Contact: M.077-796668 | 015-809272
Email: pelprek@gmail.com

TOP UP YOUR JOB

Page View

WISDOM NEST SCHOOL, Baray, Kampong Thom

សាលាសំបុកប្រាជ្ញា ភូមិអូរសួស្តី ស្រុកបារាយណ៍ ឃុំបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ។

Wisdom Nest School is located in Osousdey Village, Baray Commune, Baray District, Kompong Thom Province.

 

តួនាទី/ Position

1) បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល / Office Admin Staff.

2)​ គ្រូបង្រៀន/ Teacher Training:

3) នាយករង / Deputy Principal  

4) ជំនួយការនាយក / Assistant Principal

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) បុគ្គលិកការិយាល័យរដ្ឋបាល / Office Admin Staff.

លក្ខណៈសម្បត្តិ: អប្បបរមាបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12. មានបទពិសោធន៍ការងារខ្លះជាគុណសម្បត្តិ។

Qualifications: Minimum – finished year 12. Some working experience will be an advantage.


2)  គ្រូបង្រៀន: ជាការជ្រើសរើសបុគ្គលិកប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់គ្រូបង្រៀន និង ការបណ្តុះបណ្តាល។

លក្ខណៈសម្បត្តិ:កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាលានេះត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់បេក្ខជនដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12 ទោះធ្លាក់​ ឬ​​ជាប់ក៏ដោយ។ ប្រាក់ខែសមរម្យ និងអាជីពការងារជាគ្រូបង្រៀនត្រូវបានធានាសម្រាប់អ្នកដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់។

Teachers: This is the School’s yearly recruitment for teachers for training.

Qualifications: The training programme for teachers in this School is opened to candidates who have completed Year 12, who are under-graduates or graduates. An attractive salary scale and a rewarding career as a teacher is guaranteed for those who qualify.


3) នាយករង / Deputy Principal

លក្ខណៈសម្បត្តិ: មានចំណេះដឹងខ្ពស់ទាក់ទងនឹងការអប់រំ។ មានបទពិសោធន៍បង្រៀន 7-8 ឆ្នាំហើយចេះប្រាស្រ័យទាក់ទង និងចេះនិយាយភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។ អ្នកដែលមិនមានសញ្ញាប័ត្រ តែមានបទពិសោធន៍បង្រៀនជាច្រើនឆ្នាំក៏អាចដាក់ពាក្យបានដែរ។ បេក្ខជន​អាចទទួលបាននូវឧត្តមភាព និងអាជីពការងារល្អសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព។ វាជាឱកាសសម្រាប់បេក្ខជនដើម្បីឈោងយកតំណែងជាជំនួយការរបស់នាយកសាលា។

Qualifications: Preferably a graduate with a degree related to education. Have 7-8 years teaching experience and able to communicate and write well in Khmer and English. A non- graduate with many years teaching experience can also apply. Good prospect and career for the right candidate. The opportunity is for this person to take over the Assistant Principal’s position.


4) ជំនួយការនាយក / Assistant Principal

លក្ខណៈសម្បត្តិ: បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រដែលទាក់ទងនឹងការអប់រំ។ មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច 7 ឆ្នាំក្នុងការបង្រៀន និងចេះប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងសរសេរយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស។បេក្ខជន​អាចទទួលបាននូវឧត្តមភាព និងអាជីពការងារល្អសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានសសមត្ថភាព។ វាជាឱកាសសម្រាប់បេក្ខជនដើម្បីឈោងយកតំណែងជានាយកសាលា។

Qualifications: Preferably a graduate with a degree related to education. Have at least 7 years of teaching experience and able to communicate and write well in Khmer and English.

Good prospect and career for the right candidate. The opportunity is for this person to take over the Principal’s position.

 

Mr.Komphieak :

097 999 6934 & 096 4 187 187

Website: http://www.wisdomnestschool.com/

Email:komphieak.wns@gmail.com

Application Form :ពាក្យសំរាប់បំពេញ/Application Form

Alliance Pharma Cambodge is the big local company in Cambodia which achieved the inter­national standard of WHO-GSDP, for the storage and distribution of Pharmaceutical and cold-chain products. The Quality Management System of the company has been certified with ISO 9001-2008 and upgrading to the latest version ISO 9001-2015.

Alliance Pharma Cambodge was established since 2001, our business is to do marketing, sales and distribute pharmaceutical, health care, and baby care products in Cambodia.

Currently we are looking for 3 qualify candidate of Delivery Account Representative: 

ផ្នែកដឹកជញ្ជូន/ចែកចាយ ចំនួន ៣ នាក់

ទីតាំងកន្លែកការងារ​៖

 • ភ្នំពេញ ១នាក់
 • កំពង់ធំ​ ១ នាក់
 • បន្ទាយមានជ័យ ​១នាក់

តូនាទី និង ការទទួលខុសត្រូវ

 • ដឹកជញ្ជូនផលិតផលទៅ និងជួបអតិថិជន
 • ទទួលប្រាក់ពីអតិថិជន
 • យកវិក័យប័ត្រលក់ដែលចុះហត្ថលេខាពីអតិថិជនរួច និងប្រាក់ប្រមូលពីអតិថិជនទៅអោយផ្នែកគណនេយ្យ 
 • តាមដានបំណុលដែលអតិថិជនជំពាក់ ​
 • រាយការណ៍ទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃទៅអោយផ្នែកគណនេយ្យ

តម្រូវការការងារ

 • យ៉ាងហោចបញ្ចប់វិទ្យាល័យ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • មានភាពអំនត់ រស់រាយរាក់ទាក់ និងអាចធ្វើការជាក្រុម
 • ចេះបើកបរឡាន និងមានប័ណ្ណបើកបរ
 • ត្រូវមានប្លង់អចលនទ្រព្យដំកល់ (ប្លង់ដីរីប្លង់ផ្ទះ)

 

បើមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនង​ និងផ្ញើប្រវត្តិរូបទៅកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម អោយបានមុនថ្ងៃទី ១៧ ធ្នូ ២០១៧

អាសយដ្ឋាន         ៖             ភូមិបឹងសាឡាង, សង្កាត់ឬស្សីកែវ, ខណ្ឌឬស្សីកែវ, រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទលេខ​​         ៖             0316983999

ឈ្មោះ ​​​                 ៖ លោក ភន សារុន បុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្សផ្នែកប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក

អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល            ៖ hr@alliancepharma.com.kh

B Sales Supervisor base in provinces

KK FUND LEASING PLC (Banteay Meanchey, Battambang...)

KEY RESPONSIBILITIES

 • Preparing and Making sale plan to achieve the sale target.
 • Screening and contacting the prospective clients.
 • Fix up an appointment with prospective clients and presentation to them company products and services.
 • Maintain and build up a good relationship with clients
 • Follow up the existing clients
 • Analyzing the Market Trend to company products and services
 • Work closely with Team
 • Daily, Weekly, and Monthly report to Sale Manager
 • Other Assign by Sale Manager or Management Team.

REQUIREMENT

 • Bachelor degree in Sale & Marketing or related field.
 • 1 or 2 year experiences on Sale & Marketing or related field (FMCG)
 • Knowledge on Sale & Marketing Strategies and plans
 • Strongly commitment on Sale Target, Sale Orientation
 • Good Communication skill, presentation skill, interpersonal skill
 • Knowledge on Computer literation (Microsoft Office), Internet & Email
 • Good Writing and Speaking English
 • Be Honestly, Friendly, Politely, hard-working, flexible, and willing to work as team.
 • Willing to work under pressure
 • Have own transportation


HOW TO APPLY

MR. CHRONG KIMSAN

TEL: 096 5010777

Email: hr@kkleasing.com

Address: No759, St 93, Boeng Trabek, Chamkamorn, Phnom Penh.

F Site Architect

Maxk Group Co., Ltd (Phnom Penh, Kampong Thom)

MAXK GROUP is a congregation of multiple companies working together with a common goal: to become the brand of the future. It consists of MAXK Design, MAXK Shop and MAXK Lighting with staffs from diverse backgrounds and international experiences. Please visit our website for more information : www.maxkgroup.com.

Currently, MAXK DESIGN is expanding and growing rapidly. We are now looking for a qualified and commited candidate to fill the following position.

RESPONSIBILITIES
 • Prepares architectural details as and when required for execution of works.
 • Work closely with MEP’s contractors on site to ensure that works are carried out to specific standards.
 • Address modification desired by client, submit new request for a change, seek approval for redesign.
 • Ensure that the architect design is delivered by the contractor and is responsible for dealing with any on site design problems that arise during construction.
 • Alias with procurement department to ensure adhoc material supplied to the site on time manner.
 • Counter-check all materials quantities and quality throughout project and post project completion
 • Control of purchased materials usage, wastage and optimize stock in terms of re-usage
 • Regular site visits to check on progress and ensure that the project is met the schedule and budget.
 • Prepare and monitor closely construction schedules
REQUIREMENT
 • At least 1-2 years relevant working experience
 • Degree in Architecture, site architect, or equivalent
 • Good command of Ms. Project, Ms. Excel, AutoCad, Sketchup, and 3Dmax
 • Willing to work longer hours, analytical mind with the ability of excellence problem-solving
 • Flexible, team worker, good communication, interpersonal, and reporting skills
 • Good command in written and spoken English.
HOW TO APPLY

Interested candidates should email their CV with recent photo, cover letter and project portfolio to HR Department via contact below:

Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

F Credit Officer

JMT (Cambodia) Co.,ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)
RESPONSIBILITIES

-       Search information of client.

-       Call check with client & Search information of client.

-       Building a relationship with local authority.

-       Meet with client to give information about debt credit.

-       Prepare report.

-       Other implements the plan assigned by the Manager.

REQUIREMENT

-       Male & Female

-       Finish High School or Graduated Bachelor.

-       Fresh Graduated or has experience in this related field company will consider in advance.

-       English good both in writing and speaking.

-       Knowledge in computer Microsoft Office.

-       At least 1 year experience with this position

-       Available stay and work in rural area.

-       Strong Commitment with self-confident, negotiation skill and interpersonal skill..

-       Hard working, Honest and responsibility

-       Possibility work under pressure condition.

HOW TO APPLY

Interested applicants please submit CV and Cover letter to address below. Only short-listed candidate will be contact to interview.

Phnom Penh Address: No. 159-161, Street no. 113, Sangkat Boueng Keng Kang 3,Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

Contact No: 093 32 18 65.

E-mail         :   bopha.h@jmtnetwork.co.th

 

 

F Sale & Marketing Manager

SOL TELECOM Co., Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)
RESPONSIBILITIES
 • Manage sale
 • Distribution (Sim & Scratch card)
 • Collection money
 • Take control 10 provinces
REQUIREMENT

Phone / telecom experiences in Smart, Metfone, Cellcard, Beeline Company

4 – 5 experiences

Good at English

 

HOW TO APPLY

Interested candidate, please submit CV and Covering Letter with stating your expected salary thought via email or office address below. Only shortlist candidates will be notified and contacted by phone for interview.The documents received will not be returned

Address: Sangkat Phsa Dermkor, Khan Tuol Kork, Phnom Phnom Penh.

E-Mail: soltelecom.hr@gmail.com

F Operator

Soma Energy Co., Ltd. (Kampong Thom)
RESPONSIBILITIES

. To operate the Biomass Plant follows the instruction of shift leader and higher level.

. To verify the working performance of machine and equipment by fill the operating data into the check sheet.

. To identify the source of technical problem.

. To primary fixing the problem (repair or change the part)

. To operate the plan maintenance.

. To analyze the defects and efficiency of parts and equipment

. To report the detail of problem.

. To routine check the stock of spare part

. To maintain accurate record and logs.

. To support the work assignment from the Shift leader and higher level

. To develop the solution and set up as the trouble shooting measure.

. To participate in preparing and checking various document and problem-solving.

REQUIREMENT

. Bachelor Degree in Electrical Engineering or related fields

. At least 1 Year experience in Factory or Company

. Experiences in Electrical or Mechanic

. Through Knowledge of technical work

. Capable of analyzing the trouble and make solution.

. Having problem solving skill

. Creativity and high responsible

. Basic computer skill (Microsoft office)

. Can read English document.

. Enthusiastic to learn new thing

. Can work in shift operation

. Ability to communicate both verbally and writing

. Being able to work with a team and follow guidelines

HOW TO APPLY

Qualified candidates are encouraged to submit CVs to our office at Soma Tower, 2nd floor, #2C, St. 120, Sangkat Phsa Thmey II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia or via email: job@somaenergy.com.kh not later than November 15, 2017. Only short listed candidates are contacted for interview.

F Mechanical Technician

Soma Energy Co., Ltd. (Kampong Thom)
RESPONSIBILITIES
 • To do all maintenance jobs in power plant following assigned (maintenance gasifire and gas engine and it ‘ s accessories
 • To do simple correcting maintenance if found any defect/abnormal. Or get any suggestion for help from other Dpt.
 • To analyze on system performance and find the route cause then propose the solution to Chief mechanical engineer
 • To work with related team to arrange maintenance schedule following the plan 
 • To work and coordinate with all related Dpt. To find the solution or solve the problem once un-expected issues happened
 • To help clean all plant area as assigned
REQUIREMENT
 • Graduated in Vocational training in Mechanical skill or higher level is preferable
 • At least 1-2 years experiences in the related field
 • Have knowledge about English language and computer skill is preferable
 • Be able to work with a team and follow guidelines
HOW TO APPLY

Qualified candidates are encouraged to submit CVs to our office at Soma Tower, 2nd floor, #2C, St. 120, Sangkat Phsa Thmey II, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia or via email: job@somaenergy.com.kh not later than November 15, 2017. Only short listed candidates are contacted for interview.

F បុគ្គលិកផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់(រើសគ្រប់ខេត្ត)

ជីសញ្ញាភ្នំ៥/HMH Group Co.,Ltd (Banteay Meanchey, Battambang...)

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សា និងបង្កើតឱកាសការងារ ជាមួយអត្ថប្រយោជន៍សមរម្យ ជូនបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព ក្រុមហ៊ុនសម្រេចជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែមដូចក្រោម៖

***តួនាទី៖ បុគ្គលិកផ្នែកលក់ជាន់ខ្ពស់

***ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តដែលបានរើស

***មានប្រាក់ខែគោល ប្រាក់ខែទី១៣ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត

REQUIREMENT

-ត្រូវមានបទពិសោធន៍ខាងលក់ជីកសិកម្ម 1ឆ្នាំឡើងទៅ

-មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួន

-គោលការណ៍ទូទៅរបស់បុគ្គលិក

***ដាក់ពាក្យតាម៖ អ៊ីមែល៖hmh.rithy@gmail.com ទូរសព្ទ៖ 010888525 / 0883888525

HOW TO APPLY

***ដាក់ពាក្យតាម៖ អ៊ីមែល៖hmh.rithy@gmail.com ទូរសព្ទ៖ 010888525 / 0883888525

F Support onsite

Opennet (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

- Support the customer has problem (cannot access internet, slow…).
- Support customer at client location
- Perform basic account maintenance activities.
- Give solution for customer.

 

RESPONSIBILITIES

 Good understanding in ISP
- Study CCNA, can configure TPLINK, Cisco
-Have Working experience is advantage
-Qualification: Bachelor Degree (Studying in the university or finished bachelor degree in IT Network).
-Field of study: IT Network
-Language: English—good
-Sex: Unlimited
-Age: 20- 30 year
-Friendly working environment, professional.

Compensation & Benefit:
- Very competitive salary 250$-500$
- Bonus with extra OT   
- Accident Insurance 24/24.
- Year-End and Company birthday’s bonuses.
- Tour every year.

Working time:
8:00AM - 5:30PM
or
2:00PM - 9:00PM
or
3:00PM - 10:00PM

HOW TO APPLY

Ms.Sang Vetho

Mobile: 0967422219/0976090308
Email : vetho.sang@opennet.com.kh

recruit@opennet.com.kh

#8A Street 217, Sangkat Stoung Mean chey,

Khan Mean chey, Phnom Penh, Cambodia

 

F ជាងបច្ចេកទេសអិនធឺណេត

Opennet (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

- តភ្ជាប់អិនធឺណេតជូនអតិថិជន
- ជួសជុលខ្សែរអិនធឺណេត
- ដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជន
- អូសខ្សែរអិនធឺណេត

RESPONSIBILITIES

- បញ្ចប់ការសិក្សារត្រឹមវិទ្យាល័យ ឬមហាវិទ្យាល័យ
- អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅបាន
- មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
- ឧស្សាហ៍ព្យាយាម
- អាចទទួលបានប្រាក់ខែរហូតដល់៥០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ

សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវតរូបសង្ខេបតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន ខាងក្រោម។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម

REQUIREMENT

- បញ្ចប់ការសិក្សារត្រឹមវិទ្យាល័យ ឬមហាវិទ្យាល័យ
- អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅបាន
- មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
- ឧស្សាហ៍ព្យាយាម
- អាចទទួលបានប្រាក់ខែរហូតដល់៥០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ

សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវតរូបសង្ខេបតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន ខាងក្រោម។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម

HOW TO APPLY

 

#8A Street 217, Sangkat Stoung Mean chey,

Khan Mean chey, Phnom Penh, Cambodia

Ms Vethona, Tel: 0967422219/0976090308

Email: vetho.sang@opennet.com.kh


recruit@opennet.com.kh

F ជាងបច្ចេកទេសអិនធឺណេត

Opennet (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

- តភ្ជាប់អិនធឺណេតជូនអតិថិជន
- ជួសជុលខ្សែរអិនធឺណេត
- ដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជន
- អូសខ្សែរអិនធឺណេត

RESPONSIBILITIES

- បញ្ចប់ការសិក្សារត្រឹមវិទ្យាល័យ ឬមហាវិទ្យាល័យ
- អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅបាន
- មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
- ឧស្សាហ៍ព្យាយាម
- អាចទទួលបានប្រាក់ខែរហូតដល់៥០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ

សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវតរូបសង្ខេបតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន ខាងក្រោម។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម

REQUIREMENT

- បញ្ចប់ការសិក្សារត្រឹមវិទ្យាល័យ ឬមហាវិទ្យាល័យ
- អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅបាន
- មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
- ឧស្សាហ៍ព្យាយាម
- អាចទទួលបានប្រាក់ខែរហូតដល់៥០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ

សម្រាប់បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវតរូបសង្ខេបតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន ខាងក្រោម។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម

HOW TO APPLY

 

#8A Street 217, Sangkat Stoung Mean chey,

Khan Mean chey, Phnom Penh, Cambodia

Ms Vethona, Tel: 0967422219/0976090308

Email: vetho.sang@opennet.com.kh


recruit@opennet.com.kh

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ដែលមានភាគទុនិកយុទ្ធសាស្រ្តដ៏រឹងមាំ គឺ ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគកាណាឌីយ៉ា អ៊ីនវេសមិន ហូលឌីង (Canadia Investment Holding) និង ក្រុមហ៊ុនហ្វូលឺតុនហ្វាយណាន់ស៊ល្យ ហូលឌីង (Fullerton Financial Holding) នៃប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងរាជធានី និងទីជនបទ ជាមួយនឹង   បណ្តាញប្រតិបត្តិការចំនួន៥១សាខា ដោយគ្របដណ្តប់រហូតដល់កម្រិតខេត្ត និង ស្រុក នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
RESPONSIBILITIES
    សិក្សា និង អនុវត្តឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យតាមគោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទី/ភារកិច្ចរបស់ខ្លួន
    កត់ត្រាសាច់ប្រាក់ និង រៀបចំសាច់ប្រាក់ទៅតាមការណែនាំរបស់ផ្នែកជំនាញ
    ពិនិត្យកត់ត្រា និង ប្រគល់ប្រាក់តាមការកំណត់របស់ហ្វូណន ស្តីពីការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ដែលកំណត់ដោយផ្នែកបេឡា
    រៀបចំទុកដាក់នូវគោលការណ៍ នីតិវិធី សេចក្តីសម្រេច និង សេចក្តីណែនាំនានាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបចេ្ចកទេស
    ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ

REQUIREMENT
    បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ ឬជានិស្សិតកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី៤ ឯកទេស គណនេយ្យ ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ      សេដ្ឋកិច្ច  ឬ ជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ
    ជាមនុស្សមានអត្តចរិកល្អ អំណត់ តស៊ូ ស្វាហាប់ ស្មោះត្រង់ និងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបម្រើការងារ
    មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ Ms. Office, Internet & Email
    មានជំនាញក្នុងការវិភាគ និងដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អ ក្នុងរង្វង់ការងារនិង ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន
    ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខជនដែលរស់នៅជិតទីកន្លែងបម្រើការងារ

HOW TO APPLY
បែបបទដាក់ពាក្យ
    បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមអញ្ជើញមកទទួលពាក្យដោយឥតគិតថ្លៃ និងដាក់ពាក្យនៅតាមការិយាល័យសាខា ហ្វូណនដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬការិយាល័យកណ្តាលមានអាសយដ្ឋាន អគារលេខ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស  កែងផ្លូវលេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ឬ តាមរយៈអ៊ីមែល samlly.chhourn@funan.com.kh ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទូរសព្ទលេខ៖ 069 888 114/016 594 903

F Salesman (អ្នកលក់) - (200$ - 450$) (បន្ទាន់)

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Recuriting Candidate

RESPONSIBILITIES
 • លក់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត
 • ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ​ និងជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជននៅខាងក្រៅ
 • បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • រៀបចំឯកសារក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់សេកម្មអ៊ីនធើណេត
REQUIREMENT
 • មិនទាមទារសញ្ញាបត្រ័ឬចំណេះដឹងខ្ពស់
 • ចូលចិត្តធ្វើការដោយឯករាជ្យឬជាក្រុម
 • មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន​
 • ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនឹងស្រលាញ់ផ្នែកលក់
HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកCVមកកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Email:     job@opennet.com.kh097 244 3287 – 087 843 886

Websitewww.opennet.com.kh

Facebook: Opennet Recruitment | https://www.facebook.com/opennet.recruitment/

Follow your province to Apply:

Technician:096 742 2219

Sales, cus016 544 032 – 097 244 3287

SiemreapOpennet Siemreap Branch
Email: nimol.you@opennet.com.kh
Cell: (+855) 86 31 67 87 ; Ext: 87859
Address: National 6 St., Bontreay Chas ,Slor Kram Commune, Siem Reap City.

BattambongOpennet Battambong Branch
Mr. Truong Nguyen
#586 , St 203, Sangkat Rattanak, Battambang, Cambodia
Phone: +855 97 6879 333 | ‎+855 98 6565 05

Banteay MeancheyDuy Nguyen (Mr.Victor)
Phone: 096 698 698 5/0889 6666 20/ 0888 627 148
Opennet Sisophon Branch
Korothan Village, Sangkat Ou Ambel, Sisophon City, Banteay Meanchey, Cambodia
Opennet Poi Pet Branch
NH 5, Phum Like 4, Sangkat Phsar Kandal, Poipet City, Banteay Meanchey, Cambodia

Kampong ChamOpennet Kampong Cham Branch
No 80, Preah Bat Ang Duong Street, Veal Vong Commune, Kampong Cham City
Phone :(855)888 097 888

Kampong ThomOpennet KamPong Thom Branch
#546 St.06 Sangkat Kampong Thom, StungSen City, Kampong Thom Province
Phỏe: +855964181708

Sihanouk VilleOpennet SihanoukVille Branch
No 231 ; St Ekareach; Group 7; Village 2; Sangkat2; Sihanoukville
Phone : (+855) 15344696

F Sales Supervisor (350$ - 700$)

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Recruiter candidate

RESPONSIBILITIES
 • Direct the door to door activities/operations of the sales agents.
 • Process time sheets for all agents in a timely manner
 • Inform Sales Manager/Assistant Manager of any issues, absences of sales man, sales agents
 • Management Sales team and contact to HR for recruit sales man or any employee issue
 • Provides support to sales agents in answering various requests.
 • Perform other duties as assigned.
REQUIREMENT
 • Must have at least 2 years of experience in an sales environment.
 • Must have previous supervisory/management experience.
 • Good  in speaking English or Chinese; Khmer fluently
 • Excellent communication skill and presentation skill
 • Excellent Teamwork skills

Compensation and Benefit:

 • Salary from 350$ – 700$ to infinity combined from fixed and bonus salary 
 • Accident Insurance
 • 13th month bonus 
 • Company’s birthday bonus and khmer new year
 • Summer vacation every year
 • very flexible and creative environment
HOW TO APPLY

Phone: 087 843 886 – 097 244 3287
Email: hr@opennet.com.kh
Website: www.opennet.com.kh
Address: No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

 

F Technician (ជាងអីនធើណេត) - (200$ - 500$)

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Recruiting candidate

RESPONSIBILITIES
 • ជួសជុល​ខ្សែរ ADSL and FTTH
 • ដំឡើងខ្សែរអ៊ីនធើណេតដល់ផ្ទះអតិថិជននឹងតាមបង្គោលភ្លើង
 • ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន មានទំនាក់ទំនងល្អ
 • Configure modem
REQUIREMENT
 • មិនទាមទារបទពិសោធន៏នឹងចំណេះដឹងខ្ពស់
 • បេក្ខជនចេះផ្នែក ITឬ ទូរគមនាគមន៍ឬអគិសនីខ្លះៗកាន់តែល្អ
 • មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួននិងមានទូរស័ព្ទ smartphone with Android
 • អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅនឹងក្រោមសម្ពាធបាន
 • អាចឡើងបង្គោលភ្លើងបាន
 • មានសុខភាពល្អ​ ទំនាក់ទំនងល្អ
HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកCVមកកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Email:     hr@opennet.com.kh | 097 244 3287 – 093 246 359 – 016 544 032

Websitewww.opennet.com.kh

Facebook: Opennet Recruitment | https://www.facebook.com/opennet.recruitment/

Follow your province to Apply:

Technician:096 742 2219

Sales, cus016 544 032 – 097 244 3287

SiemreapOpennet Siemreap Branch
Email: nimol.you@opennet.com.kh
Cell: (+855) 86 31 67 87 ; Ext: 87859
Address: National 6 St., Bontreay Chas ,Slor Kram Commune, Siem Reap City.

BattambongOpennet Battambong Branch
Mr. Truong Nguyen
#586 , St 203, Sangkat Rattanak, Battambang, Cambodia
Phone: +855 97 6879 333 | ‎+855 98 6565 05

Banteay MeancheyDuy Nguyen (Mr.Victor)
Phone: 096 698 698 5/0889 6666 20/ 0888 627 148
Opennet Sisophon Branch
Korothan Village, Sangkat Ou Ambel, Sisophon City, Banteay Meanchey, Cambodia
Opennet Poi Pet Branch
NH 5, Phum Like 4, Sangkat Phsar Kandal, Poipet City, Banteay Meanchey, Cambodia

Kampong ChamOpennet Kampong Cham Branch
No 80, Preah Bat Ang Duong Street, Veal Vong Commune, Kampong Cham City
Phone :(855)888 097 888

Kampong ThomOpennet KamPong Thom Branch
#546 St.06 Sangkat Kampong Thom, StungSen City, Kampong Thom Province
Phỏe: +855964181708

Sihanouk VilleOpennet SihanoukVille Branch
No 231 ; St Ekareach; Group 7; Village 2; Sangkat2; Sihanoukville
Phone : (+855) 15344696

F Sales Advisor (300$, 1,000$)

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)
RESPONSIBILITIES

 

- Searching for customer which are: enterprise, State-owned companies, NGO, international companies, F&B, hospitality.

- Contacting all these customer to request for meeting in person,introduce about the corporate and enterprise service such as: Internet Leased line, DPLC, local loop, IPLC, IEPL, TelePresence, Unifi wifi system.

- Dealing and closing deal with customer with all provided sale kits and price information

-Reach the entire sale Target for every months, quarter and year

-Performing market research, analyze with competitors with price, Swat and composing the proposal to customer

-Taking care customer as after sale service, be always responsive whenever the customer is in need

-Working with team and potential customer every week to the manager

 

REQUIREMENT

 

- Education Knowledge: Bachelor degree or higher degree in business or telecommunication.

-Fluent in English or Chinese.

-Minimum 1 year experience in sale activities

-Excellent communication skill and presentation skill

-Excellent Teamwork sills

 

HOW TO APPLY

 

Address: No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Email:     job@opennet.com.kh

Tel:         096 768 4007 - 087​​ 843​​ 886

 

F Sales representative

Khmer Moha Somnang (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

ឱកាសការងារ

ក្រុមហ៊ុនខ្មែរមហាសំណាង ជាប្រតិបត្តិករឆ្នោតស្របច្បាប់ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាល​ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនខ្មែរមហាសំណាងផ្តល់ជូននូវការកំសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជា និងជនបរទេសដែលចង់សាកល្បងផ្សងសំណាង។ ឆ្នោតមហាសំណាងលើកទឹកចិត្តអោយអតិថិជនរបស់ខ្លួនអាចធ្វើការផ្សងសំណាងជាមួយចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី 100រៀលឡើងទៅ ហើយអតិថិជនអាចមានសំណាងឈ្នះត្រលប់មកវិញនូវទឹកប្រាក់ចំនួន ៦,000,000រៀលប្រសិនបើសំណាងរបស់ពួកគេមកដល់។

 

ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្រុមហ៊ុនកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព ដើម្បីបំពេញតួនាទីដូចតទៅ៖

 

តួនាទី

·         បុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅក្រុងភ្នំពេញ                   50 នាក់

·         បុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅតាមបណ្តាខេត្ត              50 នាក់

RESPONSIBILITIES

ការងារដែលត្រូវបំពេញ

·          លក់ឆ្នោតកោស និងឆ្នោតឡូតូប្រាំខ្ទង់ ជាមួយរង្វាន់លួងចិត្តពីរខ្ទង់ និងបីខ្ទង់របស់ក្រុមហ៊ុន

·          ស្វែងរកភ្នាក់ងារលក់ថ្មី

·          ថែរក្សាភ្នាក់ងារលក់ដែលមានស្រាប់

·          ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតមានចំពោះភ្នាក់ងារលក់

·          ចែកចាយ និងថែរក្សាសំភារៈសំរាប់សកម្មភាពទីផ្សារទាំងអស់

·          ការងារបន្ទាប់បន្សំផ្សេងៗ

REQUIREMENT

 

លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនត្រូវមាន

·          មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់

·          មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន

·          មានឆន្ទៈ និងទឹកចិត្តមុះមុតក្នុងការងារ

·          មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ ដើម្បីសំរេចគោលដៅ

·          មានបទពិសោធន៍ខាងឥណទាន ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ រឺ​ ឆ្នោតកាន់តែប្រសើរ

HOW TO APPLY

ព័ត៍មានលម្អិត

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើ CV មកអាសយដ្ឋាន មជ្ឈមណ្ឌលការិយាល័យពាណិជ្ជកម្ម IOC

ជាន់ទី 4 មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ឫផ្ញើទៅអ៊ីម៉ែល jobs@mohasomnang.com ទូរស័ព្ទលេខ 070 235 235 / 099 235 235 /098 235 235 / 093 235 235 ។

F Product Development and Market Reserach Manager

Khmer Moha Somnang (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Khmer Moha Somnang is a legal lottery operator whom obtains the approval from the government of the kingdom of Cambodia. Khmer Moha Somnang aims to bring entertainment to Cambodian citizens as well as foreigners who wish to try their luck. Moha Somnang lottery encourage our customers to start their bet from 100 riels and customers have the chance to win 6,000,000 riels in cash if they have luck.

With prosperous growth company is looking for potential candidates to fill in the position of Product Development and Market Research Manager

RESPONSIBILITIES

·         Collect all current lottery companies’ products, sales and brand activities

·         Gather information from existing lottery companies’ products, current commission scheme and their business model

·         Designing research methods such as interviews and questionairs related to al type of lottery forms

·         Carrying out qualitative or quantitative research

·         Review and develop current lottery products

·         Carry out consumer behavior research

REQUIREMENT

1.      Bachelors or advanced degree in business, mathematics or sciences

2.      A minimum of 5 to 7 years within the custom market research industry

3.      1 to 2 years of industry/sector experience

4.      Strong analytic skills with experience in statistical modeling and analysis

5.      Exceptional written and oral communication abilities

6.       Proficient with Excel and PowerPoint

Starting salaries are negotiable and will depend on experience.

HOW TO APPLY

Interested Candidates should send their curriculum vitae, cover letter and related docuemtns to Khmer Moha Somnang head office: Intelligent Office Center (IOC) 4th Floor, Building No. 254D, Monivong Blvd, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh or email to jobs@mohasomnang.com. For more information, please contact 070 235 235 or 099 235 235. All interested candidates shall submit their application before 15 December 2017 by 5:00pm.

F Sales Manager

Khmer Moha Somnang (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Khmer Moha Somnang is a legal lottery operator whom obtains the approval from the government of the kingdom of Cambodia. Khmer Moha Somnang aims to bring entertainment to Cambodian citizens as well as foreigners who wish to try their luck. Moha Somnang lottery encourage our customers to start their bet from 100 riels and customers have the chance to win 6,000,000 riels in cash if they have luck.

With prosperous growth, company is looking for 5 potential candidates to fill in the position of Sales Manager

RESPONSIBILITIES

·         Design and implement a strategic business plan that expands company’s customer base and ensure its strong presence

·         Build and promote strong, long lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs

·         Identify emerging markets and market shifts while being fully aware of new products and competition status

·         Present sales, revenue and expenses reports and realistic forecasts to the management team

·         Achieve growth and hit sales targets by successfully managing the sales team

·         Objectives setting, coaching and performance monitoring of sales representatives

REQUIREMENT

1.      Bachelors or master degree in business administration or a related field

2.      Demonstrated ability to communicate, present and influence credibly and effectively at all levels of the organization

3.      Proven ability to drive the sales process from plan to close

4.      Strong business sense and industry expertise

5.      Excellent mentoring, coaching and people management skills

Starting salaries are negotiable and will depend on experience.

HOW TO APPLY

Interested Candidates should send their curriculum vitae, cover letter and related documents to Khmer Moha Somnang head office: Intelligent Office Center (IOC) 4th Floor, Building No. 254D, Monivong Blvd, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh or email to jobs@mohasomnang.com. For more information, please contact 070 235 235 or 099 235 235. All interested candidates shall submit their application before 15 December 2017 by 5:00pm.

*For walk-in interview. Please contact 098 235 235 / 093 235 235 for appointment and bring along your updated resume.  

F A2E Marketing Officer

Nakket Technologies Co., Ltd. (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

As an official A2E Solar Distributor in Cambodia (Schneider Electric), we are working hard to mobilize high quality, secure and economical access to energy products to the hand of Cambodia households, communities, and portable needs.

In response to the increasing demand of an access to energy products in Cambodia market, we are now looking for a dedicated and energetic Marketing Officers to join our team and expand our horizon. Please see below for more information:

RESPONSIBILITIES

As a marketing officer, you are resonsible for the following activities:

 • Prepare plan for A2E maket extension, and have the abilities to act on it
 • Support our distribution networks in each respective locations
 • Promote our A2E Solar products to last-mile customers
 • Utilize digital marketing tools to increase sale volume and product awareness
 • Keep track of sale history, and make our local distributors as well as customers satisfied
 • Explore new market and area to increase our distribution networks and channels
 • Work with customers to help them deliver the high quality Solar Projects or Products
REQUIREMENT

To become a dedicated maketing officer, we are looking for individuals with the following requirements:

 • Fresh graduate with bachelor degree in Marketing/Sale/Business or related fields
 • Willing to explore new things and communication
 • Can make use of technology and tools to boost marketing strategies
 • Happy to talk about our A2E products to customers, friends, communities, etc.
 • Easy-going, friendly, and fast-forward individual
 • Independent, active, and can work alone or in team
 • Having experience in sale/marketing is a plus
HOW TO APPLY

Should you find this job annoucement meet your expertise, skills, and knowledge, please do not hesitate to submit your CV, along with necessary documents, to our email: contact@nakket.com

More info: (+855) 78 567 189

F Sale/Marketing Officer

Nakket Technologies Co., Ltd. (Battambang, Kampong Chhnang...)

SNT Trading Cambodia is the Schneider Electric’s exclusive distributor of all kind of “Access to Energy” products such as solar products and solar lighting kits, and other cutting-edge smart home products. At SNT Trading Cambodia, we commit to delivering only high quality products and cutting-edge technologies from well-known brands.

We are now actively looking for a dedicated Sale/Marketing Officer to join our dynamic team; individual who can handle and possesses the following criteria:

RESPONSIBILITIES
 • Searching for new clients who might benefit from company products or services and maximizing client potential in designated regions
 • Developing long-term relationships with clients, through managing and interpreting their requirements
 • Supporting marketing activities by attending trade shows, conferences and other marketing events
 • Making feasible plan and strategies for product promotion and distribution, and taking certain actions to achieve goals
 • Challenging our business model in how we serve our customers better
REQUIREMENT
 • Fresh graduate in Sale/ Marketing/ Business or related fields
 • Self-motivated, customer focused personality and a strong desire to succeed
 • Excellent communication & presentation skills and ability to use computer and other design and reporting tools
 • Outgoing personality, desire to work hard and have fun in a fast-paced and rapidly evolving work environment
 • Ability to present technical concepts in a simple and entertaining way to technical, non-technical, and executive audiences.
 • Ability to communicate well in English
HOW TO APPLY

Interested candidates who are confident and enthusiastic about handling the aforementioned responsibilities and meet the requirements above are encouraged to summit their applications (Resume, Cover Letter, and other supporting documents), along with their expected salary as early as possible to the following email or address:

H/P: (+855) 78 567 189
E-mail: contact@nakket.com

Address: 1st Floor, PPIT Bldg., #541, St. 1003, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh

Note: only shortlisted candidates will be invited for an interview.

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ឱកាសការងាជាមួយនិងសហគ្រាស ហាយដ្រូឡូជីក

សូសល អេនធើប្រាយ

                                                                                                                                             

            សហគ្រាសសង្គម ហាយដ្រូឡូជីក គឺជាស្ថាប័នមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមអង្គការ អាយឌីអ៊ី និង ធ្វើការងារ ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាព    និង    ចំនូលសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រតាមជនបទ    តាមរយៈការផ្តល់

សុវត្តិភាព សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។ បេសកកម្មរបស់យើង គឺដើម្បីធានាថាគ្រួសារទាំងអស់មិនថាតែ អ្នកមានជីវភាព ក្រ មធ្យម និងមានទេ គ្រួសារទាំងអស់នោះអាចទទួលបានទឹកស្អាត ទទួលទានគ្រប់ៗគ្នា។ ប្រជាជនត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសសម្រាប់ ការទទួលបាន ចម្រោះទឹកស្អាតតាមរយៈ ឥណទាន និង សាច់ប្រាក់។

            ឆ្លើយតបទៅនិងកំណើន​ និង​តម្រូវការនៃប្រជាជន សហគ្រាសសង្គម ហាយដ្រូឡូជីកកំពុងពង្រីកការ ខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លូនដើម្បីបំពេញទៅដល់មនុស្សជាច្រើន។ សហគ្រាសសង្គម ហាយដ្រូឡូជីក កំពុងស្វែងរក បុគ្គលិក បន្ថែមជាច្រើនទៀតដែលមានការប្តេជ្ញារចិត្ត និង មា​នទេពកោសល្យ ដែលអាចបំពេញនៅតាមខេត្តប្រតិបត្តិការមួយចំនួន៖

 

           មុខតំណែង                   

1.     មន្រ្តីផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន (PCSO)

2.      អ្នកលក់ធុងចម្រោះទឹកស្អាត (CWE)

3.      មន្រ្តីឥណទាន (CO)

4.      មន្ត្រីបង់រំលោះ (IO)

           ទីតាំងការងារ               : ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង បន្ទាយមានជ័យ បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ កំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ ព្រៃវែង តាកែវ និង កំពត។

             មុខតំណែង                    : ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ប្រចាំខេត្ត

             ទីតាំងការងារ                  : ខេត្ត ព្រែវែង 

RESPONSIBILITIES

ទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្រីផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន (PCSO)

·         ត្រួតពិនិត្យគ្រប់អតិថិជនទាំងអស់របស់ហាយដ្រូឡូជីក ដើម្បីធានាថាពួកគេពេញចិត្តជាមួយផលិតផល និង ទទួលបានសេវាកម្មល្អ

·         ភ្ជាប់ជាមួយការស្ទង់មតិអតិថិជន

·         ផ្តល់ការគាំទ្រផលិតផល និង ការបណ្តុះបណ្តាលដល់អតិថិជន

·         ធ្វើការស្វែងរក និង ត្រួតពិនិត្យរកមើលអតិថិជនថ្មី

·         ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាអតិថិជនដែលបានទទួលពីការិយាល័យកណ្តាល ឬតាមបណ្តាញផ្សេងៗទៀត

·         សរុបរបាយការណ៍ប្រចាំខែដោយផ្អែកទៅលើមតិត្រឡប់(ទាំងមតិពេញចិត្ត និងមិនពេញចិត្ត) របស់អតិថិជន

·         សម្របសម្រួលជាមួយអ្នកចែកចាយចម្រោះ ប្រសិនបើត្រូវការ ដើម្បីរៀបចំការផ្លាស់ ប្តូរផើងចម្រោះ

·         កិច្ចការងារផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានផ្តល់ និងចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

 

តម្រូវការចាំបាច់

 • មានចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពចម្រោះរូបទន្សាយកាន់តែប្រសើរ។
 • មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន អាចធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដោយម៉ូតូបាន។
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃ និង មានភាពឆ្លាតវៃ។
 • បេក្ខជនគឺជាអ្នកដែលស្រលាញ់ការងារពង្រឹងសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជា
 • បេក្ខជនត្រូវប្រាកដ និងមានឆន្ទះធ្វើដំណើរគ្រប់តំបន់ជនបទ
 • មានបទពិសោធន៌ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអតិថិជន ដែលជាពិសេសនៅក្នុង តំបន់ជនបទកាន់តែប្រសើរ
 • ត្រូវមានសញ្ញាប័ត្រជាប់បាក់ឌុប និងធ្លាក់បាក់ឌុប

 

ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកលក់ធុងចម្រោះទឹកស្អាត

·         រៀបចំការប្រជុំលក់ផ្ទាល់នៅក្នុងភូមិដើម្បីលក់ចម្រោះទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយជារៀងរាល់ថ្ងៃ

·         ជំរុញសកម្មភាពប្រជុំដើម្បីបង្កើតការលក់ និង ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រជុំ

·         កំនត់ និង ធ្វើការងារជាមួយមេភូមិ  និង អ្នកដឹកនាំសំខាន់ផ្សេងៗទៀត

·         សួរសុខទុក្ខអតិថិជនដើម្បីធានាថាអតិថិជនពេញចិត្ត និង​ ប្រើប្រាស់ចម្រោះបានត្រឹមត្រូវ

·         កំនត់ និង រៀបចំអតិថិជនចាស់ៗដើម្បីចែកចាយព័ត៌មានផលិតផលក្នុងការប្រជុំ

·         បង្កើតសកម្មភាពអញ្ជីញអ្នកភូមិដើម្បីចូលរួមប្រជុំ

·         ការលក់: ប្រើប្រាស់សៀវភៅចម្រោះទឹកស្អាត”ដើម្បីបង្កើនលទ្ធផលការលក់ចម្រោះទឹកស្អាតឲ្យបានច្រើន

·         សុវត្តិភាព: សម្របសម្រួល និងជួយបំពេញឯកសារឥណទាន​សំរាប់អតិថិជន​ទៅតាមការប្រជុំ

·         បម្រើ: ត្រូវមានការប្រាកដពេលវេលា ដឹកជញ្ជូនផលិតផលទៅកាន់អតិថិជន បង្រៀនអតិថិជនពីរបៀបថែរក្សាចម្រោះ និង តាមដានអតិថិជនដែលពេញចិត្តទៅលើផលិតផលចម្រោះ

·         តាមដាន គ្រប់គ្រង និង វិភាគទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយបំពេញរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ និង ប្រចាំឆ្នាំ និង ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងខេត្ត

·         ចួលរួមប្រជុំក្រុមជារៀងរាល់សប្តាហ៍ និង​ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកលក់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាព និង

លទ្ធផលលក់

·         អាចបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗ បានតាមការចាត់ចែងជាក់ស្តែងពីប្រធាន

 

តម្រូវការចាំបាច់

·         មិនមានបទពិសោធន៌ ក៏អាចដាក់បាន

·         ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនៅទីជនបទ

·         ស្រលាញ់ការងារនៅក្នុងសហគមន៌ និង ការអភិវឌ្ឍន៍សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជា

·         អាចបត់បែនជាមួយការផ្លាស់ប្តូរ និង ការងារក្នុងស្រុកផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្ត

·         អាចសរសេរ និង បំពេញរបាយការណ៍បាន

·         បើកចិត្ត និងរៀនអ្វីដែលថ្មីៗ

·         អាចស្នាក់នៅក្នុងការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន

·         មានឆន្ទៈធ្វើឲ្យក្រុមមានភាពល្អប្រសើរ

·         មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការងារ និងស្មោះត្រង់

·         កសាង និង ថែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អ ក្នុងក្រុម ដៃគូរ អជ្ញាធរ និងប្រជាពលរដ្ឋ

·         បេក្ខជនជាស្ត្រីត្រូវបានលើទឹកចិត្ត

 

ទំនួលខុសត្រូវរបស់មន្រី្ត ឥណទាន (CO)

 • ប្រមូលប្រាក់កម្ចីដោយផ្អែកលើតារាងប្រមូលប្រាក់ពីការិយាល័យឲ្យទាន់ពេលវេលា
 • តាមដាន និងបញ្ជូលព័តមានអោយបានត្រឹមត្រូវ និង ទៀងទាត់
 • កត់ត្រាដំនើរការប្រមូលប្រាក់នៅក្នុងតារាង ប្រមូលបា្រក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
 • តាមដាន​​ កត់ត្រា ​និង រាយការណ៍រាល់អតិថិជន ដែលមិនបានបង់ប្រាក់នៅក្នុងតារាងអ្នកមិន​បង់​ប្រាក់
 • បញ្ចូលព័តមានឯកសារកូពី តារាងប្រមូលប្រាក់ទៅក្នុង(Drop Box)​​ប្រអប់ដាក់ឯសារ និង

ផ្ញើរប្រាក់ដែលប្រមូលបានដាក់ក្នុងធនាគារជារៀងរាល់ថ្ងៃ

 • រាយការណ៌​និង​ ធ្វើការតាមដាន​​បញ្ជីដែលមានជាប្រចាំទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងមន្ត្រីឥណទាន
 • របៀបចំផែនការណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន និងត្រួតពិនិត្យជាមួយ អ្នកគ្រប់គ្រងមន្ត្រីឥណទាន
 • ចែករំលែកបញ្ហានិង ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាភ្លាមជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងឥណទាន
 • ទទួលខុសត្រូវចំនួនប្រាក់ដែលប្រមូលបាន
 • ធ្វើការឲ្យទាន់ពេលវេលា និងក្នុងតំបន់ភូមិដែលជាគោលដៅ សម្រាប់ការប្រមូលនៅពេលដែលស្នើសុំ
 • កំនត់ និងសហប្រតិបត្តិ​ជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រមូលប្រាក់នៅក្នុងភូមិ
 • ចូលរូមជាមួយ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗ
 • តំណាងឲ្យបុគ្គលិក ហាយដ្រូឡូជីក ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ដៃគូ និងសាធារណៈ

         អាចបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗ បានតាមការចាត់ចែងជាក់ស្តែងពីប្រធាន​​​

 

ទំនួលខុសត្រូវរបស់ មន្រ្តីបង់រំលោះ (IO)

·         ប្រមូលឯកសារប្រាក់កម្ចីពីអ្នកជំនាញទឹកស្អាតម្នាក់ៗដោយប្រាកដថាទិន្នន័យបានបំពេញត្រឹមត្រូវប្រមូលបានគ្រប់​ចំនួន និង រាប់ចំនួនឯកសារប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងភូមិបានគ្រប់ចំនួនមិនច្រឡំ ឬ បាត់ឯកសារ

·         ត្រួតពិនិត្យរូបភាពនៅក្នុងក្រុម និងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយឯកសារ

·         ត្រួតពិនិត្យ និង រៀបចំក្រុមប្រាក់កម្ចីជាមួយរូបភាពមុនពេលផ្ញើរទៅកាន់ប្រធានផ្នែកគ្របគ្រងឥណទាន

និង បញ្ជូលទៅក្នុងប្រអប់ដាក់ឯកសារ (Dropbox)

·         បំពេញ និង ទទួលឯកសារប្រាក់កម្ចីពី អ្នកជំនាញទឹកស្អាត ដោយសួរសំនួរបន្ថែម ឬបញ្ជាក់ជាមួយ

អតិថិ​ជនដោយផ្ទាល់ និង បំពេញផ្នែកព័តមានអតិថិជនខ្លះ ដើម្បីធ្វើឲ្យព័តមានច្បាស់ប្រាកដ

·         វាយតម្លៃប្រាក់កម្ចីដោយផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនដោយការទៅដល់កន្លែង និង សួរសំនួរអតិថិជនដោយផ្ទាល់ជាមួយឯកសារ និងពិនិត្យព័ត៌មានអតិថិជនដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សៀវភៅគ្រួសារ និង ទ្រព្យបញ្ចំផ្សេងៗ

·         ផ្ញើរឯកសារបញ្ចេញប្រាក់កម្ចីទៅកាន់ប្រធានគ្រប់គ្រងឥណទានបន្ទាប់ពីបានបំពេញចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ទាន់ពេលវេលា និងកត់ត្រាជាមួយចំនួនប្រាក់កម្ចីដែលបញ្ចេញ  

·         សម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រមូលប្រាក់ សម្រាប់ការប្រមូលប្រាក់កម្ចី និងចំនួនបា្រក់សង

·         ត្រួតពិនិត្យ ឯកសារបញ្ចេញប្រាក់កម្ចី និងឯកសារតំរូវផ្សេងៗឲ្យបានពីរដង ដោយប្រាកដថាត្រឹមត្រូវ 

និងមិនខុសជាមួយរូបថត មុនពេលផ្ញើរទៅកាន់ប្រធានគ្រប់គ្រងឥណទានជារៀងរាល់ល្ងាច  

·         សម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រមូលប្រាក់ សម្រាប់ការប្រមូលប្រាក់ឲ្យទាន់ពេលវេលា 

ដោយជម្រាបពីថ្ងៃខែ នៃប្រាក់កម្ចី  ចំនួនប្រាក់ទូទាត់  រយៈពេលនៃការទទូទាត់ ចំនួនអតិថិជនទៅកាន់

គណៈកម្មាធិការប្រមូលប្រាក់ និងប្រាកដចំនួនថ្ងៃខែនៃការប្រមូលពីគណៈកម្មាធិការប្រមូលប្រាក់

·         អាចបំពេញកិច្ចការផ្សេងៗ បានតាមការចាត់ចែងជាក់ស្តែងពីប្រធាន​​​

 

តម្រូវការចាំបាច់របស់មន្រី្ត ឥណទាន (CO) និង មន្រ្តីបង់រំលោះ (IO)

 

·         មិនមានបទពិសោធន៌

·         បញ្ចប់វិទ្យាល័យ ឬ បរិញ្ញប័ត្ររងផ្នែកលក់ ទីផ្សារ ឬជំនាញផ្សេងៗដែលទាក់ទាង

·         មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ ទាំងការនិយាយ​ និង​សរសេរ

·         មានម៉ូតូ​ និង​ ទូរស័ព្ទ​ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចទំនាក់ទំនង​និងប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេល

·         មានសមត្ថភាពធ្វើដំណើរទៅភូមិ​ឃុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ

·         អាចបត់បែនជាមួយការផ្លាស់ប្តូរ និងការងារនៅក្នុងស្រុកផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្ត 

 • ស្រលាញ់ការងារនៅក្នុងសហគមន៌ និងការអភិវឌ្ឍន៌សុខភាពប្រជាជនកម្ពុជា
 • ជាមួយសមត្ថភាពការងារដោយឯករាជ និងចំនួនតិចតួចនៃអ្នកគ្រប់គ្រង

·        ចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង

·        ខ្លាំងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហ និងមានទំនាក់ទំនងល្អ​

·         មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រ​និងបណ្តុះបណ្តាល​ព្រមទាំងទទួលយកនូវពត៌មានត្រឡប់ផ្សេងៗ

·         រក្សាគំនិតវិជ្ជមានទោះនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាក (ឧ.ភ្លៀង,ផ្លូវលំបាក,និងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ)

·         មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់​​ មានភាពស្មោះត្រង់ ​និង​សីល​ធម៌​ល្អ​​

·         ចេះរៀបចំការងារដែលទាក់ទងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

 • ប្រតិបត្តិតាមគោលការណ័ណែនាំរបស់ ហាយដ្រូឡូជីក
 • ប្រតិបត្តិដោយមានការទទួលខុសត្រូវ និងមានក្រមសីលធម៌ចំពោះរាល់អតិថិជនរបស់ ហាយដ្រូឡូជីក
 • បើកចិត្តក្នុងការទទួលយកគំនិតថ្មី និងមានឆន្ទះក្នុងរៀនសូត្រ

ទំនួលខុសត្រូវសំរាប់ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ប្រចាំខេត្ត

1.    ធ្វើការជ្រើសរើស បណ្តុះបណ្តាល ក្រុមអ្នកជំនាញទឹកស្អាត ដើម្បីបង្កើត និង គ្រប់គ្រងក្រុម និង ការប្រជុំលក់ផ្ទាល់នៅក្នុងភូមិដើម្បីលក់ចម្រោះទឹកទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។

            សកម្មភាពចំបង របស់អ្នកជំនាញទឹកស្អាតរូមមាន៖

-ស្វែងរកអតិថិជនគោលដៅ: រៀបចំសមកម្មភាពប្រជុំព្រៀង និង ដាក់ការប្រជុំដើម្បីបង្កើតអោយទទួលបានជោគជ័យ។

-ការលក់: ប្រើប្រាស់សៀវភៅទឹកស្អាតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលលក់ចម្រោះទឹកស្អាតបានល្អ

-សុវតិ្តភាព: ក្នុងការប្រមូលប្រាក់ និង ដឹកជញ្ជូន

-បម្រើ: ត្រូវប្រាកដពេលវេលា ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូន​ និង ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន

2. មានគំរោងសម្រាបគ្រប់គ្រងការប្រជុំក្រុមលក់រៀងរាល់សប្តាហ៍ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅលក់ប្រចាំសប្តាហ៍ វត្ថុបំនង និង របៀបវារៈ

3.    ប្រមូលនិងវិភាគទិន្នន័យលក់ប្រចាំថ្ងៃ សប្តាហ៌ និង ប្រចាំខែដើម្បីធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញទៅកាន់អ្នកជំនាញ​ទឹកស្អាតនីមួយៗ និង បង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តសំរាប់ក្រុមលក់អោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលក់ដែលបានកំនត់។

4.    ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងរាល់សន្និធិ និង ទំនិញទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងការិយាល័យ។​ ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកដឹកជញ្ជូន អ្នកត្រួតពិនិត្យឃ្លាំង និង អ្នកដឹកប្រចាំតំបន់ដើម្បីសម្របសម្រួល សន្និធិ​ និងតារាងដឹកជញ្ជូនប្រចាំសប្តាហ៍។ ត្រូវបា្រកដអោយបានត្រឹមត្រូវក្នុងការប្រមូលឯកសារចំនូល និង សាច់ប្រាក់។

5.    សម្របសម្រូលយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយដៃគូរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅខេត្ត និង អ្នកគ្រប់គ្រងសាខាតាមស្រុកដើម្បីរៀបចំផែនការរលក់ និង បែងចែកក្រុមប្រជុំលក់។

6.    រក្សាកំណត់ត្រាច្បាស់លាស់នៃរបាយការណ៍កំណត់តម្លៃលក់ និង របាយការណ៌សកម្មភាពដែលបានប្រគល់ដោយអ្នកជំនាញ​ទឹកស្អាត​​ ​​អ្នកត្រួតពិនិត្យចម្រោះទឹកស្អាត និង អ្នកដឹកចម្រោះ ដើម្បីឲ្យបា្រកដច្បាស់ដល់ការទូទាត់សំណងសំរាប់ក្រុមលក់។

7.    គ្រប់គ្រងអ្នកជំនាញទឹកស្អាត រួមទាំងការបែងចែកពេលវេលា ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពអថិជន និងឆ្លើយតប អោយទាន់ពេលវេលាទៅតាមសំណើររបស់ទូរស័ព្ទទាន់ពេលវេលា។

8.    ការងារផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវបានផ្តល់

 

តម្រូវការសំរាប់តួនាទីប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់ប្រចាំខេត្ត

 

·         មានបទពិសោធន៌យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ ក្នុងការលក់ និងការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័នឯកជន

·         មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញា រឺ បរិញ្ញាប័ត្ររង ផ្នែកលក់ ទីផ្សារ គ្រប់គ្រង ឬសញ្ញាប័ត្រពាក់ព័ន្ធ

·         អាចអាន និងសរសរភាសាខ្មែរបានច្បាស់លាស់ល្អ

·         អាចអាន និង សរសេរភាសាអង់គ្លេស

·         មានជំនាញខាងផ្នែកកុំព្យូទ័រ -អាចប្រើប្រាស់ Microsoft Word and Excel និង អ៊ីម៉ែល

·         មានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន និង​ទូរស័ព្ទក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលា

·         មានតួនាទីជាអ្នកធើ្វការងារតាមជនបទ និង ​ត្រូវមានសមត្ថភាពបើកបរម៉ូតូផ្ទាល់ចំងាយពី៥-៥០គីឡូ)​​ ដោយឯករាជ្យម្នាក់ឯងទៅកាន់ភូមិ ឃុំ ផ្សេងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ

·         ត្រូវមានភាពបត់បែនទៅតាមការផ្លាស់ប្តូរ និង​ ធ្វើការងារនៅក្នុងស្រុកផ្សេងនៅក្នុងខេត្ត

·         ត្រូវស្រលាញ់ការងាសហគមន៍ និង​ ការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជា

·         ជំរុញលទ្ធផល និងលើទឹកចិត្ត​​ ដោយកំនត់ការលក់ និងឱកាសដើម្បីបានលទ្ធផល ដែលមិនអាចកំនត់បាន

·         ជាអ្នកខ្លាំងក្នុងដោះស្រាយបញ្ហាដោយមានការប្តេជ្ញា និង សមត្ថភាពរៀនសូត្រពីបញ្ហា

·         ព្យាយាមជាមួយការងារ និង អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រង

·         រួសរាយរាក់ទាក់ និង មានទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអ្នកដទៃផ្សេងទៀត​ ដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងយ៉ាងរហ័ស និង ទុកចិត្ត។

·         មានជំនាញក្នុងធ្វើបទបង្ហាញ មានជំនឿទុកចិត្តក្នុងការនិយាយនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្តាប់ដ៏ច្រើន

·         មានឆន្ទះក្នុងការរៀន និង ទទួលយកការឆ្លើយតប​

·         ប្រកាន់គំនិតវិជ្ជមានទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈលំបាក (ឧ.ភ្លៀង ផ្លូវលំបាក ធ្វើដំណើរឆ្ងាយពេក)

·         ទទួលខុសត្រូវសំរាប់សកម្មភាព និងលទ្ធផលដោយស្មោះត្រង់

REQUIREMENT

សំគាល់៖

សហគ្រាសសង្គម Hydrologic គឺផ្តល់ភាពស្មើភាព​គ្នា និងយុត្តិធម៌ ទៅដល់បេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែលមាន សិទ្ធិ ​និង ​មានទេពកោសល្យ។​

ចំពោះបេក្ខជនដែលមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្តាលខេត្តប្រតិបត្តិការខាងលើ និង ទទួលបានសិទ្ធិអទិភាពមុនគេ។ ម្យ៉ាងទៀតបេក្ខជន-បេក្ខនារី អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជា៖

១. ប្រាក់ខែគោល

២. បា្រក់លើកទឹកចិត្ត

៣. ប្រាក់ឧបត្ថម្ត (លុយសាំង និង ជួសជុលម៉ូតូ)

៤. មានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត

៥. ធានារ៉ាប់រងពេលមានគ្រោះថ្នាក់

៦. ធានារ៉ាប់រងសុខភាព

៧. ប្រាក់សុខភាពប្រចាំឆ្នាំ 

៨. ប្រាក់ខែទី១៣ និង ប្រាក់ខែទី១៤​

៩. ថ្ងៃធ្វើការងារ ពីច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ

១០. ការឈប់សំរាកបុណ្យជាតិនានាតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារ

១១. មានច្បាប់ឈប់សំរាកផ្សេងៗតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងការងារ

១២. មានឱកាសទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ​និង បទពិសោធន៍ថ្មីៗ

ចុងក្រោយបានចួលរួមចំនែកជួយសង្គមតាមរយៈការជួយប្រជាជនក្នុងសហគមន៍របស់យើងអោយមានចម្រោះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់។

HOW TO APPLY

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង  ព័តព័ត៌មានលំអិត:

បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់តាមការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ ស្នាក់ការ

កណ្តាលតាមរយៈអស័យដ្ឋានខាងក្រោម៖

§  ការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ទូរស័ព្ទលេខ: 081 888 271 / 086 888 827

§  ការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំខេត្ត បាត់ដំបង ទូរស័ព្ទលេខ       : 086 8888 27 / 081 888 077

§  ការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំខេត្ត សៀមរាប ទូរស័ព្ទលេខ       : 081 888 322 / 010 888 071

§  ការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំខេត្ត កំពង់ចាម ទូរស័ព្ទលេខ       :  081 888 055 / 010 888 046

§  ការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំខេត្ត កំពង់ធំ ទូរស័ព្ទលេខ          : 081 777 069 /​ 010 888 026

§  ការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ទូរស័ព្ទលេខ         : 081​ 777 171 / ​070 888 404

§  ការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំខេត្ត ព្រៃវែង ទូរស័ព្ទលេខ          : 081 888 332 / 010 888 046

§  ការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំខេត្ត កំពត ទូរស័ព្ទលេខ             : 010 888 094 / 081 888 069

§  ការិយាល័យចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំខេត្ត តាកែវ ទូរស័ព្ទលេខ           : 081 888 115/ 081 888 104

§  នៅស្នាក់ការកណ្តាល អគារលេខ ៩៧ ផ្លូវលេខ ១៩ បេតេ សង្កាត់ បឹងទំពុន ខ័ណ្ឌ មានជ័យ ភ្នំពេញ ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ ០៧០​ ៨៨៨ ៤៥៤ ឬ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល kveasna@hydrologichealth.com

 

នៅរៀងរាល់ម៉ោងការងារ ចាប់ពីថ្ងៃ ចន្ទ ដល់ សុក្រ ម៉ោង ៨:០០ព្រឹក ដល់ ៥:០០ល្ងាច

F Telesales (200$ - 500$)

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Recruiter

RESPONSIBILITIES

 Contact to customers to promote company’s service
• Sell service of company by phone
• Make contract when customers buy company’s service
• To meet customers if they need more detail information about service
• Doing daily report about customers interested with company’s service to manager.

REQUIREMENT

- Excellent communication and listening skills
• Fluency in English speaking, (Can speak Chinese is more advantages)
• Can use computer: Microsoft Office (Word, Excel and Power Point) and Internet and Email.
• Sex: Female only
• Have experiences with telecom company is plus.

HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកCVមកកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Email:     hr@opennet.com.kh ; 097 244 3287 -087​​ 843​​ 886

Website: www.opennet.com.kh / Facebook: Opennet recruitment

 

F IT Support (250$ - 500$)

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)
RESPONSIBILITIES

·         Install, setup, Configuration Computer Window Server Local Area Network.

·         Provide technical assistance support incoming queries issues to computer.

·         Respond queries either person, over phone, via live chat.

·         Maintain daily  of computer/Printer/Scanner/CCTV/Access Door/Finger Print

·         Troubleshoot Internet, e-mail, networks,  applications  head  and branches

·         Provide problem-solving staff’s software hardware.

·         Install, modify, repair computer hardware software.

·         Run diagnostic programs resolved problems.

·         Install computer peripherals  users

·         Follow up staff ensure issue has been resolved.

·         Receive  follow further instruction  IT Team Lead

·         Be able to support all branch in Phnom Penh

REQUIREMENT

·         Bachelor Computer Science/IT at least 4 student field.

·         Knowledge  TCP/IP, WAN, LAN, DNS Networking, Cisco Router  Switch

·         Experience IT Work such installation Network, Computer Maintenance.

·         Knowledge Window Server 2012 R2 Linux OS better.

·         Understand DNS/DHCP/Domain Controller/ Wireless/Cabling

·         Be able  configure network  Maintenance network

·         Applicants must  willing  work  a shifting schedule include weekend

·         Fresh graduated students  welcome  apply

·         Good Hardware Software repairing.

·         Good  communication, initiative,  problem solving

·         Good speaking writing Khmer, English.

Compensation & Benefit:

·         Competitive salary.

·         Accident Insurance 24/24.

·         Year-End and Company birthday’s bonuses.

·         Tour every year.

HOW TO APPLY

Address: No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Email:     hr@opennet.com.kh

Tel:         097 244 3287 -087​​ 843​​ 886

Website: www.opennet.com.kh / Facebook: Opennet recruitment

F IT Support (250$ - 500$)

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)
RESPONSIBILITIES

·         Install, setup, Configuration Computer Window Server Local Area Network.

·         Provide technical assistance support incoming queries issues to computer.

·         Respond queries either person, over phone, via live chat.

·         Maintain daily  of computer/Printer/Scanner/CCTV/Access Door/Finger Print

·         Troubleshoot Internet, e-mail, networks,  applications  head  and branches

·         Provide problem-solving staff’s software hardware.

·         Install, modify, repair computer hardware software.

·         Run diagnostic programs resolved problems.

·         Install computer peripherals  users

·         Follow up staff ensure issue has been resolved.

·         Receive  follow further instruction  IT Team Lead

·         Be able to support all branch in Phnom Penh

REQUIREMENT

·         Bachelor Computer Science/IT at least 4 student field.

·         Knowledge  TCP/IP, WAN, LAN, DNS Networking, Cisco Router  Switch

·         Experience IT Work such installation Network, Computer Maintenance.

·         Knowledge Window Server 2012 R2 Linux OS better.

·         Understand DNS/DHCP/Domain Controller/ Wireless/Cabling

·         Be able  configure network  Maintenance network

·         Applicants must  willing  work  a shifting schedule include weekend

·         Fresh graduated students  welcome  apply

·         Good Hardware Software repairing.

·         Good  communication, initiative,  problem solving

·         Good speaking writing Khmer, English.

Compensation & Benefit:

·         Competitive salary.

·         Accident Insurance 24/24.

·         Year-End and Company birthday’s bonuses.

·         Tour every year.

HOW TO APPLY

Address: No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Email:     hr@opennet.com.kh

Tel:         097 244 3287 -087​​ 843​​ 886

Website: www.opennet.com.kh / Facebook: Opennet recruitment

 

F Telesales Manager (500$ - 1,000$)

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Recruiter candidate

RESPONSIBILITIES

– Coach, lead and motivate staff to reach personal and departmental, and area goals
– Fulfill targets set for yourself and sales team as well as growth targets for volume and market share for Sales Department
– Perform market research and analysis, develop and implement strategy, communicate company policy to sales team.
– To increase sales and innovative advertising and marketing activities
– To monitor and analyze the performance of the customers and its credits worthiness
– To study, analyze and forecast the market demands, price and development
– Develop strong business team.
– Manage team and execute to meet the target.

REQUIREMENT

– Education: Bachelor Degree or higher in a relevant discipline: Business, Marketing, Technical
– Management skills: 2-5 years experiencing in team/group development and management
– Excellent communication, report writing, and presentation skills.
– Excellent problem solving, analytical skills.
– Good in English with strong written and oral communication skills (Chinese or Vietnamese will have higher salary)
– Pleasant personality, positive attitude
– Willing to learn and work hard
– Have experience training Telesales staff or other

Compensation & Benefit:
– Very High and competitive salary. 
– Commissions on sales. 
– Accident Insurance 24/24.
– Year-End and Company birthday’s bonuses.
– Tour every year.

HOW TO APPLY

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Email:     hr@opennet.com.kh ; 097 244 3287 – 087 843 886

Website: www.opennet.com.kh / Facebook: Opennet recruitment

 

F Sales Supervisor (350$ - 700$)

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Recruiter candidate

RESPONSIBILITIES
 • Direct the door to door activities/operations of the sales agents.
 • Process time sheets for all agents in a timely manner
 • Inform Sales Manager/Assistant Manager of any issues, absences of sales man, sales agents
 • Management Sales team and contact to HR for recruit sales man or any employee issue
 • Provides support to sales agents in answering various requests.
 • Perform other duties as assigned.
REQUIREMENT
 • Must have at least 2 years of experience in an sales environment.
 • Must have previous supervisory/management experience.
 • Good  in speaking English or Chinese; Khmer fluently
 • Excellent communication skill and presentation skill
 • Excellent Teamwork skills

Compensation and Benefit:

 • Salary from 350$ – 700$ to infinity combined from fixed and bonus salary 
 • Accident Insurance
 • 13th month bonus 
 • Company’s birthday bonus and khmer new year
 • Summer vacation every year
 • very flexible and creative environment
HOW TO APPLY

Phone: 087 843 886 – 097 244 3287
Email: hr@opennet.com.kh
Website: www.opennet.com.kh
Address: No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

 

F Salesman (អ្នកលក់) - (200$ - 450$) (បន្ទាន់)

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Recuriting Candidate

RESPONSIBILITIES
 • លក់សេវាកម្មអ៊ីនធើណេត
 • ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយ​ និងជួបផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជននៅខាងក្រៅ
 • បង្កើនការលក់ នឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
 • រៀបចំឯកសារក្នុងការចុះកុងត្រាជាមួយអតិថិជនប្រើប្រាស់សេកម្មអ៊ីនធើណេត
REQUIREMENT
 • មិនទាមទារសញ្ញាបត្រ័ឬចំណេះដឹងខ្ពស់
 • ចូលចិត្តធ្វើការដោយឯករាជ្យឬជាក្រុម
 • មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន​
 • ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនឹងស្រលាញ់ផ្នែកលក់
HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកCVមកកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Email:     hr@opennet.com.kh | 097 244 3287 – 087 843 886

Websitewww.opennet.com.kh

Facebook: Opennet Recruitment | https://www.facebook.com/opennet.recruitment/

Follow your province to Apply:

Technician:096 742 2219

Sales, cus016 544 032 – 097 244 3287

SiemreapOpennet Siemreap Branch
Email: nimol.you@opennet.com.kh
Cell: (+855) 86 31 67 87 ; Ext: 87859
Address: National 6 St., Bontreay Chas ,Slor Kram Commune, Siem Reap City.

BattambongOpennet Battambong Branch
Mr. Truong Nguyen
#586 , St 203, Sangkat Rattanak, Battambang, Cambodia
Phone: +855 97 6879 333 | ‎+855 98 6565 05

Banteay MeancheyDuy Nguyen (Mr.Victor)
Phone: 096 698 698 5/0889 6666 20/ 0888 627 148
Opennet Sisophon Branch
Korothan Village, Sangkat Ou Ambel, Sisophon City, Banteay Meanchey, Cambodia
Opennet Poi Pet Branch
NH 5, Phum Like 4, Sangkat Phsar Kandal, Poipet City, Banteay Meanchey, Cambodia

Kampong ChamOpennet Kampong Cham Branch
No 80, Preah Bat Ang Duong Street, Veal Vong Commune, Kampong Cham City
Phone :(855)888 097 888

Kampong ThomOpennet KamPong Thom Branch
#546 St.06 Sangkat Kampong Thom, StungSen City, Kampong Thom Province
Phỏe: +855964181708

Sihanouk VilleOpennet SihanoukVille Branch
No 231 ; St Ekareach; Group 7; Village 2; Sangkat2; Sihanoukville
Phone : (+855) 15344696

F Technician (ជាងអីនធើណេត) - (200$ - 500$)

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Recruiting candidate

RESPONSIBILITIES
 • ជួសជុល​ខ្សែរ ADSL and FTTH
 • ដំឡើងខ្សែរអ៊ីនធើណេតដល់ផ្ទះអតិថិជននឹងតាមបង្គោលភ្លើង
 • ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន មានទំនាក់ទំនងល្អ
 • Configure modem
REQUIREMENT
 • មិនទាមទារបទពិសោធន៏នឹងចំណេះដឹងខ្ពស់
 • បេក្ខជនចេះផ្នែក ITឬ ទូរគមនាគមន៍ឬអគិសនីខ្លះៗកាន់តែល្អ
 • មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួននិងមានទូរស័ព្ទ smartphone with Android
 • អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅនឹងក្រោមសម្ពាធបាន
 • អាចឡើងបង្គោលភ្លើងបាន
 • មានសុខភាពល្អ​ ទំនាក់ទំនងល្អ
HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកCVមកកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Email:     hr@opennet.com.kh | 097 244 3287 – 093 246 359 – 016 544 032

Websitewww.opennet.com.kh

Facebook: Opennet Recruitment | https://www.facebook.com/opennet.recruitment/

Follow your province to Apply:

Technician:096 742 2219

Sales, cus016 544 032 – 097 244 3287

SiemreapOpennet Siemreap Branch
Email: nimol.you@opennet.com.kh
Cell: (+855) 86 31 67 87 ; Ext: 87859
Address: National 6 St., Bontreay Chas ,Slor Kram Commune, Siem Reap City.

BattambongOpennet Battambong Branch
Mr. Truong Nguyen
#586 , St 203, Sangkat Rattanak, Battambang, Cambodia
Phone: +855 97 6879 333 | ‎+855 98 6565 05

Banteay MeancheyDuy Nguyen (Mr.Victor)
Phone: 096 698 698 5/0889 6666 20/ 0888 627 148
Opennet Sisophon Branch
Korothan Village, Sangkat Ou Ambel, Sisophon City, Banteay Meanchey, Cambodia
Opennet Poi Pet Branch
NH 5, Phum Like 4, Sangkat Phsar Kandal, Poipet City, Banteay Meanchey, Cambodia

Kampong ChamOpennet Kampong Cham Branch
No 80, Preah Bat Ang Duong Street, Veal Vong Commune, Kampong Cham City
Phone :(855)888 097 888

Kampong ThomOpennet KamPong Thom Branch
#546 St.06 Sangkat Kampong Thom, StungSen City, Kampong Thom Province
Phỏe: +855964181708

Sihanouk VilleOpennet SihanoukVille Branch
No 231 ; St Ekareach; Group 7; Village 2; Sangkat2; Sihanoukville
Phone : (+855) 15344696

F Customer Service

King Technologies Co.,Ltd (Banteay Meanchey, Battambang...)
RESPONSIBILITIES

• សេវាបំរើអតិថិជន
- ស្វាគមន៍នឹងណែនាំភ្ញៀវអំពីសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
- ត្រួតពិនិត្យនឹងគ្រប់គ្រងវិក័យប័ត្រនិងបញ្ចូលក្នុង System
- រៀបចំរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើជាប្រចាំ
- ផ្តល់ព្រឹក្សានឹងដំណោះស្រាយនៅពេលអតិថិជនមានបញ្ហា
- ការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង 

REQUIREMENT

• លក្ខ័ណការងារ 
- អាយុចាប់ពី ២២– ៣០ ឆ្នាំ 
- បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ នឹង ផ្សេងៗ
- មានចំណេះដឹងក្នុងការអនុវត្តន៍លើ Quick books
- អាចប្រើប្រាស់ កុំទ្យូរទ័របានល្អ (Word, Excel, Internet email)
- អាចនិយាយនិងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
- ឩស្សាហ៏ព្យាយាមនឹងស្មោះត្រង់ 
- ផ្តល់អទិភាពចំពោះអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍
- អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធ
• អត្ថប្រយោជន៍៖
- ប្រាក់ខែសមរម្យ + ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត
- ប្រាក់បំណាច់ឆ្នាំទី ១៣ 
- ប្រាក់ តុបតែងសម្ភស្ស នឹងផ្សេងៗ
- ធានារ៉ាប់រង
- ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ
- ផ្តល់ឯកសណ្ឋានក្រុមហ៊ុន 

HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកCVមកកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖
Address: No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
Email : hr@opennet.com.kh 
Tel : 097 244 3287 / 087 843 886
Website: www.opennet.com.kh / Facebook: Opennet recruitment 

F Technician

King Technologies Co.,Ltd (Phnom Penh, Banteay Meanchey...)

Recruiting candidate

RESPONSIBILITIES
 • ជួសជុល​ខ្សែរ ADSL and FTTH
 • ដំឡើងខ្សែរអ៊ីនធើណេតដល់ផ្ទះអតិថិជននឹងតាមបង្គោលភ្លើង
 • ផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដោយផ្ទាល់ដល់អតិថិជន មានទំនាក់ទំនងល្អ
 • Configure modem
REQUIREMENT
 • មិនទាមទារបទពិសោធន៏នឹងចំណេះដឹងខ្ពស់
 • បេក្ខជនចេះផ្នែក ITឬ ទូរគមនាគមន៍ឬអគិសនីខ្លះៗកាន់តែល្អ
 • មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួននិងមានទូរស័ព្ទ smartphone with Android
 • អាចធ្វើការនៅខាងក្រៅនឹងក្រោមសម្ពាធបាន
 • អាចឡើងបង្គោលភ្លើងបាន
 • មានសុខភាពល្អ​ ទំនាក់ទំនងល្អ
HOW TO APPLY

បេក្ខជនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកCVមកកាន់អាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

Email:     hr@opennet.com.kh | 097 244 3287 – 093 246 359 – 016 544 032

Websitewww.opennet.com.kh

Facebook: Opennet Recruitment | https://www.facebook.com/opennet.recruitment/

Follow your province to Apply:

Technician:096 742 2219

Sales, cus016 544 032 – 097 244 3287

SiemreapOpennet Siemreap Branch
Email: nimol.you@opennet.com.kh
Cell: (+855) 86 31 67 87 ; Ext: 87859
Address: National 6 St., Bontreay Chas ,Slor Kram Commune, Siem Reap City.

BattambongOpennet Battambong Branch
Mr. Truong Nguyen
#586 , St 203, Sangkat Rattanak, Battambang, Cambodia
Phone: +855 97 6879 333 | ‎+855 98 6565 05

Banteay MeancheyDuy Nguyen (Mr.Victor)
Phone: 096 698 698 5/0889 6666 20/ 0888 627 148
Opennet Sisophon Branch
Korothan Village, Sangkat Ou Ambel, Sisophon City, Banteay Meanchey, Cambodia
Opennet Poi Pet Branch
NH 5, Phum Like 4, Sangkat Phsar Kandal, Poipet City, Banteay Meanchey, Cambodia

Kampong ChamOpennet Kampong Cham Branch
No 80, Preah Bat Ang Duong Street, Veal Vong Commune, Kampong Cham City
Phone :(855)888 097 888

Kampong ThomOpennet KamPong Thom Branch
#546 St.06 Sangkat Kampong Thom, StungSen City, Kampong Thom Province
Phỏe: +855964181708

Sihanouk VilleOpennet SihanoukVille Branch
No 231 ; St Ekareach; Group 7; Village 2; Sangkat2; Sihanoukville
Phone : (+855) 15344696

Career Advice

CV Covering Letter Template

CV Covering Letter Template

Why Should you Update your Resume

Why Should you Update your Resume