For Job Posting: M.077-796668
Email: pelprek@gmail.com

For Recruitment Service: M.092 669858 | 070 622527 | 015 809272
Email: pelprekhr@gmail.com | jobspelprek@gmail.com

TOP UP YOUR JOB

Page View

P Teacher Training

Wisdom Nest School (Kampong Thom)

WISDOM NEST SCHOOL, Baray, Kampong Thom

សាលាសំបុកប្រាជ្ញាស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូរសួស្តី ឃុំបារាយណ៍ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ។

Wisdom Nest School is located in Osousdey Village, Baray Commune, Baray District, Kompong Thom Province.

តួនាទី ៖ គ្រូបង្រៀន

Position: Teacher Training

យើងសូមអញ្ជើញបេក្ខជនមកដាក់ពាក្យជាគ្រូបង្រៀនក្នុងសាលារបស់យើងខ្ញុំ។

បេក្ខជនមានបរិញ្ញាប័ត្រ និងមិនទាន់បញ្ចប់ការសិក្សាអាចដាក់ពាក្យបាន។ យ៉ាងហោចណាស់បញ្ចប់ថ្នាក់ទី 12 និទ្ទេស E (ពិន្ទុសរុបរួម 50% អប្បបរមា) ។ ការបណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានផ្តល់ជូន។

នេះជាសាលាថ្មីជាគ្រិស្តសាសនិក។ ប្រាក់ខែសមរម្យជាមួយនឹងដំឡើងប្រាក់ខែរាល់ឆ្នាំ និង បុគ្គលិកអាចទទួលបានជាប្រយោជន៍ក្នុងការអប់រំនៅក្នុងសាលានេះត្រូវបានផ្តល់ជូន។ បេក្ខជនត្រូវប្រកាសជំនឿលើព្រះយេស៊ូគ្រិស្ត។

We invite candidates to apply for a number of teaching positions with our school.

Graduates and Non-graduates may apply. Minimum qualification – finished Year 12 with at least Grade E (minimum 50% overall marks). Training is provided.

This is a new Christian School. Attractive salary with yearly increment and staff benefits for a career in education with the School is provided. Only Cambodians need apply. Applicants must profess faith in Jesus Christ.

Mr. Komphieak: 097 999 6934 & 096 4 187 187

Website: http://wisdomnestschoolbaray.wordpress.com

Email: komphieak.wns@gmail.com

Application Form : https://drive.google.com/open?id=0B9zeXCae3vVKOFpNX0JjYWlnX2s

F កីឡាកររត់ប្រណាំងម៉ារ៉ាតុង

Krabei Energy Drink (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)
RESPONSIBILITIES

ភេសជ្ជ:ប៉ូវកំលាំងក្របី   ជ្រើសរើសកីឡាករអាជីព​​​  ឬមិនអាជីពចំនួន៣រូប  សំរាប់ជាតំណាងឲ្យផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន។ កិច្ចសន្យាការងារមានរយ:ពេលកំណត់មិនលើសពី ៦ ខែ។ 

REQUIREMENT

មានសុខភាពរឹងមាំ​   និងអាចទទួលការហាត់ហ្វឹកហ្វឺនពីគ្រូបង្វឹកមានជំនាញ។

 

 

HOW TO APPLY

សូមបេក្ខជនផ្ញើ CV ទៅប្រអប់អ៊ីម៉ែល : krabeidrink@gmail.com

F Sale Supervisor

Phnom Penh Beer Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)
RESPONSIBILITIES

- Ensure that all retail outlets within the assigned territory are well stocked with the company’s products

- Maximize sales within the outlets through quality merchandising

- Gathering and updating the customer and market information related to competitors’ activities and promotion

- Measure and evaluate the performance of the sales force and distributor

- Ensure that all claims are in line with company policy

- Execute promotional activities as assigned

- Self motivate and work hard with under pressure

- Report daily, weekly, monthly sales to sales manager

- Deal and cooperate with marketing/sale team to ensure the successful plans

- Developing monthly sales plan for own territory and identify ways to achieve the target

- Maintaining and developing good relationship with dealers, wholesalers and retailers

REQUIREMENT

- 1 years experiences in selling beer, soft drink products or consumer products

- Be Honest, Responsible, Dependable, Flexible, Punctual

- Strong commitment and result oriented

- Able to work under pressure, individually or in team

- Good communication and interpersonal skills

- Possess a valid car driving license

- Able to travel and stay at province

Interesting beneficial package will be given to the right candidates depending on his real abiltiy.

Note:

-          Food allowance 1.5$/1day

-          Allowance one Phone and phone cards

-          Sale representative is used car during working time.

-          Working day

From Monday to Saturday

-          Working Time

From 7:30am to 5:00pm include 1 and haft hour Break time for lunch

 

 

 

 

HOW TO APPLY

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter and detailed CV stated position clearly with a current photo to the address below:

PHNOM PENH BEER CO, LTD.
Human Resource
#1D, Street 2004 (or Maeda Street) Sangkat Teuk Thla, Khan Sensok, Phnom Penh.
Or E-mail: hr.phnompenhbeer@gmail.com
Tel: 016 636 971

F SALES SUPERVISOR(Urgent)

Phnom Penh Beer Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)
RESPONSIBILITIES

- Ensure that all retail outlets within the assigned territory are well stocked with the company’s products

- Maximize sales within the outlets through quality merchandising

- Gathering and updating the customer and market information related to competitors’ activities and promotion

- Measure and evaluate the performance of the sales force and distributor

- Ensure that all claims are in line with company policy

- Execute promotional activities as assigned

- Self motivate and work hard with under pressure

- Report daily, weekly, monthly sales to sales manager

- Deal and cooperate with marketing/sale team to ensure the successful plans

- Developing monthly sales plan for own territory and identify ways to achieve the target

- Maintaining and developing good relationship with dealers, wholesalers and retailers

REQUIREMENT

 1 years experiences in selling beer, soft drink products or consumer products

- Be Honest, Responsible, Dependable, Flexible, Punctual

- Strong commitment and result oriented

- Able to work under pressure, individually or in team

- Good communication and interpersonal skills

- Possess a valid car driving license

- Able to travel and stay at province

Interesting beneficial package will be given to the right candidates depending on his real abiltiy.

Note:

-          Food allowance 1.5$/1day

-          Allowance one Phone and phone cards

-          Sale representative is used car during working time.

-          Working day

From Monday to Saturday

-          Working Time

From 7:30am to 5:00pm include 1 and haft hour Break time for lunch

HOW TO APPLY

 

Contact Person:HR Department

Phone:016 636 971

Email:hr.phnompenhbeer@gmail.com

Website:http://www.phnompenhbeer.net

Address:#1D, Street 2004 (or Maeda Street) Sangkat Teuk Thla, Khan Sensok, Phnom Penh.

F Motor-Truck Driver/អ្នកបើកម៉ូតូរម៉ក

Orchard Fox (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

ក្រុមហ៊ុន ទឹកOrchard Fox ត្រូវការជ្រើសរើសអ្នកបើករម៉កចំនួន៣នាក់ ជាបន្ទាន់។(ប្រាក់ខែ ពី $១៥០-$២០០ រួមទាំងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត)

RESPONSIBILITIES

- ដឹកជ្ជូនទឹកទៅអោយអតិថិជន

- ត្រូវចេះមើលថែទាំមូតូរម៉ក ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន

- ទទួលការទូទាត់លុយពីអតិថិជន

- ការងារផ្សេងទៀតតាមការណាែនាំ និងដាក់ជូន ពីក្រុមហ៊ុន។

 

REQUIREMENT

- អាចបើកបរម៉ូតូរម៉កបាន

- មានចរិតស្លូតបូត រួសរាយ និងស្មោះត្រង់

- មានទីលំនៅច្បាស់លាស់

- អាចសរសេរភាសារខ្មែរបាន និងចេះគិតលេខស្ទាត់ជំនាញ

- មានកាយសម្បទាល្អ

 

 

HOW TO APPLY

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប មកកាន់យើងខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ  email: floracambodia@gmail.com ឬអាចទាក់ទងមកតាមរយៈទូរស័ព្ទ 012 200 169។ សូមអរគុណ

F Accountants (urgent)

WorldBridge International (Cambodia) Ltd. (Kampong Som, Kampong Thom...)
RESPONSIBILITIES
 • Engage with marketing strategy and plan in order to grow up the business and involve in any marketing activities to ensure the growth of branding and revenue
 • Monitor on weekly monthly actual result compare to plan
 • Review and process expense reports
 • Fixed Asset control
 • Manages and updates the petty cash and Bank account
 • Prepare payment and receipt vouchers and write check for payment
 • Collect, deposit, transfer and withdrawal cash/check
 • Monitor and resolve bank issues including fee anomalies and check differences
 • Enter all accounting transaction to QuickBooks
 • Prepare monthly bank reconciliations and petty cash replenishment report
 • Prepare financial report and ensure all are completed in an accurate and timely manner
 • Other tasks assigned by Branch Manager
REQUIREMENT
 • Bachelor degree of Finance / Accounting or related fields
 • (1) years working experience, financial report preparation
 • Knowledge on taxation is preferable
 • Computer skills: QuickBooks and Ms. Office
 • Good command of English and Khmer
 • Ability to work under pressure, highly self-motivated
 • Demonstrate high level of ethical commitment and trustworthiness.
HOW TO APPLY

Interested candidates are invited to send their CV and cover letter to HR department:

 • Emailrecruitment@worldbridge.com.kh
 • Address: No 99, Street Norodom corner Street Samdach Pan (St 214), Sangkat Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh

F Sales Executive( Kampong Thom Province)

Pelprek HR Agency. (Kampong Thom)
RESPONSIBILITIES

- Sale and promote our NCNC products.

- Help to collect money under 500$.

- Issue or distribute our promotion activities to wholesalers and retailers, Follow up with all case pending and make sure customer is satisfies.

- Be able to solve a problem, concerned to our products quickly, manage your customer set properly and build strong relationship.

- Finding new customers by direct meeting, site-visiting or telemarketing.

- Follow up our goods to deliver in time to dealer shops and provide rapid response to customer for all requests.

- Develop a strong product knowledge as well as customer knowledge.

- Perform other duties assigned by Managers.

- Send daily, weekly, monthly reports and provide detailed updates on job activities to Managers.

 

REQUIREMENT

- Candidate: Male only

- Fresh graduated or studying any bachelor degree in Business, Management, Marketing or related field.

- Having sales personality, High commitment, Self-motivation and maintaining a professional attitude towards customers.

- Able to work under pressure.

- Can speak English for daily communicate.

- Be able to use Word/Excel, and Internet & Email for sending daily report.

- Honest person, willing to work hard and flexible, no gambling habit.

HOW TO APPLY

Interested candidates are requested to submit a Cover Letter and detailed CV stated position clearly with a current photo directly to the below email address.

pelprekhr@gmail.com

 

F Loan Officer

Canadia Bank Plc 加华银行 (Kampong Cham, Kampong Thom...)
RESPONSIBILITIES
 • Identify and/or assess potential customers through collecting, analyzing and developing appropriate information necessary for loan assessment
 • Recommend and provide report of loan request and loan status
 • Promote bank products and services to existing and new customers
 • Prepare loan report as required by supervisor and/or manager
 • Perform other duties as assigned.

 

REQUIREMENT
 • Be 4th Year Student in English, Banking & Finance, Accounting, or equivalent
 • Have good command in both spoken and written English, Khmer and/or Chinese
 • Have computer literacy i.e. Khmer and English Typing, MS Word, Excel, and Power Point
 • Have past relevant working experience will be an advantage.

 

HOW TO APPLY

      Please send your latest CV and Cover Letter to hr.recruitment@canadiabank.com.kh

      Or contact us at: 023 868 222 – Ext: 86105/86106/86107 for further information.

      Only shortlisted applicants will be notified