Contact: M.077-796668
Email: pelprek@gmail.com

093 729141 | 077 414173 | 092 669858 | 015 669952 | 070 622527 | 015 809272
Email: pelprekhr@gmail.com | pelprekrecruitment@gmail.com | jobspelprek@gmail.com

TOP UP YOUR JOB

Page View

T មន្ដ្រី ឥណទាន

PRIME MF MiCROFINANCE INSTITUTION LTD (Phnom Penh)

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី Prime MF Microfinance Institution Ltd បាននិងកំពុងផ្ដល់ឱកាស ការងារដល់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សា និងបានបញ្ចប់ការសិក្សារ ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍​ ក៏ដូចជាឱកាសការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី ក្នុងនោះដែរ គ្រឺះស្ថាន បាននិងកំពុងបើកឱកាសការងារសំរាប់ ផ្នែក មន្ដ្រី ឥណទាន ៣០ នាក់

តួនាទី និងភារៈកិច្ចៈ

 • ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន
 • ទាក់ទាញអតិថិជន និងពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការ
 • ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអជ្ញាធរមូលដ្ឋានអោយបានល្អ
 • បញ្ចេញឥណទានជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមបចេ្ចកទេស
 • ប្រមូលប្រាក់សំណង ត្រួតពិនិត្យតាមដានការសងត្រឡប់មកវិញ
 • ចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយការយឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន
 • ចូលរួមបង្កើតយុត្តិសាស្រ្ដក្នុងការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចី

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

 • កំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ ឬទើបបញ្ចប់ការសិក្សា
 • មាន ឬគ្មានបទបទពិសោធន៍ការងារ
 • បេក្ខជនត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ ស្មោះត្រង់ និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ
 • មានសុខភាពល្អ និងមានចំណេះដឹងផ្នែកភាសារអង់គ្លេស និងកំព្យួទ័រ
 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ

អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបានពីកសិករមានមានៈ

 • ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សន៍សមរម្យនិងប្រាក់ឧបត្ថមផ្សេងៗ
 • ទទួលការឧបត្ថម្ភឯកសណ្ឋានប្រចាំឆ្នាំ
 • ទទួលបានធនារ៉ាប់រង ២៤ ម៉ោង លើ ២៤ ម៉ោង
 • ទទួលបានប្រាក់ខែទី១៣ និងប្រាក់បន្ថែម សំរាប់បុណ្យចូលឆ្នាំ និងបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមមេត្តាផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយះអាសយដ្ឋានខាងក្រោម៖
ព័ត៌្តមានបន្ថែម៖
ផ្នែក                             ៖ ធនធានមនុស្ស
ទូរស័ព្ទលេខ                 ៖ 070 706 709  
ផ្ញើរតាមរយៈអ៊ីម៊ែល      ៖ admin@primemf.com

អាសយដ្ឋាន                 ៖ ផ្ទះលេខ ១៩អា ផ្លួវ ២៧១ សង្កាត់ ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
 

 

T Sale Manager (Consumer Products)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Job Description

 •  In charge all sale and marketing department
 •  Ensure the company operation is going smooth and up to date-Prepare business plan and develop proposal with relevant partners
 •  Develop sale strategy and sale plan
 •  Assist corporate sale staff to achieve sale target
 •  Establish marketing strategy for effecting distributing the company products and announcement products to customers by TV show, leaflets
 •  Conducts staff training 
 •  Marketing research for new products
 •  Survey customers' behaviors for demand and satisfaction
 •  Dealing with customer complain and find solution for them
 •  Review monthly report from sales team.

Job Requirements

 •  Graduated BA Degree related with Sale and Marketing or equivalent degree
 •  Need 5 years experience up related with Sale Manager in Consumer Products or FMCG.
 •  Good at leader and management skill
 •  Problem-solving and flexible 
 •  Pleasant and flexible personality, self-integrity
 •  Able to work under pressure
 •  Willing to work until successfully and can work under high pressure. 
 •  Travel to provinces is required

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T Commercialization Manager (3K-4.5K)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Due to the growing business, we are looking for the qualified and dynamic candidates to the new position of Commercialization Manager.

Commercialization Manager

DUTIES:

Define Marketing Strategy

 • Collect and analyse market information, build annual strategic marketing plan and adapt it according to market situation, for implementation by the medical team.
 • Coordinate with ZP Singapore regional teams and other units to align on regional strategy and best practices. Organize trainings and workshops, in country and in Singapore.

Manage Sales Team

 • Monitor training of medical representative on products knowledge, competitors’ profiles, products strategies, detailing products with brochures or clinical studies.
 • Work closely with teams to target key doctors, hospitals, clinics and cabinets and strongly cooperate and support team growth
 • Closely monitor the medical team’s activities to ensure that all planned activities will be conducted and follow Zuellig Pharma Compliance policy.
 • Recruitment, and development of key staff (2 Sales Managers, 2 Product Managers)

Develop sales

 • Organize medical meeting e.g. Symposia, products presentations, booth exhibitions, doctor’s presentation programs and any activities to promote the products and brand awareness.
 • Drive the development of printed and digital promotional materials.
 • Develop new business opportunities and accelerate growth in future through launch of new products in the market
 • Develop Key account and business opportunities, expand in new channels

REQUIREMENTS:

 • Minimum of 7 years in Sales & Marketing in Multinational Pharmaceutical Industry
 • Master’s Degree in Sales & Marketing
 • International Exposure
 • Medical background, Medical Doctor or Pharmacist
 • Strong analytical and communication skills
 • Up-to date knowledge of market trends in pharmaceutical, healthcare and logistics industry.
 • Excellent oral and written English communication, capable of making effective presentations.
 • Flexible and able to work under pressure
 • Ability to lead large team
 • Ability to manage several accounts simultaneously
 • Good time management and able to meet deadlines
 • Independent, self-reliant and team player
 • Business acumen and entrepreneurial drive
 • Computer literate (especially word & excel, PowerPoint, & Internet)
 • Experience of Asia a strong plus

KEY RESULTS AREA:

 • Committed to achieve sales target and P&L targets
 • Setting clear Strategic Plans and Guidelines to hit these targets
 • Flawless execution and implementation
 • Business driven with the highest compliance standards
 • To be role model, guardian and support to the team
 • Strong leadership and management skills

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

T PRODUCT MANAGER (1K-1.5K)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Due to the growing business, we are looking for qualified candidates to the position of Product Manager.

DUTIES:

 • Collect and analyze the market information, implement into annual strategic marketing plan and adapt according to market situation and fully implementation by the medical team.
 • Plan, design for all promotional materials and train medical representatives on products knowledge, competitors profile, products strategies, detailing products with brochures or clinical studies.
 • Work closely with medical team to target key doctors, hospitals, clinics and cabinets and strongly cooperate and support team growth.
 • Closely monitor the medical team’s activities to ensure that all planned activities will be conducted and follow the company policy.
 • Organize medical meetings e.g. Symposia, products presentations, booth exhibitions, doctors presentation programs and any activities to promote the products and brand awareness.
 • Looking for new business or maintain business growth in future with effectively launch new products in the market.
 • Key opinion good leader management and strengthen relationship, supporting and cooperate within department and other departments.

REQUIREMENTS:

 • Education: Bachelor’s degree in Sales & Marketing / Medical doctor is a plus.
 • Experiences: preferably minimum (3) years experiences in Marketing work and (2) years experiences in Supervisory or Managerial position.
 • Skill: Good communication skills, good English language comprehension and computer literate (especially excel).
 • Training: Products knowledges to the medical team and customers and all SOPs related to the job.

 

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T Chinese Teacher ( 5:30PM - 7:30PM )

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

We are now looking for potential and an enthusiastic candidate to join our dynamic teams, as below:

Teacher Chinese ( Part time )

Time    : 5:30 to 7:30 PM

Job Responsibilities:

 •        Teaching the staff  for Chinese communication
 •        To testing their English Skill
 •        To prepare their weekly test
 •        To prepare for Monthly Test and Result
 •        To arrange the conversation session accordingly
 •        To Monitor their attendance and come out with report

Job Requirements:

 •        Certificate of Chinese Communication
 •        Knowledge of Duty free is advantages
 •        Good communication in Chinese both, spoken and written
 •        Computer literacy (Accounting Software, MS Word, MS Excel, etc)
 •        A minimum of 3 years related experience of Teaching
 •        Must be honest, hard-working and able to work independently 

HOW TO APPLY:

Interested and qualified applicants should apply by sending your CV, Cover Letter indicating position applied for, with current photo (4x6) and the expected salary to HR Department or via Email: pelprekhr@gmail.com | jobspelprek@gmail.com

Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences.

T Draftsman (01 position)

Pelprek- HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Draftsman (01 position)

  Engineering, Monitoring & Evaluation, Architecture, Construction

 • Location: Phnom Penh
 • Schedule: Full-time

Responsibilities:

 • Design plans using computer-aided design and drafting (CADD) software
 • Work from rough sketches and specifications created by engineers and architects
 • Help design products with engineering and manufacturing techniques
 • Add details to architectural plans from their knowledge of building techniques
 • Prepare multiple versions of designs for review by engineers and architects
 • Specify dimensions, materials, and procedures for new products
 • Work under the supervision of engineers or architects

Requirements:

 • Preferably Diploma  Degree Building, Contruction Management, Quantity Surveying, Civil Engineering  equivalent.
 • Min 3  of experience Building Construction,  with  experience may  considered  senior positions.
 • Able  work independently well organized.
 • Able  communicate effectively both verbal graphically  writing  English  Khmer.
 • Possess  in reading Architectural  Interior construction drawings  estimating building  material costs.
 • Able  do both manual  computer-aided measurements  Architectural  Interior construction drawings.
 • A must  excellent  computer-aided skills: AutoCAD, Google SketchUp, Ms.Word, Excel  other software to Quantity Surveyor advantageous.

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please submit your resume to this email address below:

Email: pelprekrecruitment@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

T Auditor

Angkor Certified Accountant (Phnom Penh)

RESPONSIBILITIES

 • Auditing of Financial Statements to international standards in order to meet the client's business requirements.
 • Tailor-made audits can be performed for specific purposes.
 • Compliance auditing and Operational auditing.
 • Review and compiling Financial Statements.
 • Provision of accounting advice regarding Cambodian and International Standards.
 • Corporate tax services, tax investigation and tax audit support.
 • Manage effectively the audit team and carrying out audits of all projects.
 • Independently assessing, evaluating and consulting to the management in relation to the internal control system and managing risks to add value and improve the overall business operations.
 • Acting as a consultant to all projects, particularly ensuring that organization, policies, standard operating procedures, accounting principles, business process, risk management, internal control, governance and information systems are appropriately aligned to achieve goals effectively and efficiently, and in a manner that contains risks to an acceptable level.

REQUIREMENTS

 • Bachelor Degree in finance or Accounting.
 • Fresh graduates are encouraged to apply for the position of Auditor (We offer the training).
 • Good English writing or other language is considered as priority.
 • Accomplishment of audit work following the schedule as planned. 
 • Good team work with respect of audit ethic.
 • Contribute feedback/idea to the audit department on potential process enhancements where team improvement is possible.
 • Computer Literate (Microsoft).

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: youkheang@camnet.com.kh | youkheang.thavorin@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

RESPONSIBILITIES

RESPONSIBILITIES

 • Auditing of Financial Statements to international standards in order to meet the client's business requirements.
 • Tailor-made audits can be performed for specific purposes.
 • Compliance auditing and Operational auditing.
 • Review and compiling Financial Statements.
 • Provision of accounting advice regarding Cambodian and International Standards.
 • Corporate tax services, tax investigation and tax audit support.
 • Manage effectively the audit team and carrying out audits of all projects.
 • Independently assessing, evaluating and consulting to the management in relation to the internal control system and managing risks to add value and improve the overall business operations.
 • Acting as a consultant to all projects, particularly ensuring that organization, policies, standard operating procedures, accounting principles, business process, risk management, internal control, governance and information systems are appropriately aligned to achieve goals effectively and efficiently, and in a manner that contains risks to an acceptable level.
REQUIREMENT

REQUIREMENTS

 • Bachelor Degree in finance or Accounting.
 • Fresh graduates are encouraged to apply for the position of Auditor (We offer the training).
 • Good English writing or other language is considered as priority.
 • Accomplishment of audit work following the schedule as planned. 
 • Good team work with respect of audit ethic.
 • Contribute feedback/idea to the audit department on potential process enhancements where team improvement is possible.
 • Computer Literate (Microsoft).
HOW TO APPLY

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: youkheang@camnet.com.kh | youkheang.thavorin@gmail.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

T AML Senior Officer

BRED Bank (Cambodia) Plc., (Phnom Penh)

 

BRED Bank (Cambodia) Plc., is a subsidiary of the cooperative BRED Banque Populaire, a member of the BPCE Group, the 2nd largest banking group in France, serving more than 31.2 million customers, employing more than 100,000 people worldwide, and counting 9 million cooperative shareholders.

BRED Bank (Cambodia) Plc is the bank for all the people and businesses of Cambodia who like to keep things simple and easy. We are looking for the qualified candidate who has experience in the banking sector to fill in the below position.

Key Responsibilities:

 • Assist to integrate AML regulatory policy into the day-to-day operational processes and procedures of the organization
 • Updating AML policies and obligations affecting the bank operations
 • Control AML processes
 • Assist management team with effective recommendations and implementation of compliant solutions
 • Provide relevant compliance advice in regard to AML regulatory obligations
 • Supervise AML activities in branches
 • Create and send reports to NBC, Bank management,
 • Facilitate with external parties of legal issues impacting the businesses
 • Liaise with regulatory authorities and Group Compliance personnel
 • Assist the business units by providing quality, timely, and balanced risk compliance management support.

Required Education & Skills:

 • Minimum Master Degree in accounting / finance or law
 • at least 3 years' experience in similar position.
 • Good computer skills
 • Fluency in English (written and spoken)
 • French language is a plus.

Required competencies:

 • Discretion, integrity and rigor
 • Effective communication.
 • Autonomous and pro-active.
 • Quick learner.

TO APPLY:

Candidates who are interested in applying for the above position MUST submit a current detailed resume or curriculum vitae with a cover letter (DO NOT ATTACH  ANY CERTIFICATE) to Email: hr.recruitment.cambodia@gmail.com

T Human Resources Executive

Sofitel Phnom Penh Phokeethra (Phnom Penh)

YOU ARE SOMEONE UNIQUE. YOU SHARE OUR PASSION. BE IMAGINATIVE. GIVE THE BEST OF YOURSELF. DARE TO GO FURTHER. ENRICH OUR DIVERSITY. MAKE YOUR EXPERTISE GROW. WELCOME PEOPLE WITH YOUR HEART. ENJOY YOURSELF.  DREAM BIG FOR YOUR FUTURE.  FEEL WELCOME, FEEL VALUED. 

Human Resources Executive

 Exciting opportunity in our Talent and Culture (HR) Team! If you share our passion for hospitality, you are driven, like challenges and want to be part of a result oriented team we want to hear from you.

Responsibilities:

 • Assists in the implementation of standard policies and procedures
 • Assist with the organization of internal activities and events (weekly activities, bi-monthly communication events, annual party)
 • Responsible for the recruitment and hiring process (advertising, shortlisting, conducting interviews with foreigners and local candidates, make offers, conduct reference checks, induction administration)
 • Manage the various internal committees and ensure regular meetings are in place
 • Assist with managing the hotel’s recognition programs
 • Ensure good relationship with employees and listen to their ideas/input/concern
 • Ensure that staff areas are to high standard, clean and tidy
 • Keep the notice board up to date
 • Other tasks as assign by the management

Requirements:

 • Minimum of 3 years’ experience in a similar role preferably in a 5 star hotel
 • Good knowledge of the Cambodian Labor Law
 • Excellent communication skills in spoken and written English and in Khmer
 • Self-motivated, driven to deliver, proactive and flexible
 • Excellent organization and planning skills
 • Good knowledge of MS Office
 • Prior experience working in a multicultural environment is an advantage
 • Friendly and approachable with good people skills

   Interested candidates can send their CV accompanied by a cover letter to – Human Resources Department.

   Email: H6526-HR@sofitel.com outlining their interest in the position, and suitability.

   Deadline: 10 May 2017

 

 

 

T Relationship Manager, Financial Institutions Group, Cambodia.

ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. (Phnom Penh)

An exciting opportunity has just come for you to join ANZ as Relationship Manager, Financial Institutions Group, Cambodia.

Key accountabilities include –

 • Grow the business through lifting share of wallet, increasing the number of products held per client and new client acquisition
 • Develop and implement client strategies in conjunction with product and risk partners to identify the right product, structuring and channel opportunities
 • Ensure account strategies and structured call programs are developed and monitored for progress
 • Proactively develop and maintain a detailed understanding of clients business and financial needs (account planning)
 • Ensure quality of portfolio through sound credit assessment, lending decisions and accurate account management 
 • Develop effective working relationships with regional colleagues, product partners, and other business units to deliver seamless services to clients
 • Meet/exceed customer expectations through superior customer service.
 • Keep abreast of key economic trends impacting the macroeconomic environment, and industries relevant to this portfolio of clients

About the role

The Relationship Manager, Financial Institutions will have a strong focus on growing the existing customer base of Global Subsidiary and Financial Intuition clients, and acquiring new customers to these segments for ANZ Royal Bank Cambodia.

About you

To be successful in this role, you will ideally bring the following –

 • Experience in managing a portfolio of Multi-National Corporate or Financial Institutions clients
 • Superior written and verbal English language skills
 • Qualifications in business, finance or marketing field is preferred
 • Sound knowledge of any two of the following products; lending, trade, markets, and payments and cash management
 • Demonstrated experience in corporate customer relationship management in a bank or financial institution
 • Strong sales and negotiation skills
 • Strong financial analysis skills and ability to understand creditworthiness of complex businesses
 • Understanding of the broader macroeconomic environment, and economic trends at an industry, country and global level
 • High degree of self-motivation and excellent interpersonal skills
 • Highly developed organizational and time management skills
 • Positive attitude and a desire to work collaboratively within a team environment 

About ANZ

ANZ is a leading regional bank with representation in 34 markets, focusing on core markets in Australia, New Zealand and Asia Pacific. As we continue our journey to build our global business and support our customers, we’re committed to attracting and retaining the best talent. We’ve made it our business to be an organisation where people strive, and are rewarded, for excellence. 

This is an opportunity to undertake a role offering exceptional opportunities for professional development with a broad range of career paths. It’s a place where the determined can succeed, the willing can grow and together, we can prosper.

At ANZ, we aim to create a work environment where employee differences are valued, such as gender, age, culture, disability, sexual orientation, family and caring responsibilities and religion. We also offer flexible working options catered towards employee and business needs.

We connect you to a world of opportunity.

We work flexibly at ANZ. Talk to us about how this role could be flexible for you.

ANZ recognises the importance of flexible working, watch our Global Stories to see how ANZ aims to meet the needs of our customers and to attract and retain the best people in a changing world https://www.youtube.com/watch?v=ZQIkCnoAkto

Deadline of application: 10 May, 2017

To view the job detail and apply for the role visit:

http://anzroyal.com/en/About-Us/Careers/ and search for reference CAM001549.

T Retail Lending Manager, Cambodia

ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd. (Phnom Penh)

An exciting opportunity has just come for you to join ANZ as Retail Lending Manager, Cambodia.

Key accountabilities include –

 • Work closely with Senior Lending Manager as well as with the Retail Lending team as part of the strategy to ensure Retail achieves its Mortgage targets
 • Actively go out and hunt for customers that may have a mortgage need, build a relationship with them, and write mortgages
 • Contribute to the development of a sound profitable business by creating effective referral networks with internal and external referral sources , existing customers and business partners
 • Provide lending amount forecasts on a regular basis to Head of Retail Lending Sales

About the role

Reporting to Senior Lending Manager, this role is responsible for growing the Business customer base, sustaining and increasing profitability, and realising new businesses.

About you

 • To be successful in this role, you will ideally bring the following –
 • Experience in Mortgage writing is an asset
 • Good understanding of the credit assessment process
 • Strong analytical skills and the ability to resolve problems
 • Understanding the full range of transactional and lending products to meet customers' needs
 • Strong negotiation skills with good relationship building
 • Excellent interpersonal and communication skills in English and Khmer
 • Demonstrated organizational, leadership and time management skills 

About ANZ

ANZ is a leading regional bank with representation in 34 markets, focusing on core markets in Australia, New Zealand and Asia Pacific. As we continue our journey to build our global business and support our customers, we’re committed to attracting and retaining the best talent. We’ve made it our business to be an organisation where people strive, and are rewarded, for excellence.

This is an opportunity to undertake a role offering exceptional opportunities for professional development with a broad range of career paths. It’s a place where the determined can succeed, the willing can grow and together, we can prosper.

At ANZ, we aim to create a work environment where employee differences are valued, such as gender, age, culture, disability, sexual orientation, family and caring responsibilities and religion. We also offer flexible working options catered towards employee and business needs.

We connect you to a world of opportunity.

We work flexibly at ANZ. Talk to us about how this role could be flexible for you.

ANZ recognises the importance of flexible working, watch our Global Stories to see how ANZ aims to meet the needs of our customers and to attract and retain the best people in a changing world https://www.youtube.com/watch?v=ZQIkCnoAkto

Deadline of application: 7 May, 2017

To view the job detail and apply for the role visit:

http://anzroyal.com/en/About-Us/Careers/ and search for reference CAM001522.

T Store & Administration Manager

Jaspal Fashions Cambodia Co., Ltd (Phnom Penh)

Reporting to Sales Manager and Asst. International Commercial Director consecutively, the incumbent will be responsible for managing the overall daily operation of the store to maximize sales and profits by taking ownership and responsibility for all aspects of store operations, while playing an active role on the sales floor.

RESPONSIBILITIES
 • Perform excellent customer service and demonstrate strong selling skills
 • Manage people, store operations and environment to achieve sales, service, customer satisfaction, and profitability goals
 • Ensure store windows and in-store visual merchandising are in line with brand’s guideline and the store is maintained in proper housekeeping
 • Monitor the retail store inventory level; replenishment of stock and return cycle is carried out accordingly
 • Attend to customer complaints and ensure they are tactfully handled
 • Communicate company and store direction to staff and prepare action plan in order to drive sales
 • Implement sales events and promotion in accordance to sales plan
 • Maintain store staff job results by leading, coaching, training, motivating, counseling and disciplining employees; also monitoring job results and providing advice for staff performance improvement
 • Work with the management and HR regarding manpower planning, recruitment and selection, training program, staff evaluation and all personnel actions
 • Submit attendance report and other related documents to HR and Finance Manager for payroll processing
 • Ensure that all HR issues are carried out consistently with the company’s HR policies and practice
 • Responsible for staff working schedule, handle and maintain staff discipline
 • Submit all monthly store expenses/invoices, sales performance, and other reports to Finance Manager to process the payment
 • Support Finance Manager for any required Administrative and Financial Activities
 • Work with the parent company in Thailand and shipping company on import process
 • Other tasks as assigned by the superior
REQUIREMENT
 • Male/Female, age 25-35 years old with pleasant personality
 • Bachelor’s degree in any relevant studies
 • Good knowledge of fashion retailing with at least 3 years of store management experience
 • Specialize in customer service with strong communication and presentation skills
 • Solid ability to work in a fast-paced environment with high sense of responsibility and strong organizational skills, ability to recognize and react to changing work demands is required
 • Goal oriented with the ability to create winning results
 • Possess a high degree of integrity and professionalism
 • Excellent interpersonal skills, leadership qualities and managerial skills
 • Confident, dynamic, proactive, sales-oriented, motivated with committed work attitude
 • Computer literate and good numerical skills
 • Strong proficiency in English, bilingual is preferred
 • Commit to work on shift, long hours, weekends, and Public Holidays as needed
 • Able to start working by end of July 2017

RE: Candidate with less experience will be considered for Assistant Store & Administration Manager position.

HOW TO APPLY

We offer a competitive remuneration package to the right candidate. Interested person, please submit your application with a complete resume detailing experience, qualifications, present and expected salary, phone number, email address and natural photos (full length & half length each) to job@jpsfashions.com

Jaspal Fashions (Cambodia) Co., Ltd.
TEL. +662-367-2116 (Ms. Ming)

To know more about us, please visit: www.jaspalgroup.com , www.jellybunny.com , www.lynaccs.com , www.lynaround.com , http://www.ccdoubleo.com  
(Only short listed candidates would be contacted)

T Senior Sales Associate/Sales Associate

Jaspal Fashions Cambodia Co., Ltd (Phnom Penh)

The Sales Associate is responsible for providing warm welcome, effective presentation and demonstration of products and with a high level of service to customers in order to satisfy their shopping needs and enhance their shopping experience.

RESPONSIBILITIES
 • Achieve sales target as assigned by the Company
 • Follow the company guideline and operational standard
 • Replenish products on shelf and participate in stock count
 • Maintain good housekeeping conditions in the store
 • Maintain well-presented visual merchandise and displays
 • Provide excellent customer service and product knowledge to customers
 • Assist in opening and closing of the store
 • Assist in cashiering duties when required
 • Assist and support in-store marketing events
REQUIREMENT
 • Min. high school degree or higher in any field
 • At least 1 year experience in fashion retail or service industry
 • Pleasant, neat, warm and friendly personality
 • Service-oriented with strong selling and customer service skills
 • Strong interpersonal, communication and presentation skills
 • Confident, honest, enthusiastic and a good team player
 • Responsible, patient and motivated with positive work attitude
 • Computer literate is an added advantage
 • Good in spoken English to liaise with the superiors and serve international customers
 • Commit to work on shift, long hours, weekends, and Public Holidays as needed
 • Able to start working by beginning of August 2017

** Candidates with higher education level and working experience will be considered for Senior Sales Associate position

HOW TO APPLY

We offer a competitive remuneration package to the right candidate. Interested person, please submit your application with a complete resume detailing experience, qualifications, present and expected salary, phone number, email address and natural photos (full length & half length each) to job@jpsfashions.com  

Jaspal Fashions (Cambodia) Co., Ltd.
TEL. +662-367-2116 (Ms. Ming)

To know more about us, please visit: www.jaspalgroup.com , www.jellybunny.com , www.lynaccs.com , www.lynaround.com , http://www.ccdoubleo.com  
(Only short listed candidates would be contacted)

P Supply Chain Officer ($300-$500)

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

Key Tasks & Responsibilities:

 • Control and process Sales requests (sales order log, invoicing,…)
 • Attend to counter sales.
 • Provide assistance to customers on products and pricing.
 • Process cash sales and provide daily summary.
 • Process credit notes for Sales Department.
 • Liaise with accounts regarding invoice problem.
 • Maintain customer invoice filling system.
 • Coordinate and plan deliveries of goods with warehouse
 • Assist the Supply chain manager for forecast
 • Check that sales order match minimum price list and quotations.
 • Maintain customer credit control in accordance with company policy.
 • Keep confidential company’s business information and documentation.
 • Log and follow up customer complaints.
 • Other tasks as assigned by managers,

Requirements:

 • FLUENT :  Good English: a must.
 • 1 to 3 years’ experience in construction customer service
 • Education: high school
 • Computer : word / excel : very good knowledge required

Expected profile:

 • Excellent organizational skills, strict discipline.
 • Hard-working, trustworthy, smart, interpersonal skills.
 • Self-confident, well behaved, enthusiastic, eager to evolve in a multi-cultural company.

Benefits:

 • $300 to 500 USD fix + bonus / To be discussed
 • Health insurance
 • Transport provided for work only

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

P Trade Marketing Officer

Pelprek-Recruitment Agency (Phnom Penh)

Trade Marketing Officer

Salary range: USD 300-USD 500

Requirement:

 • Qualification: Bachelor Degree
 • Language: English, Mother Tongue
 • Computer Literacy: Microsoft Office, Power Point, Adobe Design
 • Experience: 4 Years in field of marketing and trade marketing
 • Sex: Male is preferred

 Major responsibilities and duties:

 • Execute review market communications including consumers’ inquiries promotional to ensure establishment the brand image awareness accordance the company’s branding strategy business objective.
 • Control review promotional for offline online channels, ensuring that are carried out efficiently within agreed budgets, raise profile the Company increase sales all channels (or relevant markets).
 • Conduct mini survey, analyze result produce report all relevant
 • Respond internal external requests develop standardized advertising and promotion materials (including sales presentations, scripts, POPs display materials, etc.)  
 • ensure alignment company’s branding strategies.
 • Coordinate advertising and promotion campaigns, events activities other managers staff the company ensure that campaigns delivered effectively all media platforms (or all relevant markets).
 • Create update multi-channel marketing materials (including not limited presentations, brochures, sheets, fact sheets, case studies, web content, newsletters, signage, ads premiums) input product marketing, sales customers, while ensuring that marketing materials activities in compliance the corporate guidelines.
 • Analyst channel and control market distribution both General Trade and Modern Trade
 • Analyst product must list for improvement both Modern Trade & General Trade
 • Analyst competitors’ activities and keep up to date
 • Giving product concept for new range or new SKUs launching by providing key distribution outline and unique selling point (USP) to sales team
 • Provide training course for new salesman, new sales supervisor, new promoters
 • Follow up with promoter’s supervisor and promoters to ensure A&V is productivity
 • Control display or plan-o-gram whether it’s followed guideline or product must list
 • Follow up all trade deal to the customers to find out it is running successful or not
 • Feedback information collecting and discussing the solution to improve business
 • Conduct as team leader for activation group
 • Assist other duties/responsibilities assigned by company.

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

P Training Manager, HR Recruitment Officer

DTV Star Co.,Ltd (Phnom Penh)

DTV STAR is, one of the largest ISP providers in Cambodia that owned by foreign investor, providing high-quality, cutting-edge communication and entertainment technologies to home and business customers in the greater Phnom Penh area.

We are looking for a qualified candidate for the position of Training Manager and HR Recruitment Officer based in Phnom Penh as following:

01. Training Manager

JOB PURPOSE:

To leverage the Company’s strategic theme of building organisational capability by ensuring that organizational learning and development activities support current and future business needs for best service and expertise.

Provision of coaching and training to build the capabilities of Company's staff to provide best service in delivering DiGi products and services to customers.

MAIN DUTIES:

 • Research, develop and implement in consultation with managers high quality contemporary training programs to staff in order to meet organizational needs and support Company's objectives and business requirements.
 • Drive consistency in standards of service throughout Company.
 • Maintain an up to date knowledge of all systems, products and services to support staff in providing an exceptional member experience and maximise sales & customer service opportunities.
 • Analyse skill gaps and performance improvement opportunities at team and individual level.
 • Provide constructive feedback to participants and consult with department managers and team leaders to ensure that coaching and development provided fully corresponds Company's needs.
 • Liaise with external training providers and educational institutions to identify appropriate external training solutions.
 • Manage ongoing reporting and analysis of training activities. 

QUALIFICATIONS & PERSONAL ATTRIBUTES:

 • Bachelor’s degree in Human Resources Management or Organisation Development
 • At least 2 years practical experience in training management
 • Experience in identifying capability gaps and developing training plans
 • Commitment to Company's mission and purpose and an interest in conflict prevention
 • Coaching and mentoring skills
 • Planning, organisation and coordination skills
 • Initiative, proactive and well organized with strong time management skills
 • Ability to achieve outcomes with minimal direct supervision
 • Excellent interpersonal and communication skills, written and oral
 • Contribute to a vibrant environment by being energetic and enthusiastic
 • Fluency in written and spoken English and Khmer language
 • Proficiency in MS Office

 

02. HR Recruitment Officer

Main duties:

 • Develop job adverts before putting them out on different advertising platforms. Prepare job announcement and posting to all recruitment channels (websites, Facebook, agencies etc). Follow up recruitment status for each vacancy.
 • Assist for any recruitment activities or events (career fair, career presentation at universities etc.).
 • Headhunting, attracting new talents match with the job requirement.
 • Identify and approach suitable candidates and perform applications screening
 • Conduct selection process, by interviewing applicants, reviewing their test and certificates, manage all steps until hiring process
 • Arrange shortlisted candidates to take relevant assessment, mark and record results accurately to contribute to the recruitment decision.
 • Ensure that recruitment is filled base on the deadline of manpower request.
 • Manage and update candidate’s profile database.
 • Weekly update about recruitment status to the manager.           

QUALIFICATIONS & PERSONAL ATTRIBUTES:

 • Bachelor’s degree in Human Resources Management or Business Administration.
 • Minimum 2 years of experiences and knowledge of HR recruitment, tools in human resource management.
 • Good Computer skills such as MS Word, Excel, Power Point, Internet browsers and Email
 • Fluent in Khmer & English: speaking, reading and writing
 • Knowing and understanding labor law
 • Analyzing & Interpreting skills
 • Skills in Time Management, Planning and Organization
 • Effective Negotiation skills
 • Excellence in interpersonal and communication skills

TERMS & CONDITIONS:

 • Applications which are not meeting the requirement will be rejected.
 • Company reserves the right to reject application without assigning any reason whatsoever.
 • Only short listed candidates will be contacted for interview.

HOW TO APPLY:

Contact Person: Mr. Kim Yousophorn

Phone: +855 (86) 77 8888

Email: hr@digi.com.kh

Website: www.digi.com.kh

Address: #368, St. 163 (Poland Republic Blvd), Olympic Quarter, Chamkarmorn district, Phnom Penh, Cambodia

P Shipping Staff

Dayup Global Co., Ltd (Phnom Penh)

Dayup Global Co., Ltd., a Korean company, producing sport gloves for well-known brands such as Adidas, UA, Rawlings, etc., is recruiting a qualified staff for our shipping department.

Shipping Staff (1 position)

RESPONSIBILITIES
 • Handle import documents.
 • Handle packing list for production.
 • Support export documents and processing.
 • Handle documents for sample sending out.
REQUIREMENT
 • Cambodian.
 • Bechelor Degree in any field.
 • 3 years of experience in related filed.
 • Must be computer literate in Microsoft Office applications.
 • Can communicate in English well.
 • Able to work under pressure & independently
 • Hard working / goal oriented.
 • Team spirit.
HOW TO APPLY

Interest candidate may send CV to kiply@dayupglobal.com.kh

For more information please contact: 012-218 774

Address: Phum Prey Sala, Sangkat Kakab, Khan Posenchey, Phnom Penh. (Area in front of Phnom Penh International Airport)

P Finance Manager, Service

Java Café (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

01 - FINANCE MANAGER

 • Prepare, examine, and analyze accounting records, financial statements
 • Develop, implement, modify, and document recordkeeping and accounting systems, making use of current computer technology
 • Responsible for timely monthly consolidated financial statements, payments, cash-flow management reporting
 • Develop, maintain, and analyze budgets, preparing periodic reports that compare budgeted costs to actual costs
 • Analyze business operations, trends, costs, revenues, financial commitments, and obligations, to project future revenues and expenses or to provide advice
 • Monitor & control expenses according to budget guidelines
 • Manage and follow-up with AR, AP & Administrative task
 • Review and prepare bank reconciliation
 • In charge staff payroll & Diskpay
 • Monthly and annually Tax Declaration
 • Present financial reports to owner

REQUIREMENT

 • Bachelor degree in Accounting, Finance or other related field
 • At least 3 years’ experience in accounting or finance
 • Able to communicate well in English and Khmer
 • Computer literature, including Quickbooks, Microsoft Excel, Word, Internet & Email, and POS System
 • Skilled in creating chart of accounts in Quickbooks
 • Patient & hard working and willing to deal with challenges and problem-solve
 • Good leadership and management skills
 • Able to work independently or in a team
 • Ability to lead and to contribute to the team
 • Strong communication and interpersonal skills
 • Able to work under pressure, highly responsible and committed

 

02 - SERVICE

RESPONSIBILITIES

 • Taking orders from guests
 • Able to recommend dishes and answer all questions related to the menu
 • Able to open and serve wine to guests
 • Serving food and drinks
 • Keeping their designated section clean, neat and tidy at all times

REQUIREMENT

 • Good English Skill to be able to deal with foreign customers
 • Good Positive Attitude and Smile
 • Hard working and ability to adapt to any given situation
 • Works well in a team environment
 • Always listens to their team leaders
 • Have experience with Service in Restaurant
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to send CVs to

Email: chanthaem44@gmail.com

Only shortlist candidates are contacted for the interview.

P Financial Consultant (Many Positions) Urgent

Royal Financial Corporation Co., Ltd (Phnom Penh)

Royal Financial Corporation Co., Ltd (RFC) is a leading trading & consulting firm on Foreign Exchange Currency and Commodity (Forex) in Cambodia. We are a regulated with Central Counter Party (CCP) licensed. The Company is now rapidly growing and we are looking for numerous qualified candidates to fulfill the vacancies as follow:

 

Job Title: Financial Consultant (Many Positions)

JOB RESPONSIBILITY

 • Daily Plan for potential customers target and present and consult company products and services to clients.
 • Update analyzed fundamental & technical Forex market to build reliable data to meet customer’s requirements.
 • Monitor and respond to all client’s questions on products and services of the Company.
 • Maintain client’s relationships and update current plans and secure new clients.

REQUIREMENT

 • Cambodian nationality age over 22 years old.
 • Bachelor degree related to marketing, sale, business or banking & finance.
 • Interested in global financial market; knowledge and experience of financial market.
 • Hard working and have high commitment; good communication and relationship skill.
 • Self-motivation, willing to learn, fast leaner and good team work.
 • Strong existing network is prior advantage.

Benefit

 • RFC provides competitive salary & benefit.
 • High commission & incentive.
 • International working standard.
 • Dynamic & friendly working environment.

HOW TO APPLY

Interested candidate are encouraged to submit CV with current photo and cover letter to email address below or directly to the following company address no later than May 30, 2017. Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

Email address: career@rfc.com.kh; Tel: 023 957 888

Office: #19 Street 392, Sangkat Boeung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.

P SALES REPRESENTATIVE (P.Penh, S.Reap, S.Rieng, Kg. Som)

Vipar Auto (Cambodia) Co., Ltd. (Phnom Penh, Kampong Som...)

SALES REPRESENTATIVE

 •  Phnom Penh (01 Positions)
 • Siem Reap (02 Positions)
 • Svay rieng (01 Positions)
 • Sinahnoukville. (01 Positions)
RESPONSIBILITIES
 • Must be able to support customer’s desire.
 • To assist in follow up of sale enquiries.
 • Help sale team to conduct activation events.
 • Phone follows up and checking customer
REQUIREMENT
 • BBA or faculty student, can speak English and fluent Khmer.
 • Passionate about automotive industry.
 • Position is open only for Cambodian.
HOW TO APPLY

P Credit officer

Vipar Auto (Cambodia) Co., Ltd. (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Meet with customers by phone or in person to recommend loan products and other services that are in the best interest of the customer, given the customer’s financial status, goals, needs, etc. 
 • Consult with customer on their financing options, recommending Appropriate loan products and obtaining permanent single family Vehicle loans,
 • Motorcycle equity loans and lines of credit through the company policy And procedure. In this process, responsible for ensuring each loan Meets quality and marketability requirements within guidelines of Company.
 • Exercises discretion and independent judgment in comparing and evaluating company products that suit the customer’s financial situation. 
 •  Manage the loan application process, in conjunction with the Senior management / Coordinator, to assist customers in completing loan applications, collect information to be verified, identify additional information to be provided or obtained.Take complete applications in accordance with Company’s loan file workflow.
 • Negotiate loan terms and conditions on loans within Company guidelines.  Responsible for all rate locks on loans originated. 
 • Conduct business activities primarily outside of the office.  Such activities may include making sales calls, negotiating deals, making commitments to close residential product loans, and performing other duties as needed to generate and bring sales to fruition. 
 • Occasionally work from company’s offices to complete tasks in support of loan origination, to attend staff meetings, to update the customers’ contacts and address, etc.
REQUIREMENT
 • Minimum of two years‘ experience as a Loan Officer in the local Market with proven results preferred.
 • Ability to review and analyze a customer's financial status, goals and needs, and recommend the appropriate loan product.
 • Excellent math skills, familiarity with basic pricing structures, rates and yields.  Awareness of economic factors and their effect on loan terms.
 • Excellent communication skills, including phone, personal contact and written.
 • Ability to resolve problems effectively with dissatisfied customers.
 • Ability to work under high pressure.
 • Good at problem solving, researching, and decision making.
HOW TO APPLY

Email : accounts.kh@viparauto.asia, virat@viparauto.asia, parth.krishna@viparauto.asia  

Phone : 031 777 0772, 066777 366

address : Building on land No 958 (Caltex gasoline station) , Monireth Blv, Sangkat Stoeng

Meang Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh Cambodia,

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the vacancy as Call Center Officer (Chinese Speaker) based in Phnom Penh (1 Position)

Job Purpose: Provide first level Technical guidance and assistance to EZECOM Customers on the phone, to resolve technical Issues with EZECOM provided services.

RESPONSIBILITIES
 • Provide first level technical guidance and assistance to customers on the phone to resolve technical issues.
 • Communicate professionally with customers via phone, E-mail, and SMS.
 • Perform quick response to assist customers.
 • Report and follow up customers’ complaints or request or suggestion to Customer Care Supervisor or Manager.
 • Escalate issues and concerns to Supervisor and Manager as required.
 • Provide details of potential customers or upgraded sales leads to the Ezecom Sales Team
 • Any other related tasks as assigned by Manager.
REQUIREMENT
 • Tertiary qualifications related to the IT and or Communications fields are desirable;
 • Male or Female (People with disabilities are acceptable).
 • Experience with Modems, Wi-Fi, TCP/IP, Routers, Switches, VPN, Firewall, WiMAX, xDSL, Fibre Optic and other internet related technologies;
 • Experience with common Computer Operating Systems and Internet Related Applications. eg; Microsoft Windows, Internet Explorer, E-Mail etc;
 • Experience in a Customer Service related field of work;
 • Prior Work Experience in the IT and or Communications fields are desirable;
 • Flexible to work on a rotating schedule;
 • Ability to Solve Problems;
 • Excellent Interpersonal and communication skills for both Chinese and English (verbal & written). Multi-language skills are preferable;
 • Punctual, Patient and Enthusiastic;
 • Ability to work effectively in a Team environment;
 • Ability to learn quickly and willing to show initiative.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

·        E-mail                         : careers@ezecom.com.kh

·        Tel                              : 077 97 36 39

·        Applied Position         : (Please specify position title here)

·        Deadline                     : 04-May-2017

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

P Customer Service Officer (P. Penh, PoiPet, Bavet, Koh Kong)

EZECOM (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s premium internet service provider, was found in 2007 to serve the rapidly expanding business and residential market in Cambodia. Our Company has incorporated its own Fiber Optic, world Class Data center, VoIP, VPN, Cloud services and other VAS services for enterprise solutions with our world class 24/7 technical support.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the below vacancy:

Customer Service Officer                Based in Phnom Penh            (02 Position)

                                                              - Based in Koh Kong                (01 Position)

                                                               - Based in Poipet                      (01 Position)

                                                              - Based in Bavet                       (02 Position) 

Job Purpose: To provide a professional customer service to the company’s client and ensure that all customer’s feedback or complaint are effectively addressed and work closely with all relevant stakeholders to improve the customer service that may necessary. 

RESPONSIBILITIES
 • Handle the customer question, complaints and billing with the highest degree of courtesy and professionalism.
 • Offers alternative solutions where appropriate with the objective of retaining customer's benefits.
 • Handle work transactions in connection with activation of new customer accounts in BS2 system.
 • Answers customer requests or inquiries concerning services, billing, claims, and reports problem areas.
 • Responsible for improving customer retention through programs and service provided to the Customer.
 • Make recommendations according to customer’s needs on features, accessories, and upgrades service plan.
 • Respond to customers in a polite and courteous manner, especially in stressful situations
REQUIREMENT
 • Bachelor's degree graduated.
 • At least 1 years working experienced with related field.
 • Language proficiency in English, Chinese speaking ability is an advantage,
 • Good computer knowledge – MS Office.
 • Experience with ISP/telecom/IT market is advantaged.
 • Previous customer relation (telephone support) experience.
 • Excellent telephone manner.
 • Strong customer focus with experience with superior negotiation skills and billing skills.
 • Excellent interpersonal skills.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

·        E-mail                    : careers@ezecom.com.kh

·        Tel                         : 077 97 36 39

·        Applied Position    : (Please specify position title here)

·        Deadline                : 04-May-2017

Please state the place you would like to apply for;

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

SUNBIRD is authorized Agencies of World-wide Airlines, Forte Insurance and Sokha Hotel Group. Sunbird has been on the business in Kingdom of Cambodia since 1999 and has operation of the Worldwide Air-ticket, Insurance, Hotel, Convention, Car Rental, Medical Service, and Trading.

Due to our continuous business expansion, we are looking for Staffs as follows:

POSITIONS

 1.  Junior Staff (Accounting, Operation, Ticketing)
 2.  Internship Staff
REQUIREMENT
 • At least 3 years experiences required for Junior Staff.
 • Bachelor degree required.
 • Fluent English and Khmer are both in speaking and writing.
 • Excellent Report writing and presentation skill.
 • Good working attitude, be able to do multi-tasks.
 • Able to deal with information in a confidential manner and responsibility.
 • Able to work both independently, collaboratively with team.
 • Able to work well under pressure, meet deadlines and drive projects to completion.
 • Strong computer skill and proficiency with MS Word/ Excel and Internet
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit a cover letter with a resume to the below address not later than the 19, May 2017

CONTACT DETAILS

Address: # 78, Monireth Blvd., Sangkat Toul Svey Prey II, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Name: SUNBIRD

Phone: (+855) 92 941 009

Email: sunbirdcambodia@gmail.com

Note: Only short listed candidates will be notified for interview.  CV and application are not returnable.

P Call Center Officer

Cellcard (Phnom Penh)

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.

We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.

If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:

Call Center Officer

Location:Phnom Penh (10 positions)

RESPONSIBILITIES
 • Handles customer complaints and enquiries
 • Keeps customers informed about Cellcard’s products, services and promotions
 • Provides good services to customers
 • Performs other tasks as assigned by manager
REQUIREMENT
 • University or  fresh graduate students are highly encouraged
 • Experienced in Call Center, Sales and Marketing is an advantage
 • Computer literate( Ms. Office &  Excel)
 • Good oral and written communication skills in English
 • Able to work independently and under time pressure
HOW TO APPLY

Qualified applicants may submit their CVs and cover letters to the Human Resources Department.

The Human Resources Department

MobiTel- CamGSM Co., Ltd.

No. 33 Preah Sihanouk Blvd., Phnom Penh

Tel. No. (855-12) 800 800 | 017 333 589 | 077 906 555 | 077 907 555

Email: careers@cellcard.com.kh

Closing Date: 30 April 2017

P Financial Advisor (150-400$)

AAM CO.,LTD (Phnom Penh)

AAM Ltd  is professional consultancy company that get license as Derivatives Broker company (DB) from Securities and Exchange Commission of Cambodia (SECC) , AAM provides financial services investment, including Foreign Exchange Trading (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY….), Stock Exchange Trading ( Apple , Google , Facebook…) and commodities trading ( Gold, Silver…). AAM is a subsidiary of RSN Group.

Job Descriptions :

 • Job Title             :        Financial Advisor (150-400$)   
 • Number Hiring   :       17 
 •  Publish Date      :       03  Apr.       2017
 • Closing Date      :       03   May      2017
 • Job Location       :        Phnom Penh
 • Working hour     :        ( Monday – Friday 8:00am – 5:00pm)
RESPONSIBILITIES
 • Provide daily forecasting of exchange rate to support client’s trading.
 • Phone calling and make appointment to promote about financial services to clients.
 • Follow up clients about financial services of company. 
REQUIREMENT
 • Welcome to fresh graduated and under graduated  bachelor’s degree( Economics, Business, Marketing, Management... )
 • Knowledge’s related to financial industry  is  priority
 • Available to work under  pressure  and strong commitment   
 • Knowledge in computer literature  (  Word, Excel, Power Point…)
 • Interpersonal skill and good communication
HOW TO APPLY

 All candidates are interested please submit your application  to below address :

#20, Floor 15st   (Anco Group Building),Preah Monireth Blvd, Khan 7 Makara , Phnom Penh.

Or  send to :  neatheka@hotmail.com 

Note : Only CVs are selected in the short list, will be contacted to do interview.

Contact  Person  : (Mr. Teka) 011/070  87 38 87

P មន្រ្តីឥណទាន

WOORI FINANCE CAMBODIA PLC (Phnom Penh)

 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ៊ូរី ហ្វាយនែន​ ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ដែលមានភាគទុនិកជា WOORI BANK នៅប្រទេសកូរ៉េ ។ បច្ចុប្បន្នគ្រឹះស្ថានបាននឹងកំពុងពង្រីកបណ្តាញសាខាច្រើនបន្ថែមទៀត ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីគ្រប់ប្រភេទអោយបានទូលំទូលាយ និងដើម្បីកម្លាយខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជក្នុងរយៈពេលដ៍ខ្លីខាងមុខ ។ ​គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូប ដើម្បីបំរើការងារនៅតាមបណ្តាសាខារបស់គ្រឹះស្ថាន ដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម:

មន្រ្តីឥណទានៈ

លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសៈជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌ:

 • ភេទប្រុស
 • កំរិតវប្បធម៌៖ និស្សិតឆ្នាំទី៣ / ទី៤ ឬ ក៏ទើបបញ្ចប់ការសិក្សា​ ផ្នែកធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ / គ្រប់គ្រង ឬជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើមន្ត្រីឥណទាននៅអង្គការ / គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ / ធនាគារ ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព
 • អាចប្រើប្រាស់កំព្យូទ័រ Ms. Word & Excel
 • ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ

លក្ខខណ្ឌការងារៈ

 • ធ្វើការ៨ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ
 • ប្រាក់ខែចាប់ពី២០០ដុល្លារឡើងទៅ
 • មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ  បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ:

 • គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី នឹងផ្តល់ប្រាក់បៀវត្សន៍ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ការងារជាង់ស្តែង ។
 • គ្រឹះស្ថានមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ពេលបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ភ្ជុំបិណ្ជ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀត ។
 • បុគ្គលិកដែលមានស្នាដៃល្អនិងមានសមត្ថភាពអាចមានឱកាសដំឡើងឋានៈនិងទទួលយកតួនាទីសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក្នុងគ្រឹះស្ថានពីព្រោះ គ្រឹះស្ថានមានគោលការណ៍ផ្តល់ឱកាសអោយតែបុគ្គលិកផ្ទៃក្នុងតែប៉ុណ្ណោះ ។

បែបបទនៃការដាក់ពាក្យ

បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេបមកកាន់ការិយាល័យកណ្តាល គ្រឹះស្ថាន អ៊ូរី ហ្វាយនែន ខេមបូឌា ភីអិលស៊ី ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ ១១៩បេ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ sopheap_s@yahoo.com  

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខៈ 023​​ 999 661 / 023 999 662 ។

P Customer Service Executive

SML (Far East-Cambodia) Pte. Ltd (Phnom Penh)

SML is a global apparel branding and packaging group of companies serving an international clientele consisting of top fashion brands and some of the largest retailers in the world.
Our wide range of high quality products include woven and printed fabric labels, RFID and EAS labels, heat transfers, printed paper products, variable data tags and labels, packaging, specialty trims, etc.
With presence in over 30 countries, we are committed to effectively and efficiently serving the worldwide needs of our clients and exceeding their expectations in quality, price, service and speed.

Position: Customer Service Executive (3 positions)  

Number of hire 3 people

RESPONSIBILITIES
 • Handle job well who assigned by supervisor
 • SOP set up in terms of account management and order management
 • Build customer service culture and ensure high customer satisfaction on SML
 • Ensure on time delivery to meet customers' expectation
 • Ensue data accuracy to customer & operation team
 • Handle daily, weekly and monthly report to supervisor
 • Join in training to get full fill understanding about handling orders/queries.
 • Maintains work flow by monitoring steps of the process
REQUIREMENT
 • One years of working experience with customer services, solving problem… Experience on label/garment/printing is more appreciated.
 • Good in speaking, writing, reading English, good in Chinese will be an advantage.
 • Good at computer skill of Microsoft Words, Microsoft Excels, Microsoft PowerPoint
 • Be Smart, honest, friendly, hard working, able to work under pressure, careful, active, teamwork and considerable
 • Good problem solving & communication skill with internal & external 

Salary and Benefits  

 • Salary (negotiation)
 • Commission 
 • Food allowance 1.5 USD per day
 • 13th month’s Salary bonus
 • Yearly Salary review
 • NSSF ( National Social Security Fund)
 • Accident and Health Care insurance (24H)
 • 18 days Annual Leave and Public holiday
HOW TO APPLY

Contact Person: HR Department

Email: vannyrongpav@sml.com

Website: www.sml.com

Mobile: 089 911 613

Tel: 023 951 011-22-33-44-55 (5Lines)

Address# 169A, Concrete Road, Sambour Village, Sangkat Dongkor, Khan Dangkor, Phnom Penh

RMO Retail ត្រូវការជ្រើសរើសនូវបុគ្គលិកជាច្រើនរូប​ ផ្នែកលក់​​​​​​​  ដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមការងារយើង សំរាប់ការបើកសាខាថ្មី ។​ 

 

លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

 • ​មានអាយុចាប់ពី១៨​ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ​អាចធ្វើការពេញម៉ោង (វេនព្រឹក ​/ វេនយប់​រហូតដល់ម៉ោង១០យប់)
 • អាចធ្វើការប្តូរវេន ចុងសប្តាហ៏ រឺបុណ្យទានផ្សេងៗ
 • ​មានសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងល្អ
 • ​មានភាពរួសរាយ​រាក់ទាក់​និង​អត្តចរិកល្អ
 • ​មានភាពស្មោះត្រង់​ យកចិត្តទុកដាក់និង​ អត់ធ្មត់លើការងារ
 • ​មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
 • អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន
 • ​អាចប្រើបា្រស់ Computer ​បាន

 

បញ្ជាក់:​​ ​ ​​​​​   សូមបញ្ជាក់នៅលើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកពីវេនធ្វើការដែលអាចធ្វើបាន

បើបេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសងេ្ខប​មកយើងខ្ញុំតាមអាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ5 ផ្លូវលេខ ​​​​289​​ សង្កាត់បឹងកក់ទី២ ខ័ណ្ឌទួលគោក ទល់មុខធនាគារ ​May Bank (សាខាទួលគោក)

 

លេខទូរស័ព្ទ 098 3333 68, 099 99 55 72
ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល​  maria.kong@rmo-retail.com
 

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី 30/04/2017

P Service Advisor (2 paxs)

TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD (Phnom Penh)

TOYOTA (CAMBODIA) CO., LTD has been established to be the Exclusive Sole Distributor for the supply of all Toyota brand vehicle, Genuine Spare Parts and Quality Service in the territory of Cambodia accompanied by over 200 professional local employees.Toyota is the world's first automobile manufacturer to produce more than 10 million vehicles per year with the business operation in over 140 nations and the employment of more than 300,000 staffs across the globe. Due to rapid development, Career opportunity at Toyota Cambodia is exceptional for long-term professional growth along with a number of exciting remuneration packages and benefits. We are here to coach and guide you to fulfill your career goal.

To develop and expand our operation in Cambodia, we are now seeking 1 dynamic candidate to fill a position as a Service Advisor (2 paxs).

JOB DESCRIPTION:                                               

 • Greet customers and help them buy/use Toyota Quality and Genuine Parts
 • Maximize customers traffic in workshop with high retention rate
 • Conduct regularly for product proposal to boost parts and labor sales (Help customer to buy Not push)
 • Conduct quality check before delivery to make sure all jobs are done properly
 • Well explain to customers about all the points of current repair done and invite them for next service
 • Use Electronic Parts Check to find correct parts number and check parts stock availability
 • Prepare quotation and invoice for both parts and service
 • Record lost sales for both parts and service availability
 • Handle customers complaint based on fact
 • Perform other jobs as assigned by Leader/Manager.

JOB REQUIREMENT:

 • Senior University Student in the field of Management/ Marketing/ Business/ or other related fields
 • Having technical (Car) knowledge is a plus
 • Excellent knowledge of communication and convincing skills
 • Good teamwork and interpersonal skills
 • Strong commitment toward the job
 • Strong time management and result-oriented toward the job

HOW TO APPLY:

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter and detailed CV stated position clearly with a current photo to the address below:

TOYOTA (CAMBODIA) CO, LTD.

Human Resource & General Affairs Division

Confederation de la Russie Blvd.,Sangkat Tuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

 E-mail:  recruitment@toyota.com.kh

 Tel: 017 444 955/010 51 53 24

Please visit us:  www.toyota.com.kh

Only shortlisted & qualified candidates will be notified. Resumes will be kept confidentially and non-returnable.

Deadline: 02-May-2017

P Sales Executive, Sales Supervisor and Sales Manager

International Business Company (Phnom Penh)

GRAB THIS AMAZING SALES OPPORTUNITY

 • Between US$300 – US$1200 with Bonus based on your previous salary.
 • Comprehensive Training and Coaching provided by experienced practitioners.
 • Digital and technology way of doing business.
 • Successful candidates will be provided with Leads.

Requirement:

 • Work Experience one year up
 • Age: 22-35

Contact: 

- Phone: 096 7070 907

- Email: ibc.hr999@gmail.com

Address: Phnom Penh

P Recruitment Assistant, Marketing Executive

Rohto-Mentholatum (CAMBODIA) CO., LTD (Phnom Penh)

EXCITING CAREER OPPORTUNITY

Rohto Mentholatum (Cambodia) Co., Ltd. is a subsidiary of Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. is a multi- national fast-moving consumer goods and OTC pharmaceutical corporation headquartered in Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka, Japan with presence in North America, Europe, China and Asia-Pacific.Due to our business is growing rapidly now we are seeking for potential candidates to fill the following full time and as below:

Recruitment Assistant, 1 Position

Marketing Executive, 2 Positions

RESPONSIBILITIES

Recruitment Assistant  (Top Urgent)

RESPONSIBILITIES:

 • Prepared job announcement both Khmer & English with schedule of qualified candidate for interview posted at the right place on the board.
 • Achieves staffing objectives by recruiting and evaluating job candidates
 • Establishes recruiting requirements by studying organization plans and objectives; meeting with managers to discuss needs.
 • Builds applicant sources by researching and contacting community services, colleges, employment agencies, recruiters, media, and internet sites; providing organization information, opportunities, and benefits; making presentations; maintaining rapport.
 • Determines applicant requirements by studying job description and job qualifications.
 • Arranges management interviews by coordinating schedules
 • Evaluates applicants by discussing job requirements and applicant qualifications with managers; interviewing applicants on consistent set of qualifications.
 • Accomplishes human resources and organization mission by completing related results as needed.
 • Process any document for all successful candidates.
 • Introduce for new staff orientation.
 • Prepare & process document for promoted.
 • Training Company Regulation for New Hired staffs

REQUIREMENTS: 

 • At least 1 year experience in related file.
 • Phone Skills, Recruiting, Interviewing Skills, People Skills,
 • Employment Law, Professionalism, Organization, Project Management, Judgment

 

Marketing Executive (Top Urgent)  

RESPONSIBILITIES:

 • Go out to meet prospective Customer and follow up.
 • Do daily, Monthly and weekly report
 • Prepare Marketing strategy and marketing plan, daily report, weekly report and monthly report.
 • Conduct survey/collect information of the marketing, competition and other matter to assist the company to expend the business.
 • Coordinate and conduct marketing campaign.
 • Leads in designing and development of promotional tool: Company profile, teaser, annual report, brochure and leaflet, quarterly newsletter, calendar…etc.

REQUIREMENTS:

 • At least 2 years in marketing experience in related file.
 • Ability to communication in English (Specking and Writing)
 • Knowledge of Ms. Word, Ms. Excel, Internet/Email and Graphic Design
 • Knowledge of Design/Creative on designing promotional tool in plus
 • Have organization skill such as ability to conduct demonstration of the company’s product to end user

Benefit:

 • Salary: (Negotiation)
 • 13rd Month Salary
 • Two Insurances
 • Company Trip
HOW TO APPLY

Interest candidate please submit your resume and cover letter via e-mail to info@rohto.com.kh.

Contact No. : 023 964 610/088 92 83 834

In the e-mail subject line please state Position clearly.

Deadline: 30-Apr-2017

Working Place: Phnom Penh Tower, 12 Floor, #445, Monivong Blvd

P Various Positions

Le Grand Palais Boutique Hotel (Phnom Penh)

Le Grand Palais Boutique Hotel the most charming boutique in Phnom Penh, Cambodia is urgently looking for enthusiastic, service-oriented people to join the team for the following department:

Food & Beverage Department

 1. Assistant Food and Beverage Manager

An Assistant Food & Beverage Manager is responsible for assisting the manager in directing and organizing the activities and services of a hotel food and beverage outlet (restaurant, Skybar, room service, coffee shop, etc.) in the hotel's continuing effort to deliver outstanding guest service.

 

What will I be doing?

As an Assistant Food & Beverage Manager, you would be responsible for assisting the manager in directing and organizing the activities and services of a hotel food and beverage outlet (restaurant, skybar, room service, coffee shop, etc.) to deliver an excellent guest experience. Specifically, you would be responsible for performing the following tasks to the highest standards:

 • Assist in the management of operations to include, but not limited to, guest service standards and initiatives, product quality, cost controls and overall profitability, marketing initiatives, systems use and management, budgeting and forecasting, department management, policy and procedure implementation and enforcement and meeting participation and facilitation
 • Assist in monitoring and developing team member performance to include, but not limited to, providing supervision, conducting counselling and evaluations and delivering recognition and reward
 • Assist in monitoring and assessing product quality and service and satisfaction trends, evaluate and address issues and make improvements accordingly
 • Ensure compliance with health, safety, sanitation and alcohol awareness standards
 • Assist in initiating and implementing marketing and up-selling techniques to promote restaurant food and beverage and services and to maximize overall revenue
 • Assist in recruiting, interviewing and training team members
 • Act in the absence of the manager, as needed

 

What are we looking for?

Today, Le Grand Palais remains a beacon of innovation, quality, and success. This continued leadership is the result of our Team Members staying true to our Vision, Mission, and Values. Specifically, we look for demonstration of these Values:

 • Hospitality - We're passionate about delivering exceptional guest experiences.
 • Integrity - We do the right thing, all the time.
 • Leadership - We're leaders in our industry and in our communities.
 • Teamwork - We're team players in everything we do.
 • Ownership - We're the owners of our actions and decisions.
 • Now - We operate with a sense of urgency and discipline

In addition, we look for the demonstration of the following key attributes:

 • Quality
 • Productivity
 • Dependability
 • Customer Focus
 • Adaptability

 

2 - Manager- Restaurant (1 position)
3 - Supervisor- Restaurant (2 positions)
4 - Supervisor- Sky bar (1 position)
5 - Human Resource Officer ( 1 position)
6 - Waiter/Waitress (6 positions)
7 - Bartender (2position)
8 - Security Guard ( 5 position)\
9 - Floor Supervisor ( 1 position)
10 -Room and laundry attendant ( 6 position)

 • Minimum high school graduated
 • Experienced in hotel or restaurant is an essential
 • Formal training and graduation from a recognized institute or hotel school would be an advantage
 • Good command of English is preferable
 • For Supervisor level and restaurant, at least 2 years up of hotel experience

 

 6 - Security Guard ( 6 positions)       

 • age 20 to 30 years
 • High School and Diploma
 • Good communication
 • Understand of English
 • strong commitment
 • Worked under high pressure.

7 - Room & Laundry Attendant ( 6 positions)                            

 • age 20 to 30 years
 • High School and Diploma
 • Good communication
 • Understand of English
 • strong commitment
 • Worked under high pressure. 
HOW TO APPLY

If any candidates are interesting in the positions have been mentioned above, please contact to Human Resource Department of Le Grand Palais Boutique Hotel.

Address: No. 16 , St. 130, Sangkat Phsar Thmey I, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia or by mail:hrm@legrandpalaishotel.com and CC to gm@legrandpalaishotel.com

Call 086 563 117 for further information, in working hour 08:00 AM- 17:00 PM.

P Sales Executive

Panalpina World Transport (Cambodia) Co.,Ltd. (Phnom Penh)

Panalpina World Transport (Cambodia) Co.,Ltd.

Career Opportunities

The Panalpina Group is one of the world's leading providers of supply chain solutions. The company combines its core products of Air Freight, Ocean Freight, and Logistics to deliver globally integrated, tailor-made end-to-end solutions.

The Panalpina Group operates a global network with some 500 offices in more than 75 countries, and it works with partner companies in a further 90 countries. Panalpina employs 15,000 people worldwide who deliver a comprehensive service to the highest quality standards.

With commitment to grow in Cambodia market, we are searching for:

Sales Executive (1 Position)

Position summary: 

    Achieve sales plan objectives with assigned SME clients and targets by effectively selling PA’s products.

RESPONSIBILITIES
 • Assure the successful client integration.
 • Provide information to Territorial Sales Manager (TSM) for sales planning and forecast activities (including prospect qualification and local market intelligence).   
 • Execute sales process. Generate business with assigned SME clients and targets in line with the sales plan.
 • To support the Head of Marketing & Sales (HMS) and provide Key Account Management when necessary
 • To follow up overseas sales lead, instruction and feed back to overseas
 • To handle enquiries or divert enquiries from customers to respective departments
 • To issue quotations as per instruction of the HMS or the Managing Director
 • To be responsible and coordinate with accounts and keep track of the outstanding of assigned customers
 • To follow up on claim handling and complaints in close cooperation with operations and with TSM
 • Provide client and target information, maintain CRM
 • To take up additional tasks to be assigned by superiors
REQUIREMENT
 • Sales experience within logistic industry (minimum 2 years).
 • Management skills
 • Good Personal Trait
  • Functional/Industry requirements
  • Functional experience in air / sea / customs brokerage.
  • Sales experience.
  • Local market knowledge (customers, competitors, suppliers).
  • Expertise and professionalism in customer contacts, understanding of customer requirements, analysis and resolution of problems and complaints
HOW TO APPLY

Interested candidates should send CV with recent photo, and cover letter to sokeang.chea@panalpina.com  no later than 30th April 2017.

 Please state the word of position you apply in the subject field of your email and indicate your salary expectation on your application. Only shortlisted candidates will be notified.

Panalpina World Transport (Cambodia) Co., Ltd. Human Resource Department

Unit C3/6, 3rd floor, Regency Complex C, near Intercontinental Hotel, Samdech Monireth

Blvd (St.217), Sangkat Tomnoubteuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Tel: (+855) 99 222 133

Web: www.panalpina.com  

Late applicants or applications without the subject field of an email will not be considered.

P Customer Service Coordinator Ocean Export

Panalpina World Transport (Cambodia) Co.,Ltd. (Phnom Penh)

Panalpina World Transport (Cambodia) Co.,Ltd.

Career Opportunities

The Panalpina Group is one of the world's leading providers of supply chain solutions. The company combines its core products of Air Freight, Ocean Freight, and Logistics to deliver globally integrated, tailor-made end-to-end solutions.

The Panalpina Group operates a global network with some 500 offices in more than 75 countries, and it works with partner companies in a further 90 countries. Panalpina employs 15,000 people worldwide who deliver a comprehensive service to the highest quality standards.

With commitment to grow in Cambodia market, we are searching for:

Customer Service Coordinator Ocean Export (1 Position)

Position summary:

 • Manage the booking from customers and Carriers.
 • Company applications update

RESPONSIBILITIES
 • To carry out daily operations tasks efficiently and work within area guidelines and company’s policies and procedures
 • To send shipping advice to overseas stations
 • To interface with subcontractors
 • To administer proper file opening/closing/checking and preparation for archiving
 • To check shipping documents
 • To process documentation in Forwarder Systems FOS
 • To provide document for and monitor customs clearance and coordinate with related parties
 • To follow up on delivery to customers until transit to second ship
 • To follow SOP and quote
 • Send the Pre-Alert to customer and receiving house
 • Following up with second leg carriers and delivery of cargo to destination.
 • Update AMS/ACI
 • To update Pantrace / Intrac, SCA, Combass.net and others applications
 • To report and feedback on irregularities, pre-claims, and problems to ocean freight manager
 • To carry out approved proposed improvement/changes on procedures and systems
 • To take up additional tasks as assigned
 • To follow up on customer shipment advices and feedback to customer and overseas stations and make respective shipment arrangement (pickup, booking with airlines etc.).
 • Work out quotations for existing customers and providing obtained market information to sales.
 • To check and verify documents and update Track & Trace system.
 • To carry out approved proposed improvement and changes on procedures and systems made by supervisors.
 • To work within SOP’s and quotation from M&S and overseas offices.
 • To inform supervisors of any irregularities or problems that require assistance and to feedback on subcontractors standards and services.
 • To feedback pre-claim details and status to customers.
 • To handle incident management and handles customers inquiries, complaints, claims follow up, verify credit terms and credit status, and coordinate with departments concerned on related issues.
 • To Update IHT for incident shipment
 • To verify and post incoming invoices
 • To handle job costing / control shipping run by obtaining loading confirmation from airlines and/or contractors
 • To handles customers statistics and reports.
 • To Closing file in Shipping Run (SAP)
 • To take up additional tasks as assigned
REQUIREMENT
 • Min. 2 years experience in logistics/ forwarding industry;
 • Finished Bachelor degree
 • Knowledge of local and overseas custom and regulations;
 • Basic geography knowledge;
 • Good written and spoken English and Chines is plus;
 • Good PC skills. Good communication skills.
HOW TO APPLY

Interested candidates should send CV with recent photo, and cover letter to sokeang.chea@panalpina.com  no later than 30th April 2017.

 Please state the word of position you apply in the subject field of your email and indicate your salary expectation on your application. Only shortlisted candidates will be notified.

Panalpina World Transport (Cambodia) Co., Ltd. Human Resource Department

Unit C3/6, 3rd floor, Regency Complex C, near Intercontinental Hotel, Samdech Monireth

Blvd (St.217), Sangkat Tomnoubteuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Tel: (+855) 99 222 133

Web: www.panalpina.com  

Late applicants or applications without the subject field of an email will not be considered.

P Sales Consultant, Administrator, Technical Consultant

International Windows Co., Ltd (Phnom Penh)

International Windows has been operational in Cambodia since 2010. We provide the best quality German uPVC windows and doors system available in the market.

At the moment, we are looking for a qualified Sales Consultant to support our sales and factory department.

 1. Sales Consultant
 2. Administrator
 3. Technical Consultant
RESPONSIBILITIES

01 - Sales Consultant

PRIMARY RESPONSIBILITIES

 • Present and sell company products and services to current and potential clients.
 • Prepare action plans and schedules to identify specific targets
 • Follow up on new leads and referrals resulting from field activity.
 • Prepare presentations, proposals and sales contracts.
 • Establish and maintain current client and potential client relationships.
 • Identify and resolve client concerns.
 • Other duties as assigned. 

KNOWLEDGE AND SKILL REQUIREMENTS

 • Language: English and Khmer
 • Experience in Sales or Related Field
 • Minimum: High School Degree or Bachelor Degree in Business


02 - Administrator

 • Prepare Daily petty cash expense for Company’s requirement
 • Welcome customer walk in and present product in showroom to customer.
 • In charge for admin payment (Office rental, electricity, water, and Tax)
 • Checking local supplier for price comparison.
 • Update payroll list, pay slip, attendant list.
 • Responsible for incoming call of any inquiry by customers
 • Stationery support for office and factory and keep track of their usage.
 • Meeting assigned for Head Department meeting.
 • Enforce internal policy and update Public Holiday.  
 • Posting Petty Cash expense into QuickBooks System follow to chart of account 
 • Preparing payment voucher for FD and MD approval.  
 • Purchase local order for all material to support Company’s use
 • Additional task assigned by Head Department.

REQUIREMENT

 • Good use of English
 • Positive attitude and behavior
 • High responsibilities and flexibilities
 • Able to use Internet, Email, and Microsoft Office
 • Self-motivated
 • Female only
 • Bachelor Degree of Business Administration or other related filed 

 

03 - Technical Consultant

PRIMARY RESPONSIBILITIES

 • Learn new technical development of every product
 • Train new technical product to sales, technical, and factory team
 • Support sales staff and customers with technical issues
 • Calculate all material requirement for each project for Inventory
 • Asses site survey for current and new project
 • Measure final cutting for each project
 • Provide cutting size drawing to the factory
 • Report to senior managers

KNOWLEDGE AND SKILL REQUIREMENTS

 • Language: English and Khmer
 • Experience in Design or Engineering
 • Minimum: Bachelor Degree in Architecture or Engineering
HOW TO APPLY

We offer you a career with International Windows, a great working environment, a rewarding package, training programs and employee benefits.

Interest applicants please send your application and resume including your current and expected salary to info@iwindows.biz or submit your application at our head office location: #60-62 DB, Trasak Paem (St. 63), Bkk1, Chamkamorn. For additional information contact our office number (023) 6666 062.

P Provincial Finance and Procurement Adviser

Ministry Of Agriculture, Forestry and Fisheries (Kampong Chhnang)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION)

Country of Assignment: Kingdom of Cambodia

Name of Project:    Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

Loan and Grant No:             IFAD Loan No. 2000000744 and ASAP TRUST Grant No. 2000000743

Assignment Title:                Provincial Finance and Procurement Adviser Based at Kampong Chhnang Province

 1. The Royal Government of Cambodia (RGC) has received a bulk of the financing is provided by IFAD in the form of a loan (USD 26.1 million) and a grant (USD 15 million supported by ASAP). Government funding is estimated at USD 11.4 million. Total programme costs are around USD 52.5 million (excluded contribution from USAID and beneficiaries) over a seven-year implementation period and covering five provinces, 30 districts and 180 communes in the first step.
   
 2. Accordingly, MAFF is now seeking to recruit a Provincial Finance and Procurement Adviser to support the implementation of ASPIRE Sup-programme of the Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (PDAFF) of Kampong Chhnang Province. The selected Provincial Finance and Procurement Adviser will assist the PDAFF Director of Kampong Chhnang to ensure that budgets are prepared, financial records maintained and financial reports submitted in a timely and complete manner. He or she will work in close consultations with the Finance Officer and Finance Specialist at national level.
   
 3. Roles and Responsibilities:
  • The Adviser will study and thoroughly understand the ASPIRE Programme Implementation Manual (PIM), particularly the sections on financial management and procurement. The Adviser will also familiarize himself / herself with the Standard Operating Procedures (SOP) manuals of MEF;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare and cost the Provincial Sub-Programme and the Provincial AWPB for ASPIRE and to allocate the available financial resources;
  • The Adviser will work with the PDAFF Finance Officer to manage the PDAFF ASPIRE bank accounts and petty cash, prepare and execute payments and maintain full and correct financial records;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare the monthly, six-month and annual financial progress reports;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare requests for replenishment of the PDAFF bank account;
  • The Adviser will train PDAFF staff and others (as necessary) in the operation of ASPIRE financial management procedures;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare a Procurement Plan for procurement actions to be undertaken at Provincial level;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to ensure that procurement actions in the approved Procurement Plan are carried out in a timely and transparent manner and in compliance with applicable procurement procedures;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to set, monitor and achieve performance targets based on the ASPIRE Performance Assessment system and the PASP;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to prepare/update Contract Register and fix assets   six-month and annual physical and financial progress reports;
  • The Adviser will assist the PDAFF Director to ensure that financial records are properly filed and maintained. The Adviser will facilitate access of the External Audit team to all records as needed;
  • The Adviser will have the role of team leader of the ASPIRE Provincial Advisory team and in this capacity will provide advice, assistance and support to the Provincial M&E /MIS Adviser. and the Provincial Management Adviser;
  • The Adviser will cooperate with and assist the Provincial Administration and local administrations engaged in implementation of ASPIRE Component 4 (Climate Resilient Infrastructure) including providing financial management advice as necessary;
  • The Adviser will work as a member of the ASPIRE Provincial Advisory team which is led by the Provincial Sub-Programme Management Adviser and the ASPIRE Advisory Team which is led by the Senior Programme Adviser;
  • The Adviser will attend meetings, trainings and other events for capacity development of the ASPIRE advisory team under the leadership of the Senior Programme Adviser; and
  • The Adviser will facilitate with Provincial Administration on reporting, Contract Register and Audit.
    
 4. Requirements of Qualifications and Experience:
  • The Adviser will have a graduate degree (post-graduate will be an advantage) and a minimum of five years’ experience in accounting, public financial management or a closely related field;
  • The Adviser will have substantial experience of working as an adviser to Government;
  • The Adviser will have substantial previous experience as a financial management adviser on projects / programmes financed by external development assistance.  Previous experience on programmes financed by international finance institutions (e.g. World Bank, ADB, IFAD) and familiarity with the Standard Operating Procedures (SOP) of MEF will be strongly preferred;
  • The Adviser will be willing and able to base himself / herself in Kampong Chhnang province  and will be willing and able to travel extensively in rural areas of the province;
  • The Adviser will have a high level of computer literacy including familiarity with Microsoft Word and Excel and with standard accounting software packages. Previous experience with Peachtree software will be strongly preferred;
  • The Adviser will have a good level of spoken and written English;
  • The Adviser will be a Cambodian citizen;
  • The Adviser must have his / her own computer to perform the daily work.
    
 5. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection-ICS method set out in the IFAD Procurement Handbook version September 2010 in consistency with the procedures set out in IFAD Disbursement Handbook, Financial Management Manual (FMM) and Procurement Manual (PM) for Externally Financed Project in Cambodia Updated Version May 2012.
   
 6. For further information could be obtained at the address below during office hours from 8:00 AM to 5:00 PM. Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) by 05 May 2017, 5:00 PM.


Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

ASPIRE Secretariat

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

3rd Floor of the Administrative Department,

#200, Preah Norodom Bvld, Phnom Penh, Cambodia

Attention to Mr. Nak Rotha, Procurement Officer, ASPIRE Secretariat

Phone: (855) 85 88 19 19

E-mail: nakrotha@gmail.com

Please click this link to download TOR of Provincial Finance Adviser-Revised for Kampong Chhnang-20 April 2017

P Agriculture Economic Survey Consultant

Ministry Of Agriculture, Forestry and Fisheries (Phnom Penh)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(INDIVIDUAL CONSULTANT)

Country of Assignment: Kingdom of Cambodia

Name of Project:    Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

Loan and Grant No:             IFAD Loan No. 2000000744 and ASAP TRUST Grant No. 2000000743

Assignment Title:                Agriculture Economic Survey Consultant

(1 Position Based at the Department of Accounting Finance (DAF) of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in Phnom Penh)

 Contract duration:              Three (3) Months

Reference No.                        ICS-009-2017/SNEC/ASPIRE

 1. The Royal Government of Cambodia (RGC) has received a bulk of the financing is provided by IFAD in the form of a loan (USD 26.1 million) and a grant (USD 15 million supported by ASAP). Government funding is estimated at USD 11.4 million. Total programme costs are around USD 52.5 million (excluded contribution from USAID and beneficiaries) over a seven-year implementation period and covering five provinces, 30 districts and 180 communes in the first step.
   
 2. The selected Agriculture Economic Survey Consultant is to assist the Department of Accounting Finance (DAF) of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in conducting the Agriculture Economic Survey. He or she will work under the supervision and the direction of DAF and the ASPIRE Secretariat Team Support Manager and Programme Director. 
   
 3. The Objective of the Assignment
  The Consultant is to conduct Agriculture Economic Survey in 5 provinces: 3 provinces of ASPIRE and 2 province of Non-ASPIRE (Kampong Chhnang, Prey Veng, Kampot, Steung Treng and Pailin provinces).
   
 4. The Scope of Work
  The Consultant will study and thoroughly understand the ASPIRE Programme Implementation Manual (PIM).  In undertaking this assignment, the Consultant will carry out, but not limited to the following tasks:
  • Review Cambodia Economic Framework, Agriculture Commodity Price Index and other relevant agriculture documents, such as contract farming, agriculture cooperatives, farmer water user communities etc.;
  • Study on farm economy by land size;
  • Recommendation on farm business resilience and cost investment; and
  • Orientation to stakeholders.
    
 5. Interested candidate may observe and obtain the detailed ToR for the assignment from Mr. Nak Rotha, Procurement Officer, ASPIRE Secretariat at the address given below from working hours: 8:00 am to 5:00 pm, Monday–Friday, or via Tel: (855) 88 19 19, E-mail: nakrotha@gmail.com .  
   
 6. The Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE) of The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, now invites eligible candidate (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Candidate should address information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are in relation to:
  • Having a graduate degree (post-graduate will be an advantage) and a minimum experience of five years in agriculture development, social science, economics, business management or other relevant field. He / She must also need to fulfill the following qualification requirements;
  • Having substantial experience in working as an adviser to the Government Ministries;
  • Having at least five years hands-on experience in assessment of agriculture and economic analysis, livelihood, and/or rural development programmes;
  • Willingness and ability to travel extensively in provincial and rural communities of Cambodia;
  • Having high level of computer literacy and familiarity with Microsoft Word and Excel. Some familiarity with database programmes and statistical packages (e.g. SPSS) will be an advantage; and
  • Be the Cambodian citizens with fluency in English spoken and written is essential and knowledge of Khmer is an advantage.
    
 7. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection-ICS method set out in the IFAD Procurement Handbook version September 2010 in consistency with the procedures set out in the RGC’s SOP for Externally Financed Project in Cambodia Updated Version May 2012.
   
 8. The EOI must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) by date:10 May 2017 and Time: 5:00 pm, Cambodia local time.

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
ASPIRE Secretariat
Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)
3rd Floor of the Administrative Department
#200, Preah Norodom Bvld, Phnom Penh, Cambodia
Attention to Mr. Nak Rotha, Procurement Officer, ASPIRE Secretariat
Phone: (855) 85 88 19 19
E-mail: nakrotha@gmail.com

Please click this link to download TOR Agriculture Economic Survey Consultant

P National MIS Specialist (NMISS)

Ministry Of Agriculture, Forestry and Fisheries (Phnom Penh)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(INDIVIDUAL CONSULTANT)

Country of Assignment: Kingdom of Cambodia

Name of Project:    Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

Loan and Grant No:             IFAD Loan No. 2000000744 and ASAP TRUST Grant No. 2000000743

Assignment Title:                National MIS Specialist (NMISS)

(1 Position Based at the ASPIRE Secretariat of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in Phnom Penh)

 Contract duration:              Fixed-Term

 Reference No.                        ICS-001-2017/MAFF/ASPIRE

 1. The Royal Government of Cambodia (RGC) has received a bulk of the financing is provided by IFAD in the form of a loan (USD 26.1 million) and a grant (USD 15 million supported by ASAP). Government funding is estimated at USD 11.4 million. Total programme costs are around USD 52.5 million (excluded contribution from USAID and beneficiaries) over a seven-year implementation period and covering five provinces, 30 districts and 180 communes in the first step.
   
 2. Accordingly, MAFF is now seeking to recruit a National MIS Specialist (NMISS) to support the implementation of ASPIRE.
   
 3. The National MIS Specialist (NMISS) will work closely with the International MIS Specialist (IMISS), who is already on site, to ensure successful implementation of ASPIRE MIS as per requirements already documented and approved. The NMISS will therefore play a support role to the IMISS. He or she will work under the supervision and the direction of the ASPIRE Secretariat Team Support Manager and ASPIRE Programme Director. 
   
 4. The Scope of Work
  • The basis of this assignment is to implement an MIS solution for the ASPIRE project which will be based on the existing MIS currently in use by the PADEE project. The specific tasks therefore for the NMISS will include:
   • Assist in migration of the existing PADEE MIS to a platform where it will be used for the ASPIRE project. This will include working with and under the IMISS to migrate web interfaces, configure servers, migrate and configure databases, etc.;
   • Assist in test environment preparation and actual testing of the MIS once migrated;
   • Coding of minor modifications required to rebrand and prepare the MIS for use under the ASPIRE project databases;
   • Extended Coding of additional modules (yet to be determined) to enhance the ASPIRE MIS
   • Preparation of User and Technical documentation for the MIS once migrated;
   • Be in-charge of daily routine user & technical support to ensure that the ASPIRE MIS is acceptable and in use by the Client;
   • Assist in preparation for user training, as well as assisting in the actual training workshops and sessions; and
   • Undertake any other related assignments as will be directed by the IMIS.
     
 5. Requirements of Qualifications and Experiences
  • Minimum University qualification in computer science, business/management information systems, mathematics or related field;
  • At least five (5) years working experience in software development and deployment;
  • Proven hands-on, practical experience in developing and deploying applications, for which evidence may be required;
  • Good working knowledge in basic design and implementation of relational database management systems (RDBMS);
  • Good working knowledge of Java Script and PHP. Knowledge of NET platform will be an added advantage;
  • Fluent in Khmer, with working knowledge of English; and
  • Experience working on development projects, especially Agriculture-related, will be an obvious advantage.
    
 6. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection-ICS method set out in the IFAD Procurement Handbook version September 2010 in consistency with the procedures set out in the RGC’s SOP for Externally Financed Project in Cambodia Updated Version May 2012.
   
 7. Interested candidate may obtain the detailed ToR for the assignment from Mr. Nak Rotha, Procurement Officer of the ASPIRE Secretariat at the contact address given below from working hours: 8:00 am to 5:00 pm, Monday to Friday.
   
 8. The EOI must be submitted/delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) by date: 19 May 2017 and Cambodia Local Time: 5:00 PM.

 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

ASPIRE Secretariat

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

3rd Floor of the Administrative Department

#200, Preah Norodom Bvld, Phnom Penh, Cambodia

Attention to Mr. Nak Rotha, Procurement Officer, ASPIRE Secretariat

E-mail: nakrotha@gmail.com

Please click this link to downloand TOR National MIS

P Teacher Assistants

DK Schoolhouse (Phnom Penh)

DK Schoolhouse is an International Preschool and Kindergarten for children aged 2 – 7 years old, located in the quiet confines of the Phnom Penh Embassy district, behind the ministry of Interior. DK Schoolhouse is committed to improving the level and quality of Early Childhood education in Cambodia.

We are looking for experienced, energetic, fun-loving, qualified Teacher Assistants! 

REQUIREMENT

Requirements for Teacher assistants:

 • Applicants between 20-30 years of age.   
 • Proficient English comprehension.
 • Able to separate professional and personal life.
 • Has a good working attitude.
 • Willing to receive training related to the schools internal curriculum.

JOB BENEFITS:

 • Regular professional development training with qualified educators.
 • Daily meals provided by the school cafeteria
 • Paid vacations and holidays.
 • Performance based bonuses
 • Competitive salary
 • Opportunities to expand their job knowledge.
HOW TO APPLY

Interested applicants are requested to email their CV and cover letter to:
Ms. Leah Soldner

ls@dkschoolhouse.com

(+855) 95 777 466

www.dkschoolhouse.com

P Residential Leasing Executive, Property Manager

CBRE - CB Richard Ellis (Cambodia) Co., Ltd. (Phnom Penh)

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world’s largest commercial real estate services and investment firm (in terms of 2015 revenue). The Company has more than 70,000 employees (excluding affiliates), and serves real estate owners, investors and occupiers through more than 400 offices (excluding affiliates) worldwide. CBRE offers strategic advice and execution for property sales and leasing; corporate services; property, facilities and project management; mortgage banking; appraisal and valuation; development services; investment management; and research and consulting.

We are looking for new members to join our organization and become valuable members of our highly motivated and successful team.

We are looking for new members who have the following skills and qualities:

Positions in Real Estate

Job title:    Residential Leasing Executive

ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES

 • Market research and competitor analysis
 • Maintain market database
 • Prepare listings for website
 • Business development through cold calling and prospecting
 • Respond to inbound enquiries for office space
 • Build new and develop existing relationships with clients
 • Carry out inspections with prospective tenants
 • Assist negotiations between tenants and landlords
 • Customer service and complaint resolution
 • Daily report to manager
 • Prepare Leasing Weekly report
 • Other duties as assigned by management team

REQUIREMENTS & QUALIFICATIONS

 •  Male or Female 22 to 30 years old
 • At least two years work experience in Sales/Marketing position or be able to demonstrate these qualities
 • Experienced sales & marketing individual with proven track record of working in Cambodia
 • Good communication skill as you will deal with a wide variety of different people on the job
 • Outgoing and self-motivated with a positive attitude
 • Minimum of a College education and a willingness to accept further training when provided
 • Good level of speaking and writing English. Chinese or Japanese language skills would be an advantage.
 • Hard working, proactive and honest

CBRE Cambodia can offer:

 • Local and International training program which will help you achieve your full potential
 • The opportunity to work with experienced expatriate staff that can provide guidance.
 • A competitive salary

   

Job Description – Property Manager

Job Title:                         Property Manager

Business Unit:               Asset Services, CBRE Cambodia, Phnom Penh

Report to:                        Head of Property Management, Asset Services

Start Date:                      May 2017 onwards

REQUIREMENTS & QUALIFICATIONS

 • Male or female, minimum 30 years old
 • Bachelor's degree or Master’s degree in business administration, engineering, real estate or related field
 • 3 years’ experience in property, office, residential or estate management
 • Strong organizational and leadership skills
 • Good English communication skills both verbal and written
 • Good computer skills

SUMMARY

The Property Manager’s responsibilities are:

 • To implement quality, first class property management following CBRE’s property management system and procedures at the property you are assigned to.
 • To provide day-to-day management of the property and ensure that the company’s reputation as a high-quality service provider is maintained and enhanced.
 • To supervise and monitor operations and technical teams for efficient running of the project / property.
 • Compliance with CBRE’s anti-money laundering, anti-corruption and compliance rules and policies.
 • To ensure that all operating procedures for the property run efficiently, including security, fire safety and emergency and evacuation procedures.
 • To identify problem areas in the site and recommend improvement plans to maximize the efficiency of site management.
 • To maintain good public relations with clients, owners and tenants of the property.
 • Carry out any other duties as assigned by the Head of Property Management or the client.

ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES

 • To monitor, control and organize all on-site staff and to be responsible for the actions of such staff in addition to ensuring that staff rosters and all holidays are adequately covered.
 • To regularly inspect the property.
 • To monitor and review the operation of all term service sub-contractors such as cleaning, security, pest control, landscape and lift contractors, as well as to ensure that those services are performed satisfactorily as agreed to in the contract and at the costs quoted.
 • To liaise with the M&E technical teams regularly to ensure safe and efficient operation of the property.
 • To monitor and control all Purchase Order (PO), Work Orders (WO) and Purchase Request Forms (PR) generated in respect of the property.
 • To ensure the smooth daily operation of the building such as car park, vehicle and pedestrian access and security etc.
 • To liaise directly with tenants to handle on-site practical issues and to deal with any problems that may require approval from CBRE Cambodia and ensure good communication among tenants and the landlord.
 • To maintain an accurate up-to-date flow of information and co-ordinate the preparation of accounting information, invoice procedures and other accounting matters.
 • To generally ensure the building is run efficiently and cost effectively at all times, and in a professional manner.
 • To be available on call out of office hours in case of an emergency incident.


HOW TO APPLY:
Interested applicants may submit their updated CV, a recent photo and cover letter to CBRE Cambodia or contact Ms. Sovansorphea Sin as below.

9th Floor, Phnom Penh Tower, Monivong Blvd corner Street 232, Boeng Prolet Quater, 7 Makara District, Phnom Penh, Cambodia

Contact Information:

Contact Person: Ms. Sovansorphea Sin

Tel: (855) 23 964 099 / 95 666 176

Email: sorphea.sin@cbre.com

Website: www.cbre.com.kh

RMA Cambodia Co., Ltd has been in Cambodia since 1992. We provide friendly work environment, mixture of different cultures, and competitive salary. With the growth of our business operation of Motor Vehicle, Infrastructure, Special Products, Logistics, Car Rental, Express Food Group, and RMA Finance, we are now looking for dynamic candidates to fill the following positions:                                                                               

1-  Workshop Supervisor                                  2 Positions
2- 
Part Sales Consultant                                  2 Positions
3- 
Sales Consultant                                          8 Positions
4- 
Senior Marketing Executive                        2 Positions

RESPONSIBILITIES

1 - Workshop Supervisor (Motor Vehicle): 2 positions (Salary Range: 700$-1,000$)

RESPONSIBILITIES

 • Efficient allocation of workshop equipment and manpower available
 • Coordinating and allocating the work required for repair and maintenance
 • Balances the workflow between teams
 • Monitors and enforces work and safety standards, policies, practices and procedures
 • Generates revenue inside the workshop
 • Monitors warranty and CVPS
 • Overall management of an efficient and safe work environment
 • Allocates assets to product the most effective delivery of service to the customer.
 • Proven maintenance, repair diagnostic and technical experience in passenger and commercial vehicles.
 • Preferred areas of experience with light, medium and heavy duty diesel trucks.
 • Expert in maintenance support and management.
 • Thorough understanding of technical manuals.
 • Prior training and / or maintenance experience preferred

REQUIREMENT

 • Minimum 5 + years of maintenance experience in automotive leadership
 • Expert in understanding of all aspects of workshop management, repair and maintenance procedures.
 • Thorough knowledge of correct application and use of shop tools and equipment (Including workshop IT systems).
 • Thorough understanding of workshop operations & processes and their management.
 • Excellent organizational skills and decision making ability.
 • Proven managerial and problem solving skills

 

2 - Parts Sales Consultant (Motor Vehicle): 02 Positions (Salary Range: 300$-400$)

RESPONSIBILITIES

 • Maintain relationship with existing and new customers by providing support and guidance to customer
 • Day-to-day control stock in stock out of goods in the shop with the report to direct supervisor and line management
 • Make sure all goods in the shop are good quality and unexpired
 • Make sure in the shop must be clean and good looking in order to make customer feel comfortable whenever they work in to the shop
 • All parts, accessories and fluids must be well arrangement by raw and racking
 • Coordinate with internal department such as aftersales, marketing, finance and accounting for the purpose of smooth going and business improvement to achieve the company goal
 • Communicate with customers, competitors, supplier, professional organizations, consultants or others to stay abreast of industry or business trends
 • Promoted and provided brand awareness to key customers/local garages around the shop to develop and customized service levels such as dedicated stock, schedule deliveries, and emergency spare parts
 • 50% of working hours in the shop and 50% of the time going out for sales about the products available for sales and convincing customer to visit the shop in order to build trust and confident
 • Prepared daily sales report, customer work in /customer visit traffic report and send to direct supervisor and copy in management.

REQUIREMENT

 • Bachelor Degree of sales and marketing or related field
 • At least 1-year experiences in sales 
 • Knowledge of spare parts is preferable
 • Good communication (written and oral), organizational and time management skills
 • Ability to prioritize opportunities and tasks
 • Good appearance and attitude are advantages
 • good negotiation, problem solving, innovative and persuasive skills
 • good networking skills and deal with a wide variety of customers and client companies especially network with NGOs, Government Official, or other private sectors
 • Be a strong in self-motivated and self-organized with the ability to work independently
 • Be good in negotiation skills convincing skills
 • Be a strong interpersonal skills
 • Be good in communication skills / strong personality/ cooperative and initiative idea related to its job responsibility

 

3 - Sales Consultant (Motor Vehicle): 5positions (salary ranges: 250$-350$)              

RESPONSIBILITIES

 • Analyzing the market, including competitors and consumers
 • Maintain contact and build relationships with customers
 • Maintains full information of opportunities, tasks and visits
 • Identifies the needs of a customer and provides a chance for meeting those needs through the purchase of products or services
 • Guide potential customers to discover his requirements and offers the best solution to make sure those needs are fulfilled
 • Collecting, analyzing, evaluating and accounting the information in order to increase productivity of sales.
 • Creates and communicates leads and sales opportunities for entire sales team Strong comment to achieve target sales

REQUIREMENT

 • Bachelor Degree of marketing or related field
 • Fresh graduated or experiences in sales with automotive industry or similar industry is preferred.
 • Good communication (written and oral), organizational and time management skills
 • Ability to prioritize opportunities and tasks
 • Good appearance and attitude are advantages
 • Good negotiation, problem solving, innovative and persuasive skills
 • Good networking skills and deal with a wide variety of customers and client companies especially network with NGOs, Government Official, or other private sectors
 • English proficiency is a must
 • Chinese language is also preferred
 • Those who have strong network with government or NGOs would be advantage.

 

4 - Senior Marketing Executive (Motor Vehicle): 2 Positions (salary range: 500$-800$)              

RESPONSIBILITIES

 • Analyzing the market, including competitors and consumers
 • Executing marketing strategies and campaigns
 • Events management
 • Branding and creative concept development
 • Media planning and development
 • Coordinating with and reporting to managers to carry out campaigns

REQUIREMENT

 • Bachelor’s degree Marketing, English, or equal qualification
 • At least 5-year experiences in marketing in automotive industry or similar industry
 • Creative, initiative and critical thinking skills
 • Ability to inspire and support people.
 • Knowledge of graphic design program
 • Maintain calmness under tight pressure
 • Good decision-making and communication and interpersonal skills to build effective relationships with professionals
 • English proficiency is advantage
HOW TO APPLY

RMA Cambodia Co., Ltd offers competitive benefit packages including medical care, insurance, commission, professional training opportunity, and Operation performance based bonus schemes. RMA Cambodia Co., Ltd is an equal opportunity employer.

Interested candidates are required to send their CV and cover letter to RMA (Cambodia) Co., Ltd head office address: #27, St. 134, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, or e-mail: recruitment.kh@rmagroup.net . Only short-listed candidates will be contacted for the interview.                                                           

Deadline: 31-May-2017

P Field Agent

Project Alba (Cambodia) Co., Ltd. (Kampot)

Project Alba (Cambodia) Co., Ltd. is a Social Enterprise based in Cambodia. Project Alba is the result of an extremely thorough analytical work, started in April 2009. Project Alba registered with Cambodian Ministry of Commerce as Co.3064E/ 2011 dated 28 December 2011. Now, the company urgently needs 2 Field Agents to be based in Angkor Chey, Kampot. Please check out below the JD and requirement of the position:

Position: Field Agent (Kampot)

Job description:

 • Monitor farmers and manage data
 • Field Visit 4 days per week
 • Coordinate information to Team Leader and Director of Operations
 • Provide input and techniques to farmers

Requirement:

 • Bachelor of agronomy, horticulture, rural development, agricultural science …. ect.
 • Have some experiences or fresh graduate
 • Be able to understand in English (speaking and listening)
 • Have your own motor and computer
 • Can drive motor for long distance
 • Computer skill: word, excel, powerpoint, and internet & e-mail

Benefits:

 • Salary 200$
 • Perdiem about 150$/month (Food, gasoline, motor rental, and phone card)
 • Accommodation provided
 • Insurance (Accident and Health)

Contact detail:

Address:          #42 street 222, Sangkat  Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

Tel:                  012 938 800 / 016 938 800

Email:              vichetsourn@projet-alba.com

Website:          www.project-alba.com

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ដយឆាងកាហ្វេត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្នែកចុងភៅម្ហូបថៃ-អឺរ៉ុប , ផ្នែកបំរើនិងលក់ក្នុងហាង ដើម្បីចូលបំរើក្នុងហាងទាំងពីរសាខាដូចខាងក្រោម:

 

ផ្នែកចុងភៅ ម្ហូបថៃ និងម្ហូបអឺរ៉ុប:

 • អាយុ: ចន្លោះពី 20 ឆ្នាំ – 30 ឆ្នាំ
 • ភេទ: ប្រុស
 • បទពិសោធន៏ការងារ: យ៉ាងតិច 02ឆ្នាំ
 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍: 200$-300$ (អាចចរចារទៅតាមសម្ថភាព)
 • ម៉ោងការងារ: ពេញម៉ោង
 • រូបសម្បត្តិ: សមរម្យ មិនជក់បារី
 • ចេះអាន និងសរសេរភាសារអង់គ្លេសបានខ្លះៗ
 • ស្មោះត្រង់ និងមានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងម៉ោងការងារ

ផ្នែកបំរើនិងលក់ក្នុងហាង

 • អាយុ: ចន្លោះពី 18 ឆ្នាំ – 25 ឆ្នាំ
 • ភេទ: ទាំងពីរភេទ
 • បទពិសោធន៏ការងារ: អ្នកមានបទពិសោធន៏ត្រូវបានផ្តល់អទិភាព
 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍: ចរចារទៅតាមសម្ថភាព
 • ម៉ោងការងារ: ពេញម៉ោង
 • រូបសម្បត្តិ: សមរម្យ រួសរាយរាក់ទាក់
 • ចេះអាន និងសរសេរ និងនិយាយភាសារអង់គ្លេស
 • ស្មោះត្រង់ និងមានភាពទទួលខុសត្រូវក្នុងម៉ោងការងារ
HOW TO APPLY

បើបេក្ខជន បេក្ខនារី មានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើ CV មកតាមរយះអាស័យដ្ឋាន:

-ដយឆាងកាហ្វេ (សុធារស): ផ្លូវសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

-ដយឆាងកាហ្វេ (ទួលគោក): ផ្លូវលេខ337 សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។

ឬតាមរយះទូរស័ព្ធលេខ: 016 634734 , 0888 634734

ឬតាមរយះ E-mail: doichaangcoffeecambodia@yahoo.com

 

 

P Communication and Mass Media Specialist

Ministry Of Agriculture, Forestry and Fisheries (Phnom Penh)

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(INDIVIDUAL CONSULTANT)

Country of Assignment: Kingdom of Cambodia

 Name of Project:    Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

 Loan and Grant No:             IFAD Loan No. 2000000744 and ASAP TRUST Grant No. 2000000743

Assignment Title:                Communication and Mass Media Specialist

(1 Position Based at the ASPIRE Secretariat of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) in Phnom Penh)

 Contract duration:              Fixed-Term

 Reference No.                        ICS-003-2017/MAFF/ASPIRE

 

 1. The Royal Government of Cambodia (RGC) has received a bulk of the financing is provided by IFAD in the form of a loan (USD 26.1 million) and a grant (USD 15 million supported by ASAP). Government funding is estimated at USD 11.4 million. Total programme costs are around USD 52.5 million (excluded contribution from USAID and beneficiaries) over a seven-year implementation period and covering five provinces, 30 districts and 180 communes in the first step.
   
 2. Accordingly, MAFF is now seeking to recruit a Communication and Mass Media Specialist to support the implementation of ASPIRE.
   
 3. The Specialist will review and update the existing communication strategy, especially the strategy on a Mass Media campaign for the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)  and  the ASPIRE programme. 
   
 4. The Scope of Work
  The Specialist will be responsible for performing the following duties:
  (1) Review ASPIRE working paper on mass media and communication; (2) Assess current skills and resources in ASPIRE and MAFF for designing and delivering communication packages for different audiences; (3) Develop a coherent communication strategy for ASPIRE (audience/message segmentation) including a communication strategy for MAFF; (4) Propose an implementation plan for the communication strategy, including branding, identification of different audiences and of message providers, proposal for trainings, and media to be used. The implementation plan should include, but not limited to, detailed proposals for implementation of several communication tools: a mass media campaign for ASPIRE, including the use of radio and TV; social media; and farmer based media production (as part of famer-to-farmer learning); (5) In collaboration with curriculum developers, the specialist will introduce a communication and mass media for training to MAFF’s staff and its line agencies and develop relevant TORs if required; (6) Develop practical tools in collaboration with the M&E, MIS and Knowledge Management Teams for monitoring the long term impact of the communication strategy; (7) Set standard communication tools to be implemented within ASPIRE and will replicate the best practices to MAFF and (8) Other duties as assigned by the ASPIRE Secretariat Support Team Manager and Programme Director.
   
 5. Qualifications and Experiences
  a. Education
  The Specialist will have a graduate degree (post-graduate), a master degree in communications, media, public relations, marketing or a closely related field with at least 6 years of relevant professional experience or a bachelor's degree with at least 10 years of similar experience is considered as equivalent.
  b. Experience and competencies
  (1) At least 6 year experience in the development of communication strategies and tools for complex program with multiple objectives; (2) Demonstrated ability to develop innovative mass media campaign (TV, radio and social media) for multiple audiences, including farmers (evidenced by portfolio of projects managed or directly implemented); (3) Experiences with technology for mass media; (4) Proven experience in branding with a flair for graphic design; (5) Capacity to develop call for proposal and TORs for service providers and staff; (6) Ability to conduct training and willingness to train staff on the job; (7) Capability to interact with media contractors, including good knowledge of the production stages of TV  shows and radio broadcasting documentaries; (8) Excellent understanding of social media; (9) Sound knowledge of latest development in the field of farmer media; (10) Ability to interact with multi-disciplinary team; (11) Passion for communication and ability to innovate; (12) Outstanding in Khmer writing skills; (13) Fluency in English; (14) Basic understanding of agricultural extension and adult learning; (15) Computer literacy, including in the use of graphic design software and social media; and (16) Ability to travel to areas of operations.
   
 6. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection-ICS method set out in the IFAD Procurement Handbook version September 2010 in consistency with the procedures set out in the RGC’s SOP for Externally Financed Project in Cambodia Updated Version May 2012.
   
 7. Interested candidate may obtain the detailed ToR for the assignment from Mr. Nak Rotha, Procurement Officer of the ASPIRE Secretariat at the contact address given below from working hours: 8:00 am to 5:00 pm, Monday to Friday.
   
 8. The EOI must be submitted/delivered in a written form to the address below (in person, or by mail) by date: 24 May 2017 and Cambodia Local Time: 5:00 PM.

 

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

ASPIRE Secretariat

Agriculture Services Programme for Innovation, Resilience and Extension (ASPIRE)

3rd Floor of the Administrative Department

#200, Preah Norodom Bvld, Phnom Penh, Cambodia

Attention to Mr. Nak Rotha, Procurement Officer, ASPIRE Secretariat

Phone: (855) 85 88 19 19

E-mail: nakrotha@gmail.com

Kindly clik this link to download TOR Communication and Mass Media Strateg

P DP Analyst/Executive

TNS Cambodia (Phnom Penh)

Role title: DP Analyst/Executive                                                                                  Skale function:   Market Research - Operations

Reports to (name and title):  Senior DP Manager                                                       Skale position:   40

Location:  Phnom Penh

TNS is the world’s leading custom market research group, for both market and social research, with offices in over 81 countries and over 15,000 full-time employees. TNS has been active in Cambodia since 1997 and established a permanent presence in April 2012. We are a full service research agency, with our own nation-wide data-collection capacity.

Purpose of the role:

 • Data processing and tables production
 • Learning the Electronic Data Processing (EDP) requirements of TNS research products
 • Assist senior EDP staff with keeping up-to-date job records
 • Assist in the management of the data processing tasks and EDP staff
 • Be knowledge regarding the specialized research products of TNS so as to ensure the efficient running of research projects and the best conclusion of research projects handled by TNS

Role deliverables:

 • Liaise with researchers and other staff to ensure smooth job flow, effective job scheduling and accurate results the first time
 • Learns the data processing requirements of specialized EDP products
 • Handle efficiently projects and on time
 • Continuously upgrades computer software skills
 • Data processing in accordance with the specification of the project
 • Provide all necessary support to executive to ensure minimum downtime due to technical problems
 • Provide advice to non- EDP staff on hardware and software when requested
 • Other tasks as assigned by the senior EDP staff

Scope of the role:

 • N/A

Knowledge and skills required:

Skill requirements are based on two key components. The first is the level of technical skills, while the second, which is of equal importance, are the individuals interpersonal skills such as independence, attitude, problem solving and maturity.

 • Good communication skills
 • Good customer service skills
 • Good computer skills
 • Knowledge of Device Operating System (DOS), Windows, and statistical package such as Survey craft, SPSS, Excel(VBA), VB.Net, Java script, Access and the company software
 • Works effectively both independent and in a team
 • Must be available to work non- standards hours
 • Written and spoken English.

How to apply:

 • Relevant university degree, preferably in computer studies
 • 21-28 years old
 • 1 or 2 year experience in Electronic Data Processing
 • Written and spoken English

For those who interested in, please send your profile to recruitment team – via email: Sum.Chandy@tnsglobal.com

Note: Please state your Expected salary in your CV or cover letter.

Career Opportunity

NVC Corporation Co., Ltd., is a leading food and beverage company in Cambodia, also known as Vital Premium Water. We are looking for qualified and dynamic candidates for the positions below:

01 - SALES EXECUTIVE

 • 5-Positions in Phnom Penh,
 • 1-Position based in Siem Reap (Prefer residential)
 • 5-Position based in Battambang (Prefer residential)

RESPONSIBILITIES:

 • Achieve sales distribution targets and objectives set within assigned account portfolio.
 • Identify new account opportunities to increase sales.
 • Conduct on-going evaluations and recommend strategic to increase sales performance.
 • Implement sales plans to align with brand/channel strategies
 • Build up good and long-term relationship with customers.
 • Execute in-store activities to develop brand talk.
 • Negotiate agreements and handle problems solving.
 • Implement customer service procedures to enhance customer's satisfaction.
 • Track market move and sales report preparation.

REQUIREMENTS:

 • Graduation of Bachelor in sales or marketing.
 • 2-year of sales experiences, preferably from FMCG industrial.
 • Experiences in multiple account management and trade research
 • Brand and trade marketing experiences, specifically in the area of trade activities.
 • Understanding of financial key performance indicators.
 • Good communication skills.
 • Good English
 • Able to use Microsoft Words, Excel, PowerPoint, and/ other designed data base.

 

02 - CASH COLLECTOR

RESPONSIBILITIES:

 • Daily collect money from customers based on credit term.
 • Assist AR accountant to check and review credit overdue.
 • Prepare properly schedule to collect debt according with credit term.
 • Timely submit customer statement.
 • Regularly feedback to sales team regarding on customer complaint. 
 • Receive cash and cheque sale from drivers/deliveries, sale persons and pass to cashier
 • Make sure cash and cheque is correct amount with document support  

REQUIREMENTS:

 • High School or BA degree.
 • 1 year working experience.
 • Dynamic, faster learner and willing to learn to new things.
 • Hard working and honest person.
 • Able to work under pressure
 • Good interpersonal skills

 

03 - DELIVERY OFFICER

RESPONSIBILITIES:

 • Execute the delivery of finish goods within Market.
 • To ensure the delivery process in on time and in full.
 • Coordinate with WH team during loading finish goods to truck/van to ensure exactness of goods quantity.
 • To control all driver and driver assistant as attendant, uniform, working on Sunday and Public holiday.
 • Make sure that all trucks are clean and well maintenance.
 • Make sure driver/assistant driver handle our product with care.
 • Ensure drivers and driver’s assistant have right attitude towards customers courteous, polite, not hot-temper.
 • Make sure customer received stocks and sign to acknowledge on every invoice.
 • Check and verified the daily delivery report by each driver.
 • Other task will be assign time to time.

REQUIREMENTS:

 • Bachelor Degree.
 • 1 years of experience in Warehouse Logistic, delivery is advantage.
 • Negotiation skills
 • Result oriented and self-driven
 • Good leadership skills
 • Creative and innovative
 • Capability to adapt change
 • Excellent analytical and presentation skills
 • Good in English, both oral and written
 • Equipped with skills in Microsoft Office software i.e. Word, Excel and Power Point

 

 04 - ELECTRICAL TECHNICIAN

 RESPONSIBILITIES:

 • Do installation, operation, repair, and maintenance of electrical systems including wiring, lighting, circuit boards, communication line, camera cable, electronic control device as well as cabling, breaker and distribution Board.
 • Responsible for installation and repair and maintenance service for plumbing, air system and water piping work.
 • Do maintenance, start up and shutdown of Genet, Main Distribution Board and all Distribution Boards in the plant.
 • Make plant equipment and tools for daily use as trolley cart, working table, cabinet board etc.
 • Perform regular inspection and tightening electrical connection from DB to Control cabinet, and from which to equipment as motor, heating resistant and infrared lamp etc. to prevent electrical shock from over-heat or cable burning.
 • Standby in plant during production line running for emergency troubleshooting or unforeseen machine breakdown.
 • Maintain and monitor the safety and cleanness of the laying wiring, cables, switch, socket, control cabinet, DB, MBD, Genet, etc. and ensure that there is no electric cable laying on the floor.

REQUIREMENTS:

 • Associate or Bachelor degree in Electrical Engineering.
 • Ability to understand circuit diagrams, blueprints and schematic diagrams.
 • Ability to work any shift is essential to interface with technicians.
 • Abilities to work under pressure, problem solving, and analytical skills.
 • Working knowledge of GMP and HACCP in a manufacturing environment.
 • Having basic electrical abilities.
 • Good planning and organizing skills.
 • Good interpersonal skills

 

 05 - MECHANICAL TECHNICIAN

RESPONSIBILITIES:

 • Perform installation, maintenance, repair, and daily checking of mechanical system, Electrical equipment including motor, pumps, fans, air compressors, blowing machine, filling machine, air conveyor and other factory facilities supplied tools.
 • Assemble, install, replace, modify, adjust, and perform planned maintenance on and repair all types of mechanical systems and equipment throughout the plant
 • Respond immediately to emergency situations, equipment breakdowns, troubleshoots, and mechanical problems.
 • Ensure air compressors are regularly maintained, properly running supplying high quality compressed air, and optimal operating with quality output of blow molding machine
 • Comply with good industry practice, established policies and procedures, maintains a clean and safe work environment, commit to work in a quality and safety manner.
 • Other job will be assigned from time to time.

REQUIREMENTS

 • Associate or Bachelor degree in Mechanical Technician.
 • 2 years experiences in mechanic with manufacturing line maintenance
 • Ability to understand circuit diagrams, blueprints and schematic diagrams.
 • Ability to work any shift is essential to interface with technicians.
 • Abilities to work under pressure, problem solving, and analytical skills.
 • Working knowledge of GMP and HACCP in a manufacturing environment.
 • Having basic electrical abilities.
 • Good planning and organizing skills.
 • Good interpersonal skills
HOW TO APPLY

Interested candidate may submit their cover letter, curriculum vitae with current photo, and salary expectation to our Human Resource Department.  

NVC Corporation Co., Ltd (Vital Premium Water)

No. 888K, St. 598, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh

Tel: +855 23 864 333, 017 684 169, 071 3330 8333, recruitment@vital.com.kh, www.vital.com.kh

Application Deadline: April 29, 2017

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s Premium Internet Service Provider, was founded to serve the rapidly expanding business and home user market in Cambodia. Our company has incorporated its own fibre optic and WiMAX network with internet, VoIP, VPN, and customer built world class data center.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the vacancy as Digital Engagement (Social Media) Executive  based in Phnom Penh.

Position Purpose: Digital Engagement Executive will play vital role on producing social media content by working closely with PR person and maintain social media activities are under controlled and keep company branding awareness and more exposure.

Digital Engagement Executive ensure achieving superior customer engagement and intimacy, website traffic and exploiting all aspects of the social media marketing roadmap.

To oversee all involvement release and come up with strategic communication for company benefit reputation and working closely with digital team for social media contents.

RESPONSIBILITIES
 • Build and execute Social Media strategy;
 • Arranging Social Media budget plan;
 • Deliver and distribute social media up on determined budget;
 • Working closely with PR staff to build up company reputation through Social Media;
 • Develop monthly social media skeleton and weekly contents for fb, LinkedIn, Instagram and google+, youtube, line, wechhat….etc;
 • Managing youtube video ads;
 • Monitoring page creation or updates and cover design and editorial;
 • Monitoring on community management - reply, comment and private message both English and Khmer.
 • Develop and maintain all project deliverables, assuring projects are completed on time
 • Communicate and work with Digital Engagement executive and designers for content and artwork to be posted;
 • Monitor trends in social media tools and applications;
 • Assist in developing presence in social media spaces, engaging in dialogues and answering questions where appropriate;
 • Assist with other marketing and PR projects as needed to be on social media;
 • Preparing social media report.
 • Some other related tasks as assigned from time to time.
REQUIREMENT
 • Business or marketing-related degree or equivalent professional qualification;
 • Proven working experience in social media or related field;
 • Excellent consulting, writing both English & Khmer;
 • Demonstrable social networking experience;
 • Knowledge of Online marketing and good understanding of major marketing channels;
 • Communication, marketing, business, Public relations are encouraged;
 • business or marketing-related degree or equivalent professional qualification;
 • experience in all aspects of developing and maintaining marketing strategies;
 • relevant product and industry knowledge;
 • Excellent communication skills both in oral and in writing;
 • Excellent interpersonal skills;
 • Presentation skills;
 • Good in IT skills;
 • Initiative and creativity.
HOW TO APPLY

Interested candidates should submit their applications, Cover Letter clearly indicating Position applied for, with current photo and the expected salary to HR Department at EZECOM Office or via email. Competitive salary and benefits will be offered based on qualifications and experiences. 

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

 • E-mail                          : careers@ezecom.com.kh
 • Tel                               : 077 97 36 39
 • Applied Position      : (Please specify position title here)
 • Deadline                    : 05-May-2017 

Please state the place you would like to apply for.

Only short- listed candidates will be contacted for interview.

P Sales Officer (Siem Reap, Koh Kong, Kg. Som)

EZECOM (Kampong Som, Koh Kong...)

Are you looking for an exciting opportunity in ISP?

 EZECOM, Cambodia’s Premium Internet Service Provider, was founded to serve the rapidly expanding business and home user market in Cambodia. Our company has incorporated its own fiber optic and WiMAX network with internet, VoIP, VPN, and customer built world class data center.

We are now looking for dynamic, energetic and committed candidates to fill the follow vacancies as:

 Sales Officer  - Based in Siem Reap             (01 positions)

                           - Based in Koh Kong              (01 positions)

                           - Based in Sihanoukville        (02 positions)

Position Purpose: Promote and achieve revenue and sales targets within the designated sector/territory.

RESPONSIBILITIES
 • Promote and achieve revenue and sales targets within the designated sector/territory;
 • Develops and implements agreed upon sale plan which will meet both personal and business goals of expanding customer base in the marketing area;
 • Works with the senior sales officer, customer service and support teams for the achievement of customer satisfaction, revenue generation, and long-term account goals in line with company vision;
 • Maintain and develop relationships with existing customers via direct visit, telephone calls, emails;
 • Negotiate the terms of agreement and close sales; gather market and customer information;
 • Negotiate variations in price, delivery and specifications with senior sales office, sales manager; advise on forthcoming product developments and discuss special promotions;
 • Gain a clear understanding of customers' businesses and requirements;
 • Make accurate, rapid cost calculations, and providing customers with quotations;
 • Monitor and report market activities and industry trends;
 • Any other related tasks as assigned by Line Manager.
REQUIREMENT
 • Bachelor's degree in marketing or IT;
 • At least 1 years sales experience in ISP, IT or other related industries;
 • Passionate and results-driven;
 • Customer-service oriented;
 • Good command of English – speaking and writing;
 • Computer literacy – MS Office, Internet & E-mail;
 • Willingness to travel and work in a team of professionals;
 • Residential candidates are strongly encouraged to apply for this position.
HOW TO APPLY

Head Office: #7D, Cambodian Chamber of Commerce Building, Russian Blvd, Ground floor, Phnom Penh:

 • E-mail                               : careers@ezecom.com.kh
 • Tel                        : 077 973639
 • Applied Position   : (Please specify position title here)
 • Deadline               : 04-May-2017

Please state the place you would like to apply for.

Only short- listed candidates will be contacted for interview

B Walk-In Interview for Various Position(s) - 28th & 29th April 2017

Mega Asset Management Co., Ltd (Phnom Penh, Siem Reap)

Mega Asset Managment Co., Ltd is a leading company in Cambodia, managing 68 projects, including real estate construction, wedding hall, exhibition center, and other businesses. Due to the remarkable growth of the business, we look for talented human resources to join us.

 

Walk-In Interview 

Friday and Saturday, April 28th - 29th, 2017

Morning  : 8:30am to 12:00am
Afternoon: 1:30pm to 05:00pm

Canadia Tower, The 19th Floor.

 • Assistant
 • Admin
 • Audit
 • Architect
 • Civil Engineer
 • Driver
 • HR
 • Purchase
 • Sales and Marketing
 • Security Guard
 • Warehouse
REQUIREMENT
 • Bring your Cover Letter, CV with current Photo and Expected Salary
 • Cambodian nationality
 • Chinese is a plus
 • Be honest, initiative, hard-working and committed
HOW TO APPLY

Mega Asset Management offers equally opportunity to all candidates. Good Benefit and Salary package is competitive advantage.

Interested candidates shall submit their CV, cover letter and expected salary with recent photo and other supporting documents to the address: Canadia Tower at 10th floor, No. 315, Ang Duong Street, (Corner of Monivong Blvd), Phnom Penh Cambodia.

Contact Number: 078 88 25 55, 096 3 999 017, 088 9 351 951, 012 293 064
E-mail address: hr_recruitment@mam.com.kh
 

B Business Development Officer

Alliance Pharma Cambodge (Phnom Penh)

Alliance Pharma Cambodge is one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia, we has been operated since 2001 and has grown rapidly to become one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia.  Now we are seeking for qualified candidate for:

1- Business Development Officer

 Job Location:  Based in Phnom Penh

RESPONSIBILITIES
 • Responsible for the conceptualization, planning, formulation and development of ethical marketing programs required by the business unit such as:
  • Handles primary invest products and prepares product programs for implementation
  • Analyses and identifies market segments and disease management concerns
  • Prepares comprehensive marketing programs for implementation by Field operations
  • Lead in the preparation of business plans
  • Initiates marketing research projects; monitors and analyses feedback/result
 • Oversees the handling of marketing events
  • Responsible for the conceptualization, planning, formulation, development, and execution of marketing programs required by and based on company's strategy / direction
  • Handles the preparation of convention and other related activities
  • Oversees coordination with suppliers in the conceptualization and preparation of booths, including ingress and egress
  • Supervises preparation of promotional materials and giveaways for distribution
  • Attend meeting and liaises with medical groups and societies
 • Prepares products forecasts, budgets and profit plans
  • Coordinates with superior & finalizes annual, quarterly, and monthly forecasts
  • Coordinate with superior on specific inputs in the preparation of profit plan
 • Initiates Marketing research projects; monitors & analyzes feedback/results
 • Follows up and monitors field implementation of programs initiated
 • Oversees the handling of marketing events
REQUIREMENT
 • Bachelor degree pharmacist, Doctor or Medical course
 • Minimum 4 years in professional experience in marketing or sales management fields
 • Excellent spoken & written English and Khmer is an advantage
 • Strong leadership and good business acumen
 • Have strong marketing and analytical skill
 • Well understanding of marketing strategy and penetration
 • Experience with budgets and forecasting
 • Proactive, challenging and creative idea to resolve the problem
 • Strong business acumen and ability to work under tough conditions
 • Preferably doctor/pharmacist or Medical Course
 • Multi tasks and strong organization skills
 • Analytical skills
 • Pleasant personality, positive attitude & open-minded
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Computer literate – Ms Word, Excel, Power point, Internet and email
HOW TO APPLY

Interested candidates can submit CV with recent photo before 20 May 2017 through email address or contact details below.

Contact Details 

Address     : Phum Boeung Salang, Sangkat Reussey Keo, Khan Reussey Keo, Phnom Penh-Cambodia.

Phone contact:   031 698 3999

Name                     : Mr.Phon Sarun HR-Recruiter

Email                     : hr@alliancepharma.com.kh

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបាននាំចូលនៅប្រេងម៉ាស៊ីនហ្វូត្រូល៍ ជាប្រេងរបស់ចក្រភពអារ៉ាប់រួម  ។ 
ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារចំនួន ២នាក់ (ប្រាក់ខែ​​  (180-300$))


លក្ខខ័ណ្ឌជ្រើសរើស

 • និសិ្សត​ (កំពុងសិក្សា ឬបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ)
 • មានបទពិសោធន៍ការងារ ១-៤ឆ្នាំ្
 • មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន
 • ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេស

 

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យៈ  ថ្ងៃទី៣០ ខែ ០៥ ឆ្នាំ២០១៧

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដោយភ្ជាប់មកជាមួយរូបថត (៤x៦) មួយសន្លឹក​ រួចយកមកកាន់ តាមរយៈ

អ៊ីម៉ែល ros.chanthou017@gmail.com

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ 096 333 0508

ក្រុមហ៊ុននឹងទំនាក់ទំនងទៅកាន់បេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើស

B Estimator ( 02 posts)

BMB & A (Cambodia) Joint Stock Company (Phnom Penh)

BMB & A (CAMBODIA) J/SC. BMB Best Metal Building Company is an industry leader in deep drawn metal solutions. As a fast growing in our business we need to recruit more staff to fill our vacancy.

1-     Estimator ( 02 posts)

RESPONSIBILITIES
 • Computes costs by analyzing labor, material, and time requirements.
 • Prepare detailed estimate for different projects
 • Identifies labor, material, and time requirements by studying proposals specifications
 • Resolves cost discrepancies by collecting and analyzing information
 • Prepare accurate estimates, quotations
REQUIREMENT
 • Strong mathematical skills
 • Leadership skills as well as the ability to work well within a team
 • Fluent in Cambodia & English (oral and written)
 • Willingness to work long hours, under time and budget pressure
 • Experience is a must
HOW TO APPLY

Contact person

 • BMB & A (Cambodia) Joint Stock Company
 • Tel : 023 215 403/ 095 92 73 83/ 096 67 69 135 Email: rcn@bmbsteel.com.vn
 • Address: G16, Gold street, S/K Tumnup Toek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

B Designers ( 02 posts)

BMB & A (Cambodia) Joint Stock Company (Phnom Penh)

BMB & A (CAMBODIA) J/SC. BMB Best Metal Building Company is an industry leader in deep drawn metal solutions. As a fast growing in our business we need to recruit more staff to fill our vacancy.

1-     Designers ( 02 posts)

RESPONSIBILITIES
 • A designer is responsible for designing any kind of structure ,conceptualization and design of graphic applications
REQUIREMENT
 • Excellent IT skills, especially with design and photo-editing software
 • Exceptional creativity and innovation
 • Excellent time management and organizational skills
 • Accuracy and attention to detail
 • An understanding of the latest trends and their role within a commercial environment
 • Professional approach to time, costs and deadlines
HOW TO APPLY

Contact person

 • BMB & A (Cambodia) Joint Stock Company
 • Tel : 023 215 403/ 095 92 73 83/ 096 67 69 135 Email: rcn@bmbsteel.com.vn
 • Address: G16, Gold street, S/K Tumnup Toek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

B Draft ( 02 posts)

BMB & A (Cambodia) Joint Stock Company (Phnom Penh)

BMB & A (CAMBODIA) J/SC. BMB Best Metal Building Company is an industry leader in deep drawn metal solutions. As a fast growing in our business we need to recruit more staff to fill our vacancy.

1-     Draft ( 02 posts)

RESPONSIBILITIES
 • Draw rough and detailed scale plans for foundations, buildings and structures, based on preliminary concepts, sketches, engineering calculations, specification sheets and other data.
 • Determine procedures and instructions to be followed, according to design specifications and quantity of required materials.
 • Analyze technical implications of architect's design concept, calculating weights, volumes, and stress factors.
 • Calculate heat loss and gain of buildings and structures to determine required equipment specifications, following standard procedures.
REQUIREMENT
 • Strong mathematical skills
 • Leadership skills as well as the ability to work well within a team
 • Fluent in Cambodia & English (oral and written)
 • Willingness to work long hours, under time and budget pressure
 • Experience is a must
HOW TO APPLY

Contact person

 • BMB & A (Cambodia) Joint Stock Company
 • Tel : 023 215 403/ 095 92 73 83/ 096 67 69 135 Email: rcn@bmbsteel.com.vn
 • Address: G16, Gold street, S/K Tumnup Toek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh

B ផ្នែកដឹកជញ្ជូន និងប្រមូលប្រាក់

Alliance Pharma Cambodge (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

ក្រុមហ៊ុន​ Alliance Pharma Cambodge គឺជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយផលិតផលថ្នាំពេទ្យដ៏ធំមួយនៅ​ប្រទេសកម្ពុជា​។ ក្រុមហ៊ុនបានករកើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ​ ២០០១​ ហើយមានការរីកលូតលាស់រហូតក្លាយទៅជា​ក្រុមហ៊ុនចែកចាយផលិតផល​ថ្នាំពេទ្យដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានតម្រូវការបុគ្គលិកបន្ថែម ដូច្នេះ​ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើស​បុគ្គលិកដូចខាង​ក្រោម​ ៖​ 

ផ្នែកដឹកជញ្ជូន និងប្រមូលប្រាក់ ចំនួន ៧ នាក់

ទីតាំងកន្លែកការងារ​៖

ភ្នំពេញ ៤នាក់  បន្ទាយមានជ័យ​២នាក់​  និងកំពុងចាម​​ ១នាក់ (រើសបន្ទាន់)

តូនាទី និង ការទទួលខុសត្រូវ:

 • ដឹកជញ្ជូនផលិតផលទៅ និងជួបអតិថិជន
 • ទទួលប្រាក់ពីអតិថិជន
 • យកវិក័យប័ត្រលក់ដែលចុះហត្ថលេខាពីអតិថិជនរួច និងប្រាក់ប្រមូលពីអតិថិជនទៅអោយផ្នែកគណនេយ្យ 
 • តាមដានបំណុលដែលអតិថិជនជំពាក់ ​
 • រាយការណ៍ទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃទៅអោយផ្នែកគណនេយ្យ

តម្រូវការការងារ:

 • យ៉ាងហោចបញ្ចប់វិទ្យាល័យ
 • មានបទពិសោធន៍ចាប់ពីមួយឆ្នាំទៅ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • មានភាពអំនត់ រស់រាយរាក់ទាក់ និងអាចធ្វើការជាក្រុម
 • ចេះបើកបរឡាន និងមានប័ណ្ណបើកបរ
 • ត្រូវមានប្លង់អចលនទ្រព្យដាក់ដំកល់( ដីផ្ទះ ឬដីស្រែចំការ)

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនង​ និងផ្ញើប្រវត្តិរូបទៅកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម អោយបានមុនថ្ងៃទី ១៥ ឧសភា ២០១៧

អាសយដ្ឋាន               ៖             ភូមិបឹងសាឡាង, សង្កាត់ឬស្សីកែវ, ខណ្ឌឬស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខ​​               ៖             0316983999

ឈ្មោះ ​​​                       ៖ លោក ភន សារុន បុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្សផ្នែកប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក

អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល   ៖ hr@alliancepharma.com.kh

B Administration Officer

Sakary Clinic (Phnom Penh)

Sakary Clinic is one of clinic provide the best service of Maternity in Phnom Penh. Our Clinic provide free consultant to women who want to have a baby and after delivered baby.

Currently we are looking for some position as below:

Administration Officer

Job Location:  Based in Phnom Penh

 

Job Responsible

 • Record and update inventory list for all company's property by labeling with correct code number.
 • Monitor and analysis budget vs. actual of the purchase of clinic materials, office supplies, office equipment.
 • Implement company office asset inventory count and report to admin manager according to  yearly asset management  plan
 • Monitor and control on company security and housekeeping work.
  • To ensure that security team follow company's instruction policies and work in  the right designation area.
  • Ensure that the office premise is secured and lock up. And housekeeping is always  maintain to keep company premises clean and orderly. Administrator must walk  around the office area to check and monitor to ensure that all the areas are well clean with professional standard (base on cleaning checklist report).
 • Reporting responsibilities to Admin Manager:
  • Monthly Expense for company's operation related to Admin Dept.
  • Monthly control cooperate phone number for all staff and other phone for business Operation.
  • Monthly Non Stock report; Marketing Material send to Mkt Mgr. and other non  
 • Stock for business operation send direct to Admin Mgr.
 • Monitor and control administrative responsibilities such as office/Equipment/maintenance, utilities, stationaries and equipment's' usage to be able to achieve efficiency and productivity.
 • Responsible in the Purchasing of Non-Stock and implement of purchasing, evaluate suppliers services offered and ensure that request must be processed properly.
 • Set plan and control supplier accreditation and service level management .This includes the control of vehicle fleet for Petrol and Insurance services.
 • Monitor and analysis budget vs. actual of the purchase of office materials, office supplies, office equipment and for any company's event. Manage negotiation and administration of purchasing contracts
 • Organize Company's approved events such as clinic outing, mother club meeting, and Community outreach program, etc.
 • Plan and Monitor the maintenance of good housekeeping and cleanliness in the area  to ensure a healthy and efficient working environment and Warehouse facilities, recommend any actions to be done for any reports or complaints made.
 • Facilitate External Communication , review,​​​​​​​​ translation ,and transition
 • Check to ensure that the monthly attendance report was sent from Administrator every beginning of following month.
 • Any irregular report should be take action with head department
 • Plan develop and manage clinic yearly asset management  plan
 • ensure that all the managing subordinators are properly equipted,inform and train for the department assign job function  

Job requirement

 • Bachelor's degree of any course or preferably Bachelor's degree of Mass Communication or Hotel and Restaurant management
 • Preferably with at least two (2) years’ experience in Administrator job, and one year experience in leading the team.
 • Excellent communication skills, English Language comprehension, Customer care training, computer literate
 • Ability to work quickly and thoroughly when under pressure
 • Flexible time of work


Application Information

Interested candidates can submit CV with recent photo before 15 May 2017 through email address or contact details below.

Contact Details 

Address:

No 553 Steet 1007,Sagnkat Pnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh

Phone contact: 068 403 999

Name                    : Ms. Chay Sopheak

Email                    : chay.sopheak@yuldiversity.com

B Assistant Administrator

Sakary Clinic (Phnom Penh)

Sakary Clinic is one of clinic provide the best service of Maternity in Phnom Penh. Our Clinic provide free consultant to women who want to have a baby and after delivered baby. Currently we are looking for some position as below:

Assistant Administrator

Job Location: Base in Phnom Penh

Duties and Responsibilities:

 • Attend to Company walk-in visitors and assist the visitors concern or purpose by directing them to the appropriate department
 • Attend to all company front desk phone call and manage all front desk phone voice massage by directing all call and inquire to all the       appropriate department
 • Monitor and control all letters/memo/contract in and out and monitor company's stamp by complete check list form before stamping
 • Utility control inside and around office area.
 • Prepare and process all payment requested for Admin Department
 • Check and monitor all Machines use in the office
 • Snack and water serve management
 • Reporting responsibilities to Admin Manager
 • Management of attendance report with Finger Print Machine
 • Coordinate appointments of company visitors from government agency or officials for any appointment with Company's Top Managers or Department heads.
 • Help organize Company's events such as Company outing, Team Building, Community outreach program

Requirements:

 • Cambodian Male/Female (Male is encourage to apply)
 • Bachelor's degree of any course
 • At least One (1) year experience in administrative jobs
 • Good in speaking and writing English.
 • Computer literate, Good Communication skills, Inter-personal relationship
 • Ability to work quickly and thoroughly when under pressure
 • Flexible time of work

Application Information

Interested candidates can submit CV with recent photo before 21 April 2017 through email address or contact details below.

Contact Details 

No 553 Steet 1007,Sagnkat Pnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh

Phone contact: 068 403 999

Name               : Ms. Chay Sopheak

Email               : chay.sopheak@yuldiversity.com

B Receptionist

Sakary Clinic (Phnom Penh)

Sakary Clinic is one of clinic provide the best service of Maternity in Phnom Penh. Our Clinic provide free consultant to women who want to have a baby and after delivered baby. Currently we are looking for some position as below:

Receptionist

Job Location: Base in Phnom Penh

 Duties and Responsibilities:

 • Welcome to customer
 • Take bill
 • Helpful admin asst.
 • Checkup room daily work
 • Monitor the cooking, clearing in-out  

Requirements:

 • At least graduated highs school.
 • Good communication with customer
 • Be able to work in team
 • Police and friendly person

Application Information

Interested candidates can submit CV with recent photo before 21 April 2017 through email address or contact details below.

Contact Details 

No 553 Steet 1007,Sagnkat Pnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh

Phone contact: 068 403 999

Name              : Ms. Chay Sopheak

Email              : chay.sopheak@yuldiversity.com

B SYSTEM AND NETWORK ENGINEER (URGENT)

JACQUES DANIELS SOLUTIONS LTD (Kampong Som)

Jacques Daniels Solutions Ltd. is a professional financial consultation service company. Our office is based in Kompong Som/Sihanouk Ville. Due to rapid growth in business, we are now looking for a dynamic candidate to fill in the following position:

SYSTEM AND NETWORK ENGINEER (URGENT)

Roles and Responsibilities:

 • Install, setup, Configuration on Computer and Window Server in Local Area Network.
 • Manage/maintain/monitor Hyper-V, ESXI Virtualization
 • Set up/Manage/Maintain Robot of automation.
 • Provide Support/Consultant with IT Support for System and Network Issue.
 • Manage and maintain the Cisco switch environment
 • Maintain daily performance of Servers, Network Core Switch, Firewall, Internet Link
 • Maintain and Troubleshoot Internet, e-mail, networks, and applications in head office.
 • Provide the problem-solving to staffs on software and hardware.
 • Install, modify, and repair computers/servers/network devices hardware and software.
 • Project management:  written/oral communication, process improvement, documentation.
 • Receive and follow further instruction from IT Manager.
 • Handle IT Operation (Backup of IT Manager).
 • Support all Departments for Planned Projects.

Requirements:

 • At least Bachelor Degree in Computer Science/Information Technology
 • 3 years working experiences as System and Network Administrator
 • Good level of English communication (speaking and writing); Chinese will be a plus
 • Knowledge of Window Server 2012 R2 and Linux OS.
 • Experienced of maintenance servers, consultancy, provide solution to customer, Solution Company.
 • Understand and be able to manage Hyper-V, ESXI 6.0 Virtualization 
 • Understand DNS/DHCP/Domain Controller/ Wireless/Cabling
 • Knowledge of TCP/IP, WAN, LAN, DNS Networking, Cisco Router and Switch
 • Be able to configure network and maintenance network
 • Good at Servers and Network Monitoring
 • Willing to work at night shit and/or public holiday to maintenance system and network.
 • Good at Team Work, Team Management, Communication, Initiative and Problem Solving

We offer an attractive salary plus others benefit.

Interested individuals who meet the above requirements should submit their CV attached with recent photograph (4x6) to the HR Department via the email address below:

Email: job@jacdan.net

          channa.roeurm@jacdan.net

Mobile: 016 37 07 62

Only short listed applicants will be contacted for interview.

 

B Physiolac Nutrition Adviser

Alliance Pharma Cambodge (Phnom Penh)

Alliance Pharma Cambodge is one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia, we has been operated since 2001 and has grown rapidly to become one of the big pharmaceutical distributor company in Cambodia.  Now we are seeking for many qualified candidates for position as in below:

 Physiolac Nutrition Adviser

Job Location:  Based in Phnom Penh 4

RESPONSIBILITIES
 • To develop our products image among physicians in line with Company vision and ethics
 • Work closely with midwife for Selling and Marketing
 • To present and promote our products according to Company strategies
 • To analyse results and situations, monitor competitors activities and adjust action plan in accordance with Management strategies.
 • Prepare all plan related to the field job
 • Can work in team
REQUIREMENT
 • Good communication skills
 • Enjoy team work
 • Self-reliant and hard working
 • High level of motivation
 • Good command of written and spoken English
 • Experience at least one year.
HOW TO APPLY

Interested candidates can submit CV with recent photo before 30 March 2017 through email address or contact details below.

Contact Details

Address           : Phum Boeung Salang, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia.

Phone contact : 023 864 350/031 6983 999

Name               :  Mr.Phon Sarun HR-Recruiter 

​​Email               :  hr@alliancepharma.com.kh

B ប្រធានគ្រប់គ្រង ផ្នែកលក់ (Sale Manager)

បណ្ណាការសន្តិភាព Peace Book Center (Phnom Penh)

ដំណឹងជ្រើរើបុគ្គលិក

បណ្ណាការសន្តិភាព យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមៈ

01 - ប្រធានគ្រប់គ្រង ផ្នែកលក់ (Sale Manager)

 

លក្ខណៈសម្បត្តិជ្រើសរើសៈ

 • កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រ័ឡើង
 • ចេះភាសាអង្គគ្លេស ឬភាសាចិន
 • រួសរាយរាក់ទាក់ មានភាពអត់ធ្មត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម
 • មានបទពិសោធន៍ការងារចាប់ពី​៥ឆ្នាំឡើង
 • ប្រាក់បៀវត្សមានតាមលំដាប់រហូតដល់ 1,500$

 


បើបេក្ខជន បេក្ខនារីចាប់អារម្មណ៍សូមយក CV មកដាក់នៅ បណ្ណាគារសន្តិភាព យើងខ្ញុំ អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ ៤៣៥ ផ្លូវព្រះមន្នីវង្ស ខាងជើងផ្លូវភ្លោះ ២០ម៉ែត្រ ឬតាមរយៈ Email: sales@pbc.com.kh

លេខទូរស័ព្ទៈ 060​ 233 336

ផុតកំណត់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។

B ប្រធានគ្រប់គ្រង ផ្នែកទីផ្សារ (Marketing Manager)

បណ្ណាការសន្តិភាព Peace Book Center (Phnom Penh)

ដំណឹងជ្រើរើបុគ្គលិក

 បណ្ណាការសន្តិភាព យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមៈ

1.      ប្រធានគ្រប់គ្រង ផ្នែកទីផ្សារ (Marketing Manager)

 

លក្ខណៈសម្បត្តិជ្រើសរើសៈ

 • កំរិតវប្បធម៌ បរិញ្ញាបត្រ័ឡើង
 • ចេះភាសាអង្គគ្លេស ឬភាសាចិន
 • រួសរាយរាក់ទាក់ មានភាពអត់ធ្មត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម
 • មានបទពិសោធន៍ការងារចាប់ពី​៥ឆ្នាំឡើង
 • ប្រាក់បៀវត្សមានតាមលំដាប់រហូតដល់ 1,500$


 

បើបេក្ខជន បេក្ខនារីចាប់អារម្មណ៍សូមយក CV មកដាក់នៅ បណ្ណាគារសន្តិភាព យើងខ្ញុំ អាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ ៤៣៥ ផ្លូវព្រះមន្នីវង្ស ខាងជើងផ្លូវភ្លោះ ២០ម៉ែត្រ ឬតាមរយៈ Email: sales@pbc.com.kh

លេខទូរស័ព្ទៈ 060​ 233 336

ផុតកំណត់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។

B Sales Agent

Cambodia Properties Limited (CPL) (Phnom Penh)

Cambodia Properties Limited (CPL) is the biggest and No.1 real estate company in Cambodia. It was founded in 1997 through a perfect combination of American operational standards and local property market expertise. We have more than 10 countries members and partners pass referrals throughout Asia.

We are currently looking for qualified candidates for the positions of:

Sales Agent (02 positions) base in Phnom Penh

RESPONSIBILITIES
 • Meet Sales target as assigned by the management/ Implement key performance indicators system (KPIs)
 • Prepare daily and weekly sales KIPs feedback report to the management
 • Maintain and build up relations with clients/customers
 • Lead generation: conduct cold-call, visit customers and identify customers’ needs
 • Set strategy to maximize sales outcome
 • Follow up and update sales status in system
 • Understand the services of the company and customer’s requirement
 • Participate in sales marketing promotion activities, training, and meeting
REQUIREMENT
 • Male/female with dynamic, persuasive, and ethical behavior.
 • 1year of experience in real estate business or related field.
 • Good communications and ability to serve the clients satisfactorily.
 • Professionalism is important and focus on result oriented.
 • Be patient, confident, and hard-working
 • Good written and spoken English
HOW TO APPLY

Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter send to Ms. Phallanida SOURN, H/P: (855) 95 27 99 27 or Email to  hr@cplagent.com before April 30th , 2017.                         

Only short-listed candidates will be contacted for interview and CVs will not be returned.

We offer competitive basic salary, earning commissions, and good working environments.

Note: If you send CVs via e-mail, please do not attach the certificates but bring as request.

Address Office: #25-63, St. 348/205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkamorn, PP.

Tel: (885) 23 213 666/215 533,    Fax: (855) 23 220 239,

B Properties Researcher

Cambodia Properties Limited (CPL) (Siem Reap)

Cambodia Properties Limited (CPL) is the biggest and No.1 real estate company in Cambodia. It was founded in 1997 through a perfect combination of American operational standards and local property market expertise. We have more than 10 countries members and partners pass referrals throughout Asia.

We are currently looking for qualified candidates for the positions of:

Properties Researcher (02 positions) base in Siem Reap

RESPONSIBILITIES
 • Meet with existing Banks, MFI’s, financial institutions and potential new clients to generate new leads and ensure performance targets are exceeded.
 • Survey and inspect properties and prepare professional property valuation reports in a timely manner for our residential, commercial and industrial/agriculture clients.
 • Conduct proper due diligence, including land and property title searches with the relevant authorities and coordinate, if required, all required documentation for the transfer of title with our legal advisor.
 • Cross-check and verbal with clients
 • Collect fee on time
 • Handle daily inquiries, providing appropriate solution to meet the client needs.
REQUIREMENT
 • A minimum of 1 year of experience in real estate valuation is preferred.
 • Professional experience in real estate valuation, property management, and marketing is preferred.
 • Proactive, detail-oriented, and a team player with a positive attitude and high integrity.
 • Must have good presentation skills, be able to negotiate deals, and communicate well with others
 • Hands-on PC skills include Word, Excel and PowerPoint preferred.
 • English and Khmer fluency requirement.
 • Proficiency in other Languages (Chinese, Japanese, French, etc) would be highly regarded.
HOW TO APPLY

Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter send to Ms. Phallanida SOURN, H/P: (855) 95 27 99 27 or Email to  hr@cplagent.com before April 30th , 2017.                         

Only short-listed candidates will be contacted for interview and CVs will not be returned.

We offer competitive basic salary, earning commissions, and good working environments.

Note: If you send CVs via e-mail, please do not attach the certificates but bring as request.

Address Office: #25-63, St. 348/205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkamorn, PP.

Tel: (885) 23 213 666/215 533,    Fax: (855) 23 220 239,     

B Customer Service

Cambodia Properties Limited (CPL) (Phnom Penh)

Cambodia Properties Limited (CPL) is the biggest and No.1 real estate company in Cambodia. It was founded in 1997 through a perfect combination of American operational standards and local property market expertise. We have more than 10 countries members and partners pass referrals throughout Asia.

We are currently looking for qualified candidates for the positions of:

Customer Service (1 Position) base in Phnom Penh

RESPONSIBILITIES
 • Welcome guests to CPL
 • Receive and transfer phone call
 • Answer customers’ inquiries
 • Filling Management
 • Book property online
 • Manage staff list
 • Administrative support
 • Process daily Customer Service
REQUIREMENT
 • Female with dynamic, persuasive, and ethical behavior.
 • Graduate or under-graduate university in related fields
 • Disciplined self-starter, creative thinking, analysis, good personality
 • Have excellent inter-personal skills, highly-developed communication skills, and ability to serve the clients satisfactorily.
 • Knowledge of MS office such as Word, Excel
 • Be patient, confident, and hard-working
 • Good written and spoken English and other languages is a plus
HOW TO APPLY

Interested candidates are requested to submit CVs with recent photo (4x6) and Cover Letter send to Ms. Phallanida SOURN, H/P: (855) 95 27 99 27 or Email to  hr@cplagent.com before April 30th , 2017.                         

Only short-listed candidates will be contacted for interview and CVs will not be returned.

We offer competitive basic salary, earning commissions, and good working environments.

Note: If you send CVs via e-mail, please do not attach the certificates but bring as request.

Address Office: #25-63, St. 348/205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkamorn, PP.

Tel: (885) 23 213 666/215 533,    Fax: (855) 23 220 239,    

B Event Planner (250 – 600 USD, depending on quality)

Pelprek HR Recruitment Agency (Phnom Penh)

Main Tasks: 

Manage: conference, fair, contest, concert, camping and other projects/events

Requirements:

 •   Plan, design & produce events while managing all project delivery elements within time limits
 •   Liaise with clients to identify their needs and to ensure customer satisfaction
 •   Conduct market research, gather information and negotiate contracts prior to closing deals
 •   Provide feedback and periodic reports to stakeholders
 •   Propose ideas to improve provided services and event quality
 •   Organise facilities and manage all event’s details such as decor, catering, entertainment, transportation, location, invitee list, special guests, equipment, promotional material etc
 •   Ensure compliance with insurance, legal, health and safety obligations
 •   Specify staff requirements and coordinate their activities
 •   Cooperate with marketing and PR to promote and publicize event
 •   Proactively handle any arising issues and troubleshoot any emerging problems on the event
 •   Conduct pre- and post – event evaluations and report on outcomes
 •   Research market, identify event opportunities and generate interest
 •  Possess project management, marketing, and administration skill
 •  Independent, multi tasks, ability to deliver result
 •  Fast learner, serious, and careful
 •  Experience in event management

Benefit: Salary, Bounus, Commission, life insurance, health insurance, training, holiday base on Cambodian law
Working Hour: 8:00am-12pm & 1pm-5pm, Monday to Friday

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

B Sales

ISSHIN Co.,Ltd (Phnom Penh)

Company:  ISSHIN Co.,Ltd.

Company Industry: Insurance

No. of Employees: 10-50

Address: #56SorEo,St.95,Boeung Keng Kong 3, Chamkarmon P.P. Cambodia

Job DetailHiring: Employee / Freelance

Type of Employment: Part time

Salary Range: <1000$

Job Reference No: SM-1111-0417

Apply to this position: Sales

Summary of Position:

Looking for New Sales more staff. Part Time

We are to expand our business following the great business performance!!

I am writing you who are interested in and applied us ISSHIN before.

We are Insurance Agency issued by FORTE and supply Own service which is including Insurance.

If you want to get more salary, If you want to get knowledge of Finance, If you want to work with Japanese company, Please apply to us.

*GOOD POINTS*

 • You don’t need to come to our office every day.
 • You don’t need to quit current job and you can go to school.
 • We give you Fixed Salary, NOT only get Commissions or Bonus!!

Experience Required:

 • Bachelor's degree/ high school
 • Greeting with customer
 • Good at speaking
 • If have experience is better
 • Introduce customer about products of company
 • Problem solving
 • Can speak English and use computer word and excel.
 • Maintain work areas in a clean and organized manner
 • Arrive to work and meetings on time and prepared
 • Strong customer service skills


Mail address:   isshin.financial.concepts@gmail.com

Phone number: " 092 197 651 " and " 098 712 457 " EMAIL FOR APPLY .

 

RESPONSIBILITIES

 • ទទួលស្វាគមន៏ពេលភ្ញៀវចូលមកដល់
 • ធ្វើការទូទាត់ចលនាសាច់ប្រាក់ (ចូលនិងចេញ)
 • ស្កេនផ្លាកតំលៃ និងផ្តល់ព័ត៌មានផ្សេងៗដល់អតិថិជន
 • ពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនិញ នឹងការគិតប្រាក់ពីអតិថិជន
 • ធានាថាមានប្រាក់រាយគ្រប់គ្រាន់សំរាប់ទុកអាប់ទូទាត់អោយអតិថិជន
 • ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យសាច់ប្រាក់អោយបានត្រឹមត្រូវមុនពេលចាប់ផ្តើមនិងពេលចប់វេនការងារ
 • ធ្វើរបាយការណ៏សាច់ប្រាក់លក់ប្រចាំថ្ងៃ
 • ស្តាប់ និងចូលរួមដោះស្រាយរាល់បញ្ហាផ្សេងៗដែលកើតមានឡើងនៅហាង
 • សំអាតតុគិតលុយ និងបរិវេណជុំវិញកន្លែងធ្វើការ
 • ចូលរួមសហការណ៏ជាមួយក្រុមការងាផ្នែកផ្សេងៗក្នុងការាប់ស្តុកនៅគ្រប់ទូរតាំងលក់
 • ការងារផ្សេងទៀតដែលដាក់ឲ្យពីថ្នាក់លើ។

RESPONSIBILITIES

 • មានភាពស្រស់ស្រាយ ស្មោះត្រង់ និង រួសរាយរាក់ទាក់
 • មានជំនាញទំនាក់ទំនងបានល្អ
 • សិស្សដែលបានបញ្ចប់បាក់ឌុប និងនិស្សិតសិក្សានៅឆ្នាំទី១ ឬទី២ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យ
 • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ (Microsoft Word & Excel)
 • មិនត្រូវការបទពិសោធន៍ (ប្រសិនជាមានកាន់តែប្រសើរ)
 • មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនពីការងារ ឧស្សាហ៏ព្យាយាម និងឱ្យតម្លៃការងារ
 • ធ្លាប់យល់ដឹងនិងរៀនពីការងារនេះខ្លះៗកាន់តែប្រសើរ
 • ផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមសម្រាប់អ្នកចេះភាសាចិន

HOW TO APPLY

Interested Candidates, Please sumit your resume to this email address below:

Email: pelprekhr@gmail.com | recruitment@pelprek.com

Only shortlisted candidates are contacted for the interview.

 

F Cashier 2 នាក់ជាបន្ទាន់

Thai Huot trading Co,. Ltd (Siem Reap)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercial in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

 

·          Be honestly with company

·         To greet the customers entering into market

·         Handling all the cash transaction

·         Receive payment by cash, cheques, credit card etc

·         To be ability and responsible for work.

·         To be friendly gentle with customer.

·         Guiding and solving queries of customer

·         Providing training and assistance to new joined cashier

·         Maintaining monthly, weekly and daily report of transactions

·         Other work assigned by management

 

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree in accounting, Finance, or subject related.

·         01 year Experience of accounting or similar

·         Understanding Microsoft Office , and computer for accounting

·         Can work under pressure and work as group

Can use English both  writing and speaking

HOW TO APPLY

 

Interest candidates please submit CV, Cover letter, and Salary Requirement to Thai Huot Trading Co,. Ltd

 

Address: Address Thai Huot Market (SR) , Mondul 2 Village, Svay Dangkum Quarter, Siem Reap Province.or via by Email below.

Email: gm-sr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Contact person: Mr. Sarom

Hand phone: +855 63 969 911

 

F Account officer 2នាក់ ជាបន្ទាន់

Thai Huot trading Co,. Ltd (Phnom Penh)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercialization in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

 

Monitor Account receivable and payable

- Post any incomes and expenses to the system

- Manage Payment and Receipt Vouchers

- Monitor daily customers’ and vendors’ invoice associated with delivery note and goods received note

- Check and review all requested payment with proper supporting documents

- Track of all daily billing number

- Issue invoice to Sale Distribution

- Perform other duties as instructed by the Supervisor and Management

REQUIREMENT

 

- Bachelor degree in Accounting or related field

- Should be honest, trustworthy and responsible toward the job

- Bookkeeping skills

- Good communication skills

- Minimum 1 or 2 year experience in General Accounting

- Good knowledge in English or Chinese would be a plus

 

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates are invited to submit CV, Cover letter, and expect salary to address below:


No. Lot 1565, St. Vengsreng, Chaom Chau Village, Sangkat Chaom Chau, Khan Por sen chey, Phnom Penh, Cambodia or via by Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Hand phone: 098 311 422

 

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercial in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

 

·         ត្រូវភាពស្មោះត្រង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន

·         ត្រូវមានសម្ថភាព និងការទទួលខុសត្រូវលើការងារ

·         ត្រូវត្រួតពិនិត្យទំនិញនៅលើឆ្នើរ មុននឹងយកទំនិញមកតាំងបន្ថែម

·         ស្វែងយល់ទំនិញដែលក្រុមហ៊ុនមានឲ្យបានច្រើន

·         ធ្វើកិច្ចការណ៍ដែលប្រធានដាក់ជូន។

 

 

REQUIREMENT

 

·         មានសញ្ញាបត្រ បឋមភូមិ ឡើងទៅ

·         ចេះអាន ចេះសរសេរ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសតិចតួច

·         ចេះប្រើ Microsoft Word & Excel តិចតួច

·         មានឆន្ទះក្នុងការបំពេញការងារ

·         មានអត្តចរិតស្លូតបូត សុភាពរាបសារ និងស្មោះត្រង់ការងារ

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates please submit CV, Cover letter, and Salary Requirement to Thai Huot Trading Co,. Ltd

 

Address: Thai Huot Market ( MV )
No. 99 - 105, Preah Monivong Blvd, Phnom Penh, Cambodia..                                                                                     or via by Email below.

Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Contact person: Chen chan

Hand phone: 098 311 422

 

F Assistant Branch Manager

Thai Huot trading Co,. Ltd (Phnom Penh)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercialization in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment.

RESPONSIBILITIES

 

§  Assists Branch Manager in responsibility for the Market

§  Consistently creates a welcoming environment for the customer by greeting and assisting as well as quickly responding to customer inquiries and needs

§  Demonstrate desired behavior for staff including driving sales, handling difficult and complicated sales, cash management, inventory and follow-up with customers

§  Assists Branch Manager with providing a strong leadership presence and control in market, while ensuring that all customers receive good service and quality merchandise

§  Identifies opportunities to drive traffic into the market through community events (Weddings, parties, etc.)

§  Helps Branch Manager in identifying training needs and providing ongoing training opportunities to the team as needed

§  Assists Branch Manager in delivering consistent, in the moment, feedback and coaching

§  Plans, coordinates, and executes all merchandise calendar direction, campaigns, and sales promotions in a timely manner

§  Ensures all pricing, signage, and displays are correct at all times

§  Responsible for controlling inventory stock levels and reordering as necessary within budget

§  Enforces all company policies and procedures, including health, safety, and security

§  Performs add duties as directed by Branch Manager

 

REQUIREMENT

 

§  Bachelor degree in Management, marketing or business and administration

§  Both Male & Female 25 years up

§  2years’experience in Market operation management

§  Ability to use Microsoft office

§  Good in both verbal and written English

§  Strong initiative and ability to work under pressure

§  Ability to work in multi-task

 

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates are invited to submit CV, Cover letter, and expect salary to address below:


No. Lot 1565, St. Vengsreng, Chaom Chau Village, Sangkat Chaom Chau, Khan Por sen chey, Phnom Penh, Cambodia or via by Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Hand phone: 098 311 422

 

 

F Cashier 2 នាក់ជាបន្ទាន់

Thai Huot trading Co,. Ltd (Phnom Penh)

Thai Huot Trading Co., Ltd was a leading commercial in Cambodia since 1994 that serve our valuable customers with low prices, excellent quality, a wide choice of products, convenient parking and friendly service in a pleasant and relaxing environment

RESPONSIBILITIES

        

 •  Be honestly with company
 • To greet the customers entering into market
 • Handling all the cash transaction
 • Receive payment by cash, cheques, credit card etc
 • To be ability and responsible for work.

·         To be friendly gentle with customer.

 • Guiding and solving queries of customer
 • Providing training and assistance to new joined cashier
 • Maintaining monthly, weekly and daily report of transactions

·         Other work assigned by management

 

 

REQUIREMENT

 

·         Bachelor Degree in accounting, Finance, or subject related.

·         01 year Experience of accounting or similar

·         Understanding Microsoft Office , and computer for accounting

·         Can work under pressure and work as group

·         Can use English both  writing and speaking

 

HOW TO APPLY

 

Interest candidates please submit CV, Cover letter, and Salary Requirement to Thai Huot Trading Co,. Ltd

 

Address: No. 214, Street 63 L 352, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamorn, Phnom Penh, Cambodia.                                                                                     or via by Email below.

Email: hr@thaihuot.com

Website: www.thaihuot.com

Contact person: Chen chan

Hand phone: 098 311 422

 

F Receptionist (Night Shift)

Vattanac Properties Limited (Phnom Penh)

We are the development arm of one of Cambodia’s leading real estate developers responsible for some of the most impressive building schemes in the region.

One of our properties, Vattanac Capital Tower is Phnom Penh’s most prestigious commercial address. Rising to 187.3m, this landmark development is designed and constructed to the highest international standards for Cambodia’s emerging business and leisure community. On top of that, Vattanac Capital is also pursuing Gold Certification in LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), recognition under the United States Green Building Council which is a set of rating systems for the design, construction, operation and maintenance of green buildings, homes and neighborhoods.

Shaped like a dragon’s  back  and  incorporating elements of  fengshui and traditional Naga motifs, the 188‐metre, 39‐storey Vattanac Capital Tower already dominates Phnom Penh’s skyline. Vattanac Capital was also awarded the best commercial property in South East Asia in 2012.

As a rapidly expanding of organization, we are seeking to recruit qualified candidates to fulfill the position of Receptionist.

 

RESPONSIBILITIES

·         Answer and forward phone calls and provide the information

·         Handle and resolve customer complaints.

·         Obtain and evaluate all relevant information to handle inquiries and complaints.

·         Communicate and coordinate with internal departments.

·         Follow up on customer interactions.

·         Record all the walk-in customers.

·         Welcome visitors and tending to their needs and Respond promptly to customer inquiries.

·         Keep the reception area tidy

·         Prepare and arrange meeting room for staffs or guests

·         Arrange office area in a good atmosphere

·         And other tasks as required

 

REQUIREMENT

     •      Female/Male, Age: 19-26 years old
     •      Have some experiences in related field
     •      Good Speaking and writing of English, extra other languages will be offer more benefit
     •      Honest and hard work.
     •      Good personality and able to work under pressure
     •      Excellent communication skills
     •      Good knowledge of Microsoft office

 

HOW TO APPLY

For interested candidates, please forward your detailed CVs, including a recent photo with a cover letter describing your suitability for the role and salary expectation to HR Department, Vattanac Capital Tower – Level 8, address #66, Preah Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh or email to hr@vattanacproperties.com

 

 

F Messenger (male)

WorldBridge Group (Phnom Penh)

Started as Cambodia’s leading logistic company since 1992, WorldBridge Group has expanded its businesses to potential sectors including construction, real estate, finance, food and beverage, and e-commerce. To realize our vision to be number one diverse solution provider launching pioneer projects in Cambodia, human capital is of the essence to the Group and we are now looking for talent to join and grow with us.

RESPONSIBILITIES
 • Studying or graduated bachelor degree at university
 • Willing to travel by motorbike
 • Good personality and communication skills
 • Able to use compuer: Ms Word / Excel, Internet & Email
 • Basic English
 • Sex: male only
REQUIREMENT
 • Studying or graduated bachelor degree at university
 • Willing to travel by motorbike
 • Good personality and communication skills
 • Able to use compuer: Ms Word / Excel, Internet & Email
 • Basic English
 • Sex: male only
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to send their CV and cover letter to HR department:

 • Email: recruitment@worldbridge.com.kh
 • Address: No 99, Street Norodom corner Street Samdach Pan (St 214), Sangkat Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

ជេ. អ៊ីលី ត្រេឌីង គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាបូប និងបន្តោងអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្វើពីសំណាញ់,

បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម៖

 1. ផ្នែកសំណាញ់ ​​       (ចំនួន 4 នាក់)
 2. ផ្នែកខ្ទាស់      ​      (ចំនួន 4 នាក់)
 3. ផ្នែកដេរ              (​ចំនួន ៦​ នាក់)

 

REQUIREMENT
 • មានអាយុចាប់ពី18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • រហ័សរហួន,​ស្វាហាប់​​ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ
 • គ្មានបទពិសោធន៏ ក៏អាចដាក់ពាក្យបាន

អត្ថប្រយោជន៏ដែលទទួលបាន៖

 • ការដំឡើងប្រាក់បៀរវត្ស
 • ថ្លៃធ្វើដំណើរ  
 • ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់វត្តមាន   
 • ផ្តល់បាយសំរាប់អាហារថ្ងៃត្រង់  
 • ទទួលបានកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏
 • ធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ (8ព្រឹក-12ថ្ងៃត្រង់ និង1រសៀលដល់5រសៀល)
 • ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលយោងទៅតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • មានកន្លែងមើលក្មេងៗ និងមានគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស
 • ប្រាក់ខែទី13
 • ការលើកទឹកចិត្ត និងអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនទៀត
HOW TO APPLY

កាលបរិច្ឆេទបិទទទួលពាក្យៈ

ប្រសិនបើបេក្ខជន ឬបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបតាមរយៈអ៊ីម៉ែលៈ​ ary@smateria.com / Chheanglong@smateria.com ឬ លេខទូរស័ព្ទ 077-556-728 ឬ​ តាមអាសយដ្ធាន៖ ផ្ទះលេខ10, ផ្លូវលេខ410, សង្កាត់ បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ

F Personal Assistant ( Chinese Speaking )

SSM Construction Co Ltd (Phnom Penh)

Job Description
At least 2 year experience in strengthening to manager and monitor the administration documents system.
Good computer literacy (Microsoft Word, Excel)
Good command of English
An ability to adapt communication styles to a diverse audience and a complex environment.
Be honest, open mind, patients, self-motivated, and have good communication skills.
Researches and finds answers and ideas to problems and tasks

Job Requirement

Bachelor degree in Business & Management 
Supporting Operational and Administrative Work
Strategy Planning 
Brand Boosting
Other tasks assigned by Operation Manager
Fluent in writing and speaking English 
Professional 
Honest and flexible 
Salary (400$-700$)

                             

HOW TO APPLY

Interested candidates, Please submit your resume to this email address below: sao.kosal566@gmail.com

F Marketing Manager

Solida Consultancy Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Responsible for the conceptualization, planning, formulation and development of ethical marketing programs required by the Company unit such as:
 1. Handles primary invest service and prepares service programs for implementation
 2. Analyses and identifies market segments and disease management concerns
 3. Prepares comprehensive marketing programs for implementation by Field operations
 4. Lead in the preparation of Company plans
 5. Initiates marketing research projects; monitors and analyses feedback/result
 6. Oversees the handling of marketing events
 7. Responsible for the conceptualization, planning, formulation, development, and execution of marketing programs required by and based on company& strategy / direction
 8. Handles the preparation of convention and other related activities
 9. Oversees coordination with suppliers in the conceptualization and preparation of booths, including ingress and egress
 10. Supervises preparation of promotional materials and giveaways for distribution
 11. Attend meeting and liaises with medical groups and societies
 12. Prepares products forecasts, budgets and profit plans
 13. Coordinates with superior & finalizes annual, quarterly, and monthly forecasts
 14. Coordinate with superior on specific inputs in the preparation of profit plan
 15. Initiates Marketing research projects; monitors & analyzes feedback/results
 16. Follows up and monitors field implementation of programs initiated
 17. Oversees the handling of marketing events
REQUIREMENT
 • Minimum 5 years in professional experience in marketing management fields
 • Excellent spoken & written English language is an advantage
 • Strong leadership and good business acumen
 • Have strong marketing and analytical skill
 • Well understanding of marketing strategy and penetration
 • Experience with budgets and forecasting
 • Proactive, challenging and creative idea to resolve the problem
 • Strong business acumen and ability to work under tough conditions
 • Multi tasks and strong organization skills
 • Analytical skills
 • Pleasant personality, positive attitude & open-minded
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Computer literate – Ms Word, Excel, Power point, Internet and email
 • Cambodian Only
HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV and Covering Letter with stating your expected salary through via mail or office address below. Only shortlisted candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned. 
Contact Information
Address: # 56 St. 163, Olympic, Chomkamorn, Phnom Penh
Email: solidaconsultant@gmail.com

F Account & Tax Consultan Urgent

Auditing Consultancy Co., Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

• ផ្តល់យោបល់ និងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអតិថិជនអំពីបញ្ហាគណនេយ្យ និងពន្ធ
• សម្របសម្រួលអតិថិជនអោយមានទំនុកចិត្តក្នុការណែនាំពីសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន
• ធ្វើការស្រាវជ្រាវរាល់ការងារមានបញ្ហាដែលកើតមានលើគណនេយ្យ ច្បាប់ពន្ធ និងបទប្បញ្ញត្តិ
• ប្រមូលនិងវិភាគព័ត៌មានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
• បង្កើតទំនាក់ទំនងការងារល្អជាមួយដៃគូរនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់
• ធានាបានក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទិន្នន័យនៃហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធ
• បណ្តុះបណ្តាល និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក, ពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងាររបស់ពួកគាត់
• សម្របសម្រួល និងបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីភាពខុសគ្នារវាងផ្នែកគណនេយ្យ និងផ្នែកពន្ធ

REQUIREMENT

កម្រិតវប្បធម៏ ចំណេះដឹង
• ភេទប្រុស អាយុចាប់ពី២៤ឆ្នាំទ្បើងទៅ
• ត្រូវមានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និងវិញ្ញាបនបត្រផ្នែកពន្ធដារ
• មានចំណេះដឹងលើស្តង់ដាគណនេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា (CAS) ព្រមទាំងស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (IFRS)
• មានចំណេះដឹងនៃការអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ
• មានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៏នៅលើប្រព័ន្ធគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ
• មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស (ទាំងសរសេរ និង និយាយ)
សមត្ថភាព ចំបង
• ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ រក្សាការសម្ងាត់ អត់ធ្មត់ និងរួសរាយរាក់ទាក់
• អាចធ្វើការចែករំលែកជាមួយនឹងចំណេះដឹង និងគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីៗ
• ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចបាននូវស្នូលតម្លៃ ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
• ផ្នត់គំនិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌អាជីវកម្ម
• យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងលម្អិត និងមានភាពត្រឹមត្រូវ
• សម្របសម្រួលដោះស្រាយរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរ និងភាពស្មុគស្មាញរបស់អតិថិជន
• មានយុទ្ធសាស្ត្រ និងគំនិតដ៏សំខាន់
• ជំនាញទំនាក់ទំនង និងជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនដ៏រឹងមាំ
• ព័ត៌មាន និងភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យ
• កំណត់សញ្ញាបញ្ហា និងធ្វើការវិភាគ
• ការវិនិច្ឆ័យ និងការដោះស្រាយបញ្ហា
• មានជំនាញគ្រប់គ្រង
• អត់ធ្មត់រាល់ភាពតានតឹង
Benefit & Compensation: 
• Competitive salary with bonus & commission and incentive. 
• Scholarship allowance and training 
• ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យ បន្ថែមជាមួយប្រាក់រង្វាន់ ប្រាក់កម្រៃជើងសារ និង
ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត។

HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV and Covering Letter with stating your expected salary through via mail or office address below. Only shortlisted candidates will be notified and contacted by phone for interview. The documents received will not be returned. 

Contact Person: HR Department

Address: # 166, St 2004, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Email: solidaconsultant@gmail.com

F Cash Collector

Baker’s Donuts time (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • To meet with client & customer to areas
 • To be clear direction, location, map, street number and house number 
 • To call phone to client & customer in orientation address
 • Must be understanding about Dollars, Riels, Cent and Coin
 • Check before changing a dollar, avoiding counterfeit banknote
 • Team spirit
 • Must be honest, trustworthy, moral ,committed and willing
 • All duties assigned by executive director

Benefit:

 • Salary $130 – 150
 • Lunch per day
 • Gasoline $26 / month
 • Scratch-card (company’s)
 • Having own vehicle
REQUIREMENT
 • Female only
 • Age 18 – 27 Up
 • No prejudging education levels
 • No demand experience
 • Be able to speak & write some Khmer & English
 • Be able to use some Microsoft office program
 • Be able to work immediately
HOW TO APPLY

Contact person            : Baker’s Donuts time

Address                       : No.66, St. 306, Sangkat Boeng Kang Kong, Phnom Penh

Email                           : bakerstimes@gmail.com

F Receptionist

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)

Office management, Phone Operator

RESPONSIBILITIES

·         Keep office clean and good working environment

·         Control all printers in office (refill ink, toner…)

·         Booking Meeting Room and Training Room for external and internal meeting

·         Control stationaries

·         Calling and answering phone

·         Working closely with IT

·         Assist Admin and HR team (Making ID card, count stock…)

REQUIREMENT
 • 1 year or more of experience in generalist administration
 • Highly proficient with Microsoft Excel package
 • Computer skills and knowledge of relevant software
 • Knowledge of operation of standard office equipment.
 • Knowledge of clerical and administrative procedures and systems such as filing and record keeping
 • Knowledge of principles and practices of basic office management
 • Good interpersonal skill and teambuilding ability, honestly, dependable and trustworthy
 • Ability to work independently and/or as part of a team
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 31-May-2017

RESPONSIBILITIES

1.       ត្រួតពិនិត្យ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ អំពូល និងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ

2.       ដាក់កាលវិភាគក្នុងការថែទាំ និងសំអាតម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗ3

3.      ធ្វើការសហការជាមួយជាងពីខាងក្រៅ ឬផ្នែកផ្សេងៗ

4.       ធ្វើរបាយការណ៍ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន

5.       ការងារផ្សេងៗដែលថ្នាក់លើដាក់ឲ្យ

REQUIREMENT

1.       មានសញ្ញាប័ត្រ ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់ជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធអគ្គិសនី មេកានិច ឬអេឡិចត្រូនិច

2.       ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ និងភាសារខ្លះៗ

3.       មានឆន្ទះ ក្នុងការបំពេញការងារ

4.       មានបទពិសោធន៍ ១ឆ្នាំឡើងទៅ

HOW TO APPLY

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើប្រវត្តិរូប (CV & Cover  letter) តាមរយៈអ៊ីម៉ែល

Email: careers@moderngas.com.kh

តាមទូរស័ព្ទ Tel: 095 666 486 | 016 626 498

F Service Manager

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Customer relation:

 • Provides support, assistance, and advice to customers on a given product or services
 • Handles customer inquiries either by telephone, email, letter or in person
 • Handles customer complaints or major incidents i.e. issuing refunds or compensations to customers
 • Maintains accurate log of correspondence with the customers
 • Evaluation & processing of applications for warranty claims.
 • Ensuring a high level of customer satisfaction by advising customers on preventative maintenance procedures.
 • Assist in maintain a strong communication link between Service Department  and other departments

Technical Management:

 • Monitor spare parts using and Spare Part stock
 • Overview workstation organization and appearance
 • Overview technical analysis of repairing equipment necessary,
 • Prepare technical book repairing specifications. 
 • Perform Mechanical analysis  duties surrounding the following; mechanical devices, components, engines, transportation equipment, environmental control, materials handling, machine tools…
 • Manage Spare Part stock, PR, PO including accessories delivery flow with Head Office and sales report
 • Review development plans for compliance with adopted technical standards and good technical practices.   

Quality Control:

 • Effective implementation of required service quality standards.
 • Follow up customer satisfaction monitoring and define weak point to be improve
 • Analyses statistics to define the level of customer service being provided

Process Control:

 • Control that all forms are used in proper way
 • Analyses statistics to define the level of customer service being provided
 • Develops service standards, procedures and policies
 • Follow all applicable safety regulations and company policies

Technicians team Management:

 • Manages a team of services staff Technician
 • Participates in staff hiring and appraisals
REQUIREMENT

- At least 3 - 5 years of related experience
- Knowledgeable about Servicing, Maintenance, Electrical repair, Mechanical repair, Diagnosis machine and Spare Parts.
- Have degree in related field technical
- Good at English communication
- Good organizational skills, Ability to lead a team.
- Willing to Work under pressure

HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 31-May-2017

F Project Sales Executive

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
• Develop and execute a sale strategy targeting direct and indirect project customer groups (Apartments, Condo, Designer, constructors, etc…)
• Updating professionals and consultants with latest products and specs, trying to spec our products into their residential/commercial projects.
• Coordinate with other divisions / departments to expand product coverage and limit overlap.
• Occasionally fill in for existing sales representative servicing existing accounts
• Generate regular sale report
• Negotiate the terms of an agreement and close sales when needed
• Other duties as assigned.• Develop and execute a sale strategy targeting direct and indirect project customer groups (Apartments, Condo, Designer, constructors, etc…)
• Updating professionals and consultants with latest products and specs, trying to spec our products into their residential/commercial projects.
• Coordinate with other divisions / departments to expand product coverage and limit overlap.
• Occasionally fill in for existing sales representative servicing existing accounts
• Generate regular sale report
• Negotiate the terms of an agreement and close sales when needed
• Other duties as assigned.
REQUIREMENT
- 1 year or more of experience in sale or marketing
- Good knowledge of selling and distribution channel
- Hard working, motived
- Positive attitude toward learning
- Planning and organizing
- Team work and team player
- Information and task monitoring 
- Stress tolerance
- honestly, dependable and trustworthy
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 31-May-2017

F Sales Admin Officer

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

1.      Provide secretarial assistance to Sale Manager, Project Sale Supervisor and Sale Officers producing letters, memos, reports, spreadsheets, filing; and general administration for the sales department.

2.      Keep record of all stocks in the company

3.      Record/input sales, transferring of products, Issue invoice of big orders, take order from branches, exchanges, along with full customer details/choices and produce/post relevant letters and statements as appropriate.

4.      Produce and maintain files, distribute copies to other departments and relevant customers.

5.      Produce weekly and monthly reports for management team.

6.      Produce/amend standard forms for use on site and in the office to assist the sales team. Ensure that all documentation in office and copy of the site journal is up to date.

7.      Produce and collate all relevant information for inclusion in the Board Report.

8.      Record customer details and their enquires

9.      Answer the online phone called

10.    At all times comply with company policies, procedures and instructions.

11.    Contribute to improving the business and enhancing the reputation of the company by putting forward new ideas and by implementing change when requested to do so

REQUIREMENT
 • 3 -5 years of retail or hospitality sales experience preferred
 • Knowledge of general shop procedures
 • Knowledge of relevant accounting software and or Points of Sales System
 • Proficient in data entry and management
 • Good interpersonal skill and teambuilding ability, honestly, dependable and trustworthy
 • Ability to work independently and/or as part of a team
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486  or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Marketing Manager

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

·         Monitoring and analyzing market trends

·         Studying competitors' products and services

·         Exploring ways of improving existing products and services, and increasing profitability

·         Identifying target markets and developing strategies to communicate with them

·         Preparing and managing marketing plans and budgets

·         Managing the production of promotional material

·         Liaising with other internal departments such as sales and distribution

·         Producing reports to monitor results

·         Presenting findings and suggestions to company directors or other senior managers

·         Travelling to trade shows, conferences and sales meetings

·         Making event or promotion

·         Other Tasks assigned by management

REQUIREMENT
 • Master Degree or Bachelor degree in business administration or Marketing or related field
 • At least 5 years’ experience in Retail Business or related field
 • At least 2 years’ experience in management level
 • Computer use competency
 • Strong Communication, Negotiation, and interpersonal skills
 • Innovation, Creativity
 • Self-Motivated
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486  or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Product (Inventory) Executive

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
A). Product Management 
•Identifying and managing moving and non-moving product
•Monitoring on product display and making improvement
•Analyzing and solving product problem
•Managing the entire product line life cycle

B). Product Development
•Obtains product market share by working with sales department to develop product sales strategies 
•Product Development by specifying market requirements for current and future products 
•Recommends the scope of current and future product lines by reviewing product specifications and ranges
•Assesses market competition by comparing the company's product to competitors' products. 

C). Product Knowledge
•Providing product training to related departments 
•Require to attend the product training 

D). Monthly Report
-Product problem report 
•Product display report
REQUIREMENT
•At least 3 years of marketing / management experience
•Knowledgeable in Electronic product or similar field 
•Willing to lean and improve product knowledge
•Product management experience 
•People management experience
•Know how to analyzing the report
•Other task assigned by management
HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486  or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Area Sales Executive

GAS TOANSAMAY (MODERN GAS) Co.,Ltd (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

• Maintaining and increasing sales of company’s products
• Reaching the targets and goals set in area (PP)
• Establishing, maintaining and expanding customer base
• Services existing accounts, obtains orders, and establishes new accounts by planning and organizing daily work schedule to call on existing or potential sales outlets and other trade factors.
• Increasing business opportunities through various routes to market
• Collecting customer feedback and market research
• Keep up to date with product and competitors
• Adjusts content of sales presentations by studying the type of sales outlet or trade factor.
• Focuses sales efforts by studying existing and potential volume of dealers.
• Submits orders by referring to price lists and product literature.
• Keeps management informed by submitting activity and results reports, such as daily call reports, weekly work plans, and monthly and annual territory analyses.
• Monitors competition by gathering current marketplace information on pricing, products, new products, delivery schedules, merchandising techniques, etc.
• Recommends changes in products, service, and policy by evaluating results and competitive developments.
• Resolves customer complaints by investigating problems; developing solutions; preparing reports; making recommendations to management.
• Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
• Provides historical records by maintaining records on area and customer sales.
• Contributes to team effort by accomplishing related results as needed. 
• Report to sales manager

REQUIREMENT

- 1 year or more of experience in sale or marketing
- Good knowledge of selling and distribution channel
- Hard working, motived
- Positive attitude toward learning
- Planning and organizing
- Team work and team player
- Information and task monitoring 
- Stress tolerance
- honestly, dependable and trustworthy

HOW TO APPLY

Interested candidates, please contact us at: 095 666 486 | 016 626 498 or submit your CV & Cover letter to: careers@moderngas.com.kh

Deadline: 30-Apr-2017

F Accountant

Lucky Cones (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Control and declare monthly and yearly Tax
- Weekly follow up payment (KPI Report)
- Control Bill processing payment to supplier/vender
- Keeping record weekly/monthly spare part sale into system and report to management
- Bank withdraw & deposit
- Support team management
- bank withdraw & Deposit
- Support team Management
- Other work assign by direct Manager
- Daily handle petty cash
- do construction contract with sub-construction contractor
- monthly payrolls and bonus preparation
- Verifies all operation information and activities to keep track of the report
- Monthly Tax declaration
- Do request budget and payment voucher
- Other task as assign by director

REQUIREMENT

- Has experience related accounting in manufacturing at least 3 years
- Can communicate in English
- friendly, good leadership, challenging and active
- Good at team work
- Know full set of accounting

HOW TO APPLY

Interested candidates can submit your CV to:

-Email: s.solika.fvl.kh@gmail.com

-Phone Number: 087 372 117

F Sale Consultant

Cogetel Limited (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES
 • Deal with potential customer for promotion and selling product(s) and service(s)
 • Take outdoor visit to assigned territory
 • Update all sales activities, potential customer profile and collect customer profile   
REQUIREMENT
 • Student in year 3 or fresh graduated in the field of Marketing, Management, Computer Science, MIS, IT or relevant qualification
 • Good communication and presentation skills
 • Willing to learn new thing such as ISP product(s) and service(s) and attend the meeting for internal process and procedure, if any
 • Be able to write and speak English
 • Computer skills (Microsoft Office) is an advantage

 

HOW TO APPLY

 

Interested candidates should send their CV with Cover Letter and a recent photo to:

Cogetel Limited (ONLINE)

HR & Administration Department with

Address:  Phnom Penh

 # 60, Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

 

E-mail: jobs@cogetel.com.kh,

 

Tel: 081 78 52 78 (Working Hour)

 

Only short-listed candidates will be notified for interview.

Received applications will not be returned. 

 

-ត្រូវការជាងដេរសំលៀកបំពាក់ម៉ូតបន្ថែម។

-មានការងារច្រើនសំរាប់ធ្វើ។

-ប្រាក់ខែចាប់ពី 150-250$ អាស្រ័យលើសម្ថតភាពការងារជាក់ស្តែង ឬអាចដេរស៊ីភាគរយក៏បាន។

-បើមានជំនាញខាងដេរសំលៀកបំពាក់ម៉ូតនិងដិនច្បាស់លាស់ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបន្ថែមលើប្រាក់ខែគោល។

-អាហារពីរពេល (ថ្ងៃត្រង់ និងល្ងាច) មកតាមខេត្តអាចស្នាក់នៅហាងផ្ទាល់ក៏បាន។

RESPONSIBILITIES

-មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារដែលធ្វើ។

-ទុកដាក់ ប្រើប្រាស់ និងថែរក្សាសំភារៈអោយបានត្រឹមត្រូវក្រោយពីធ្វើការងារចប់។

-មានសីលធម៌ វិន័យ​ និងគោរពពេលវេលាការងារ។    

-មិនត្រូវឈ្លោះប្រកែកគ្នាក្នុងកន្លែងធ្វើការជាដាច់ខាត។

-ចេះជួយយកអាសារគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកន្លែងការងារ។

REQUIREMENT

-មានបទពិសោធន៍លើការងារដេរសំលៀកបំពាក់ម៉ូត។

-ស្លូតបូត ទៀងត្រង់ សុភាពរាបសារ និងមានអនាម័យ។

-ថតចំលងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងសៀវភៅគ្រួសារមួយច្បាប់ (បញ្ជាក់ត្រូវការតែភេទស្រី)

-ក្រោយពីធ្វើការងារបាន 3ខែ ត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាការងាររវាងភាគីអ្នកធ្វើការ និងហាង។

HOW TO APPLY

-ផ្សារសំណង់ 12​​

-ទូរស័ព្ទ 017346484016462141 (សុភ័ស្ស អ្នកគ្រប់គ្រងហាង) រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់សុក្រវេលាម៉ោង 09:00-04:00រសៀល។

F Barista / Service

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Make coffee (Italian Style) and other beverages
- Provide good service to customers
- Take order from customers
 

REQUIREMENT
 • Be able to speak English
 • Be willing to learn and work
 • Have good team work
HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Boutique Hotel, #18C, Street 29, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mob: +855 12 278 868

Email : hr@skyline.com.kh or boutiqueskyline@yahoo.com

Website : www.skyline.com.kh

F Accounting Assistant

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Assist in Accounting affair 
- Maintain accounting report 
- Keep record into journal 
- Other accounting tasks which are assigned by supervisor

REQUIREMENT

- Accounting/ Finance B.A Graduation 
- Experience in Accounting fields 
- Knowledge of PC Skill 
- Able to communicate in English 
- Honest, Mature and hard working

HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Boutique Hotel, #18C, Street 29, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mob: +855 12 278 868

Email : hr@skyline.com.kh or boutiqueskyline@yahoo.com

Website : www.skyline.com.kh

F Receptionist

Skyline Hotel & Apartments (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Register & process guests and their assigned rooms
- Accommodate guest requests
- Communicating with hotel staff on the status of guest rooms
- Handling cash payments
- Maintain a clean and neat front desk area
- Other tasks assigned by management level

REQUIREMENT

- Good English communication
- Knowledge of basic Microsoft Office and Email/ Internet usage
- Professional personal presentation
- Be good communicator, Positive attitude , hard working and reliable
 

HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV with current photo and Cover Letter with expected salary via address or email below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.

Contact Person : Mrs. Chandy / HR Department

Skyline Boutique Hotel, #18C, Street 29, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, CAMBODIA

Mob: +855 12 278 868

Email : hr@skyline.com.kh or boutiqueskyline@yahoo.com

Website : www.skyline.com.kh

RESPONSIBILITIES

ចេះភាសាអង់គ្ឡេស និងភាសាចិនច្បាស់លាស់

HOW TO APPLY

ទូរស័ទ្ទលេខ៖ 093 55 19 09

F Public Relation Assistant (01 Position)

Borey Vimean Phnom Penh (Phnom Penh)

Borey Vimean Phnom Penh, under Ly Hour Group, is a well-known company focusing on residential building construction since October 2011 and has been building different types of houses such as Single Villa, Twin Villa, Link House, and flat. Due to rapid growth of the business expansion, we are currently looking for potential candidates to join our team.

RESPONSIBILITIES
 • Check, prepare and pay monthly bill for both water and electricity;
 • Request and pay for the new connection of both Water and Electricity;
 • Processing Hard Title for house owner;
 • Prepare letter recommendation for house owner relate to both Private sector and government sector;
 • And other duties assigned by manager.
REQUIREMENT
 • At least 1-year experience in communication/social work.
 • Graduated bachelor degree in Public Relation or other related fields.
 • Good communication skill & team work player.
 • Good command of English, written and spoken.
 • Good computer knowledge of Ms. Word, Ms. Excel, Ms. PowerPoint & Ms. Outlook.
 • Be friendly, flexible, detail-oriented, and able to work under hard pressure.
HOW TO APPLY

Interested candidate please send your CV & Cover Letter only (Please do not attach other reference /certificate documents) to our company via the following contact no longer than 27 May 2017. First come, first served.

 CONTACT INFORMATION:

F Technical Instructor

N.C.X CO., LTD (HONDA) (Phnom Penh)

N.C.X CO., LTD. is a leading company in the motorcycle industry, employing more than 1,120 employees. Due to the rapid growth and expansion of our business, we are now seeking a qualified and dynamic candidate to hold the position of Technical Instructor.

RESPONSIBILITIES

- Preparing and conducting all of training activities with technical and non-technical subject.

- Prepare monthly/yearly budget for training programs and draw up overall training plan.

- Prepare training program for each level include curriculum, textbook, handouts and design training workshop ect.

- Produce lesson plan and coach for training.-Making the report involved to training program.

- Follow up and evaluation to participant (Mechanics) within training.

- Manage training tools/equipment proposal and inventories.

- Advice and support technical according to their required.

REQUIREMENT

- Diploma of Mechanical or other related fields.

- Experience with motorcycle reparation is advantage.

- Good communications skill.-English both speaking and writing are acceptable.

- Computer skills such as Ms. Word & Excel and Internet and Email.

- Be able to travelling any provinces.

Benefits:

- Annual Bonus,
- Annual Salary Increase,
- Lunch,
- Insurance Coverage and other allowances
- Competitive salary and other benefits

HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to submit CV and Cover Letter to
Address: (Headquarters of NCX-Honda) at Street Veng Sreng, Phum Tropang Thloeung, Sangkat Chom Chao, Khan Porsenchey, Phnom Penh, Cambodia.
Contact:
Name : Ms. Channary
Tel : 012 504 867
E-mail : recruitment@ncxhonda.com.kh

F Accountant

Lieng Sreng (Phnom Penh)
HOW TO APPLY

 

 

 

 

 

 

ក្រុមហ៊ុនលាងស្រេងលក់គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោម÷

១-​ ផ្នែកបញ្ជីការ​   ភេទស្រី​ ចំនួន​ ០១នាក់​    

២-​ ផ្នែកលក់      ទាំងពីរភេទ​  ចំនួន​ ០២នាក់    

 

 

 

 

 

 

REQUIREMENT

បេក្ខភាពត្រូវមានបុគ្គលិកលក្ខណះដូចខាងក្រោម:    

 ១-​អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំ

២-រូបសម្បត្តិសមរម្យ

៣-រួសរាយរាក់ទាក់

៤-ម៉ត់ចត់និងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ

៥-ស្មោះត្រង់និងចេះធ្វើការជាក្រុម 

មិនទាមទារបទពិសោធន៏

 

 

 

 

 

 

HOW TO APPLY

បេក្ខជនចាប់អារម្មណ៏​ សូមផ្ញើCVមក Email:         Songkimnay09@gmail.com​      

ឬទូរសព្ទ័   092/093 695 007 ចំពោះផ្នែកបញ្ជីការ

និង​ 017 32 55 32/ 016 22 82 82 ចំពោះផ្នែកលក់

 

 

 

 

 

F Indoor Sales (Maxk Shop)

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

MAXK GROUP is a private company at the head of four interactive business divisions in Cambodia: Maxk Shop, Maxk Lighting, Maxk Dsign and Maxk Laminate. These multiple companies work together with a common goal: to become the brand of the future. For more information, visit www.maxkgroup.com.

Currently, MAXK SHOP is expanding and growing rapidly. We are now looking for qualified and committed candidates to fill the following position: Indoor Sales

RESPONSIBILITIES

MAXK SHOP offers a selection of quality and trend-leading furnishings, bringing a touch of elegancy and originality to interior spaces.
As Indoor Sales, you will act as a bridge between the company and customers, and your role is to develop and maintain a client portfolio.

 • Greet customers in a courteous and respectful manner.
 • Introduce customers to our company and products.
 • Recommend products according to customers’ needs.
 • Close the sales transaction by processing proper documents.
 • Prepare items for sales and delivery to customer.
 • Participate in cash count, sales records, invoices, summary reports, collect bills and others payables and forward them to accounting department.
 • Follow up customer visits or refer customers to proper outside sales staffs as needed.
 • Conduct daily and weekly reports.
 • Assist in purchasing of office supplies and equipment.
 • Be responsible for shop inventory and co-operate with stock controller as needed.
 • Perform other tasks as assigned by Shop Manager.
REQUIREMENT
 • Educational background in Sales & Marketing, Retail or equivalent.
 • 6 months to 1 year of similar experience, preferably in a furniture shop and design environment
 • Dynamic, flexible, with good presentation and communication skills.
 • Mush be helpful and polite
 • Should have a friendly and engaging personality with confident manner
 • Good organization skills, good team player.
 • Computer proficiency: MS Word, Excel, Power Point, Internet, Email.
 • Good level of English both written and spoken
HOW TO APPLY

Interested candidates should email their CV with recent photo, cover letter to HR Department via contact below:
- Email: hr@maxkgroup.com
- Tel: 023 535 2666 / 012 996 736
- Website: www.maxkgroup.com
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

 

F អ្នកបើកបរ - ប្រញាប់

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

ម៉ាកឃ៍គ្រុប ជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយ ដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅរួម គឺដើម្បីក្លាយខ្លួនទៅជាក្រុមហ៊ុនគំរូមួយក្នុងស្រុកនាពេលអនាគត ។  ម៉ាកឃ៍គ្រុបមានក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣ គឺ ម៉ាកឃ៍ឌីសាញ ម៉ាកឃ៍សប និង ម៉ាកឃ៍ឡាយធីង ដែលក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានបុគ្គលិកចំរុះជាតិសាសន៍ និង​ បទពិសោធន៍ការងារផ្សេងៗគ្នាទាំងខ្មែរ និង អន្តរជាតិ​ ។​​ ដើម្បីយល់ច្បាស់ពីក្រុមហ៊ុនសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.maxkgroup.com

 

ដើម្បីបំពេញនូវការរីកចំរើន និង តំរូវការបច្ចុប្បន្នភាព ក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមដូចខាងក្រោម ៖

 

មុខតំណែង: អ្នកបើកបររថយន្ត

ទីតាំង: ភ្នំពេញ

រាយការណ៍ជូន: ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល និង ធនធានមនុស្ស

ម៉ោងការងារ: ៧.០០ព្រឹក-១២.០០ថ្ងៃត្រង់ និង ១.៣០ថ្ងៃត្រង់-៧.០០ល្ងាច

ធ្វើការចាប់ពី: ថ្ងៃច័ន្ទ – សៅរ៍

ភេទ: ប្រុស

ប្រាក់ខែ: ១៧០ដុល្លា ទៅ ២៣០ដុល្

RESPONSIBILITIES

ជាអ្នកបើកបរអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវដឹកសំភារះជាងនៅការដ្ឋាន ឬ នៅទីតាំងភ្ញៀវផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុន អ្នកត្រូវជួយឆែកមើលឯកសារដឹក ជញ្ចូន និង ទំនិញ/ឥវ៉ាន់ដែលត្រូវទទួលដឹកពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់/អ្នកជាប់កុងត្រាលក់ទំនិញអោយក្រុមហ៊ុន ។ អ្នកត្រូវជួយលើកឥវ៉ាន់របស់ក្រុមហ៊ុនដូចជា​ សាឡុង អំពូលភ្លើង សំភារះជាង/សំណង់ ។ល។ អ្នកត្រូវបើកឡានជូនបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទៅចូលរួមការប្រជុំ ឬ ដឹកភ្ញៀវមកទស្សនកិច្ច  ក្រុមហ៊ុន ឬ ពេលខ្លះអ្នកអាចត្រូវបានចាត់តាំងអោយទៅដឹកទំនិញក្រុមហ៊ុននៅឯខេត្តផ្ទាល់សំរាប់គំរោងជាក់លាក់ណាមួយ ។ ពេលខ្លះអ្នកអាចតំរូវអោយជួយដឹកថៅកែក្រុមហ៊ុន ឬ អ្នកនៅជាមួយគាត់ ឬ សំភារះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ ។ល។ ជាចុងក្រោយអ្នកត្រូវជាមនុស្សចេះបត់បែនខ្ពស់ ស្មោះត្រង់ការងារ ជាពិសេសមានចំនេះដឹងខាងច្បាប់ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក និង ស្គាល់ផ្លូវច្បាស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ​ ។

 • ជួយដឹកសំភារះសំណង់/ជាង នៅឯការដ្ឋានផ្លាល់ ឬ នៅកន្លែងដែលជាភ្ញៀវរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ។
 • ជួយឆែកមើលឯកសារដឹកទំនិញ និង គុណភាពទំនិញដែលទទួលពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នកជាប់កិច្ចសន្សាលក់ទំនិញអោយក្រុមហ៊ុន
 • ជួយលើក និង ដាក់ទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចជា សាឡុង ប៉ាកេ អំពូលភ្លើង សំភារះជាងឬសំណង់ ។ល។
 • ជួយដឹកបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ទៅចូលរួមការប្រជុំ ការដ្ឋាន ឬ ដឹកភ្ញៀវមកទស្សនកិច្ចជាដើម។
 • ជួនកាលអ្នកត្រូវទៅដឹកទំនិញ សំភារះជាង​ ឬ សំណង់នៅខេត្តសំរាប់គំរោងជាក់លាក់ណាមួយ
 • ជួយដឹកថៅកែ សំភារះផ្ទាល់ខ្លួនថៅកែ បងប្អូនគាត់ ឬ អ្នកនៅជាមួយគាត់
 • ជួយមើល និង ថែទាំរថយន្តក្រុមហ៊ុន
 • ជួយសំអាតរថយន្ត ឆែកមើលទឹកឡាន ប្រេង និង​ កង់ឡាន ជាប្រចាំថ្ងៃ
 • ជួយយកឡានទៅជួសជុល និង កត់ត្រារបាយការណ៍ជួសជុលជាក់លាក់
 • ភារៈកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលកំណត់ដោយផ្នែករដ្ឋបាល
REQUIREMENT
 • រៀនដល់វិឡាល័យ ឬ មានសញ្ញាប័ត្រមានតំលៃស្មើរ
 • មានបទពិសោធន័យ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ
 • មានប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ
 • មានចំណេះផ្នែកដឹងថែទាំរថយន្ត ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និង ស្គាល់ផ្លូវច្បាស់
 • អាចធ្វើការលើសម៉ោង ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនត្រូវការ
 • អាចនិយាយភាសារអង់គ្លេសកាន់តែប្រសើរ
 • បត់បែនការងារខ្ពស់ ស្មោះត្រង់ការងារ ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ សុខភាពល្អ និង មានអតចរិតល្អ
HOW TO APPLY

- ទំនាក់ទំនង: ផ្នែកធនធានមនុស្ស និង រដ្ឋបាល
- ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៦​ ៩៦ ៩៩
- អ៊ីម៉ែល: hr@maxkgroup.com
- គេហទំព័រ: www.maxkgroup.com
- អាស័យដ្ឋាន:ផ្លូវម៉ៅសេទុង (ជិតស្តុបលូរទឹកស្អុយ)

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍បេក្ខជនអាចមកបំពេញពាក្យធ្វើការផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុន ឬ ផ្ញើរប្រវត្តិរូបតាមរយះអ៊ីម៉ែល និង អាស័យដ្ឋានខាងលើ ។ ក្រុមហ៊ុននឹងទំនាក់ទំនងសំរាប់ការណាត់សំភាសការងាររាល់បេក្ខជនណាដែលមានបទពិសោធន៍ការងារ និង ចំនេះដឹងត្រូវនឹង ឬ ប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងតំរូវការក្រុមហ៊ុន ។

F Stock Control Assistant (Urgent)

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

Maxk Laminate is the exclusive distributor of EDL products in Cambodia. As a Stock Control Assistant, you will be in charge of the inventory and stock movement, making sure everything is properly organized and documented.

RESPONSIBILITIES

- Assist in managing, receiving and preparing daily stock in and out.
- Make summary lists for stock movement, stock variation and stock balance.
- Perform physical stock count every 2 weeks and close stock at the end of the month.
- Monitor transferred stock in between retail outlets and warehouse.
- Arrange and deliver products to customer, showroom etc.
- Handle all materials in stock in an organized way to make sure all products are stored properly.
- Ensure documents are properly filed and managed.
- Perform other tasks assigned by Stock Supervisor.

REQUIREMENT

- Bachelor Degree
- At least 1 year’ experience in Stock control, inventory or warehouse management
- Male preferred
- Friendly, hardworking and flexible
- Self-confidence, motivation and good communication skills
- Good team player and good time management
- Able to work under pressure
- Good command of English both spoken and written
- Proficiency in Microsoft Office (Ms Outlook, Ms Excel…)

HOW TO APPLY

Interested candidates should email their CV with recent photo and cover letter to hr@maxkgroup.com.
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

Maxk Group Co., Ltd.

Address: P9-11, Street Platinium, Sangkat Tomnup Tek, Khan Chamkamon, Phnom Penh.
Tel: 023 96 96 99 / 023 5352 666
Website: www.maxkgroup.com

F Development Manager (English Speaking)

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh)

MAXK GROUP is at the head of multiple companies working together with a common goal: to offer a durable experience of design and aestheticism. It consists of MAXK Design, MAXK Lighting and MAXK Shop, with staffs from diverse backgrounds and international experiences.

Visit our website for more information : www.maxkgroup.com.

MAXK GROUP is expanding and growing rapidly. We are now looking for a qualified and committed candidate for the following position:Development Manager

RESPONSIBILITIES

The Development Manager will be in charge of a construction project of 85 shop houses built alongside a river in Phnom Penh. The construction has started in autumn 2016.

 • Follow-up the acquisition of sites and prepare the upfront planning and program schemes
 • Oversee and manage the project through the design, planning, procurement and construction phases
 • Engage the necessary external consultants to support the planning process
 • Manage contractors, MEP and consultants during the construction phase
 • Oversee, anticipate and report all commercial issues affecting cost and time
 • Monitor budget, manage all contract agreements and interrogate all cost plans coming from external parties
 • Review contractors’ submittal including construction method statement, working drawings, construction materials, material suppliers, safety plan, work schedule, weekly/monthly reports, etc.
 • Regular inspection and supervision of construction work including workmanship and safety
 • Facilitate regular progress and site meetings
 • Anticipate sales and prepare marketing and communication materials to promote the property
REQUIREMENT
 • At least 8 years relevant working experience in private residential development market, ideally in Cambodia
 • Degree in Civil & Structural Engineering, Architectural, Quantity Survey or equivalent; or professional qualification (MRICS, MAPM, MCIOB, or similar)
 • Proven track record of delivering large high end projects from inception to completion.
 • Experience working on all phases of development projects, from early pre-planning stages through to construction delivery
 • Ability to work under tight schedule, handle project scheduling and big scale development
 • Strong inter-personal skills, good communication and reporting skills
 • Excellent written and spoken English.
 • Ability to speak Khmer will be an added advantage.
HOW TO APPLY

Interested candidates should email their CV with recent photo, cover letter and project portfolio to HR Department via contact below:
- Email: hr@maxkgroup.com
- Tel: 023 535 2666 / 012 996 736
- Website: www.maxkgroup.com
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

F Sale Executive

FUGI GOLD INVESTMENT (Phnom Penh)

F.U.G.I is a professional financial firm in Cambodia. Our expertise in the financial market is over 7 years. We commit to offering high quality investment solutions, by bringing the latest technologies, retaining high talented people with high integrity, and producing consistent and competitive results for our clients.

We would like to announce a new vacancy for a Sale Executive in the marketing department. Interested applicants must hold bachelor degree with others experiences and qualification as the following:

RESPONSIBILITIES

-          Consult customers to invest in financial market

-          Prospecting, meeting and follow up customers regularly

-          Report to Investment Manager on sales and marketing performance

-          Negotiate with consumer to close deal

-          Keep clients updated and forecast with market trend.

-          Assist clients with financial management

-          Help clients accomplish financial objective

-          Provide training or coaching to client if needed

-          Cooperate with finance department to process with paper work

REQUIREMENT

-          Hold bachelor degree in field of economic or marketing

-          Good communication in Khmer and English

-          Willing to learn and work under pressure

-          Sales and Marketing experiences is a plus

-          Excessive business networks

-          Can-do attitude

-          Willing to learn more

-          Outgoing personality/ pleasant disposition.

-          At least 25 years of age and above.

Benefite

-          Salary, commission, allowance and more other benefit.

-          Provide on job training on financial market in Cambodia and abroad

-          Oversea trip

-          Opportunity to work in abroad

-          Opportunity to be promoted

HOW TO APPLY

Interested applicants, please submit your resume (with Photo) to email below:

Mr. Nhan Bolipich

Human Resource Officer

bolipich@fugi-gold.com 

bolipichnhan@gmail.com

Contact: 023 964 444/ 069 669 619

Only short listed candidates will be contacted for interview.

(Do not attach your certificates)

Note: First applicants with strong networks are given priority of selection

 

F Account Payable

veasna co.ltd. (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES


- Issue daily invoices, and purchase order
- Call to dealer to date on collect daily payment
- Respone & Check price for dealer/seller requesing
- Run daily stock and sale update
- Prepared monthly payment for suppliers
- Performs monthly reconciliation
- Performs other tasks as assigned by management

REQUIREMENT


- Bachelor degree in Accounting, Finance,or related fields
- Experience in accounting filed is an advantage
- English proficient
- Computer literate (Ms. Word and Excel)
- Be flexible, dynamic, team work and able to work under pressure

F HR AND ADMIN SUPERVISOR

JIN LI TA ELECTRONIC (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

 

-    Arranged ID card for general staff & Business cards for sales team

-    Control all staff check in and check out by finger print system every day

-    Control all Manpower data and leave Record

-    Investigate and understand causes for staff absences

-    Develop and implement a human resource plan and personal management policies and internal working procedures

-    Ensure the smooth recruitment process of new staff: screening, interviewing, and testing applications, notifying existing staff of internal opportunities, then maintaining personnel records.

-    Maintains human resources records by recording new hires, transfers, terminations, changes in job classifications, merit increase, tracking vacation sick, personal time and monitor daily attendance.

-    Orientation of new employees by providing orientation information packets, reviewing company policies

-    Ensure that accurate job descriptions are in place and provides advice and assistance with writing job descriptions.

-    promote workplace safety, friendly and cooperative working environment

-    Provide advice and assistance to staff and management on pay and benefits systems

 

Administration  

-    Control all stock in Out and stock list

-    Prepared Purchase Request of all the office supply

-    Arrange for the repair of computers and other staff and management

-    perform other admin duties

-     perform other duties that assigned by Manager

-    Report daily, weekly, monthly to Manager

 

REQUIREMENT

 

-    2 year of experience in supervisor level with human resourcing or Related Fields

- Be smart, flexible, honestly and problem solving skill
- Degree in Management or other related fields
- English proficiency is a plus
- Willing to Work under pressure

- Management skill

- Demonstrated customer service skills

- Microsoft Office applications including Word, Excel, PowerPoint

 

HOW TO APPLY

 

Ø  Contact Person: HR Department or

Ø  Phone:096 9346 168

Ø  Email: jinlita.hr@gmail.com

Ø  Address: #574B, Street Kampuchea Krom, S.K Phsar Depo 2, K.H Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.

 

F Delivery

JIN LI TA ELECTRONIC (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

-          Daily delivery product to dealer.

-          Time manage for make sure delivery product to dealer on time.

-          Maintain the company Motos and tuk tuk and daily cleaned.

-          Other duty that assign by Admin department.

REQUIREMENT

-          Male only

-          Good of written and verbal Khmer

-          Has experience in delivery

-          Can work well autonomously as well as part of a team

-          Maintains a high level of confidentiality

-          Has the drive license, Can drive Tuk Tuk.

HOW TO APPLY

Contact Person: HR Department or

 Phone: 096 93 46 168

 Email: jinlita.hr@gmail.com

Address: #574B, Street Kampuchea Krom, S.K Phsar Depo 2, K.H Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.Ø  Website:

F Sale Supervisor

JIN LI TA ELECTRONIC (Phnom Penh)

Responsible for control all sale team and promote Product includes planning, advertising, public relations, organizing events, product development, distribution, sponsorship and research. 

RESPONSIBILITIES

-    Create and Manage Channel Partner network under the Distribution Product.

-    Create Sale strategy and proposal and effectively manage sale and marketing budget delivering of all sale activities with agreed budget

-    Planning, Organizing and executing sales toward the company’s sale target

-    Monitor Depo and our Outlet.

-    Prepare a daily, weekly, monthly, quarterly and annually sale territory performance

-    Prepare a sale force’s performance evaluation

-    Prepare the company’s business partners evaluation

-    Conducting a market and consumer research if any

-    Develop and assist Sub Distributor channel

-    Monitor a sale speed and inventory status

-    Provide a consultative sales solutions to the team 

-    Manage and lead the sales force, provide guidelines and problem resolution to ensure team members are fully equipped with the right skill

-    Motivate the dealers and customers to comply with the company policy and achieve the sales performance.

-    Provincial sale monitoring, as required

-    Coordinate with the account department for payment, if any

-    Submit a two weekly and monthly sales report to BDM

-    Implementing special sales activities to increase sales

-    Strong commitment to achieve the monthly target

-    Fast dealing of any new products to trade

-    Contact with customers to introduce, offer, and recommend company products

-    Maintain good relationship and increase customers confidential

-    Maintain good service through quality checks and other follow-up

-    Feedback gathered information through field activity to appropriate fellow staff

-    Maintaining and updating customer databases

-    Other duties assigned by the Sale Manage

- Report daily, weekly, monthly sales to BDM

- Other Work that assign by BDM

REQUIREMENT

-    4year of experience in Sale supervisor or supervisor level with Electronic industry or Related Fields

- Be smart, flexible, honestly and problem solving skill
- Degree in Sales, Marketing or other related fields
- English proficiency is a plus
- Willing to Work under pressure

- Management skill

- Demonstrated customer service skills

- Microsoft Office applications including Word, Excel, PowerPoint

 

HOW TO APPLY

Contact Person: HR Department or

 Phone: 096 93 46 168

 Email: jinlita.hr@gmail.com

Address: #574B, Street Kampuchea Krom, S.K Phsar Depo 2, K.H Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.Ø  Website:

F Teaching Assistant (TA) (3 positions)

GOODWILL INTERNATIONAL SCHOOL (Phnom Penh)
REQUIREMENT

-Bachelor of Arts in English; Fresh graduates or university students at year 3 - 4 are welcome;

-1-year experience as teaching assistant;

-Very good command of English literature;

-Good computer skills (Ms-Office);

-Strong commitment with good interpersonal skills;

-Professionalism

-Female

HOW TO APPLY

Interested applicants are invited to send CV with a recent photograph (4x6) and cover letter via email:

Line 1: phearin-o@goodwill-edu.com

Line 2: ouk.phearin@yahoo.com

Contact:

Name  : Mr. Ouk Phearin

Tel       : 016 540 999 / 017 729 599

F English Kindergarten Teacher (3 positions)

GOODWILL INTERNATIONAL SCHOOL (Phnom Penh)
REQUIREMENT
 1. Holding a bachelor degree of arts in English or other related fields
 2. Native English Speaker
 3. Experience and Skills:
 • Need patience and understanding in daily duties with young learners
 • Need to understand how to select developmentally appropriate materials and equipment and work cooperatively with parents to develop education plans
 • Need to know how to use and incorporate technology into the classroom
 • Know how to use assessment tools, enforce rules, and communicate effectively with young learners
 • At least 1 year experience in teaching English to young learners

 

 

HOW TO APPLY

Interested applicants are invited to send CV with a recent photograph (4x6) and cover letter via email:

Line 1: phearin-o@goodwill-edu.com

Line 2: ouk.phearin@yahoo.com

Contact:

Name  : Mr. Ouk Phearin

Tel       : 016 540 999 / 017 729 599

 

F Sale Representative ( P.P & Provinces)

JIN LI TA ELECTRONIC (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Ensure that all retail outlets within the assigned territory are well stocked with the company’s products

- Open new outlets and Monitor Depo and our Outlet.

- Check product in the market

- Check display contest

- Target achievement total sales, by client, key products for the responsible regional (Monthly target, quarterly and annual target)

- Manage credit risks by control customer credit risk and return

- Follow up on the product deliveries, replacement of goods returns as well as wrong product deliveries

- Double check the price survey and promotion activities of competitors

- Execute promotional activities as assigned

- Report daily, weekly, monthly sales to BDM

- Other Work that assign by BDM

REQUIREMENT

- 6 month of experience in Sale officer with Electronic industry or Related Fields 

- Be smart, flexible, honestly and problem solving skill
- Degree in Sales, Marketing or other related fields
- English proficiency is a plus
- Willing to Work under pressure

- Demonstrated customer service skills

- Microsoft Office applications including Word, Excel, PowerPoint

HOW TO APPLY

Contact Person: HR Department or

 Phone: 096 93 46 168

 Email: jinlita.hr@gmail.com

http://www.jinlitaelectronics.com/

Address: #574B, Street Kampuchea Krom, S.K Phsar Depo 2, K.H Toul Kork, Phnom Penh Cambodia.

F Internship Admin Credit

Hydrologic Social Enterprise (Phnom Penh)

Hydrologic Social Enterprise Co. Ltd. aims to be the leading distributor of effective and affordable Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) products throughout Cambodia. The company is a social enterprise in that it has objectives for both financial achievement and positive social impact.

Hydrologic is now looking for competent and motivated Cambodian nationality for the various positions as detail:

RESPONSIBILITIES

1.      Prepare personal plan of action to ensure effective workflow.

2.      Input/control client information from G-Drive in to Excel

3.      Encode loan transaction into loan system.

4.      Be Responsible for sending documentation to branch offices.

5.      Checking the completeness of loan documentation submitted from credit officer.

6.      Checking the document to make sure it is correct and accurate and filling.

7.      Printing repayment schedule of clients and share to all branches.

8.      Perform other functions that may be required by credit manager or concern persons

 

REQUIREMENT

·         No prior work experience necessary

·         Year 1 student with major of Accounting/ Finance or related degree

·        Excellent command of Khmer language, good understanding, speaking and writing in English language preferred

·        Computer skills

·        Ability to work under pressure, highly self-motivated

·        Demonstrate high level of ethical commitment and trustworthiness

·        Special preference for women applicants

HOW TO APPLY

Interested candidates are required to submit a CV and cover Letter with current photo to Hydrologic Social Enterprise Office by using the contact details below no later than 23 February 2017

Contact Details

Address         : #97A, St. 19BT(Ta Phon), Sangkat Boeung Tumpun, Khan Mean Chey, Phnom Penh.

                     : 081888014 (Ms. Thida -Phnom Penh)

Email             : hr.coordinator@hydrologichealth.com  

F Customer Service kompong soum

CH CROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Provide a good service to customer

- pay and received money from customer

- set up new customer accounts

- handle and resolve customer complaints

Benifit 
- Get monthly bonuse up to 100$ permonth 

- Get Tip from customer 

REQUIREMENT

- Male or Female

- willing to learn new thing

- able to used computer 

- no experience also welcome

HOW TO APPLY

- Contact Person : HR Department 

- Tel: 010856178

- Email : hr.fc99@gmail.com

F Customer service

CH CROUP (Kampong Som)
RESPONSIBILITIES

- Wellcome customer.

- Recieved money from customer

- Paid money to customer

 

REQUIREMENT

- Female or male 

- willing to work 

- working time 3pm to 11pm

- no experience also welcome 
Benifit 
- get monthly bunuse up to 100usd

- get tip from customer 

HOW TO APPLY

- Contact: HR Department 

- Tel: 010 856178

- Email : hr.fc99@gmail.com

F HR Assistant

CH CROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

Arranged ID card for general staff & Business cards for sales team
-    Control all staff check in and check out by finger print system every day 
-    Investigate and understand causes for staff absences
-    Ensure the smooth recruitment process of new staff: screening, interviewing, and testing applications, notifying existing staff of internal opportunities, then maintaining personnel records.
-    Orientation of new employees by providing orientation information packets, reviewing company policies
-    promote workplace safety, friendly and cooperative working environment 
-    Provide advice and assistance to staff and management on pay and benefits systems
 
Administration   
-    Arrange for the repair of computers and other staff and management
-    perform other admin duties
Salary From 160$ to 200$

REQUIREMENT

-    6 month of experience in hr or admin or Related Fields
- Be smart, flexible, honestly and problem solving skill
- Degree in Management or other related fields
- English proficiency is a plus
- Willing to Work under pressure
- Management skill
- Demonstrated customer service skills
- Microsoft Office applications including Word, Excel, PowerPoint

 

HOW TO APPLY

- Contact: HR Department 

- Tel: 010 856178

- Email : hr.fc99@gmail.com

F Accountant

CH CROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Prepare daily report

- check cashire and customer service work 

 

REQUIREMENT

- Female 

- willing to work 

- Study in accourntant 

- no experience also welcome 

HOW TO APPLY

- Contact: HR Department 

- Tel: 010 856178

- Email : hr.fc99@gmail.com

F Cashier

CH CROUP (Phnom Penh)
RESPONSIBILITIES

- Willing to learn news thing

- Male or female 

- No experience also welcome 

Benifit 

- Provid room 

- can Get bonuse up to 100$

-Get Tip from customer 

REQUIREMENT

- Willing to learn news thing

- Male or female 

- No experience also welcome 

HOW TO APPLY

- Contact: HR Department 

- Tel: 010 856178

- Email : hr.fc99@gmail.com