reaching the targets and goals set in area (PP)
• Establishing, maintaining and expanding customer base
• Services existing accounts, obtains orders, and establishes new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential sales outlets and other trade factors.
• Increasing business opportunities through various routes to market
• Collecting customer feedback and market research
• Keep up to date with product and competitors
• Adjusts content of sales presentations by studying the type of sales outlet or trade factor.
• Focuses sales efforts by studying existing and potential volume of dealers.
• Submits orders by referring to price lists and product literature.
• Keeps management informed by submitting activity and results reports, such as daily call reports, weekly work plans, and monthly and annual territory analyses.
• Monitors competition by gathering current marketplace information on pricing, products, new products, delivery schedules, merchandising techniques, etc.
• Recommends changes in products, service, and policy by evaluating results and competitive developments.
• Resolves customer complaints by investigating problems; developing solutions; preparing reports; making recommendations to management.
• Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
• Provides historical records by maintaining records on area and customer sales.
• Contributes to team effort by accomplishing related results as needed. 
• Report to sales manager

REQUIREMENT

- 1 year or more of experience in sale or marketing
- Good knowledge of selling and distribution channel
- Hard working, motived
- Positive attitude toward learning
- Planning and organizing
- Team work and team player
- Information and task monitoring 
- Stress tolerance
- honestly, dependable and trustworthy

HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Site Administrator-Bavet (Urgent)

Vimean Chey Grooup Co,. Ltd (Banteay Meanchey, Kandal...)

Vimeanchey Groups is a construction company, provided the customers the very best luxurious services for the healthiest, the latest model design and the most comfortable standard of living. While expanding its activity, the company is looking for dynamic individual to fill up a position as a Site Administrator

( School).

RESPONSIBILITIES
 • Dealing with incoming and outgoing correspondence and documentation ( including typing, filling, copying, distribution etc.)
 • Prepare daily report
 • Answering telephone enquiries
 • General admin support to site engineers
 • Booking travel/accommodation when required
 • Adhere to company Work Procedures and to consult more important decisions or discuss suggestions with an appropriate person.
 • Workload varies from general routine jobs to tasks carrying responsibility and requiring good planning and organization
 • Essential to provide support to others as and when required, therefore flexibility and good organization necessary
 • Able to take meeting minutes and distribute Personal Attributes
 • Ability to meet deadlines
 • Solving problems Internal and External company
 • Purchase goods for small amount
 • Sum up daily/ weekly  expenses and send to head office
 • Verify attendant of staff and workers every day and pass monthly attendant to head office
 • Arrange process to recruit workers at site
 • Other duties as required  
REQUIREMENT
 • Bachelor degree in Civil Engineer and can do work as Business Administrative.
 • Analytical and problem solving skills, team building, supervisory skills
 • English: excellent( both writing & speaking)
 • Good personality and able to work under pressure
 • Minimum 5 year experiences in Admin work with construction company
 • Knowledge of general administration
 • Strong communication, interpersonal and organization skill
 • Flexible and reliable person
 • Good computer literacy (Internet and Email, Ms. Word, Excel, Power Point, etc.)
HOW TO APPLY

Interested applicants should submit a cover letter and CV, with a current photo (4X6), together with their expected salary and other supporting documents to the address below. Only short listed applicants will be contacted for an interview.

Address : #206, Street 598, s/k Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.

Name : Vimeanchey Groups Co., Ltd

Phone : 023 884 462 / 016 738 629

Email : Hrvmc2012@gmail.ocm / Peta.hrvmc2017@gmail.ocm

Website: www.vimeanchey.com

F Assistant General Manager (Urgent)

R & V Import & Export and Construction Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 1. Arranging travel, visas and accommodation and, occasionally, travelling with the manager to take notes or dictation at meetings or to provide general assistance during presentations;
 2. Screening phone calls, enquiries and requests, and handling them when appropriate;
 3. Meeting and greeting visitors at all levels of seniority;
 4. Organizing and maintaining diaries and making appointments;
 5. Dealing with incoming email, faxes and post, often corresponding on behalf of the manager;
 6. Producing documents, briefing papers, reports and presentations;
 7. Organizing and attending meetings and ensuring the manager is well prepared for meetings;
 8. Liaising with clients, suppliers and other staff.
 9. Responsibility for accounts and budgets;
 10. Taking on some of the manager's responsibilities and working more closely with management;
 11. Deputizing for the manager, making decisions and delegating work to others in the manager's absence;
 12. Being involved in decision-making processes.
REQUIREMENT
 1. Bachelor of Business Administrative or other related field.
 2. Cambodian
 3. Male
 4. 2-3 year up in experiences
 5. Exceptional written and oral communication skills;
 6. Excellent word processing and IT skills, including knowledge of a range of software packages;
 7. The ability to work under pressure and to tight deadlines;
 8. Good organizational and time management skills;
 9. The ability to research, digest, analyses and present material clearly and concisely;
 10. Excellent interpersonal skills;
 11. The ability to work on your own initiative;
 12. Honesty and reliability;
 13. Attention to detail;
 14. Flexibility and adaptability to juggle a range of different tasks and to work extra hours to meet deadlines;
 15. Discretion and an understanding of confidentiality issues.
HOW TO APPLY

Interested applicants meeting the above requirements should send their CV and cover letter to importexportcvhr@gmail.com. Please kindly state the position you intend to apply in your email subject and do not attach any documents other than your CV and cover letter. Please be informed that only shortlisted applicants will be notified.

Email: importexportcvhr@gmail.com

Address: St 138, Sangkat Toek laok I, Khan Tuol Kok, Phnom Penh, Cambodia

F Admin & HR Officer(Urgent)

R & V Import & Export and Construction Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 1. Be the first point of contact for all HR-related queries
 2. Administer HR-related documentation, such as contracts of employment
 3. Ensure the relevant HR database is up to date, accurate and complies with legislation
 4. Assist in the recruitment process
 5. Liaise with recruitment agencies
 6. Set up interviews and issue relevant correspondence
 7. Staff training
REQUIREMENT
 1. BA Student
 2. 2-3 year up in experiences
 3. Strong administration skills
 4. Familiarity with business software such as Microsoft Office
 5. A high level of confidentiality
 6. Excellent interpersonal and customer-facing skills
 7. Strong communication skills, both written and verbal
 8. The flexibility and willingness to learn
 9. To enjoy working with people
 10. Tact and diplomacy
 11. Good administrative skills
 12. The ability to work as part of a team
 13. The ability to work accurately, with attention to detail
HOW TO APPLY

Interested applicants meeting the above requirements should send their CV and cover letter to importexportcvhr@gmail.com. Please kindly state the position you intend to apply in your email subject and do not attach any documents other than your CV and cover letter. Please be informed that only shortlisted applicants will be notified.

Email: importexportcvhr@gmail.com

Address: St 138, Sangkat Toek laok I, Khan Tuol Kok, Phnom Penh, Cambodia

F Security Supervisor

Cambodian Broadcasting Service (Phnom Penh)

Cambodian Broadcasting Service (CBS) operates 4 stations CTN, MYTV, CNC and CTN International delivering high-quality international and locally produced programming to every Cambodian household. CTN is currently rated the best Cambodian television station with the largest audience base, and also delivers service to the Khmer community living in the United States via DTH TV as well as Australia and Canada. Currently we are looking for young and dynamic individual to fulfill the following position.

RESPONSIBILITIES

·         Develop and Control the security rule effectively

·         Ensure that the site is safe and secure

·         Protect a client and staff’s property against loss, theft or damage

·         Undertake the regular security spot check

·         Perform other tasks assigned by Head of Sales

REQUIREMENT

·         High School Diploma holder  

·         At least 2-year experience in security supervision   

·         Good leadership and coaching

·         Good command of spoken and written Khmer, preferably English

·         Computer literacy: Microsoft 

·         Be patient and honest with a high level of humilities 

HOW TO APPLY

Interested candidates are requested to submit CV with cover letter and current  4 x 6 photo using the address below. Only short-listed candidates will be contacted for the interview. CV and Cover letter will not be returned.

Address  : National Road 5, Phum Krolko, Sangkat Kilomet No.6, Khan Russey Keo, Phnom Penh

E.mail     :  career@ctn.com.kh

Website : www.ctn.com.kh

F Sale Consultant

Cogetel Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Deal with potential customer for promotion and selling product(s) and service(s)
 • Take outdoor visit to assigned territory
 • Update all sales activities, potential customer profile and collect customer profile   
REQUIREMENT
 • Student in year 3 or fresh graduated in the field of Marketing, Management, Computer Science, MIS, IT or relevant qualification
 • Good communication and presentation skills
 • Willing to learn new thing such as ISP product(s) and service(s) and attend the meeting for internal process and procedure, if any
 • Be able to write and speak English
 • Computer skills (Microsoft Office) is an advantage

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates should send their CV with Cover Letter and a recent photo to:

Cogetel Limited (ONLINE)

HR & Administration Department with

Address:  Phnom Penh

 # 60, Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

 

E-mail: jobs@cogetel.com.kh,

 

Tel: 081 78 52 78 (Working Hour)

 

Only short-listed candidates will be notified for interview.

Received applications will not be returned. 

 

F Intership

Red Sea Trading (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Maintain filing and document

- Assist supervisor in assigned job

REQUIREMENT

- Ability to learn fast

- Ability to work in team

- Obtain certificate of achievement 

HOW TO APPLY

Please send your cv to HR@redsea-trading.com

F Receptionist & Admin (Internship)

Chailease Royal Leasing Plc. (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Receptionist Duties:
• Greeting and welcome customers walk in and call in
• Assisting in customers need related company service 
information and others
• Delivery customer message to the right team

Admin Duties:
• Assisting in checking office stationery quotation
• Assisting in office stationery purchasing
• Assisting in office stationery controlling
• Other tasks as assigned
 

REQUIREMENT

• At least high school or undergraduate student (Year 1, 2, 3, 
4) in business administration
• Able to communicate in English (English fluent is a must)
• Able to adapt in fast movement pace
• Be honest and friendly attitude 

HOW TO APPLY

If you are the person we’re looking for, please submit your CV to contact below, we will contact you soon!

Email: kevinwu@chailease.com.tw

Mobile: 089-888-715

-ត្រូវការជាងដេរសំលៀកបំពាក់ម៉ូតបន្ថែម។

-មានការងារច្រើនសំរាប់ធ្វើ។

-ប្រាក់ខែចាប់ពី 150-250$ អាស្រ័យលើសម្ថតភាពការងារជាក់ស្តែង ឬអាចដេរស៊ីភាគរយក៏បាន។

-បើមានជំនាញខាងដេរសំលៀកបំពាក់ម៉ូតនិងដិនច្បាស់លាស់ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមលើប្រាក់ខែគោល។

-អាហារពីរពេល (ថ្ងៃត្រង់ និងល្ងាច) មកតាមខេត្តអាចស្នាក់នៅហាងផ្ទាល់ក៏បាន។

RESPONSIBILITIES

-មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារដែលធ្វើ។

-ទុកដាក់ ប្រើប្រាស់ និងថែរក្សាសំភារៈអោយបានត្រឹមត្រូវក្រោយពីធ្វើការងារចប់។

-មានសីលធម៌ វិន័យ​ និងគោរពពេលវេលាការងារ។    

-មិនត្រូវឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងកន្លែងធ្វើការជាដាច់ខាត។

-ចេះជួយយកអាសារគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកន្លែងការងារ។

REQUIREMENT

-មានបទពិសោធន៍លើការងារដេរសំលៀកបំពាក់ម៉ូត។

-ស្លូតបូត ទៀងត្រង់ សុភាពរាបសារ និងមានអនាម័យ។

-ថតចំលងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងសៀវភៅគ្រួសារមួយច្បាប់ (បញ្ជាក់ត្រូវការតែភេទស្រី)

-ក្រោយពីធ្វើការងារបាន 3ខែ ត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាការងាររវាងភាគីអ្នកធ្វើការ និងហាង។

HOW TO APPLY

-ផ្សារសំណង់ 12​​

-ទូរស័ព្ទ 017346484016462141 (សុភ័ស្ស អ្នកគ្រប់គ្រងហាង) រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រវេលាម៉ោង 09:00-04:00រសៀល។

F Barista / Service

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Make coffee (Italian Style) and other beverages
- Provide good service to customers
- Take order from customers
 

REQUIREMENT
 • Be able to speak English
 • Be willing to learn and work
 • Have good team work
HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Boutique Hotel, #18C, Street 29, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mob: +855 12 278 868

Email : hr@skyline.com.kh or boutiqueskyline@yahoo.com

Website : www.skyline.com.kh

F Accounting Assistant

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Assist in Accounting affair 
- Maintain accounting report 
- Keep record into journal 
- Other accounting tasks which are assigned by supervisor

REQUIREMENT

- Accounting/ Finance B.A Graduation 
- Experience in Accounting fields 
- Knowledge of PC Skill 
- Able to communicate in English 
- Honest, Mature and hard working

HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Boutique Hotel, #18C, Street 29, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mob: +855 12 278 868

Email : hr@skyline.com.kh or boutiqueskyline@yahoo.com

Website : www.skyline.com.kh

F Receptionist

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Register & process guests and their assigned rooms
- Accommodate guest requests
- Communicating with hotel staff on the status of guest rooms
- Handling cash payments
- Maintain a clean and neat front desk area
- Other tasks assigned by management level

REQUIREMENT

- Good English communication
- Knowledge of basic Microsoft Office and Email/ Internet usage
- Professional personal presentation
- Be good communicator, Positive attitude , hard working and reliable
 

HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Boutique Hotel, #18C, Street 29, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mob: +855 12 278 868

Email : hr@skyline.com.kh or boutiqueskyline@yahoo.com

Website : www.skyline.com.kh

RESPONSIBILITIES

ចេះភាសាអង់គ្ឡេស និងភាសាចិនច្បាស់លាស់

HOW TO APPLY

ទូរស័ទ្ទលេខ៖ 093 55 19 09

F Public Relation Assistant (01 Position)

Borey Vimean Phnom Penh (Phnom Penh)

Borey Vimean Phnom Penh, under Ly Hour Group, is a well-known company focusing on residential building construction since October 2011 and has been building different types of houses such as Single Villa, Twin Villa, Link House, and flat. Due to rapid growth of the business expansion, we are currently looking for potential candidates to join our team.

RESPONSIBILITIES
 • Check, prepare and pay monthly bill for both water and electricity;
 • Request and pay for the new connection of both Water and Electricity;
 • Processing Hard Title for house owner;
 • Prepare letter recommendation for house owner relate to both Private sector and government sector;
 • And other duties assigned by manager.
REQUIREMENT
 • At least 1-year experience in communication/social work.
 • Graduated bachelor degree in Public Relation or other related fields.
 • Good communication skill & team work player.
 • Good command of English, written and spoken.
 • Good computer knowledge of Ms. Word, Ms. Excel, Ms. PowerPoint & Ms. Outlook.
 • Be friendly, flexible, detail-oriented, and able to work under hard pressure.
HOW TO APPLY

Interested candidate please send your CV & Cover Letter only (Please do not attach other reference /certificate documents) to our company via the following contact no longer than 27 May 2017. First come, first served.

 CONTACT INFORMATION:

F Administration Officer Urgent ( Sport Club 01Position)

Borey Vimean Phnom Penh (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Support the Administrative tasks involved with daily in general admin operation and process
 • Ensure operation management and maintenance are well managed.
 • Ensure all necessary office equipment and necessary stuff are ready for new staff.
 • Assist to prepare daily operation checklist, staff management   and prepare form permit or extension form for sport club membership.
 • Prepare daily reports to manager.
 • Manage MOU membership between school, bank, hospital, company, organization.
 • Develop assets & inventory management form and report.
 • Ensure all company’s assets are properly and timely registered.
 • Monitor the movement and conditions of the assets & inventories.
 • Supervise and coordinate disbursement and delivery of supplies and equipment.
 • Prepare reports of assets and inventory balance, shortages, as required.
 • Other tasks as assigned.
REQUIREMENT
 • Bachelor’s degree in business management or related field.
 • Minimum 1 - 2 years of working experiences in admin.
 • Understanding Cambodian employment Law is preferable.
 • Be able to manage multi tasks and be flexible with real situation
 • Honest, high commitment and work ethic.
 • Able to work independently and under pressure to meet deadline.
 • Good in English and Khmer Typing and Speaking, Writing and Listening.
 • Willing to work hard and be flexible on timings (can work from 12:00PM – 9:00PM)
HOW TO APPLY

Interested candidate please send your CV & Cover Letter only (Please do not attach other reference /certificate documents) to our company via the following contact no longer than 27 May 2017. First come, first served. 

CONTACT INFORMATION:

 • Contact person: HR Department
 • Tel: 096 888 58 95 / 099 666 373
 • E-mail: hrm@bvmpp.com/limkea.lun@bvmpp.com
 • Website: www.lyhourgroup.com / www.bvmpp.com
 • Address: St. 598, Sangkat Chrang Chomres I, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia.

F TMS Road Manager

Cambodian Broadcasting Service (Phnom Penh)

Cambodian Broadcasting Service (CBS) operates 4 stations CTN, MYTV, CNC and CTN International delivering high-quality international and locally produced programming to every Cambodian household. CTN is currently rated the best Cambodian television station with the largest audience base, and also delivers service to the Khmer community living in the United States via DTH TV as well as Australia and Canada. Currently we are looking for young and dynamic individual to fulfill the following position. 

RESPONSIBILITIES

·         Making/checking travel & hotel arrangements for artists

·         coordinating artist requirements to clients

·         ensuring artist  tech rider requirements are met

·         collecting payments due to the artist (Down payments and full payments prior to artists appearances on events)

·         Responsible in implementing the artist schedule/calendar of activities

·         Joining artists in all events (appearances and guestings)

·         Monitor Artists write ups and social media postings

·         Keeps copies of artists payment receivables

·         Maintaining good relations with clients during artists attendance in events

REQUIREMENT

·         BA of business administration or related fields

·         At least 1 year experience in entertainment industry

·         Good command of English communication

·         Proficient in MS Office ( word, excel, power point)

·         Good at communication and interpersonal skill

·         Willing to work under pressure

·         Willing to work on weekend, holiday and travel to province

HOW TO APPLY

Interested candidates are requested to submit CV with cover letter and current  4 x 6 photo using the address below. Only short-listed candidates will be contacted for interview. CV and Cover letter will not be returned.

Address  : National Road 5, Phum Krolko, Sangkat Kilomet No.6, Khan Russey Keo, Phnom Penh

E.mail     :  career@ctn.com.kh

Website : www.ctn.com.kh , www.mytv.com.kh, www.cnc.com.kh

F Accountant

Bayon VIP Co.,Ltd (Phnom Penh)

 Bayon VIP Co.,Ltd is seeking dynamic staff to fill the position as Accountant (Working Hour 13:30pm - 21:00pm)

 

RESPONSIBILITIES
 • Prepare Monthly Financial StatemenT

 • Prepare accounting policy, Internal Control and other Template

 • Track all assets, bank, petty cash, account receivable, account payable

 • Keep record of all accounts in the system

 • Other tasks assigned by management

REQUIREMENT
 • Male - Female (18-35)

 • Hard-working, honest

 • Able to speak in English

 • Computer knowledge – MS Office; Quick-book.

 • Flexible to work on rotating schedule

HOW TO APPLY

Interested candidates are asked to please forward your detailed CVs including a recent photo with a cover letter describing your suitability for the role and salary expectation to : info.bayonvip@gmail.com

Head Office: Phsar Thmey, Phnom Penh

F Technical Instructor

N.C.X CO., LTD (HONDA) (Phnom Penh)

N.C.X CO., LTD. is a leading company in the motorcycle industry, employing more than 1,120 employees. Due to the rapid growth and expansion of our business, we are now seeking a qualified and dynamic candidate to hold the position of Technical Instructor.

RESPONSIBILITIES

- Preparing and conducting all of training activities with technical and non-technical subject.

- Prepare monthly/yearly budget for training programs and draw up overall training plan.

- Prepare training program for each level include curriculum, textbook, handouts and design training workshop ect.

- Produce lesson plan and coach for training.-Making the report involved to training program.

- Follow up and evaluation to participant (Mechanics) within training.

- Manage training tools/equipment proposal and inventories.

- Advice and support technical according to their required.

REQUIREMENT

- Diploma of Mechanical or other related fields.

- Experience with motorcycle reparation is advantage.

- Good communications skill.-English both speaking and writing are acceptable.

- Computer skills such as Ms. Word & Excel and Internet and Email.

- Be able to travelling any provinces.

Benefits:

- Annual Bonus,
- Annual Salary Increase,
- Lunch,
- Insurance Coverage and other allowances
- Competitive salary and other benefits

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit CV and Cover Letter to
Address: (Headquarters of NCX-Honda) at Street Veng Sreng, Phum Tropang Thloeung, Sangkat Chom Chao, Khan Porsenchey, Phnom Penh, Cambodia.
Contact:
Name : Ms. Channary
Tel : 012 504 867
E-mail : recruitment@ncxhonda.com.kh

F Receptionist

DG Technologies (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

-Serve visitor by greeting , welcoming , directing and announcing them appropriately.

-Answer , screen and forward any incoming phone calls while providing basic information when needed 

-Received and sort daily mail/ deliveries/ couriers

-Maintain security by following procedures and  controlling access (monitor logbook , issure visitor badges)

-Update appointment calendars , schedule and coordinate meeting/ appointment 

-Monitor the use of supplier and equipment and maintanin an adequate inventory of office supplies

-Supervise and  manage driver's activities such as arranging vechicles from day to day basis for the company movement 

-Provide assistant in arranging transportation , hotel and flight reservation 

-Perform other clericle receptionist duties such as filling , photocopying , collating , faxing. etc......

 

REQUIREMENT

-Female only 

-Good command of English and or Chinese would be advantages.

-Hight 160cm up 

-Outgoing , fun and good personality

-Proven working experience in similar role

-Inexhaustible smile , vibrant and enegetic

-Posses a positive attitude with the natural ability to offier good service 

--Be able to work in a team environment and the ability to deal with people from all cultures

-Proficient with Microsoft word and Excel

-At least high school degree

-Please wear busines business attired with full make up when attending in the interview 

HOW TO APPLY

Capital clearance ( Cambodia ) Co.Ltd. offer competitive salary , 13th month salary , attractive working hour / days and other benefit in compliance with the Cambodian Labor Law as well as standard HR practices.

Interest candiates are required to submit your update CV and Cover Lette to mail address to Human Resources Department  via capitalclearance.recruitment@gmail.com

Tel : +8554316666 for more details or submit your application to our office directly at No.66, Vattanac Capital , Level 15 , Monivong Blvd , Sangkat Wat Phnom Penh , Khan Doun Penh , Phnom Penh  City , Cambodia .

Please visit our website: www.capitalclearance.com

Remark:  please attach 2 full size picture of yourselve in addition to your CVs and Cover Lette 

Deadline : 31 May n2017

F Adminisrator

Jewel Apartment (Phnom Penh)

     Jewel Apartment is luxury serviced apartment located just minutes away from all of the best that Phnom Penh has to offer.You'll find plenty of shopping and dinning nearby. All of our apartment units come fully furnished and we provide a number of amenities, such as free internet and cable television. Our apartment building provided all of the conveniences you will need including a swimming pool, a fitness center, and 24 hours security. At Jewel Apartment, we are always interested in adding talented team members. We are looking for qualified candidate to join with our team work for position of Administrator.

RESPONSIBILITIES
 • Room Showing
 • Check in & Check out
 • Check and reply e-mail
 • Receive the phone call
 • Record Jewel or tenants problems and requests,then solve it as soon as possible
 • Get payment from tenants
 • Make contract and keep information for all staffs except office staffs
 • Other office task assign by manager
REQUIREMENT
 • Male only
 • Bachelor degree in any field that related
 • At least 1 year working experience in administration
 • Good in English both spoken and written lauguage
 • Good at Ms.Word/Excel,and Internet & e-mail
 • Good Managment skill
 • Good at interpersonal and communication skills
 • Proactive,friendly,honestly,openn minded and flexible personality
 • Be able to work as a team
HOW TO APPLY

Interested candidate please sumbit cover letter and comprehensive CV to e-mail : jewelapartmentskh@gmail.com or apply direct.

Address: # 156,Street 388, Sangkat Tuol Svay Prey I,Khan Chamkarmon,Phnom Penh ,Cambodia.

Contact number : 023 213 894/069 300496  for more information.

Only short-listed candidates will be contacted for interview.

 

F Expense Clerk

Bayon VIP Co.,Ltd (Phnom Penh)

BAYON VIP Co., Ltd is seeking 3 candidates to fill a position as:

Position: Part-time Expense Clerk (Optional Working Hour: from 06:30 to 15:30 or 13:00 to 21:00)

Location: St. 51 Phsar Thmey, Phnom Penh

RESPONSIBILITIES

-          Prepare payment voucher and being payment in office;

-          Filling documents and invoices in order;

-          Assist in other administrative matters all the request of management.        

-          Performing other tasks assigned by Manager;

REQUIREMENT
 • Male & Female, age between 18-35 years old.
 • Experience in Accounting field
 • Can work on weekend and holiday
 • Self-confident, honest and hard working
 • Good Communication with customer
 • Knowledge in computer skills
HOW TO APPLY

Interested candidates are asked to please forward your detailed CVs including a recent photo with a cover letter describing your suitability for the role and salary expectation to Email: info.bayonvip@gmail.com

Address: , Street 51,Phsar Thmei, Khan Daun Penh, Cambodia

 

F Accountant

Bayon VIP Co.,Ltd (Phnom Penh)

BAYON VIP is seeking 1 dynamic candidate to fill a position as Accountant (Part Time: 01:30pm to 9:00pm)

 

RESPONSIBILITIES
 • Prepare Monthly Financial Statement
 • Handle monthly/yearly tax declaration
 • Prepare accounting policy, Internal Control and other Template
 • Track all assets, bank, petty cash, account receivable, account payable
 • Keep record of all accounts in the system
 • Other tasks assigned by management

 

REQUIREMENT
 • Male or female age 22-40 years old
 • experience in Accounting/Finance
 • Good knowledge of accounting principles, taxation, internal control
 • The candidate is an accurate, structured and punctual person
 • Very responsible and able to work independently
 • Experience of computerized accounting system (Quick Book)
HOW TO APPLY

Interested candidates are asked to please forward your detailed CVs including a recent photo with a cover letter describing your suitability for the role and salary expectation to : info.bayonvip@gmail.com

Head Office: Phsar Thmey, Phnom Penh

 

F Service Assistant Manager

Khmer Samsung Electronics (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

-          Support  and work with the after sale service vendor who is appointed by Samsung ( SVC)

-          Support the team including roles and responsibilities and check daily issues.

-          Plan daily tasks and review outstanding issues and review reports and investigate product anomalies, problem solving and Assist BO with problems they have been unable to resolve themselves.

-          Daily report about Samsung Products fault rate

-          Build relationship with key retail outlet, collected Retailer feedback.

-          Deliver information on warranty Samsung Policy, new product and provide recommendations on the Samsung products.

-          Weekly/ monthly report about all complaints, competitor actives, competitor and Retail feedback

-          Monthly report about job volume status, KPI, spare part  issue by SVC

-          Network Expansion to support Samsung customer nationwide.

-          Directly deal with customer and solve customer complain.

-          TAT = Turn Around  Time

-          LTP = Long Time Pending

-          RRR = Repeat Repair Ratio

-          CMI = Customer Management Index

-          Working Hour = From 8.30AM to 18.00PM

-          From Monday to Friday

-          Saturday and Sunday is Day Off

HOW TO APPLY

Interested applicants meeting the above requirements should send their CV and cover letter to Please kindly state the position you intend to apply in your email subject and do not attach any documents other than your CV and cover letter. Please be informed that only shortlisted applicants will be notified.

Address: #554, Monivong Blvd,​Sangkat Toul Tumpoung, Khan Chamkamorn, PP.

E-mail: recruitmentsamsungkh@gmail.com

F HR Admin Urgent

Chheng Kung Construction Material Co., ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Be the first point of contact for all HR-related queries
 • Administer HR-related documentation, such as contracts of employment
 • Ensure the relevant HR database is up to date, accurate and complies with legislation
 • Assist in the recruitment process
 • Liaise with recruitment agencies
 • Set up interviews and issue relevant correspondence
 • Staff training
REQUIREMENT
 • Bachelor Dregree or related filed
 • 2-3 year up in experiences
 • Strong administration skills
 • Familiarity with business software such as Microsoft Office
 • A high level of confidentiality
 • Excellent interpersonal and customer-facing skills
 • Strong communication skills, both written and verbal
 • The flexibility and willingness to learn
 • To enjoy working with people
 • Tact and diplomacy
 • Good administrative skills
 • The ability to work as part of a team
 • The ability to work accurately, with attention to detail
HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV and Covering Letter with stating your expected salary thought via email or office address below:

Contact Person: HR Department

Email: domesticbathroom@gmail.com

Address: #110, Veng Sreng Blvd, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.

Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned

F Personal Assistant

Chheng Kung Construction Material Co., ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Arranging travel, visas and accommodation and, occasionally, travelling with the manager to take notes or dictation at meetings or to provide general assistance during presentations;
 • Screening phone calls, enquiries and requests, and handling them when appropriate;
 • Meeting and greeting visitors at all levels of seniority;
 • Organizing and maintaining diaries and making appointments;
 • Dealing with incoming email, faxes and post, often corresponding on behalf of the manager;
 • Producing documents, briefing papers, reports and presentations;
 • Organizing and attending meetings and ensuring the manager is well prepared for meetings;
 • Liaising with clients, suppliers and other staff.
 • Responsibility for accounts and budgets;
 • Taking on some of the manager's responsibilities and working more closely with management;
 • Deputizing for the manager, making decisions and delegating work to others in the manager's absence;
 • Being involved in decision-making processes.
REQUIREMENT
 • Male Only
 • Bachelor Degree Student
 • 2-3 year up in experiences
 • Exceptional written and oral communication skills;
 • Excellent word processing and IT skills, including knowledge of a range of software packages;
 • The ability to work under pressure and to tight deadlines;
 • Good organizational and time management skills;
 • The ability to research, digest, analyses and present material clearly and concisely;
 • Excellent interpersonal skills;
 • The ability to work on your own initiative;
 • Honesty and reliability;
 • Attention to detail;
 • Flexibility and adaptability to juggle a range of different tasks and to work extra hours to meet deadlines;
 • Discretion and an understanding of confidentiality issues.
HOW TO APPLY

Candidate interested please sent your CV and Cover Letter to address or via email below:

Contact Person: HR Department

Email: domesticbathroom@gmail.com

Address: #110, Veng Sreng Blvd, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.

Only shortlist will be contact for interview and documents will not return.

F Assistant General Manager

Chheng Kung Construction Material Co., ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Provides efficient administration support to the GM.
 • Represents the GM’s office and makes sure that all follow-ups are organized and efficiently managed. During his travel, follows up on all business leads and deadlines internally with key stakeholders.
 • Manages all incoming calls and handles appropriately.
 • Manages schedules for the GM and prepares for Meetings all the required information/presentations.
 • Takes meeting minutes on select meetings and distributes minutes in a timely manner.
 • Reviews and organizes incoming mails
 • Effectively manages the address book of the GM and ensures that all relevant contacts are updated.
 • Maintain absolute confidentiality
REQUIREMENT
 • At least 1 year experience in strengthening to manager and monitor the administration documents system.
 • Strong communication skill
 • Excellent ability to organize and follow G/M
 • Good time management and self-organized
 • Flexible, Honest and work hard
 • Good computer literacy (particularly Word, Excel and PowerPoint on Microsoft Office, internet, e-mail,...)
 • Experience in construction company
HOW TO APPLY

Interested Candidate, Please Submit CV And Covering Letter With Stating Your Expected Salary Thought Via Email Or Office Address Below. Only Shortlist Candidates Will Be Notified And Contacted By Phone For Interview. The Documents Received Will Not Be Returned.

Contact Person: Mr.CHHAN LONG

Mail: ckmaterial1989@gmail.com 

Address: Street 287, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.

F Assistant Manager

CambodiaForklift (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

2.ការទទួលខុសត្រូវ

Ø  ធ្វើការតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។

Ø  រៀបចំឯកសាររដ្ឋបាល ។

Ø  គ្រប់គ្រងលើស្តុក (​ឥវ៉ាន់ចូល និងចេញ )។

Ø  មានទំនាក់ទំនងល្អ​។   

Ø  ចេញក្រៅ យកឯកសារជូនភ្ញៀវ ឬ យកឯកសារទៅធនាគារ ( ​ម្តងម្កាល )។

Ø  ទាក់ទងជាមួយ នឹងអតិថិជន។

Ø  គោរពេលវេលាក្នុងការធ្វើការ (​ ម៉ោងធ្វើការចូល 7:30am~11:30am and 1:00pm~5:00pm​ )។

REQUIREMENT

1.លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលិក

Ø  ជានិស្សិតដែលកំពុងសិក្សា ឬបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។

Ø ចេះភាសាអង់គ្លេសអាចប្រើការបាន។

Ø មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច​ 2ឆ្នាំ ទៅនិងជំនាញខាងលើ។

Ø ចេះប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ Miscrosoft office Excel Internet or Email។

Ø  ស្មោះត្រង់ ឧស្សាហ៍ អត់ធ្មត់និងការងារ។

Ø  មានទំនាក់ទំនងល្អ

HOW TO APPLY

Contact Person: Ms.Phannich

Phone : 099-99-80-80

Email: email2dara@gmail.com

Website: WWW.Cambodiaforklift.com

Address: Phnom Penh

F Assistant to GM

Cambodian Broadcasting Service (Phnom Penh)

Cambodian Broadcasting Service (CBS) operates 4 stations CTN, MYTV, CNC and CTN International delivering high-quality international and locally produced programming to every Cambodian household. CTN is currently rated the best Cambodian television station with the largest audience base, and also delivers service to the Khmer community living in the United States via DTH TV as well as Australia and Canada. Currently we are looking for young and dynamic individual to fulfill the following position. 

RESPONSIBILITIES

- Assist with logistic before event
- On site visit for event
- Project management as assigned by GM
- Provide support to production, Marketing, Programming, Sale Department
- Provide full spectrum of secretarial and personal administrative support to GM

REQUIREMENT

- Bachelor’s degree of related field
- At least two years experience
- Knowledge in Ms Office
- English language proficiency
- Good interpersonal skill
- Ability to work in a team

HOW TO APPLY

Interested candidates are requested to submit CV with cover letter and current  4 x 6 photo using the address below. Only short-listed candidates will be contacted for interview. CV and Cover letter will not be returned.

Address  : National Road 5, Phum Krolko, Sangkat Kilomet No.6, Khan Russey Keo, Phnom Penh

E.mail     :  career@ctn.com.kh

Tel          : 089 777 105 / 070 309 355

Website : www.ctn.com.kh , www.mytv.com.kh, www.cnc.com.kh

F Administration Manager

Virak Butham Express Tour& Travel (Phnom Penh)

Virak Buntham Express Tour & Travel is company that provides transportation services around Cambodia with 9 branches in Phnom Penh, Koh Kong, Sihanouk Ville, Siem Reap, Poi Pet, Mundulkiri, Battembong, Hochiminh, and Bangkok (Thailand). According to our fast-growing expanding, our company needs to recruit Administration Manager based in Head Office Phnom Penh.

RESPONSIBILITIES

·           Office supplies and fix asset management

·           Automobile and bus control and management

·           Communicate with insurance company and bus problem solving management

·           Purchasing order with suppliers and stock management

·           Communicate with ministry of transportation, ministry of commerce, department of taxation

·           Company’s documentation management

·           Develop and reinforce on administration policy

·           Report to relevant departments and Chief Financial Officer

REQUIREMENT

·         Bachelor degree of business administration, HR, Management or equivalent

·         Experiences in communicating with ministry of transportation

·         Experience in administration work at least 1 year

·         Good speaking and written English

·         Good computer literacy, Ms. Word, Excel

·         Good communication skill, negotiation skill and problem solving

·         Be honest and have commitment to work

·         At least 25 years old

HOW TO APPLY

If have interest, please send your CV and certificates to Virak Buntham Express Tour & Travel Head Office located Office: #176, Street 275, Sangkat Boeng Kok 1, Khan Toul Kok, Phnom Penh or send your CV via email to naphallong8@gmail.com/naphallong@yahoo.com. For more information, please contact to 012 406 544 / 016 66 96 11. www.virakbuntham.com.

Closing date: May 10, 2017.

 1. Email subject must be: Applying for Position-Name (Ex: Applying for Admin Manager);
 2. The CV& Covering letter must be mixed and in PDF or MS Word format
 3. The concerning documents and academic diplomas no need to attach; and
 4. Resume file must name: Position Apply­_CV_ Applicant’s Name.pdf (Ex: Ad _CV_Sok Su.pdf) 
 5. Applications cannot be returned
 6. Shortlisted candidates will be notified.
 7. Salary and Benefit can be negotiate

F Assistant Garment tech Administration

Dewhirst (Cambodia) Co.,Ltd (Phnom Penh)

Dewhirst (Cambodia) Co., Ltd. is a private company from United Kingdom established in 2011, offering job opportunities to people. The company is industry leaders in fashion design, development, sourcing and manufacturing, operating globally to deliver responsive, affordable solutions for its brand in Cambodia over five years. Its manufacturing facility in Cambodia employs 2,400 employees-workers, is seeking a qualified candidate for the position of   Assistant Garment tech Administration  – base in Phnom Penh.

REQUIREMENT

- Good writing & Speaking in English

- Good team player and self-motivation

- Computer skills

- Cam work under pressure or over time

HOW TO APPLY

Please submit your CV with recent photo to the following address:

Address: Tuol Pong-ror Village, Sankat Chom Chao, Khan Porsenchey, Phnom Penh.

Contact Person: Ms. Sopheak

E-mail: Sopheak.Samrith@dewhirst.com   

Telephone: 096 282 777 4  –  095 666 207

http://www.dewhirst.com

F Internship-Group Assistant (Phnom Penh)

DFDL Mekong (Cambodia) Co., Ltd. (Phnom Penh)

Overview:

DFDL is a leading international law firm specializing in emerging markets with regional legal, tax and investment expertise developed throughout the Mekong region (Cambodia, the Lao PDR, Myanmar, Thailand, and Vietnam), Bangladesh, and Singapore with a dedicated focus on Southeast Asia and beyond.

With a team of over 140 local and foreign lawyers and advisers operating from an integrated network of ten offices in Asia, and three collaborating firms in Cambodia, Indonesia and the Philippines, we provide tailored, practical and innovative services to our clients, with a particular focus on:

 • Banking and Finance
 • Corporate
 • Mergers and Acquisitions
 • Energy, Mining and Infrastructure
 • Real Estate and Construction
 • Taxation

Position:

We are looking to recruit an Internship-Group Assistant (Phnom Penh) to be based at the Firm’s headquarters in Phnom Penh, Cambodia.

Reports to: Head of Department

Key external relationships: Current and potential clients and government officials

Key internal relationships: DFDL Team, Office Managers, Department Heads, HOPG

Salary range: An allowance will be considered by the potential of  the internship

Applicants eligible: Any qualified candidate

Working hours: Flexible

Location: Phnom Penh – Cambodia

RESPONSIBILITIES

Main duties of Internship-Group Assistant:

 • Manage the appointments schedule;
 • Arrange internal and external meetings, conference calls;
 • Prepare and format letters, memos and other documents;
 • Handle incoming and outgoing mail, faxes and other forms of communication;
 • Coordinate appointment schedules and calendars for the Practice Group;
 • Provide extensive administrative support to the Practice Group;
 • Arrange and organize the submission of documents for the Practice Group (electronic and hard copies);
 • Format documents, draft documents based on existing templates; and
 • Translate documents or forms as required.
REQUIREMENT

Skills, Knowledge & Experience Required:

Essential:

 • Recent graduates are highly encouraged to apply;
 • Experience with legal research and/or Administrative duties;
 • Strong verbal and written communication skills in English with the ability to interact effectively and collaboratively both internally and externally;
 • An enthusiastic attitude towards developing a career as a Legal Adviser;
 • Demonstrate the ability to take the initiative and pay close attention to detail;
 • Honesty, reliability, and a commitment to strict confidentiality;
 • Self-motivated and committed to self-improvement; and
 • Excellent knowledge of the MS Office suite.

Desirable:

 • Prior experience working at a professional service company is an advantage;
 • Prior experience working in a multicultural workplace is an advantage;
 • Friendly and approachable, strong interpersonal skills; and
 • Languages other than English and Khmer would be an advantage. 
HOW TO APPLY

Contact Details:

Mr. Keo Sereychan

Email: Sereychan.keo@dfdl.com

Website: https://www.dfdl.com/

Phone:  +855 23 210 400

Applications should include a curriculum vitae or resume, accompanied by a cover letter outlining the candidate’s interest in and suitability for the position, then send an E-mail to Sereychan.keo@dfdl.com or  submit it in person to № 33, Street 294 (Corner Street 29), Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon (PO Box 7) Phnom Penh, Cambodia.

Please note that this position is available until a suitable candidate is selected. 

All applications and expressions of interest will be treated confidentially.

F Business Administration Manager

Zhen Yang Construction (Cambodia) Co., Ltd (Phnom Penh)

Zhen Yang Construction (Cambodia) Co.,​​ Ltd. is a member of world-leading integrated solutions provider of building and decoration materials with many well-known and high quality brands from Germany, Thailand, China, and Singapore.

Our company was founded several years ago in Cambodia having initial goal to be the leading solution of interior design and building and decoration material supplying in Cambodia providing high quality products, services and showrooms for every construction needs.

We have numbers of high-commitment managements and staffs who are strong in work ethics, friendly, hardworking and have the same goal to help with the design, advising on products and arrangement of your construction.

 

Position: Business Administration Manager

Location: Phnom Penh, Cambodia. Head-office

Context and Purpose

Reporting directly to the MD the Business Administration Manager will be required to assist in recruiting and building a team of staff (mostly local) throughout all head office departments to support the core operational business of Zhen Yang Construction (Cambodia) Co.,Ltd., namely main contracting in the construction industry. You will be responsible for implementing existing GAAP accounting standards and ISO and procedures from Thailand and maintaining them going forward – at the proper time (within one year) we will apply for ISO accreditation in Cambodia. Management, training and retention of our staff shall be of the utmost importance. As well as creating a professional, enjoyable and rewarding working environment (end).

RESPONSIBILITIES
 • Maintains administrative staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees; maintaining a safe and secure work environment; developing personal growth opportunities.
 • Accomplishes staff results by communicating job expectations; planning, monitoring, and appraising job results; coaching, counselling, and disciplining employees; initiating, coordinating, and enforcing systems, policies, and procedures.
 • Provides supplies by identifying needs for reception, switchboard, mailroom, and kitchen; establishing policies, procedures, and work schedules.
 • Provides communication systems by identifying needs; evaluating options; maintaining equipment; approving invoices.
 • Purchases printed materials and forms by obtaining requirements; negotiating price, quality, and delivery; approving invoices.
 • Completes special projects by organizing and coordinating information and requirements; planning, arranging, and meeting schedules; monitoring results.
 • Provides historical reference by developing and utilizing filing and retrieval systems.
 • Improves program and service quality by devising new applications; updating procedures; evaluating system results with users.
 • Achieves financial objectives by anticipating requirements; submitting information for budget preparation; scheduling expenditures; monitoring costs; analyzing variances.
 • Maintains continuity among corporate, division, and local work teams by documenting and communicating actions, irregularities, and continuing needs.
 • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; benchmarking professional standards; reviewing professional publications; establishing personal networks.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
REQUIREMENT

Qualifications: Degree in Business Administration, Economics, Accounting or Finance – MBA an advantage. At least seven (7) years’ experience in medium to large companies.

Skills:

 • Tracking Budget Expenses
 • Staffing
 • Quality Management
 • Managing Processes
 • Organizational
 • Coaching
 • Communication Processes
 • Disciplining Employees
 • Motivating Others
 • Promoting Process Improvement
 • Reporting Skills

Personal Qualities:

 • High degree of personal motivation and able to build department teams
 • Commercial acumen
 • Ability to work as part of a close knit management team and manage numerous activities / projects simultaneously – both short and long term.
 • Ability to work on own initiative and with the minimum of supervision
 • Outgoing personality essential for dealing directly with Clients and their design team

Excellent negotiator

 • Flexibility with regard to working across all areas of the business, and hours to meet the requirements of this challenging position.

Competencies:

 • Leadership
 • Enterprising and Commercial Approach
 • A Planned and systematic approach
 • Taking Responsibility
 • Customer Focus
 • Establishing and maintaining DCMs ISO systems and procedures
 • Building and Maintaining Relationships
HOW TO APPLY

Interested candidates, please submit CVs and covering letter with stating your expected salary throw email or office address below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned.How to apply job.

Address: Sangkat Stoeng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh.

Email: highlandconstruction.hr@gmail.com

F Admin Officer

Soma Energy Co., Ltd. (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • To maintain safe and clean reception/ front office area by complying with procedures, rule and regulations
 • To provide good services to stakeholder by greeting and welcoming
 • To notify company of visitor arrival, maintain security and telecommunication system
 • To manage incoming and outgoing telephone, fax, and e-mail traffic
 • To assist line manager for updating the contact list of employee such as name, phone number, email, extension…
 • To maintain and control the stationary and office supplies for all employees
 • To maintain the diaries of making the appointments and book travel arrangements, accommodation for Executive Director
 • To prepare, manage the schedule for office driver
 • To assist line manager as per request
REQUIREMENT
 • Bachelor degree in Business Administration or other related fields
 • At least 2-3 years working experience
 • Mature, work independent under minimum supervision
 • Fast and accurate typing
 • Independent correspondence
 • Proficiency in Microsoft Office
 • Good comment in Khmer, English language
HOW TO APPLY

Qualified candidates are encouraged to submit CVs to our office at Soma Tower, 2nd floor, #2C, St. 120, Sangkat Phsa Thmey II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia or via email: tepp@somaenergy.com.kh not later than April 30, 2017. Only short listed candidates are contacted for interview.

F HR Supervisor

Soma Energy Co., Ltd. (Phnom Penh)

The Human Resources Officer is responsible for assisting HR and Admin Manager for developing day to day HR activities in term of staffing, compliance and administration services.

RESPONSIBILITIES
 • To manage the NSSF and In-patient Insurance and coordinate for claim process
 • To update and maintain properly the employee information both in soft and hard copies
 • To manage training and development
 • To manage and maintain motivation program
 • To manage the internal and external job advertisement
 • To assist Line Manager in recruitment and selection, issuing Letter Of Offer (LOO), Employment Contract, Certificate of Employment, and all related HR Letters
 • To manage leave management and prepare monthly report as per request
 • To manage and coordinate with Ministry of Labor &Vocational Training in terms of labor compliance
 • To contact all short listed candidates in regard to their applications and ensure that they are kept informed of their status including referral candidates
 • To conduct Pre Employment Check to comply with recruitment process
REQUIREMENT
 • Bachelor degree in Business Administration or other related fields
 • At least 3 year experiences in HR field- NSSF is a plus
 • General knowledge of Cambodian Labour Law and HR policies & processes
 • Analytical skills
 • Good knowledge in Microsoft Office
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Ability to work under pressure and tight deadline with less supervision
HOW TO APPLY

Qualified candidates are encouraged to submit CVs with expected salary to our office at Soma Tower, 2nd floor, #2C, St. 120, Sangkat Phsa Thmey II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia or via email: job@cptl.com.kh not later than May 15, 2017. Only short listed candidates are contacted for interview. For more infomation, please contact +855 78 888 109

F Legal Assistant

DFI Lucky Private Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 1. Preparing meetings;
 2. Undertaking research projects for multiple cases;
 3. Drafting or completing legal documents;
 4. Ensuring the correct paperwork filing with authorities or institutions within a specific time period;
 5. Working with external people: answering questions, scheduling appointments and making sure all requirements are met etc.
 6. Processing and transcribing documents, entering data, scheduling and taking dictation.
 7. Handling typical office duties: answering phones, managing inventory or performing accounting tasks etc.
REQUIREMENT
 1. Bachelor’s degree in Law or any other related fields;
 2. Proactive, self-motivated & flexible;
 3. Conscientious, punctual, organized & multitasked;
 4. Good communicator & responsible;
 5. Good English & Khmer: writing, spelling, punctuation and grammar skills;
 6. IT literacy: skills in Word, PowerPoint and Excel;
 7. Secretarial skills.
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to apply to:

 • Email:         job@dfilucky.com
 • Address:    #01, Street 55P, Sangkat Toek Thla, Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia.
 • Mobile:       +855 81 222 498  
 • Website:   www.dfilucky.com

F Cashier

DFI Lucky Private Limited (Phnom Penh)

Location: Lucky Supermarket, at Rose Garden near Koh Pich City.

RESPONSIBILITIES
 1.  Welcome and greet customers
 2.  To provide excellent service to all customers at the checkout by effective and efficient operation of the cash register
 3.  Make the billing for customers
 4.  State price and receive payment
 5.  Count the change and Hand the receipt stub to the customers
 6.  Prepare office in the workplace
 7.  Arrange work schedule assigned by the Team Leader;
 8.  Other tasks as assigned by the Team Leader.
REQUIREMENT
 1.  General education: Highschool and above
 2.  Strong Passion in Retail
 3.  Relevant retail experience is preferred
 4.  Able to understand simple English
 5.  Customer service oriented
 6.  Flexibility, self-motivated, honesty, reliability, and confidentiality
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to apply to:

 • Email:         job@dfilucky.com
 • Address:    #01, Street 55P, Sangkat Toek Thla, Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia.
 • Mobile:      +855 81 222 498  
 • Website:   www.dfilucky.com

F Project Supervisor

DFI Lucky Private Limited (Phnom Penh)

Project Supervisor is to assist Project Manager for planning, managing, coordinating and financial control of a project. Drawing plans for Supermarket, Giant, Quick Service Restaurant and Guardian; update layout of each location; control on stock fixed assets; facilitating in advice on management project; monitoring sub-contractors to ensure guidelines are maintained; make sure the quality standards and the aims of project are met

RESPONSIBILITIES

Project

 1. Assist in project bidding process
 2. Develop a detailed project plan to track progress
 3. Use appropriate verification techniques to manage changes in project scope, schedule and costs
 4. Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects
 5. Developing project scopes and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility
 6. Ensure resource availability and allocation
 7. Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
 8. Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques
 9. Monitoring sub-contractor/vendor to ensure guideline, specification and standard are maintained
 10. Manage the relationship with the client and all stakeholders

Maintenance

 1. Assist in developing maintenance procedures and ensure implementation
 2. Carry out inspections of the facilities to identify and resolve issues
 3. Check electrical and hydraulic systems of buildings to ensure functionality
 4. Monitor equipment inventory and place orders when necessary
 5. Monitor expenses and control the budget for maintenance
 6. Keep maintenance logs and report on daily activities
 7. Ensure health and safety policies are complied with
REQUIREMENT
 1. Bachelor Degree or higher degree in Civil Engineer /Structural
 2. Plus if have degree in Project Management
 3. Minimum 2-year experience in project management or Civil Engineer work
 4. Good in Cost planning
 5. Acts in a professional and ethical manner at all times
 6. Is a team player with good people skills
 7. Flexibility, self-motivation, honesty, reliability, and confidence
 8. Good written and verbal English communication
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to apply to:

 • Email:         job@dfilucky.com
 • Address:    #01, Street 55P, Sangkat Toek Thla, Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia.
 • Mobile:       +855 81 222 498        
 • Website:   www.dfilucky.com

F Human Resource/General Administration

Metrey Japan Co., Ltd (Phnom Penh)

Metrey Japan Co., Ltd. is looking for the person in charge of the Human Resource and General Administration activities to keep our franchise running. 

RESPONSIBILITIES
 • Responsible for the recruitment and hiring process (advertising, shortlisting, conducting interviews with candidates, make offers, conduct reference checks, induction administration)
 • Assists in the implementation of standard policies and procedures
 • Assist with the organization of internal activities and events (weekly activities, bi-monthly communication events, annual party)
 • Contract management
 • Development and implementation of staff evaluation system
 • Ensure good relationship with employees and listen to their ideas/input/concern
 • Ensure that staff areas are to high standard, clean and tidy
 • Labor Registration with ministry
 • Payroll management
 • Office management/other administartive 
 • Other tasks as assign by the management
REQUIREMENT
 • Minimum of 2 years’ experience in HR field
 • English speaking
 • Good knowledge of the Cambodian Labor Law
 • Self-motivated, proactive, result-oriented and flexible
 • Good knowledge of MS Office
HOW TO APPLY

- Please send CV to carfreshaeonmall@gmail.com

F Receptionist

DG Technology Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

-Serve visitor by greeting , welcoming , directing and announcing them appropriately.

-Answer , screen and forward any incoming phone calls while providing basic information when needed 

-Received and sort daily mail/ deliveries/ couriers

-Maintain security by following procedures and  controlling access (monitor logbook , issure visitor badges)

-Update appointment calendars , schedule and coordinate meeting/ appointment 

-Monitor the use of supplier and equipment and maintanin an adequate inventory of office supplies

-Supervise and  manage driver's activities such as arranging vechicles from day to day basis for the company movement 

-Provide assistant in arranging transportation , hotel and flight reservation 

-Perform other clericle receptionist duties such as filling , photocopying , collating , faxing. etc......

 

REQUIREMENT

-Female only 

-Good command of English and or Chinese would be advantages.

-Hight 160cm up 

-Outgoing , fun and good personality

-Proven working experience in similar role

-Inexhaustible smile , vibrant and enegetic

-Posses a positive attitude with the natural ability to offier good service 

--Be able to work in a team environment and the ability to deal with people from all cultures

-Proficient with Microsoft word and Excel

-At least high school degree

-Please wear busines business attired with full make up when attending in the interview 

 

 

HOW TO APPLY

Capital clearance ( Cambodia ) Co.Ltd. offer competitive salary , 13th month salary , attractive working hour / days and other benefit in compliance with the Cambodian Labor Law as well as standard HR practices.

Interest candiates are required to submit your update CV and Cover Lette to mail address to Human Resources Department  via capitalclearance.recruitment@gmail.com

Tel : +8554316666 for more details or submit your application to our office directly at No.66, Vattanac Capital , Level 15 , Monivong Blvd , Sangkat Wat Phnom Penh , Khan Doun Penh , Phnom Penh  City , Cambodia .

Please visit our website: www.capitalclearance.com

Remark:  please attach 2 full size picture of yourselve in addition to your CVs and Cover Lette 

Deadline : 31 May n2017

F Accountant

Lieng Sreng (Phnom Penh)
HOW TO APPLY

 

 

 

 

 

 

ក្រុមហ៊ុនលាងស្រេងលក់គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម÷

១-​ ផ្នែកបញ្ជីការ​   ភេទស្រី​ ចំនួន​ ០១នាក់​    

២-​ ផ្នែកលក់      ទាំងពីរភេទ​  ចំនួន​ ០២នាក់    

 

 

 

 

 

 

REQUIREMENT

បេក្ខភាពត្រូវមានបុគ្គលិកលក្ខណះដូចខាងក្រោម:    

 ១-​អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ

២-រូបសម្បត្តិសមរម្យ

៣-រួសរាយរាក់ទាក់

៤-ម៉ត់ចត់និងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ

៥-ស្មោះត្រង់និងចេះធ្វើការជាក្រុម 

មិនទាមទារបទពិសោធន៏

 

 

 

 

 

 

HOW TO APPLY

បេក្ខជនចាប់អារម្មណ៏​ សូមផ្ញើCVមក Email:         Songkimnay09@gmail.com​      

ឬទូរសព្ទ័   092/093 695 007 ចំពោះផ្នែកបញ្ជីការ

និង​ 017 32 55 32/ 016 22 82 82 ចំពោះផ្នែកលក់

 

 

 

 

 

F Building Receptionist

Modernity Holding (Phnom Penh)

Pasteur Square Co., Ltd ,  We are giving opportunities for students and graduates to join us in this exciting job opportunity.

RESPONSIBILITIES

RESPONSIBILITIES

·         Serve visitors by greeting, welcoming, and provide the information about the building, and direct them to the right location appropriately

·         Answer, screen and forward any incoming phone calls while providing basic information when needed

·         Receive and sort daily mail/deliveries/couriers

·         Maintain security by following procedures and controlling access (access card, monitor logbook, issue visitor badges)

·         Update appointment calendars and schedule meetings/appointments

·         Maintain emergency contacts

·         Other works assigned by Management

REQUIREMENT
 • BA degree in Business admin, Accounting, Marketing or any other related professional.
 • Have experience as receptionist is a plus
 • Knowledge of MS. Office
 • Good communication and personal skill.
 • Good level English
 • Accuracy and attention to detail, confidentiality and organized in work.
HOW TO APPLY

Interested candidate shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents through email to sereivuth@modernityholding.com or call us 023 986 559.

 

F Admin Assistant( Urgent)

Tang Pech Construction (Phnom Penh)

Our company manufactures steel products such as doors, windows, fences, railings, constructing warehouses, factories, etc.

RESPONSIBILITIES

-រៀបចំទុកដាកឯកសារបានត្រឹមត្រូវ

-ចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងម៉ោងការងារបានល្អ

-ចេះដោះស្រាយបញ្ហាបានគ្រប់ពេលវេលា

-ធ្វើការងារជាក្រុម

-អាចចេញទៅក្រៅបាន នៅពេលមានការចំាបាច់

-ការងារផ្សេងៗអាស្រ័យលើថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកកំណតអោយ

REQUIREMENT

-បានបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ។
-មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងទៅនឹងផ្នែក Admin  ១-២ឆ្នាំ ។
-មានចំណេះដឹងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Ms. Office-Excell
-មានចំណេះដឹងអាចអាន និងសរសេរភាសាអង់គ្លេស
-មានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ការគិតទុកជាមុន និងមានគំនិតផ្តួចផ្តើម
-ទំនាក់ទំនងល្អ រួសរាយរាក់ទាក់ ស្មោះត្រង់ និងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់
-មានឆន្ទៈនិងសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីចាត់ចែងការងារ
-ធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយ នាយកដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ

- អាចចេញទៅក្រៅបាន

 

HOW TO APPLY

Interested candidate can send CV with recent photo to TANG PECH CONSTRUCTION Co.,ltd at #205, Sangkat, Krang Tnung , Khan Por Sen Chey, Phnom Penh.Please contact with Mr.KIMSEN Tel: 093 551909 or send email to hr@esplgroup.com before 30/04/ 2017. Only short-listed candidates will be contacted for interview.

 

F Teller (Tek Thla Plaza Branch)

Sonatra Microfinance Institution PLC (Phnom Penh)

Welcome to Sonatra Microfinance Institution PLC. Since receiving license for operation from the National Bank of Cambodia in early January 2011 we have been providing loans to many of our satisfying customers within the Phnom Penh area and soon we will expand the operation throughout Cambodia.

RESPONSIBILITIES

- Learning and practicing accurately and up-to-date with policies and procedures related to cash
- Cash disbursement and receiving to/from customers within duty station and preventing from money laundering transaction
- Serving Foreign exchanges based on authorized rate
- Doing other work-related tasks assigned by management

- Make a daily cash count with direct manager and report to accountant or head of finance department.

REQUIREMENT

- Graduated Bachelor degree or equivalence (Bachelor degree in Banking and Finance is priority)
- Kampot candidate is priority
- Good command of English; read, written and spoken
- Any Cambodian who is majority
- Computer literacy (Ms.Word and Ms.Excel)
- Good at inter-personal skill and customer service

HOW TO APPLY

Interested Candidate, Please Submit CV And Covering Letter With Stating Your Expected Salary Thought Via Email Or Office Address Below. Only Shortlist Candidates Will Be Notified And Contacted By Phone For Interview. The Documents Received Will Not Be Returned.

Address :

#432 Preah Monivong Blvd, Sangkat Tonle Bassac

Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Telephone: (855) 23 22 32 56

Miss Intra Votey

Email: admin@sonatrafinance.com.kh

F Teller (Beong Tro Bek Branch)

Sonatra Microfinance Institution PLC (Phnom Penh)

Welcome to Sonatra Microfinance Institution PLC. Since receiving license for operation from the National Bank of Cambodia in early January 2011 we have been providing loans to many of our satisfying customers within the Phnom Penh area and soon we will expand the operation throughout Cambodia.

RESPONSIBILITIES

- Learning and practicing accurately and up-to-date with policies and procedures related to cash
- Cash disbursement and receiving to/from customers within duty station and preventing from money laundering transaction
- Serving Foreign exchanges based on authorized rate
- Doing other work-related tasks assigned by management

- Make a daily cash count with direct manager and report to accountant or head of finance department.

REQUIREMENT

- Graduated Bachelor degree or equivalence (Bachelor degree in Banking and Finance is priority)
- Kampot candidate is priority
- Good command of English; read, written and spoken
- Any Cambodian who is majority
- Computer literacy (Ms.Word and Ms.Excel)
- Good at inter-personal skill and customer service

HOW TO APPLY

Interested Candidate, Please Submit CV And Covering Letter With Stating Your Expected Salary Thought Via Email Or Office Address Below. Only Shortlist Candidates Will Be Notified And Contacted By Phone For Interview. The Documents Received Will Not Be Returned.

Address :

#432 Preah Monivong Blvd, Sangkat Tonle Bassac

Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

Telephone: (855) 23 22 32 56

Miss Intra Votey

Email: admin@sonatrafinance.com.kh

F Administration Manager

Virak Butham Express Tour& Travel (Phnom Penh)

Virak Buntham Express Tour & Travel is company that provides transportation services around Cambodia with 9 branches in Phnom Penh, Koh Kong, Sihanouk Ville, Siem Reap, Poi Pet, Mundulkiri, Battembong, Hochiminh, and Bangkok (Thailand). According to our fast-growing expanding, our company needs to recruit Administration Manager based in Head Office Phnom Penh.

RESPONSIBILITIES

·           Office supplies and fix asset management

·           Automobile and bus control and management

·           Communicate with insurance company and bus problem solving management

·           Purchasing order with suppliers and stock management

·           Communicate with ministry of transportation, ministry of commerce, department of taxation

·           Company’s documentation management

·           Develop and reinforce on administration policy

·           Report to relevant departments and Chief Financial Officer

REQUIREMENT

·         Bachelor degree of business administration, HR, Management or equivalent

·         Experiences in communicating with ministry of transportation

·         Experience in administration work at least 1 year

·         Good speaking and written English

·         Good computer literacy, Ms. Word, Excel

·         Good communication skill, negotiation skill and problem solving

·         Be honest and have commitment to work

·         At least 25 years old

HOW TO APPLY

If have interest, please send your CV and certificates to Virak Buntham Express Tour & Travel Head Office located Office: #176, Street 275, Sangkat Boeng Kok 1, Khan Toul Kok, Phnom Penh or send your CV via email to naphallong8@gmail.com. For more information, please contact to 012 406 544 / 016 66 96 11. www.virakbuntham.com.

Closing date: April 30, 2017.

 1. Email subject must be: Applying for Position-Name (Ex: Applying for Admin Manager);
 2. The CV& Covering letter must be mixed and in PDF or MS Word format
 3. The concerning documents and academic diplomas no need to attach; and
 4. Resume file must name: Position Apply­_CV_ Applicant’s Name.pdf (Ex: Ad _CV_Sok Su.pdf) 
 5. Applications cannot be returned
 6. Shortlisted candidates will be notified.
 7. Salary and Benefit can be negotiate

F Indoor Sales (Maxk Shop)

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

MAXK GROUP is a private company at the head of four interactive business divisions in Cambodia: Maxk Shop, Maxk Lighting, Maxk Dsign and Maxk Laminate. These multiple companies work together with a common goal: to become the brand of the future. For more information, visit www.maxkgroup.com.

Currently, MAXK SHOP is expanding and growing rapidly. We are now looking for qualified and committed candidates to fill the following position: Indoor Sales

RESPONSIBILITIES

MAXK SHOP offers a selection of quality and trend-leading furnishings, bringing a touch of elegancy and originality to interior spaces.
As Indoor Sales, you will act as a bridge between the company and customers, and your role is to develop and maintain a client portfolio.

 • Greet customers in a courteous and respectful manner.
 • Introduce customers to our company and products.
 • Recommend products according to customers’ needs.
 • Close the sales transaction by processing proper documents.
 • Prepare items for sales and delivery to customer.
 • Participate in cash count, sales records, invoices, summary reports, collect bills and others payables and forward them to accounting department.
 • Follow up customer visits or refer customers to proper outside sales staffs as needed.
 • Conduct daily and weekly reports.
 • Assist in purchasing of office supplies and equipment.
 • Be responsible for shop inventory and co-operate with stock controller as needed.
 • Perform other tasks as assigned by Shop Manager.
REQUIREMENT
 • Educational background in Sales & Marketing, Retail or equivalent.
 • 6 months to 1 year of similar experience, preferably in a furniture shop and design environment
 • Dynamic, flexible, with good presentation and communication skills.
 • Mush be helpful and polite
 • Should have a friendly and engaging personality with confident manner
 • Good organization skills, good team player.
 • Computer proficiency: MS Word, Excel, Power Point, Internet, Email.
 • Good level of English both written and spoken
HOW TO APPLY

Interested candidates should email their CV with recent photo, cover letter to HR Department via contact below:
- Email: hr@maxkgroup.com
- Tel: 023 535 2666 / 012 996 736
- Website: www.maxkgroup.com
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

 

F អ្នកបើកបរ - ប្រញាប់

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

ម៉ាកឃ៍គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយ ដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅរួម គឺដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាក្រុមហ៊ុនគំរូមួយក្នុងស្រុកនាពេលអនាគត ។  ម៉ាកឃ៍គ្រុបមានក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣ គឺ ម៉ាកឃ៍ឌីសាញ ម៉ាកឃ៍សប និង ម៉ាកឃ៍ឡាយធីង ដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានបុគ្គលិកចំរុះជាតិសាសន៍ និង​ បទពិសោធន៍ការងារផ្សេងៗគ្នាទាំងខ្មែរ និង អន្តរជាតិ​ ។​​ ដើម្បីយល់ច្បាស់ពីក្រុមហ៊ុនសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.maxkgroup.com

 

ដើម្បីបំពេញនូវការរីកចំរើន និង តំរូវការបច្ចុប្បន្នភាព ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមដូចខាងក្រោម ៖

 

មុខតំណែង: អ្នកបើកបររថយន្ត

ទីតាំង: ភ្នំពេញ

រាយការណ៍ជូន: ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និង ធនធានមនុស្ស

ម៉ោងការងារ: ៧.០០ព្រឹក-១២.០០ថ្ងៃត្រង់ និង ១.៣០ថ្ងៃត្រង់-៧.០០ល្ងាច

ធ្វើការចាប់ពី: ថ្ងៃច័ន្ទ – សៅរ៍

ភេទ: ប្រុស

ប្រាក់ខែ: ១៧០ដុល្លា ទៅ ២៣០ដុល្

RESPONSIBILITIES

ជាអ្នកបើកបរអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវដឹកសំភារះជាងនៅការដ្ឋាន ឬ នៅទីតាំងភ្ញៀវផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន អ្នកត្រូវជួយឆែកមើលឯកសារដឹក ជញ្ចូន និង ទំនិញ/ឥវ៉ាន់ដែលត្រូវទទួលដឹកពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់/អ្នកជាប់កុងត្រាលក់ទំនិញអោយក្រុមហ៊ុន ។ អ្នកត្រូវជួយលើកឥវ៉ាន់របស់ក្រុមហ៊ុនដូចជា​ សាឡុង អំពូលភ្លើង សំភារះជាង/សំណង់ ។ល។ អ្នកត្រូវបើកឡានជូនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទៅចូលរួមការប្រជុំ ឬ ដឹកភ្ញៀវមកទស្សនកិច្ច  ក្រុមហ៊ុន ឬ ពេលខ្លះអ្នកអាចត្រូវបានចាត់តាំងអោយទៅដឹកទំនិញក្រុមហ៊ុននៅឯខេត្តផ្ទាល់សំរាប់គំរោងជាក់លាក់ណាមួយ ។ ពេលខ្លះអ្នកអាចតំរូវអោយជួយដឹកថៅកែក្រុមហ៊ុន ឬ អ្នកនៅជាមួយគាត់ ឬ សំភារះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ។ល។ ជាចុងក្រោយអ្នកត្រូវជាមនុស្សចេះបត់បែនខ្ពស់ ស្មោះត្រង់ការងារ ជាពិសេសមានចំនេះដឹងខាងច្បាប់ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក និង ស្គាល់ផ្លូវច្បាស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ​ ។

 • ជួយដឹកសំភារះសំណង់/ជាង នៅឯការដ្ឋានផ្លាល់ ឬ នៅកន្លែងដែលជាភ្ញៀវរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ។
 • ជួយឆែកមើលឯកសារដឹកទំនិញ និង គុណភាពទំនិញដែលទទួលពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នកជាប់កិច្ចសន្សាលក់ទំនិញអោយក្រុមហ៊ុន
 • ជួយលើក និង ដាក់ទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជា សាឡុង ប៉ាកេ អំពូលភ្លើង សំភារះជាងឬសំណង់ ។ល។
 • ជួយដឹកបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ទៅចូលរួមការប្រជុំ ការដ្ឋាន ឬ ដឹកភ្ញៀវមកទស្សនកិច្ចជាដើម។
 • ជួនកាលអ្នកត្រូវទៅដឹកទំនិញ សំភារះជាង​ ឬ សំណង់នៅខេត្តសំរាប់គំរោងជាក់លាក់ណាមួយ
 • ជួយដឹកថៅកែ សំភារះផ្ទាល់ខ្លួនថៅកែ បងប្អូនគាត់ ឬ អ្នកនៅជាមួយគាត់
 • ជួយមើល និង ថែទាំរថយន្តក្រុមហ៊ុន
 • ជួយសំអាតរថយន្ត ឆែកមើលទឹកឡាន ប្រេង និង​ កង់ឡាន ជាប្រចាំថ្ងៃ
 • ជួយយកឡានទៅជួសជុល និង កត់ត្រារបាយការណ៍ជួសជុលជាក់លាក់
 • ភារៈកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលកំណត់ដោយផ្នែករដ្ឋបាល
REQUIREMENT
 • រៀនដល់វិឡាល័យ ឬ មានសញ្ញាប័ត្រមានតំលៃស្មើរ
 • មានបទពិសោធន័យ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ
 • មានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ
 • មានចំណេះផ្នែកដឹងថែទាំរថយន្ត ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និង ស្គាល់ផ្លូវច្បាស់
 • អាចធ្វើការលើសម៉ោង ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនត្រូវការ
 • អាចនិយាយភាសារអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ
 • បត់បែនការងារខ្ពស់ ស្មោះត្រង់ការងារ ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ សុខភាពល្អ និង មានអតចរិតល្អ
HOW TO APPLY

- ទំនាក់ទំនង: ផ្នែកធនធានមនុស្ស និង រដ្ឋបាល
- ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៦​ ៩៦ ៩៩
- អ៊ីម៉ែល: hr@maxkgroup.com
- គេហទំព័រ: www.maxkgroup.com
- អាស័យដ្ឋាន:ផ្លូវម៉ៅសេទុង (ជិតស្តុបលូរទឹកស្អុយ)

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍បេក្ខជនអាចមកបំពេញពាក្យធ្វើការផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុន ឬ ផ្ញើរប្រវត្តិរូបតាមរយះអ៊ីម៉ែល និង អាស័យដ្ឋានខាងលើ ។ ក្រុមហ៊ុននឹងទំនាក់ទំនងសំរាប់ការណាត់សំភាសការងាររាល់បេក្ខជនណាដែលមានបទពិសោធន៍ការងារ និង ចំនេះដឹងត្រូវនឹង ឬ ប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងតំរូវការក្រុមហ៊ុន ។

F Stock Control Assistant (Urgent)

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

Maxk Laminate is the exclusive distributor of EDL products in Cambodia. As a Stock Control Assistant, you will be in charge of the inventory and stock movement, making sure everything is properly organized and documented.

RESPONSIBILITIES

- Assist in managing, receiving and preparing daily stock in and out.
- Make summary lists for stock movement, stock variation and stock balance.
- Perform physical stock count every 2 weeks and close stock at the end of the month.
- Monitor transferred stock in between retail outlets and warehouse.
- Arrange and deliver products to customer, showroom etc.
- Handle all materials in stock in an organized way to make sure all products are stored properly.
- Ensure documents are properly filed and managed.
- Perform other tasks assigned by Stock Supervisor.

REQUIREMENT

- Bachelor Degree
- At least 1 year’ experience in Stock control, inventory or warehouse management
- Male preferred
- Friendly, hardworking and flexible
- Self-confidence, motivation and good communication skills
- Good team player and good time management
- Able to work under pressure
- Good command of English both spoken and written
- Proficiency in Microsoft Office (Ms Outlook, Ms Excel…)

HOW TO APPLY

Interested candidates should email their CV with recent photo and cover letter to hr@maxkgroup.com.
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

Maxk Group Co., Ltd.

Address: P9-11, Street Platinium, Sangkat Tomnup Tek, Khan Chamkamon, Phnom Penh.
Tel: 023 96 96 99 / 023 5352 666
Website: www.maxkgroup.com

F Development Manager (English Speaking)

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

MAXK GROUP is at the head of multiple companies working together with a common goal: to offer a durable experience of design and aestheticism. It consists of MAXK Design, MAXK Lighting and MAXK Shop, with staffs from diverse backgrounds and international experiences.

Visit our website for more information : www.maxkgroup.com.

MAXK GROUP is expanding and growing rapidly. We are now looking for a qualified and committed candidate for the following position:Development Manager

RESPONSIBILITIES

The Development Manager will be in charge of a construction project of 85 shop houses built alongside a river in Phnom Penh. The construction has started in autumn 2016.

 • Follow-up the acquisition of sites and prepare the upfront planning and program schemes
 • Oversee and manage the project through the design, planning, procurement and construction phases
 • Engage the necessary external consultants to support the planning process
 • Manage contractors, MEP and consultants during the construction phase
 • Oversee, anticipate and report all commercial issues affecting cost and time
 • Monitor budget, manage all contract agreements and interrogate all cost plans coming from external parties
 • Review contractors’ submittal including construction method statement, working drawings, construction materials, material suppliers, safety plan, work schedule, weekly/monthly reports, etc.
 • Regular inspection and supervision of construction work including workmanship and safety
 • Facilitate regular progress and site meetings
 • Anticipate sales and prepare marketing and communication materials to promote the property
REQUIREMENT
 • At least 8 years relevant working experience in private residential development market, ideally in Cambodia
 • Degree in Civil & Structural Engineering, Architectural, Quantity Survey or equivalent; or professional qualification (MRICS, MAPM, MCIOB, or similar)
 • Proven track record of delivering large high end projects from inception to completion.
 • Experience working on all phases of development projects, from early pre-planning stages through to construction delivery
 • Ability to work under tight schedule, handle project scheduling and big scale development
 • Strong inter-personal skills, good communication and reporting skills
 • Excellent written and spoken English.
 • Ability to speak Khmer will be an added advantage.
HOW TO APPLY

Interested candidates should email their CV with recent photo, cover letter and project portfolio to HR Department via contact below:
- Email: hr@maxkgroup.com
- Tel: 023 535 2666 / 012 996 736
- Website: www.maxkgroup.com
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.