Contact: M.077-796668
Email: pelprek@gmail.com

093 729141 | 077 414173 | 092 669858 | 015 669952 | 070 622527 | 015 809272
Email: pelprekhr@gmail.com | pelprekrecruitment@gmail.com | jobspelprek@gmail.com

TOP UP YOUR JOB

Page View

T មន្ដ្រី ឥណទាន

PRIME MF MiCROFINANCE INSTITUTION LTD (Phnom Penh)

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី Prime MF Microfinance Institution Ltd បាននិងកំពុងផ្ដល់ឱកាស ការងារដល់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សា និងបានបញ្ចប់ការសិក្សារ ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍​ ក៏ដូចជាឱកាសការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី ក្នុងនោះដែរ គ្រឺះស្ថាន បាននិងកំពុងបើកឱកាសការងារសំរាប់ ផ្នែក មន្ដ្រី ឥណទាន ៣០ នាក់

តួនាទី និងភារៈកិច្ចៈ

 • ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន
 • ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ
 • ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអជ្ញាធរមូលដ្ឋានអោយបានល្អ
 • បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចកទេស
 • ប្រមូលប្រាក់សំណង ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់មកវិញ
 • ចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន
 • ចូលរួមបង្កើតយុត្តិសាស្រ្ដក្នុងការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចី

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

 • កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ឬទើបបញ្ចប់ការសិក្សា
 • មាន ឬគ្មានបទបទពិសោធន៍ការងារ
 • បេក្ខជនត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
 • មានសុខភាពល្អ និងមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេស និងកំព្យួទ័រ
 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានពីកសិករមានមានៈ

 • ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៍សមរម្យនិងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ
 • ទទួលការឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលបានធនារ៉ាប់រង ២៤ ម៉ោង លើ ២៤ ម៉ោង
 • ទទួលបានប្រាក់ខែទី១៣ និងប្រាក់បន្ថែម សំរាប់បុណ្យចូលឆ្នាំ និងបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមេត្តាផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយះអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
ព័ត៌្តមានបន្ថែម៖
ផ្នែក                             ៖ ធនធានមនុស្ស
ទូរស័ព្ទលេខ                 ៖ 070 706 709  
ផ្ញើរតាមរយៈអ៊ីម៊ែល      ៖ admin@primemf.com

អាសយដ្ឋាន                 ៖ ផ្ទះលេខ ១៩អា ផ្លួវ ២៧១ សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
 

 

T Audit Manager, Internal Audit Officer

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

01. Audit Manager 

Job Responsibilities & Duties

 •  Respond for the professional development, training and evaluation of the internal audit staff.
 •  Manage the identification and evaluation of the company’s risk area and provide major input to the development of the annual risk assessment and audit plan.
 •  Develop audit checklists, programs and/or guidelines.
 •  Plan and conduct audits to assess controls, operational efficiencies and compliance with company policies, procedures and regulations.
 •  Ensure work papers are adequately documented and audit evidence is sufficient. Prepare accurate internal audit reports and present the findings to the company’s Board of Directors.
 •  Recommend corrective actions and verification of corrective action taken.
 •  Develop annual audit plan and submit to Audit Committee for review and approval.
 •  Act as the main coordinator in the policy/procedure development and operational improvement processes.
 •  Communicate with various department heads to promote awareness of internal controls and to discuss changes in policies that will impact the system flow of information.
 •  Supervise and guide internal audit staff in support of the Company’s mission and audit initiatives

Job Requirements

 •  Bachelor Degree in Accounting/Finance, CPA/ACCA is preferred.
 •  At least 5 years working experience in related fields and 2 years at management level. Experience in Casino/Hospitality industry will be an added advantage.
 •  Strong team player, good interpersonal, communication and leadership skills, time management and result-oriented.
 •  Proactive, attentive to detail and able to work under pressure.
 •  Good command of English.
 •  Proficiency in Microsoft Word and Excel.
 •  Loyal, mature and self-motivation

 

02. Internal Audit Officer

Job Responsibilities & Duties

 • Ensure the internal control procedure are in compliance with the company rule, guidelines and exchange best practices within all department.
 • To carry out internal audit review with each department, to assist them to identify the gaps that exist and produce action plan.
 •  Coordinate with all departments to implement the relevant internal control procedure.
 •  Coordinate with external audit and follow up audit recommendation and improvement actions.
 •  Design audit plan and strategies

Job Requirements

 • At least Bachelor’s Degree of Business Administration or Accounting.
 • Have experience of external or internal audit preferably in multi business environment.
 • Able to use MS office, SAP system, Good understanding of accounting principles.
 • Good self-organization, strong interpersonal and communication skills, autonomy, patience.
 • High proficiency in both spoken and written English, knowledge of other Asian languages will be an added advantage.
 • Be able to travel.

 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

T Relationship Manager, Financial Institutions Group, Cambodia.

ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. (Phnom Penh)

An exciting opportunity has just come for you to join ANZ as Relationship Manager, Financial Institutions Group, Cambodia.

Key accountabilities include –

 • Grow the business through lifting share of wallet, increasing the number of products held per client and new client acquisition
 • Develop and implement client strategies in conjunction with product and risk partners to identify the right product, structuring and channel opportunities
 • Ensure account strategies and structured call programs are developed and monitored for progress
 • Proactively develop and maintain a detailed understanding of clients business and financial needs (account planning)
 • Ensure quality of portfolio through sound credit assessment, lending decisions and accurate account management 
 • Develop effective working relationships with regional colleagues, product partners, and other business units to deliver seamless services to clients
 • Meet/exceed customer expectations through superior customer service.
 • Keep abreast of key economic trends impacting the macroeconomic environment, and industries relevant to this portfolio of clients

About the role

The Relationship Manager, Financial Institutions will have a strong focus on growing the existing customer base of Global Subsidiary and Financial Intuition clients, and acquiring new customers to these segments for ANZ Royal Bank Cambodia.

About you

To be successful in this role, you will ideally bring the following –

 • Experience in managing a portfolio of Multi-National Corporate or Financial Institutions clients
 • Superior written and verbal English language skills
 • Qualifications in business, finance or marketing field is preferred
 • Sound knowledge of any two of the following products; lending, trade, markets, and payments and cash management
 • Demonstrated experience in corporate customer relationship management in a bank or financial institution
 • Strong sales and negotiation skills
 • Strong financial analysis skills and ability to understand creditworthiness of complex businesses
 • Understanding of the broader macroeconomic environment, and economic trends at an industry, country and global level
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
 • Highly developed organizational and time management skills
 • Positive attitude and a desire to work collaboratively within a team environment 

About ANZ

ANZ is a leading regional bank with representation in 34 markets, focusing on core markets in Australia, New Zealand and Asia Pacific. As we continue our journey to build our global business and support our customers, we’re committed to attracting and retaining the best talent. We’ve made it our business to be an organisation where people strive, and are rewarded, for excellence. 

This is an opportunity to undertake a role offering exceptional opportunities for professional development with a broad range of career paths. It’s a place where the determined can succeed, the willing can grow and together, we can prosper.

At ANZ, we aim to create a work environment where employee differences are valued, such as gender, age, culture, disability, sexual orientation, family and caring responsibilities and religion. We also offer flexible working options catered towards employee and business needs.

We connect you to a world of opportunity.

We work flexibly at ANZ. Talk to us about how this role could be flexible for you.

ANZ recognises the importance of flexible working, watch our Global Stories to see how ANZ aims to meet the needs of our customers and to attract and retain the best people in a changing world https://www.youtube.com/watch?v=ZQIkCnoAkto

Deadline of application: 10 May, 2017

To view the job detail and apply for the role visit:

http://anzroyal.com/en/About-Us/Careers/ and search for reference CAM001549.

T Senior Audit Manager, Cambodia

ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. (Phnom Penh)

An exciting opportunity has just come for you to join ANZ as Senior Audit Manager, Cambodia.

Key accountabilities include –

 • Deliver appropriate assurance through quality audit reports supported by appropriate audit evidence
 • Ensure the relevant management team within Internal Audit is apprised of any significant audit issues (this includes audit progress, challenges arising and issues) in a timely manner
 • Ensure effective constructive management and leadership of audit teams is provided
 • Ensure risk identification operationally is performed effectively, reducing where possible, the scope of the review without reducing the provision of assurance
 • Ensure line management buy into the audit findings while also proactively and effectively managing any disconnect in opinions that may arise between senior parties during an audit
 • Ensure relevant management and Chairman and members of Audit & Risk Committee of ANZ Royal keep informed of progress of audit plan, areas of concerns, open and overdue issues

About the role

The Senior Audit Manager is responsible for managing audit projects of large size or high complexity (particularly focus on Cambodia and Greater Mekong region), reviewing specific business areas and assessing the adequacy and appropriateness of the risk controls in place. The candidate will report jointly to the Chairman of Audit & Risk Committee of ANZ Royal and also Audit Head, Greater Mekong Region within Internal Audit.

About you

 • To be successful in this role, you will ideally bring the following –
 • Experience in managing large audit or risk teams working on complex and high profile reviews – with complexities such as multi geographies, multiple stakeholders, different areas of subject matter expertise,  coupled with significant banking & finance industry knowledge
 • Tertiary qualified, ideally with Professional (CPA/CA) and Post Graduate qualifications with technically relevant skills (i.e. accounting, audit, credit risk, technology)
 • Excellent negotiating, influencing and conflict management skills
 • Strong verbal and written communication skills, as well as excellent listening and interpreting skills
 • Significant demonstrated experience in managing audit or risk project teams 

About ANZ

ANZ is a leading regional bank with representation in 34 markets, focusing on core markets in Australia, New Zealand and Asia Pacific. As we continue our journey to build our global business and support our customers, we’re committed to attracting and retaining the best talent. We’ve made it our business to be an organisation where people strive, and are rewarded, for excellence.

This is an opportunity to undertake a role offering exceptional opportunities for professional development with a broad range of career paths. It’s a place where the determined can succeed, the willing can grow and together, we can prosper.

At ANZ, we aim to create a work environment where employee differences are valued, such as gender, age, culture, disability, sexual orientation, family and caring responsibilities and religion. We also offer flexible working options catered towards employee and business needs. We connect you to a world of opportunity.

We work flexibly at ANZ. Talk to us about how this role could be flexible for you.

ANZ recognises the importance of flexible working, watch our Global Stories to see how ANZ aims to meet the needs of our customers and to attract and retain the best people in a changing world https://www.youtube.com/watch?v=ZQIkCnoAkto

Closing date: 7 May 2017

To view the job detail and apply for the role visit:

 http://anzroyal.com/en/About-Us/Careers/  and search for reference CAM001377

T Retail Lending Manager, Cambodia

ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. (Phnom Penh)

An exciting opportunity has just come for you to join ANZ as Retail Lending Manager, Cambodia.

Key accountabilities include –

 • Work closely with Senior Lending Manager as well as with the Retail Lending team as part of the strategy to ensure Retail achieves its Mortgage targets
 • Actively go out and hunt for customers that may have a mortgage need, build a relationship with them, and write mortgages
 • Contribute to the development of a sound profitable business by creating effective referral networks with internal and external referral sources , existing customers and business partners
 • Provide lending amount forecasts on a regular basis to Head of Retail Lending Sales

About the role

Reporting to Senior Lending Manager, this role is responsible for growing the Business customer base, sustaining and increasing profitability, and realising new businesses.

About you

 • To be successful in this role, you will ideally bring the following –
 • Experience in Mortgage writing is an asset
 • Good understanding of the credit assessment process
 • Strong analytical skills and the ability to resolve problems
 • Understanding the full range of transactional and lending products to meet customers' needs
 • Strong negotiation skills with good relationship building
 • Excellent interpersonal and communication skills in English and Khmer
 • Demonstrated organizational, leadership and time management skills 

About ANZ

ANZ is a leading regional bank with representation in 34 markets, focusing on core markets in Australia, New Zealand and Asia Pacific. As we continue our journey to build our global business and support our customers, we’re committed to attracting and retaining the best talent. We’ve made it our business to be an organisation where people strive, and are rewarded, for excellence.

This is an opportunity to undertake a role offering exceptional opportunities for professional development with a broad range of career paths. It’s a place where the determined can succeed, the willing can grow and together, we can prosper.

At ANZ, we aim to create a work environment where employee differences are valued, such as gender, age, culture, disability, sexual orientation, family and caring responsibilities and religion. We also offer flexible working options catered towards employee and business needs.

We connect you to a world of opportunity.

We work flexibly at ANZ. Talk to us about how this role could be flexible for you.

ANZ recognises the importance of flexible working, watch our Global Stories to see how ANZ aims to meet the needs of our customers and to attract and retain the best people in a changing world https://www.youtube.com/watch?v=ZQIkCnoAkto

Deadline of application: 7 May, 2017

To view the job detail and apply for the role visit:

http://anzroyal.com/en/About-Us/Careers/ and search for reference CAM001522.

P Retail and Partnership Supervisor

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 To collect feedback and market gaps from the markets.
 To deal with corporate partners for new business opportunities and existing businesses such inter-bank transfer and other new revenue streams for the Bank.
 Assist in driving usage of payment systems in these said merchants.
 Assist in coming up with partnership strategies with identified key retail merchants to create awareness and flagship.
 Help push acquisitions, usage, and revenue targets across the Retail business.
 Monitor product performance and address all issues pertaining to the portfolio.
 Support Retail Sales team in acquiring new customers.
 Help identify the new international remittance partners for target market.
 Assist in maximize commercial viability of all international remittance partnerships and ensure adequate revenue streams from transactions
 Collect feedback from market to ensure the best customer experience for Cambodia-based senders and receivers of international remittance.
 Help coordinate with international remittance partners for Go-To-Market strategies for launches both locally and internationally.
 Monitor product performance and address all issues pertaining to the portfolio

REQUIREMENT

 Bachelor Degree in Business Management, Marketing, Finance and Banking.
 Minimum two year working experience in banking and MFI sectors and dealing with corporate partners such as private companies, Banks/MFIs for new business opportunities.
 Prove good end-to-end project management
 Good at English writing, speaking.
 Computer literacy (Ms. Word, Excel, PowerPoint…)

HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs, and Cover letter and other applications to Human Resource Department. Only short-listed applicants will be contacted for interview.

 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

Deadline: 28 Feb 2017

P Project Manager

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 • Oversee on the agreed project objectives with other Business Units.
• Provide independent advice on the management of projects within WING.
• Organize the various professional people working on all projects.
• Make sure that all the aims of the project and the quality standard are met.
• Monitor relevant project staff to ensure guidelines are maintained
• Monitor and manage company performance against total operating expense plan via effective planning and cost management as delegated from the CEO.
• Oversee operational cost management of all departments as delegated from the CEO.
• Take ownership of the company’s performance and development and ensure that staff behaviour reflects the values and policies of WING.
• Provide leadership and direction to all staff in the company and empower them to achieve their best capability. Develop and maintain an open, honest and satisfying team environment.
• Make time to coach individuals as needed. Give honest and direct feedback on what is going well and where improvement is possible. Schedule and implement development and training plans for key staff. Keep records and track progress.
• Recognise success and share with Human Resources Manager accordingly
• Actively embrace and demonstrate commitment to the WING values and aspirations.
• Track and support to for platform development and ensure accuracy for business implementation
• Ensure sharing of “best practices” ideas.
• Identify potential process/service enhancements, escalate as appropriate, and document suggestions.

REQUIREMENT

• A Degree in Management or IT Management
• Proven coordination and implementation skills for over 3 years
• Ability to think laterally and creatively
• Superior communication (verbal and written) and interpersonal skills with the ability to influence outcomes at all levels of organisations
• A willingness and demonstrated capacity to operate in a complex, matrix environment with multiple, often conflicting demands.
• Proven ability to establish credibility and maintain and develop good business relationships
• Flexible with the ability to assimilate analyse and act decisively a demanding role/environment.
• Demonstrate inter-cultural sensitivity and awareness
• Computer literate, proficient in MS Office

HOW TO APPLY

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank. 

Head Office: No. 721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beung Keng Kang 3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia

Call: 023 999 989 | Email: jobs@wingmoney.com

Website: www.wingmoney.com

P Finance Manager, Service

Java Café (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

01 - FINANCE MANAGER

 • Prepare, examine, and analyze accounting records, financial statements
 • Develop, implement, modify, and document recordkeeping and accounting systems, making use of current computer technology
 • Responsible for timely monthly consolidated financial statements, payments, cash-flow management reporting
 • Develop, maintain, and analyze budgets, preparing periodic reports that compare budgeted costs to actual costs
 • Analyze business operations, trends, costs, revenues, financial commitments, and obligations, to project future revenues and expenses or to provide advice
 • Monitor & control expenses according to budget guidelines
 • Manage and follow-up with AR, AP & Administrative task
 • Review and prepare bank reconciliation
 • In charge staff payroll & Diskpay
 • Monthly and annually Tax Declaration
 • Present financial reports to owner

REQUIREMENT

 • Bachelor degree in Accounting, Finance or other related field
 • At least 3 years’ experience in accounting or finance
 • Able to communicate well in English and Khmer
 • Computer literature, including Quickbooks, Microsoft Excel, Word, Internet & Email, and POS System
 • Skilled in creating chart of accounts in Quickbooks
 • Patient & hard working and willing to deal with challenges and problem-solve
 • Good leadership and management skills
 • Able to work independently or in a team
 • Ability to lead and to contribute to the team
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Able to work under pressure, highly responsible and committed

 

02 - SERVICE

RESPONSIBILITIES

 • Taking orders from guests
 • Able to recommend dishes and answer all questions related to the menu
 • Able to open and serve wine to guests
 • Serving food and drinks
 • Keeping their designated section clean, neat and tidy at all times

REQUIREMENT

 • Good English Skill to be able to deal with foreign customers
 • Good Positive Attitude and Smile
 • Hard working and ability to adapt to any given situation
 • Works well in a team environment
 • Always listens to their team leaders
 • Have experience with Service in Restaurant
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to send CVs to

Email: chanthaem44@gmail.com

Only shortlist candidates are contacted for the interview.

P មន្រ្តីឥណទាន(Credit Officer)

មរតកអង្គរ លីមីធីត (Phnom Penh)

មរតកអង្គរ លីមីធីត ជាគ្រឹះស្ថានដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅតំបន់   ទីក្រុង និងជាយក្រុង។ ស្របជាមួយការរីកចំរើននេះ មរតកអង្គរ លីមីធីត ត្រូវការជ្រើសរើស មន្រ្តីឥណទាន(Credit Officer) ចំនួន ០៨នាក់ សម្រាប់បម្រើការនៅការិយាល័យរាជធានីភ្នំពេញ ។

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ

 • ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទានរបស់ មរតកអង្គរ លីមីធីត
 • ចុះសិក្សា និងវាយតម្លៃសំណើរបស់អតិថិជនតាម  ការដាក់ពាក្យស្នើសុំខ្ចី
 • ចុះប្រមូលប្រាក់សំណងរបស់អតិថិជន
 • តាមដានការប្រើប្រាស់ទុនរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងដោះស្រាយបញ្ហានានា ។ល។
 • សហការល្អទាំងជាមួយបុគ្គលិកខាងក្នុង និង សាធារណៈជនខាងក្រៅ

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើស:

 • ត្រូវបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(ថ្នាក់ទី១២)ឡើងទៅ
 • ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ សុភាពសារ មានឆន្ទៈខ្ពស់បំពេញការងារ និងមានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយ
 • មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងចូលចិត្តធ្វើការជាមួយមនុស្សនៅតាមសហគមន៍
 • មាន​លក្ខណ​សម្បត្តិ​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ល្អ និង​មាន​ឥរិយាបថ​ចេះ​បម្រើ​អតិថិជន

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន:

 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង អាស្រ័យលើបទពិសោធន៍ និងចំណេះជំនាញរបស់បេក្ខជន
 • ប្រាក់រង្វាន់ស្នាដៃការងារប្រចាំខែ
 • ប្រាក់បុព្វលាភសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ និងភ្ជុំបិណ្ឌ
 • ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំរហូតដល់ទៅ០៦ខែ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានការងារ
 • ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់២៤ម៉ោង/២៤ម៉ោង
 • ប្រាក់កាតទូរស័ព្ទប្រចាំខែ
 • ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការសិក្សា និង បណ្តុះបណ្តាលជំនាញការងារបន្ថែម

ឯកសារភ្ជាប់ និងទំនាក់ទំនង

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារថតចម្លងដូចជា  សញ្ញាបត្រ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ និងលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ មកកាន់

ការិយាល័យមរតកអង្គរ: # ១៤HE0 ភូមិខ្វា សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ  ។                       

ទំនាក់ទំនងពត៌មាន: 069 80 5555 / 068 94 5555 ឬ   E-mail: anbora.ama@gmail.com

ទទួលពាក្យចាប់ពីការផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

 

 

P មន្រ្តីឥណទាន

WOORI FINANCE CAMBODIA PLC (Phnom Penh)

 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ូរី ហ្វាយនែន​ ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ដែលមានភាគទុនិកជា WOORI BANK នៅប្រទេសកូរ៉េ ។ បច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថានបាននឹងកំពុងពង្រីកបណ្តាញសាខាច្រើនបន្ថែមទៀត ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីគ្រប់ប្រភេទអោយបានទូលំទូលាយ និងដើម្បីកម្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងរយៈពេលដ៍ខ្លីខាងមុខ ។ ​គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូប ដើម្បីបំរើការងារនៅតាមបណ្តាសាខារបស់គ្រឹះស្ថាន ដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម:

មន្រ្តីឥណទានៈ

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសៈជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌ:

 • ភេទប្រុស
 • កំរិតវប្បធម៌៖ និស្សិតឆ្នាំទី៣ / ទី៤ ឬ ក៏ទើបបញ្ចប់ការសិក្សា​ ផ្នែកធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ / គ្រប់គ្រង ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើមន្ត្រីឥណទាននៅអង្គការ / គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ / ធនាគារ ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព
 • អាចប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ Ms. Word & Excel
 • ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

 • ធ្វើការ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ
 • ប្រាក់ខែចាប់ពី២០០ដុល្លារឡើងទៅ
 • មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ  បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ:

 • គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី នឹងផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សន៍ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ការងារជាង់ស្តែង ។
 • គ្រឹះស្ថានមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ភ្ជុំបិណ្ជ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត ។
 • បុគ្គលិកដែលមានស្នាដៃល្អនិងមានសមត្ថភាពអាចមានឱកាសដំឡើងឋានៈនិងទទួលយកតួនាទីសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក្នុងគ្រឹះស្ថានពីព្រោះ គ្រឹះស្ថានមានគោលការណ៍ផ្តល់ឱកាសអោយតែបុគ្គលិកផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះ ។

បែបបទនៃការដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ការិយាល័យកណ្តាល គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ ១១៩បេ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ sopheap_s@yahoo.com  

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខៈ 023​​ 999 661 / 023 999 662 ។

P Provincial Finance and Procurement Adviser

Ministry Of Agriculture, Forestry and Fisheries (Kampong Chhnang)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION)

Country of Assignment: Kingdom of Cambodia

Name of Project:    Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

Loan and Grant No:             IFAD Loan No. 2000000744 and ASAP TRUST Grant No. 2000000743

Assignment Title:                Provincial Finance and Procurement Adviser Based at Kampong Chhnang Province

 1. The Royal Government of Cambodia (RGC) has received a bulk of the financing is provided by IFAD in the form of a loan (USD 26.1 million) and a grant (USD 15 million supported by ASAP). Government funding is estimated at USD 11.4 million. Total programme costs are around USD 52.5 million (excluded contribution from USAID and beneficiaries) over a seven-year implementation period and covering five provinces, 30 districts and 180 communes in the first step.
   
 2. Accordingly, MAFF is now seeking to recruit a Provincial Finance and Procurement Adviser to support the implementation of ASPIRE Sup-programme of the Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (PDAFF) of Kampong Chhnang Province. The selected Provincial Finance and Procurement Adviser will assist the PDAFF Director of Kampong Chhnang to ensure that budgets are prepared, financial records maintained and financial reports submitted in a timely and complete manner. He or she will work in close consultations with the Finance Officer and Finance Specialist at national level.
   
 3. Roles and Responsibilities:
  • The Adviser will study and thoroughly understand the ASPIRE Programme Implementation Manual (PIM), particularly the sections on financial management and procurement. The Adviser will also familiarize himself / herself with the Standard Operating Procedures (SOP) manuals of MEF;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare and cost the Provincial Sub-Programme and the Provincial AWPB for ASPIRE and to allocate the available financial resources;
  • The Adviser will work with the PDAFF Finance Officer to manage the PDAFF ASPIRE bank accounts and petty cash, prepare and execute payments and maintain full and correct financial records;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare the monthly, six-month and annual financial progress reports;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare requests for replenishment of the PDAFF bank account;
  • The Adviser will train PDAFF staff and others (as necessary) in the operation of ASPIRE financial management procedures;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare a Procurement Plan for procurement actions to be undertaken at Provincial level;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to ensure that procurement actions in the approved Procurement Plan are carried out in a timely and transparent manner and in compliance with applicable procurement procedures;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to set, monitor and achieve performance targets based on the ASPIRE Performance Assessment system and the PASP;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare/update Contract Register and fix assets   six-month and annual physical and financial progress reports;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to ensure that financial records are properly filed and maintained. The Adviser will facilitate access of the External Audit team to all records as needed;
  • The Adviser will have the role of team leader of the ASPIRE Provincial Advisory team and in this capacity will provide advice, assistance and support to the Provincial M&E /MIS Adviser. and the Provincial Management Adviser;
  • The Adviser will cooperate with and assist the Provincial Administration and local administrations engaged in implementation of ASPIRE Component 4 (Climate Resilient Infrastructure) including providing financial management advice as necessary;
  • The Adviser will work as a member of the ASPIRE Provincial Advisory team which is led by the Provincial Sub-Programme Management Adviser and the ASPIRE Advisory Team which is led by the Senior Programme Adviser;
  • The Adviser will attend meetings, trainings and other events for capacity development of the ASPIRE advisory team under the leadership of the Senior Programme Adviser; and
  • The Adviser will facilitate with Provincial Administration on reporting, Contract Register and Audit.
    
 4. Requirements of Qualifications and Experience:
  • The Adviser will have a graduate degree (post-graduate will be an advantage) and a minimum of five years’ experience in accounting, public financial management or a closely related field;
  • The Adviser will have substantial experience of working as an adviser to Government;
  • The Adviser will have substantial previous experience as a financial management adviser on projects / programmes financed by external development assistance.  Previous experience on programmes financed by international finance institutions (e.g. World Bank, ADB, IFAD) and familiarity with the Standard Operating Procedures (SOP) of MEF will be strongly preferred;
  • The Adviser will be willing and able to base himself / herself in Kampong Chhnang province  and will be willing and able to travel extensively in rural areas of the province;
  • The Adviser will have a high level of computer literacy including familiarity with Microsoft Word and Excel and with standard accounting software packages. Previous experience with Peachtree software will be strongly preferred;
  • The Adviser will have a good level of spoken and written English;
  • The Adviser will be a Cambodian citizen;
  • The Adviser must have his / her own computer to perform the daily work.
    
 5. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection-ICS method set out in the IFAD Procurement Handbook version September 2010 in consistency with the procedures set out in IFAD Disbursement Handbook, Financial Management Manual (FMM) and Procurement Manual (PM) for Externally Financed Project in Cambodia Updated Version May 2012.
   
 6. For further information could be obtained at the address below during office hours from 8:00 AM to 5:00 PM. Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) by 05 May 2017, 5:00 PM.


Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

ASPIRE Secretariat

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

3rd Floor of the Administrative Department,

#200, Preah Norodom Bvld, Phnom Penh, Cambodia

Attention to Mr. Nak Rotha, Procurement Officer, ASPIRE Secretariat

Phone: (855) 85 88 19 19

E-mail: nakrotha@gmail.com

Please click this link to download TOR of Provincial Finance Adviser-Revised for Kampong Chhnang-20 April 2017

B Service staff

Aquarius Hotel (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Serve patrons at banquets, special functions, or during normal dining room operations.
 • Take food and beverage order from customers, answer the questions regarding price and availability of menu items
 • Delivers food and beverage to table, wait on the table to insure customers are supplied with beverage refill or clean utensils when desired.
 • Remove dish and utensils, clean and dusts table and chairs, fill sugar, salt and pepper containers, sweeps floors
REQUIREMENT

 

 

 • Must be good in English (Speaking, Lessening and writing ) 
 • Must be able to work under pressure and keen to learn
 • Must have experience half year or more than
 • Can work at Morning or afternoon shift
HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: hr@aquariushotel.asia

Tell: 023 972 090

Only shortlisted candidates are contacted for the interview

B Walk-In Interview for Various Position(s) - 28th & 29th April 2017

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh, Siem Reap)

Mega Asset Managment Co., Ltd is a leading company in Cambodia, managing 68 projects, including real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. Due to the remarkable growth of the business, we look for talented human resources to join us.

 

Walk-In Interview 

Friday and Saturday, April 28th - 29th, 2017

Morning  : 8:30am to 12:00am
Afternoon: 1:30pm to 05:00pm

Canadia Tower, The 19th Floor.

 • Assistant
 • Admin
 • Audit
 • Architect
 • Civil Engineer
 • Driver
 • HR
 • Purchase
 • Sales and Marketing
 • Security Guard
 • Warehouse
REQUIREMENT
 • Bring your Cover Letter, CV with current Photo and Expected Salary
 • Cambodian nationality
 • Chinese is a plus
 • Be honest, initiative, hard-working and committed
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55, 096 3 999 017, 088 9 351 951, 012 293 064
E-mail address: hr_recruitment@mam.com.kh
 

B Credit Officer ( $180-$300 )

Pelprek HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Job Description 

 • Make good relationship with our staff and client.
 •  Promote our company product & service when the client come or call.
 •  Interview the lessee and prepare the document for lessee applied.
 •  Complete all documents and application form of lessee.
 •  Calculate the lessee’s ability and make appointment with the lessee before the field check.
 •  Evaluate repayment capacity of customers, check document, verify and analyzed data provide by customer
 •  Side visit of mortgaged property and business of applicant
 •  Prepared legal documents such as Loan Application, Loan Contract, Mortgaged Agreement, Letter of Guarantee, etc.
 •  Preparing write-up and submit to management for approval
 •  Process loan application
 •  Contact customers for interest payment and other fees
 •  Follow up and review credit facilities
 •  Prepare weekly loan report and weekly overdue report

Position Requirements

 • Bachelor Degree.
 •  Good commend in English language (Speaking, Writing and Listening).
 • Computer knowledge (Ms. Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet & Email).
 •  Minimum of 1 years’ experience in banking/MFI
 •  Have good knowledge, skill, and experience in credit operation
 •  Good communication, high commitment and willing to travel
 •  Be honest, hardworking, self-motivated person , team work, and good communication skill.

HOW TO APPLY

សូមផ្ញើរ CV មក pelprekhr@gmail.com

Tel: 092-669858

Closing Date: 27 March, 2017

B Teller (អ្នកផ្តល់ព័ត៏មាន)

Pelprek HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

** Job Description

 •  Responsible for handling customer transactions at banks, including taking deposits, disbursing cash, opening accounts, and investigating fees.
 •  Counter operations.
 •  Handle cash for all the transactions.
 •  Money counterfeit notice.
 •  Deposit/withdraw Cash and Cheque.
 •  Be Confidential with the Customers’ balance or other transactions.
 •  Exchange money.
 •  Printing Bank statement.
 •  Closing Account.
 •  Provide a comfortable way for customers with the bank services.
 •  Check the closed balance with cash on daily basis.

Job Requirement 

 •  Bachelor Degree in Finance, Accounting or other relevant fields.
 •  Minimum 1 year experience of relevant experiences in customer services or other front line role.
 •  Ability to accurately and efficiently process cash transaction.
 •  Attention to details.
 •  Good planning, problem solving & organizing skills.
 •  Computer skills in Ms Word, Excel, PowerPoint, etc.
 •  Good command in spoken and written English is required.

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

F Cashier

LUCKY RUBY CASINO (Svay Rieng)

HIGHLIGHTS

 • Attractive Salary
 • 5% commission for every client recommended
 • 40% Gross Profit Share
 • Free meals 24 hours
REQUIREMENT

តំរូវការការងារ:
- ចេះកុំព្យូទ័រ
- ចេះគិតលេខ
- មានសញ្ញាប័ត្របឋមភូមិ, មធ្យមសិក្សា រឺសញ្ញាប័ត្រដែលមានតំលៃស្មើកាន់តែប្រសើ, ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង។
- ប្រសិនបើចេះភាសាផ្សេងៗទៀត កាន់តែប្រសើរ

+ លក្ខខណ្ឌនិងអត្ថប្រយោជន៍:
- ថ្ងៃឈប់សម្រាក: មួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍បិទ
- ផ្ដល់នូវការស្នាក់នៅ និងអាហារ
- ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បុគ្គលិកល្អ 20 $ ក្នុងមួយខែ

- Computer Basic
- Calculate
- Secondary School/High school certificate or equivalent
- Advantage if know other languages 

+ Conditions and Benefits:
- Holiday: One day off per week
- Provide accommodation and meal
- Bonus for best employee $20 per month
 

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to apply with full resume with photo to address below. All applications will be treated with strictest confidence and only short listed candidates will be contacted.

Contact : HR Department


Tel : (+855) 446401666

E-mail: hr@ruby89.com
Website : www.ruby89.com
Address : Ou Village, Thmei Commune, Kampong Rou District, Svay Rieng Provice, Kingdom of Cambodia.

F Cashier 2 នាក់ជាបន្ទាន់

Thai Huot trading Co,. Ltd (Siem Reap)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercial in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

 

·          Be honestly with company

·         To greet the customers entering into market

·         Handling all the cash transaction

·         Receive payment by cash, cheques, credit card etc

·         To be ability and responsible for work.

·         To be friendly gentle with customer.

·         Guiding and solving queries of customer

·         Providing training and assistance to new joined cashier

·         Maintaining monthly, weekly and daily report of transactions

·         Other work assigned by management

 

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree in accounting, Finance, or subject related.

·         01 year Experience of accounting or similar

·         Understanding Microsoft Office , and computer for accounting

·         Can work under pressure and work as group

Can use English both  writing and speaking

HOW TO APPLY

 

Interest candidates please submit CV, Cover letter, and Salary Requirement to Thai Huot Trading Co,. Ltd

 

Address: Address Thai Huot Market (SR) , Mondul 2 Village, Svay Dangkum Quarter, Siem Reap Province.or via by Email below.

Email: gm-sr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Contact person: Mr. Sarom

Hand phone: +855 63 969 911

 

F Account officer 2នាក់ ជាបន្ទាន់

Thai Huot trading Co,. Ltd (Phnom Penh)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercialization in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

 

Monitor Account receivable and payable

- Post any incomes and expenses to the system

- Manage Payment and Receipt Vouchers

- Monitor daily customers’ and vendors’ invoice associated with delivery note and goods received note

- Check and review all requested payment with proper supporting documents

- Track of all daily billing number

- Issue invoice to Sale Distribution

- Perform other duties as instructed by the Supervisor and Management

REQUIREMENT

 

- Bachelor degree in Accounting or related field

- Should be honest, trustworthy and responsible toward the job

- Bookkeeping skills

- Good communication skills

- Minimum 1 or 2 year experience in General Accounting

- Good knowledge in English or Chinese would be a plus

 

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates are invited to submit CV, Cover letter, and expect salary to address below:


No. Lot 1565, St. Vengsreng, Chaom Chau Village, Sangkat Chaom Chau, Khan Por sen chey, Phnom Penh, Cambodia or via by Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Hand phone: 098 311 422

 

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercial in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

 

·         ត្រូវភាពស្មោះត្រង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន

·         ត្រូវមានសម្ថភាព និងការទទួលខុសត្រូវលើការងារ

·         ត្រូវត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅលើឆ្នើរ មុននឹងយកទំនិញមកតាំងបន្ថែម

·         ស្វែងយល់ទំនិញដែលក្រុមហ៊ុនមានឲ្យបានច្រើន

·         ធ្វើកិច្ចការណ៍ដែលប្រធានដាក់ជូន។

 

 

REQUIREMENT

 

·         មានសញ្ញាបត្រ បឋមភូមិ ឡើងទៅ

·         ចេះអាន ចេះសរសេរ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសតិចតួច

·         ចេះប្រើ Microsoft Word & Excel តិចតួច

·         មានឆន្ទះក្នុងការបំពេញការងារ

·         មានអត្តចរិតស្លូតបូត សុភាពរាបសារ និងស្មោះត្រង់ការងារ

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates please submit CV, Cover letter, and Salary Requirement to Thai Huot Trading Co,. Ltd

 

Address: Thai Huot Market ( MV )
No. 99 - 105, Preah Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia..                                                                                     or via by Email below.

Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Contact person: Chen chan

Hand phone: 098 311 422

 

F Assistant Branch Manager

Thai Huot trading Co,. Ltd (Phnom Penh)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercialization in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment.

RESPONSIBILITIES

 

§  Assists Branch Manager in responsibility for the Market

§  Consistently creates a welcoming environment for the customer by greeting and assisting as well as quickly responding to customer inquiries and needs

§  Demonstrate desired behavior for staff including driving sales, handling difficult and complicated sales, cash management, inventory and follow-up with customers

§  Assists Branch Manager with providing a strong leadership presence and control in market, while ensuring that all customers receive good service and quality merchandise

§  Identifies opportunities to drive traffic into the market through community events (Weddings, parties, etc.)

§  Helps Branch Manager in identifying training needs and providing ongoing training opportunities to the team as needed

§  Assists Branch Manager in delivering consistent, in the moment, feedback and coaching

§  Plans, coordinates, and executes all merchandise calendar direction, campaigns, and sales promotions in a timely manner

§  Ensures all pricing, signage, and displays are correct at all times

§  Responsible for controlling inventory stock levels and reordering as necessary within budget

§  Enforces all company policies and procedures, including health, safety, and security

§  Performs add duties as directed by Branch Manager

 

REQUIREMENT

 

§  Bachelor degree in Management, marketing or business and administration

§  Both Male & Female 25 years up

§  2years’experience in Market operation management

§  Ability to use Microsoft office

§  Good in both verbal and written English

§  Strong initiative and ability to work under pressure

§  Ability to work in multi-task

 

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates are invited to submit CV, Cover letter, and expect salary to address below:


No. Lot 1565, St. Vengsreng, Chaom Chau Village, Sangkat Chaom Chau, Khan Por sen chey, Phnom Penh, Cambodia or via by Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Hand phone: 098 311 422

 

 

F Cashier 2 នាក់ជាបន្ទាន់

Thai Huot trading Co,. Ltd (Phnom Penh)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercial in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

        

 •  Be honestly with company
 • To greet the customers entering into market
 • Handling all the cash transaction
 • Receive payment by cash, cheques, credit card etc
 • To be ability and responsible for work.

·         To be friendly gentle with customer.

 • Guiding and solving queries of customer
 • Providing training and assistance to new joined cashier
 • Maintaining monthly, weekly and daily report of transactions

·         Other work assigned by management

 

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree in accounting, Finance, or subject related.

·         01 year Experience of accounting or similar

·         Understanding Microsoft Office , and computer for accounting

·         Can work under pressure and work as group

·         Can use English both  writing and speaking

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates please submit CV, Cover letter, and Salary Requirement to Thai Huot Trading Co,. Ltd

 

Address: No. 214, Street 63 L 352, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.                                                                                     or via by Email below.

Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Contact person: Chen chan

Hand phone: 098 311 422

 

F Head of Property

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Oversee all construction works in Bank and its branches and monitor/coordinate the repair and maintenance works related to the bank’s properties.
 • Handling all aspects of project planning, design, scheduling works, feasibility study and implementation of the contract work from inception to completion.
 • Supervision and co-ordination of the main contractors and its nominated sub-contractors works.
 • Contract administration including cost control, evaluation and negotiation, tendering and awarding of the contract works.
 • Co-ordination with consultants and contractors on all site technical issues and all aspects of contract administration works.
 • Reviewing and monitoring construction schedule in order to ensure timely completion and within budget.
 • Liaison with architects, consultant and builders on construction techniques, auditing consultant’s design costing and contractual issues related to pre-contract and post-construct works.
 • Conduct field/physical inspection from time to time in order to ensure the quality and safety is implemented on construction site.
 • Extensive liaison with local authority/council on all aspects of statutory requirements and approval issues.

REQUIREMENT

 • Degree in Civil Engineering/Architectural/Building or equivalent.
 • Minimum 3 years related working experience.
 • Excellent command of written and verbal English and ability to communicate in Chinese will be an advantage.
 • Demonstrate excellent project management and organizational skills.
 • Mature, pro-active, result-orientated and excellent interpersonal skills
 • IT literate
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Deputy Branch Manager

Vattanac Bank (Phnom Penh, Battambang)
RESPONSIBILITIES
 • Assist in creating a strong sales, service and operation culture, fostering an environment in which all branch employees and related partners excel and achieve business goals.
 • Support portfolio growth by coaching staffs to effectively identify referral opportunities and perform sales/referral activities. Develop high performing staffs in order to build bench strength.
 • Leverage workforce planning tool to optimize staffing in branches to ensure effective lobby and line management to provide exceptional client service and comply with all legal and regulatory requirements.
 • Resolve escalated client complaints/issues promptly and effectively.
 • Conduct "daily proof processes" to ensure adherence to operational requirements; investigate controllable losses among branch staff; provide coaching and performance management on decisions and processes used.
 • Partner with related departments in the execution of operational excellence and achievement of operational goals.
 • Partner closely with Branch Manager to manage hiring, performance management and compensation of staffs.

REQUIREMENT
 • Bachelor's degree in Marketing, Finance, Banking, Business Administration or equivalent
 • At least 3 years of loan and operations experiences; banking  services experience preferred
 • Knowledge of bank operating risk, compliance policies, and procedures
 • Sound written and verbal communication skills in English and Chinese
 • Demonstrated ability to lead, motivate, and influence others
 • Effective time management
 • Ability to exercise good judgment
 • Ability to prioritize multiple demands
 • Strong problem solving and negotiation skills

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Senior Officer, Credit Operations and Marketing

Vattanac Bank (Phnom Penh, Battambang)
RESPONSIBILITIES
 • Responsible for credit marketing and assessment for new and existing loan portfolio
 • Assist the Branch Manager in planning, organizing, and controlling the operations and administration of the Credit and Marketing Section with discretion necessary to fulfill the Bank’s goals and policies, guidelines, and instructions set by the Head Office
 • Assist in sale & marketing strategy of bank to promote other bank’s products.
 • Attend to the customers for enquiries and gather required information and documents
 • Do the market research for the loan suitable pricing
 • Liaise with clients to obtain relevant information and discuss issues to analyze lending risk
 • Conduct all data extractions and analysis in a timely and accurate manner
 • Coordinate the exchange of necessary information with solicitors/valuers
 • Conduct site visit to customers’ business premise and property
 • Prepare loan application and submit to Branch Manager for review and for Credit Committee’s approval
 • Assist in checking the credit legal documentation
 • Assist in credit review and control: review the existing loan customers and check the report

REQUIREMENT
 • Bachelor's degree in business administration or related field
 • Minimum 2-3 years experience in credit marketing and assessment at Commercial Banks
 • Good verbal and written communication skills in English; verbal and/or written Chinese Mandarin is an advantage.
 • Strong analytical skill
 • Ability to read and interpret commercial credit bureaus, analyze trade experience, and utilize external financial resources to underwrite credit requests
 • Proficient working knowledge of Windows and Excel
 • Strong customer service skills
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Clerk, Credit Operations and Marketing

Vattanac Bank (Phnom Penh, Battambang...)
RESPONSIBILITIES
 • Preparing Legal Documents (Letter of Offer, Loan Contract, and Hypothec Agreement) for signing after loan approval.
 • Monitoring and informing customer on repayments
 • Detecting any warning signs of an impending problematic accounts
 • Checking daily OD/ Loan report to ensure that there is no error occurred and overdue customer.
 • Assist the supervisors in sale and marketing of existing and new loan customer
 • Assist in sale & marketing strategy of bank to promote other bank’s products.
 • Processing the registration of charge on title deed and checking the securities whether they are legally applied to prevent the risks in the case of defaults.
 • Working directly with Sangkat, Khan and Cadastral Offices for Title deed registration. Processing the claim from customer after completion of title deed registration.
 • Preparing the necessary paper work for loan release after completion of legal registration of title deed.

REQUIREMENT
 • Bachelor's degree in business administration or related field (Fresh graduates are welcome)
 • Good verbal and written communication skills in English; verbal and/or written Chinese Mandarin is an advantage.
 • Strong analytical skills
 • Proficient working knowledge of Windows and Excel
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Senior Officer, Business Development

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Support Head  in implementing strategies to reach the departmental objective
 • Conduct New product development & feasibility study for management approval
 • Support the sales and marketing activities for Branches through customer referral, proper sales toolkits; and regular visit and follow up
 • Actively involve with Branch support activities
 • Make monthly update personal work progress to the Head
 • Implement and coordinate media campaigns designed to sell the bank’s products and enhance its image.
 • Conduct monthly Loan Push forum to improve the loan portfolio of the Bank and others forums to improve branches performance
 • Prepare marketing and launching plan of Bank new product/service
 • Conduct researches on new value-added products and services for the bank
 • Consolidate weekly and monthly marketing call report by Branches for management Liaise  with other departments & branches and provide them with sales & marketing support when needed
 • Supervise the subordinate to perform the job effectively and efficiently
 • Compliance with risk management policies, control procedures and any other check and balance instructions in accordance with bank’s policies, guidelines and directives.
 • Perform other duties assigned by Head
REQUIREMENT
 • Bachelor's degree in business administration or related field
 • At least 4-5 year experiences in sales, Marketing, Business Development and related field
 • Good verbal and written communication skills in English. Verbal and/or written Chinese Mandarin is an advantage.
 • Ability to work under pressure and as part of a team
 • Proficient working knowledge of Windows and Excel
 • Typing skills required
 • Strong customer service skills
 • Good personality and fits to the job requirement

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Officer, Business Development

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Assist and support Senior Officer and Head of Department  in implementing strategies to reach the departmental objective
 • Support Senior Officer to conduct New product development & feasibility study for management approval
 • Support the sales and marketing activities for Branches through customer referral, proper sales toolkits; and regular visit and follow up
 • Actively involve with Branch support activities
 • Make monthly update personal work progress to the Head
 • Implement and coordinate media campaigns designed to sell the bank’s products and enhance its image.
 • Conduct monthly Loan Push forum to improve the loan portfolio of the Bank and others forums to improve branches performance
 • Prepare marketing and launching plan of Bank new product/service
 • Conduct researches on new value-added products and services for the bank
 • Consolidate weekly and monthly marketing call report by Branches for management Liaise  with other departments & branches and provide them with sales & marketing support when needed
 • Supervise the subordinate to perform the job effectively and efficiently
 • Compliance with risk management policies, control procedures and any other check and balance instructions in accordance with bank’s policies, guidelines and directives.
 • Perform other duties assigned by Head
REQUIREMENT
 • Bachelor's degree in business administration or related field
 • At least 3 year experiences in sales, Marketing, Business Development and related field
 • Good verbal and written communication skills in English. Verbal and/or written Chinese Mandarin is an advantage
 • Proficient working knowledge of Windows and Excel
 • Typing skills required
 • Strong customer service skills
 • Good personality and fits to the job requirement
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Clerk, Business Development

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Support senior officers and Head to develop new products and service to meet customer demands and branch expansion
 • Assist senior officer and Head to Execute communication, sales & marketing activities through various offline and online channels
 • Liaise closely with internal and external parties to prepare marketing & advertising materials, and to ensure smooth implementation of promotion programs
 • Consolidate Branch support minute and arising agenda for each Loan Push Forum and GM meeting on monthly basis.
 • Conduct administrative tasks assigned by department including setting up meeting schedule, prepare meeting document, and facilitate transportation requirement and account opening documents.
 • Survey on bank’s products & services, customer’s complaint & feedback.
 • Assist in consolidating report on weekly and monthly marketing call by Branches
 • Assist in conducting researches on competitor, market trend and customers preference.
 • Prepare monthly activity report on personal work progress to BD Team.
 • Maintain good relationship with the media, including financial, local news & entertainment media
 • Assist organizing bank events
 • Other tasks as assigned by direct supervisors
REQUIREMENT
 • Bachelor's degree in business administration or related field
 • At least 1 year of experience in sales, marketing, business development
 • Good verbal and written communication skills in English. Verbal and/or written Chinese Mandarin is an advantage.
 • Ability to work under pressure and as part of a team
 • Proficient working knowledge of Windows and Excel
 • Typing skills required
 • Strong customer service skills
 • Good personality and fits to the job requirement

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Officer, HR and Training

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Maintain proper records and statistics of employment
 • Ensure all staff personal files meet the requirement of the bank and Cambodian Labor law
 • Update master list of staff
 • Liaise with all departments on staff movement
 • Maintain a professional relationship with the Bank’s customers, suppliers, applicants and contacts, thereby promoting good business and corporate image of the Bank
 • Comply with the Bank’s general policies, procedures, regulations and guidelines, and specifically with those of the Human Resource and Training Department
 • Uphold the behavioral, service and performance standards in the Human Resource and Training department
 • Comply with the Ministry of Labor, Immigration Department and Statutory Authorities’ laws and regulations
 • Work with Ministry of Labor and Vocational Training to prepare manpower statistic such as staff movement, staff declaration
 • Prepare monthly National Social Security Fund (NSSF) insurance
 • Prepare work permit and medical check-up for expat
 • Monitor leave records and staff attendance
 • Liaise with the insurance and health providers for staffs’ coverage. Coordinate with the Bank’s panel hospitals and clinics to assure staffs’ medical welfare
 • Assist in organizing HR and department-initiated training programs
 • Arrange for staffs’ accommodation, travel and logistical requirements as necessary
 • Assist/Organize staff functions, meetings and other events as may be required
 • Other duties as assigned by the Head of HR and Training, Senior Officer and Management from time to time.
REQUIREMENT
 • Bachelor degree in Management, Human Resources, or in related field
 • At least 2-3 year experience in Human Resources management and Compensation and Benefit; experience in banking/financial institutions is a plus.
 • Knowledge of Human resources management, learning and development, performance management
 • Good understanding of Cambodian Labor Law
 • Ability to delegate, motivation or commitment, effective communication and presentation skill, Good interpersonal skill
 • Excellent English language skills, Computer literate with knowledge of Microsoft Office Applications
 • High commitment, integrity and result-oriented
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com

F Officer, Risk Management and Compliance

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Assist to achieve the annual plans and objectives of the department
 • Assist to assess and analyze all categories of risks
 • Assist to perform the RCSA assessment for all departments and branches
 • Assist to identify KRIs with all departments and branches regarding to the result of assessment of RCSA
 • Assist to assess any new risk reported from branches and departments for new business process, new products, unexpected risk encountered, etc.
 • Assist to obtain and review the monthly KRI report for all branches and departments
 • Assist to draft the monthly and quarterly risk management report
 • Maintain records and documents of risk management
 • Assist other tasks required by the Risk Management and Compliance Department
REQUIREMENT
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance, CAT, or other related field
 • Good commend in written and spoken English
 • Computer literate, in particular MS-Office application
 • Maintain a high level of confidentiality
 • Good communication skill, and pleasant personality
 • Honesty and hard working.
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F IT Officer

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Install, Manage, Maintain and support Electronic Banking Applications included Perso System, Website, Intranet and iTop
 • Install, Manage, maintain and support ATMs, POSs, NAC, Embossing printers and HSMs
 • Develop and maintains Websites and other in house web based application software
 • ATM, NAC and POS system troubleshooting and support
 • Issues support handling with end user and support stakeholders
 • Manage system bugs, changes or enhancement relate card associated
 • Assist user in troubleshooting and balance reconciliation
 • Onsite Support for Offsite ATMs/ POSs
 • System Capacity Planning and inventory  control (user, roles and ATMs)
 • To coordinate with vendor to get latest update of User Manual and to create or update Internal IT Operational Manual
 • Coordinate with Technology team to conduct system hardening, system penetration test, version or patch management upgrade and planning
 • To identify and ensure all key component related to EBS system are always available and backup
 • To coordinate with relate team to conduct the Suite and ATM System Penetration testing
 • Prepare daily, monthly and system incident report
 • Attend weekly/ Monthly IT Meeting and ITC
 • Attend Disaster Recovery Exercise

Others:

 • Daily routine jobs (system healthy check and reporting)
 • IT General support.
 • Other job assigned
REQUIREMENT
 • Bachelor degree in Computer Science or above.
 • Good knowledge and experience in managing Card management System, Internet and mobile banking.
 • Good knowledge and experience in managing Web hosting, ATM, POS, NAC, HSM and Embossing.
 • Good knowledge and experience in Microsoft, Linux and Oracle Solaris Operating System platform.
 • Good knowledge and experience in Oracle Database, SQL and MySQL
 • Good knowledge and experience in Apache Tomcat, Oracle Weblogic, IIS, IBS WebSphere,
 • Good knowledge and experience in PHP, Java Script framework, CSS framework, .NET programming language.
 • Computer literacy in computer troubleshooting and networking.
 • Be able to work after working hour or Weekend and Public Holiday when required.
 • Ability to work under pressure and independently,
 • Good communications and interpersonal skills, including the ability to build and maintain relationships with organization’s team and partners.
 •  Good oral and written communication skills in English.
 •  Honesty, reliability, and a commitment to strict confidentiality
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Graphic Designer

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • To come up with a concept and graphic designs as tasked by the superiors
 • To check the production and final output of the design work to ensure quality and compliance to the requirements 
 • Monitor and check existing branding items and design work to ensure quality and compliance to the branding guidelines of the Bank
 • Support colleagues, other Head Office departments and branches in their design requirements
 • Be knowledgeable of the branding guidelines and Bank’s preferences
 • Recommend branding and communication designs that will help on the promotion of the Bank
REQUIREMENT
 • Bachelor’s Degree in Professional Design/Graphic Design
 • Bachelor’s Degree in Information and Communications Technology or Computer Science with Major in Computer Graphic Design
 • Knowledgeable in design software such as Adobe and Corel
 • Experience working in an advertising agency and printing house is a plus
 • Knowledge in photography and videography is a plus
 • Knowledge is using 3D software is a plus
 • Good command of written and verbal Khmer and English, knowledge in Mandarin is an advantage
 • Excellent interpersonal skill
 • Hard-working, able to work under pressure and in extended hours when the task requires
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Clerk, Finance and Treasury

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Daily work regarding with treasury function – fund management including fund transfer or movement and placements
 • Daily Foreign Exchange dealing such as FX transaction with customer, bank…
 • Assist in preparing report and compliance with NBC’s regulation. Daily, monthly and quarterly Report
 • Prepare Tax declaration and compliance with Tax’s rules and regulations
 • Assist to prepare some docs regarding with the financial
REQUIREMENT
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance and Banking or related field
 • Excellent interpersonal skills Computer knowledge of Microsoft Office application
 • Maintain a high level of confidentiality
 • Proactive with the ability to work either on own initiative as well as part of a team
 • Good command of verbal and written Khmer and English
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Clerk, Accounts and Administration

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Review all payments requested by respective departments before submitting to Management for approval
 • Responsible for purchasing the items requested by respective departments, planning and controlling stationary in stock
 • Prepare daily & Monthly payment voucher
 • Record and keep staff medical treatment
 • Prepare reconciliation report such as Asset, Liabilities, Bank Cheque, Fixed Asset, GL Source, IBT with other branches
 • Prepare month end report
 • Prepare staff leave balance and attendance record to Human Resources and Training Department
 • Supervise guards, maid and bank generator
 • Perform any other duties as assigned by Management from time to time
REQUIREMENT
 • Bachelor degree in Accounting, Finance & Banking or related field of study
 • Good knowledge of accounts payable/receivable and accounting functions
 • Basic knowledge of general office procedures
 • Good command of written and verbal in both English and Khmer
 • Good interpersonal skills
 • Maintain a high level of confidentiality
 • Computer literate with knowledge of word processing and spreadsheet software applications
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

 

F Clerk, Internet Banking

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Receive and Check Application form through email (ibanksupport).
 • Make sure all Application forms are following Bank’s work flow and requirement.
 • Register reference number for New/Modification/Close Application
 • The form must review by officer in charge before create in system
 • Create Personal/ Corporate User ID in Iswitch System
 • Assigning account access functions in Iswitch System
 • Add/Deleted (Link/De-link) Account in Iswitch System
 • Prepare Welcome letter for customer
 • Modification of User Information/Functionality Iswitch System
 • Verify Suspension of Internet Banking User ID by form
 • Verify Reactivation of Suspended User ID by form
 • Closure/Delete of User ID by form
 • Filling Application Forms
 • Daily review internet banking request by 9:00AM and send to respective branch
 • Daily follow up with branches for the internet banking request
 • Report the problem and resolved
 • Perform other job as assigned by line manager from to time to time.
REQUIREMENT
 • Bachelor’s Degree in Finance & Banking, Accounting or related field
 • Good command of written and verbal English. Good in Chinese is a plus
 • Good integrity, positive attitude, helpful, high commitment, competence and motivation.
 • Computer literate
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

RESPONSIBILITIES

Clearing House – Daily Operations

 • Collecting daily Inward and Outward Physical Cheques from Branches
 • Balancing Physical Cheques and Soft Data in the System  
 • Processing daily Inward Cheques
 • Presenting cheques at National Bank of Cambodia
 • Liaising with other commercial banks in term of Cheque Clearing matters
 • Balancing end of day clearing processing 
 • Preparing Report on daily base

Others

 • Assisting in processing daily credit remittances
 • Assisting in delivering documents to customer (urgent case only)
 • Assisting in developing monthly report (Clearing Cheques)
 • Perform any other duties as assigned by supervisors.
REQUIREMENT
 • University Degree in Accounting, Banking and Finance, Business or other related field.
 • Good verbal and written communication skills in English. Verbal and/or written Chinese Mandarin is an advantage.
 • Computer literacy, MS Word, Excel, etc
 • Pleasant Personality
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Clerk, Clearing and Settlement

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Perform reconcile the Wellfargo settlement amount with the Visa Incoming Report Settlement amount for Issuing and Acquiring transaction
 • Run Visa System (Edit Package) for Processing Incoming
 • Perform upload Incoming file in iCore System for posting Credit and Debit card transaction
 • Prepare supporting document and prepare GL posting sheet for daily FCUB posting of Acquiring transaction
 • Perform file loading to FCUB such as ( EOD, Reconciliation, Merchant, Cash withdrawal file)
 • Perform Credit Card AUTOPAY file loading to FCUB and upload to icore for posting payment to cardholder
 • Perform reconcile between iCard System and FCUB
 • Perform Credit and Debit Adjustment for cardholder
 • Perform Merchant Reversal/Refund in iCore for POS transaction and Submit memo to branch
 • Submit supporting document to branch for FCUB posting of ATM transaction
 • Daily submit cardholder outstanding report to Finance Dept
 • Perform fee collection for card retain at ATM and Pick up card at Merchant
 • Follow up Credit card collection for staff, Secured and Unsecured Card
 • Prepare Visa International Quarterly Report
 • Monthly credit card overdue report to finance dept
 • Filling document relate to Issuing/Acquiring GL posting
 • To perform any other duties assigned form time to time by Finance Senior officer
REQUIREMENT
 • University Degree in finance and banking, business administration or related field
 • Knowledge in financial/accounting principles, banking operations, e-banking features and components.
 • Good command of written and verbal English and Khmer
 • Conversational and report-writing English communication skills
 • Excellent communication skills and time management
 • Decision making/problem solving skills
 • Good Computer user and ability to operate office machines
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Officer, Card and E-Marketing

Vattanac Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Recruit more of Card, internet banking user, cardholders via existing customers and new customers or introduced by other departments
 • Provide more services and maintain customers such delivery Card to customers at their premise
 • Provide training to Cardholder, Ibanking customer on how to use, benefits and security in using, if their company/organization has payroll service with us at least 10 staffs
 • Recruit more of Merchant Discount Partner (MDP) or recommended by other departments
 • Make an agreement of Merchant Discount Program
 • Updated List of Merchant Discount Partner and spread information to all team in the bank
 • Follow up Merchant Discount Partner whether they perform as stated in the contact, by call or visit monthly and quarterly
 • Recruit more premises for POS Terminal via existing customers, new customers or introduced by other departments
 • Collect information to process documents for POS installation
 • Update visited customers into customer’s profile
 • Send Marketing Letter (Proposal) to customers after or before meeting
 • Send Thanks Letter to customers whom used our Card (VISA, Master, CUP…)
 • Propose and arrange promotions or service that help to facilitate the market in Card (VISA, Master, CUP…), POS machine and Merchant Discount Program
 • Conduct survey on Card (VISA, Master, CUP…) from competitors
 • Perform daily, weekly and monthly report
REQUIREMENT
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Management, or in related field.
 • Has a good command of written and verbal English and Khmer
 • At least 2 years experience in sale and marketing; experience in banking/financial institutions is a plus.
 • Excellent in presentation skills
 • Understanding in Card business
 • Has excellent interpersonal skills
 • Maintains a high level of confidentiality
 • Abilities to work under pressure
 • Computer literate, in particular Ms. Office applications.
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit a comprehensive resume together with an Application Form (downloadable via www.vattanacbank.com) with a recent photograph to: Human Resource and Training Department, Vattanac Bank, Level 2, Vattanac Capital, No. 66, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia. Tel. (855) 023 963 999, Email: hr@vattanacbank.com.Website: www.vattanacbank.com.

F Messenger (male)

WorldBridge Group (Phnom Penh)

Started as Cambodia’s leading logistic company since 1992, WorldBridge Group has expanded its businesses to potential sectors including construction, real estate, finance, food and beverage, and e-commerce. To realize our vision to be number one diverse solution provider launching pioneer projects in Cambodia, human capital is of the essence to the Group and we are now looking for talent to join and grow with us.

RESPONSIBILITIES
 • Studying or graduated bachelor degree at university
 • Willing to travel by motorbike
 • Good personality and communication skills
 • Able to use compuer: Ms Word / Excel, Internet & Email
 • Basic English
 • Sex: male only
REQUIREMENT
 • Studying or graduated bachelor degree at university
 • Willing to travel by motorbike
 • Good personality and communication skills
 • Able to use compuer: Ms Word / Excel, Internet & Email
 • Basic English
 • Sex: male only
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to send their CV and cover letter to HR department:

 • Email: recruitment@worldbridge.com.kh
 • Address: No 99, Street Norodom corner Street Samdach Pan (St 214), Sangkat Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

ជេ. អ៊ីលី ត្រេឌីង គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាបូប និងបន្តោងអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្វើពីសំណាញ់,

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖

 1. ផ្នែកសំណាញ់ ​​       (ចំនួន 4 នាក់)
 2. ផ្នែកខ្ទាស់      ​      (ចំនួន 4 នាក់)
 3. ផ្នែកដេរ              (​ចំនួន ៦​ នាក់)

 

REQUIREMENT
 • មានអាយុចាប់ពី18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • រហ័សរហួន,​ស្វាហាប់​​ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ
 • គ្មានបទពិសោធន៏ ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន៖

 • ការដំឡើងប្រាក់បៀរវត្ស
 • ថ្លៃធ្វើដំណើរ  
 • ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់វត្តមាន   
 • ផ្តល់បាយសំរាប់អាហារថ្ងៃត្រង់  
 • ទទួលបានកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏
 • ធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ (8ព្រឹក-12ថ្ងៃត្រង់ និង1រសៀលដល់5រសៀល)
 • ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលយោងទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មានកន្លែងមើលក្មេងៗ និងមានគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រាក់ខែទី13
 • ការលើកទឹកចិត្ត និងអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនទៀត
HOW TO APPLY

កាលបរិច្ឆេទបិទទទួលពាក្យៈ

ប្រសិនបើបេក្ខជន ឬបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ​ ary@smateria.com / Chheanglong@smateria.com ឬ លេខទូរស័ព្ទ 077-556-728 ឬ​ តាមអាសយដ្ធាន៖ ផ្ទះលេខ10, ផ្លូវលេខ410, សង្កាត់ បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ

F មន្ត្រីឥណទាន​(Credit Officer)

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in Credit Officer Positions.

RESPONSIBILITIES

·         Find potential clients to get the loan products

·         Build a very good relationship with all levels of local authorities.

·         Process loan including promoting, loan disbursement, and loan recovery

·         Meet prospective customers for loans

·         Set up the plan with Chief Credit Officer, Credit Manager and Operation Manager for loan disbursement.

·         Closely follow up the borrowers.

·         Closely follow up the borrowers on their business change or any problems then report to direct supervisor for taking early action on time.

·         Make a daily report to CLO for consolidating all data to make a daily client

·         Other related task assigned by Branch Manager.

REQUIREMENT

·         Bachelor Degree in Finance& Banking, Accounting, Marketing or any relevance field.

·         No experience also welcome and experiences in micro finance or banking operations is preferable.

·         Age 20 to 35 years old.

·         Good command in Khmer and English for both verbal and written.

·         Honesty, initiative, flexibility, high commitment and good inter-personal and communication skills.

·         Good knowledge of computer (Ms. Office & Internet).

·         Team players with “CAN DO” attitude.

·         Willing to work under pressure

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

 

Competitive salary, bonus package, insurance covered, and more are provided to successful candidates.

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

 

Contact Information:

HR Department

Tel                     : 023 993 905/ 023 993 910

Email                 : hr@primemf.com

Website             : www.primemf.com

Address             : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

F ផ្នែកសំអាត

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី Prime MF Microfinance Institution Ltd ត្រូវការជ្រើសរើស ផ្នែកអនាម័យចំនួន ៣ នាក់ ភេទស្រី

RESPONSIBILITIES

តួនាទី និងភារៈកិច្ចៈ

 

·         ឩស្សាហ៍ព្យាយាម និងមានសុឆន្ទ:ក្នុងការងារ

·         សំអាតគ្រប់បន្ទប់បុគ្កលិក និងបន្ទប់ទឹក

·         សំអាតទ្វារជណ្តើរនិងកញ្ចក់

REQUIREMENT

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

·         ត្រូវមានសុខភាពល្អ

·         អាយុចាប់ពី 18-40ឆ្នាំ

·         បេក្ខជនត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ

 

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានពីកសិករមានមានៈ

·         ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៍សមរម្យនិងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ

·         ទទួលបានធនារ៉ាប់រង ២៤ ម៉ោង លើ ២៤ ម៉ោង

·         ទទួលបានប្រាក់ខែទី១៣ និងប្រាក់បន្ថែម សំរាប់ចូលឆ្នាំ និងភ្ជំបិណ្ឌ

HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមេត្តាផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយះអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
ព័ត៌្តមានបន្ថែម៖
ផ្នែក                             ៖ ធនធានមនុស្ស
ទូរស័ព្ទលេខ                ៖ 023 993 905/ 023 993 910
ផ្ញើរតាមរយៈអ៊ីម៊ែល     ៖ hr@primemf.com

អាសយដ្ឋាន                ៖ ផ្ទះលេខ ១៩អា ផ្លួវ ២៧១ សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

F Regional Manager

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in Regional Manager

RESPONSIBILITIES
 • Involve in risk identification and mitigation strategies as well as the implementation of those strategies to enable business growth at acceptable level.
 • Build and keep a strong relationship with key deposit and service customers within the responsible areas, or with some other key customers.
 • Work with Operations Manager to reinforce the quality of customer service of all channels, compliance and effectiveness of the over-the-counter operational processes.
 • Work under Branch management to contribute in a development of sale target and selling strategies and tactics for supporting a growth of deposit, payment, payroll, and other financial services.
 • Work with/under all Branch Managers within his or her responsible region to design and execute strategies on deposit, payment, payroll, and other financial services business.
 • Analyze and regularly monitor the performance and strategic execution of each branch under supervision on saving and other financial products and services.
 • Work with/under all Branch Managers to ensure the quality and timely preparation of sale report and sale performance.
 • Coach Branch Managers and other relevant sale staff to search for new key potential customers to make presentation, customer retention and collect customer’s feedback within region.
 • Working place near Phnom Penh and inside Phnom Penh.
REQUIREMENT
 • Bachelor’s Degree in relevant field
 • At least 3 years’ experience in these area (banking/microfinance experience is preferred) and at least 1 year in management role
 • Experience on saving and other financial product sale management is an advantage
 • High energy individual who can motivate staff and create business momentum
 • Very strong communication skills in English and Khmer (written and spoken)
 • Ability to work with cross functional teams
 • Strong conceptualization and analytical skills
 • Honesty and excellent interpersonal skills
 • Problem Solving and Decision Making

 

* Employee Benefits
We provide more benefits to all employees such as:

·          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

·         Annual Salary Increase

·         Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

·         Monthly incentive according to the performance

·         Loan to employee

·         Loyalty bonus

·         Advance on salary on special occasion

·         24 hours personal accident insurance and Health Coverage

·         Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

·         Great & Friendly Working Environment

·         Provide Annual workshop and Training.

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

 

Contact Information:

HR Department

Tel                     : 023 993 905/ 023 993 910

Email                 : hr@primemf.com

Website             : www.primemf.com

Address             : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

F SME Officer

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in SME Officer.

RESPONSIBILITIES

·         The incumbent is responsible for processing Loan applications for SME and Corporate Clients;
monitoring the Loan Portfolio and reporting on Loan portfolio.

·         Prospects new clients and assists them for loan application.

·         Has the ability to analyze and interpret financial statements of the business in order to
access the repayment capacity and financial soundness of the borrower.

·         Conducts loan appraisal and collects detailed information (personal, business, and
guaranties) and arrange to opens new loan account.

·         Prepares and execute loan contracts and arrange for disbursement of loan in kind.

·         Have good knowledge about guideline of regulatory body and able to prepare loan
reports for internal and external use.

·         Monitors the loan and follows up of the timely repayment.

·         Maintains contact and maintain good relationship with client.

REQUIREMENT

Job Requirement:

 

·          Bachelor Degree in Banking & Finance or Accounting at least 1 year prior experience in Credit Department in commercial Banks

·         Organizational and time management skills

·         Ability to work effectively in a team environment

·         Negotiation and internal relationship building

·         Sound written and verbal English communication skills

·         Advanced Computer Skills (Ms. Word, Excel, Power Point)

·         Analysis and Reporting Skills

·         Proficient Khmer typing skills

·         Problem Solving and Decision Making

 

* Employee Benefits
We provide more benefits to all employees such as:

·          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

·         Annual Salary Increase

·         Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

·         Monthly incentive according to the performance

·         Loan to employee

·         Loyalty bonus

·         Advance on salary on special occasion

·         24 hours personal accident insurance and Health Coverage

·         Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

·         Great & Friendly Working Environment

·         Provide Annual workshop and Training.

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

 

Contact Information:

HR Department

Tel         : 023 993 905/ 023 993 910

Email     : hr@primemf.com

Website : www.primemf.com

Address : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

F Branch Manager

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in Branch Manager Positions

RESPONSIBILITIES

·         Leading and managing all operational activities at branch.

·         Set up and control as yearly, monthly, and daily plan of disbursement and collection in order to growth and quality of loan portfolio.

·         Motivate and perform all staffs to ensure their performances to meet the standard of target and quality of working environment.

·         Ensure appropriate training and communication of new products, policies, and procedures to ensure all branch staffs are in compliance.

·         Assess the loan application submitted by COs and CCOs to ensure the enough data, information and relevant documents and recommend to loan committee for approval or reject.

·         Work closely with CCOs and COs to follow up clients and repayment.

·         Build close relationship with local authorities and their supports on MFI business’s product and service.

·         Conducting survey and research in close relation with marketing and product development unit to ensure appropriate assessment and competition analysis and consultation with management for business expansion.

·         Participate in recruiting and evaluating the performance of subordinates’ staffs.
Perform other task assigned by Manager.

REQUIREMENT

Job Requirement:

·         BBA in management, finance and banking, Accounting, MBA is an asset.

·         Min 03 years experiences in microfinance with 01 years managerial level.

·         Age 25 to 35 years old.

·         Honesty, initiative, creativity, high commitment and good inter-personal skills and able to lead and mange team for success.

·         Ability to effectively communicate in both Khmer and English.

·         Problem solving and decision making skills.

·         Good understanding of Cambodian MFI/banking rules and regulations

 

* Employee Benefits

We provide more benefits to all employees such as:

·          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

·         Annual Salary Increase

·         Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

·         Monthly incentive according to the performance

·         Loan to employee

·         Loyalty bonus

·         Advance on salary on special occasion

·         24 hours personal accident insurance and Health Coverage

·         Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

·         Great & Friendly Working Environment

·         Provide Annual workshop and Training.

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

 

Contact Information:

HR Department

Tel                     : 023 993 905/ 023 993 910

Email                 : hr@primemf.com

Website             : www.primemf.com

Address             : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

 

F Credit Officer (មន្ដ្រី ឥណទាន ៣០នាក់)

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី Prime MF Microfinance Institution Ltd បាននិងកំពុងផ្ដល់ឱកាស ការងារដល់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សា និងបានបញ្ចប់ការសិក្សារ ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍​ ក៏ដូចជាឱកាសការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី ក្នុងនោះដែរ គ្រឺះស្ថាន បាននិងកំពុងបើកឱកាសការងារសំរាប់ ផ្នែក មន្ដ្រី ឥណទាន ៣០ នាក់

RESPONSIBILITIES

·         ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន

·         ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ

·         ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអជ្ញាធរមូលដ្ឋានអោយបានល្អ

·         បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចកទេស

·         ប្រមូលប្រាក់សំណង ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់មកវិញ

·         ចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន

·         ចូលរួមបង្កើតយុត្តិសាស្រ្ដក្នុងការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចី

REQUIREMENT

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

o   កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ឬទើបបញ្ចប់ការសិក្សា

o   មាន ឬគ្មានបទបទពិសោធន៍ការងារ

o   បេក្ខជនត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ

o   មានសុខភាពល្អ និងមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេស និងកំព្យួទ័រ

o   ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានពីកសិករមានមានៈ

·         ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៍សមរម្យនិងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ

·         ទទួលការឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ

·         ទទួលបានធនារ៉ាប់រង ២៤ ម៉ោង លើ ២៤ ម៉ោង

·         ទទួលបានប្រាក់ខែទី១៣ និងប្រាក់បន្ថែម សំរាប់បុណ្យចូលឆ្នាំ និងបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ

HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមេត្តាផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយះអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
ព័ត៌្តមានបន្ថែម៖
ផ្នែក                             ៖ ធនធានមនុស្ស
ទូរស័ព្ទលេខ                ៖ 070 706 709
ផ្ញើរតាមរយៈអ៊ីម៊ែល     ៖ admin@primemf.com

អាសយដ្ឋាន                ៖ ផ្ទះលេខ ១៩អា ផ្លួវ ២៧១ សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
 

F Real Estate Officer

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading MFIs totally owned by foreign investors, and got license from NBC to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas, and we will soon expand our operation throughout the whole country. So far our MFI keeps moving toward to reach our vision, and we are now seeking suitable qualified candidate to fill up vacancy position of Real Estate Officer.

RESPONSIBILITIES

-         Research Real estate price and analysis

-         Update real estate information

-         Negotiate price with real estate owners

-         Assist the whole process of signing contract

-          Translate from Khmer to English

REQUIREMENT

Job Requirement:

-          Age between 20 - 35 years old.

-          Male only.

-          Bachelor degree in Marketing or other related fields.

-          Experience with Real estate Company is preferable.

-          Real estate experience & Knowledge

-          Good writing & speaking in English and Khmer.

-          Good negotiation and Communication skills.

-          Good Real estate research and analysis skills.

-          Honesty

-          Have computer knowledge, Microsoft word and excel

-          Ability to write report

-          Able to work under pressure and hard condition

-          Good inter-personnel skills

-          Can Drive car and motor

Company benefit:

 

-          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

-          Annual Salary Increase.

-          Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

-          Monthly incentive according to the performance.

-          Loan to employee.

-          Loyalty bonus.

-          Advance on salary on special occasion.

-          24 hours personal accident insurance and Health Coverage.

-          Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff).

-          Great & Friendly Working Environment.

HOW TO APPLY

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

Contact Information:

HR Department

Tel                   : 023 993 905/ 023 993 910

Email               : hr@primemf.com

Website           : www.primemf.com

Address           : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

 

F Admin &HR Officer

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in HR &Admin Officer

Job Title         : HR &Admin Officer

Category        : Bank/ MFI

Job Location  : Phnom Penh 

Job Description:

 -          Assist Recruiting staff and interview process.

-          Assist the manager to prepare Job Description (JD)

-          Maintain employees’ personal files and performance reports.

-          Maintain employee’s attendance records.

-          Prepared all staff contract.

-          Join in developing human resource planning and HR policy

-          Implement and maintain HR policies by working closely with all line managers to assist in promoting the HR services across the company

-          Prepare, coordinate and administer all training session, workshop and seminar with both in-house training and with training agencies.

-          Conduct training and/or develop line trainers according to identified needs and provide training refreshment and follow up activity

-          Prepare correspondent letter & arrange purchase contract &supervise purchasing

-          Handles office supplies

-          Provide administrative support to head department and other relevant departments as required

RESPONSIBILITIES

-          Age 20 - 35 years old

-          BBA is preferable

-          Experience HR& Admin task is preferable.

-          Good writing & speaking in English and Khmer.

-          Good negotiation and influencing skills.

-          Good planning and organizational skills.

-          Bachelor of Business Administration-major in HR Management is preferable.

-          Have computer knowledge, micro-soft word and excel

-          Ability to write report,

-          Able to work in a teamwork environment and hardship condition,

-          Good inter-personnel skill and good communication skill.

 

** Employee Benefits

We provides more benefits to all employees such as:
 

-          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

-          Annual Salary Increase

-          Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

-          Monthly incentive according to the performance

-          Loan to employee

-          Loyalty bonus

-          Advance on salary on special occasion

-          24 hours personal accident insurance and Health Coverage

-          Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

-          Great & Friendly Working Environment

-          Provide Annual workshop and Training.

REQUIREMENT

Job Requirement:

-          Age 20 - 35 years old

-          BBA is preferable

-          Experience HR& Admin task is preferable.

-          Good writing & speaking in English and Khmer.

-          Good negotiation and influencing skills.

-          Good planning and organizational skills.

-          Bachelor of Business Administration-major in HR Management is preferable.

-          Have computer knowledge, micro-soft word and excel

-          Ability to write report,

-          Able to work in a teamwork environment and hardship condition,

-          Good inter-personnel skill and good communication skill.

 ** Employee Benefits

We provides more benefits to all employees such as:
 

-          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

-          Annual Salary Increase

-          Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

-          Monthly incentive according to the performance

-          Loan to employee

-          Loyalty bonus

-          Advance on salary on special occasion

-          24 hours personal accident insurance and Health Coverage

-          Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

-          Great & Friendly Working Environment

-          Provide Annual workshop and Training.

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

Contact Information:

HR Department

Tel                     : 023 993 905/ 023 993 910

Email                 : hr@primemf.com

Website             : www.primemf.com

Address             : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

F Teller

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading MFIs totally owned by foreign investors, and got license from NBC to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas, and we will soon expand our operation throughout the whole country. So far our MFI keeps moving toward to reach our vision, and we are now seeking more dynamic qualified candidate to join with us in the position of Teller

RESPONSIBILITIES

·         Assist in processing the loan disbursement.

·         Receive money from clients with accuracy and accountability.

·         Explain thoroughly to clients about repayment schedule, loan size, term, interest……etc.

·         Alert loan officers for their loans overdue clients

·         Check cash note, verify balance, daily cash count with direct manager and report to accountant or head of finance department.

·         Check bank receipts for loan repayment with accountant, accounting manager and head of finance.

·         Train teller trainees how to smoothly perform the task.

·         Perform other tasks assigned by manager

REQUIREMENT
 • Bachelor degree in Business Administration major in any field or equivalent.
 • At least one year experience in MFI or Bank.
 • Good in written and spoken in English and Khmer.
 • Willing to learn and adapt new things.
 • Excellent interpersonal and communication skills.
 • Computer literacy ( Ms office, internet, email...)
 • Good explainer and listener.
 • Punctuality, loyalty, honesty, initiative, flexibility, high commitment.
 • Good attitude, behavior, and good social relationship with people in all levels
 • Willing to work under pressure
 • Good looking appearance with appropriate height at least 1.60m
 • Female only
 • Age between 19 - 25

* Employee Benefits
We provide more benefits to all employees such as:

·          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

·         Annual Salary Increase

·         Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

·         Monthly incentive according to the performance

·         Loan to employee

·         Loyalty bonus

·         Advance on salary on special occasion

·         24 hours personal accident insurance and Health Coverage

·         Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

·         Great & Friendly Working Environment

Provide Annual workshop and Training

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit their CVs with current photo along with cover letter via: primemf.mfi@gmail.com or drop their CVs directly to below address.

Note: Please state your position applied in subject field if you prefer to send via email otherwise, your application form will not be considered.

Contact Information:

Contact Person  : HR Department

Tel                     : 023 993 905

Email                 : hr@primemf.com

Website             : www.primemf.com

Address             : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

F Receptionist

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)

Office management, Phone Operator

RESPONSIBILITIES

·         Keep office clean and good working environment

·         Control all printers in office (refill ink, toner…)

·         Booking Meeting Room and Training Room for external and internal meeting

·         Control stationaries

·         Calling and answering phone

·         Working closely with IT

·         Assist Admin and HR team (Making ID card, count stock…)

REQUIREMENT
 • 1 year or more of experience in generalist administration
 • Highly proficient with Microsoft Excel package
 • Computer skills and knowledge of relevant software
 • Knowledge of operation of standard office equipment.
 • Knowledge of clerical and administrative procedures and systems such as filing and record keeping
 • Knowledge of principles and practices of basic office management
 • Good interpersonal skill and teambuilding ability, honestly, dependable and trustworthy
 • Ability to work independently and/or as part of a team
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 31-May-2017

RESPONSIBILITIES

1.       ត្រួតពិនិត្យ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ អំពូល និងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ

2.       ដាក់កាលវិភាគក្នុងការថែទាំ និងសំអាតម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗ3

3.      ធ្វើការសហការជាមួយជាងពីខាងក្រៅ ឬផ្នែកផ្សេងៗ

4.       ធ្វើរបាយការណ៍ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន

5.       ការងារផ្សេងៗដែលថ្នាក់លើដាក់ឲ្យ

REQUIREMENT

1.       មានសញ្ញាប័ត្រ ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់ជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធអគ្គិសនី មេកានិច ឬអេឡិចត្រូនិច

2.       ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងភាសារខ្លះៗ

3.       មានឆន្ទះ ក្នុងការបំពេញការងារ

4.       មានបទពិសោធន៍ ១ឆ្នាំឡើងទៅ

HOW TO APPLY

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូប (CV & Cover  letter) តាមរយៈអ៊ីម៉ែល

Email: careers@moderngas.com.kh

តាមទូរស័ព្ទ Tel: 095 666 486 | 016 626 498

F Service Manager

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Customer relation:

 • Provides support, assistance, and advice to customers on a given product or services
 • Handles customer inquiries either by telephone, email, letter or in person
 • Handles customer complaints or major incidents i.e. issuing refunds or compensations to customers
 • Maintains accurate log of correspondence with the customers
 • Evaluation & processing of applications for warranty claims.
 • Ensuring a high level of customer satisfaction by advising customers on preventative maintenance procedures.
 • Assist in maintain a strong communication link between Service Department  and other departments

Technical Management:

 • Monitor spare parts using and Spare Part stock
 • Overview workstation organization and appearance
 • Overview technical analysis of repairing equipment necessary,
 • Prepare technical book repairing specifications. 
 • Perform Mechanical analysis  duties surrounding the following; mechanical devices, components, engines, transportation equipment, environmental control, materials handling, machine tools…
 • Manage Spare Part stock, PR, PO including accessories delivery flow with Head Office and sales report
 • Review development plans for compliance with adopted technical standards and good technical practices.   

Quality Control:

 • Effective implementation of required service quality standards.
 • Follow up customer satisfaction monitoring and define weak point to be improve
 • Analyses statistics to define the level of customer service being provided

Process Control:

 • Control that all forms are used in proper way
 • Analyses statistics to define the level of customer service being provided
 • Develops service standards, procedures and policies
 • Follow all applicable safety regulations and company policies

Technicians team Management:

 • Manages a team of services staff Technician
 • Participates in staff hiring and appraisals
REQUIREMENT

- At least 3 - 5 years of related experience
- Knowledgeable about Servicing, Maintenance, Electrical repair, Mechanical repair, Diagnosis machine and Spare Parts.
- Have degree in related field technical
- Good at English communication
- Good organizational skills, Ability to lead a team.
- Willing to Work under pressure

HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 31-May-2017

F Project Sales Executive

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
• Develop and execute a sale strategy targeting direct and indirect project customer groups (Apartments, Condo, Designer, constructors, etc…)
• Updating professionals and consultants with latest products and specs, trying to spec our products into their residential/commercial projects.
• Coordinate with other divisions / departments to expand product coverage and limit overlap.
• Occasionally fill in for existing sales representative servicing existing accounts
• Generate regular sale report
• Negotiate the terms of an agreement and close sales when needed
• Other duties as assigned.• Develop and execute a sale strategy targeting direct and indirect project customer groups (Apartments, Condo, Designer, constructors, etc…)
• Updating professionals and consultants with latest products and specs, trying to spec our products into their residential/commercial projects.
• Coordinate with other divisions / departments to expand product coverage and limit overlap.
• Occasionally fill in for existing sales representative servicing existing accounts
• Generate regular sale report
• Negotiate the terms of an agreement and close sales when needed
• Other duties as assigned.
REQUIREMENT
- 1 year or more of experience in sale or marketing
- Good knowledge of selling and distribution channel
- Hard working, motived
- Positive attitude toward learning
- Planning and organizing
- Team work and team player
- Information and task monitoring 
- Stress tolerance
- honestly, dependable and trustworthy
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 31-May-2017

F Sales Admin Officer

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

1.      Provide secretarial assistance to Sale Manager, Project Sale Supervisor and Sale Officers producing letters, memos, reports, spreadsheets, filing; and general administration for the sales department.

2.      Keep record of all stocks in the company

3.      Record/input sales, transferring of products, Issue invoice of big orders, take order from branches, exchanges, along with full customer details/choices and produce/post relevant letters and statements as appropriate.

4.      Produce and maintain files, distribute copies to other departments and relevant customers.

5.      Produce weekly and monthly reports for management team.

6.      Produce/amend standard forms for use on site and in the office to assist the sales team. Ensure that all documentation in office and copy of the site journal is up to date.

7.      Produce and collate all relevant information for inclusion in the Board Report.

8.      Record customer details and their enquires

9.      Answer the online phone called

10.    At all times comply with company policies, procedures and instructions.

11.    Contribute to improving the business and enhancing the reputation of the company by putting forward new ideas and by implementing change when requested to do so

REQUIREMENT
 • 3 -5 years of retail or hospitality sales experience preferred
 • Knowledge of general shop procedures
 • Knowledge of relevant accounting software and or Points of Sales System
 • Proficient in data entry and management
 • Good interpersonal skill and teambuilding ability, honestly, dependable and trustworthy
 • Ability to work independently and/or as part of a team
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486  or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Marketing Manager

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

·         Monitoring and analyzing market trends

·         Studying competitors' products and services

·         Exploring ways of improving existing products and services, and increasing profitability

·         Identifying target markets and developing strategies to communicate with them

·         Preparing and managing marketing plans and budgets

·         Managing the production of promotional material

·         Liaising with other internal departments such as sales and distribution

·         Producing reports to monitor results

·         Presenting findings and suggestions to company directors or other senior managers

·         Travelling to trade shows, conferences and sales meetings

·         Making event or promotion

·         Other Tasks assigned by management

REQUIREMENT
 • Master Degree or Bachelor degree in business administration or Marketing or related field
 • At least 5 years’ experience in Retail Business or related field
 • At least 2 years’ experience in management level
 • Computer use competency
 • Strong Communication, Negotiation, and interpersonal skills
 • Innovation, Creativity
 • Self-Motivated
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486  or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Product (Inventory) Executive

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
A). Product Management 
•Identifying and managing moving and non-moving product
•Monitoring on product display and making improvement
•Analyzing and solving product problem
•Managing the entire product line life cycle

B). Product Development
•Obtains product market share by working with sales department to develop product sales strategies 
•Product Development by specifying market requirements for current and future products 
•Recommends the scope of current and future product lines by reviewing product specifications and ranges
•Assesses market competition by comparing the company's product to competitors' products. 

C). Product Knowledge
•Providing product training to related departments 
•Require to attend the product training 

D). Monthly Report
-Product problem report 
•Product display report
REQUIREMENT
•At least 3 years of marketing / management experience
•Knowledgeable in Electronic product or similar field 
•Willing to lean and improve product knowledge
•Product management experience 
•People management experience
•Know how to analyzing the report
•Other task assigned by management
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486  or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Area Sales Executive

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

• Maintaining and increasing sales of company’s products
• Reaching the targets and goals set in area (PP)
• Establishing, maintaining and expanding customer base
• Services existing accounts, obtains orders, and establishes new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential sales outlets and other trade factors.
• Increasing business opportunities through various routes to market
• Collecting customer feedback and market research
• Keep up to date with product and competitors
• Adjusts content of sales presentations by studying the type of sales outlet or trade factor.
• Focuses sales efforts by studying existing and potential volume of dealers.
• Submits orders by referring to price lists and product literature.
• Keeps management informed by submitting activity and results reports, such as daily call reports, weekly work plans, and monthly and annual territory analyses.
• Monitors competition by gathering current marketplace information on pricing, products, new products, delivery schedules, merchandising techniques, etc.
• Recommends changes in products, service, and policy by evaluating results and competitive developments.
• Resolves customer complaints by investigating problems; developing solutions; preparing reports; making recommendations to management.
• Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
• Provides historical records by maintaining records on area and customer sales.
• Contributes to team effort by accomplishing related results as needed. 
• Report to sales manager

REQUIREMENT

- 1 year or more of experience in sale or marketing
- Good knowledge of selling and distribution channel
- Hard working, motived
- Positive attitude toward learning
- Planning and organizing
- Team work and team player
- Information and task monitoring 
- Stress tolerance
- honestly, dependable and trustworthy

HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Staff of International, Remittance Unit

Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB) (Phnom Penh)

Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB) is Cambodia's first and foremost bank. It has been providing customers with safe and reliable banking services for over 37 years. With our head office in Phnom Penh, we currently operate eleven branches and office in Phnom Penh, Sihanoukville, Siem Reap, Battambang and Kampong Cham province and plan to continue expanding our distribution network. In order to cope with the growth, we are looking for highly motivated and qualified candidates to join with our “Employer of Choice Bank”:

RESPONSIBILITIES

Working closely with Deputy Manager of International Department, this role has prime responsibility for inward and outward transaction.

Main Duties

·         Be responsible for daily inward and outward transaction

·         Check and Verify daily Nostro accounts and Smart Bank which correspondent in other country

·         Process in smart system after branches and create swift message for approval

·         Support all branches related to technical issues or customer’s complaint

·         Prepare consolidated reports of all branches and comparison between branches to Head office

·         Prepare daily report of inward and outward transaction

·         Use SWIFT network to communicate with all correspondent banks

·         Prepare monthly report, annual report and NBC report

·         Do other tasks assigned by deputy manager

REQUIREMENT

·         Bachelor Degree in Banking, Accounting or related field

·         Well using in SMART system

·         A strong desire to work in a team and deal with challenge

·         Excellent negotiation and internal & external relationship building

·         English language proficiency

·         Computer literacy in Microsoft Office Word & Excel

HOW TO APPLY

Interested applicants, please send by email attached with a cover letter and your most updated CV (with current photo) to: hr@ftbbank.com or submit the hard copy at Our Head Office, Building No. 33 C-D, Tchecoslovaquie Blvd (169), Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.  Only short-listed candidates will be contacted for interview.

Please visit our website: http://www.ftbbank.com/vacant-and-career for more available vacancy.

F Credit Officer

Lucky Cones (Phnom Penh)
REQUIREMENT

-BA in Marketing/ Finance & Banking/ Accounting.
-1 year working experienced as sales at Microfinance/ Bank Industry/ Company
-Experienced in participating promotional event/ project.
-Good interpersonal skill, communication skill, strong personality, able to work under pressure and travel to provinces.
-Good in speaking & writing English Language.
-Able to work over time to complete job. (OT will be paid)

HOW TO APPLY

Interested Candidates can submit your CV to:

- Email: s.solika.fvl.kh@gmail.com

- Phone Number: 087 372 117

F Accountant

Lucky Cones (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Control and declare monthly and yearly Tax
- Weekly follow up payment (KPI Report)
- Control Bill processing payment to supplier/vender
- Keeping record weekly/monthly spare part sale into system and report to management
- Bank withdraw & deposit
- Support team management
- bank withdraw & Deposit
- Support team Management
- Other work assign by direct Manager
- Daily handle petty cash
- do construction contract with sub-construction contractor
- monthly payrolls and bonus preparation
- Verifies all operation information and activities to keep track of the report
- Monthly Tax declaration
- Do request budget and payment voucher
- Other task as assign by director

REQUIREMENT

- Has experience related accounting in manufacturing at least 3 years
- Can communicate in English
- friendly, good leadership, challenging and active
- Good at team work
- Know full set of accounting

HOW TO APPLY

Interested candidates can submit your CV to:

-Email: s.solika.fvl.kh@gmail.com

-Phone Number: 087 372 117

F Creddit Analysis Officer

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

 

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in Credit Analysis Officer.

 

RESPONSIBILITIES

 

·         Evaluating clients’ credit data and financial statements in order to determine the degree of risk involved in lending money to them

·         Preparing reports about the degree of risk in lending money to clients

·         Analyzing client records and using the data to recommend payment plans

·         Conferring with credit associations and references to exchange credit information on clients

·         Helping supply chain and sales and marketing departments in managing financial orders to help them control credit exposure, make payments on time, and reduce the risk of customer disputes

·         Conferring with clients to verify their financial/credit transactions and to resolve their complaints.

 

REQUIREMENT

 

·         BBA in management, marketing, public relation or related field.

·         Cambodian Male/Female.

·         At least 01 years working experienced in banking or MFI.

·         Ability to involve with a multi-task, work under pressure, meet deadlines and thrive in a fast-paced work environment.

·         Very good communication skill in English and Khmer.

·         Computer literate (Ms Office, Internet and email).

·         Proficiency in Microsoft office, Internet, and email etc.

·         Skill in property evaluation.

·         Proven experience in customer services relationship management and complaints resolution.

·         Proven experience in consumer lending is advantageous.

·         Proven experience in motivating and coaching a team.

·         Punctuality, loyalty, and dependability.

·         Good social relationship with people in all level.

 

* Employee Benefits
We provide more benefits to all employees such as:

·          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

·         Annual Salary Increase

·         Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

·         Monthly incentive according to the performance

·         Loan to employee

·         Loyalty bonus

·         Advance on salary on special occasion

·         24 hours personal accident insurance and Health Coverage

·         Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

·         Great & Friendly Working Environment

·         Provide Annual workshop and Training.

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

 

Contact Information:

HR Department

Tel         : 023 993 905/ 023 993 910

Email     : hr@primemf.com

Website : www.primemf.com

Address : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

 

F Sale Consultant

Cogetel Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Deal with potential customer for promotion and selling product(s) and service(s)
 • Take outdoor visit to assigned territory
 • Update all sales activities, potential customer profile and collect customer profile   
REQUIREMENT
 • Student in year 3 or fresh graduated in the field of Marketing, Management, Computer Science, MIS, IT or relevant qualification
 • Good communication and presentation skills
 • Willing to learn new thing such as ISP product(s) and service(s) and attend the meeting for internal process and procedure, if any
 • Be able to write and speak English
 • Computer skills (Microsoft Office) is an advantage

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates should send their CV with Cover Letter and a recent photo to:

Cogetel Limited (ONLINE)

HR & Administration Department with

Address:  Phnom Penh

 # 60, Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

 

E-mail: jobs@cogetel.com.kh,

 

Tel: 081 78 52 78 (Working Hour)

 

Only short-listed candidates will be notified for interview.

Received applications will not be returned. 

 

F Marketing Manager

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in Marketing Manager.

RESPONSIBILITIES

·         Responsible for credit marketing and assessment for new and existing loan portfolio

·         Assist the Branch Manager in planning, organizing

·         Assist in sale & marketing strategy of the company

·         Attend to the customers for enquiries and gather required information and documents

·         Do the market research for the loan suitable pricing

·         Liaise with clients to obtain relevant information and discuss issues to analyze lending risk

·         Conduct all data extractions and analysis in a timely and accurate manner

·         Coordinate the exchange of necessary information with solicitors/values

·         Conduct site visit to customers’ business premise and property

·         Prepare loan application and submit to Credit Committee’s approval

·         Assist in checking the credit legal documentation

·         Assist in credit review and control: review the existing loan customers and check the report

REQUIREMENT

·         Bachelor's degree in business administration or related field

·         Minimum 2-3 years experience in credit marketing and assessment at financial sector

·         Good verbal and written communication skills in English.

·         Strong analytical skill

·         Ability to work well autonomously and as part of a team

·         Proficient working knowledge of Windows and Excel

·         Typing skills required

·         Phone etiquette skills required

·         Strong customer service skills

·         Experience in management is an advantage.

 

* Employee Benefits
We provide more benefits to all employees such as:

·          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

·         Annual Salary Increase

·         Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

·         Monthly incentive according to the performance

·         Loan to employee

·         Loyalty bonus

·         Advance on salary on special occasion

·         24 hours personal accident insurance and Health Coverage

·         Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

·         Great & Friendly Working Environment

·         Provide Annual workshop and Training.

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

 

Contact Information:

HR Department

Tel                     : 023 993 905/ 023 993 910

Email                 : hr@primemf.com

Website             : www.primemf.com

Address             : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

-ត្រូវការជាងដេរសំលៀកបំពាក់ម៉ូតបន្ថែម។

-មានការងារច្រើនសំរាប់ធ្វើ។

-ប្រាក់ខែចាប់ពី 150-250$ អាស្រ័យលើសម្ថតភាពការងារជាក់ស្តែង ឬអាចដេរស៊ីភាគរយក៏បាន។

-បើមានជំនាញខាងដេរសំលៀកបំពាក់ម៉ូតនិងដិនច្បាស់លាស់ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមលើប្រាក់ខែគោល។

-អាហារពីរពេល (ថ្ងៃត្រង់ និងល្ងាច) មកតាមខេត្តអាចស្នាក់នៅហាងផ្ទាល់ក៏បាន។

RESPONSIBILITIES

-មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារដែលធ្វើ។

-ទុកដាក់ ប្រើប្រាស់ និងថែរក្សាសំភារៈអោយបានត្រឹមត្រូវក្រោយពីធ្វើការងារចប់។

-មានសីលធម៌ វិន័យ​ និងគោរពពេលវេលាការងារ។    

-មិនត្រូវឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងកន្លែងធ្វើការជាដាច់ខាត។

-ចេះជួយយកអាសារគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកន្លែងការងារ។

REQUIREMENT

-មានបទពិសោធន៍លើការងារដេរសំលៀកបំពាក់ម៉ូត។

-ស្លូតបូត ទៀងត្រង់ សុភាពរាបសារ និងមានអនាម័យ។

-ថតចំលងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងសៀវភៅគ្រួសារមួយច្បាប់ (បញ្ជាក់ត្រូវការតែភេទស្រី)

-ក្រោយពីធ្វើការងារបាន 3ខែ ត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាការងាររវាងភាគីអ្នកធ្វើការ និងហាង។

HOW TO APPLY

-ផ្សារសំណង់ 12​​

-ទូរស័ព្ទ 017346484016462141 (សុភ័ស្ស អ្នកគ្រប់គ្រងហាង) រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រវេលាម៉ោង 09:00-04:00រសៀល។

F Barista / Service

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Make coffee (Italian Style) and other beverages
- Provide good service to customers
- Take order from customers
 

REQUIREMENT
 • Be able to speak English
 • Be willing to learn and work
 • Have good team work
HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Boutique Hotel, #18C, Street 29, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mob: +855 12 278 868

Email : hr@skyline.com.kh or boutiqueskyline@yahoo.com

Website : www.skyline.com.kh

F Accounting Assistant

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Assist in Accounting affair 
- Maintain accounting report 
- Keep record into journal 
- Other accounting tasks which are assigned by supervisor

REQUIREMENT

- Accounting/ Finance B.A Graduation 
- Experience in Accounting fields 
- Knowledge of PC Skill 
- Able to communicate in English 
- Honest, Mature and hard working

HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Boutique Hotel, #18C, Street 29, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mob: +855 12 278 868

Email : hr@skyline.com.kh or boutiqueskyline@yahoo.com

Website : www.skyline.com.kh

F Receptionist

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Register & process guests and their assigned rooms
- Accommodate guest requests
- Communicating with hotel staff on the status of guest rooms
- Handling cash payments
- Maintain a clean and neat front desk area
- Other tasks assigned by management level

REQUIREMENT

- Good English communication
- Knowledge of basic Microsoft Office and Email/ Internet usage
- Professional personal presentation
- Be good communicator, Positive attitude , hard working and reliable
 

HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Boutique Hotel, #18C, Street 29, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mob: +855 12 278 868

Email : hr@skyline.com.kh or boutiqueskyline@yahoo.com

Website : www.skyline.com.kh

F Internal Auditor

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Performs financial, operational and credit audits in accordance with the internal audit programs and procedures
 • Update audit programs and audit check lists
 • Document the findings/issues, draft the recommendations, and submits to Senior Auditor and
 • Audit Supervisor for review
 • Maintain confidentiality of bank and customer affairs in accordance with standards of professional conduct of auditors
 • Performs related work as assigned by seniors, Supervisors and Managers.

 

REQUIREMENT
 • University Degree in Banking & Finance, Economics, Business Administration or equivalent
 • Minimum 1 year experience in auditing or accounting in financial institution is highly desired but not a must
 • Advanced knowledge of Microsoft Office Suite
 • Good communication skills
 • Good command in both spoken and written English
 • Able to work in province as required
 • Willing and receptive to directions.
HOW TO APPLY

      Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

      Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107

      Only shortlisted applicants will be notified.

RESPONSIBILITIES

ចេះភាសាអង់គ្ឡេស និងភាសាចិនច្បាស់លាស់

HOW TO APPLY

ទូរស័ទ្ទលេខ៖ 093 55 19 09

F Various Position-Prince Finance Job Announcement

Prince Finance Plc (Phnom Penh, Battambang...)

1- នាយកសាខា (Branch Manger)

2- ប្រធានអ្នកប្រឹក្សអតិថិជន (Client Consultant Supervisor)

3-​ ប្រធានសេវាកម្មសាខា (Branch Services Supervisor )

4- ប្រធានគាំទ្រសាខា (Branch Support Supervisor )

5- អ្នកប្រឹក្សអតិថិជន (មន្ត្រីឥណទាន) Client Consultant (Credit Officer)

6- បេឡាធិការ (Teller)

7- បុគ្គលិកបម្រើសេវាអតិថិជន (Customer Service Officer)

8- អ្នកប្រឹក្សាអតិថិជនហាត់ការ Client Consultant Trainee (Credit Officer Trainee)

9- បុគ្គលិកបើកបរ (Driver)

10- សន្តិសុខ (Security Guard)

11- បុគ្គលិកថែទាំការិយាល័យ (Housekeeper)

Please follow link

HOW TO APPLY

បេក្ខជន និងបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវយកពាក្យមកដាក់ផ្ទាល់ ភ្ជាប់ជា​មួយនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេប​ ​រូបថត ៤x៦ បញ្ជាក់អំពីតួនាទី និងទីកន្លែងដែលដាក់ពាក្យ ប្រាក់បៀវត្សរ៍រំពឹងទុក ព្រមទាំងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារ និងលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗ (ថតចម្លង) នៅតាមទីស្នាក់ការ ពី្រនស៍ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ដែលនៅជិតបំផុត ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យកណ្តាលតាមអាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ១៧៥CD​ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬផ្ញើមកកាន់អ៊ីម៉ែល៖ jobs@princeplc.com.kh ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មាន៖ 016981818/0962253111/077333191

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

F Technical Instructor

N.C.X CO., LTD (HONDA) (Phnom Penh)

N.C.X CO., LTD. is a leading company in the motorcycle industry, employing more than 1,120 employees. Due to the rapid growth and expansion of our business, we are now seeking a qualified and dynamic candidate to hold the position of Technical Instructor.

RESPONSIBILITIES

- Preparing and conducting all of training activities with technical and non-technical subject.

- Prepare monthly/yearly budget for training programs and draw up overall training plan.

- Prepare training program for each level include curriculum, textbook, handouts and design training workshop ect.

- Produce lesson plan and coach for training.-Making the report involved to training program.

- Follow up and evaluation to participant (Mechanics) within training.

- Manage training tools/equipment proposal and inventories.

- Advice and support technical according to their required.

REQUIREMENT

- Diploma of Mechanical or other related fields.

- Experience with motorcycle reparation is advantage.

- Good communications skill.-English both speaking and writing are acceptable.

- Computer skills such as Ms. Word & Excel and Internet and Email.

- Be able to travelling any provinces.

Benefits:

- Annual Bonus,
- Annual Salary Increase,
- Lunch,
- Insurance Coverage and other allowances
- Competitive salary and other benefits

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit CV and Cover Letter to
Address: (Headquarters of NCX-Honda) at Street Veng Sreng, Phum Tropang Thloeung, Sangkat Chom Chao, Khan Porsenchey, Phnom Penh, Cambodia.
Contact:
Name : Ms. Channary
Tel : 012 504 867
E-mail : recruitment@ncxhonda.com.kh

F Branch Manager

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in Branch Manager Positions.

RESPONSIBILITIES

·         Leading and managing all operational activities at branch.

·         Set up and control as yearly, monthly, and daily plan of disbursement and collection in order to growth and quality of loan portfolio.

·         Motivate and perform all staffs to ensure their performances to meet the standard of target and quality of working environment.

·         Ensure appropriate training and communication of new products, policies, and procedures to ensure all branch staffs are in compliance.

·         Assess the loan application submitted by COs and CCOs to ensure the enough data, information and relevant documents and recommend to loan committee for approval or reject.

·         Work closely with CCOs and COs to follow up clients and repayment.

·         Build close relationship with local authorities and their supports on MFI business’s product and service.

·         Conducting survey and research in close relation with marketing and product development unit to ensure appropriate assessment and competition analysis and consultation with management for business expansion.

·         Participate in recruiting and evaluating the performance of subordinates’ staffs.
Perform other task assigned by Manager.

REQUIREMENT

·         BBA in management, finance and banking, Accounting, MBA is an asset.

·         Min 03 years experiences in microfinance with 01 years managerial level.

·         Age 25 to 35 years old.

·         Honesty, initiative, creativity, high commitment and good inter-personal skills and able to lead and mange team for success.

·         Ability to effectively communicate in both Khmer and English.

·         Problem solving and decision making skills.

·         Good understanding of Cambodian MFI/banking rules and regulations

 

* Employee Benefits

We provide more benefits to all employees such as:

·          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

·         Annual Salary Increase

·         Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

·         Monthly incentive according to the performance

·         Loan to employee

·         Loyalty bonus

·         Advance on salary on special occasion

·         24 hours personal accident insurance and Health Coverage

·         Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

·         Great & Friendly Working Environment

Provide Annual workshop and Training.

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

 

Contact Information:

HR Department

Tel                     : 023 993 905/ 023 993 910

Email                 : hr@primemf.com

Website             : www.primemf.com

Address             : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

F Real Estate Officer

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading MFIs totally owned by foreign investors, and got license from NBC to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas, and we will soon expand our operation throughout the whole country. So far our MFI keeps moving toward to reach our vision, and we are now seeking suitable qualified candidate to fill up vacancy position of Real Estate Officer

RESPONSIBILITIES

-         Research Real estate price and analysis

-         Update real estate information

-         Negotiate price with real estate owners

-         Assist the whole process of signing contract

-          Translate from Khmer to English

REQUIREMENT

-          Age between 20 - 35 years old.

-          Male only.

-          Bachelor degree in Marketing or other related fields.

-          Experience with Real estate Company is preferable.

-          Real estate experience & Knowledge

-          Good writing & speaking in English and Khmer.

-          Good negotiation and Communication skills.

-          Good Real estate research and analysis skills.

-          Honesty

-          Have computer knowledge, Microsoft word and excel

-          Ability to write report

-          Able to work under pressure and hard condition

-          Good inter-personnel skills

-          Can Drive car and motor

Company benefit:

 

-          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

-          Annual Salary Increase.

-          Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

-          Monthly incentive according to the performance.

-          Loan to employee.

-          Loyalty bonus.

-          Advance on salary on special occasion.

-          24 hours personal accident insurance and Health Coverage.

-          Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff).

-          Great & Friendly Working Environment.

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit their CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop their CVs directly ( preferred method )  to below address.

 

Note: Please state your position applied in subject field if you prefer to send through email otherwise, your application form will not be considered.

 

Contact Information:

 

Contact Person      : HR Department

Tel                         : 023 993 905/ 070 706 709

Email                     : hr@primemf.com

Website                 : www.primemf.com

Address                 : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

F SME Officer

Prime MF Microfinance Institution LTD (Phnom Penh)

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, now we are now seeking various suitable qualified candidates to join with us in SME Officer.

RESPONSIBILITIES

·         The incumbent is responsible for processing Loan applications for SME and Corporate Clients;
monitoring the Loan Portfolio and reporting on Loan portfolio.

·         Prospects new clients and assists them for loan application.

·         Has the ability to analyze and interpret financial statements of the business in order to
access the repayment capacity and financial soundness of the borrower.

·         Conducts loan appraisal and collects detailed information (personal, business, and
guaranties) and arrange to opens new loan account.

·         Prepares and execute loan contracts and arrange for disbursement of loan in kind.

·         Have good knowledge about guideline of regulatory body and able to prepare loan
reports for internal and external use.

·         Monitors the loan and follows up of the timely repayment.

·         Maintains contact and maintain good relationship with client.

REQUIREMENT

·          Bachelor Degree in Banking & Finance or Accounting at least 1 year prior experience in Credit Department in commercial Banks

·         Organizational and time management skills

·         Ability to work effectively in a team environment

·         Negotiation and internal relationship building

·         Sound written and verbal English communication skills

·         Advanced Computer Skills (Ms. Word, Excel, Power Point)

·         Analysis and Reporting Skills

·         Proficient Khmer typing skills

·         Problem Solving and Decision Making

 

* Employee Benefits
We provide more benefits to all employees such as:

·          Competitive Salary & Good working condition with other human resource policies paralleling to Cambodian Labor Law.

·         Annual Salary Increase

·         Offer 13th month Salary: Two Times Bonus per year- (1) Khmer New Year & (2) Pchum Ben Day

·         Monthly incentive according to the performance

·         Loan to employee

·         Loyalty bonus

·         Advance on salary on special occasion

·         24 hours personal accident insurance and Health Coverage

·         Many opportunities for promotion (We mostly promote internal staff)

·         Great & Friendly Working Environment

Provide Annual workshop and Training.

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit your CVs with current photo along with cover letter stating expected salary via: hr@primemf.com or drop your CVs directly ( preferred method )  to below address;

 

Note: Only short-listed candidates will be notified or contacted for an interview.

 

Contact Information:

HR Department

Tel         : 023 993 905/ 023 993 910

Email     : hr@primemf.com

Website : www.primemf.com

Address : No 19A, st 271, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

F ACCOUNTANT

Blue Media Films (Cambodia) (Phnom Penh)

Scope of working:

Accountant role is to plan and provide accounting services relating to taxation and the financial dealings of company, advice on associated record-keeping and compliance financial requirements by undertake related routine financial accounting documentation, make calculation and investigate the cost of materials overheads and other operating costs.

RESPONSIBILITIES

 

-       Assisting in formulating budgetary and accounting policies.

-       Preparing financial statements for management teams.

-       Preparing reports, undertaking audits and advising on taxation matters.

-       Examining operating costs and company' income and expenditure.

-       Providing assurance about the accuracy of information contained in financial reports and their compliance with statutory requirements

-       Liaising with financial institutions and brokers to establish financial management arrangements.

-       Maintaining internal accounting control systems.

-       May appraise cash flow and financial risk of capital investment projects.

-       Maintain daily Account Receivable and collect receivable payment.

-       Monitor and Maintain client contract.

-       Maintain good working relationships with your manager and your peer.

-       Perform other tasks assign by direct supervisor.

REQUIREMENT

1.   Qualification & requirement:

-       A bachelor's degree in Accounting, Business Administration, or a similar skill.

-       At least 1 year related work experience in accounting and taxation in Media Industry/Private Company, fresh graduate is encouraged

-       Must be able to use Office and Accounting software packages (Word, Excel, Power Point, and QuickBooks .etc.)

-       Good command of written and spoken English.

-       Fluency or ability to use one or many other languages is an advantage.

-       Good communication, interpersonal skills and wide understanding on social issued.

-       Able to pay attention to detail, write clear, concise and objectively based.

-       Able to work under pressure to meet deadline.

-       Abilities to perform the role and mission travel when required.

-       Good at presentation skills and able to work independently.

-       Applicants submitted with Study Records/Transcripts are highly prioritized.

 

 

2.   Working Days and Hours

-          Monday to Friday     :           8:00am to 5:00pm

-          Saturday                     :           8:00am to 12:00pm

-          Lunch time                 :           12:00pm to 1:00pm

 

3.   Work place

Accountant is based at Head Officer of Blue Media Films (Cambodia). 

4.   Relationship

Accountant works under supervises & report directly to Finance Supervisor

5.   Salary and Benefit

-          Net Salary (Negotiation)

-          Uniform

-          Lunch

-          Phone card allowances

-          Attendance allowances

-          Insurance cover

-          Many other annual incentive Programs

HOW TO APPLY

 

Interest candidates please submit CVs, Study Records/Transcript and other relevant documents with recent photograph (4x6) with a heading stating the position applied for, to the following address:

Human Resources and Administration Department

Blue Media Films (Cambodia) Co., Ltd

#125WG, St 06, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia.

Tel: (855) 96 22 63 663/97 2333 842

Email: careers@bluemediacambodia.com 

Website: www.bluemediacambodia.com

F Senior Online Banking Officer

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Be responsible for the online and mobile banking project deployment and maintenance
 • Work closely with IT support team and relevant stakeholders for fixing issues, UAT and deployment of new features of online and mobile channels
 • Gather feedback by frontline and customers, analyst and make recommendation for improvement of the channels
 • Provide superior customer support to all stakeholders including external customers
 • Provide regular training on updates/changes of online and mobile banking to frontline and stakeholders to strengthen user knowledge
 • Be responsible for daily, monthly or ad-hoc reports of online and mobile channels and recommend for better performance.
REQUIREMENT
 • University graduate with degree in Accounting/ Finance / Banking / Business Management
 • Knowledge and understand of digital banking and technology trend
 • Exceptional written and oral English communication skills, Chinese is a plus
 • Timeliness, accuracy with the ability to prioritize work
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Excellent interpersonal and verbal communication skills
 • Computer literacy in particular, Microsoft Word and Excel, VBA is plus.
HOW TO APPLY

      Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

      Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

      Only shortlisted applicants will be notified

F Acquiring Sales Manager

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

• Complete the target of capturing new customers for Card Center products and services;
• Lead dedicated sales team to achieved team sales target;
• Understand the customer behaviors and arrange the appointment to present the products/services;
• Check and Respond to email, phone enquiries and Walk-in Customers immediately;
• Develop, present and execute card center marketing plan;
• Conduct or carry out market research to identify opportunities and gaps in the market;
• Build and maintain relationships with related department or branches for a good referral;
• Help to promote the bank’s products to new and existing customers by making proactive sales efforts and capitalizing on cross selling opportunities in order to achieve the sales targets;
• Build and maintains professional and technical knowledge by attending training workshops;
• Perform other tasks assigned by direct Manager, Card Center Head from time to time.

REQUIREMENT

• Obtain bachelor degree in finance and banking or related field;
• At least 3 years experience in sales or marketing;
• Good in communication/writing both English and Khmer;
• Good at analytic and presentation skill.

HOW TO APPLY

  Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

  Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

  Only shortlisted applicants will be notified

F Credit Officer (30 Positions)

Cam.Company (Battambang, Kampong Cham...)

As our Company improves from year by year so, we need many

Qualification candidate to join with our business growing.

 

RESPONSIBILITIES
 • Handle credit enquiries and applications
 • Collect and investigate documents for credit assessment
 • Initiate customer contact and conduct customer visit
 • Conduct preliminary credit interview
 • Conduct site visit and valuation on the collateral properties
 • Conduct due diligence on customer’s business character and reputation
 • Perform credit analysis based on credit principle and policy
 • Prepare credit proposal and submit to Branch Manager for review prior to submission to Loan Credit Committee for decision
 • Build and maintain good relationship with borrowing customers
 • Ensure that all financial and non-financial information and documents provided by customer are accurate, reliable and sufficient for credit and risk assessment and sound credit decision
REQUIREMENT
 • Fresh graduates with Bachelor’s Degree in Business, Finance & Banking or related field
 • Positive attitude and strong personal skills
 • Good command of Khmer and English (both read and write)
 • Computer literate in Microsoft application
 • Able to work under pressure
HOW TO APPLY

Interested candidates or freshly graduated are invited to send CV in English with

Clearly stating the position as details shown to: Email: veasna123t@gmail.com

 

F Event Planner (5 Positions)

Cam.Company (Phnom Penh, Kandal...)

As our Company improves from year by year so, we need many

Qualification candidate to join with our business growing.

 

RESPONSIBILITIES
 • Manage: conference, fair, contest, concert, camping and other projects/events
 • Other task assign by mananger

 

 

REQUIREMENT
 • Plan, design & produce events while managing all project delivery elements within time limits
 • Laise with cliens to identify their needs and to ensure customer satification

 • Conduct market research, gather information and negotiate contracts prior to closing deals

 • Provide feedback and periodic report to stakeholders

 • Propose ideas to improve provice services and events quality

 • Oganise facility and manage all event's detail such as decor, catering, entertaintment, transportation, location, invitee list, special guests, equipment, promotional, material etc

 • Ensure complainces with issurance, legal, health and safety obligations

 • Specify staff equipment and coordinate their activities

 • Cooperate with marketing and PR to promote and publicize event

 • Proactively handle any arising issue and troubleshoot any emerging problems on the event

 • Conduct Pre- and post-event evaluations and report on outcomes

 • Research market, identify event opportunities and generate interest

 • Possess project management, marketing, and administration skill

 • Independence, multi tasks, ability to deliver result

 • Fast learner, serious, and careful

 • Experience in event management
   

 

 

HOW TO APPLY

Interested candidates or freshly graduated are invited to send CV in English with

Clearly stating the position as details shown to: Email: veasna123t@gmail.com

 

F Administration (3 Position)

Cam.Company (Phnom Penh, Battambang...)

As our Company improve from year by year so, we need many

qualification candidate to join with our bussiness growing.

RESPONSIBILITIES
 • Recruitment strategy and management
 • Staff payroll & compensation management
 • HR strategy and policies
 • Manage company general administration and company security
 • Deal with relevant local authorities/institutions for work related issues
 • Perform daily checklist for General Administration Support, and solve the problems properly
 • Assist the work for general support to the whole office building
 • Prepare all kind of administrative letter in and out for the company
 • Prepare expense report in assisting to Accounting Department
 • Perform any other tasks assigned by the manager
REQUIREMENT
 • Bachelor Degree in Business Administration or related fields
 • At least one year experiences in Admin / HR position
 • Good at English communication
 • Excellent interpersonal skill and communication skills
 • Able to use computer literate (Ms. Words, Ms. Excel, Internet & E-mail)
 • Positive attitude, and Critical thinking
 • Willing to Work under pressure
 • Male / Female
HOW TO APPLY

Interested candidates or freshly graduated are invited to send CV in English with

clearly stating the position as details shown to: Email : veasna123t@gmail.com

F Senior Officer, Recruitment and Selection (2 Positions)

Cam.Company (Phnom Penh, Siem Reap)

As our Company improves from year by year so, we need many

Qualification candidate to join with our business growing.

RESPONSIBILITIES
 • Execute recruitment activities from supervisor to junior positions in Head office and some managerial roles, which are assigned by manager, in timely and effective manner
 • Build qualified candidate pools and especially execute the head hunting for gathering potential candidates in a very professional manner
 • Manage the application and perform screening interview and make recommendation for shortlisting in order to get the right candidates for the roles
 • Build good relationship and give constructive feedbacks to all related stakeholders in order to ensure the recruitment outcomes are satisfied
 • Execute the SLAs (Service Level Agreement) set to ensure stakeholders satisfaction and customer service experiences following sense of urgency and business operations
 • Review and update existing prolicies and procedures to make sure they up to date with proper recommendations
 • Perform regular follow up with both new staff and line managers to ensure that all related issues during training and probationary period have been addressed properly by HR or Line Managers or related parties
 • Collect all related documents in compliance with Recruitment Policy
REQUIREMENT
 • Bachelor Degree in human resource or related fields
 • Minimum 2 years of experience in HR Recruitment from financial industry or other international companies
 • Excellent English proficiency, both written and spoken
 • Honesty, high commitment, patience, dynamics and friendly
 • Willingness to travel to support business operations at provinces, if assigned
HOW TO APPLY

Interested candidates or freshly graduated are invited to send CV in English with

Clearly stating the position as details shown to: Email: veasna123t@gmail.com

F Clerk (10 Positions, Female only)

Cam.Company (Phnom Penh, Kandal)

As our Company improves from year by year so, we need many

Qualification candidate to join with our business growing.

 

RESPONSIBILITIES
 • In put data in production and Writing report to staff for daily or week
 • Can work change shift from day shift and night shift
 • Able to train in Thailand (short time only)
REQUIREMENT
 • Associate degree of any subject or equal certificate
 • Female only
 • Good in English communication
 • Good in computer (Ms. Word & Excel)
 • Will to work overtime.
HOW TO APPLY

Interested candidates or freshly graduated are invited to send CV in English with

Clearly stating the position as details shown to: Email: veasna123t@gmail.com

 

F Sales Manager

MOTHERS FINANCIAL JAPAN Plc. (Phnom Penh)

We are a licensed MFI in Cambodia that has established since April 2016 with our share capital from Japan. Our experienced management team who are local people and Japanese have been working hard to manage the operation to offer competitiveness to our customer throw out the financial market.

Presently, we hereby need potential staffs to fulfill the position below:

RESPONSIBILITIES
 • Operate day-to-day operation of Sales Loan Products.

 • Lead and guide COs team to perform strong activities to hit the target.

 • Initiate new Sales strategies/activities to improve daily job performance.

 • Do market survey for product development.

 • Good communication and corporation among management team.

 • Strictly control on collecting customer repayment.

 • Prepare report, (daily and monthly).

REQUIREMENT
 • Male is preferable. And being a motivated person.

 • Bachelor Degree in Marketing/Finance & Banking/Accounting.

 • Over 3 years working experience as Sales Supervise/Management at MFI/Bank Industry.

 • Be creative and aggressive to initiate the Sales strategies and activities.

 • Experience in prepare annual Sales budget/target plan and Sales Activities Report.

 • Good computer using Ms. Word, Ms. Excel, etc.

 • Good interpersonal skill, communication skill, strong personality, ability to work under pressure and travel to provinces.

 • Good in speaking & writing English Language.

 • Ability to work over time to complete job. (OT will be paid)

HOW TO APPLY

Contact Person:

Mr. Po Orors

Email: info@mfjapan.com

Tel: 023 967 750

F Sales/Credit Officer

MOTHERS FINANCIAL JAPAN Plc. (Phnom Penh)

We are a licensed MFI in Cambodia that has established since April 2016 with our share capital from Japan. Our experienced management team who are local people and Japanese have been working hard to manage the operation to offer competitiveness to our customer throw out the financial market.

Presently, we hereby need potential staffs to fulfill the position below:

RESPONSIBILITIES
 • Assist in operate day-to-day operation of Sales Loan Products.

 • Coordinate with COs team to gain new customer to hit the target.

 • Initiate new Sales strategies/activities to improve daily job performance.

 • Do market survey for product development.

 • Good communication and corporation among Sales Team.

 • Strictly control on collecting customer repayment.

 • Prepare report, (daily and monthly).

REQUIREMENT
 • Male is preferable. And being a motivated person.

 • Bachelor Degree in Marketing/Finance & Banking/Accounting.

 • Over 2 years working experience as Sales at MFI/Bank Industry.

 • Be creative and aggressive to initiate the Sales strategies and activities.

 • Experience in prepare annual Sales budget/target plan and Sales Activities Report.

 • Good computer using Ms. Word, Ms. Excel, etc.

 • Good interpersonal skill, communication skill, strong personality, ability to work under pressure and travel to provinces.

 • Good in speaking & writing English Language.

 • Ability to work over time to complete job. (OT will be paid)

HOW TO APPLY

Contact Person:

Mr. Po Orors

Email: info@mfjapan.com

Tel: 023 967 750

F IT Assistant

MOTHERS FINANCIAL JAPAN Plc. (Phnom Penh)

We are a licensed MFI in Cambodia that has established since April 2016 with our share capital from Japan. Our experienced management team who are local people and Japanese have been working hard to manage the operation to offer competitiveness to our customer throw out the financial market.

Presently, we hereby need potential staffs to fulfill the position below:

RESPONSIBILITIES
 • Check and maintenance computer system hardware and software in all departments and make sure all problems are resolve.

 • Maintenance PC, network, printer, finger print machine, desk phone,

 • Make sure all computers are protected from virus and outside unsecured remote.

 • Maintain email and website hosting update info.

 • Make sure all user data file are Backup regularly.

 • Prepare report, (daily and monthly).

REQUIREMENT
 • Male is preferable. And being a tough person.

 • Bachelor Degree in Computer Science (IT).

 • Over 1 years working experience as IT at MFI/Bank Industry/Company.

 • Good computer using Ms. Word, Ms. Excel, and other software is advantage.

 • Good interpersonal skill, communication skill, strong personality, ability to work under pressure and travel to provinces.

 • Good in speaking & writing English Language.

 • Ability to work over time to complete job. (OT will be paid)

HOW TO APPLY

Contact Person:

Mr. Po Orors

Email: info@mfjapan.com

Tel: 023 967 750

F Accountant

Lieng Sreng (Phnom Penh)
HOW TO APPLY

 

 

 

 

 

 

ក្រុមហ៊ុនលាងស្រេងលក់គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម÷

១-​ ផ្នែកបញ្ជីការ​   ភេទស្រី​ ចំនួន​ ០១នាក់​    

២-​ ផ្នែកលក់      ទាំងពីរភេទ​  ចំនួន​ ០២នាក់    

 

 

 

 

 

 

REQUIREMENT

បេក្ខភាពត្រូវមានបុគ្គលិកលក្ខណះដូចខាងក្រោម:    

 ១-​អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ

២-រូបសម្បត្តិសមរម្យ

៣-រួសរាយរាក់ទាក់

៤-ម៉ត់ចត់និងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ

៥-ស្មោះត្រង់និងចេះធ្វើការជាក្រុម 

មិនទាមទារបទពិសោធន៏

 

 

 

 

 

 

HOW TO APPLY

បេក្ខជនចាប់អារម្មណ៏​ សូមផ្ញើCVមក Email:         Songkimnay09@gmail.com​      

ឬទូរសព្ទ័   092/093 695 007 ចំពោះផ្នែកបញ្ជីការ

និង​ 017 32 55 32/ 016 22 82 82 ចំពោះផ្នែកលក់

 

 

 

 

 

F Indoor Sales (Maxk Shop)

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

MAXK GROUP is a private company at the head of four interactive business divisions in Cambodia: Maxk Shop, Maxk Lighting, Maxk Dsign and Maxk Laminate. These multiple companies work together with a common goal: to become the brand of the future. For more information, visit www.maxkgroup.com.

Currently, MAXK SHOP is expanding and growing rapidly. We are now looking for qualified and committed candidates to fill the following position: Indoor Sales

RESPONSIBILITIES

MAXK SHOP offers a selection of quality and trend-leading furnishings, bringing a touch of elegancy and originality to interior spaces.
As Indoor Sales, you will act as a bridge between the company and customers, and your role is to develop and maintain a client portfolio.

 • Greet customers in a courteous and respectful manner.
 • Introduce customers to our company and products.
 • Recommend products according to customers’ needs.
 • Close the sales transaction by processing proper documents.
 • Prepare items for sales and delivery to customer.
 • Participate in cash count, sales records, invoices, summary reports, collect bills and others payables and forward them to accounting department.
 • Follow up customer visits or refer customers to proper outside sales staffs as needed.
 • Conduct daily and weekly reports.
 • Assist in purchasing of office supplies and equipment.
 • Be responsible for shop inventory and co-operate with stock controller as needed.
 • Perform other tasks as assigned by Shop Manager.
REQUIREMENT
 • Educational background in Sales & Marketing, Retail or equivalent.
 • 6 months to 1 year of similar experience, preferably in a furniture shop and design environment
 • Dynamic, flexible, with good presentation and communication skills.
 • Mush be helpful and polite
 • Should have a friendly and engaging personality with confident manner
 • Good organization skills, good team player.
 • Computer proficiency: MS Word, Excel, Power Point, Internet, Email.
 • Good level of English both written and spoken
HOW TO APPLY

Interested candidates should email their CV with recent photo, cover letter to HR Department via contact below:
- Email: hr@maxkgroup.com
- Tel: 023 535 2666 / 012 996 736
- Website: www.maxkgroup.com
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

 

F អ្នកបើកបរ - ប្រញាប់

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

ម៉ាកឃ៍គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយ ដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅរួម គឺដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាក្រុមហ៊ុនគំរូមួយក្នុងស្រុកនាពេលអនាគត ។  ម៉ាកឃ៍គ្រុបមានក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣ គឺ ម៉ាកឃ៍ឌីសាញ ម៉ាកឃ៍សប និង ម៉ាកឃ៍ឡាយធីង ដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានបុគ្គលិកចំរុះជាតិសាសន៍ និង​ បទពិសោធន៍ការងារផ្សេងៗគ្នាទាំងខ្មែរ និង អន្តរជាតិ​ ។​​ ដើម្បីយល់ច្បាស់ពីក្រុមហ៊ុនសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.maxkgroup.com

 

ដើម្បីបំពេញនូវការរីកចំរើន និង តំរូវការបច្ចុប្បន្នភាព ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមដូចខាងក្រោម ៖

 

មុខតំណែង: អ្នកបើកបររថយន្ត

ទីតាំង: ភ្នំពេញ

រាយការណ៍ជូន: ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និង ធនធានមនុស្ស

ម៉ោងការងារ: ៧.០០ព្រឹក-១២.០០ថ្ងៃត្រង់ និង ១.៣០ថ្ងៃត្រង់-៧.០០ល្ងាច

ធ្វើការចាប់ពី: ថ្ងៃច័ន្ទ – សៅរ៍

ភេទ: ប្រុស

ប្រាក់ខែ: ១៧០ដុល្លា ទៅ ២៣០ដុល្

RESPONSIBILITIES

ជាអ្នកបើកបរអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវដឹកសំភារះជាងនៅការដ្ឋាន ឬ នៅទីតាំងភ្ញៀវផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន អ្នកត្រូវជួយឆែកមើលឯកសារដឹក ជញ្ចូន និង ទំនិញ/ឥវ៉ាន់ដែលត្រូវទទួលដឹកពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់/អ្នកជាប់កុងត្រាលក់ទំនិញអោយក្រុមហ៊ុន ។ អ្នកត្រូវជួយលើកឥវ៉ាន់របស់ក្រុមហ៊ុនដូចជា​ សាឡុង អំពូលភ្លើង សំភារះជាង/សំណង់ ។ល។ អ្នកត្រូវបើកឡានជូនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទៅចូលរួមការប្រជុំ ឬ ដឹកភ្ញៀវមកទស្សនកិច្ច  ក្រុមហ៊ុន ឬ ពេលខ្លះអ្នកអាចត្រូវបានចាត់តាំងអោយទៅដឹកទំនិញក្រុមហ៊ុននៅឯខេត្តផ្ទាល់សំរាប់គំរោងជាក់លាក់ណាមួយ ។ ពេលខ្លះអ្នកអាចតំរូវអោយជួយដឹកថៅកែក្រុមហ៊ុន ឬ អ្នកនៅជាមួយគាត់ ឬ សំភារះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ។ល។ ជាចុងក្រោយអ្នកត្រូវជាមនុស្សចេះបត់បែនខ្ពស់ ស្មោះត្រង់ការងារ ជាពិសេសមានចំនេះដឹងខាងច្បាប់ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក និង ស្គាល់ផ្លូវច្បាស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ​ ។

 • ជួយដឹកសំភារះសំណង់/ជាង នៅឯការដ្ឋានផ្លាល់ ឬ នៅកន្លែងដែលជាភ្ញៀវរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ។
 • ជួយឆែកមើលឯកសារដឹកទំនិញ និង គុណភាពទំនិញដែលទទួលពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នកជាប់កិច្ចសន្សាលក់ទំនិញអោយក្រុមហ៊ុន
 • ជួយលើក និង ដាក់ទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជា សាឡុង ប៉ាកេ អំពូលភ្លើង សំភារះជាងឬសំណង់ ។ល។
 • ជួយដឹកបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ទៅចូលរួមការប្រជុំ ការដ្ឋាន ឬ ដឹកភ្ញៀវមកទស្សនកិច្ចជាដើម។
 • ជួនកាលអ្នកត្រូវទៅដឹកទំនិញ សំភារះជាង​ ឬ សំណង់នៅខេត្តសំរាប់គំរោងជាក់លាក់ណាមួយ
 • ជួយដឹកថៅកែ សំភារះផ្ទាល់ខ្លួនថៅកែ បងប្អូនគាត់ ឬ អ្នកនៅជាមួយគាត់
 • ជួយមើល និង ថែទាំរថយន្តក្រុមហ៊ុន
 • ជួយសំអាតរថយន្ត ឆែកមើលទឹកឡាន ប្រេង និង​ កង់ឡាន ជាប្រចាំថ្ងៃ
 • ជួយយកឡានទៅជួសជុល និង កត់ត្រារបាយការណ៍ជួសជុលជាក់លាក់
 • ភារៈកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលកំណត់ដោយផ្នែករដ្ឋបាល
REQUIREMENT
 • រៀនដល់វិឡាល័យ ឬ មានសញ្ញាប័ត្រមានតំលៃស្មើរ
 • មានបទពិសោធន័យ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ
 • មានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ
 • មានចំណេះផ្នែកដឹងថែទាំរថយន្ត ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និង ស្គាល់ផ្លូវច្បាស់
 • អាចធ្វើការលើសម៉ោង ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនត្រូវការ
 • អាចនិយាយភាសារអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ
 • បត់បែនការងារខ្ពស់ ស្មោះត្រង់ការងារ ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ សុខភាពល្អ និង មានអតចរិតល្អ
HOW TO APPLY

- ទំនាក់ទំនង: ផ្នែកធនធានមនុស្ស និង រដ្ឋបាល
- ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៦​ ៩៦ ៩៩
- អ៊ីម៉ែល: hr@maxkgroup.com
- គេហទំព័រ: www.maxkgroup.com
- អាស័យដ្ឋាន:ផ្លូវម៉ៅសេទុង (ជិតស្តុបលូរទឹកស្អុយ)

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍បេក្ខជនអាចមកបំពេញពាក្យធ្វើការផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុន ឬ ផ្ញើរប្រវត្តិរូបតាមរយះអ៊ីម៉ែល និង អាស័យដ្ឋានខាងលើ ។ ក្រុមហ៊ុននឹងទំនាក់ទំនងសំរាប់ការណាត់សំភាសការងាររាល់បេក្ខជនណាដែលមានបទពិសោធន៍ការងារ និង ចំនេះដឹងត្រូវនឹង ឬ ប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងតំរូវការក្រុមហ៊ុន ។

F Stock Control Assistant (Urgent)

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

Maxk Laminate is the exclusive distributor of EDL products in Cambodia. As a Stock Control Assistant, you will be in charge of the inventory and stock movement, making sure everything is properly organized and documented.

RESPONSIBILITIES

- Assist in managing, receiving and preparing daily stock in and out.
- Make summary lists for stock movement, stock variation and stock balance.
- Perform physical stock count every 2 weeks and close stock at the end of the month.
- Monitor transferred stock in between retail outlets and warehouse.
- Arrange and deliver products to customer, showroom etc.
- Handle all materials in stock in an organized way to make sure all products are stored properly.
- Ensure documents are properly filed and managed.
- Perform other tasks assigned by Stock Supervisor.

REQUIREMENT

- Bachelor Degree
- At least 1 year’ experience in Stock control, inventory or warehouse management
- Male preferred
- Friendly, hardworking and flexible
- Self-confidence, motivation and good communication skills
- Good team player and good time management
- Able to work under pressure
- Good command of English both spoken and written
- Proficiency in Microsoft Office (Ms Outlook, Ms Excel…)

HOW TO APPLY

Interested candidates should email their CV with recent photo and cover letter to hr@maxkgroup.com.
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

Maxk Group Co., Ltd.

Address: P9-11, Street Platinium, Sangkat Tomnup Tek, Khan Chamkamon, Phnom Penh.
Tel: 023 96 96 99 / 023 5352 666
Website: www.maxkgroup.com

F Development Manager (English Speaking)

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

MAXK GROUP is at the head of multiple companies working together with a common goal: to offer a durable experience of design and aestheticism. It consists of MAXK Design, MAXK Lighting and MAXK Shop, with staffs from diverse backgrounds and international experiences.

Visit our website for more information : www.maxkgroup.com.

MAXK GROUP is expanding and growing rapidly. We are now looking for a qualified and committed candidate for the following position:Development Manager

RESPONSIBILITIES

The Development Manager will be in charge of a construction project of 85 shop houses built alongside a river in Phnom Penh. The construction has started in autumn 2016.

 • Follow-up the acquisition of sites and prepare the upfront planning and program schemes
 • Oversee and manage the project through the design, planning, procurement and construction phases
 • Engage the necessary external consultants to support the planning process
 • Manage contractors, MEP and consultants during the construction phase
 • Oversee, anticipate and report all commercial issues affecting cost and time
 • Monitor budget, manage all contract agreements and interrogate all cost plans coming from external parties
 • Review contractors’ submittal including construction method statement, working drawings, construction materials, material suppliers, safety plan, work schedule, weekly/monthly reports, etc.
 • Regular inspection and supervision of construction work including workmanship and safety
 • Facilitate regular progress and site meetings
 • Anticipate sales and prepare marketing and communication materials to promote the property
REQUIREMENT
 • At least 8 years relevant working experience in private residential development market, ideally in Cambodia
 • Degree in Civil & Structural Engineering, Architectural, Quantity Survey or equivalent; or professional qualification (MRICS, MAPM, MCIOB, or similar)
 • Proven track record of delivering large high end projects from inception to completion.
 • Experience working on all phases of development projects, from early pre-planning stages through to construction delivery
 • Ability to work under tight schedule, handle project scheduling and big scale development
 • Strong inter-personal skills, good communication and reporting skills
 • Excellent written and spoken English.
 • Ability to speak Khmer will be an added advantage.
HOW TO APPLY

Interested candidates should email their CV with recent photo, cover letter and project portfolio to HR Department via contact below:
- Email: hr@maxkgroup.com
- Tel: 023 535 2666 / 012 996 736
- Website: www.maxkgroup.com
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

F Head of IT

Phillip Bank Plc, Cambodia (Phnom Penh)

To provide IT supports to the Company to meet its objectives.

RESPONSIBILITIES

Key Accountabilities

 • Lead key IT support and to enable Business Units (BUs) conduct their business and operations on a timely, cost-effective and controlled basis.
 • Work with the Head of BUs and other Support Units (SUs) to provide IT support within the approved budget and prioritization.
 • Identify and communicate key technological and operational trends and innovations for the considerations of BUs and SUs to adopt and implement to optimize cost and increase revenue.
 • Lead in the area of DRP (Disaster Recovery Planning) initiatives in support of the bank wide Operational Risk Management and Business Continuity Management frameworks.

 

 • Coordinates and manages outsource vendors, contract negotiations, licensing, maintenance contracts and service level agreements.
 • Ensure that IT meets the expectation of IT and operational services within an agreed SLA (Service Level Agreement) with BUs and SUs.

Job Duties and Responsibilities

 • Align IT objectives and programs to bank wide objectives and strategies.
 • Define metrics based on overall business objectives.
 • Maximize the mix of in house versus outsourced services.
 • Establish strategic service provider partnerships.
 • Align IT risk management with bank wide operational risk management.
 • Optimize and design bank processes via IT.
 • Define and adjust IT standards, governance and technologies in line with regulators requirements.
 • Optimize costs of services through a mix of internal and external resources.
 • Implement IT projects, directing requirements definition, development, validation, and ongoing maintenance activities.
 • Planning, developing, supervising and implementing IT projects utilizing the established project management tools and techniques.
 • Provides guidance, leadership and mentoring to a team of IT professionals. Supports and develops the technical expertise needed to meet long-term business needs.
 • All other matters ancillary to the above and to perform any other related duties that Management may require from time to time.

 

REQUIREMENT
 • Degree in Computer Science or relevant field
 • Strong knowledge of core banking system
 • In-depth knowledge of the Cambodian banking industry.
 • Sound understanding of computer system (hardware/software), networks etc.
 • Experience in controlling IT budget
 • Excellent organizational and leadership skills
 • Outstanding communication abilities
 • Strong commitment to work and able to manage multi tasks.
 • Good command in written and spoken English.
 • Attentive and devoted to deliver good quality works.

 

HOW TO APPLY

Interested candidates is welcomed to send your last updated resume, a copy of Cambodian ID card and a recent passport size photograph to the following:

Phillip Bank Plc

#27DEF, Monivong Boulevard, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Cambodia. Or email us at: careers@phillipbank.com.kh

Deadline: 31st May 2017

For additional information, please visit: www.phillipbank.com.kh

Contact Person: Mr. Ly Chetra

(All applications will be treated in strict confidentiality)

 

F Product and Marketing Officer

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Coordinate with relevant departments, branches and business development & Marketing team of Life insurance company to come up with new & existing products opportunities selling, campaigns, promotion;
 • Work closely front line staff, loan officers and referral insurance officers to find out solutions for product selling;
 • Identify insurance needs of product opportunities and propose to direct manager for consideration and action;
 • Research competitor's businesses and set a proper strategies to compete with them;
 • Work closely with Marketing team of life insurance company to develop materials  for advertisements through various channels;
 • Conduct branch  site visits regularly to support staff of all areas;
 • Work closely with relevant staffs to settle the customer complaint/ claims and other challenges;
 • Closely collaborate with insurance company staff to propose for training programs on selling and other soft skills to increase  productivity of sale staff;
 • Regularly refresh coaching and training to relevant staffs who sell or refer life insurance products;
 • Prepare and update policy and procedures of Banc assurance division;
 • Regularly report the result of performance to direct supervisor;
 • Other duties as assigned by direct manager.
REQUIREMENT
 • University graduate in Finance and Banking, Marketing or any related field;
 • Preferably 1 year professional experience of product management/business development in financial institutions, especially banks/MFIs;
 • Strong analytical, organization and planning skills;
 • Strong computer proficiency in MS Office, especially Excel;
 • Good communication and interpersonal skills;
 • Good command of English in both writing and speaking.
HOW TO APPLY

  Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

  Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

  Only shortlisted applicants will be notified

F Referral Insurance Management Officer

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Coordinate with relevant departments at head office, IAs, branch managers and head of regional branch which is under its responsible to push referral and sale volumes with good quality;
 • Work closely front line staff, loan officers and IAs to ensure that all staffs are well referred and sold life insurance products;
 • Identify insurance needs of product opportunities and propose to direct manager for consideration and action;
 • Work closely with relevant staff to make sure that their KPI is achieved;
 • Work closely with product and marketing team and insurance company to come up with new product features, campaigns and promotions;
 • Conduct branch site visits regularly to support staff of all areas;
 • Work closely with relevant staffs to settle the customer complaint/claims and other challenges;
 • Closely  collaborate with insurance company staff to propose for training programs on selling and other soft skills to increase productivity of sale staff;
 • Regularly refresh coaching and training to relevant staffs who sell or refer life insurance products;
 • Regularly report  the result of performance to direct supervisor;
 • Other duties as assigned by direct manager.
REQUIREMENT
 • Bachelor Degree in Banking & Finance, Management, Business Administration or related fields;
 • 1 or 2 years experiences in any related industries;
 • Ability to define problems, collect data, establish facts, and draw valid conclusions;
 • Knowledge of data collection, analysis, and data presentation;
 • Good at interpersonal and problem-solving skills;
 • Ability to adapt to different and fast-moving environments;
 • Ability to organize and prioritize task assigned;
 • Good communication skills.
HOW TO APPLY

  Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

  Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

  Only shortlisted applicants will be notified

F Marketing Research Executive

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Identify and track the trends of our bank competitors
 • Review collected data for relevance and accuracy
 • Communication with internal and external customers to document business objectives
 • Compose analysis plans for specific business unit
 • Assist in the development of questionnaires and survey to collect information
 • Conduct in-depth analysis using both tradition and advanced methods
 • Assist in composing actionable recommendation
 • Assist in the preparation of a formal market research report
 • Give presentations based on research.
REQUIREMENT
 • University degree in Economics, Statistics or Marketing
 • A minimum 1 year working in the market research industry
 • Excellent communication, organizational and writing skills
 • Strong analytic and critical thinking skills
 • Experiences with Microsoft office and SPSS/SAS
 • Proven experience in data collection and problem solving
 • Ability to work collaboratively within a team as well as independently.
HOW TO APPLY

  Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

  Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

  Only shortlisted applicants will be notified

F Creative & Graphic Design Officer

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Assist Creative &Designer team with the production of corporate andProduct/services marketing materials
 • Produce annual report template and work closely relevant department to meet timeframe
 • Assist marketing & Branding team and Canadia group to create marketing tool (banner, Poster, product guideline, leaflet, and edited)
 • To assist the Marketing team in the brand development program
 • To assist ad hoc internal design projects
 • Thinking creatively to produce new ideas and concepts
 • Present and propose designs to manager for approval
 • Maintain all other related graphic design works.
REQUIREMENT
 • Bachelor degree in Graphic Design or related field
 • At least 2 years’ experience as graphic design
 • Computer skills: able to effectively use Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, and other related design software to design both creative simple and sophisticated artwork for trade marketing
 • Willing to work under pressure
 • Able communicated in English language.
HOW TO APPLY

  Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

  Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

  Only shortlisted applicants will be notified

F Product Development Manager

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

• Recommends the nature and scope of current and future product lines of the bank by reviewing product specifications, features and requirements; appraising new product ideas and/or product or packaging changes.
• Determines customers needs and desires by specifying the research needed to obtain market information for new product and services development
• Determines product pricing by utilizing market research data; reviewing current product and service of the bank and assesses market competition by comparing the bank’s product and services to competitors.
• Brings new products to market by analyzing proposes bank’s product requirements and product development programs including marketing campaign.
• Provide continuously product training and briefing to sale people to ensure the product features and requirements are well communicated.
• Provides updated information and market analysis for management after new product launched and recommended for both short-term and long-term to grow the product sale.
• Maintains product management staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results.
• Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
• Perform other duties assigned by Managements.

REQUIREMENT

• Master or Bachelor Degree in Banking/Finance or Business Administration or Financial related fields
• 3 years experiences in development of products related in financing industry
• Very good knowledge on the banking market and regulation
• Fluency in English both written and speaking
• Good communication, interpersonal skills and team work
• Self motivated and committed with ability to work under pressure.

HOW TO APPLY

      Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

      Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

      Only shortlisted applicants will be notified

F Senior Credit Risk Analyst

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 •          To assist Credit Risk Management Team (CRMT) on data extraction, consolidation, organization, and preparation;
 •          To assist CRMT of data analysis, interpretation, as well as monthly report preparation;
 •          To assist CRMT on the monitoring Pre-NPL and NPL trends and escalate the issues together with the Credit Risk Teams;
 •          To assist CRMT in developing and reviewing the Bank credit policies and procedures and ensure that they are effectively implemented;
 •          To assist CRMT on conducting industry research from various business types in Canadia Bank to report the potential risk and potential growth of the sectors to the Manager, Credit Risk Management Department;
 •          To assist CRMT on updating daily both local and international news to catch up with current situation of Cambodia and foreign countries that might involve into political risk, business risk, market risk, as well as economic risk to deliver monthly news update and/or credit risk bulletin to the Manager, Credit Risk Management Department;
 •          To attend to team mission of customer business and collateral site visit in order to deliver customer independent review and provincial economic update reports;
 •          To perform other tasks assigned by Manager.
REQUIREMENT
 •          Bachelor degree in Finance, Business Administration or related major;
 •          At least 2 years working experience in Finance institution;
 •          Abilities to work independently and as a team in an effective and efficient manner, able to work under pressure and possess good time management skills;
 •          Good Communication and problem solving skills;
 •          Fluency in English (Oral and written communication) and advanced knowledge of excel spreadsheet.
HOW TO APPLY

      Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

      Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

      Only shortlisted applicants will be notified

F Senior Trade Sale Officer

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Develop new pipeline for potential trade customer in effective manner
 • Meeting with internal and external trade customer for closed deal
 • Follow up with new potential customer in order to gain new customer for trade department
 • To build relationship with customer for increasing trade volume and transaction
 • Provide customer services and making sure trade customer’s is satisfied
 • Cooperate with team or Branches/Department to make cross sale and trade referral
 • Back-up trade sale or operation of Trade Services Department when requested
 • Assist Head, Trade Sales to do others task when required.
REQUIREMENT
 • Bachelor’s degree in major of marketing, business administration or equivalent in related field
 • At least 1 or 2 years working experiences in trade sale or operation
 • Proven team player with excellent communication and organizational skills
 • Very good knowledge of speaking and writing English, Khmer and Chinese is more advantages
 • Proven track record in a sales environment
 • Proven customer service skills and target oriented
 • Proactive, friendly (humble), open minded, smart working, active people, self-discipline
 • Be able to work independently, under pressure, as a team
 • Works with integrity
 • objectivity, accountability and honesty.
HOW TO APPLY

  Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

  Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

  Only shortlisted applicants will be notified

F Online Banking Manager

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Develop and streamline processes to improve effectiveness and quality of online and mobile channels
 • Drive automation and STP for operations productivity and efficiency
 • Own the channel experience
 • Acquire Online and Mobile Banking customers, increase penetration rates of Online Banking customers among total customer base
 • Increase channel usage and activities
 • Manage service standard, customer feedback and issues relating to these channels
 • Be a Subject Matter Expert and Go-To person for branch staffs in the areas of Online and Mobile Banking
 • Ensure all services delivered comply with the Bank Policies, Processes and Standard and with external regulatory requirements.
REQUIREMENT
 • University graduate with degree in Accounting / Finance / Banking / Business Management. Post graduate degree preferred but not required
 • Solid years of experience working in a Banking / Financial Institution with strong experience in project management, preferable as a project lead
 • Highly-result driven and motivated individual who understand the digital customer principles/behavious
 • Excellent interpersonal and problem solving skills
 • Strong stakeholder management skills
 • Ability to influence positive outcomes for both the business unit and broader organization
 • Exceptional written and oral English communication skills.
HOW TO APPLY

  Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

  Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

  Only shortlisted applicants will be notified

F Loan Officer

Canadia Bank Plc 加华银行 (Kampong Cham, Kampong Thom...)
RESPONSIBILITIES
 • Identify and/or assess potential customers through collecting, analyzing and developing appropriate information necessary for loan assessment
 • Recommend and provide report of loan request and loan status
 • Promote bank products and services to existing and new customers
 • Prepare loan report as required by supervisor and/or manager
 • Perform other duties as assigned.

 

REQUIREMENT
 • Be 4th Year Student in English, Banking & Finance, Accounting, or equivalent
 • Have good command in both spoken and written English, Khmer and/or Chinese
 • Have computer literacy i.e. Khmer and English Typing, MS Word, Excel, and Power Point
 • Have past relevant working experience will be an advantage.

 

HOW TO APPLY

      Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

      Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

      Only shortlisted applicants will be notified

F Chief Loan Officer

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh, Battambang...)
RESPONSIBILITIES

 

• Supervise Loan Officers at branch;

• Monitor and review credit assessment, evaluation, disbursement and repayment to ensure compliance with bank’s policies, procedures and guidelines;

• Responsible for credit quality at branch;

• Responsible for promoting and advertise bank’s product and services to all customers;

• Conduct daily monitoring of loans disbursement and collection;

• Review regular credit report, analyze and evaluate balance of PAR and credit quality;

• Coordinate with Head Office Recovery and Legal team to recover the default loan if any;

• Responsible for on-the-job coaching and/ training to improve staff competency;

• Prepares weekly and monthly loan report. Cover duty of other staff in related unit or position as assigned when necessary.

 

REQUIREMENT

 

• Bachelor’s degree in Banking & Finance, Economics, or Business Administration is required;

• Good in Speaking/Reading/Writing English and fluent in Khmer are necessarily required;

• Ability to communicate in Chinese is an advantage;

• Computer literacy i.e. Khmer and English Typing, MS Word, Excel, and Power Point;

• At least 3-year working experience in a Financial Institution, Accounting, or related fields;

• Ability to read, interpret and analyze data and statistics and knowledge of governmental regulations;

• Ability to work with mathematical concepts such as probability and statistical inference;

• Ability to apply concepts such as fractions, percentages and ratios;

• Detailed, decisive and analytical;

• Ability to lead a team;

• Willing to work under pressure and over time.

 

HOW TO APPLY

      Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

      Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

      Only shortlisted applicants will be notified

F Customer Service Officer (Chinese Speaking)

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Deliver to customers with effective and efficient banking products and services
 • Ensure proper data entries and transactions of products and services provided to customers
 • Handle cash
 • Prepare routine records and reports required by supervisor and/or manager
 • Must perform other duties as assigned.
REQUIREMENT
 • Hold Bachelor Degree or pursuing year 4th Semester 2 in English, Banking & Finance, Accounting, or equivalent
 • Must have good command in both spoken and written English, Khmer
 • Pleasant and friendly personality
 • Past relevant working experience will be an advantage, but fresh from university are also welcome
 • Willing to work under pressure and over time
HOW TO APPLY

      Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

      Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

      Only shortlisted applicants will be notified

F Authorizer

Canadia Bank Plc 加华银行 (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES


- Check all logbooks and memos when an authorizer takes over duty from another authorizer;
- Monitor all real time incoming transactions to detect and identify fraudulent transactions;
- Analyze risk report and notify supervisor of abnormality;
- Monitor AT M general status to notify respective section;
- Process Exception File update for lost/stolen and special accounts handling status;
- Handle referral transaction;
- Handle all incoming cardholders’ inquiries and merchant troubleshooting;
- Telephone and correspond with customers regarding inquiries or problems of their account such as finish credit limit, overdue account, high frequency approved;
- Activate, set or release “V” code, maintain the credit limit according to the request form;
- Make code 10 calls or answer it with the acquiring bank.

 

REQUIREMENT

 

- University Degree in Business or any related field;

- Males are encouraged to apply;
- Good written and spoken in both Khmer and English language skills;
- Pleasant and friendly personality;
- Computer literacy i.e. Khmer and English Typing, MS Word, Excel, Power Point, and so on;
- Previous relevant working experiences will be an advantage, but fresh graduate from university are also welcome;
- Willing to work under pressure, flexible time and over time.

 

HOW TO APPLY

      Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

      Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

      Only shortlisted applicants will be notified

F គណនេយ្យករ

MAXIMA Microfinance Plc (Kandal, Tbong Khmum)

 

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០០ ហើយទទួលអជ្ញាប័ណ្ណ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពី ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មឥណទានជូនប្រជាជនខ្មែរនៅតាមបណ្តាខេត្ត រាជធានី​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលត្រូវការទុន​យកមក​ពង្រីករបរអាជីវកម្ម ឬ​បង្កើតមុខរបរថ្មី។ ដូចនេះ ម៉ាក់ស៊ីម៉ាត្រូវការជ្រើសរើសបន្ថែមសម្រាប់​មុខតំណែង​ដូចខាងក្រោមៈ

មុខតំណែង

គណនេយ្យករ (២ នាក់)

កន្លែងបំពេញការងារ

១. ខេត្តត្បូងឃ្មុំ (សាខាអូររាំងឳ) ១នាក់

 

២. ខេត្តកណ្តាល(គរគីរ) ១នាក់

 

RESPONSIBILITIES

 

១.  បញ្ចេញឥណទាន ទទួលការបង់ប្រាក់ និងផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល​ឥណទាន ក្នុងការិយាល័យ។

២. កត់ត្រាអន្តរការសាច់ប្រាក់ ចំណាយ ចំណូល ក្នុង​ការិយាល័យ

៣. ប្រមូលផ្តុំនិងវិភាគព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីរៀបចំ​ចុះ​ប្រតិបត្តិ​ការ​​គណនេយ្យដូចជា ទិន្នានុប្បវត្តិ គណនីសៀវភៅធំទូទៅ​ និង​រក្សា​​អន្តរការអាជីវកម្មទុកជាឯកសារ។

៤.  ធ្វើនិយត្តកម្មអន្តរការគណនេយ្យនៅរៀងរាល់ចុងខែ។

៥.  តាមដានគណនីបង្គរ និងបុរេប្រទាន។​

៦.  គណនាការកាត់រំលស់ និងការបញ្ចេញចោល​នូវ​ទ្រព្យសកម្ម​រយៈពេលវែង។

៧.  ធ្វើការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់។

 

REQUIREMENT

១.មានបរិញ្ញាបត្រជំនាញ គណនេយ្យ ឬ ជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ។

២.ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ Ms. Office និង QuickBooks។

៣.មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិក​ស្លូ​ត​បូត​  ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹង​ការងារ។

. ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែល​មានទី លំនៅ​អចិន្ត្រៃយិ៍​នៅជិតសាខាខាងលើ ។

HOW TO APPLY

 

ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ផ្តល់ជូននូវប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ និងផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រង​ ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ប្រាក់ខែទី១៣ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត។បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបដោយភ្ជាប់រូបថត៤x៦ និងច្បាប់ថតចំលងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅ​គ្រួសារ សំបុត្រកំណើត ការសិក្សា ឬឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធមកកាន់ការិយាល័យរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ដែលនៅក្បែរអ្នក ឬផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យកណ្តាលដែលស្ថិតនៅ ផ្ទះលេខ២១AB​  ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈ Email: hr@maxima.com.kh , head.hr@maxima.com.kh;  ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនងលេខ ០១៦ ៣៥៥ ៥២៥, ០៨១ ៧៥៨ ៣៤១,  ០២៣ ២១៤ ២៤០។ បេក្ខជនដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នឹងត្រូវបានទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ។

បញ្ជាក់ៈ ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ ថ្ងៃទី​ ៣០ ខែ​ មេសា ឆ្នាំ២០១៧

 

F IT Officer (Programmer)

MAXIMA Microfinance Plc (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

-      Generate report of loan information for upload to CBC system;

-      Collecting data for designing new applications;

-      Develop the existing and new applications;

-      Design a new report as needed;

-      Develop and update websites, templates and modules;

-      Train the in-house application to end-user;

-      Providing technical support to end-user;

-      Research and upgrading qualification of IT;

-      Follow-up and configuring of-the-shell software;

-      Assign other test by supervisor;

-      Team player able to work effectively with others, flexible and adaptable;

Report to head of IT Department

REQUIREMENT

-     Bachelor degree in Information Technology or Computer science;

-     Good knowledge of PHP, AJAX, JSON, JavaScript, MySQL, Ms. SQL Server, Ms. Access;

HOW TO APPLY

Applicants who meet above requirements should send a Cover Letter, Resume or CV, and other support documents no later than 30th of April, 2017 at 5:00 PM attention to address: No. 21AB, St. 271, SangkatPhsarDoeumThkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh. Only short-listed candidates will be called for interview. More information; please contact, Tel: (855) 23 214 240/ (855) 16 355 525/ (855) 81 758 341 / e-mail:hr@maxima.com.kh / head.hr@maxima.com.kh.

 

F Loan Officers

Cambodia Asia Bank (Phnom Penh, Kampong Som...)
RESPONSIBILITIES

Collect and investigate documents for loan assessment

Analyze borrowers’ business plans and financial status

Make field visit, appraise collateral and writ loan analysis report

Build and maintain good relationship with clients and authority officers

Perform duties as assigned

Visit and make appointment with customers to promote Loan, deposit and POS Machine

Follow up and analyze market and competition to ensure on tracking competitive advantages on   products and services.

 

REQUIREMENT

Bachelor Degree of Banking/Marketing or any related field

Honest, flexible and hard-working

 Willing to work well under pressure

At least 2 years experience working experience in loan/marketing field

HOW TO APPLY

Note: Candidates must send your resume and cover letter with photo to Human Resource Division,

# 333,Preah Sihanuk Blvd, Sangkat Vealvong, Khan 7 Makara, PP

Contact Number: 023 980000

Email : csmono@cab.com.kh; touchon@cab.com.kh;

Web:www.cab.com.kh

                       

 

F Senior Lending Specialist

Phillip Bank Plc, Cambodia (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

 • Promote Bank Products for both loans and deposits.
 • Preparing for all required loan/deposit documents.
 • Process loan and put up credit memo.
 • Propose, plan and execute marketing strategies.
 • Liaise with potential clients and depositors.
 • Conduct Site visits and interview potential clients
 • Conduct market survey and background checking to ensure proper KYC procedures are complied
 • Assist to train or guide junior Marketing Officers to improve in their credit skills and knowledge
 • Ensure prompt actions for efficient loan processing, approval, documentation and drawdown completion
 • To promote a good quality loans portfolio and to conduct prompt review of existing borrowers facilities

 

REQUIREMENT

 

 • Degree in Marketing, Business or any related discipline.
 • Minimum 4 years relevant working experience with commercial bank
 • High Commitment, willing to achieve assigned target.
 • Effective presentation and communication skills, good at social-networking.
 • Able to interact confidently at all levels.
 • Possess positive attitude, enthusiasm and willingness to work both independently and as a team member.
 • Must be willing to travel and possess own transport.
 • Ability to propose, plan and execute marketing strategies.
 • Articulate with strong writing skill in English and Khmer.
 • Literate in Microsoft software
 • Knowledge of a foreign language would be an added advantage preferably in Mandarin
HOW TO APPLY

 

Interested candidates is welcomed to send your last updated resume, a copy of Cambodian ID card and a recent passport size photograph to the following:

Phillip Bank Plc

#27DEF, Monivong Boulevard, Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Cambodia. Or email us at: careers@phillipbank.com.kh

For additional information, please visit: www.phillipbank.com.kh

Contact Person: Mr. LY Chetra

(All applications will be treated in strict confidentiality)

 

F Account Payable

veasna co.ltd. (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES


- Issue daily invoices, and purchase order
- Call to dealer to date on collect daily payment
- Respone & Check price for dealer/seller requesing
- Run daily stock and sale update
- Prepared monthly payment for suppliers
- Performs monthly reconciliation
- Performs other tasks as assigned by management

REQUIREMENT


- Bachelor degree in Accounting, Finance,or related fields
- Experience in accounting filed is an advantage
- English proficient
- Computer literate (Ms. Word and Excel)
- Be flexible, dynamic, team work and able to work under pressure

F HR AND ADMIN SUPERVISOR

JIN LI TA ELECTRONIC (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

-    Arranged ID card for general staff & Business cards for sales team

-    Control all staff check in and check out by finger print system every day

-    Control all Manpower data and leave Record

-    Investigate and understand causes for staff absences

-    Develop and implement a human resource plan and personal management policies and internal working procedures

-    Ensure the smooth recruitment process of new staff: screening, interviewing, and testing applications, notifying existing staff of internal opportunities, then maintaining personnel records.

-    Maintains human resources records by recording new hires, transfers, terminations, changes in job classifications, merit increase, tracking vacation sick, personal time and monitor daily attendance.

-    Orientation of new employees by providing orientation information packets, reviewing company policies

-    Ensure that accurate job descriptions are in place and provides advice and assistance with writing job descriptions.

-    promote workplace safety, friendly and cooperative working environment

-    Provide advice and assistance to staff and management on pay and benefits systems

 

Administration  

-    Control all stock in Out and stock list

-    Prepared Purchase Request of all the office supply

-    Arrange for the repair of computers and other staff and management

-    perform other admin duties

-     perform other duties that assigned by Manager

-    Report daily, weekly, monthly to Manager

 

REQUIREMENT

 

-    2 year of experience in supervisor level with human resourcing or Related Fields

- Be smart, flexible, honestly and problem solving skill
- Degree in Management or other related fields
- English proficiency is a plus
- Willing to Work under pressure

- Management skill

- Demonstrated customer service skills

- Microsoft Office applications including Word, Excel, PowerPoint

 

HOW TO APPLY

 

Ø  Contact Person: HR Department or

Ø  Phone:096 9346 168

Ø  Email: jinlita.hr@gmail.com

Ø  Address: #574B, Street Kampuchea Krom, S.K Phsar Depo 2, K.H Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.

 

F Delivery

JIN LI TA ELECTRONIC (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

-          Daily delivery product to dealer.

-          Time manage for make sure delivery product to dealer on time.

-          Maintain the company Motos and tuk tuk and daily cleaned.

-          Other duty that assign by Admin department.

REQUIREMENT

-          Male only

-          Good of written and verbal Khmer

-          Has experience in delivery

-          Can work well autonomously as well as part of a team

-          Maintains a high level of confidentiality

-          Has the drive license, Can drive Tuk Tuk.

HOW TO APPLY

Contact Person: HR Department or

 Phone: 096 93 46 168

 Email: jinlita.hr@gmail.com

Address: #574B, Street Kampuchea Krom, S.K Phsar Depo 2, K.H Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.Ø  Website:

F Sale Supervisor

JIN LI TA ELECTRONIC (Phnom Penh)

Responsible for control all sale team and promote Product includes planning, advertising, public relations, organizing events, product development, distribution, sponsorship and research. 

RESPONSIBILITIES

-    Create and Manage Channel Partner network under the Distribution Product.

-    Create Sale strategy and proposal and effectively manage sale and marketing budget delivering of all sale activities with agreed budget

-    Planning, Organizing and executing sales toward the company’s sale target

-    Monitor Depo and our Outlet.

-    Prepare a daily, weekly, monthly, quarterly and annually sale territory performance

-    Prepare a sale force’s performance evaluation

-    Prepare the company’s business partners evaluation

-    Conducting a market and consumer research if any

-    Develop and assist Sub Distributor channel

-    Monitor a sale speed and inventory status

-    Provide a consultative sales solutions to the team 

-    Manage and lead the sales force, provide guidelines and problem resolution to ensure team members are fully equipped with the right skill

-    Motivate the dealers and customers to comply with the company policy and achieve the sales performance.

-    Provincial sale monitoring, as required

-    Coordinate with the account department for payment, if any

-    Submit a two weekly and monthly sales report to BDM

-    Implementing special sales activities to increase sales

-    Strong commitment to achieve the monthly target

-    Fast dealing of any new products to trade

-    Contact with customers to introduce, offer, and recommend company products

-    Maintain good relationship and increase customers confidential

-    Maintain good service through quality checks and other follow-up

-    Feedback gathered information through field activity to appropriate fellow staff

-    Maintaining and updating customer databases

-    Other duties assigned by the Sale Manage

- Report daily, weekly, monthly sales to BDM

- Other Work that assign by BDM

REQUIREMENT

-    4year of experience in Sale supervisor or supervisor level with Electronic industry or Related Fields

- Be smart, flexible, honestly and problem solving skill
- Degree in Sales, Marketing or other related fields
- English proficiency is a plus
- Willing to Work under pressure

- Management skill

- Demonstrated customer service skills

- Microsoft Office applications including Word, Excel, PowerPoint

 

HOW TO APPLY

Contact Person: HR Department or

 Phone: 096 93 46 168

 Email: jinlita.hr@gmail.com

Address: #574B, Street Kampuchea Krom, S.K Phsar Depo 2, K.H Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.Ø  Website:

F Teaching Assistant (TA) (3 positions)

GOODWILL INTERNATIONAL SCHOOL (Phnom Penh)
REQUIREMENT

-Bachelor of Arts in English; Fresh graduates or university students at year 3 - 4 are welcome;

-1-year experience as teaching assistant;

-Very good command of English literature;

-Good computer skills (Ms-Office);

-Strong commitment with good interpersonal skills;

-Professionalism

-Female

HOW TO APPLY

Interested applicants are invited to send CV with a recent photograph (4x6) and cover letter via email:

Line 1: phearin-o@goodwill-edu.com

Line 2: ouk.phearin@yahoo.com

Contact:

Name  : Mr. Ouk Phearin

Tel       : 016 540 999 / 017 729 599

F English Kindergarten Teacher (3 positions)

GOODWILL INTERNATIONAL SCHOOL (Phnom Penh)
REQUIREMENT
 1. Holding a bachelor degree of arts in English or other related fields
 2. Native English Speaker
 3. Experience and Skills:
 • Need patience and understanding in daily duties with young learners
 • Need to understand how to select developmentally appropriate materials and equipment and work cooperatively with parents to develop education plans
 • Need to know how to use and incorporate technology into the classroom
 • Know how to use assessment tools, enforce rules, and communicate effectively with young learners
 • At least 1 year experience in teaching English to young learners

 

 

HOW TO APPLY

Interested applicants are invited to send CV with a recent photograph (4x6) and cover letter via email:

Line 1: phearin-o@goodwill-edu.com

Line 2: ouk.phearin@yahoo.com

Contact:

Name  : Mr. Ouk Phearin

Tel       : 016 540 999 / 017 729 599

 

F Sale Representative ( P.P & Provinces)

JIN LI TA ELECTRONIC (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Ensure that all retail outlets within the assigned territory are well stocked with the company’s products

- Open new outlets and Monitor Depo and our Outlet.

- Check product in the market

- Check display contest

- Target achievement total sales, by client, key products for the responsible regional (Monthly target, quarterly and annual target)

- Manage credit risks by control customer credit risk and return

- Follow up on the product deliveries, replacement of goods returns as well as wrong product deliveries

- Double check the price survey and promotion activities of competitors

- Execute promotional activities as assigned

- Report daily, weekly, monthly sales to BDM

- Other Work that assign by BDM

REQUIREMENT

- 6 month of experience in Sale officer with Electronic industry or Related Fields 

- Be smart, flexible, honestly and problem solving skill
- Degree in Sales, Marketing or other related fields
- English proficiency is a plus
- Willing to Work under pressure

- Demonstrated customer service skills

- Microsoft Office applications including Word, Excel, PowerPoint

HOW TO APPLY

Contact Person: HR Department or

 Phone: 096 93 46 168

 Email: jinlita.hr@gmail.com

http://www.jinlitaelectronics.com/

Address: #574B, Street Kampuchea Krom, S.K Phsar Depo 2, K.H Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.

F Internship Admin Credit

Hydrologic Social Enterprise (Phnom Penh)

Hydrologic Social Enterprise Co. Ltd. aims to be the leading distributor of effective and affordable Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) products throughout Cambodia. The company is a social enterprise in that it has objectives for both financial achievement and positive social impact.

Hydrologic is now looking for competent and motivated Cambodian nationality for the various positions as detail:

RESPONSIBILITIES

1.      Prepare personal plan of action to ensure effective workflow.

2.      Input/control client information from G-Drive in to Excel

3.      Encode loan transaction into loan system.

4.      Be Responsible for sending documentation to branch offices.

5.      Checking the completeness of loan documentation submitted from credit officer.

6.      Checking the document to make sure it is correct and accurate and filling.

7.      Printing repayment schedule of clients and share to all branches.

8.      Perform other functions that may be required by credit manager or concern persons

 

REQUIREMENT

·         No prior work experience necessary

·         Year 1 student with major of Accounting/ Finance or related degree

·        Excellent command of Khmer language, good understanding, speaking and writing in English language preferred

·        Computer skills

·        Ability to work under pressure, highly self-motivated

·        Demonstrate high level of ethical commitment and trustworthiness

·        Special preference for women applicants

HOW TO APPLY

Interested candidates are required to submit a CV and cover Letter with current photo to Hydrologic Social Enterprise Office by using the contact details below no later than 23 February 2017

Contact Details

Address         : #97A, St. 19BT(Ta Phon), Sangkat Boeung Tumpun, Khan Mean Chey, Phnom Penh.

                     : 081888014 (Ms. Thida -Phnom Penh)

Email             : hr.coordinator@hydrologichealth.com  

F Team Support Officer

Cambodia Asia Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Answering customer call

Solve problem related to credit card

Other tasks assigned by manager

REQUIREMENT

 Male only                

 Bachelor degree in banking or relate field

 Good Command in English.  

 Able to use computer (Ms. Office, Internet, email, and power point)

 Willing to work

Able to work change shift, night shift, and weekend.  

 

         

 

HOW TO APPLY

Note: Candidates must send your CV updated with photo and expected salary to Human Resource Department

Address          : #333 Preah Sihanouk Blvd, S/K Vealvong, Khan 7 Makara, Phnom Penh,   Cambodia

Tel                   : 023 980 000

Email              : touchon@cab.com.kh / csmono@cab.com.kh

Website           : www.cab.com.kh

 

F Deputy Manager, Compliance & Risk Management

RHB Indochina Bank Limited (Phnom Penh)

Career Opportunities in RHB Indochina Securities Limited,

RESPONSIBILITIES

• Ensure all departments & branches in the Company comply with relevant Acts, Laws, directives and guidelines issued by the regulatory bodies, and the Company's internal policies and procedures.

• Carry out the Group / Company CRM policy, practice & procedures to ensure all company activities, process, manual & guidance are in compliance with internal requirement & external regulatory governance.

• Conduct compliance visits, effect surveillance programs and ensure that the Company's procedures are strictly adhered to.

• Review client complaints and follow-up on the client complaints register and ensure that all complaints are duly noted and addressed promptly.

• Assist in timely risk assessment analysis of various types of credit proposals.

• Prepare report to the committee upon identifying an event of non-compliance/ issues of breaches.

• Compile documents and information required in response to queries from the regulators

• Prepare all CRM reporting for internal consumption or external submission within deadline.

• Keeps abreast of changes to AML law and applicable Prakas and update relevant tool, policy, and procedure. Provide adequate training and refreshment to relevant staff.

• Follow up on internal, external and regulatory audit findings and conduct investigation as and when required.

REQUIREMENT

- Degree holder with 2 years compliance & risk management related working experience in banking / financial industry.

- Basic understanding of overall securities firm policy, process, manual, flows

- Analytical & problem solving skill

- Data compilation & computer skill

- Data analysis and report writing skill

- Administrative skill

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit their CV to: hr.cambodia@rhbgroup.com

Only short-listed candidates will be invited for an interview and please bring along the following:

1.    Resume

2.    Education certificates and transcripts or any other proof of qualifications (both ORIGINAL and PHOTOCOPY)

3.    Passport-sized photograph 4*6

4.    Photocopy of your IC

The submitted documents will not be returned.

F Securities Representative or Securities Broker

CAB Securities Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

·         Communicate with investors by phone as well as face to face and email

·         Make daily financial market research through Internet, TV and newspaper in order to understand about the market as well as to response to the investor’s enquiries

·         Open Trading accounts for investors in the system

·         Make Amendment of customer information as requested

·         Buy or Sale Order Acceptant

·         Order Execution and Confirmation

·         Order Cancellation

·         Handling wrong deal and correct the error

·         Communicate with CSX as well as Securities Depositary and Settlement Representative in order to correct error as well as to check the work process

·         Handling customer Complaints

·         Trading Account Closure

·         Print out daily trading report and review it for accuracy

·         Follow up and manage investors’ shares investment performance and its daily transaction

·         Send executed trading report to investors and SECC

·         Daily trade report keeping

·         Send monthly summary investment report to investors

·         Act as company representative to communicate with investors

·         Other work assign by Head of Securities Representative.

REQUIREMENT

·         Bachelor’s degree in banking and finance and accounting or related field

·         Working experience in bank or financial institution and securities company is preferred

·         Good communication and customer care skills

·         Having securities license is an advantage.

HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their CV & Cover Letter through below address and state the position applying as the subject. Only shortlisted candidates will be notified.

Address: No. 92D, Group 67, Street 289, Sangkat Boeung Kok 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

Phone numbers: 023880705 / 023881595

Email: jobs@cab.com.kh

F Networking & security Officer

Cambodia Asia Bank (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

-MPLS, DPLC & IPLC Control

-Tele-worker Security Control

-Extranet & Internet VPN Establish

-WAN & LAN Connectivity Control

-Routing and Switching Control

-Network & Data Security Control

-Network Monitoring Devices & Traffic

-Update & Upgrade Network Devices & Security Management Plan

-Business Continuity Planning

-Wireless Connectivity and Security Control

-Network Infrastructure Design

-High Availability & Reliability System Control

REQUIREMENT

-CCNA & MTCNA are preferred

-At least two years’ experience in related position

- Holding bachelor degree in computer science or computer engineering

-Good command in English

-Honesty, hardworking, good team work and interpersonal skill

-Be able to work under pressure

 

HOW TO APPLY

Note: Candidates must send your updated CV with photo and expected salary to Human Resource Department.

Address: # 333, Preah Sihanouk Blvd, S/K Vealvong Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia

Tel: 023 980 000,

Email: csmono@cab.com.kh; touchon@cab.com.kh;

Website: www.cab.com.kh

F Customer Service kompong soum

CH CROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Provide a good service to customer

- pay and received money from customer

- set up new customer accounts

- handle and resolve customer complaints

Benifit 
- Get monthly bonuse up to 100$ permonth 

- Get Tip from customer 

REQUIREMENT

- Male or Female

- willing to learn new thing

- able to used computer 

- no experience also welcome

HOW TO APPLY

- Contact Person : HR Department 

- Tel: 010856178

- Email : hr.fc99@gmail.com

F Customer service

CH CROUP (Kampong Som)
RESPONSIBILITIES

- Wellcome customer.

- Recieved money from customer

- Paid money to customer

 

REQUIREMENT

- Female or male 

- willing to work 

- working time 3pm to 11pm

- no experience also welcome 
Benifit 
- get monthly bunuse up to 100usd

- get tip from customer 

HOW TO APPLY

- Contact: HR Department 

- Tel: 010 856178

- Email : hr.fc99@gmail.com

F HR Assistant

CH CROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Arranged ID card for general staff & Business cards for sales team
-    Control all staff check in and check out by finger print system every day 
-    Investigate and understand causes for staff absences
-    Ensure the smooth recruitment process of new staff: screening, interviewing, and testing applications, notifying existing staff of internal opportunities, then maintaining personnel records.
-    Orientation of new employees by providing orientation information packets, reviewing company policies
-    promote workplace safety, friendly and cooperative working environment 
-    Provide advice and assistance to staff and management on pay and benefits systems
 
Administration   
-    Arrange for the repair of computers and other staff and management
-    perform other admin duties
Salary From 160$ to 200$

REQUIREMENT

-    6 month of experience in hr or admin or Related Fields
- Be smart, flexible, honestly and problem solving skill
- Degree in Management or other related fields
- English proficiency is a plus
- Willing to Work under pressure
- Management skill
- Demonstrated customer service skills
- Microsoft Office applications including Word, Excel, PowerPoint

 

HOW TO APPLY

- Contact: HR Department 

- Tel: 010 856178

- Email : hr.fc99@gmail.com